Informacje techniczne

Komentarze

Transkrypt

Informacje techniczne
Informacje techniczne
L
Informacje ogólne I
Gatunki materiału obrabianego
Stal, lista symboli metali nieżelaznych
Tabela przeliczeniowa jednostek układu SI
Tabela obliczeniowa twardości
Właściwości gatunków Korloy
Techniczna informacja odnośnie stali nierdzewnej
L02
L06
L07
L08
L09
L10
Toczenie
Informacja techniczna - Toczenie
L12
Frezowanie
Informacja techniczna - Frezowanie
L20
Stożki uchwytów
Informacja techniczna - Stożki uchwytów
L24
Frezy monolityczne
Informacja techniczna - Frezy monolityczne
L27
Wiercenie
Informacja techniczna - Wiercenie
L30
Informacje ogólne II
Porównanie łamaczy wiór
Tabela gatunków KORLOY
Porównanie gatunków
L36
L37
L40
L
Informacje ogólne I
Stale węglowe i stopowe konstrukcyjne
Typ
Stal węglowa
Korea
KS
1010
SM15C
C15E4
C15M2
-
S15C
1015
S20C
1020
C25
C25E4
C25M2
C30
C30E4
C30M2
S25C
1025
S30C
1030
C35
C35E4
C35M2
C40
C40E4
C40M2
S35C
1035
S40C
1039
1040
SM43C
-
S43C
SM45C
C45
C45E4
C45M2
C50
C50E4
C50M2
S45C
1042
1043
1045
1046
S458C
S50C
1049
SM53C
-
S53C
SM55C
C55
C55E4
C55M2
S55C
1050
1053
1055
SM58C
C60
C60E4
C60M2
S58C
SM35C
Informacje
ogólne I
SM40C
Stożki
Frezowanie
Toczenie
SM48C
SM50C
Frezy
monolityczne
Wiercenie
Informacje
ogólne II
Informacje
techniczne
Stale
chromowe
ISO
Japonia
KS
ISO
JIS
NF
NF/EN
Rosja
ГOCT
XC10
-
C15E
C15R
C22
C22E
C22R
C25
C25E
C25R
C30
C30E
C30R
-
-
C22
C22E
C22R
C25
C25E
C25R
C30
C30E
C30R
-
C35
C35E
C35R
C40
C40E
C40R
C35
C35E
C35R
C40
C40E
C40R
35Г
-
-
40Г
C45
C45E
C45R
080A47
080M50
C50
C50E
C50R
-
C45
C45E
C45R
C50
C50E
C50R
C45
C45E
C45R
C50
C50E
C50R
45Г
-
-
50Г
070M55
C55
C55E
C55R
C60
C60E
C60R
C55
C55E
C55R
C55
C55E
C55R
-
C60
C60E
C60R
C60
C60E
C60R
60Г
Wielka Brytania
Niemcy
BS
BS/EN
30Г
40Г
45Г
50Г
Francja
DIN
DIN/EN
Rosja
NF
NF/EN
ГOCT
40XH
30XH3A
-
-
-
-
SNCM415
SNCM420(H)
SNCM431
SNCM439
SNCM447
SNCM616
SNCM625
SNCM630
SNCM815
SCr415(H)
-
-
SCr420(H)
5120(H)
-
17Cr3
17CrS3
-
20XH2M(20XHM)
15X
15XA
20X
SCr430(H)
34Cr4
34CrS4
37Cr4
37CrS4
34Cr4
34CrS4
37Cr4
37CrS4
34Cr4
34CrS4
37Cr4
37CrS4
30X
SCr435(H)
5130(H)
5132(H)
5135(H)
SCr440(H)
5140(H)
530M40
41Cr4
41CrS4
41Cr4
41CrS4
41Cr4
41CrS4
40X
41CrNiMo2
41CrNiMoS2
-
SNCM240
20Cr4(H)
20CrS4
34Cr4
34CrS4
34Cr4
34CrS4
37Cr4
37CrS4
37Cr4
37CrS4
41Cr4
41CrS4
SCr445(H)
AISI
SAE
Francja
C10E
C10R
070M20
C22, C22E
C22R
C25
C25E
C25R
080A30
080M30
CC30
C30E
C30R
C35
C35E
C35R
080M40
C40
C40E
C40R
080A42
U.S.A
DIN
DIN/EN
20NCD2
SNCM240
SCr440(H)
040A10
045A10
045M10
055M15
Niemcy
15NiCr13
20NiCrMo2
20NiCrMoS2
SNC236
SNC415(H)
SNC631(H)
SNC815(H)
SNC836
SNCM220
SCr435(H)
BS
BS/EN
655M13(655H13)
805A20
805M20
805A22
805M22
-
15NiCr13
20NiCrMo2
20NiCrMoS2
SCr420(H)
Wielka Brytania
8615
8617(H)
8620(H)
8622(H)
8637
8640
4320(H)
4340
-
SNC236
SNC415(H)
SNC631(H)
SNC815(H)
SNC836
SNCM220
SNCM415
SNCM420(H)
SNCM431
SNCM439
SNCM447
SNCM616
SNCM625
SNCM630
SNCM815
SCr415(H)
AISI
SAE
1059
1060
Korea
SCr430(H)
L 02
JIS
S10C
SM30C
Stale chromoniklowe z
dodatkiem
molibdenu
ISO
U.S.A
C10
SM25C
Stale Stale chromosto- niklowe
powe
Japonia
SM10C
SM20C
Typ
ISO
SCr445(H)
-
35X
45X
* Powyższe gatunki stali dostarczane są przez odpowiednich krajowych dostawców
Informacje ogólne I
Typ
Stale Stale
sto- chromowomolibdenowe
powe
Korea
ISO
Japonia
KS
ISO
JIS
708M20(708H20)
-
34CrMo4
34CrMoS4
42CrMo4
42CrMoS4
SCM432
SCM435(H)
(4135H)
4137(H)
4140(H)
4142(H)
SCM445(H)
-
SCM445(H)
SMn420(H)
SMn433(H)
22Mn6(H)
-
SMn420(H)
SMn433(H)
4145(H)
4147(H)
1522(H)
1534
SMn438(H)
36Mn6(H)
SMn438(H)
1541(H)
150M36
SMn443(H)
42Mn6(H)
SMn443(H)
1541(H)
41CrAlMo74
SMnC420(H)
SMnC443(H)
SACM645
-
NF
NF/EN
Rosja
ГOCT
18CrMo4
18CrMoS4
-
-
34CrMo4
34CrMoS4
708M70
709M40
42CrMo4
42CrMoS4
-
34CrMo4
34CrMoS4
42CrMo4
42CrMoS4
34CrMo4
34CrMoS4
42CrMo4
42CrMoS4
-
-
-
150M19
150M36
-
-
-
-
-
-
-
-
30Г2
35Г2
35Г2
40Г2
40Г2
45Г2
-
-
20XM
20XM
30XM
30XMA
35XM
-
* Powyższe gatunki stali dostarczane są przez odpowiednich krajowych dostawców
Korea
ISO
Japonia
KS
ISO
JIS
BS
BS/EN
Niemcy
Germany
DIN
DIN/EN
Francja
Rosja
NF/EN
ГOCT
France
NF
"NFNF/EN"
BM 2
S6/5/2
Z 85 WDCV
BM 35
S6/5/2/5
6-5-2-5
S2/9/2
Informacje
ogólne II
105WCr6
105WC13
BD3
X210Cr12
Z200C12
BA2
X100CrMoV5 1
Z100CDV5
BH21
X30WCrV9 3
Z30WCV9
BH13
X40CrMoV5 1
Z40CDV5
55NiCrMoV6
55NCDV7
Informacje
techniczne
T1
T4
T5
T15
M2
M3-1
M3-2
M4
M 35
M36
M7
M42
F2
L6
W2-9 1/
W2-8 1-2
D3
D2
A2
H21
H11
H13
H12
H10
H19
L6
Wielka Brytania
Wiercenie
SKH2
SKH3
SKH4
SKH10
SKH51
SKH52
SKH53
SKH54
SKH55
SKH56
SKH57
SKH58
SKH59
SKS11
SKS2
SKS21
SKS5
SKS51
SKS7
SKS8
SKS4
SKS41
SKS43
SKS44
SKS3
SKS31
SKS93
SKS94
SKS95
SKD1
SKD11
SKD12
SKD4
SKD5
SKD6
SKD61
SKD62
SKD7
SKD8
SKT3
SKT4
ANSI
SAE
Frezy
monolityczne
HS18-0-1
HS6-5-2
HS6-6-2
HS6-5-3
HS6-5-4
HS6-5-2-5
HS10-4-3-10
HS2-9-2
HS2-9-1-8
105V
105WCr1
210Cr12
100CrMoV5
X30WCrV9-3
X37CrMoV5-1
X40CrMoV5-1
X35CrWMoV5
32CrMoV12-28
55NiCrMoV7
U.S.A
Stożki
SKH2
SKH3
SKH4
SKH10
SKH51
SKH52
SKH53
SKH54
SKH55
SKH56
SKH57
SKH58
SKH59
STS11
STS2
STS21
STS5
STS51
STS7
STS8
STS4
STS41
STS43
STS44
STS3
STS31
STS93
STS94
STS95
STD1
STD11
STD12
STD4
STD5
STD6
STD61
STD62
STD7
STD8
STF3
STF4
Francja
Frezowanie
Stale narzędziowe
SCM440(H)
DIN
DIN/EN
Toczenie
4130
-
Niemcy
Informacje
ogólne I
SCM420(H)
SCM430
SCM420(H)
SCM430
molibdenowa
z dodatkiem
aluminium
Stale stopowe
narzędziowe
BS
BS/EN
-
SMnC420(H)
SMnC443(H)
Stale chromowo- SACM645
Stale
szybkotnące
Wielka Brytania
SCM415(H)
SCM418(H)
SCM440(H)
Typ
AISI
SAE
18CrMo4
18CrMoS4
-
SCM415(H)
SCM418(H)
SCM432
SCM435(H)
Stale
manganowe
i manganowochromowe
U.S.A
L
* Powyższe gatunki stali dostarczane są przez odpowiednich krajowych dostawców
L 03
L
Informacje ogólne I
Typ
Stal węglowa
automatowa
Typ
Stale Stale
nierdze- austenityczne
wne
KS
ISO
JIS
SUM11
SUM12
SUM21
SUM22
SUM22L
SUM23
SUM23L
SUM24L
SUM25
SUM31
SUM31L
SUM32
SUM41
SUM42
SUM43
STB1
STB2
STB3
9S20
11SMn28
11SMnPb28
11SMnPb28
12SMn35
44SMn28
B1
B2
SUM11
SUM12
SUM21
SUM22
SUM22L
SUM23
SUM23L
SUM24L
SUM25
SUM31
SUM31L
SUM32
SUM41
SUM42
SUM43
SUJ1
SUJ2
SUJ3
STB4
STB5
-
SUJ4
SUJ5
ISO
Japonia
KS
ISO
JIS
STS201
STS202
STS301
STS301L
STS301J1
STS302
STS302B
STS303
STS303Se
STS303Cu
STS304
Frezy
monolityczne
Wiercenie
Stale
ferrytyczne
Stale
utwardzane
wydzieleniowo
STS316N
STS317
STS321
STS347
STS384
STS405
STS410L
STS429
STS430
STS430F
STS434
STS444
STSXM27
STS403
STS410
STS416
STS420J1
STS431
STS440A
STS630
STS631
STS631J1
X12CrMnNiN17-7-5
X12CrMnNiN18-9-5
X10CrNi18-8
X2CrNiN18-7
X12CrNiSi18-9-3
X10CrNiS18-9
X5CrNi18-9
X2CrNi18-9
X2CrNi19-11
X5CrNiN18-8
X2CrNiN18-8
X6CrNi18-12
X6CrNi25-20
X5CrNiMo17-12-2
X3CrNiMo17-12-3
X2CrNiMo17-12-2
X2CrNiMo17-12-3
X2CrNiMo18-14-3
X6CrNiTi18-10
X6CrNiNb18-10
X3NiCr18-16
X6CrAl13
X6Cr17
X7CrS17
X6CrMo17-1
X2CrMoTi18-2
X12Cr13
X12CrS13
X20Cr13
X19CrNi16-2
X70CrMo15
X5CrNiCuNb16-4
X7CrNiAl17-7
U.S.A
AISI
SAE
1110
1109
1212
1213
12L13
1215
12L14
1117
1137
1141
1144
52100
ASTM A
485
Grade 1
-
Wielka Brytania
BS
BS/EN
230M07
240M07
534A99
Niemcy
DIN
DIN/EN
Francja
NF
NF/EN
9SMn28
9SMnPb28
9SMn36
S250
S250Pb
S 300
9SMnPb36
S300Pb
100Cr6
100Cr6
Rosja
ГOCT
* Powyższe gatunki stali dostarczane są przez odpowiednich krajowych dostawców
Korea
STS316L
Informacje
ogólne II
Informacje
techniczne
Japonia
STS304L
STS304N1
STS304LN
STS304J1
STS305
STS309S
STS310S
SUS316
Stale
martenzytyczne
L 04
ISO
Stal nierdzewna
Stożki
Frezowanie
Toczenie
Informacje
ogólne I
Wysokowęglowa
stal chromowa
Korea
U.S.A
AISI
SAE
Wielka Brytania
BS
BS/EN
SUS201
SUS202
SUS301
SUS301L
SUS301J1
SUS302
SUS302B
SUS303
SUS303Se
SUS303Cu
SUS304
S20100 201
S20200 202
S30100 301
SUS304L
SUS304N1
SUS304LN
SUS304J1
SUS305
SUS309S
SUS310S
SUS316
S30403 304L
S30451 304N
S30453 304LN
SUS316L
S31603 316L
SUS316N
SUS317
SUS321
SUS347
SUS384
SUS405
SUS410L
SUS429
SUS430
SUS430F
SUS434
SUS444
SUSXM27
SUS403
SUS410
SUS416
SUS420J1
SUS431
SUS440A
SUS630
SUS631
SUS631J1
S31651
S31700
S32100
S34700
S38400
S40500
316N
317
321
347
384
405
317S16
321S31
347S31
S42900
S43000
S43020
S43400
S44400
S44627
S40300
S41000
S41600
S42000
S43100
S44002
S17400
S17700
429
430
430F
434
444
430S17
403
410
416
420
431
440A
S17400
S17700
410S21
416S21
420S29
431S29
S30200
S30215
S30300
S30323
302
302B
303
303Se
S30400 304
S30500
S30908
S31008
S31600
305
309S
310S
316
284S16
301S21
302S25
303S21
303S41
304S31
304S11
305S19
310S31
316S31
316S11
405S17
434S17
Niemcy
DIN
DIN/EN
Francja
NF
NF/EN
X12CrNi17-7
X2CrNiN18-7
X12CrNi17-7
Z12CMN17-07Az
X10CrNiS18-9
Z12CN18-09
X5CrNi18-10
Z11CN17-08
Z8CNF18-09
X2CrNi19-11
Z7CN18-09
X2CrNiN18-10
Z3CN19-11
Z6CN19-09Az
Z3CN18-10Az
X5CrNi18-12
X5CrNiMo27-12-2
X5CrNiMo27-13-3
X2CrNiMo17-13-2
X2CrNiMo17-14-3
X6CrNiTi18-10
X6CrNiNb18-10
X6CrAl13
X6Cr17
X7CrS18
X6CrMo17-1
X10Cr13
X20Cr13
X20CrNi17-2
X7CrNiAl17-7
Z8CN18-12
Z10CN24-13
Z8CN25-20
Z7CND17-12-02
Z6CND18-12-03
Z3CND17-12-02
Z3CND17-12-03
Z6CNT18-10
Z6CNNb18-10
Z6CN18-16
Z8CA12
Z3C14
Z8C17
Z8CF17
Z8CD17-01
Z3CDT18-02
Z1CD26-01
Z13C13
Z11CF13
Z20C13
Z15CN16-02
Z70C15
Z6CNU17-04
Z9CNA17-07
Rosja
ГOCT
12X17•√9AH4
07X16H6
12X18H9
12X18H10E
08X18H10
03X18H11
06X18H11
10X23H18
03X17H14M3
08X18H10T
08X18H12
12X17
20X13
20X17H2
09X17H7IO
* Powyższe gatunki stali dostarczane są przez odpowiednich krajowych dostawców
Informacje ogólne I
Odlewy odkuwki
Typ
Żeliwa Żeliwa szare
Żeliwa
sferoidalne
Austempered
żeliwa
sferoidalne
Żeliwa
austenityczne
Korea
KS
GCD400
700-2, 600-3, 500-7, FCD400
450-10, 400-15,
400-18, 350-22
FCD500
FCD600
FCD700
FCAD
GCD500
GCD600
GCD700
FCAD
FCAFCDA-
KS
Stale
ferrytyczne
Stale
martenzytyczne
ISO
KS
ISO
STR31
STR35
STR36
STR37
STR38
STR309
STR310
STR330
STR660
STR661
STR21
STR409
STR409L
STR446
STR1
STR3
STR4
STR11
STR600
STR616
X6CrTi12
X2CrTi12
JIS
AC1B
AC2A
AC2B
AC3A
AC4A
AC4B
AC4C
AC4CH
AC4D
AC5A
AC7A
AC8A
AC8B
AC8C
AC9A
AC9B
ADC1
ADC3
ADC5
ADC6
ADC10
ADC10Z
ADC12
ADC12Z
ADC14
A5052S
A5454S
A5083S
A5086S
A6061S
A6063S
A7003S
A7N01S
A7075S
Japonia
JIS
SUH31
SUH35
SUH36
SUH37
SUH38
SUH309
SUH310
SUH330
SUH660
SUH661
SUH21
SUH409
SUH409L
SUH446
SUH1
SUH3
SUH4
SUH11
SUH600
SUH616
U.S.A
ANSI
SAE
204.0
319.0
356.0
A356.0
355.0
242.0
514.0
A413.0
A360.0
518.0
A380.0
A380.0
383.0
383.0
B390.0
5052
5454
5083
5086
6061
6063
7075
U.S.A
AISI
SAE
S63008
S63017
S30900
S31000 309
N08330 310
S66286 N08330
R30155
S40900
S44600
S65007
409
446
Wielka Brytania
BS
BS/EN
LM-6
LM-25
LM-16
LM-5
LM-13
LM-26
LM-29
LM20
LM24
LM2
LM2
LM30
EN AW-5052
EN AW-5454
EN AW-5083
EN AW-5086
EN AW-6061
EN AW-6063
EN AW-7003
EN AW-7075
Wielka Brytania
BS
BS/EN
331S42
349S52
349S54
381S34
309S24
310S24
409S19
401S45
443S65
NF
NF/EN
Rosja
ГOCT
GG 10
GG 15
GG 20
GG 25
GG 30
GG 35
GG 40
GGG 40
GGG 40.3
GGG 50
GGG 60
GGG 70
EN-GJS-
Ft 10 D
Ft 15 D
Ft 20 D
Ft 25 D
Ft 30 D
Ft 35 D
Ft 40 D
FCS 400-12
FGS 370-17
FGS 500-7
FGS 600-3
FGS 700-2
EN-GJS-
-
GGL-, GGG-
L-, S-
-
Niemcy
DIN
DIN/EN
G(GK)-AlSi9Cu3
G(GK)-AlSi7MG
G(GK)-AlMg5
GD-AlSi12 (Cu)
GD-AlSi10Mg
GD-AlMg9
GD-AlSi9Cu3
GD-AlSi9Cu3
EN AW-5052
EN AW-5454
EN AW-5083
EN AW-5086
EN AW-6061
EN AW-6063
EN AW-7003
EN AW-7075
Niemcy
DIN
DIN/EN
X53CrMnNi21-9
CrNi2520
CrAl1205
X6CrTi12
X45CrSi9-3
Francja
NF
NF/EN
B
-
Rosja
ГOCT
A-U5GT
A-S7G
A-U4NT
A-S12UNG
A-S10UG
A-S10UG
A-S18UNG
A-S13
A-S9G
A-G6
A-G3T
EN AW-5052
EN AW-5454
EN AW-5083
EN AW-5086
EN AW-6061
EN AW-6063
EN AW-7003
EN AW-7075
Francja
NF
NF/EN
Rosja
ГOCT
Z35CNWS14-14
Z52CMN21-09-Az
Z55CMN21-09-Az
Z15CN24-13
Z15CN25-20
Z12NCS35-16
Z6NCTV25-20
Informacje
techniczne
Stale
żaroodporne
Stale
austenityczne
Korea
Japonia
F1, F2,
S2W, S5S
Francja
Informacje
ogólne II
Typ
ISO
Al-Cu4MgTi
Al-Si7Mg(Fe)
Al-Si7Mg
Al-Si5Cu1Mg
Al-Cu4Ni2Mg2
Al-Si12CuFe
Al-Si8Cu3Fe
Al-Si8Cu3Fe
AlMg4.5Mn0.7
AlMg1SiCu
AlMg0.7Si
AlZn5.5MgCu
Type 1, 2,
Type D-2, D-3A
Class 1, 2
DIN
DIN/EN
Wiercenie
Stale żaroodporne
ISO
100-70-03
-
Grade 150
Grade 220
Grade 260
Grade 300
Grade 350
Grade 400
SNG 420/12
SNG 370/17
SNG 500/7
SNG 600/3
SNG 700/2
EN-GJS-
Niemcy
Frezy
monolityczne
AC1B
AC2A
AC2B
AC3A
AC4A
AC4B
AC4C
AC4CH
AC4D
AC5A
AC7A
AC8A
AC8B
AC8C
AC9A
AC9B
ALDC1
ALDC2
ALDC3
ALDC4
ALDC7
ALDC7Z
ALDC8
ALDC8Z
ALDC9
A5052S
A5454S
A5083S
A5086S
A6061S
A6063S
A7003S
A7N01S
A7075S
