Poznaj Nową Fakturę FedEx

Komentarze

Transkrypt

Poznaj Nową Fakturę FedEx
Poznaj
Nową Fakturę FedEx
Faktura za transport
Twoja firma
Twoje zasady
Nowa faktura FedEx to faktura, której
układ możesz dostosować do potrzeb
Twojej firmy.
Ten krótki przewodnik pokaże Ci jak
to zrobić. Chętnie odpowiemy na
wszystkie dodatkowe pytania.
Danne kontaktowe znajdziesz na
ostatniej stronie.
Standardowa faktura za transport, którą od nas otrzymasz, zawiera zestawienie opłat za transport, dopłat, rabatów oraz
ewentualnych dodatkowychkosztów, naliczonych do przesyłki.
1 Dane do realizacji przelewu
Płatności za usługi FedEx kieruj na konto:
Nazwa rachunku: Federal Express Poland Sp. z o.o.
Bank:
CITI HANDLOWY
IBAN number: PL27 1030 1508 0000 0008 1676 8004
BIC:
CITIPLPX 10301508
W opisie przelewu wpisz koniecznie numer faktury lub jeśli płatność dotyczy
kilku faktur podaj numer Klienta FedEx. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja
wpłata została dobrze zaksięgowana, możesz wysłać potwierdzenie wpłaty:
E-mail: [email protected]
Faxem: 48 22 732 79 77
Karta kredytowa/płatnicza
Gramy w otwarte karty i akceptujemy wszystkie rodzaje kart kredytowych
i płatniczych. Jeśli chcesz dokonać płatności kartą lub ustawić płatności
automatyczne, skontaktuj się z nami pod numerem 801 002 800.
2 Rodzaj faktury
Faktura za transport – koszty transportu naliczane zgodnie z listem
przewozowym
Faktura za należności celno-podatkowe – koszty odprawy celnej
poniesione w kraju importera
3 Informacje o przesyłce
• numer przesyłki (nazywany również numerem lotniczego listu
przewozowego FedEx)
• data wysyłki/usługa/ilość paczek/waga*
• numer referencyjny (jeżeli jest podany przez nadawcę na lotniczym liście
przewozowym FedEx)
• podlegające opodatkowaniu/ niepodlegające opodatkowaniu/ łącznie
(koszty transportu)
Payment to:
Federal Express Europe Inc.
PO Box 119
Coventry
CV1 4QD
United Kingdom
1
Phone: 0845 607 0809
Fax: 024 76 702739
Email: [email protected]
URL: fedex.com/gb/billingenquiry
VAT: GB790 0386 27
Bank Name: HSBC BANK PLC
IBAN: GB37 MIDL 4002 5041 2614 95
BIC/SWIFT Code: MIDLGB22
Branch/Sort Code: 40­02­50
Bank Account Number: 41261495
Federal Express (Europe) Inc., Sutherland House, Matlock Road, Coventry, CV1 4JQ
Page 1 of 1
Company Name
Address Line 1
Address Line 2
City
Post Code
United Kingdom
Customer Number:
Invoice Number:
Invoice Date:
Due Date:
Amount Due
000000000
525054556
14/11/2014
14/12/2014
131.24 GBP
Customer VAT Nbr:
GB0000000000000
2 Freight Invoice
3
Shipment
Ship Date
Service
403417050550
18/02/2015
Economy Service
Billed Weight: 42.00 Kg
Dims:
4
6
Shipper
Consignee
Company Name
Company Name
Address Line 1
Address Line 1
City
City
Post Code
Post Code
THAILAND
United Kingdom
Signed:
Reference
Pieces Weight
1 42.00 Kg
GBEN14.1.1
Taxable
Non Taxable
Total
109.37
0.00
109.37
Charges
Fuel Surcharge
Transportation Charge
Amount
14.27
95.10
Total GBP
AUTO GENERATED 19/02/2015 16:02
5
109.37
VAT applicable at 20.00%
Fuel Surcharge ­ FedEx has applied a fuel surcharge of 15.00 % to this shipment.
