Nowe Rozwiązania dla Motoryzacji

Transkrypt

Nowe Rozwiązania dla Motoryzacji
Miejscowość:
Data:
KARTA ZGŁOSZENIOWA1
Na Krajową Konferencję
„Nowe Rozwiązania dla Motoryzacji”,
która odbędzie się w dniach 28 - 29 maja 2015r. w Karpaczu
Pełna nazwa organizacji: ..…………………………………………………………………..…………………………………….........
NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
adres (z kodem): ……………………………………………………………………………………………………………………………….
tel. (z nr kierunkowym): .......................................................... e-mail: ………………………………….…………..
pieczęć firmowa
Zgłaszam udział w konferencji następujących osób:
Lp.
Imię i Nazwisko
Data pobytu
Adres zamieszkania2
Kwota za uczestnictwo
1.
2.
3.
4.
5.
SUMA:
1
2
Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia pismem drukowanym.
Zameldowanie w hotelu
ŚLĄSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE
ul. MIKOŁOWSKA 100A, p.529
40-065 Katowice
NIP 641-183-47-67
tel. 32 760 59 28
fax. 32 760 59 62
e-mail: [email protected]
www.sbo-konferencja.pl
Opłaty za uczestnictwo:
1 750,00 zł netto – dwudniowe uczestnictwo w Konferencji (udział w prelekcjach, jeden nocleg wraz
z wyżywieniem, serwis konferencyjny, impreza towarzysząca, materiały konferencyjne, udział
w warsztatach),
950,00 zł netto – jednodniowe uczestnictwo w Konferencji (udział w prelekcjach, serwis konferencyjny,
materiały konferencyjne),
380,00 zł netto – dodatkowy nocleg ze śniadaniem,
900,00 zł netto – prezentacja/referat,
2 500,00 zł netto – stoisko wystawowe,
500,00 zł netto – sesja plakatowa.
Do podanych kwot netto zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Łączną należność za udział w konferencji w wysokości ................................ zł netto przekazaliśmy na konto:
Śląskiego Centrum Szkoleniowego - 34 2490 0005 0000 4600 3206 7141 – Alior Bank
Prosimy o zabranie ważnego dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty).
Prosimy o odesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej w terminie 2 – 3 dni od daty otrzymania formularza.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Po otrzymaniu zamówienia, Śląskie Centrum Szkoleniowe zobowiązuje się do przesłania faktury VAT.
Integralną część zgłoszenia stanowi podpisany regulamin Konferencji.
Upoważniam firmę Śląskie Centrum Szkoleniowe do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Podpis osoby upoważnionej*
*Osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z odpisem z KRS lub z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
ŚLĄSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE
ul. MIKOŁOWSKA 100A, p.529
40-065 Katowice
NIP 641-183-47-67
tel. 32 760 59 28
fax. 32 760 59 62
e-mail: [email protected]
www.sbo-konferencja.pl