FCAFCDA-
80-55-06
BS
BS/EN
Stożki
Stopy
aluminiowe
extruded
shapes
Korea
L-, S-
No 20 B
No 25 B
No 30 B
No 35 B
No 45 B
No 50 B
No 55 B
60-40-18
Wielka Brytania
Frezowanie
Stopy
aluminium
kokilowe
JIS
AISI
SAE
Toczenie
ingots
for casting
ISO
100,150, 200, 250, FC100
300, 350
FC150
FC200
FC250
FC300
FC350
U.S.A
Informacje
ogólne I
Stopy
Stopy
aluminium aluminiowe
Japonia
GC100
GC150
GC200
GC250
GC300
GC350
Metale nieżelazne
Typ
ISO
L
Z6CT12
Z3CT12
Z12C25
Z45CS9
Z40CSD10
Z80CSN20-02
S42200
* Powyższe gatunki stali dostarczane są przez odpowiednich krajowych dostawców
L 05
L
Informacje ogólne I
Stal, lista symboli metali nieżelaznych
Porównanie norm materiałów obrabianych
GRUPA
KOD
OKREŚLENIE STANDARDOWE
Stal walcowana na konstrukcje spawane
SWS
Stal wtórnie przerobiona
SBR
Stale
konstru- Stal walcowana na konstrukcje zwykłe
kcyjne
Stal cienka na konstrukcje ogólne
SB
Informacje
ogólne I
Zimno walcowana blacha stalowa/taśma
SBC
Toczenie
Frezowanie
Stożki
Frezy
monolityczne
Wiercenie
Stale specjalne
SF
Odkuwka ze stali chromowo-molibdenowej
SFCM
Odkuwka ze stali niklowo-chromowo-molibdenowej SFNCM
Żeliwo szare
GC
Żeliwo grafitowe sferoidalne
GCD
Żeliwo ciągliwe czarne
BMC
Żeliwo ciągliwe białe
WMC
Żeliwo ciągliwe perlityczne
PMC
Rury ze stali węglowej na kotły i wymienniki ciepła
STH
Staliwo węglowe
Staliwo wysoko wytrzymałe węglowe
i staliwo niskostopowe
Staliwo nierdzewne
SC
Staliwo żaroodporne
HRSC
Staliwo o wysokiej zawartości manganu
HMnSC
Staliwo
Rura ze stali stopowej do zastosowań konstrukcyjnych STA
HSC
SSC
Rura ze stali nierdzewnej na zastosowania maszynowe i konstrukcyjne STS-TK
Staliwo do zastosowań wysokotemperaturowych i wysokociśnieniowych
Rura kwadratowa ze stali węglowej na ogólne zastosowania konstrukcyjne SPSR
Odlewy z mosiądzu
BsC
Wysokowytrzymałe odlewy z mosiądzu
HBsC
Rura ze stali węglowej do zastosowań ciśnieniowych SPPS
Odlewy z brązu
BrC
Rura ze stali węglowej do zastosowań wysoko temperat. SPSR
Odlewy z brązu fosforowego
PCB
Rura ze stali stopowej do zastosowań wysoko temperat. SPPH
Odlewy z brązu aluminiowego
AIBC
Rura ze stali nierdzewnej
STSxT
Odlewy ze stopów aluminium
ACxA
Stal węglowa do ogólnego zastosowania maszynowego
SMxxC, SMxxCK
Odlewy stopowo-manganowe
MgC
Stal aluminiowo-molibdenowo-chromowa
SACM
Odlewy ciśnieniowe ze stopu cynku
ZnDC
Stal chromo-molibdenowa
SCM
Odlewy ciśnieniowe ze stopu aluminium
AIDC
Stal chromowa
SBCR
Odlewy ciśnieniowe ze stopu magnezu
MgDC
Stal chromowo-niklowa
SNC
Biały metal
WM
Stal niklowo-molibdenowo-chromowa
Stal manganowa oraz stal manganowo-chromowa do
ogólnego zastosowania maszynowego
Stal węglowa narzędziowa
SNCM
Odlewy ze stopu aluminium na łożyska
AM
SMn
Odlewy ze stopu mosiądzu na łożyska
KM
Rura ze stali stopowej
Żelazo
i stal
Odkuwka ze stali węglowej
SPP
Rura ze stali węglowej do ogólnego zastosowania konstrukcyjnego SPS
Stal
na rury
KOD
OKREŚLENIE STANDARDOWE
Stal węglowa na rury zwykłe
Bezszwowa rura stalowa na butle gazowe wysokiego ciśnienia STHG
Informacje
ogólne II
Informacje
techniczne
Żeliwo
Gorąco walcowana miękka blacha stalowa - taśma SHP
Rura ze stali węglowej do zastosowania konstrukcyjnego maszynowego STST
SPA
STC
Stal Stal na wiertła drążone
narzędziowa Stal narzędziowa stopowa
STC
Stal szybkotnąca
SKH
Stal węglowa automatowa
SUM
Stal Wysokowęglowa chromowa stal łożyskowa
nierdzewna Stal sprężynowa
STS, STD, STT
STB
SPS
Pręt stalowy nierdzewny
STS
Stal żaroodporna
STR
Stal
żaro- Pręt ze stali żaroodpornej
odporna
Blacha ze stali żaroodpornej
L 06
Stal
kuta
SBC
Blacha stalowa, cienka, gruba, gorąco walcowana/taśmyna SAPH
konstrukcyjne zastosowania w samochodach
Blachy
stalowe
GRUPA
STR
STR
Odlewy
SCPH
Informacje ogólne I
L
Tabela przeliczeniowa jednostek SI
●
Tabela przeliczeniowa głównych jednostek układu SI
Siła
N
kgf
1
1.01972×10
1×10-5
1.01972×10
9.80665
●
dyn
1×10-5
-1
1
9.80665×105
1
-6
Naprężenie
MPa or N/mm2
Pa or N/m2
1
1×10
1×10
1.01972×10
1
6
9.80665×10
kgf/mm2
-6
1.01972×10
9.80665
6
9.80665×104
1.01972×10
1×10
MPa
1
1×10
-6
1.01972×105
1×106
2
1×104
1
-4
● Ciśnienie
Pa
1
1×10
1×10
1×10-6
1×10-3
1
3
1×10
6
1×10
1×10
1.01972×10
1.01972×10-2
1
9.80665×10-2
9.80665×10
9.80665×104
1.01972×10-5
-2
1.01972
9.80665×10-1
1
● Praca, Energia, Ciepło
kW·h
1
4.18605×10
3
9.80665
2.77778×10
2.72407×10
-6
1
1.16279×10
kgf·m
1.01972×10
kcal
2.38889×10-4
-1
3.67098×10
1
8.60000×102
5
2.34270×10-3
4.26858×10
-3
1
2
● Moc
kW
1
kgf·m/s
1×10-3
1×103
1
9.80665×10
1.162 79
1.16279×10-3
1.01972×102
1.359 62
1
-3
7.355×10-1
1.33333×10
7.5×10
8.60000×102
8.433 71
-2
6.32529×102
1
1.18572×10-1
1
1.58095×10-3
● Przewodnictwo cieplne
J/(kg·K)
kcal/(kg·℃) cal/(g·℃)
1
4.18605×103
● Obroty na minutę
W/(m·k)
1
2.38889×10-4
1.16279
1
min-1
s-1
1
0.0167
60
1
kcal/(h·m·℃)
8.6000×10-1
1
Informacje
techniczne
● Ciepło właściwe
kcal/h
0.860
1.35962×10-3
Informacje
ogólne II
9.81 65
7.355×102
PS
1.01972×10-1
Wiercenie
W
Frezy
monolityczne
3.60000×10
6
-7
Stożki
J
Frezowanie
1×10-1
kgf/cm2
1×10-5
1×10
-3
1
3
1×102
1×105
bar
Toczenie
kPa
1×10
1.01972×10-1
Informacje
ogólne I
1×10-2
-6
kgf/m2
-5
1.01972×10
-1
1
9.80665×10-2
9.80665×10
9.80665
kgf/cm2
-7
r.p.m.
1
60
L 07
L
Informacje ogólne I
Tabela obliczenia twardości
Tabela obliczeniowa twardości materiału obrabianego
Brinell,
3000kgf HB
Vickers Kulka Kulka z
50kgf standar- węglika
Informacje
techniczne
Informacje
ogólne II
Wiercenie
Frezy
monolityczne
Stożki
Frezowanie
Toczenie
Informacje
ogólne I
HV
L 08
940
920
900
880
860
840
820
800
780
760
740
720
700
690
680
670
660
650
640
630
620
610
600
590
580
570
560
550
540
530
520
510
500
490
480
470
460
450
440
430
420
410
100
390
380
370
360
350
340
330
dowa
10 mm
spiekanego
10 mm
(505)
(496)
(488)
(480)
(473)
(465)
(456)
488
441
433
425
415
405
397
388
379
369
360
350
341
331
322
313
(767)
(757)
(745)
(733)
(722)
(710)
(698)
(684)
(670)
(656)
(647)
(638)
630
620
611
601
591
582
573
564
554
545
535
525
517
507
497
488
479
471
460
452
442
433
425
415
405
397
388
379
369
360
350
341
331
322
313
Wytrzymałość
Skal A Skala B Skala C Skala D Shore na rozciąganie
60kgf 100kgf 150kgf 100kgf
(wartości
Stożek 1/16 calowa Stożek Stożek
orientacyjne)
diamentowy kulka diamentowy diamentowy
Brinell,
3000kgf HB
Rockwell
HRA
HRB
HRC
HRD
HS
85.6
85.3
85.0
84.7
84.4
84.1
83.8
83.4
83.0
82.6
82.2
81.8
81.3
81.1
80.8
80.6
80.3
80.0
79.8
79.5
79.2
78.9
78.6
78.4
78.0
77.8
77.4
77.0
76.7
76.4
76.1
75.7
75.3
74.9
74.5
74.1
73.6
73.3
72.8
72.3
71.8
71.4
70.8
70.3
69.8
69.2
68.7
68.1
67.6
67.0
(100.0)
(109.0)
(108.0)
-
68.0
67.5
67.0
66.4
65.9
65.3
64.7
64.0
63.3
62.5
61.8
61.0
60.1
59.7
59.2
58.8
58.3
57.8
57.3
56.8
56.3
55.7
55.2
54.7
54.1
53.6
53.0
52.3
51.7
51.1
50.5
49.8
49.1
48.4
47.7
46.9
46.1
45.3
44.5
43.6
42.7
41.8
40.8
39.8
38.8
39.9
36.6
35.5
34.4
33.3
76.9
76.5
76.1
75.7
75.3
74.8
74.3
74.8
73.3
72.6
72.1
71.5
70.8
70.5
70.1
69.8
69.4
69.0
68.7
68.3
67.9
67.5
67.0
66.7
66.2
65.8
65.4
64.8
64.4
63.9
63.5
62.9
62.2
61.6
61.3
60.7
60.1
59.4
58.8
58.2
57.5
56.8
56.0
55.2
54.4
53.6
52.8
51.9
51.1
50.2
97
96
95
93
92
91
90
88
87
86
84
83
81
80
79
77
75
74
72
71
69
67
66
64
62
59
57
55
52
50
47
-
MPa(1)
2055
2020
1985
1950
1905
1860
1825
1795
1750
1705
1660
1620
1570
1530
1495
1460
1410
1370
1330
1290
1240
1205
1170
1130
1095
1070
1035
Vickers Kulka Kulka z
50kgf standar- węglika
HV
320
310
300
295
290
285
280
275
270
265
260
255
250
245
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
95
90
85
dowa
10 mm
spiekanego
10 mm
303
294
284
280
275
270
265
261
256
252
247
243
238
233
228
219
209
200
190
181
171
162
152
143
133
124
114
105
95
90
86
81
303
294
284
280
275
270
265
261
256
252
247
243
238
233
228
219
209
200
190
181
171
162
152
143
133
124
114
105
95
90
86
81
Wytrzymałość
Skal A Skala B Skala C Skala D Shore na rozciąganie
60kgf 100kgf 150kgf 100kgf
(wartości
Stożek 1/16 calowa Stożek Stożek
orientacyjne)
diamentowy kulka diamentowy diamentowy
Rockwell
HRA
HRB
HRC
HRD
HS
MPa(1)
66.4
65.8
65.2
64.8
64.5
64.2
63.8
63.5
63.1
62.7
62.4
62.0
61.6
61.2
60.7
-
(107.0)
(105.5)
(104.5)
(103.5)
(102.0)
(101.0)
99.5
98.1
96.7
95.0
93.4
91.5
89.5
87.1
85.0
81.7
78.7
75.0
71.2
66.7
62.3
56.2
52.0
48.0
41.0
32.2
31.0
29.8
29.2
28.5
27.8
27.1
26.4
25.6
24.8
24.0
23.1
22.2
21.3
20.3
(18.0)
(15.7)
(13.4)
(11.0)
(8.5)
(6.0)
(3.0)
(0.0)
-
49.4
48.4
47.5
47.1
46.5
46.0
45.3
44.9
44.3
43.7
43.1
42.2
41.7
41.1
40.3
-
45
42
41
40
38
37
36
34
33
32
30
29
28
26
25
24
22
21
20
-
1005
980
950
935
915
905
890
875
855
840
825
805
795
780
765
730
695
670
635
605
580
545
515
490
455
425
390
-
Uwaga 1). Liczba gotycka odnosi się do ASTM E 1 w wykazie 140.
Uwaga 2). 1. 1MPa=1N/m2
2. Numer w miejscu pustym oznacza zazwyczaj zakres niestosowany.
Informacje ogólne I
L
Właściwości gatunków Korloy
Fizyczne właściwości gatunków Korloy
Symbol
Zastosowanie klasyfikacji
ISO
P
Gatunki na
narzędzia
skrawające
M
Stopy
mikroziarniste
E
TRS
(kgf/mm2)
(HRA)
Wytrzymałość
na ściskanie
(kg/mm2)
Moduł
Young'a
(103kgf/mm2)
Współczynnik
Przewodność
rozszerzalności
cieplna
cieplnej
(cal/cm · sec oC)
(10-6/ oC)
P01
ST05
10.6
92.7
140
440
-
-
-
P10
ST10
10.0
92.1
175
460
48
6.2
25
P20
ST20
11.8
91.9
200
480
56
5.2
42
P30
ST30A
12.2
91.3
230
500
53
5.2
-
M10
U10
12.9
92.4
170
500
47
-
-
M20
U20
13.1
91.1
210
500
-
-
88
M30
ST30A
12.2
91.3
230
500
53
5.2
-
M40
U40
13.3
89.2
270
440
-
-
-
K01
H02
14.8
93.2
185
-
61
4.4
105
K10
H01
13.0
92.9
210
570
66
4.7
109
K20
G10
14.7
90.9
250
500
63
-
105
Z10
FA1
14.1
91.4
290
-
58
5.7
-
Z20
FCC
12.5
91.3
235
-
-
-
-
V1
D1
15.0
92.3
205
520
-
-
-
V2
D2
14.8
90.9
250
150
-
-
-
V3
D3
14.6
89.7
310
410
-
-
-
V4
G5
14.3
89.0
320
380
-
-
-
V5
G6
14.0
87.7
350
330
-
-
-
E1
GR10
14.8
90.9
220
-
-
-
-
E2
GR20
14.8
90.3
240
-
-
-
-
E3
GR30
14.8
89.0
270
-
-
-
-
GR35
14.8
88.2
270
-
-
-
-
GR50
14.5
87.0
300
-
-
-
-
Ciężar właściwy
WC
15.6
(g/cm3)
Twardość
(H V )
2,150
(×103kgf/mm2)
Przewodnictwo
cieplne
Współczynnik
rozszerzalności cieplnej
Temperatura
topnienia
70
0.3
5.1
2,900
Moduł Young'a
(cal/cm·sec℃
· )
(10-6/ oC)
(oC)
4.94
3,200
45
0.04
7.6
3,200
14.5
1,800
29
0.05
6.6
3,800
NbC
8.2
2,050
35
0.04
6.8
3,500
TiN
5.43
2,000
26
0.07
9.2
2,950
3.98
3,000
42
0.07
8.5
2,050
Aℓ2O3
3.48
4,500
71
3.1
4.7
-
3.52
9,000
99
5.0
3.1
-
Co
8.9
-
10~18
0.165
12.3
1,495
Ni
8.9
-
20
0.22
13.3
1,455
Informacje
techniczne
cBN
Diamond
Informacje
ogólne II
TiC
TaC
Wiercenie
Pierwiastek
Frezy
monolityczne
Właściwości fizyczne pierwiastków
Stożki
E4
E5
Frezowanie
Gatunki na
narzędzia dla
przemysłu
górniczego i
budownictwa
V
(g/cm3)
Twardość
Toczenie
Gatunki na
części
zużywające
się z węglika
wolframu
Z
Ciężar
właściwy
Informacje
ogólne I
K
Gatunek
KORLOY
L 09
L
Informacje ogólne I
Informacja techniczna odnośnie stali nierdzewnej
‣
‣
Wytyczne do obróbki stali nierdzewnej
Stale nierdzewne znane są ze swoich doskonałych własności antykorozyjnych.
Doskonałe własności antykorozyjne zawdzięczają dodatkowi chromu do stopu. W ogólnym przypadku stale nierdzewne zawierają 4%-10% chromu.
Informacje
techniczne
Informacje
ogólne II
Wiercenie
Frezy
monolityczne
테이퍼
종류
Stożki
Frezowanie
Toczenie
Informacje
ogólne I
● Klasyfikacja i właściwości stali nierdzewnych.
L 10
1) Stale austenityczne: jest jeden z najbardziej ogólnych rodzajów stali nierdzewnych posiada najlepsze własności antykorozyjne ze
względu na wysoką zawartość chromu i niklu. Duża zawartość niklu nie sprzyja obróbce. Stale nierdzewne austenityczne stosowane są
zazwyczaj do wyrobu puszek, produktów chemicznych oraz na zastosowania konstrukcyjne (AISI 303, 304, 316).
2) Stale ferrytyczne: zawartość chromu tych stali jest podobna do stali austenitycznych, nie zawierają niklu co ułatwia obróbkę (AISI 410,
430, 434).
3) Stale martenzytyczne: jest to jedyna stal nierdzewna żaroodporna. Posiada dużą zawartość węgla, ale słabą odporność na korozję i
stosowana jest na części wymagające dużej twardości (AISI 410, 420, 432).
4) Stale utwardzane wydzieleniowo: stop chromu z niklem, posiada wyższą twardość dzięki niższej temperaturze obróbki cieplnej oraz
doskonałą odporność na korozję a równocześnie wytrzymałość (AISI 17, 15).