4 Dane nadawcy/odbiorcy – nazwa i adres nadawcy/odbiorcy
5 Opłaty – wyszczególnienie opłat poniesionych na poziomie listu przewozowego
6 Dowód dostawy – podpis, data, godzina
7
VAT Rate
Charges
Discount
Net Amount
VAT
Total
20.00 %
109.37
0.00
109.37
21.87
131.24
0.00 %
0.00
0.00
8 Kwota do zapłaty
0.00
0.00
GBP
131.24
Remittance Advice: Please return this Remittance Advice with your payment to ensure prompt and accurate application.
Payment Due Date: 14/12/2014
Freight Invoice
Total Amount Due
Customer Name: Company Name
Invoice Number:
525054556
Customer Number: 000000000
Invoice Date:
14/11/2014
*w przypadku kiedy waga gabarytowa jest wyższa od wagi rzeczywistej opłata za usługę naliczana jest w
oparciu o wagę gabarytową zgodnie z normami IATA
0.00
Total Amount Due
7 Podsumowanie kosztów wszystkich listów przewozowych
Bank Account Number: 41261495
IBAN: GB37 MIDL 4002 5041 2614 95
BIC/SWIFT Code: MIDLGB22
Payment to:
Federal Express Europe Inc.
PO Box 119
Coventry
CV1 4QD
United Kingdom
131.24 GBP
8
Faktura za należności celno podatkowe
Nasza standardowa faktura za należności celno podatkowe dotyczy obciążenia za należności powstałe w związku z importową
odprawą celną przesyłki i ewentualne dodatkowe koszty poniesione w kraju importera. Opłaty te mogą być zafakturowane na
Państwa jako na Nadawcę, Odbiorcę lub trzecią stronę.
Payment to:
Federal Express Europe Inc.
PO Box 119
Coventry
CV1 4QD
United Kingdom
Phone: 0845 607 0809
Fax: 024 76 702739
Email: [email protected]
URL: fedex.com/gb/billingenquiry
VAT: GB790 0386 27
Bank Name: HSBC BANK PLC
IBAN: GB37 MIDL 4002 5041 2614 95
BIC/SWIFT Code: MIDLGB22
Branch/Sort Code: 40­02­50
Bank Account Number: 41261495
Federal Express (Europe) Inc., Sutherland House, Matlock Road, Coventry, CV1 4JQ
Page 1 of 1
Company Name
Address Line 1
Address Line 2
City
Post Code
United Kingdom
Customer Number:
Invoice Number:
Invoice Date:
Due Date:
Amount Due
000000000
525054614
14/11/2014
Payment on Receipt
154.52 GBP
Customer VAT Nbr:
GB0000000000000
Ship Date
Service
Reference
403417059465
18/02/2015
Economy Service
SESW114.2.3
Dims:
Billed Weight: 42.00 Kg
Shipper
Consignee
Company Name
Company Name
Address Line 1
Address Line 1
City
City
Post Code
Post Code
THAILAND
Signed:
Adv. fee
Import Import Tax Other Charges Other Charges
Non Taxable
Taxable
Duty
10.07
96.62
47.83
Charges
Original Duty
Original VAT
Advancement Fee
0.00
Total
0.00
154.52
Charge Amount (GBP)
1,113.00
551.00
116.00
Amount
96.62
47.83
10.07
United Kingdom
Total GBP
AUTO GENERATED 19/02/2015 16:02
154.52
Disbursements out of the scope of EU VAT
144.45
Clearance Administration Charge vatable at 0.00 %
10.07
Other Charges Vatable at 0%
0.00
VAT at 0.00 %
0.00
GBP
Total Amount Due
154.52
Remittance Advice: Please return this Remittance Advice with your payment to ensure prompt and accurate application.
Duty & Tax Invoice
Payment Due Date: Payment on Receipt
Customer Name: Company Name
Total Amount Due
Invoice Number:
525054614
Customer Number: 000000000
Invoice Date:
14/11/2014
Bank Account Number: 41261495
IBAN: GB37 MIDL 4002 5041 2614 95
BIC/SWIFT Code: MIDLGB22
Payment to:
Federal Express Europe Inc.
