Mediacje- po co to komu

Transkrypt

Mediacje- po co to komu
Mediacje? A po co to komu?
Mediacje to metoda na polubowne
i bezpośrednie rozwiązanie konfliktów
i sporów. Samo słowo mediacje pochodzi od
łacińskiego słowa „mediare” oznaczającego „być
w środku”. Na tym właśnie polega jedna z
podstawowych zasad pracy mediatora.
Mediacje robią karierę na świecie i warto,
żeby zrobiły karierę także u nas w szkole.
W dniu 16.10.2014 w naszej szkole
obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Mediacji.
Gościliśmy pana Macieja Zajkowskiego,
przedstawiciela Stowarzyszenia Mediatorów
Polskich, który spotkał się z naszymi
samorządami klasowymi, samorządami
uczniowskimi z zaproszonych żoliborskich szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich
opiekunami. Wszyscy uczestnicy spotkania
mogli skorzystać z przekazanych nam przez
Ministerstwo Sprawiedliwości informatorów
dotyczących mediacji np. w sprawach
nieletnich, sprawach karnych, rodzinnych i
gospodarczych.
Dodatkowo wolontariusze pod opieką
pedagoga Katarzyny Soduł zajęli się reklamą
mediacji, prezentując wszystkim klasom film
z najkrótszą na świecie mediacją. Temat spotkał
się z dużym zainteresowaniem uczniów...
...i 15 stycznia ruszył Szkolny Klub
Mediatora!
Mediatorzy wraz z pedagogiem Haliną
Ważniewską i psychologiem Edytą Sławińską
spotykają się w czwartki od godziny 15.00 w sali
212. Co robimy? Bardzo chcielibyśmy stworzyć
grę edukacyjną, która pomagałaby rozwijać
umiejętności mediacyjne. Będziemy łączyć
technologie internetowe z mediacjami i
negocjacjami oraz zdobywać praktyczne
umiejętności pracy zespołowej zgodnej
z manifestem Agile. Przy wsparciu wybitnego
mediatora – Prezesa Stowarzyszenia
Mediatorów Polskich Pana Jerzego Śliwy
wierzymy, że nam się to uda. Potrzebujemy
pomocy zmotywowanych, ambitnych ludzi,
którzy chcieliby włączyć się do projektu.
Zapraszamy uczniów oraz nauczycieli!
Zapraszamy wszystkich gotowych zagłębić
się w tajniki skutecznego rozwiązywania
konfliktów, miłośników gier społecznych, osoby
z talentem plastycznym oraz programistów
webowych (również bardzo
początkujących). Następne spotkanie pt.: „Jak
rozpętałem drugą wojnę światową?” odbędzie
się w czwartek 5 marca 2015r.

Podobne dokumenty