Właściwą opłatę skarbową należy wpłacić

Transkrypt

Właściwą opłatę skarbową należy wpłacić
Wnioskodawca:
.............................., dnia ........................................
...............................................................
( imię i nazwisko )
...............................................................
Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1R
( adres zamieszkania – ulica )
...............................................................
63-700 Krotoszyn
( kod pocztowy – miejscowość )
Podanie
* właściwe podkreślić
Proszę o wydanie skróconego / zupełnego odpisu aktu: urodzenia / małżeństwa / zgonu*
*
- nazwisko / nazwisko rodowe i imię osoby / osób, których dotyczy dokument :............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
-data i miejsce (urodzenia / małżeństwa / zgonu*) : ............................................................................................
-wpisać cel przedłożenia dokumentu: .............................................................................................................
/przykład: dowód osobisty, paszport, ślub, PZU;sprawa osobista;sąd-sprawa spadkowa,rozwodowa; alimenty- itp./
UWAGA! Uprawnieni do otrzymania dokumentów: osoba której dotyczy akt oraz -ojciec, matka, brat,
żona, syn, córka, dziadek, babcia, a także osoba która wykaże interes prawny.
siostra, mąż,
..................................................................
Opłata skarbowa:
- odpis skrócony – 22 zł
( podpis osoby wnioskującej )
- odpis zupełny – 33 zł
- wielojęzyczny odpis skrócony – 22 zł
E-mail: [email protected]
Tel./ Fax 62 725-20-25
lub 62 722-74-90 i 62 722 74 91
Właściwą opłatę skarbową należy wpłacić:
1. przelewem na konto:
Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja nr 7, Nr konta: 21 1090 1157 0000 0001 1325 4291
Bank Zachodni WBK S.A. Krotoszyn
2. w kasie urzędu:
- ZOPO Rynek 1R (Ratusz - parter pokój nr 6) lub
- Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7 – (parter pokój nr 26)

Podobne dokumenty