Wykaz chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do

Transkrypt

Wykaz chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do
Załącznik Nr 5
WYKAZ CHORÓB I UŁOMNOŚCI ORAZ KATEGORII ZDOLNOŚCI DO SŁUŻBY
Kategorie zdolności kandydatów do służby
funkcjonariuszy
Paragraf
Punk
t
Choroby i ułomności
1
2
3
kandydat
funkcjonariusz
przewidziany do
dalszej służby
kandydat
i
funkcjonariusz
przewidziani do
służby w grupie
antyterrorystycznej
5
6*
do służby
4*
i
*Oceniając kandydatów do służby według rubryk 4 i 6 należy odpowiednio używać określeń:
- „Z” – zdolny – co odpowiada kategorii A;
- „N” – niezdolny – co odpowiada kategorii D.

Podobne dokumenty