5) Stale austenityczno-ferrytyczne: mają podobne własności do stali austenitycznych i ferrytycznych, ale charakteryzują się lepszą
żaroodpornością (dwa razy lepszą). Zazwyczaj stosowane, gdy wymagana jest odporność na podwyższoną temperaturę i korozję, taką
jak np. skraplanie (AISI S2304, 2507).
● Czynniki utrudniające obróbkę stali nierdzewnych.
1) Utwardzalność – powoduje przedwczesne zużycie narzędzia oraz złą kontrolę wiór.
2) Niskie przewodnictwo cieplne – powoduje odkształcenie plastyczne krawędzi skrawającej oraz szybkie zużywanie się narzędzi.
3) Narost – bardziej narażone na mikro wykruszenia krawędzie skrawające są przyczyną złej jakości powierzchni.
4) Chemiczne powinowactwo pomiędzy narzędziem a materiałem obrabianym spowodowane przez utwardzanie oraz niskie przewodnictwo
materiału obrabianego, co może powodować nienormalne zużycie, wykruszanie się i/lub nienormalne pęknięcia.
● Wskazówki do obróbki stali nierdzewnych.
1) Stosować narzędzia o wysokim przewodnictwie cieplnym.
Niskie przewodnictwo stali nierdzewnych przyspiesza zużycie narzędzia wynikające ze spadku twardości krawędzi skrawającej płytki w
wyniku jej podgrzewania się. Korzystniejsze jest użycie narzędzia o wyższym przewodnictwie cieplnym i użycie większej ilości chłodziwa.
2) Ostrzejsza krawędź skrawająca.
Zachodzi konieczność użycia większych kątów natarcia oraz szerszych powierzchni łamacza celem zmniejszenia nacisku w wyniku
oporów skrawania oraz nie dopuszczenia do narostów. Również sprzyja to lepszej kontroli wióra.
3) Optymalne parametry skrawania.
Nieodpowiednie warunki obróbki takie, jak bardzo niskie lub wysokie prędkości lub też niskie wartości posuwu mogą być przyczyną
krótkiej żywotności narzędzia ze względu na utwardzanie się obrabianego materiału.
4) Dobór odpowiedniego narzędzia.
Narzędzia do stali nierdzewnej winny posiadać dużą wytrzymałość, powinny mieć mocną krawędź skrawającą oraz wyższą przyczepność
warstwy.
Informacje ogólne I
L
Łamacze wiór do stali nierdzewnej
HA / Obróbka wykańczająca
•
•
•
Ostra krawędź do małych głębokości
skrawania.
Zwiększona żywotność narzędzia dzięki
kontroli tarcia przy dużej prędkości
skrawania.
Dobra jakość powierzchni materiału obr.
HS / Obróbka średnia
•
•
•
Lepsza efektywność obróbki oraz
zwiększona żywotność narzędzia dzięki
lepszemu spływowi wióra.
Zwiększona odporność na zużycie dzięki
zastosowaniu dużego kąta natarcia.
Konstrukcja powierzchni zapobiegająca
karbowaniu, zwiększając wytrzymałość.
Doskonała trwałość narzędzia przy lekkim
skrawaniu przerywanym.
Lepszy spływ wióra poprzez szeroki
rowek wiórowy.
Zapobieganie tworzeniu się narostu dzięki
konstrukcji o niskich oporach skrawania.
Toczenie
•
•
•
Informacje
ogólne I
GS / Obróbka średnia do zgrubnej
VM / Obróbka zgrubna
Łamacz do skrawania pośredniego.
Unikatowa konstrukcja łamacza
zapewnia płynną kontrolę wiórów.
Mocna krawędź umożliwia doskonałą
wytrzymałość.
Frezowanie
•
•
•
Stożki
Nowe gatunki Korloy do obróbki stali nierdzewnych.
Nowe gatunki Korloy do obróbki stali nierdzewnych
● NC9025, do toczenia szybkościowego i ze średnią prędkością stali nierdzewnej.
‣
‣
‣
‣
‣
‣
Informacje
techniczne
‣
Dzięki zastosowaniu podłoża z drobnoziarnistego węglika, PC9030 posiada bardziej wytrzymałe
podłoże do obrabiania stali nierdzewnych z prędkością umiarkowaną oraz obróbki przerywanej.
Pokrycie PVD zastosowane dla tego gatunku sprzyja odporności na skrawanie oraz odporności do
przylegania podczas obróbki trudno obrabialnych materiałów.
Gatunek ekskluzywny dla stali nierdzewnej z wykorzystaniem jako podłoża wytrzymałego węglika
oraz pokrycia PVD zapewniające doskonałe własności smarne płytki.
Poprawna jakość powierzchni oraz zmniejszone zadziory dzięki zastosowaniu naszych łamaczy
wiór z przeznaczeniem wyłącznie do stali nierdzewnych.
Informacje
ogólne II
● PC9030 do toczenia stali nierdzewnej z prędkością umiarkowaną do niskiej.
Wiercenie
‣
Specjalnie zaprojektowane podłoże oraz warstwa przystosowana do szybkościowej obróbki stali
nierdzewnej.
Doskonałe wyniki skrawania w warunkach umiarkowanej prędkości do skrawania stali
niskowęglowych oraz stali stopowych o niskiej zawartości węgla.
Dłuższa żywotność narzędzia uzyskiwana dzięki doskonałej odporności na wykruszenia płytki.
Możliwość uzyskania lepszych osiągów skrawania. Korloy oferuje różne kombinacje łamaczy wiór
do obróbki nawet przy dużych głębokościach skrawania.
Frezy
monolityczne
▶
● PC9530, do frezowania stali nierdzewnej z prędkością umiarkowaną do niskiej.
‣
‣
‣
Twarde podłoże z mikroziarnistego węglika głównie używane podczas obróbki zgrubnej i przerywanej
przy frezowaniu stali nierdzewnych.
Pokrycie PVD wprowadzone dla poprawy żywotności w zastosowaniu do stali nierdzewnych i niklowochromowych.
Aby zredukować pękanie krawędzi Korloy zastosował podłoże z węglika i powłoki PVD dla
zapobiegania narastaniu materiału w obrębie ostrza.
L 11
Toczenie
L
Kształt i terminologia związana z płytkami
Kąt odsadzenia krawędzi skrawającej
Boczny kąt przyłożenia
Kąt natarcia boczny
szerokość oprawki
Promień
wierzchołka
Kąt bocznej krawędzi skrawającej
Kąt krawędzi skrawania
Kąt natarcia
Długość całkowita
Wysokość krawędzi
skrawającej
Wysokość oprawki
● Zależności pomiędzy kątami narzędzia i materiałem obrabianym
Nachylenie
kraw. tnacej
Kąt
natarcia
Terminologia
• Tylko krawędź skrawająca styka się z
Kąt
Kąt przyłożenia
przyłożenia Kąt przyłożenia boczny powierzchnią skrawającą
Kąt krawędzi tnącej • Ma wpływ na kontrolę wióra oraz kierunek siły tnącej.
Kąt odsadzenia
Wiercenie
• Zapobiega tarciu pomiędzy krawędzią skrawającą
a powierzchnią skrawającą.
•
•
• (–) : Krawędź skrawająca jest mocna ale krótka żywotność narzędzia, co ma zły wpływ na zużycie
powierzchni przyłożenia.
• (+) : Lepsza kontrola wióra ze względu na jego grubość.
• (– ) : Mocna krawędź skrawająca ale mała żywotność narzędzia ze względu na zły wpływ na zużycie
powierzchni przyłożenia.
Oblicznie parametrów obróbki
● Prędkość skrawania
vc =
● Posuw
π ×D ×n
(m/min)
1000
• vc : Prędkość skrawania (m/ min)
• D : Średnica (mm)
fn =
• n : obroty na minutę (min-1)
• π : Liczba Pi (3.14)
vf
(mm/rev)
n
• n : Obroty na minutę (min-1)
• fn : Posuw na obrót (mm/obr.)
• vf : Posuw minutowy (mm/min)
● Wykończenie powierzchni
•Teoretyczna chropowatość powierzchni
2
Rmax = fn 1000(㎛ )
8r
Informacje
ogólne II
Informacje
techniczne
•
(+) : Doskonała podatność na obróbkę (zmniejszenie siły skrawającej, obniżenie obciążenia krawędzi
skrawającej).
(+) : Podczas obrabiania materiału cienkiego lub o doskonałej podatności na obróbkę.
(–) : Jeśli zachodzi konieczność użycia mocnej krawędzi skrawającej przy pracy przerywanej lub ze zgorzeliną.
Kąt
krawędzi • Ma wpływ na kontrolę wióra oraz kierunek • (+) : Mocna krawędź skrawająca dzięki rozłożonej sile skrawającej, ale zła kontrola wióra ze względu na jego małą grubość.
krawędzi Kąt bocznej
skrawającej
siły skrawającej.
• (–) : Lepsza charakterystyka wióra.
skrawającej
•Praktyczna chropowatość powierzchni
• Rmax : Kształt powierzchni (Maksymalna chropowatość) (μ)
• fn : posuw (mm/obr.)
• r : promień naroża
● Zapotrzebowanie na moc
P =
kw
vc × fn × ap
Q × kc
P
Q=
P =
1000
60 ×102× η
0.75
HP
• PKW : Moc wymagana [kW]
• PHP : Moc wymagana [KM]
• vc : Prędkość skrawania [m/min]
• ap : Głębokość obróbki [mm]
L 12
Skutek
Funkcja
Kąt natarcia boczny • Siła skrawania, ciepło skrawania, wpływ
Kąt natarcia odprowadzenia wióra na żywotność
narzędzia.
Frezy
monolityczne
Stożki
Frezowanie
Toczenie
Informacje
ogólne I
Kąt przyłożenia
KW
• fn : Posuw na obrót [mm/obr.]
• kc : Dokładne opory skrawania [kg/mm²]
• η : Sprawność maszyny (0.7~0.8)
Współczynnik oporu
skrawania Kc
Stal miękka
Stal średnio węglowa
Stal wysoko węglowa
Stal niskostopowa
Stal wysokostopowa
Żeliwo
Żeliwo ciągliwe
Brąż, mosiądz
190
210
240
190
245
93
120
70
Stal : Rmax × (1.5~3)
Żeliwo : Rmax × (3~5)
● Wydajność skrawania
Q=
vc × fn × ap
1000
• Q : Wydajność skrawania [cm3/min]
• vc : Prędkość skrawania [m/min]
• ap : Głębokość skrawania [mm]
• fn : Posuw na obrót [mm/obr.]
Toczenie
L
● Czas obróbki
Toczenie zewnętrzne 1
•Stała prędkość kątowa
60 × L
T=
fn × n
T : Czas obróbki [sec]
L : Długość skrawania [mm]
fn : Posuw na obrót [mm/obr.]
n :Obroty na minutę [min]
D :Średnica detalu [mm]
vc :Prędkość skrawania [m/min]
•Stała prędkość kątowa
60 × L × N
T=
fn × n
T : Czas obróbki [sec]
L : Długość skrawania [mm]
fn : Posuw na obrót [mm/obr.]
n : Obroty na minutę [min]
D1 : Maksymalna średnica detalu [mm]
D2 : Minimalna średnica detalu [mm]
vc : Prędkość skrawania [m/min]
N : Ilość przejść = (D1-D2)/d/2
•Stała prędkość kątowa
T :Czas obróbki [sec]
T1 :Czas obróbki przed osiagnięciem maks.
obrotów [sec]
L :Szerokość obróbki [mm]
fn :Posuw na obrót [mm/obr.]
n :Obroty na minutę [min-1]
D1 :Maksymalna średnica detalu [mm]
D2 : Minimalna średnica detalu [mm]
vc :Prędkość skrawania [m/min]]
N : Ilość przejść = (D1-D2)/d/2
•Stała prędkość skrawania
60 × π × L × D
T=
1000 × fn × n
Toczenie zewnętrzne 2
60 × (D1 - D2) × N
2 × fn × n
•Stała prędkość skrawania
60 × π × (D1 + D2) × (D1 - D2)
T1 =
4000 × fn × vc
×N
T3 = T1 +
60 × D3
2 × fn × nmax
Informacje
techniczne
•Stała prędkość skrawania
60 × π × (D1 + D3) (D1 - D3)
T1 =
4000 × fn × vc
T : Czas obróbki [sec]
T1 : Czas obróbki przed osiagnięciem maks.
obrotów [sec]
T3 : Czas obróbki do osiagnięcia maks.
obrotów [sec]
fn : Posuw na obrót [mm/obr.]
n : Obroty na minutę [min-1]
nmax : Maks. obroty na minutę [min-1]
D1 : Maksymalna średnica detalu [mm]
D2 : Minimalna średnica detalu [mm]
vc : Prędkość skrawania [m/min]]
Informacje
ogólne II
•Stała prędkość kątowa
60 × D1
T=
2 × fn × n
Wiercenie
Przecinanie
T :Czas obróbki [sec]
T1 :Czas obróbki przed osiagnięciem maks.
obrotów [sec]
L :Szerokość obróbki [mm]
fn :Posuw na obrót [mm/obr.]
n :Obroty na minutę [min-1]
D1 :Maksymalna średnica detalu [mm]
D2 : Minimalna średnica detalu [mm]
vc :Prędkość skrawania [m/min]]
Frezy
monolityczne
•Stała prędkość kątowa
60 × (D1 - D2)
T=
2 × fn × n
•Stała prędkość skrawania
60 × π × (D1 + D2) × (D1 - D2)
T1 =
4000 × fn × vc
Stożki
Rowkowanie
Frezowanie
T=
Toczenie
Planowanie
Informacje
ogólne I
•Stała prędkość skrawania
60 × π × L × (D1 + D2)
T=
×N
2 × 1000 × fn × n
L 13
L
‣
Toczenie
Wpływ warunków skrawania
Najbardziej pożądana obróbka oznacza krótki czas obróbki, długą żywotność narzędzia oraz dobrą dokładność. Z tego też powodu należy dobrać
odpowiednie parametry skrawania dla każdego narzędzia na podstawie własności materiału, twardości, kształtu oraz efektywności maszyny.
Prędkość skrawania
500
400
300
200
150
NC3030
NC3120
Materiał obr. : S45C (180HB)
NC3010 Żywotność : VB=0.2mm
Głębokość obróbki : 1.5mm
Posuw : 0.3mm/rev
Oprawka : PCLNR2525-M12
Płytka : CNMG120408
Obróbka bez chłodzenia
100
80
60
Niskie gatunki
10
20
Wysokie gatunki
30
40
60
500
400
300
200
150
NC315K
NC6110
80
60
Informacje
ogólne I
Niskie gatunki
10
20
Niskie gatunki
10
100
20
Wysokie gatunki
30
40
60
100
Właściwości pokryć M w odniesieniu do żywotności
Materiał obr. : GC300 (180HB)
Żywotność : VB=0.2mm
Głębokość obróbki : 1.5mm
Posuw : 0.3mm/rev
Oprawka : PCLNR2525-M12
Płytka : CNMG120408
Obróbka bez chłodzenia
100
80
60
PC9030
Głębokość obr. : 1.5mm
Posuw : 0.3mm/rev
Oprawka : PCLNR2525-M12
Płytka : CNMG120408
Obróbka bez chłodzenia
100
Właściwości pokryć P w odniesieniu do żywotności
500
400
300
200
150
Materiał : STS304 (200HB)
PC5300 NC9025 PC8110 Żywotność : VB=0.2mm
Wysokie gatunki
30
40
60
100
Wpływ prędkości skrawania
‣
W przypadku wzrostu prędkości skrawania o 20% w danym zastosowaniu, żywotność narzędzia spada odpowiednio o 50%. Również w przeciwnym
przypadku: jeśli prędkość skrawania wzrośnie o 50%, żywotność narzędzia zmniejsza się do 20%. Z drugiej strony, jeśli prędkość skrawania jest zbyt mała
(20-40m/min) żywotność narzędzia ulega skróceniu ze względu na drgania.
‣
Wielkość posuwu toczenia oznacza stopniowy przedział odległości materiału obrabianego na 1 obrót. Wielkość posuwu we frezowaniu oznacza posuw
stołu podzielony przez ilość zębów freza (wartość posuwu na ząb).
W przypadku zmniejszonego posuwu zwiększa się zużycie powierzchni
przyłożenia. W przypadku zbyt niskiego posuwu, gwałtownemu
zmniejszeniu ulega żywotność narzędzia.
W przypadku wzrostu wielkości posuwu, następuje większe zużycie
powierzchni przyłożenia ze względu na wyższe temperatury, ale wielkość
posuwu ma mniejszy wpływ na trwałość narzędzia niż prędkość skrawania.
Większy posuw poprawia efektywność obróbki.
Parametry obróbki
Materiał: SNCN431
Gatunek : ST20
Prędkość skrawania : 200m/min
Głębokość obróbki : 1.0mm
Czas obróbki : 10min
Wiercenie
Głębokość skrawania
- Zależność pomiędzy posuwem a zużyciem powierzchni
przyłożenia podczas toczenia stali
‣
Wyznaczona przez wymagany naddatek przy obrabianiu materiału oraz możliwości maszyny. Są pewne wartości graniczne skrawania w
zależności od różnych kształtów oraz wielkości płytki.
Informacje
ogólne II
‣
Wpływ posuwu
Powierzchnia
przyłożenia (mm)
‣
Posuw
‣
‣
Informacje
techniczne
Frezy
monolityczne
Stożki
Frezowanie
Toczenie
Właściwości pokryć K w odniesieniu do żywotności
‣
Głębokość skrawania nie ma istotnego wpływu na trwałość narzędzia.
W przypadku małych głębokości skrawania, materiał obrabiany jest raczej
szarpany niż skrawany. W takich przypadkach obrabianie materiałów
utwardzających się skraca żywotność narzędzia.
W przypadku obróbki warstwy zewnętrznej odlewu lub usuwania
zgorzeliny, mniejsze głębokości skrawania zazwyczaj powodują
wykruszenia oraz nadmierne zużycie ze względu na twarde
zanieczyszczenia znajdujące się na powierzchni obrabianego materiału.
- Zależność pomiędzy głębokością skrawania a zużyciem
powierzchni przyłożenia podczas toczenia stali
Parametry obróbki
Materiał : SNCN431
Gatunek : ST20
Prędkość skrawania : 200m/min
Posuw : 0.2mm/rev
Czas obróbki : 10min
Powierzchnia
przyłożenia (mm)
Wpływ głębokości skrawania
Posuw (mm/obr.)
Głębokość obróbki (mm)
- Część powierzchni podczas obróbki zgrubnej zgorzeliny walcowniczej
Głębokość obróbki
Zgorzelina walcownicza
L 14
Toczenie
L
Kąt przyłożenia
Kąt przyłożenia pozwala na uniknięcie tarcia pomiędzy materiałem obrabianym a powierzchnią przyłożenia i przyczynia się do
łatwiejszego przemieszczania krawędzi skrawającej wzdłuż obrabianego materiału.
Ta sama
głębokość obróbki
Wielkość
zużycia
Duża pow.
przyłożenia
Powierzchnia
przyłożenia (mm)
● Zależność pomiędzy różnymi kątami przyłożenia a powierzchnią przyłożenia
Wielkość
zużycia
Mała pow.
przyłożenia
Mały kąt przyłożenia
•Materiał : SNCM431(HB200)
•Gatunek : P20
•ap : 1mm
•fn : 0.32mm/obr.
•T : 20min
Duży kąt przyłożenia
· Skutki
· Dobór systemu
1. Twardy materiał obrabiany / Jeśli wymagana jest mocna krawędź skrawająca – mały kąt przyłożenia.
2. Miękki materiał obrabiany / Toczenie materiału obrabianego powodujące łatwe jego utwardzanie –
duży kąt przyłożenia.
Kąt bocznej krawędzi skrawającej
● Kąt bocznej krawędzi skrawającej i grubość wióra
obr.
obr.
obr. obr.
obr.
W miarę wzrostu kąta bocznej krawęobr. obr.
dzi skrawającej, wióra stają się cieńsze i szersze (patrz lewy rysunek).
Przy tym samym posuwie i głębokości skrawania przy kącie przystawienia, grubość wióra jest taka sama jak
posuw (t=fn) a szerokość wióra równa
się głębokości skrawania (W=ap).
