25th Sunday in Ordinary Time 25 Niedziela Zwykła Sept. 20, 2015

Transkrypt

25th Sunday in Ordinary Time 25 Niedziela Zwykła Sept. 20, 2015
25th Sunday in Ordinary Time
25 Niedziela Zwykła
Sept. 20, 2015 - 20 w rześnia, 2015
Saturday, September 19
8AM (Eng.) O zdrowie dla Jadzi
7PM (Pol.) For intention of Polish Festival
25th Sunday in Ordinary Time, September 20
9AM (Eng.) † Adam, Katarzyna Najdek
11AM (Pol.) † Josip Drozdek
7PM (Eng.) For Adam Buchalski
Monday, September 21
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, September 22
10AM Adoration
11AM (Eng.) For Helen Popielski
Wednesday, September 23
8AM (Lat.) For Vocations to Society of Christ
Friday, September 25
7PM (Pol.) † Janina Mazur
Saturday, September 26
8AM (Eng.) † Richard Gerhards
7PM (Pol.) † Aniela, Stanisław, Karol
26th Sunday in Ordinary Time, September 27
9AM (Eng.) † Alexander & Charlotte Nadaliński
11AM (Pol.) † Maria, Władysław Mączka
7PM (Eng.) For Veronikka Mayer
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POLISH FESTIVAL – SEPTEMBER 19-20
This year’s Polish Festival will take place this
Saturday (11am-10pm) and Sunday (noon-6pm).
We encourage parishioners and their friends to
volunteer for the festival and to attend the festival.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W O RLD M EETIN G O F FAM ILIES IN
PH ILADELPH IA
Scheduled to take place Sept. 22-27, 2015, the
eighth World Meeting of Families will take place in
Philadelphia. Held every three years, the event was
established by St. John Paul II in 1994. Pope Francis
confirmed that he will be attending this event on
September 26-27.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9TH AN N U AL RO SARY BO W L N W
This year’s Rosary Bowl will take place on
Saturday, October 3rd from 9 a.m.-4 p.m. at the
Oregon State Fairgrounds Pavilion in Salem.
Archbishop Alexander Sample will celebrate Holy
Mass at 10 a.m. For more information call 503 8513111 or see website rosarybowlnw.webs.com.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY O F TH E M O N TH – O ct.
2nd
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT from 9AM until 6:45PM. Holy
Masses at 8AM (Eng.) and 7PM (Pol.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CATECH ISM FO R CH ILDREN AN D
YO U TH
On Sunday, September 13th, catechism classes
began. This year’s catechists are: Joanna Ryerson,
Renata Wolak, Jadwiga Witkowska, Anetta Gąska,
Magdalena Leo, Marek Stępień, Grażyna Golonka,
Brynn Skarbonkiewicz, Velma Conte i Susan
Bessman. Contact Grażyna Golonka to enroll your
children in catechism classes.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CANONIZATION OF PADRE JUNIPERO SERRA
On Wednesday, Sept. 23, 2015 Blessed Junipero
Serra, will be canonized by Pope Francis on Sept.
23, 2015 at the Basilica of the National Shrine of
Immaculate Conception in Washington, D.C. This
will be the first-ever canonization to take place on
American soil. Padre Serra, a Franciscan friar from
Spain, founded the first nine of 21 Spanish missions
in California. He was beatified September 25, 1988.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CONVOCATION OF PRIESTS
IN ARCHDIOCESE OF PORTLAND
On October 5-8, Fr. Peter and other priests of the
Archdiocese of Portland will be attending the
convocation of priests with Archbishop Sample.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
COME JOIN ARTS & CRAFTS
St. Stanislaus Arts and Crafts group invites all
women of the parish and their friends to join our
group. We meet on Wednesdays from 10 a.m.-2
p.m. in the parish hall and have a potluck lunch.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sunday Collection – September 6 & 13, 2015
Envelopes and all checks
1319.00
902.00
Loose Cash
228.30
110.27
Building Fund
379.00
175.00
Hospitality
15.00
61.05
Literature
7.00
6.00
Catechism
25.00
75.00
Candles
48.50
31.76
TOTAL
2021.80
1361.08
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK
A. Bąk, R. Prentice, T. Moran, T. Ludwig, J. Pham,
G. Zychla, A. Frankowska, T. Dymowski, M.
Pustkowska, G. Cuber, I. Fiszer, E. Wielgosz, J.
Petroff, R. Weise, M. Czupryk, A. Buchalski, H.
Pomykała, C. Bryde, K. Miketin, J. Pomykała, K.
Mazurek, T. Gierek, D. Smolińska
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH REGISTRATION
Registration Forms are available in the back of
the Church. Please complete all information on
the registration form and give it to the pastor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
22-gi PO LSK I FESTIW AL
sobota 19 (11A-10P) i niedziela 20 (12N-6P)
Witamy wszystkich gości, którzy przybyli na nasz,
już 22-gi Polski Festiwal. Życzymy dobrej zabawy.