PO Box 119
Coventry
CV1 4QD
United Kingdom
Poza standardową fakturą, FedEx
Express oferuje faktury w formacie
dostosowanym do Twoich potrzeb
biznesowych.
Jeśli jesteś zainteresowany
indywidualnym formatem faktur,
wyślij maila na adres.
Duty & Tax Invoice
Shipment
Twoja firma
Twoje zasady
154.52 GBP
[email protected] w treści podając
numer Klienta FedEx.
Międzynarodowe powiązania spółek zależnych
Podsumowanie & Detale
Wygodnie jest mieć wszystko w jednym miejscu. Tak samo jest z fakturą. Jeśli posiadasz wiele kont i chciałbyś otrzymywać jedną
fakturę, wybierz ICPC. Przy tej opcji fakturowania dostaniesz podsumowanie przesyłek nadanych na poszczególnych numerach kont
wraz z informacjami na temat tych przesyłek.
Możesz otrzymywać podsumowanie wszystkich przesyłek i ich szczegóły w osobnych dokumentach. Wystarczy, że wybierzesz
format Podsumowanie & Detale.
Podsumowanie wszystkich opłat za przesyłki zafakturowanych na poszczególnych numerach kont
Podsumowanie opłat do poszczególnych przesyłek
Payment to:
Federal Express Europe Inc.
PO Box 119
Coventry
CV1 4QD
United Kingdom
Phone: 0845 607 0809
Fax: 024 76 702739
Email: [email protected]
URL: fedex.com/gb/billingenquiry
VAT: GB790 0386 27
Payment to:
Federal Express Europe Inc.
PO Box 119
Coventry
CV1 4QD
United Kingdom
Bank Name: HSBC BANK PLC
IBAN: GB37 MIDL 4002 5041 2614 95
BIC/SWIFT Code: MIDLGB22
Branch/Sort Code: 40­02­50
Bank Account Number: 41261495
Phone: 0845 607 0809
Fax: 024 76 702739
Email: [email protected]
URL: fedex.com/gb/billingenquiry
VAT: GB790 0386 27
Bank Name: HSBC BANK PLC
IBAN: GB37 MIDL 4002 5041 2614 95
BIC/SWIFT Code: MIDLGB22
Branch/Sort Code: 40­02­50
Bank Account Number: 41261495
Federal Express (Europe) Inc., Sutherland House, Matlock Road, Coventry, CV1 4JQ
Page 1 of 2
Federal Express (Europe) Inc., Sutherland House, Matlock Road, Coventry, CV1 4JQ
Page 1 of 1
Company Name
Address Line 1
Address Line 2
City
Post Code
United Kingdom
Customer Number:
Invoice Number:
Invoice Date:
Due Date:
Amount Due
000000000
525054562
14/11/2014
14/12/2014
2,387.76 GBP
Customer VAT Nbr:
GB0000000000000
Company Name
Address Line 1
Address Line 2
City
Post Code
United Kingdom
Shipments
603117220
605452949
Taxable
Non Taxable
Total
1
0.00
1,154.83
1,154.83
1
0.00
70.94
70.94
605459242
3
443.79
0.00
443.79
605459382
1
0.00
415.65
415.65
605491464
1
0.00
213.79
213.79
Shipment
Ship Date
Service
403417050870
18/02/2015
FedEx International Priority
Shipment
Ship Date
Service
403417050891
18/02/2015
FedEx Envelope
Page 1 of 5
Customer Number:
Invoice Number:
Invoice Date:
Due Date:
Invoice Amount:
Net Amount
VAT Rate
Charges
Discount
20.00 %
443.79
0.00
443.79
88.76
0.00 %
1,855.21
0.00
1,855.21
0.00
Total Amount Due
Shipments: 1
Shipment
Ship Date
Service
403417050917
18/02/2015
FedEx Int'l Priority Freight
VAT
Address Line 1
Pieces Weight
Reference
Address Line 1
City
Invoice Number:
Post
Code
Customer Number:
Signed:
525054562
000000000
14/11/2014
CityBank Account Number: 41261495
Post
Code
IBAN: GB37 MIDL 4002 5041 2614 95
THAILAND
BIC/SWIFT Code: MIDLGB22
AUTO GENERATED 19/02/2015 16:02
VAT Exempt according to Article 15.13 of the Sixth Directive
Fuel Surcharge ­ FedEx has applied a fuel surcharge of 15.00 % to this shipment.