Kąt bocznej krawędzi
skrawającej i żywotność
•Materiał : SCM440
•Gatunek : P20
•ap : 3mm
•f n : 0.2mm/obr.
t1 = 0.97t, W1 = 1.04W
t2 = 0.87t, W2 = 1.15W
Stożki
② Kąt przystawienia 15˚ ③ Kąt przystawienia 30˚
●
1. Duży kąt bocznej krawędzi skrawającej przy tym samym posuwie jest [przyczyną
dłuższych i cieńszych wiórów. Tak więc siły skrawania rozkładają się na długiej
krawędzi skrawającej w związku z czym żywotność narzędzia jest większa.
2. Duży kąt bocznej krawędzi skrawającej podczas obróbki długich prętów może
powodować ich ugięcie.
Siła posuwu
Kąt bocznej krawędzi skrawającej
i opory skrawania
obr.
①“Siła P jest przyłożona.”
②“Siła P rozkłada się na P1, P2.”
W miarę wzrostu kąta przystawienia, siła wsteczna
zwiększa się, a siła posuwu ulega zmniejszeniu.
1. Duża głębokość skrawania wykańczającego /
Długi cienki materiał obrabiany / Mała
sztywność maszyny - Kąt bocznej krawędzi
skrawającej
2. Materiał obrabiany twardy i o dużej chłonności
cieplnej / Obróbka zgrubna dużego materiału
obrabianego / Duża sztywność maszyny – Kąt
bocznej krawędzi skrawającej.
● Kąt bocznej krawędzi skrawającej i wyniki skrawania
Opis
Stopień zużycia
Materiał obrabiany
Moc wymagana
Drgania
Sposób obróbki
Sztywność materiału
Sztywność maszyny
mały
wysoki
łatwoobrabiany
mała
trudnowystępujące
wykańczajaca
duża sztywność
mała sztywność
Kąt przystawienia
duży
niski
Informacje
techniczne
● Kąt bocznej krawędzi skrawającej
· System doboru
Informacje
ogólne II
Siła wsteczna
•Materiał : SCM440(HB250)
•Gatunek : TNGA220412
•vc = 100m/min
•ap= 4mm
•fn = 0.45mm/rev
Wiercenie
Siła skrawania (kg f)
· Wpływ
obr.
obr.
Frezy
monolityczne
● Kąt bocznej krawędzi skrawającej oraz 3 siły skrawające
Siła główna
Frezowanie
① Kąt przystawienia 0˚
obr. obr.
Toczenie
Kąt bocznej krawędzi skrawającej posiada duży wpływ na spływ wióra oraz siłę skrawania, w związku z tym istotnym znaczeniem jest jego
właściwa wielkość.
Informacje
ogólne I
1. Kąt przyłożenia duży – powierzchnia przyłożenia mniejsza
2. Kąt przyłożenia duży – krawędź tnąca słabsza
3. Kąt przyłożenia mały – występują wykruszenia
Kąt przyłożenia (α)
trudnoobrabialny
duża
łatwowystępujące
zgrubna
mała sztywność
duża sztywność
obr.
L 15
Toczenie
L
Kąt końca krawędzi skrawającej
Ma wpływ na obrabianą powierzchnię, nie dopuszczając do kolizji pomiędzy powierzchnią materiału obrabianego a płytką.
Skutki
1. Kąt końca krawędzi skrawającej skraca tę krawędź w większym stopniu, ale zwiększa ilość ciepła wytwarzaną w wyniku obróbki.
2. Mniejszy kąt końca krawędzi skrawającej może powodować drgania ze względu na zwiększone opory skrawania.
Promień naroża
1. Promień naroża „r” ma wpływ nie tylko na chropowatość powierzchni ale także na wytrzymałość krawędzi skrawającej.
2. Przyjmuje się zasadę się, aby promień naroża „R” był od 2 do 3 razy większy niż posuw.
●
Promień naroża "R"a
wykończenie powierzchni
●
●
Żywotność (ilość uderzeń)
Promień naroża "R"a
zużycie
Powierzchnia przyłożenia (mm)
Zużycie kraterowe
Zużycie powierzchni
przyłożenia
Informacje
techniczne
Informacje
ogólne II
Wiercenie
Frezy
monolityczne
Stożki
Frezowanie
Toczenie
Informacje
ogólne I
Wykończenie powierzchni (μ)
Posuw
(mm/obr.)
Posuw
(mm/obr.)
Posuw
(mm/obr.)
Promień naroża "R"a
żywotność
Promień naroża "R" (mm)
•Materiał : SNCM439, HB200
•Gatunek : P20
•vc = 120m/min, ap = 0.5mm
•Materiał : SCM440, HB280
•Gatunek : P10
•vc = 100m/min, ap = 0.5mm
•fn = 0.3mm/obr.
Promień naroża "R" (mm)
•Materiał : SNCM439, HB200
•Gatunek : P10
•vc = 140m/min, ap = 2mm
• fn = 0.2mm/obr., T = 10min
· Wpływ promienia naroża „R”
Chropowatość (h)
h = Mała
1. Większy promień naroża „R” poprawia jakość powierzchni.
2. Większy promień naroża „R” poprawia wytrzymałość krawędzi skrawającej.
3. Większy promień naroża „R” zmniejsza zużycie powierzchni przyłożenia oraz
zużycie kraterowe.
4. Zbyt duży promień naroża „R” powoduje drgania ze względu na zwiększone
opory skrawania.
Chropowatość (h)
h = Mała
· System doboru
1. Do obróbki wykańczającej przy małej głębokości skrawania / W przypadku
małej mocy maszyny – Mały promień naroża R.
2. W przypadku zastosowań wymagających mocnej krawędzi skrawającej, takich
jak obróbka przerywana i usuwanie zgorzeliny / Do obróbki zgrubnej dużych
materiałów obrabianych / Gdy moc maszyny jest wystarczająca – Duży promień
naroża „R”.
● Zależność
Posuw
(mm/obr.)
0.15
0.26
0.46
L 16
Promień naroża "R" (mm)
Chropowatość (h)
h = Duża
Chropowatość (h)
Mały promień h = Duża
naroża
Mały promień
naroża
pomiędzy promieniem wierzchołka, posuwem i różnymi chropowatościami powierzchni.
Promień
naroża
0.4
0.8
1.2
Toczenie
L
Wpływ kształtu krawędzi skrawającej na proces toczenia
● Kąt natarcia [ α ]
Kąt natarcia posiada duży wpływ na opory skrawania, spływ wióra i żywotność narzędzia.
á Skutki
α = -5°
1. Duży kąt natarcia daje dobrą jakość powierzchni.
2. Ze wzrostem kąta natarcia o 1 moc potrzebna do
obróbki ulega zmniejszeniu o 1%
3. Duży kąt natarcia osłabia krawędź skrawającą.
α = -5°
α = 15°
α=15°
á System doboru
1. Do twardego materiału obrabianego / Do aplikacji
wymagającej mocnej krawędzi skrawającej, takich jak
obróbka przerywana i usuwanie zgorzeliny – Mały kąt
natarcia.
2. Do miękkich materiałów obrabianych / Materiały łatwo
obrabialne / Gdy sztywność maszyny i materiału
obrabianego jest niska – Duży kąt natarcia.
α = 25°
α = 25°
● Kąt natarcia i kierunek spływu wióra
Kąt przyłożenia : γ Boczny kąt przyłożenia : λ
Informacje
ogólne I
γ : ujemny(–)
λ : ujemny(–)
γ : ujemny(–)
λ : dodatni(+)
Toczenie
Dodatni Dodatni
kąt natarcia
kąt natarcia
(+)
(+)
γ : dodatni(+)
λ : dodatni(+)
Płytka Płytka
dodatniadodatnia
Płytka Płytka
ujemna ujemna
Kąt przyłożenia
Kąt przyłożenia
Poniżej podano podstawowe czynniki do dobierania B w zależności od A.
B : System doboru
Informacje
techniczne
① Dobrać maksymalny możliwy kąt przystawienia
② Dobrać możliwie duży trzonek
③ Dobrać możliwie mocną krawędź skrawającą płytki
④ Dobrać możliwie duży promień naroża
⑤ W obróbce wykańczającej dobrać płytkę o wielu narożach
⑥ Dobrać możliwie małą płytkę
⑦ Dokładnie dobrać prędkość skrawania w zależności od warunków
⑧ Dobrać możliwie dużą głębokość skrawania
⑨ Dobrać możliwie duży posuw
⑩ Określić parametry skrawania w zakresie zastosowań łamacza wióra
Informacje
ogólne II
A : Czynnik bazowy
· Materiał obrabiany
· Kształt materiału obrabianego
· Wielkość materiału obrabianego
· Twardość materiału obrabianego
· Chropowatość powierzchni materiału obrabianego (przed obróbką)
· Wymagana jakość powierzchni
· Rodzaj tokarki
· Parametry tokarki (sztywność, moc itp.)
· Moc maszyny
· Metoda mocowania materiału obrabianego
Wiercenie
● Dobór płytek i oprawek narzędziowych
Frezy
monolityczne
Dobór odpowiednich narzędzi
Obecnie jest bardzo trudno dobrać odpowiednie narzędzia w skomplikowanych systemach narzędziowych dla różnych warunków skrawania.
Jednakże można to uprościć poprzez poniższy podział podstawowych czynników.
Stożki
Kąt przyłożenia
Celem uniknięcia uszkodzenia obrabianej powierzchni należy unikać kombinacji kąta Kąt przyłożenia
γ : ujemny(–) λ : dodatni(+)
dodatniego i kąta ujemnego.
Ujemny Ujemny
kąt natarcia
kąt natarcia
(– )
(– )
Frezowanie
γ : dodatni(+)
λ : ujemny(–)
L 17
L
Toczenie
Rozwiązywanie problemów
Uszkodzenie narzędzia
•
•
Niewłaściwy gatunek
Nadmierne parametry skrawania
•
•
Dobrać twardszy gatunek
Zmniejszyć parametry skrawania
Pękanie
•
•
•
Niewłaściwy gatunek
Nadmierny posuw
Zmniejszona wytrzymałość krawędzi
skrawającej
Niewystarczajaca sztywność oprawki
•
•
•
Dobrać twardszy gatunek
Zmniejszyć posuw
Zastosować płytkę o większej honowanej
lub fazowanej krawędzi tnącej
Dobrać większą oprawkę
Informacje
ogólne I
Toczenie
Zużycie
powierzchni
przyłożenia
Pęknięcia
termiczne
Stożki
Frezowanie
Zużycie na
promieniu naroża
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wykruszanie
•
•
•
•
Zużycie
uderzeniowe
•
•
Łuszczenie
•
•
Całkowite
uszkodzenie
•
Frezy
monolityczne
Wiercenie
Informacje
ogólne II
Informacje
techniczne
Postępowanie
Zużycie kraterowe
Odkształcenie plastyczne
Tworzenie się narostu
L 18
Przyczyna
Niewłaściwy gatunek
Nadmierne parametry skrawania
Wysoka temperatura skrawania
W przypadku, gdy twardość materiału
obrabianego jest zbyt duża w
porównaniu z twardością narzędzia
W przypadku obróbki utwardzonej
powierzchni materiału obrabianego
Niewłaściwy gatunek
Nadmierna prędkość skrawania
Zbyt mały kąt przyłożenia
Zbyt mały posuw
Rozszerzalność lub skurcz w wyniku
ciepła skrawania
Niewłaściwy gatunek
(* w szczególności frezowania)
Niewłaściwy gatunek
Nadmierny posuw
Zmniejszona wytrzymałość
krawędzi skrawającej
Mało sztywna oprawka
Twarda powierzchnia materiału
obrabianego
Tarcie spowodowane złą geometrią
wióra (generuje drgania)
Odkładanie się na krawędzi
skrawającej
Złe odprowadzenie wióra
Nieodpowiednie warunki ze względu
na zużycie się większej części
krawędzi skrawającej w wyniku
procesu zużycia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dobrać twardszy gatunek
Zmniejszyć parametry skrawania
Dobrać gatunek o większym
przewodnictwie cieplnym
Dobrać twardszy gatunek
Zmniejszyć prędkość skrawania
Dobrać większy kąt przyłożenia
Zwiększyć posuw
•
Zastosowane w przypadku skrawania
na sucho (przy skrawaniu użyć
odpowiedniej ilości chłodziwa)
Dobrać twardszy gatunek
•
•
•
•
Dobrać twardszy gatunek
Zmniejszyć posuw
Zastosować krawędź honowaną lub
fazowaną
Dobrać większą oprawkę
•
•
•
•
Dobrać twardszy gatunek
Lepsza kontrola wióra dzięki
większemu kątowi przyłożenia
Poprawić wyniki skrawania dzięki
większemu kątowi natarcia
Zastosować większy rowek wiórowy
Toczenie
L
Rodzaje uszkodzenia narzędzia i sposób postępowania
Rozwiązanie
⬇
Przyleganie, narost
⬆
⬆
Niewłaściwe parametry
skrawania
⬆
⬇
●
⬇
⬇
●
●
Bez
chłodzenia
Bez
chłodzenia
●
⬆
●
●
●
⬇
⬇
⬇
Niewłaściwe parametry
skrawania
⬇
⬇
⬇
⬇
⬆
⬇
Wytrzymałość krawędzi
skrawającej Honowanie
Poprawa dokładności płytki
klasa M → klasa G
●
Ogólna obróbka żeliwa, stali itd.
1~1.25mm Ogólna obróbka żeliwa, stali itd.
Ogólnie 0.05~0.1 mm
●
⬆
⬇
●
⬇
⬇
●
●
●
●
●
⬆
●
●
⬆
⬇
⬇
●
●
⬆
⬆
⬇
●
●
●
●
●
●
⬆
⬇
⬇
⬇ : Zmniejszyć ⃘ : Zastosować ⦿ : Poprawne użycie
● ISO B8688
Kryterium żywotności narzędzia
Całkowite uszkodzenie
Szerokość zużycia powierzchni VB = 0.3mm
VBmax = 0.5mm
Szerokość krateru KT = 0.06+0.3fmm (f : mm/obr.)
Kryterium chropowatości pow. 1, 1.6, 2.5, 4, 6.3, 10㎛Ra
Informacje
techniczne
Dokładne skrawanie lekkie, obróbka wykańczająca stopów nieżelaznych
Obróbka stali specjalnej
⬇
●
Z
chłodzeniem
● KS B0813
0.2mm
●
⬇
Kryterium żywotności narzędzia
Głębokość zużycia kraterowego
Kąt strony krawędzi tnącej
⬆
⬆
⬆ : Zwiększyć
Szerokość
0.4mm
zużycia krawędzi
0.7mm
przyłożenia
●
Informacje
ogólne II
⬆
⬆
●
Wiercenie
Żeliwo
Niewłaściwe parametry
(słabe wykruszanie) skrawania
⬆
●
●
Bez
chłodzenia
⬆
⬇
Frezy
monolityczne
⬇
Bez
chłodzenia
⬆
Stożki
Drgania, wibracje
Niewłaściwe parametry
skrawania
Drgania maszyny
Bez
chłodzenia
stal, aluminum (zadzior)
Stal miekka (włos)
●
⬆
⬇
Wykruszenie krawędzi
skrawającej.
Niewłaściwe parametry
skrawania
●
Frezowanie
zadzior,
wykruszenie,
włoskowatość
●
⬆
●
⬇
⬇
Toczenie
Mała dokładność obróbki
oraz krótka żywotność
narzędzia spowodowana
ciepłem skrawania
Wysunięcie oprawki
Zbyt mała siła skrawająca w
wyniku wzrostu zużycia narzędzia
⬆
●
Wytwarzanie
ciepła skrawania
Promień naroża
Kąt natarcia
Ocena łamacza
●
Informacje
ogólne I
Kryterium żywotności
narzędzia.
Dobrać twardszy gatunek
Chłodzenie
Głębokość obróbki
Posuw
Materiał obrabiany, separacja
narzędzia.
Duży opór tylny
Zwiększenie zużycia
krawędzi skrawającej powierzchni przyłożenia.
Zła jakość
powierzchni po
obróbce
wykańczającej.
●
●
Zmienna dokładność płytki.
Zachodzi konieczność
ustawienia, ponieważ
Nieprawidłowe parametry
dokładność obróbki zmienia skrawania.
się w trakcie operacji.
Mocowanie materiału obr.
Niestabilny wymiar
obróbczy
Sposób mocowania
Poprawa sztywności oprawki
Zła dokładność
Przyczyna
Prędkość skrawania
Problem
Kształt narzędzia
Dobrać mocniejszy
gatunek
Dobrać gatunek o lepszej
odporności na temperaturę
Dobrać gatunek o lepszej
odporności na przyczepność
Dobór gatunku
Parametry obróbki
Zastosowanie
Obróbka stali specjalnych
Równomierne zużycie powierzchni przyłożenia węglików, ceramiki
Nierównomierne zużycie powierzchni przyłożenia
Narzędzie z węglików spiekanych
W przypadku, gdy istotne znaczenie posiada chropowatość pow.
L 19
L
Frezowanie
Kształt głowicy frezarskiej i oznaczenia
Średnica korpusu głowicy
Średnica kołnierza
Szerokość wpustu
Głębokość wpustu
Kąt przystawienia
Kąt natarcia
Wysokość głowicy
Pierścień tylny
Rzeczywisty kąt natarcia
Kąt pochylenia krawędzi skrawającej
Pow. przyłożenia
Śruba do
klina kątowego
Rowek
wiórowy
Informacje
ogólne I
Część A
Średnica głowicy
Promieniowy kąt
przyłożenia
Gniazdo
Toczenie
Pierścień
ustawczy
Kąt czoła
Pomocnicza krawędź
skrawająca
(-90°<AR<90°)
(-90°<RR<90°)
(0°<AA<90°)
(-90°<TA<90°)
(-90°<IA<90°)
(-90°<FA<90°)
Informacje
techniczne
Informacje
ogólne II
Wiercenie
Frezy
monolityczne
Stożki
Frezowanie
Promieniowy
kąt natarcia
•AR : Kat natarcia
•RR : Promieniowy kąt natarcia
Główna krawędź
•AA : Kąt przystawienia
skrawająca
•TA : Rzeczywisty kąt natarcia
Faza
• IA : Kąt pochylenia krawędzi tnącej
•FA : Kąt czoła
L 20
● Terminologia i właściwości związane z kątami krawędzi skrawającej
Wada narzędzia
Symbol
Funkcja
Rezultat
1
Kąt natarcia
A.R
Kierunek spływu wióra, przyleganie
–
2
Promieniowy kąt natarcia
R.R
Wpływ na opór
–
3
Kąt przystawienia
A.A
Grubość wióra,
określenie kierunku spływu
(+): w miarę zmniejszania się grubości wióra należy zredukować siłę
skrawającą.
4
Rzeczywisty kąt
natarcia
T.A
Efektywny kąt natarcia
(+): Lepsze skrawanie. Zapobiega przyleganiu, osłabieniu krawędzi skrawającej
(–): Wzrost wytrzymałości krawędzi skrawającej, łatwa przyczepność
5
Kąt pochylenia
krawędzi skrawającej
I.A
Wyznacza kierunek przepływu wióra
(+): Dobry spływ wióra, zmniejszenie siły skrawającej, zmniejszenie
wytrzymałości krawędzi narożnej
6
Kąt czoła
F.A
Kontrola chropowatości powierzchni
obróbki wykańczającej
(–): Poprawa chropowatości powierzchni
7
Kąt przyłożenia
R.A
Kontrola wytrzymałości krawędzi
skrawającej, żywotności narzędzia i drgań
–
Frezowanie
L
Właściwości w zależności od kombinacji kąta natarcia
Podwójny kąt ujemny
Ujemno-dodatni kąt
nia oraz na dużej szerokości stali i żeliwa.
watości powierzchni.
• Wiór spływa do środka korpusu narzędzia.
-
• Ponieważ wióra spływają w kierunku środka
• Mała wytrzymałość krawędzi skrawającej.
rysują one powierzchnię obrabianą.
• Dostępne są wyłącznie płytki jednostronne (nie- • Maszyna i narzędzie wymaga większej energii • Dostępne są wyłącznie płytki jednostronne (nie- narzędzia
ekonomiczne).
• Zły spływ wiór
ekonomiczne).
oraz sztywności.
• Nieekonomiczne
• Maszyna i narzędzie wymaga większej energii
Frezowanie
Wady
Mocna krawędź skrawająca.