Zapraszamy parafian jak i chętnych gości do
pomocy w pracy festiwalowej.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
K ATECH EZA DLA DZIECI I M ŁO DZIEŻY
W niedzielę 13 września rozpoczęła się nauka
religii. Zapisy przyjmuje Grażyna Golonka. W tym
roku katechizują: Joanna Ryerson, Renata Wolak,
Jadwiga Witkowska, Anetta Gąska, Magdalena
Leo, Marek Stępień, Grażyna Golonka, Brynn
Skarbonkiewicz, Velma Conte i Susan Bessman.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN W
FILADELFII – 22-27 września 2015
Światowe spotkanie rodzin będzie 22-27 września
w Filadelfii. W 1994 roku św. Jan Paweł II rozpoczął
spotkania, które odbywają się co trzy lata w celu
wzmacniania wartości rodzinnych w świecie. W
czasie wizyty w USA Papież Franciszek spotka się 23
września z prezydentem B. Obamą. Odprawi Mszę
św. w Bazylice Niepokalanego Poczęcia w
Washingtonie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PAŹDZIERNIK – MIESIĄC MODLITWY
RÓŻAŃCOWEJ
z WYSTAWIENIEM NAJŚW. SAKRAMENTU
W każdą niedzielę października, miesiącu
modlitwy różańcowej będzie wystawienie Najśw.
Sakramentu o 10:30 i różaniec o 10:40 przed Mszą
św. o godz. 11:00, z wyjątkiem drugiej niedzieli,
kiedy wystawienie będzie po Mszy św. i różaniec dla
grup katechetycznych.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁO DN IO W A ADO RACJA – 2 października
W Pierwszy Piątek Miesiąca – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.). Wpisujemy się na listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŚW. ANIOŁOWIE STRÓŻÓWIE
2 października
Polski wyraz anioł wywodzi się od greckiego
słowa angellos, czyli „zwiastun, posłaniec”.
Nazwa ta nie dotyczy natury aniołów, ale ich funkcji.
Przez aniołów rozumiemy istoty czysto duchowe, nie
mające ciała, niematerialne. U ludzi duch (dusza)
połączona jest z ciałem i razem z nim stanowi osobę.
U aniołów sam duch jest osobą. Z woli Bożej
rozciągają opiekę nad światem, a przede
wszystkim nad rodzajem ludzkim.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RO SARY BO W L N W – 3 października
W sobotę, 3 października w Salem, Oregon będzie
9-ta edycja Annual Rosary Bowl NW od 9:00 do
16:00 (Oregon State Fairgrounds, Pavilion Building w
Salem, Oregon. On I-5 take exit 256 follow signs to
Oregon State Fairgrounds & Pavilion.)
10:00 - Msza św. z Arcybiskupem
W programie: Wystawienie Najśw. Sakramentu,
Różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia,
Błogosławieństwo
oraz
możliwość
Spowiedzi.
Więcej informacji o programie na stronie internetowej
– rosarybowlnw.webs.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
93-cie U RO DZIN Y PAN I AN IELI
FRAN K O W SK IEJ
Wszystkich którzy pragną wyrazić swoją
życzliwość, modląc się, dwoniąc lub wysyłając
kartkę mogą to uczynić pod wskazanym adresem.
Holladay Senior Care, 15750 NE Holladay St.
Portland, OR 97230, tel. 503-257-2435.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SPO TK AN IE DLA K SIĘŻY
ARCH IDIECEZJI PO RTLAN D
W dniach 5-8 października, odbędzie się
spotkanie dla księży z Archidiecezji w Newport.
Ks. Piotr będzie uczestniczył w tym spotkaniu.
Nie ma Mszy św. we wtorek i środę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IN TEN CJA RÓ ŻAŃ CO W A N A
W RZESIEŃ
Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy
dla wszystkich ludzi młodych.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W rzesień i październik 2015
Lektorzy
Wrzesień 20 – Renata i Tomek Wolak
Wrzesień 27 – Jadwiga i Piotr Pomykała
Październik 4 – Anetta i Adam Gąska
Październik 11 – Dzieci z Katechezy
Październik 18 – Krystyna Mazurek, Marek Grzelak
Październik 25 – Jadwiga i Janek Witkowski
Kawa i ciasto
Wrzesień 27 – Kawa i ciasto
Październik 4 - Kawa i ciasto
Październik 11 – Ciasta pana Antoniego
Prosimy zapisać się do serwowania kawy i ciasta
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYN ALEŻN O ŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego. Bycie czynnym parafianinem jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów. Prosimy używać formy
rejestracyjnej i kontakt z Księdzem Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Podobne dokumenty