Door­to­Door Service
151 lb minimum weight per unit applied
Additional local payment message (if required)
1 12.00 Kg
Weight
1 0.20 Kg
Pieces Weight
1 68.00 Kg
Total
1,855.21
1,154.83 GBP
2,387.76
Taxable
Payment to:
Federal Express Europe Inc.
PO Box 119
Coventry
CV1 4QD
United Kingdom
Non Taxable
1,154.83
Total
1,154.83
Amount
150.63
2,387.76 GBP
1,004.20
Total GBP
1,154.83
FedEx International Priority
Pieces Weight
1 12.00 Kg
VAT Exempt according to Article 15.13 of the Sixth Directive
Fuel Surcharge ­ FedEx has applied a fuel surcharge of 15.00 % to this shipment.
Shipment
532.55
GBP
Please return this remittance to FedEx with your payment to receive correct credit. Thank you.
403417050994
18/02/2015 FedEx Int'l Priority Freight
1 68.00 Kg GBEN75.3.5
0.00
Payment Due Date: 14/12/2014
Freight Invoice
Billed Weight: 68.00 Kg
Dims:
Charges
Shipper
Consignee
Fuel Surcharge
Customer Name: Company Name
Total Amount Due
Company Name
Company Name
Transportation Charge
United
Kingdom
Invoice Date:
000000000
525054562
14/11/2014
14/12/2014
2,387.76 GBP
18/02/2015
Ship Date
Service
Pieces Weight
403417050880
18/02/2015 FedEx Pak
1 2.00 Kg
Shipment
Ship Date
Service
Pieces Weight
VAT applicable at 20.00%
Fuel Surcharge ­ FedEx has applied a fuel surcharge of 15.00 % to this shipment.
403417050870
18/02/2015 FedEx International Priority
1 12.00 Kg
Shipment
Ship Date
Service
Pieces Weight
Billed Weight: 12.00 Kg
Dims:
Charges
Shipper
Reference
GBEN61.2.2
Taxable
Non Taxable
Total
0.00
213.79
213.79
Reference
GBEN63.2.3
Taxable
Non Taxable
Total
0.00
70.94
70.94
Reference
GBEN65.2.1
Taxable
Non Taxable
Total
264.50
0.00
264.50
403417050906
Company
Name
18/02/2015
Consignee
Economy Service
Company Name
Reference
Taxable
Non Taxable
GBEN61.1.4
Customer Number:
Invoice Number:
Invoice Date:
Due Date:
Invoice Amount:
Reference
GBEN62.1.1
Reference
GBEN61.2.2
Reference
Fuel Surcharge
1 42.00 Kg GBEN64.1.1
Transportation Charge
City
Signed:
Page 1 of 2
0.00 000000000
415.65
525054578
14/11/2014
14/12/2014
Non Taxable
Taxable 2,387.76 GBP
69.92
0.00
Taxable Non Taxable
0.00
Taxable
Non Taxable
213.79
109.37
0.00
Address Line 1
Address Line 1
VAT applicable at 20.00%
Address Line 2
Address Line 2
Fuel Surcharge ­ FedEx has applied a fuel surcharge of 15.00 % to this shipment.
Total
415.65
Total
69.92
Total
213.79
Total
Amount
27.89
109.37
185.90
City
THAILAND
Service
Pieces Weight
VAT Exempt according to Article 14 (i) of the Sixth Directive
Fuel Surcharge ­ FedEx has applied a fuel surcharge of 15.00 % to this shipment.
Invoice Detail
Informacje
na temat Ship Date
przesyłek
Shipment
Service
Invoice Detail
Ship Date
GB1234567891
VAT Exempt according to Article 14 (i) of the Sixth Directive
Fuel Surcharge ­ FedEx has applied a fuel surcharge of 15.00 % to this shipment.