Dobry spływ wióra i obrabialność.
• Podobnie jak w przypadku twardego materiału •• Obróbka zgrubna materiału obrabianego o złej •• Nadaje się do obróbki trudno obrabialnych
obrabianego, zapobiega narostowi oraz poprapowierzchni zawierającej piasek, zendrę.
materiałów.
wia chropowatość powierzchni.
Można użyć płytek dwustronnych (ekonomiczne). • Mocowanie z niesymetrycznym podziałem
•
Małe
opory
skrawania
i
lepsza
obrabialność.
•
zapobiega drganiom.
• Dobra kontrola wióra.
• Obróbka materiałów trudno obrabialnych.
• Obróbka zgrubna z dużą głębokością skrawa-
Toczenie
• Ogólna obróbka stali, żeliwa, stali nierdzewnej.
• Obróbka stali miękkiej z łatwością powodująca • W warunkach przerywanej obróbki.
narost.
Obróbka zgrubna żeliwa i stali.
• Obróbka materiału o skłonności do złej chropo- •
Informacje
ogólne I
Zastosowanie
Dodatnio-ujemny kąt
Zalety
Podwójny kąt dodatni
oraz sztywności.
Główne zależności skrawania
Materiał obrabiany
● Prędkość
skrawania
vc =
π·D·n
(m/min)
1000
vf
fz =
z·n
usuwanych wiór
● Zapotrzebowanie
na moc
kw
● Czas
P
P = 0.75
hp
obróbki
T=
● Rzeczywisty
60 x Lt
(sec)
vf
kw
•Q :
•L :
•vf :
•ap:
Ilość usuwanych wiór (cm3/min)
Szerokość obróbki (mm)
Posuw stołu (mm/min)
Głębokość obróbki (mm)
•Pc :
•H :
•Q :
•kc :
•η :
Zapotrzebowanie na moc (kW)
Moc wymagana (hp) (mm/min)
Ilość usuwanych wiór (cm3/min)
Właściwy opór skrawania (kgf/mm3)
Współczynnik sprawności maszyny (0.7~0.8)
•T :
•Lt :
•Lw :
•D :
•vf :
Czas obróbki (sec)
Długość całkowita stołu posuwowego (mm)(=Lw+D+2R)
Długość materiału obrabianego (mm)
Średnica głowicy (mm)
Posuw stołu (mm/min) •R : Długość reliefu (mm)
Informacje
techniczne
Q×kc
P =60×102×η
Posuw na ostrze (mm/t)
Posuw na minutę (mm/min)
Obroty na minutę (min-1)
Liczba ostrzy
:
:
:
:
Informacje
ogólne II
L×vf×ap
Q=
(㎤/min)
1000
•fz
•vf
•n
•z
Wiercenie
● Ilość
(mm/t)
Prędkość skrawania (m/min)
Średnica narzędzia (mm)
Obroty na minutę (min-1)
Liczba Pi (3.14)
Frezy
monolityczne
● Posuw
•vc:
•D :
•n :
•π:
Stożki
Frez
kąt natarcia / Kąt pochylenia krawędzi skrawającej
Rzeczywisty kąt natarcia
tan(T) = tan(R) x cos(AA) + tan(A) x sin(C)
Kąt pochylenia krawędzi skrawającej tan(I) = tan(A) x cos(AA) – tan(R) x sin(C)
L 21
Frezowanie
L
Wartości właściwych oporów skrawania
Wytrzym. na Właściwe opory skrawania w zależności
od różnych posuwów kc (MPa)
rozciąganie
Materiał
obrabiany
(kg/mm2)
Stal miękka
Stal średniowęglowa
Stal wysokowęglowa
Stal narzędziowa
Stal narzędziowa
Stal chromowo-manganowa
Stal chromowo-manganowa
Stal chromowo-molibdenowa
Stal chromowo-molibdenowa
Frezowanie
Toczenie
Informacje
ogólne I
Stal niklowo-chromowo-molibdenowa
Stal niklowo-chromowo-molibdenowa
Staliwo
Żeliwo hartowane
Żeliwo perlityczne modyf.
Żeliwo szare
Brąz
Stopy lekkie (Al - Mg)
Stopy lekkie (Al - Si)
Stożki
Frezy
monolityczne
Wiercenie
Informacje
ogólne II
52
62
72
67
77
77
63
73
60
94
HB352
52
HRC46
36
HB200
50
16
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.6
(mm/t)
(mm/t)
(mm/t)
(mm/t)
(mm/t)
220
198
252
198
203
230
275
254
218
200
210
280
300
218
175
115
58
70
195
180
220
180
180
200
230
225
200
180
190
250
270
200
140
95
48
60
182
173
204
173
175
188
206
214
186
168
176
232
250
175
124
80
40
52
170
160
185
170
170
175
180
200
180
160
170
220
240
160
105
70
35
45
158
157
174
160
158
166
178
180
167
150
153
204
220
147
97
63
32
39
Moc obrabiarki (PS)
Parametry narzędzia (mm)
10~15
ø80~ø100
Materiał obr.
D
D1
d
E
δ
Stal
Żeliwo
Stopy lekkie
: Zewnętrzba średnica głowicy
: Szerokość materiału obrabianego
: Wystająca część korpusu narzędzia
: Kąt przystawienia
: Stosunek korpusu narzędzia i szerokości materiału
obrabianego (D:D1)
● Dobór
Materiał obr.
Stal
Żeliwo
Mosiądz
Brąz
miękka
zwykła
twarda
miękkie
zwykłe
twarde
miękki
zwykły
twardy
5 KM
32
26
18
52
32
26
77
54
26
90
Moc znamionowa
10 KM
75
55
41
116
75
55
163
118
55
195
20 KM
163
127
93
260
163
127
390
275
127
440
30KM
295
212
163
455
295
212
670
490
245
780
40KM
425
310
228
670
425
310
980
700
325
1,110
Długość detalu
Wysokość
maks.
Wysokość
chropowatości
wg 10 punktów
Symbol
Rmax
Rz
średni
mały
duży
Mały ruch narzędzia
Średni ruch narzędzia
Duży ruch narzędzia
● Dobór wg ilości ostrzy
Materiał
Ilość zębów
Stal
Żeliwo
D×(1~1.5)
Stopy lekkie
D×(1~4)
Przykład) D=ø100 ⇒ 4〞×(1~1.5)=4~6
Klasyfikacja chropowatości powierzchni
Typ
3:2
5:4
5:3
wg czasu obróbki
Im większe narzędzie tym
dłuższy czas obróbki.
50KM
570
425
310
880
570
425
1,280
910
425
1,500
ø160~ø200
δ
E
+20°~-10°
Poniżej +50°
Poniżej +40°
Over 20
15~20
ø125~ø160
● Dobór wg sztywności maszyny
Ilość usuwanych wiór (cm3/min) na moc znamionową
Aluminium
Informacje
techniczne
i twardość
Dobór maks. średnicy głowicy (D)
● Dobór wg sztywności maszyny
D×1+α
D jest wielkością głowicy przeliczona na cale.
Wielkości pomiarowe
Sposób oblicznia
• Odległość pomiędzy linią wzniesień profilu chropowatości a linią wgłębień
profilu w przedziale odcinka elementarnego wyrażana w mikronach.
• Należy odrzucić wartości nietypowe (zbyt małe lub duże) mające kształt
rowków lub gór.
Długości pomiarowe
Długość pomiarowa
• Średnia arytmetyczna wartości bezwzględnych wysokości pięciu
najwyższych wzniesień profilu chropowatości i głębokości profilu
chropowatości w przedziale odcinka elementarnego wyrażana w mikronach.
Zmierzona krzywa chropowatości powerzchni f
Średnia
arytmetyczna
odchylenia
profilu
chropowatości
Ra
Ra
• Średnia arytmetyczna wartości bezwzględnych profilu chropowatości od linii
średniej odcinka elementarnego wyrażana w mikronach.
• Zazwyczaj Ra mierzy się za pomocą profilografometru.
Długość pomiarowa
Średnia
Zmierzona krzywa chropowatości powerzchni f
Średnia
Długość pomiarowa
Oznaczenie chropowatości
Rmax
Chropowatość
Rz
powierzchni
Ra
L 22
▽▽▽▽
0.8s
0.8z
0.2a
▽▽▽
6.3s
6.3z
1.6a
▽▽
25s
25z
6.3a
▽
100s
100z
25a
~
Nieoznaczona
Frezowanie
L
Problemy skrawania przy frezowaniu
Rozwiązanie
Problem
Przypadek
Zużycie powierzchni
przyłożenia
Zużycie kraterowe
Wykruszanie
Narost
powierzchni
Pęknięcie
⬇
Niewłaściwe parametry skrawania
Niewłaściwy gatunek płytki
⬇
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Narost
Niewłaściwe parametry skrawania
Drgania
Zły spływ wiórów
Niewłaściwe parametry skrawania
Niewłaściwy gatunek płytki
⬆
⬇
⬇
⬆
⬇
⬇
⬇
⬆
⬆
⬇
⬇
⃘
⬆
⬆
⬇
⬇
⃘
⬆
⬇
⬇
⬇
⦿
⬆
⬇
⬇
⃘
Zbyt słaba płytka
Nadmierny posuw
Nadmierne opory skrawania
⬆
Niewłaściwe parametry skrawania
Brak zębów skrawających
Niewłaściwy kształt krawędzi
skrawającej
Zły spływ wiórów
Niestabilne zamocowanie materiału
obrabianego
⬇
⬇
⬇
⬆
⬆
⬇
⬆
⬆
⬆
⬇
⬆
⬇
⬇
⬇
⬆
⬆
⬆
⬆
Stożki
Niewłaściwy gatunek płytki
Nadmierne opory skrawania
Zły spływ wiórów
Drgania
Nadmierne wysunięcie
⬆
⬇ : Zmniejszyć ⃘ : Zastosować ⦿ : Poprawne użycie
Stopień efektywności (E)
Przeniesienie przez wspólną oś
0.90
Pasy klinowe
Pas transmicyjny
0.75
0.60~0.90
Podwójne pasy : 0.85 × 0.85 ≒ 0.70
Informacje
techniczne
Przeniesienie hydrauliczne
0.85
Zakres
Informacje
ogólne II
Sposób przeniesienia mocy
Wiercenie
Wzory ogólne w odniesieniu do frezowania
Frezy
monolityczne
⬆ : Zwiększyć
● Współczynnik sprawności maszyny ( η)
Frezowanie
Pęknięcia termiczne
Nieodpowiedni gatunek płytki
Niewłaściwe parametry skrawania
Drgania
Toczenie
Zła jakość
powierzchni
Płytka
Kąt przy- Drgania na Promień WytrzyKąt
Chłodze- Kąt
Prędkość Głębokość
Twardość
Posuw
nie
natarcia przyłożenia stawienia kraw. tnącej naroża małość
skrawania obróbki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Niewłaściwe parametry skrawania
Niewłaściwy kształt krawędzi tnącej
Niewłaściwy gatunek płytki
Kształt narzędzia
Informacje
ogólne I
Karbowanie
Parametry obróbki
L 23
L
●
Stożki
Stożek Morse'a (z płetwą)
Numer Stożek
1
19.212
1
20.047
1
20.020
1
19.922
1
19.254
1
19.002
1
19.180
1
19.231
0
1
2
3
4
5
6
7
Informacje
ogólne I
● Stożek Morse'a (z gwintem)
Numer Stożek
1
19.212
1
20.047
1
20.020
1
19.922
0
1
2
Toczenie
3
1
4
19.254
1
19.002
1
19.180
1
19.231
5
7
d1
ℓ1
ℓ2
d2
b
c
e
R
r
1°29′27″ 9.045
3
9.201
6.104
56.5
59.5
6.0
3.9
6.5
10.5
4
1
1°25′43″ 12.065
3.5
12.240 8.972
62.0
65.5
8.7
5.2
8.5
13.5
5.
1.2
1°25′50″ 17.780
5
18.030 14.034 75.0
80.0
13.5
6.3
10
16
6
1.6
1°26′16″ 23.825
5
24.076 19.107 94.0
99.0
18.5
7.9
13
20
7
2
1°29′15″ 31.267
6.5
31.605 25.164 117.5
124.0
24.5
11.9
16
24
8
2.5
1°30′26″ 44.399
6.5
4.741 36.531 149.5
156.0
35.7
15.9
19
29
10
3
1°29′36″ 63.348
8
63.765 52.399 210.0
218.0
51.0
19.0
27
40
13
4
1°29′22″ 83.058
10
83.578 68.186 286.0
296.0
66.8
28.6
35
54
19
5
a
D1
d
ℓ1
ℓ2
d1
d2
1°29′27″ 9.045
3
9.201
6.442
50
53
6
-
1°25′43″ 12.065
3.5
12.230 9.396
53.5
57
9
M6
1°25′50″ 17.780
5
18.030 14.583
64
69
14
1°26′16″ 23.825
5
24.076 19.759
81
86
1°29′15″ 31.267
6.5
31.605 25.943
02.5
1°30′26″ 44.399
6.5
4.741 37.584
1°29′36″ 63.348
8
1°29′22″ 83.058
10
Kąt stożka (α)
D
k
t
r
4
0.2
16
5
0.2
M10
24
5
0.2
19
M12
28
7
0.6
109
25
M16
32
9
1
129.5
136
35.7
M20
40
9
2.5
63.765 53.859
182
190
51
M24
50
12
4
83.578 70.058
250
260
65
M33
80
18.5
5
Ostry stożek Brown'a
(z gwintem)
Numer.
D
a
D1
d
d1
ℓ1
ℓ2
t
r
d2
K
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
10.221
13.286
15.229
18.424
22.828
27.104
32.749
38.905
45.641
52.654
59.533
66.408
73.292
2.4
2.4
2.4
2.4
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
10.321
13.386
15.330
18.524
22.962
27.238
32.887
39.039
45.774
52.787
59.666
66.541
73.425
8.890
11.430
12.700
15.240
19.090
22.863
26.534
31.749
38.103
44.451
50.800
57.150
63.500
8.0
10.0
11.0
14.0
17.0
21.0
24.0
29.0
35.0
41.0
47.0
53.0
59.0
31.0
44.4
60.0
76.2
90.5
101.6
144.5
171.4
181.0
196.8
209.6
222.2
35.0
34.2
46.8
62.7
78.6
93.7
104.8
147.7
174.6
184.2
200.0
212.8
225.4
238.2
2
3
3
4
4
4
5
5
6
6
7
7
8
0.2
0.2
0.2
0.2
0.6
0.6
1.0
1.0
2.5
3.0
4.0
4.0
5.0
M 8(1/4)
M10(3/8)
M12(1/2)
M12(1/2)
M16(5/8)
M16(5/8)
M20(3/4)
M20(3/4)
M24(1)
M24(1)
M30(11/8)
20
24
28
28
32
32
40
40
40
50
60
●
Ostry stożek Brown'a
(z płetwą)
Numer.
D
a
D1
d1
d2
l1
l2
b
c
e
R
r
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
10.221
13.286
15.229
18.424
22.828
28.104
32.749
38.905
45.641
52.654
59.533
66.408
73.292
2.4
2.4
2.4
2.4
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
10.321
13.386
15.330
18.524
22.962
27.238
32.887
39.039
45.774
52.787
59.666
66.541
73.425
8.458
10.962
12.167
14.675
18.453.
22.200
25.751
30.985
37.246
43.589
49.841
56.186
62.441
8.1
10.7
11.7
14.2
18.0
21.8
25.7
30.7
37.1
43.4
49.8
56.1
62.2
42.1
55.6
73.0
89.7
104.8
117.5
162.7
189.7
201.6
217.5
232.6
245.3
260.4
44.5
58.0
75.4
92.1
108.0
120.7
165.9
192.9
204.8
220.7
235.8
248.5
263.6
5.5
6.3
7.1
7.9
8.7
9.5
11.1
11.1
12.7
12.7
14.2
14.2
15.8
8.7
9.5
11.1
11.9
12.7
14.3
16.7
16.7
190
19.0
21.4
21.4
23.8
14.4
16.2
18.0
20.3
22.0
25.4
28.1
30.0
32.5
35.7
41.2
44.4
50.0
7.9
7.9
7.9
9.5
9.5
11.1
11.1
12.7
12.7
15.9
19.0
22.2
25.4
1.3
1.5
1.5
1.8
2.0
2.5
2.8
3.3
3.8
4.3
4.8
5.3
5.8
Wiercenie
Informacje
ogólne II
Informacje
techniczne
L 24
D1
D
●
Frezy
monolityczne
Stożki
Frezowanie
6
a
Kąt stożka (α)
Stożki
●
Standardowy amerykański stożek frezarski
Numer
Wymiar
30
14
40
14
50
24
60
44
KSB4014
Stożek
1
3
D
D1
31.750
17.40 - 0.36
- 0.29
- 0.30
44.450 25.32 - 0.384
3
- 0.31
69.850 39.60 - 0.41
1
- 0.34
107.950 60.20 - 0.46
L
ℓ1
M
70
20
UNC 2″
95
25
UNC 58″
130
25
UNC1″
210
45
UNC 1- 4 ″
(mm)
ℓ2
ℓ3
a
t
b
24
50
1.6
15.9
6
30
60
1.6
15.9
22.5
45
90
3.2
25.4
35
56
110
3.2
25.4
60
M12
1
M16
M24
M30
L
1
(mm)
● Chwyt stożkowy butelkowy
KSB4409
Numer D1
Stożek
D2
t1
t2
t3
t4
d1
d3
L
M
b1
t5
M12×1.75 16.1
d5
53
43
22
10
14.6
2
38.1
13
56.5
19.6 21.62
40
63
52
25
10
16.6
2
44.45
17
65.4
M16×2
16.1
22.6
25.3
45
85
73
30
12
21.2
3
57.15
21
82.8
M20×25
19.3
29.1
33.1
50
100
85
35
15
23.2
3
69.85
25
101.8
M24×3
25.7
35.4
40.1
60
155
135
45
20
28.2
3
107.95 31
161.8
M30×3.5
25.7
60.1
60.7
Informacje
ogólne I
35
Toczenie
KSB IS012164-1
Frezowanie
● Chwyt HSK (DIN 69893)
Stożki
Frezy
monolityczne
10.54
63
100
b3
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
d13
d14
a1
12
14
50
38
36.90
42
43
59.3
7
26
32
29
12.5
16
14
63
48
46.53
53
55
72.3
7
34
40
20
20
14
100
75
72,80
85
92
109.75
7
53
63
a2
M16X1
10
6.8
6.8
13.997
7.648
37
M18X1
12
8
8.4
17.862
9.25
58
M24X1.5
16
12
12
27.329
15.00
(mm)
Numer HSK
f1
f2
f3
f4
b1
b2
L1
L2
L3
L4
L5
L7
L8
L9
50
26
42
18
3.75
2
15.5
25
5
11
7.5
4.5 14.13 10
10
23
63
26
42
18
3.75 28.5
20
32
6.3
14.7
10
6
100
29
45
20
3.75
31.5
50
10
24
15
10 28.56 12.5
44
L6
18.13 10
L10 L11 L12
r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
3
1
19
1
1.5
2.38
6
0.5
1
2
6
12 24.5
3
1
21
1.2
1.5
3
8
0.6
1.5
3
8
16
3
1.5
24
2
2
3
12
1
1.5
3
10
28
Informacje
techniczne
50
b2
Informacje
ogólne II
b1
Wiercenie
(mm)
Numer HSK
L 25
Stożki
L
(mm)
● DIN 69871DIN 69871
Numer
D1
D2
D3
D4
D5
L1
L2
L3
L
b
M
30
50.0
44.3
31.75
13
17.8
47.8
16.4
19.0
33.5
16.
