Zapytanie ofertowe

Transkrypt

Zapytanie ofertowe
555
„JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności"
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zapytanie o cenę
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” realizując projekt „Jestem aktywny – będę
przedsiębiorcą” realizowany jest w ramach projektu systemowego PARP "Inicjatywy promujące
postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - Fundusz Grantów na Inicjatywy",
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1
"Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i
innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgłasza zapotrzebowanie na następujący
sprzęt biurowy:
MacBook – 5 szt.
1. Procesor i pamięć:
·
2.
3.
4.
5.
Procesor Intel Core 2 Duo 2,4 GHz z 3 MB wbudowanej współużytkowanej pamięci
podręcznej L2
· Magistrala FSB 1066 MHz
· 2 GB pamięci DDR3 SDRAM (1066 MHz); dwa gniazda SO-DIMM
Komunikacja:
· Bluetooth
Pamięć masowa:
· Dysk twardy Serial ATA 250 GB, 5400 obr/min;
· Szczelinowy SuperDrive, 8x (VD+R DL/DVD+RW/ CD-RW)
Wyświetlacz o przekątnej 13,3 cala;
Opcjonalne wyjścia wideo:
· Wyjście DVI
· Wyjście VGA
· Wyjście HDMI
Biurowe urządzenie wielofunkcyjne – 5 szt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Technologia druku – atramentowa;
Rozmiar nośnika – A4;
Druk w kolorze;
Rozdzielczość w poziomie (mono) - 4800 dpi;
Rozdzielczość w pionie (mono) – 1200 dpi;
Szybkość wydruku – 20 str./min.;
System Mac OS X Snow Leopard – 5 szt.
·
Oprogramowanie biurowe
Kryterium wyboru oferty stanowi cena.
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o.
ul. Zagnańska 84, 25-528 Kielce, tel. 41 / 34 32 910, fax 41 / 34 32 912
e-mail: [email protected], www.it.kielce.pl
NIP: 657-24-40-128
REGON: 292455493
Sąd Rejonowy w Kielcach X Krajowego Rejestru Sadowego Przedsiębiorców, KRS 80176, Kapitał zakładowy: 1 115 000 zł
555
„JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności"
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Prosimy o oszacowanie kosztu sprzętu będącego przedmiotem zapytania i przesłanie oferty
najpóźniej do 14 stycznia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres pocztowy: LGD „Perły
Czarnej Nidy”, Biuro projektu „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą”, ul. Gimnazjalna 1, 26-052
Sitkówka-Nowiny. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis
nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty netto oraz
brutto, termin ważności oferty. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Arkadiusz Jędras – kierownik
projektu - tel. 601408950.
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o.
ul. Zagnańska 84, 25-528 Kielce, tel. 41 / 34 32 910, fax 41 / 34 32 912
e-mail: [email protected], www.it.kielce.pl
NIP: 657-24-40-128
REGON: 292455493
Sąd Rejonowy w Kielcach X Krajowego Rejestru Sadowego Przedsiębiorców, KRS 80176, Kapitał zakładowy: 1 115 000 zł