403417050869
Shipment
Customer VAT Nbr:
VAT applicable at 20.00%
Fuel Surcharge ­ FedEx has applied a fuel surcharge of 15.00 % to this shipment.
151 lb minimum weight per unit applied
Door­to­Door Service
Szczegóły przesyłek na poszczególnych numerach kont
Bill to: 603117220
000000000
525054578
14/11/2014
14/12/2014
2,387.76 GBP
Freight Invoice
Freight Invoice
Bill to
Customer Number:
Invoice Number:
Invoice Date:
Due Date:
Amount Due
United Kingdom
Total GBP
AUTO GENERATED 19/02/2015 16:02
213.79
VAT Exempt according to Article 14 (i) of the Sixth Directive
Fuel Surcharge ­ FedEx has applied a fuel surcharge of 15.00 % to this shipment.
Shipment
Ship Date
Service
403417050891
18/02/2015
FedEx Envelope
Dims:
Billed Weight: 0.20 Kg
Shipper
Consignee
Company Name
Company Name
Address Line 1
Address Line 1
Address Line 2
Address Line 2
City
City
Norway
United Kingdom
Signed:
Pieces Weight
1 0.20 Kg
Reference
GBEN63.2.3
Taxable
Non Taxable
Total
0.00
70.94
70.94
Charges
Fuel Surcharge
Transportation Charge
Service tax + Edu CESS + SH Edu CESS
Amount
8.24
54.90
7.80
Total GBP
AUTO GENERATED 19/02/2015 16:02
70.94
VAT Exempt according to Article 14 (i) of the Sixth Directive
Fuel Surcharge ­ FedEx has applied a fuel surcharge of 15.00 % to this shipment.
Shipment
Ship Date
Service
Pieces Weight
Reference
Taxable
Non Taxable
Total
Szczegóły & Detale – sortowanie według numeru referencyjnego
Jeśli wybrałeś format Szczegóły & Detale, otrzymasz od FedEx podsumowanie wszystkich przesyłek i ich szczegóły w osobnych
dokumentach. Zobacz, jak wygląda grupowanie i sortowanie według numeru referencyjnego – jest ono niezwykle przydatne w
przypadku korzystania z jednego numeru konta przez kilka działów w Twojej firmie.
Tylko podsumowanie
Jeśli wystarczy Ci uproszczone podsumowanie wszystkich przesyłek, wybierz format Tylko podsumowanie.
Podsumowanie według numeru referencyjnego
Payment to:
Federal Express Europe Inc.
PO Box 119
Coventry
CV1 4QD
United Kingdom
Phone: 0845 607 0809
Fax: 024 76 702739
Email: [email protected]
URL: fedex.com/gb/billingenquiry
VAT: GB790 0386 27
Bank Name: HSBC BANK PLC
IBAN: GB37 MIDL 4002 5041 2614 95
BIC/SWIFT Code: MIDLGB22
Branch/Sort Code: 40­02­50
Bank Account Number: 41261495
Payment to:
Federal Express Europe Inc.