M12×1.75
40
63.5
56.2
44.45
17
24.5
68.4
22.8
25.0
42.5
16.1
M16×2
45
82.5
57.2
57.15
21
33.0
82.7
29.1
31.3
52.5
19.3
M20×2.5
50
97.5
91.2
68.85
25
40.1
101.7
35.5
37.7
61.5
25.7
M24×3
(mm)
Numer
D1
D2
M
d1
d2
d3
L1
L2
L3
CAT40
63.5
56.36
44.45
44.45
16.28
21.84
68.25
28.45
4.78
5/8-11
CAT45
82.55
75.41
57.15
57.15
19.46
27.69
82.55
38.1
4.78
3/4-10
CAT50
98.43
91.29
69.85
69.85
26.19
35.05
101.6
44.45
6.35
1-8
G
● Standardowe otwory frezarskie (KSB3203)
Stożki
Frezowanie
Toczenie
Informacje
ogólne I
● CAT uchwyt
Informacje
techniczne
Informacje
ogólne II
Wiercenie
Frezy
monolityczne
● Typ A
Średnica
8
● Typ B
øDH7
8
10
10
13
13
16
16
19
19
22
22
27
27
32
32
40
50
60
70
80
100
40
+ 0.015
0
+ 0.015
0
+ 0.018
0
+ 0.018
0
+ 0.021
0
+ 0.021
0
+ 0.021
0
+ 0.025
0
+ 0.025
0
+ 0.025
50 0
60 + 00.030
+ 0.030
70 0
+ 0.030
80 0
100 + 00.035
E
8.9
+ 0.25
0
11.5 + 00.25
+ 0.25
14.6 0
F
+ 0.16
2 + 0.06
0.4
3
0.4
3
17.7 + 00.25
4
21.1
5
24.1
29.8
34.8
+ 0.25
0
+ 0.25
0
+ 0.25
0
+ 0.25
0
43.5 + 00.3
53.5 + 0.3
0
64.2 + 0.3
0
+
75.0 00.3
85.5 + 00.3
+ 0.3
107.0 0
r
6
7
8
10
12
14
16
18
24
+ 0.16
+ 0.06
+ 0.16
+ 0.06
+ 0.19
+ 0.07
+ 0.19
+ 0.07
+ 0.19
+ 0.07
+ 0.23
+ 0.08
+0.23
+0.08
+ 0.23
+ 0.08
+ 0.275
+ 0.095
+ 0.275
+ 0.095
+ 0.275
+ 0.095
+ 0.275
+ 0.095
+ 0.32
+ 0.11
0.6
0.6
1
1
1.2
1.2
1.2
Średnica
1
2
5
8
3
4
7
8
1
1
1 4
1
1 2
3
1 4
2
1.6
1
2 2
1.6
3
2
1
3
2
2
4
2.5
1
4
2
5
L 26
øDH7
+ 0.018
12.70 0
+ 0.018
15.875 0
+ 0.021
19.050 0
+ 0.021
22.225 0
+ 0.021
25.40 0
31.750+ 00.025
38.10 + 00.025
44.450+ 00.025
50.80 + 0.03
0
63.50 + 0.03
0
+
76.20 0.03
0
+ 0.035
88.90 0
+ 0.035
101.60 0
114.30+ 00.035
+ 0.04
127.0 0
E
+ 0.25
14.17 0
+ 0.25
17.74 0
+ 0.25
20.89 0
+ 0.25
24.07 0
+ 0.25
28.04 0
+ 0.25
35.18 0
+ 0.25
42.32 0
+ 0.25
49.48 0
+ 0.25
55.83 0
69.42 + 00.25
82.93 + 00.25
98.81 + 00.25
111.51+ 00.25
125.81+ 00.25
140.08+ 00.25
F
r
2.38 + 0.13
0.5
+ 0.31
+ 0.31
3.18 + 0.13
+ 0.31
3.18 + 0.13
+ 0.31
3.18 + 0.13
+ 0.31
6.35 + 0.13
+ 0.32
7.94 + 0.14
+0.89
9.53 +0.25
+0.89
11.11 +0.25
+0.89
12.7 +0.25
+0.89
15.81 +0.25
+0.89
19.05 +0.25
+0.89
22.23 +0.25
25.4 +0.89
+0.25
+0.89
25.58 +0.25
+0.89
31.75 +0.25
0.8
0.8
0.8
1.2
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
2.4
2.4
2.4
3.2
3.2
Frezy monolityczne
Określenia i geometria frezów palcowych
Średnica
trzonka
Średnica
Długość całkowita
Porównanie ilości ostrzy
● Właściwości w odniesieniu do ilości ostrzy
¯ 10mm
Zewnętrzna krawędź tnąca
Naroże
Kąt lini śrubowej
Drugi kąt przyłożenia
Trzeci kąt przyłożenia
2 pomocniczy kąt przyłożenia Pomocnicza
3 pomocniczy kąt przyłożenia krawędź tnąca
Długość trzonka
Długość ostrza
2 ostrza (SSE2100) 3 ostrza (SSE3100) 4 ostrza (SSE4100)
Kąt wklęsły
● Wpływ na obróbkę ilości ostrzy
Opis
Główne cechy
2 ostrza
4 ostrza
○
◎
○
Sztywność Sztywność na skręcanie
narzędzia Sztywność na zginanie
Chropowatość pow.
○
Blokowanie wióra
◎
Jakość
powierzchni Dokładność obróbki
Kontrola wióra
48mm2
61%
Wysoka sztywność
Zły odpływ wiór
Side cutting
Obr. dokładna
◎
○
Odprowadzanie wióra
◎
Frezowanie Odprowadzanie wióra
rowków
Frezowanie rowków
◎
◎
○
○
◎
○
○
○
Planowanie
Drgania
boczne
Jakość powierzchni
Toczenie
Przekrój
44mm2
46mm2
56%
58%
Wskaźnik
Dobry odpływ wiór
Dobry odpływ wiór
Zalety
Trudność pomiaru średnicy zewnętrznej
Wady
Słaba sztywność
Zastoso- Frezowanie boczne, rowków Frezowanie boczne, rowków
wanie
Wielozadaniowy
Obr. średnia dokładna
◎
Informacje
ogólne I
Kształt
L
◎
◎
○- Dobra
Różnice pomiędzy frezami zwykłymi i palcowymi do obróbki szybkościowej
Zwykłe frezy palcowe
Frezy ze stali szybkotnącej
Kształt przekroju
Właściwości
Obliczanie parametrów skrawania
vc =
π• D• n
Prędkość skrawania
fn =
fz =
vc : Prędkość skrawania (m/min)
π : Liczba Pi (3.141592)
D : Średnica freza (mm)
n : Obroty na minutę (min -1)
fn
z
or
vf
n• z
vf : Prędkość posuwu (mm/min)
fn : Posuw na obrót (mm/obr.)
fz : Posuw na ostrze (mm/t)
z : Liczba ostrzy
D• π
D• π• n
vc =
1000
vf
z• n
Posuw na ostrze
fz =
Posuw na obrót
Prędkość posuwu
Współczynnik odprowadzenia wióra
fn = fz • z
vf = fz • z • n
Q = ae • ap • vf
Efektywna średnica freza kulowego
Deff =
Deff =
Tablica
2 × DXap-ap² przeliczeniowa
[
Informacje
techniczne
vf= n• fn or n• fz• z
vc×1000
n=
Informacje
ogólne II
● Oblicznie prędkości posuwu
vf
n
Obliczanie prędkości skrawania dla freza kulowego
Obroty na minutę
1000 • vc
π• D
n=
1000
•
Wiercenie
● Oblicznie prędkości skrawania
•
Frezy
monolityczne
- Zastosowanie domałych prędkości, dużą głębokość
obróbki, mały posuw
- Niska twardość materiału (zwykła stal, żeliwo)
Właściwości
Stosowane przy niskiej prędkości, dużej głębokości
skrawania, niskim posuwie.
Materiał obrabiany o małej twardości (stal zwykła,
żeliwo).
Stożki
Kształt przekroju
Frezowanie
◎- Doskonała
○
]
(D-2ap
D )
D×sin β±arccos
L 27
Frezy monolityczne
L
Wpływ długości ostrza
● Współczynnik L/R
• Współczynnik ℓ/d
Przykład: 3D, 15D, 22D
● Stopień deformacji w zależności od długości
•
•
•
•
•
Stopień deformacji jest oddziaływaniem siły reakcji na siłę zewnętrzną.
Proporcjonalny do trzeciej potęgi długości
Ustawić możliwie jak najmniejszą długość ostrza oraz długość całkowitą.
Im większa ilość ostrzy tym większa sztywność.
Im wskaźnik szerokości rowka wiórowego jest mniejszy, sztywność wiertła
jest wyższa.
Pℓ
3
δ= 3EI
I = Moment bezwładności (Ι= πd )
64
4
δ = Wielkość odkształcenia
ℓ= Długość skrawania
P = Siła skrawania
E = Współczynnik sprężystości
•ℓ→ 2ℓ
•δ1 → δ1 = 8δ1 = δ2
Tabela przeliczeniowa obrotów wrzeciona (w obr/min) – średnica zewnętrzna.
Informacje
techniczne
Informacje
ogólne II
Wiercenie
Frezy
monolityczne
Stożki
Frezowanie
Toczenie
Informacje
ogólne I
vc
L 28
Średn. zewn.
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20
30
40
50
60
31,831
47,746
63,662
79,577
95,493
15,915
23,873
31,831
39,789
47,746
21,221
12,732
10,610
9,095
7,958
7,074
6,366
4,244
3,183
2,546
2,122
1,819
1,592
1,415
1,273
1,157
1,061
979
909
849
796
749
707
670
637
579
531
490
455
424
398
374
354
335
318
303
289
277
265
255
31,831
19,099
15,915
13,642
11,937
10,610
9,549
6,366
4,775
3,820
3,183
2,728
2,387
2,122
1,910
1,736
1,592
1,469
1,364
1,273
1,194
1,123
1,061
1,005
955
868
796
735
682
637
597
562
531
503
477
455
434
415
398
382
42,441
25,465
21,221
18,189
15,915
14,147
12,732
8,488
6,366
5,093
4,244
3,638
3,183
2,829
2,546
2,315
2,122
1,959
1,819
1,698
1,592
1,498
1,415
1,340
1,273
1,157
1,061
979
909
849
796
749
707
670
637
606
579
554
531
509
53,052
31,831
26,526
22,736
19,894
17,684
15,915
10,610
7,958
6,366
5,305
4,547
3,979
3,537
3,183
2,894
2,653
2,449
2,274
2,122
1,989
1,872
1,768
1,675
1,592
1,447
1,326
1,224
1,137
1,061
995
969
884
838
796
758
723
692
663
637
63,662
38,197
31,831
27,284
23,873
21,221
19,009
12,732
9,549
7,639
6,366
5,457
4,775
4,244
3,820
3,472
3,183
2,938
2,728
2,546
2,387
2,247
2,122
2,010
1,910
1,736
1,592
1,469
1,364
1,273
1,194
1,123
70
120
140
150
47,746
53,052
63,662
74,272
79,577
27,852
31,831
35,810
39,789
47,746
55,704
59,683
38,197
44,563
19,099
22,282
12,732
14,854
9,549
11,141
7,639
8,913
6,366
7,427
5,457
6,366
24,757
22,282
14,854
11,141
8,913
7,427
6,366
5,570
4,951
4,456
4,051
3,714
3,428
3,183
2,971
2,785
2,621
2,476
2,345
2,228
2,026
1,857
1,714
1,592
1,485
1,393
1,311
1,114
1,173
909
1,061
830
969
764
100
42,441
31,831
955
796
90
37,136
1,238
868
80
180
200
250
300
111,408 127,324 143,239 159,155 190,986 222,817 23,872 286,479 318,310 397,887 477,465
74,272 84,883 95,493 106,103 127,324 148,545 159,155 190,986 212,207 265,258 318,310
55,704 63,662 71,620 79,577 95,493 111,408 119,366 143,239 159,155 198,944 238,732
44,563 50,930 57,296 63,662 76,394 89,127 95,493 114,592 127,324 159,155 190,986
1,061
1,005
Prędkość skrawania (vc, m/min)
1,013
928
891
36,378
28,294
25,465
16,977
12,732
10,186
8,488
7,276
6,366
5,659
5,093
4,630
4,244
3,918
3,638
3,395
3,183
2,996
2,829
2,681
2,546
2,315
2,122
1,959
1,819
1,698
1,592
1,498
1,415
1,340
1,273
1,213
1,157
1,107
1,061
1,019
40,926
31,831
28,648
19,099
14,324
11,459
9,549
8,185
7,162
6,366
5,730
5,209
4,775
4,407
4,093
3,820
3,581
3,370
3,183
3,016
2,865
2,604
2,387
2,204
2,046
1,910
1,790
1,685
1,592
1,508
1,432
1,364
1,302
1,246
1,194
1,146
68,209
95,493 106,103 132,629 159,155
81,851 90,946 113,682 136,419
53,052
63,662
54,567
63,662
42,441
49,515
25,465
29,709
15,279
17,825
10,913
12,732
8,488
9,903
10,610
6,945
8,102
8,681
10,417
5,876
6,856
7,346
8,815
5,942
3,979
5,093
4,775
3,537
4,244
3,183
3,820
2,653
3,183
2,274
2,728
1,989
2,387
1,768
2,122
1,592
1,910
1,447
1,736
1,326
1,592
45,473
35,368
31,831
21,221
15,915
12,732
10,610
9,095
7,958
7,074
6,366
5,787
5,305
4,897
4,547
4,244
3,745
4,494
3,351
4,021
2,894
3,472
2,449
2,938
2,122
2,546
1,872
2,247
1,675
2,010
1,516
1,819
1,384
1,661
1,273
1,528
5,570
5,243
4,951
4,691
4,456
4,051
3,714
3,428
3,183
2,971
2,785
2,621
2,476
2,345
2,228
2,122
2,026
1,938
1,857
1,783
47,746
31,831
23,873
19,099
15,915
13,642
11,937
9,549
7,958
6,821
6,366
5,968
5,617
5,305
5,026
4,775
4,341
3,979
3,673
3,410
3,183
2,984
2,809
2,653
2,513
2,387
2,274
2,170
2,076
1,989
1,910
71,620
79,577
99,472 119,366
57,296
63,662
79,577
95,793
39,789
47,746
38,197
28,648
22,918
19,099
16,370
14,324
12,732
11,459
70,736
42,441
31,831
25,465
21,221
18,189
15,915
14,147
12,732
11,575
9,549
10,610
8,185
9,095
7,639
7,162
6,741
6,366
6,031
5,730
5,209
4,775
4,407
4,093
3,820
3,581
3,370
3,183
3,016
2,865
2,728
2,604
2,491
2,387
2,292
9,794
88,419 106,103
53,052
31,831
26,526
22,736
19,894
17,684
15,915
14,469
13,263
12,243
11,368
8,488
10,610
7,490
9,362
7,958
7,074
6,701
6,366
5,787
5,305
4,897
4,547
4,244
3,979
3,745
3,537
3,351
3,183
3,032
2,894
2,768
2,653
2,546
9,947
63,662
38,197
31,831
27,284
23,873
21,221
19,099
17,362
15,915
14,691
13,642
12,732
11,937
11,234
8,842
10,610
7,958
9,549
9,377
7,234
6,631
6,121
5,684
5,305
4,974
4,681
4,421
4,188
3,979
9,789
3,617
3,460
3,316
3,183
10,052
8,681
7,958
7,346
6,821
6,366
5,968
5,617
5,305
5,026
4,775
4,547
4,341
4,152
3,979
3,820
Frezy monolityczne
L
Uszkodzenie narzędzia i sposób postępowania
Rozwiązanie
Uszkodzenie krawędzi tnącej
Za duży obwód krawędzi tnącej
Wykruszenia
Pęknięcie w trakcie
pracy
Niewłaściwe parametry skrawania
⬇
⬆
Niewłaściwe parametry skrawania
Tworzenie się narostu
Mała sztywność narzędzia
Niewłaściwy gatunek
⬇
Niewłaściwe parametry skrawania
Nadmierne opory skrawania
Nadmierne wysunięcie freza
⬇
Mała dokładność obróbki
(wymiary, prostopadłość)
Niewłaściwe parametry skrawania
Niewłaściwy kształt narzędzia
⬆
Złe odprowadzanie wiór
Nadmierna ilość skrawanego materiału
Niewłaściwy rowek wiórowy
Niewłaściwe parametry skrawania
⬇
⦿
⬇
⬇
⦿
⬇
Wysunięcie
Drgania
maszyny
Zamocowanie
materiału obr.
Sztywność układu
Twardość
Wytrzymałość
Rowek wiórowy
Gładzenie
Liczba ostrzy
Długość ostrza
Kąt lini śrubowej
Chłodzenie
Up cut·down
cut
Kąt
przystawienia
⬆
⬇
⬇
⬇
Pozostałe
⦿
⬆
⬇
Gatunek
⬇
⬆
⬇
⬆
⬆
⬆
⬆
⦿
⬇
⬇
⬇
⬇
⬆
⬇
⬆
⬆
⬇
⬆
⬇
⬆
⬇
⬆
⬇
⬆
⬇
⬇
⬇
⬆
⬇ : Zmniejszyć ⃘ : Zastosować ⦿ : Poprawne użycie
Frezowanie
⬆ : Zwiększyć
⬇
Toczenie
Niska jakość powierzchni
⬇
Kształt narzędzia
Informacje
ogólne I
⬆
Tworzenie się narostu
Drgania
Niewłaściwa prostość
Głębokość
obróbki
Przyczyna
Posuw
Problem
Prędkość
skrawania
Parametry obróbki
Stożki
Frezy
monolityczne
Wiercenie
Informacje
ogólne II
Informacje
techniczne
L 29
L
Wiercenie
Określenia i geometria wierteł
Wysokość wierzchołka
Kąt
przyłożenia
Szerokość łysinki
Ścin
Kąt ścinu
Powierzchnia przyłożenia
Skok
Kąt linii śrubowej
Średnica trzonka
Średnica wiertła
Łysinka
Szerokość ostrza
Szerokość pióra
Kąt przyłożenia wierzchołka
Powierzchnia skrawania
Krawędź tnąca
Długość rowka wiórowego
Toczenie
Informacje
ogólne I
Długość całkowita
Kształt i właściwości skrawania
Kąt linii śrubowej
Długość rowka
wiórowego
Decyduje o kącie natarcia krawędzi skrawającej. Ze wzrostem kąta linii śrubowej zmniejsza się siła skrawająca. Z drugiej strony zbyt duży
kąt linii śrubowej powoduje mniejszą sztywności wiertła.
Zła obrabialność ◀ niski - Kąt linii śrubowej - wysoki ▶ Płynne odprowadzanie wióra
Twardy materiał obrabiany (stal hartowana) ◀ niski - Kąt linii śrubowej - wysoki ▶ Materiał miękki (aluminium itd.)
Jest to droga do odprowadzania wióra i podawania chłodziwa. Zbyt długi rowek wiórowy osłabia sztywność wiertła a zbyt krótki pogarsza
odprowadzanie wióra co powoduje złamanie wiertła.
Informacje
techniczne
Informacje
ogólne II
Wiercenie
Frezy
monolityczne
Stożki
Frezowanie
Kąt wierzchołkowy ma duży wpływ na wyniki wiercenia. Zależy głównie od materiału obrabianego. W przypadku standardowych wierteł kąt wierzchołkowy wynosi zazwyczaj 118 stopni.
L 30
Kąt wierzchołkowy
Łysinka
Grubość rdzenia
Zbieżność w
kierunku chwytu
Zmniejszanie oporów ◀ mały - Kąt wierzchołkowy - duży ▶ Wzrost oporów
Moment rośnie, wzrastają zadziory na wyjściu ◀ mały - Kąt wierzchołkowy - duży ▶ Moment rośnie, zmniejszają się zadziory na wyjściu
Materiał miękki (aluminium itd.) ◀ mały - Kąt wierzchołkowy - duży ▶ Materiał twardy (stal ulepszana cieplnie)
Podczas obróbki łysinka prowadząca wiertła jest częścią styku pomiędzy materiałem obrabianym a zewnętrzną częścią wiertła. Zapobiega
wyginaniu się i pełni funkcje prowadzenia. Zależy od wielkości wiertła.
Zmniejszenie siły skrawania
Złe prowadzenie
◀ mała - Łysinka - duża ▶
◀ mała - Łysinka - duża ▶
Wzrost siły skrawania
Dobre prowadzenie
Rdzeń stanowi część środkową wiertła i od niego zależy sztywność wiertła rdzenia. Wiertło musi posiadać krawędź skrawającą, ścin oraz wierzchołek, ponieważ
wiertło wykonuje otwór na początku procesu wiercenia. Jeśli grubość rdzenia jest duża, zachodzi konieczność ścienienia, aby zmniejszyć siłę skrawającą.
