Protokół z przebiegu przetargu pisemnego na sprzedaż pojazdu

Transkrypt

Protokół z przebiegu przetargu pisemnego na sprzedaż pojazdu
Kraków dnia, 05.04.2016.
WAD.2613.1.2.2016
Informacja z przebiegu przetargu pisemnego na sprzedaż pojazdów
1. Fiat Seicento nr rej. KR744PJ
2. Fiat Punto
nr rej. KR6236 U
3. Fiat Panda
nr rej. KR381 AX
z 2001 roku
z 2001 roku
z 2004 roku
W dniu w dniu 05.04.2016 r. o godz. 1115 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ul. Kołowa 3, Kraków, odbył się przetarg pisemny na
sprzedaży ww. samochodów przeprowadzony przez Komisję Przetargową w składzie:
Przewodniczący
Sekretarz
Członek
- Agnieszka Winiarska
- Andrzej Kasperkiewicz
- Edward Wurst
1. Komisja stwierdziła prawidłowość ogłoszenia przetargu.
2. Wysokość ceny wywoławczej:
 Fiat Seicento- 1800 zł
 Fiat Punto – 1900 zł
 Fiat Panda – 3300 zł
3. Dokonała ustalenia liczby zgłoszonych ofert w liczbie: 20 ofert.
4. Komisja stwierdza poprawność i terminowość złożenia oferty, poprawność
wpłaconego wadium, oświadczenia, zgodnie z wymaganiami w ogłoszeniu,
5. Dane oferenta, który zaoferował najwyższa cenę zakupu:
1) Fiat Seicento nr rej. KR744PJ
2266 zł - Paweł Sowik, Perykozy.
2) Fiat Punto
Iwkowa.
3113 zł - PHU HANDEX Adam Handy,
nr rej. KR6236 U
3) Fiat Panda
nr rej. KR381 AX
4731 zł - Przedsiębiorstwo Handlowe
„JOANNA” Joanna Chrzanowska, Babin.