PO Box 119
Coventry
CV1 4QD
United Kingdom
Federal Express (Europe) Inc., Sutherland House, Matlock Road, Coventry, CV1 4JQ
Phone: 0845 607 0809
Fax: 024 76 702739
Email: [email protected]
URL: fedex.com/gb/billingenquiry
VAT: GB790 0386 27
Bank Name: HSBC BANK PLC
IBAN: GB37 MIDL 4002 5041 2614 95
BIC/SWIFT Code: MIDLGB22
Branch/Sort Code: 40­02­50
Bank Account Number: 41261495
Federal Express (Europe) Inc., Sutherland House, Matlock Road, Coventry, CV1 4JQ
Page 1 of 1
Company Name
Address Line 1
Address Line 2
City
Post Code
United Kingdom
Customer Number:
Invoice Number:
Invoice Date:
Due Date:
Amount Due
000000000
525054565
14/11/2014
14/12/2014
2,387.76 GBP
Customer VAT Nbr:
GB0000000000000
Page 1 of 2
Company Name
Address Line 1
Address Line 2
City
Post Code
United Kingdom
Freight Invoice
Customer Number:
Invoice Number:
Invoice Date:
Due Date:
Amount Due
000000000
525054552
14/11/2014
14/12/2014
2,387.76 GBP
Customer VAT Nbr:
GB0000000000
Freight Invoice
Reference
Shipments
APPLE
2
GRAPE
1
0.00
70.94
70.94
PEACH
4
179.29
629.44
808.73
Taxable
Non Taxable
Total
264.50
1,154.83
1,419.33
Shipment
Ship Date
Service
403417048972
18/02/2015
FedEx International Priority
Pieces Weight
1 12.00 Kg
Reference
GBEN151.1.4
Taxable
Non Taxable
Total
0.00
415.65
415.65
Taxable
Non Taxable
Total
0.00
213.79
213.79
Taxable
Non Taxable
Total
69.92
0.00
69.92
Taxable
Non Taxable
Total
0.00
70.94
70.94
Taxable
Non Taxable
Total
109.37
0.00
109.37
Taxable
Non Taxable
Total
264.50
0.00
264.50
VAT Exempt according to Article 15.13 of the Sixth Directive
Fuel Surcharge ­ FedEx has applied a fuel surcharge of 15.00 % to this shipment.
Shipment
Ship Date
Service
403417048983
18/02/2015
FedEx International Priority
Weight
1 12.00 Kg
Reference
GBEN151.2.2
VAT Exempt according to Article 14 (i) of the Sixth Directive
Fuel Surcharge ­ FedEx has applied a fuel surcharge of 15.00 % to this shipment.
Szczegóły według numeru referencyjnego
Shipment
Ship Date
Service
403417048994
18/02/2015
FedEx Pak
Pieces Weight
1 2.00 Kg
Reference
GBEN152.1.1
VAT applicable at 20.00%
Fuel Surcharge ­ FedEx has applied a fuel surcharge of 15.00 % to this shipment.
Invoice Detail
Page 1 of 3
Customer Number:
Invoice Number:
Invoice Date:
Due Date:
Invoice Amount:
VAT Rate
Charges
Discount
443.79
Shipments: 2
0.00 %
1,855.21
Reference: APPLE
20.00 %
Shipment
Ship Date
Service
403417050777
18/02/2015
FedEx Int'l Priority Freight
VAT
0.00
443.79
88.76
0.00
1,855.21
0.00
Pieces Weight
1 68.00 Kg
APPLE
264.50
Billed Weight: 68.00 Kg
Dims:
Charges
Shipper
Consignee
Fuel Surcharge
Please return this remittance to FedEx with your payment to receive correct credit. Thank you.
Company Name
Company Name
Transportation ChargePayment Due Date: 14/12/2014
Freight Invoice
Address Line 1
Address Line 1
Address Line 2
Customer Name: Customer
Name
Address Line 2
City
City
Post Code
Post Code
THAILAND
United
Kingdom
Invoice Number:
525054565
Bank Account Number: 41261495
Customer Number:
000000000
IBAN: GB37 MIDL 4002 5041 2614 95
Signed:
AUTO GENERATED 19/02/2015 16:02
Invoice Date:
14/11/2014
BIC/SWIFT Code: MIDLGB22
VAT applicable at 20.00%
Fuel Surcharge ­ FedEx has applied a fuel surcharge of 15.00 % to this shipment.
151 lb minimum weight per unit applied
Door­to­Door Service
Additional local payment message (if required)
Total
1,419.33 GBP
532.55
1,855.21
Total Amount Due
GBPNon Taxable
Reference
Taxable
Total Amount Due
Payment to:
Federal Express Europe Inc.
PO Box 119
Coventry
CV1 4QD
United Kingdom
0.00
2,387.76
Total
264.50
Amount
34.50
230.00
2,387.76 GBP
Total GBP
Ship Date
Service
403417049008
18/02/2015
FedEx Envelope
Pieces Weight
1 0.20 Kg
Reference
GBEN153.2.3
VAT Exempt according to Article 14 (i) of the Sixth Directive
Fuel Surcharge ­ FedEx has applied a fuel surcharge of 15.00 % to this shipment.
