ULOTKA_CERTUM MAX_SG Generali Życie

Transkrypt

ULOTKA_CERTUM MAX_SG Generali Życie
Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max dla Funkcjonariuszy
i Pracowników Cywilnych Straży Granicznej, współmałżonków, konkubentów oraz pełnoletnich dzieci
Szanowni Państwo,
W imieniu Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w Programie Grupowego Ubezpieczenia
na Życie CERTUM Max, którego warunki zostały wynegocjowane przez reprezentującego Państwa brokera - Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.
Zalety Programu:
indywidualna kontynuacja ubezpieczenia po odejściu z grupy;
wypłata świadczenia w przypadku wystąpienia jednej z wymienionych chorób: zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, leczenie operacyjne choroby
wieńcowej (by-pass), przeszczep dużych narządów, utrata wzroku, guzy mózgu, oparzenia, operacja aorty, angioplastyka naczyń wieńcowych, operacja zastawek serca, anemia
aplastyczna, choroba Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wirusem HIV, borelioza, wirusowe zapalenie wątroby b i c;
dzienne świadczenie szpitalne za każdy dzień pobytu w szpitalu na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej;
świadczenie za pobyt w szpitalu spowodowany ciążą;
dodatkowo świadczenie za każdy dzień pobytu na OIOM-ie;
rozszerzenie odpowiedzialności o urodzenie dziecka w wyniku ciąży mnogiej oraz o urodzenie dziecka z wadą wrodzoną;
odpowiedzialność Towarzystwa w przypadku pobytu w szpitalu do 180 dni w ciągu roku;
ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na całym świecie;
sprawna likwidacja szkód;
Zakres ochrony ubezpieczeniowej
Śmierć ubezpieczonego
Wariant I
75 000 zł
Łączna kwota świadczeń
Wariant II
Wariant III
35 000 zł
40 000 zł
Wariant IV
70 000 zł
Śmierć ubezpieczonego wskutek NW
150 000 zł
70 000 zł
80 000 zł
140 000 zł
Śmierć ubezpieczonego wskutek NW przy pracy
225 000 zł
105 000 zł
120 000 zł
210 000,00zł
Śmierć ubezpieczonego wskutek NW w środku lokomocji
210 000 zł
105 000 zł
120 000 zł
200 000,00zł
Śmierć ubezpieczonego wskutek NW przy pracy w środku lokomocji
285 000 zł
140 000 zł
160 000 zł
270 000,00zł
Śmierć ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu
145 000 zł
70 000 zł
120 000 zł
140 000 zł
Niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek NW
25 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
58 000 zł
42 000 zł
46 000 zł
55 000,00zł
za 1% uszczerbku
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu
za 1% uszczerbku
580 zł
420 zł
460 zł
550 zł
56 000 zł
42 000 zł
44 000 zł
53 000,00zł
560 zł
420 zł
440 zł
530 zł
Poważne choroby ubezpieczonego
10 000 zł
3 800 zł
5 000 zł
12 000 zł
Poważne choroby współmałżonka
3 000 zł
2 500 zł
2 500 zł
X
6 000 zł
3 000 zł
3 000 zł
X
1 000 zł
800 zł
1 000 zł
140 zł / 70 zł
100 zł / 50 zł
120 zł / 60 zł
140 zł / 70 zł
84 zł / 70 zł
60 zł / 50 zł
72 zł / 60 zł
84 zł / 70 zł
140 zł
100 zł
120 zł
140 zł
200 zł / 88 zł
160 zł / 68 zł
185 zł / 79,50 zł
200 zł / 88 zł
200 zł / 88 zł
160 zł / 68 zł
185 zł / 79,50 zł
200 zł / 88 zł
144 zł / 88 zł
120 zł / 68 zł
137 zł / 79,50 zł
144 zł / 88 zł
260 zł / 106 zł
220 zł / 86 zł
250 zł / 99 zł
260 zł / 106 zł
X
60 zł / 30 zł
X
X
X
60 zł
X
X
Śmierć współmałżonka
26 000 zł
12 000 zł
15 000 zł
18 000,00zł
Śmierć współmałżonka wskutek NW
Operacje chirurgiczne (suma ubezpieczenia)
katalog 440 operacji; świadczenie w wysokości 100%, 80%, 60%, 40%, 20%
sumy ubezpieczenia w zależności od kategorii operacji
Rehabilitacja medyczna (suma ubezpieczenia)
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu
wskutek nieszczęśliwego wypadku do 14 dni / powyżej 14 dni
wskutek choroby do 14 dni / powyżej 14 dni
dodatkowo OIOM do 5 dni
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy pracy
do 14 dni / od 15 do 30 dnia
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW w środku lokomocji
do 14 dni / od 15 do 30 dnia
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu - do
14 dni / od 15 do 30 dnia
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW w środku lokomocji przy pracy
- do 14 dni / od 15 do 30 dnia
Pobyt współmałżonka w szpitalu wskutek NW
do 14 dni / od 15 do 180 dnia
dodatkowo OIOM do 5 dni
52 000 zł
24 000 zł
30 000 zł
36 000,00zł
Śmierci rodziców
2 500 zł
2 100 zł
2 400 zł
X
Śmierci teściów
2 500 zł
2 100 zł
2 400 zł
X
Urodzenie się dziecka
za każde dziecko urodzone w wyniku ciąży mnogiej
za każde dziecko urodzone z wadą wrodzoną
za każde dziecko urodzone wyniku ciąży mnogiej z wadą wrodzoną
Urodzenie dziecka martwego
1 500 zł
2 100 zł
2 100 zł
2 700 zł
2 800 zł
1 000 zł
1 400 zł
1 400 zł
1 800 zł
2 800 zł
1 100 zł
1 540 zł
1 540 zł
1 980 zł
2 600 zł
X
X
X
X
X
8 000 zł
Śmierć dziecka wskutek NW
12 000 zł
7 600 zł
Śmierć dziecka
6 000 zł
3 800 zł
4 000 zł
X
Osierocenie dziecka
5 100 zł
4 500 zł
4 400 zł
X
72,00 zł
52,50 zł
57,00 zł
51,50 zł
Składka za ochronę ubezpieczeniową
Dodatkowe korzyści to:
10% zniżki przy zakupie Ubezpieczeń Mieszkań i Budynków Mieszkalnych „Lew Domownik” i Ubezpieczeń Budynków „Lew Budowniczy”,
5% zniżki przy zakupie ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW kierowcy i pasażera pojazdu mechanicznego, Assistance, ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu
drogowym),
10% zniżki przy zakupie Ubezpieczeń Podróży Zagranicznych.
Aby przystąpić do programu wystarczy wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia, a w przypadku współmałżonków, konkubentów
i dzieci również skrócony kwestionariusz medyczny.
Informacji udzielają:
Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 47/12, 00-697 Warszawa; [email protected]
Jarosław Kwiatkowski, tel. 22/ 628 46 41, tel. kom 519 096 844, fax 22 628 30 86, e-mail: [email protected], lub Marcin Kowalik tel. kom 883 390 900, [email protected]
GENERALI Życie S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa; Wojciech Rybka, tel. 510 999 007.