Erasmus+ w „Górniku” - POWIATZGORZELECKI.iNFO

Transkrypt

Erasmus+ w „Górniku” - POWIATZGORZELECKI.iNFO
Erasmus+ w „Górniku”
Napisano dnia: 2016-03-02 12:11:56
Uczniowie oraz nauczyciele z Polski, Niemiec, Portugali i Turcji zainaugurowali wspólny,
międzynarodowy projekt edukacyjny „Erasmus+”. Partnerzy spotkali się w auli Zespołu Szkół
Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu.
Erasmus + to program UE w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego
całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich
programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia
następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013:
programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus,
Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie
szkolnictwa wyższego.
ZSZiL jest partnerem wspólnego projektu edukayjnego w ramach Erasmus+ trwającego od 1
września 2015 roku do końca sierpnia 2017 roku. W ubiegłych latach szkoła aktywnie uczestniczyła
w projekcie wymiany uczniów pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej COMENIUS.
Wśród zaproszonych na inaugurację gości obecni byli m.in. Etatowy Członek Zarządu Powiatu
Ireneusz Owsik, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Bogusława Witkowska oraz Zastępca
Burmistrza Zgorzelca Radosław Baranowski.
Nad oprawą muczynczą czuwały niezawodne "Błękitne Kamizelki", które przybliżyły
międzynarodowym gościom muzykę regionalną oraz łużckie stroje - angażując w zabawę młodzież i
nauczycieli.
Źródło: Straostwo Powiatowe w Zgorzelcu

Podobne dokumenty