000000000
525054565
14/11/2014
14/12/2014
2,387.76 GBP
Net Amount
Shipment
264.50
Shipment
Ship Date
Service
403417049019
18/02/2015
Economy Service
Pieces Weight
1 42.00 Kg
Reference
GBEN154.1.1
VAT applicable at 20.00%
Fuel Surcharge ­ FedEx has applied a fuel surcharge of 15.00 % to this shipment.
Shipment
Ship Date
Service
403417049020
18/02/2015
FedEx Int'l Priority Freight
Pieces Weight
1 68.00 Kg
VAT applicable at 20.00%
Fuel Surcharge ­ FedEx has applied a fuel surcharge of 15.00 % to this shipment.
Door­to­Door Service
151 lb minimum weight per unit applied
Reference
GBEN155.2.1
Wybierz adres korespondencyjny
Skontaktuj się z FedEx
Możesz wybrać inny adres do wysyłki faktury, niż adres do fakturowania. Wystarczy, że skorzystasz z formatu alternatywnego
adresu korespondencyjnego.
Dopasuj fakturę do potrzeb swojej firmy. Skontaktuj się z nami
e-mailowo na adres [email protected], a pomożemy Ci wybrać
najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących faktur, skontaktuj się
z nami w preferowany sposób:
fedex.com/pl/invoice/billingform.html
Payment to:
Federal Express Europe Inc.
PO Box 119
Coventry
CV1 4QD
United Kingdom
Phone: 0845 607 0809
Fax: 024 76 702739
Email: [email protected]
URL: fedex.com/gb/billingenquiry
VAT: GB790 0386 27
Bank Name: HSBC BANK PLC
IBAN: GB37 MIDL 4002 5041 2614 95
BIC/SWIFT Code: MIDLGB22
Branch/Sort Code: 40­02­50
Bank Account Number: 41261495
Federal Express (Europe) Inc., Sutherland House, Matlock Road, Coventry, CV1 4JQ
[email protected]
Page 1 of 2
Company Name
Address Line 1
Address Line 2
City
Post Code
United Kingdom
Customer Number:
Invoice Number:
Invoice Date:
Due Date:
Amount Due
000000000
525054622
14/11/2014
Payment on Receipt
618.08 GBP
Customer VAT Nbr:
GB0000000000000
801 002 800
Federal Express Poland Sp. z o.o.
Kolejowa 323
05-092 Łomianki
Bill to:
Company Name
Address Line 1
Address Line 2
City
Post Code
United Kingdom
Duty & Tax Invoice
Shipment
Ship Date
Service
Reference
403417059292
18/02/2015
FedEx International
Priority
SESW111.2.1
Dims:
Billed Weight: 12.00 Kg
Shipper
Consignee
Company Name
Company Name
Address Line 1
Address Line 1
City
City
THAILAND
Signed:
Import Import Tax Other Charges Other Charges
Non Taxable
Taxable
Duty
10.07
Charges
Original Duty
Original VAT
Advancement Fee
96.62
47.83
0.00
Total
0.00
154.52
Charge Amount (GBP)
1,113.00
551.00
116.00
Amount
96.62
47.83
10.07
Post Code
United Kingdom
AUTO GENERATED 19/02/2015 16:02
Total GBP
154.52
Przydatne sortowanie
Dla Twojej wygody możemy sortować pozycje na fakturach np. według numeru referencyjnego czy płatnika (Płatnik Nadawca,
Płatnik Odbiorca, Płatnik Trzecia strona).
Szybko i wygodnie zarządzaj kontem online
FKonto online daje Ci możliwość otrzymywania i podglądu faktur, zarządzania kontami swojej firmy, tworzenia poleceń zapłaty
i reklamowania opłat. Więcej informacji o serwisie i możliwość rejestracji znajdziesz na stronie fedex.com/pl/account/fbo/
© Federal Express Corporation. All rights reserved – March 2015. Credoguide.PL
Post Code
Adv. fee

Podobne dokumenty