Siła skrawania zmniejsza się
Sztywność się zmniejsza
Dobre odprowadzenie wióra
Materiał miękki (aluminium itd.)
◀ mała - Grubość rdzenia - duża ▶
◀ mała - Grubość rdzenia - duża ▶
◀ mała - Grubość rdzenia - duża ▶
◀ mała - Grubość rdzenia - duża ▶
Siła skrawania powiększa się
Sztywność się zwiększa
Złe odprowadzenie wióra
Materiał obrabiany twardy (stal ulepszana cieplnie)
Średnica wiertła zmniejsza się poczynając od jego wierzchołka do chwytu celem uniknięcia tarcia pomiędzy częścią obwodową wiertła
i materiałem obrabianym. Zmniejszenie się średnicy podzielone przez długość rowka wiórowego 100mm zazwyczaj wynosi 0.04-0.1mm.
W związku z tym wiertła o dużych osiągach i wiertła do otworów do materiałów kurczącym się w czasie pracy posiadają dużą zbieżność.
W ogólnym przypadku opór w wiertłach dotyczy ponad 50% ścinu. Długość ścinu zależy od grubości rdzenia i kąta ścinu. Ale jeśli rdzeń jest
cienki, sztywność wiertła zmniejsza się. W związku z tym bez zmiany grubości rdzenia ścienienie powoduje skrócenie ścinu lub kąta natarcia.
Inaczej mówiąc, ścienienie nadaje kąt natarcia na ścinie i tym samym poprawia odprowadzanie wióra i zmniejsza opór.
Ścienienie
Rodzaj
Typu X
Typu S
Kształt krawędzi
Właściwość
Dobre centrowanie
Duża grubość w środku
Uchwyt trzonkowy
Do szerokiego stosowania
Dla ogólnego użytku
Łatwe ostrzenie
wiertła Korloy
Mach drill (MSD)
Vulcan drill (VZD)
Wiertła monolityczne (SSD)
Wiercenie
L
Główne wzory w odniesieniu do wiercenia
Prędkość skrawania
vc =
π·D·n
(m/min)
1000
•vc : Prędkość skrawania (m/min)
•D : Średnica wiertła (mm)
•n : Obroty na minutę (min-1)
•π : Liczba Pi (3.14)
Posuw
fn =
vf
(mm/obr.)
n
•fn : Posuw na obrót (mm/obr.)
•vf : Posuw na minutę (mm/min)
•n : Obroty na minutę (min-1)
Kąt lini śrubowej
( )
δ=tan-1 πD
L
•δ : Kąt linii śrubowej
•D : Średnica wiertła (mm)
•L : Wysunięcie (mm)
•π : Liczba Pi (3.14)
Czas obróbki
tc =
•tc
•n
•Id
•fn
Id
n·fn
(min)
: Czas obróbki (min)
: Obroty na minutę (min-1)
: Czas wiercenia (mm)
: Posuw (mm/rev)
Moment skrawania a opór (zależność doświadczalna)
•Md : Moment skrawania (kg·cm)
•T : Opory skrawania (kg)
•D : Średnica wiertła (mm)
Md = KD²×(0.0631+1.686×fn)(kg·cm)
T=
57.95KDfn0.85(kg)
Materiał obrabiany (SAE/AISI)
Żeliwo
Stal niklomolibdenowal
Stal chromowowanadowa
21
177
1.00
Żeliwo
28
198
1.39
Żeliwo sferoidalne
35
224
1.88
1020(carbon steel C 0.2%)
55
160
2.22
1112(C 0.12, S 0.2%)
62
183
1.42
1335(Mn 1.75%)
63
197
1.45
3115 (Ni 1.25, Cr 0.6, Mn 0.5)
53
163
1.56
3120 (Ni 1.25, Cr 0.6, Mn 0.7)
69
174
2.02
3140
88
241
2.32
4115 (Cr 0.5, Mo 0.11, Mn 0.8)
63
167
1.62
4130 (Cr 0.95, Mo 0.2, Mn 0.5)
77
229
2.10
4140 (Cr 0.95, Mo 0.2, Mn 0.85)
94
269
2.41
4615 (Ni 1.8, Mo 0.25, Mn 0.5)
75
212
2.12
4820 (Ni 3.5, Mo 0.25, Mn 0.6)
140
390
3.44
5150 (Cr 0.8, Mn 0.8)
95
277
2.46
6115 (Cr 0.6, Mn 0.6, V 0.12)
58
174
2.08
6120 (Cr 0.8, Mn 0.8, V 0.1)
80
255
2.22
Md = K 1 · d · fn
T = K 2 · d · fn n
m
•Md : Moment skrawania (㎏·㎝)
•T : Opór (㎏)
•fn : Posuw (mm/obr.)
•K1, K2, m, n : Wartości ustalone doświadczalnie
•d : Średnica wiertła (mm)
K2
n
Miękka stal
1.00
125.0
0.88
3.5
1.00
55.0
0.88
2.5
0.94
44.4
0.87
1.5
0.90
33.3
0.78
1.4
0.88
27.0
0.74
2.0
0.94
21.6
0.75
0.3
0.57
6.4
0.55
Stal walcowana
7-3 Brąz
Aluminium
Cynk
Stal zbrojeniowa
Stal cynkowana
Informacje
techniczne
m
5.9
Informacje
ogólne II
K1
Wiercenie
Materiał obrabiany
Frezy
monolityczne
Moment skrawania a opór (zależność doświadczalna)
2
Stożki
Stal chromowa
Żeliwo szare
Frezowanie
Stal chromomolibdenowa
Współczynnik materiałowy K
Toczenie
Stal chromoniklowa
Twardość (HB)
Informacje
ogólne I
Stal zwykła
Wytrzymałośc na rozciąganie (㎏/㎟)
•fn : Posuw na obrót (mm/obr.)
•K : Współczynnik materiałowy
L 31
L
Wiercenie
Uszkodzenie narzędzia i sposób postępowania
Rozwiązanie
Dokładność otworu,
zadzior, zła jakość
powierzchni
○
Zbyt mała prędkość skrawania
(nienormalne zużycie w środku)
⬆
○
•
Długi wiór
⬆
⬆
•
Nakładanie się
⬆
⬆
•
Przypalanie się wióra
⬆
○
⬆
⬆
⬇
○
⬆
⬇
○
○
⬇
⬇
○
⬆
○
⬇
⬇
⬇
⬆
⬇
◎
⬆
○
⬇
○
⬆
⬆
Zamocowanie
detalu
⬆
Liczba tulei
⬇
Zwężenie
⬇
Twardość
Wytrzymałość
Wsp. szerokości rowka
Kąt wierzchołkowy
⬆
○
Zła jakość powierzchni
Uszkodzenie • Otwór zniekształcony
w dolnej
części
• Blokowanie wióra
otworu
⬆
⬇
Nadmierny posuw, ostry kąt
wierzchołkowy
skrawania
⬇
⬇
Dokładność mocowania
narzędzia
Złamanie
przy • Niewystarczająca sztywność
zetknięciu maszyny
się
• Niewłaściwe parametry
Gładzenie
Nadmierna prędkość skrawania
⬇
(nienormalne zużycie łysinek)
Nadmierna prędkość skrawania (należy
zastanowić się nad gatunkiem narzędzia)
Kąt ścieniania
•
•
Kąt przystawienia
Chłodzenie
Krok posuwu
Drgania i karby
•
⬇
Pozostałe
○
⬇
•
•
Gatunek
Sztywność
układu
Frezowanie
Wiercenie
Informacje
ogólne II
Informacje
techniczne
L 32
Nadmierna prędkość
skrawania
Narost
•
Pęknięcie
Zbyt ostra krawędź skrawająca
(za duży kąt przyłożenia)
(za ostra krawędź)
•
•
Frezy
monolityczne
Stożki
Wiór
Geometria narzędzia
Sztywność maszyny
Zużycie
Toczenie
Informacje
ogólne I
Wykruszanie
•
Posuw początkowy
•
•
Posuw
Przyczyna
Problem
Prędkość skrawania
Parametry obróbki
⬇
⬆
○
⬆
⬇
⬇
○
⬆
○
⬆ : Zwiększyć
⬇ : Zmniejszyć ⃘ : Zastosować ⦿ : Poprawne użycie
Wiercenie
Wielkość otworu pod gwint
● Gwinty śrubowe metryczne standardowe
● Gwinty śrubowe metryczne drobnozwojowe
Średnica otworu
Oznaczenie
Oznaczenie
Średnica otworu
0.75
M2.5
X
0.35
2.2
0.25
0.85
M3
X
0.35
2.7
X
0.25
0.95
M3.5
X
0.35
3.2
M1.4
X
0.3
1.1
M4
X
0.5
3.5
M1.6
X
0.35
1.25
M4.5
X
0.5
4
M1.7
X
0.35
1.35
M5
X
0.5
4.5
M1.8
X
0.35
1.45
M5.5
X
0.5
5
M2
X
0.4
1.6
M6
X
0.75
5.3
M2.2
X
0.45
1.75
M7
X
0.75
6.3
M8
X
1
7
M2.3
X
0.4
1.9
M8
X
0.75
7.3
M9
X
1
8
M1
X
0.25
M1.1
X
M1.2
L
2.1
M2.6
X
0.45
2.2
M3
X
0.6
2.4
M3
X
0.5
2.5
M3.5
X
0.6
2.9
M4
X
0.75
3.25
M4
X
0.7
3.3
M4.5
X
0.75
3.8
M5
X
0.9
4.1
M5
X
0.8
4.2
M5.5
X
0.9
8.3
1.25
8.8
M10
X
1
9
M10
X
0.75
9.3
M11
X
1
10
M11
X
0.75
10.3
M12
X
1.5
10.5
M12
X
1.25
10.8
M12
X
1
11
M14
X
1.5
12.5
4.6
M14
X
1
13
M15
X
1.5
13.5
M15
X
1
14
M16
X
1.5
14.5
M16
X
1
15
M17
X
1.5
15.5
M17
X
1
16
M18
X
2
16
M18
X
1.5
16.5
M18
X
1
17
1
5
M7
X
1
6
M8
X
1.25
6.8
M9
X
1.25
7.8
M10
X
1.5
8.5
M11
X
1.5
9.5
M12
X
1.75
10.3
M14
X
2
12
M16
X
2
14
M20
X
2
18
M18
X
2.5
15.5
M20
X
1.5
18.5
M20
X
2.5
17.5
M20
X
1
19
M22
X
2
20
M22
X
1.5
20.5
M22
X
1
21
M24
X
2
22
M24
X
1.5
22.5
M24
X
1
23
M25
X
2
23
M25
X
1.5
23.5
M25
X
1
24
M22
X
2.5
19.5
M24
X
3
21
M27
X
3
24
M30
X
3.5
26.5
M33
X
3.5
29.5
M36
X
4
32
M39
X
4
35
M42
X
4.5
37.5
M45
X
4.5
40.5
M26
X
1.5
24.5
M48
X
5
43
M27
X
2
25
Informacje
techniczne
X
Informacje
ogólne II
M6
Wiercenie
0.75
X
Frezy
monolityczne
X
Stożki
M9
M10
Frezowanie
0.45
Toczenie
X
Informacje
ogólne I
M2.5
L 33
L
Wiercenie
Ostrzeżenia
● Dobór uchwytu na wiertło
● Ilość doprowadzonego chłodziwa
•
•
•
Zaleca się uchwyt z tuleją zaciskową ponieważ posiada dużą siłę
zacisku (zwykły uchwyt wiertarski i uchwyt Keyless nie posiadają
dostatecznej siły zacisku).
•Uchwyt z tuleją zaciskową
•
•Zwykły uchwyt wiertarski
Informacje
techniczne
L 34
Doprowadzić większą ilość chłodziwa do wlotu otworu.
● Sposób mocowania materiału obrabianego
Bicie na obwodzie wiertła zamocowanego nie powinno przekraczać 0.02mm.
Nie należy mocować części roboczej.
•Bicie obwodowe
powinno się zawierać
w przedziale
0.02mm
•Nie mocować
części roboczej
•
Przy wysokowydajnym wierceniu. Duży opór, moment oraz pozioma siła
skrawająca równocześnie element obrabiany powinien być mocowany w
sposób pewny, aby uniknąć drgań.
•
Należy mocować w sposób równomierny
i mocny (prawa strona i lewa, góra i dół).
•
Należy mocno mocować, aby uniknąć
uginania się powodującego wykruszenia.
Uwaga
1) Aby przedłużyć żywotność wiertła należy usunąć przez szlifowanie niewielkie uszkodzenia i zużycie.
2) Wielkość uszkodzenia i zużycia przed szlifowaniem nie powinna przekraczać 1.5mm.
3) Jeśli wiertło jest pęknięte nie można go regenerować.
4) Istnieje możliwość zlecenia szlifowania wierteł lub nabyć szlifierkę do ich regeneracji.
Procedura ostrzenia
● Metoda ostrzenia (MACH drill)
Wierzchołek
Informacje
ogólne II
Wiercenie
Frezy
monolityczne
Stożki
Frezowanie
Toczenie
Informacje
ogólne I
● Sposób mocowania wiertła
•
•
Należy doprowadzić dostateczną ilość chłodziwa przy wejściu do otworu.
Standardowe ciśnienie oleju: 3-5 kg/cm2, Wydatek: 2-5 l/min.
Ścienienie
N/L, Gładzenie
1) Przygotowanie
- Określenie miejsc do szlifowania.
Sprawdzić uszkodzenia krawędzi
skrawającej oraz zużycie.
W przypadku stwierdzenia
znacznego uszkodzenia należy
usunąć je poprzez zgrubne
szlifowanie.
2) Operacja ostrzenia
- Ustawianie wiertła. Wiertło
mocuje się w uchwycie z
tuleją zaciskową. Bicie nie
może przekraczać 0.02mm.
Zaznaczenie
Wykruszenia
20°£
20°£
a
Max.
0.02mm
a
Wiercenie
3) Ostrzenie – ostrzenie wierzchołka
- Sprawdzić stopień uszkodzenia i zużycia wierzchołka i20°£
usunąć je całkowicie.
- Różnica wysokości wargi nie powinna przekraczać 0.02mm.
20°£
20°£
a
Kątawierzchołkowy(α) : 140°
Wierzchołkowy kąt przyłożenia
(β)t : 8°~ 15°
a
20°£
a
Różnica wysokości wargi:
Max. 0.02mm
8 ~15
b
8 ~15
b
4) Ostrzenie – ostrzenie ścienienia
- Biorąc pod uwagę szerokość N/L, długość krawędzi skrawającej od osi wiertła nie
powinna przekraczać 0.03-0.08mm celem wyważenia.
- Ustawić tarczę w stosunku do osi wiertła pod kątem 34o-40o.
8 ~15
Kąt ścienienia (α)°: 155°~ 160°/
Kąt scienienia (b): 100°~ 105°
Kąt przyłożenia ścienienia (c): 34°~ 40°
Informacje
ogólne I
b
8 ~15
L
b
Toczenie
Frezowanie
5) Ostrzenie – szlifowanie N/L i honowanie
- Za pomocą tarczy diamentowej, szlifowanie, wzdłuż krawędzi
skrawającej punkt wierzchołka.
- Po operacji szlifowania należy je przetrzeć osełką.
Stożki
Szerokość N/L (a): 0.05mm – 0.16mm / kąt N/L (b): 24-26.
Wykonywanie wierzchołka
- Bez tego wiertła centrującego, szerokość wierzchołka winna
wynosić 0,10 mm.
Wiercenie
● Zalecane
Frezy
monolityczne
• N/L
● Wskazówka
warunki szlifowania
Informacje
ogólne II
- Tarcza diamentowa: ziarno 240-400
- Dłuto diamentowe: ziarno 400-600
- Osełka diamentowa: ziarno 800-1500
● Pogłębienie i wielkość otworu pod śrubę z łbem sześciokątnym
ISO (d)
M3
M4
M5
M6
M8
M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
Ød1
Ød′
ØD
ØD′
H
H′
H″
3
3.4
5.5
5
3
2.7
3.3
4
4.5
7
8
4
3.6
4.4
5
5.5
8.5
9.5
5
4.6
5.4
6
6.5
10
11
6
5.5
6.5
8
6
13
14
8
7.4
8.6
10
11
16
17.5
10
9.2
10.8
12
14
18
20
12
11.0
13.0
14
16
21
23
14
12.8
15.2
16
18
24
26
16
14.5
17.5
18
20
27
29
18
16.5
19.5
20
22
30
32
20
18.5
21.5
22
24
33
35
22
20.5
23.5
24
26
36
39
24
22.5
25.5
27
30
40
43
27
25
29
Informacje
techniczne
Śruba z łbem sześciokątnym (śruba mocująca) – wymiar
30
33
45
48
30
28
32
L 35
L
Informacje ogólne II
Porównanie łamaczy wiór
Ujemne
Stożki
D02
FA
FL
QF
FF
GP
DP
CF
FS
FH
FY
SF
TF
Obróbka
wykańczająca
VF
GF
SU
LU
PF
FN
FP
K
CQ
HQ
SA
SH
SY
NF
TSF
TS,SS
CF,ZF
MF2
Obróbka od
średniej do
wykańczającej
HC
VM
SX
UU
SM
P
CQ
HQ
SH
NF
RF
LF
ZM
NM
Obróbka
średnia
VM
GM
GU
UX
UG
PM
QM
MN
MP
GS
HS
CS
PS
MV
MA
MH
TF
PP
Obróbka
zgrubna
HR
GR
MU
MX
PR
RN
GT
HT
GH
Obróbka
ciężka
GH
B40
HG
MP
HP
HR
RH
HX
GUW
LUW
WF,WM
WR,WL
MW
FW
RW
F1
FA
FA
EA
NF
NF5
FT
UA
FG
SF
MF1
NS4
NS8
GP
UR
PF
ML
CM
TM
SM
M3
MR3
MF5
NM,NM4
NM5
NM7
UB
GG
MP
MC
MT
NR
TH
CH
MR4
M5
NR5
NR7
UD
HZ
HV
HH
HX
TNM
TU
57
65
RR9
WQ
WP
MW
SW
WG
WF
AFW
ASW
M3,M5
GN
★
Do użytku ogólnego
B25
GR
UZ
23
MG
★
MT, MV
Stal nierdzewna,
stal miękka
HA
HS
GS
HC
VM
GR
X38
SU
EX
(GU)
MU
FL
MF
MM,QM
MR,QM
LC
FF,FW
FP,MP
MW,RN
GU,HU
XP,XQ
XS
MU,MS
FS, FJ
SH, MJ
MS, GJ
GH,FY
GR
B20
B25
HR
KF
KM,QM
KR,QR
FF,FW
MP,MW
RN,UN
GC
★
Frezy
monolityczne
Wiercenie
Aluminium
Stal, Żeliwo
Obróbka
wykańczająca
Dodatnie
KENNAMITSU
KYOCERA
ISCAR TOSHIBA SECO WALTER DIJET TAEGUTEC
METAL
-BISHI
HU
HFP
Obróbka od
średniej do
HMP
wykańczajacej
(obróbka średnia)
Obróbka średnia C25
HMP
(Zgrubna)
Aluminium
AR
AK
MA
Stal nierdzewna
HMP
Narzędzia składane
UZ
UX
★
HA
AK
WIPER I/S
L 36
SMITOMO SANDVIK
Obróbka
dokładna
Żeliwo
Informacje
ogólne II
Informacje
techniczne
KORLOY
Główne Dodatk.
