ŚLUBOWANIE „Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do

Transkrypt

ŚLUBOWANIE „Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do
Przyjęcie w poczet uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu następuje z chwilą immatrykulacji i po złożeniu wobec Dziekana ślubowania o
następującej treści:
ŚLUBOWANIE
„Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania
wiedzy, dociekania prawdy i rozwoju własnej osobowości,
szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swoim
postępowaniem dbać o godność i honor doktoranta
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.”
Poznań,
Podpis Doktoranta

Podobne dokumenty