Dla lepszej jakości
VW
powierzchni
LW
WIPER I/S
Frezowanie
Toczenie
Informacje
ogólne I
Stal
Zastosowanie
DM
C20
DS,DA
C21
DF
★
ZS
F
GP
MS
AH
MA
GH
PF
KF
MT-UF
MT-LF
GT-LF
GP
DP
HQ
FV
SQ
SJ,SU
SK
(PM)
(KM)
MT-LF
XQ
HQ
GK
SV
R/L
R/L-F
SF
MU
(PR)
(KR)
MT-MF
★
MV
MQ
AG
AL
HP
A3
SU
MF, MM
MR
LF
(XQ)
LUW
WF
WM
S04
R06
51,53
56,58
★
SU,SP
★
GN
33
★
CM
GN
★
SF
FG,ML
MP,MT
RH,ET
EA
NS4,NS8
MF3
M5
RH
HT
WS
WT
NF,NM
NS4
NM4
NR7
MF1
MF3
M5
★
MT,RT
★
★
NM4
PP
LU
FP
G
PP
TF
TF
SS
SA
TU
MS
UC
RT
★
★
SM
14,SM
17,19
19
01
PF
F1
PF5
PS
23
PM
F1
F2
PS4
PS5
FG
F2
PM2
PM5
(PR5)
MT
24
★
AS
PP
FV
★
14,SM
17,19
SS
SW
MW
WF
WG
SW,GF
GG,DT
FT
FA
ALU
ACB
PS4
PM5
FL
FA
FG
MT
WT
C1,P1
85,86
★ : Zwykły rodzaj
★ : Bez nazwy
Informacje ogólne II
L
KORLOY Tabela gatunków
Kat. ISO Gatunek Zakres
Zastosowanie
Obróbka stali z
P
Plano- Rowko- Gwinto- Plano- Wiertła Wiertła Frezy
Toczenie Frezowanie wanie wanie wanie wanie składane stałe palcowe
NC3010 P05-P15 wysokimi prędkościami.
●
●
●
NC3020 P15-P25 Obróbka średnia stali.
●
●
●
NC3120 P15-P30 Obróbka średnia stali.
●
●
●
●
●
●
●
Obróbka zgrubna i
●
Ogólna obróbka stali
miękich i kutych.
●
NC500H P25-P35 Ciężka obróbka stali.
●
NC3030 P25-P35 przerywana stali.
NC5330 P30-P40
Drezowanie stali z
wysokimi prędkościami.
Frezowanie zgrubne i
CVD
NC6110 K05-K15
Ogólna obróbka żeliwa i
żeliwa sferoidalnego.
●
●
●
●
Ogólna obróbka stali
nierdzewnych.
●
NC9025 M25-M35
Obróbka stali
nierdzewnych.
●
●
NC5330 M25-M35 jakości.
(Rekomendowany)
Frezowanie z wysokimi
NCM325 M20-M30 prędkościami stali
nierdzewnych.
Frezowanie zgrubne
NCM335 M30-M40 i przerywane stali
nierdzewnych.
stopów żaroodpornych.
P15-P30
●
przerywane stali.
PC3030T P20-P30 Gwintowanie stali.
PC203F
Frezowanie z dużymi
P01-P10 prędkościami frezami
palcowymi.
Frezowanie z dużymi
PC210F P10-P20 prędkościami stali i
stopów.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
★ Nowa powłoka
TiAℓN
★ Nowa powłoka
TiAℓN
●
(Wysoka twardość/
odponość na utlenianie)
●
Informacje
techniczne
(Rekomendowany).
Frezowanie średnie,
●
●
Frezowanie średnie,
PC3545 P30-P50 zgrubne ciężkie
●
●
Obróbka wykańczająca,
i średnia stali.
Frezowanie średnie,
zgrubne stali.
●
●
PC3500 P25-P35 zgrubne stali.
PC5300 P30-P40
●
Informacje
ogólne II
PC230
●
Wiercenie
NC5330 S20-S30 Obróbka przerywana
●
Frezy
monolityczne
Obróbka stali zwykłaej
●
Stożki
NC5330 K20-K30
Frezowanie
●
Obróbka z małymi
●
Toczenie
●
przerywana żeliwa.
PVD
●
Ogólna obróbka żeliwa i
żeliwa sferoidalnego.
NC315K K10-K20 prędkościami i
P
●
NC6105 K01-K10
K
●
●
obróbka żeliwa.
S
●
●
NCM335 P30-P40 przerywane stali, szybka
M
●
Informacje
ogólne I
NCM325 P20-P30
●
Warstwa pokrycia
●
●
●
★ Nowa powłoka
TiAℓN
(Wysoka twardość/
odponość na utlenianie)
★ Nowa powłoka
TiAℓN
(Wysoka twardość/
odponość na utlenianie)
L 37
Informacje ogólne II
L
KORLOY Tabela gatunków
Kat. ISO Gatunek Zakres
PC220
P
Zastosowanie
Plano- Rowko- Gwinto- Plano- Wiertła Wiertła Frezy
Toczenie Frezowanie wanie wanie wanie wanie składane stałe palcowe
●
P15-P35 Obróbka E/M stali
Ogólne wiercenie
φ 20
Ogólne wiercenie
PC225F P20-P35 wiertłami z chłodzeniem
powyżej φ 16
●
Frezowanie z dużymi
●
●
Obróbka średnia i
●
●
PC5300 K15-K25 zgrubna żeliwa
●
●
●
●
●
●
★ Nowa powłoka
TiAℓN
●
(Wysoka twardość/
odponość na utlenianie)
Obróbka żeliwa z
PC203F K01-K10 dużymi prędkościami
●
Obróbka ogólna E/M
żeliwa
●
I E/M
Informacje
ogólne I
K
K15-K35
Ogólne wiercenie
Toczenie
poniżej φ 20
Ogólne wiercenie
PC225F K15-K25 wiertłami z chłodzeniem
powyżej φ 16
Frezowanie średnie
PVD
●
PC5300 M20-M35
●
PC9030 M20-M35
M
PC3545 M30-M50
PC3030T M20-M30
Wiercenie
Frezy
monolityczne
PC9530 M20-M35
PC210
M15-M30
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
★ Nowa powłoka
TiAℓN
●
●
●
(Wysoka twardość/
odponość na utlenianie)
Informacje
ogólne II
(Wysoka twardość/
odponość na utlenianie)
●
●
●
●
Gwintowanie stali
nierdzewnych
●
Obróbka ogólna E/M
stali nierdzewnych
●
PC205F M15-M30 wiertłami stałymi
●
PC225F M20-M35
●
PC8110 S01-S20
Informacje
techniczne
★ Nowa powłoka
TiAℓN
●
Ogólne wiercenie
PC5300 S15-S25
PC3545 S30-S50
S
PC210
S15-S30
poniżej φ 20
Ogólne wiercenie
wiertłami z chłodzeniem
powyżej φ 16
Toczenie wykańczające
i średnie stopów
żaroodpornych
Toczenie/frezowanie
zgrubne i średnie stopów żaroodpornych
Frezowanie zgrubne
i ciężkie przerywane
stopów żaroodpornych
●
●
●
●
●
●
●
●
Ogólne wiercenie
poniżej φ 20
Ogólne wiercenie
PC225F S20-S35 wiertłami z chłodzeniem
powyżej φ 16
★ Nowa powłoka
TiAℓN
(Wysoka twardość/
odponość na utlenianie)
★ Nowa powłoka
TiAℓN
●
(Wysoka twardość/
odponość na utlenianie)
●
●
★ Nowa powłoka
TiAℓN
(Wysoka twardość/
odponość na utlenianie)
●
Obróbka ogólna E/M
stopów żaroodpornych
PC205F S15-S25 wiertłami stałymi
L 38
●
PC8110 M01-M10 i średnia stali
nierdzewnych
Toczenie/frezowanie
zgrubne i średnie stali
nierdzewnych
Toczenie średnie zgrubne i przerywane stali
nierdzewnych
Frezowanie średnie
zgrubne i przerywane
stali nierdzewnych
Frezowanie zgrubne i
ciężkie przerywane stali
nierdzewnych
★ Nowa powłoka
TiAℓN
(Wysoka twardość/
odponość na utlenianie)
●
PC215K K15-K30 i zgrubne żeliwa
Obróbka wykańczająca
★ Nowa powłoka
TiAℓN
(Wysoka twardość/
odponość na utlenianie)
●
PC205F K10-K20 wiertłami stałymi
Frezowanie
Stożki
PC220
★ Nowa powłoka
TiAℓN
(Wysoka twardość/
odponość na utlenianie)
●
PC205F P15-P30 wiertłami stałymi poniżej
PC6510 K01-K15 prędkościami żeliwa
Warstwa pokrycia
●
●
●
★ Nowa powłoka
TiAℓN
(Wysoka twardość/
odponość na utlenianie)
Informacje ogólne II
L
KORLOY Tabela gatunków
Kat. ISO Gatunek Zakres
Niepokrywane
P
K
PC210C N10-N20 żeliwa, metali nieżelaznych
●
●
●
●
G10
K15-K25 Obróbka średnia żeliwa
H01
N05-K15
P01-P10 (prcyzyjne wytaczanie)
Szybkie lekkie toczenie stali
●
CC115
Obróbka średnia i lekka z
P10-P20
wysokimi prędkościami stali
●
CC125
P15-P25
Frezowanie średnie i
zgrubne stali
●
Obróbka z wysokimi prędkościami stali (spieków)
●
P15-P25
Toczenie/frezowanie
ogólne stali
●
CN2000 P10-P20
Toczenie/frezowanie
średnie zgrubne stali
●
CN1000 P05-P15
CBN
PVD
●
●
★ Nowa powłoka
TiAℓN
(Wysoka twardość/
odponość na utlenianie)
●
●
●
●
●
●
Obróbka stali żaroodpornych
z wysokimi prędkościami
●
DBNX20 H05-H15
Obróbka żeliwa z
wysokimi
●
DBN210 H10-H20
Szybka obróbka ciągła/lekko
przerywana stali żaroodpornych
●
DBNX25 H15-H25
Szybka obróbka przerywana
stali żaroodpornych
●
DBN250 H15-H25
Obróbka ciągła przerywana
stali żaroodpornych
●
DBN350 H25-H35
Obróbka przerywana stali
żaroodpornych (ciężka przer.)
●
DBN500 K01-K10
Bardzo ciężka obróbka
żeliwa
●
DBN700 K05-K15
Obróbka żeliwa z
wysokimi prędkościami
●
●
N10-N20
Obróbka dokładna plastiku,
drewna, aluminium
●
PD1000 N01-N20
Toczenie metali
nieżelaznych (Al, itp)
●
PD2000 N01-N20
Frezowanie metali
nieżelaznych (Al, itp)
PD3000 N01-N20
Obróbka E/M metali
nieżelaznych (Al, itp)
ND1000 N01-N20
Toczenie metali nieżelaznych
(grafit, aluminium, brąz)
ND2000 N01-N20
Frezowanie metali nieżelaznych (grafit, aluminium, brąz)
●
●
DLC
DLC
●
●
Informacje
techniczne
Obróbka węglików spiekanych,
N01-N10 ceramiki, zgrubna, stopów
aluminium z krzemem, skał
Obróbka stopów aluminium z
N05-N15 krzemem, stopów miedzi,
gumy, drewna, węgla
Informacje
ogólne II
DLC
●
●
Wiercenie
Diamentowe
●
Frezy
monolityczne
DBNX10 H01-H10
znych (grafit, aluminium, brąz)
●
Stożki
●
ND3000 N01-N20 Obróbka E/M metali nieżela-
●
●
Obróbka żeliwa z
wysokimi prędkościami
DP150
●
Frezowanie
N
P20-P30 Frezowanie zgrubne stali
CN1000 K05-K10
DP200
N
●
CC105
DP90
N
Obróbka wykańczająca
żeliwa, metali nieżelaznych
●
Toczenie
K
K05-K15
Obróbka wykańczająca
CN30
H
●
●
CN20
K
●
Warstwa pokrycia
Informacje
ogólne I
P
P25-P35 Obróbka ogólna stali
Plano- Rowko- Gwinto- Plano- Wiertła Wiertła Frezy
Toczenie Frezowanie wanie wanie wanie wanie składane stałe palcowe
Obróbka wykańczająca
żeliwa, metali nieżelaznych
H01
N
Cermetal
ST30A
Zastosowanie
DLC
Pokrycie Dia
●
●
●
L 39
Informacje ogólne II
L
Porównanie gatunków do toczenia
Gatunki niepokrywane
ISO KORLOY SUMITOMO KYOCERA ISCAR SANDVIK
Toczenie
P
M
K
ST50E
ST10
ST15
ST20
MA2
ST30
ST30A
ST30N
ST40
U10
U20
U40
H02
H01
H05
H10
G10
ST10P
ST20E
A30
SECO
KENNAMETAL TOSHIBA MITSUBISHI HITACHI VALENITE WALTER TAECUTEC
S1P
SM30
PW30
ST40E
U10E
U2
A30
A40
IC50M
IC54
S30T
S6
TTX
TTM
TTR
K45
KM
K420
H13A
H10F
AT10
AT15
TTR
K2885
K2S
H1
IC4
H1P
THM
K68
G10E
IC20
IC28
H10F
THR
K8735
KW10H
TX10S
TX20
STi10T
STi20T
TX30
UTi20T
TX40
TU10
TU20
UTi20T
TU40
TH03
TH10
KS20
HTi10T
HTi20T
SRN5
WS20B
EX35
EX40
EX45
WAM10B
S1F
VC27
VC28
WH05
W10
WH20
VC3
VC2
VC1
DIJET
NTK
DIJET
P10
P20
VC6
VC5
VC56
EX35
NTK
P30
P40
M10
M20
M40
K10
K20
K20M
K30
ISO KORLOY SUMITOMO KYOCERA ISCAR SANDVIK
Toczenie
P
NC3010★
NC3020
NC3120
NC3030
NC5330★
NC500H
NC9020
AC700G
NC6105★
NC6110★
NC315K
CA5505
CA5515
AC820P
AC830P
CA5525
CA5535
AC610M
CA6515
M NC9025★ AC630M
K
Frezowanie
Toczenie
Informacje
ogólne I
Pokrycia CVD
AC410K
AC300G
AC700G
CA6525
CA4110
CA4115
CA4120
CA4125
CR7015
IC8150
IC8250
IC8350
IC9025
IC5005
IC5010
IC428
IC9150
GC4205
GC4215
TP2500
TP3000
GC2015
TM2000
GC2025
GC3205
GC3210
GC3215
Stożki
PR1005
PR915
PR1115
PR930
PR1025
PR630
PR660
PC230
P PC3535★
PC5300
PC3545
Toczenie
Frezy
monolityczne
Wiercenie
TM4000
TK1000
TK2000
KENNAMETAL TOSHIBA MITSUBISHI HITACHI VALENITE WALTER TAECUTEC
KCP05
KCP10
T9005
T9015
UE6105
UE6110
HG8010
VP5515
WPP01
WPP05
WPP10
KU30T
KCP25
KCP40
T9025
T9035
UE6020
UE6035
HG8025
VP5525
VP5535
WPP20
WPP30
VP8515
WAM20
VP8525
WAM30
TT5100
VP1505
VP1510
VP5515
WAK10
WAK20
TT7310
TT1300
KCM15
KCM25
KCM35
KCK05
KCK15
KCK20
US7020
T6030
US735
T5105
T5115
T5125
UC5105
UC5115
GM25
GX30
HG3305
HG3315
GM8015
GM8020
TT8115
CP5
TT3500
TT5100
TT7100
JC110V
JC215V
JC325V
JC450
JC5003
JC110V
JC5015
CP2
CP5
JC105V
JC110V
JC215V
Pokrycia PVD
PC8110★
M
PC5300★
PC9030
K PC5300★
Informacje
ogólne II
AC510U
PR915
EH510Z
PR930
AC520U
EH520Z
AC530U★ PR1125
PR630
PR660
EH510Z
EH520Z
★
S PC8110 ★ AC510U
PC5300
AC520U
PR915
PC660
Cermetal
IC507
IC808★
IC830★
IC908
IC3028
IC330★
IC808★
IC907
IC3028
IC830★
PV30★
TN30
CN1000 T110A
T2000Z★
CC115★
PV60★
P CN2000 T1200A TN60
CN20
T3000Z★ TN6020
TN90
SECO
KENNAMETAL TOSHIBA MITSUBISHI HITACHI VALENITE WALTER TAECUTEC
CP200
GC1025
GC4125
GC1005
GC1105★
GC1020
GC1025
GC4125
CP250
KU10T
KU25T
CP500
CP200
CP250
KC5010
KC5510★
CP500
KC5025
KC5525
GH730
AH330
AH740
AH120
GH330
AH330
GH330
AH120
GH730
AH140
VP15TF
VP20MF
VP05RT
VP10RT
VP15TF
VP20MF
IP2000
GC1105
GC1025
CP200
CP250
CP500
TS2000★
CP500
TS2500★
SECO
CM
IC20N CT5015 C15M
IC520N
CT525
IC30N GC1525★
IC530N
AH110
GH110
AH120
KC5010
KC5025
AH110
AH120
VC905
IP50S★
IP100S★
CY110H
VP05RT
VP10RT
VP15TF
VC929
VC927
VC902
VC901
VC905
TT5030
VC929
VC903
VC927
VC902
VC901
VC907
NS520
GT530★
NC530
NC540
NC730
NX2525
NX3035
UP35N★
AP25N★
NX335
JC5015
TT5030
ZM3
QM3
VM1
TAS
T1200A
K CN1000 T110A
T1200A
CH350
CZ25★
CH530
CH550
CH570
PV3010★
CT3000
VC83
WTA43★
WTA41★
NTK
CT3000
★ : Cermetal z pokryciem PVD
DIJET
T3N
T15
N20
LN10
CX50
CX75
C30
CX90
CX99
NX2525
NX2525
JC5015
TT5030
N40
M
JC5003
TT5030
KENNAMETAL TOSHIBA MITSUBISHI HITACHI VALENITE WALTER TAECUTEC
HT2
KT125
HT5
KT175
KT195M
DIJET
JC5003
WTA43
WTA41
IP3000
IC330★
IC5100★
IC810★
IC220
IC908
IC228
IC808★
IC907
IC3028
NTK
VC907
VC927
AH710
ISO KORLOY SUMITOMO KYOCERA ISCAR SANDVIK
Toczenie
Informacje
techniczne
TP1000
TP1500
GC4225
GC4235
ISO KORLOY SUMITOMO KYOCERA ISCAR SANDVIK
L 40
SECO
T15
LN10
CX75
CX99
LN10
CX75
★ : Nowy gatunek
Informacje ogólne II
L
Porównanie gatunków do frezowania
Pokrycia CVD
ISO KORLOY SUMITOMO KYOCERA ISCAR SANDVIK
Frezowanie
P
M
K
NC5330★ ACP100
NCM325
GC4220
NCM335
NC5330★
NCM325
NCM335
IC520M
GC4230
IC635
GC4240
GC2040
NC5330★ ACK100
ACK200
IC4050
GC3220
SECO
KENNAMETAL TOSHIBA MITSUBISHI HITACHI VALENITE WALTER TAECUTEC
T20M
T250M
T325
T350M
MH1000
MP2500
MK1500
MK3000
KC992M
T3030
F7030
SM245
T1015
F5010
V01
VN8
WQM15
WKP25
WQM25
WKP35
WQM35
WQM25
WTP35
WXP45
TT7800
NTK
DIJET
QM3
WAK15
WKP25
WKP35
Pokrycia PVD
ISO KORLOY SUMITOMO KYOCERA ISCAR SANDVIK
SECO
KENNAMETAL TOSHIBA MITSUBISHI HITACHI VALENITE WALTER TAECUTEC
PC3500
ACZ310
PC3535
ACP200
P PC3525
PC3545
PC5300★
PC3545
S
PC8110★
PC6510
PC5300★
PC5300★
PR730
IC903
PR1025
PR630
PR660
GC1125
GC1025
GC2030
GC1030
IC328
PR510
PR905
AC520U
IC900
IC250
IC928
GC1030
PC660
DT7150
IC900
IC910
IC950
IC350
IC328
F40M
T60M
KC525M
KUC30M
AH120
KC935M
KC7140
KC720
KC5510
KC7020
F30M
KC522M
KC725M
KC735M
KC7030
F40M
KC722
F25M
GC1025
TS2500
UP20M
VP30RT
AH120
VP10MF
VP15TF
AH120
KC510M
TB6045
CY250
PTH30E
JC5030
JC5040
TT8020
PTH40H
JX1020
CY9020
JX1015
TB6020
CY250
JX1060
TB6060
VP20RT
VP15TF
JC5015
TT7070
TT7080
TT7030
VC935
JX1045
TB6045
AH140
KC510M
KC915M
KC520M
VP15TF
JC5003
ACS05E
JC5003
VC928
VC902
VC901
VC903
VC928
VC902
VC901
TT9030
JC5015
WQM35
TT9080
JC5030
JC5040
WSP45
TT8020
TT6290
JC5003
TT6030
TT6060
TT9030
JC5015
ISO KORLOY SUMITOMO KYOCERA ISCAR SANDVIK
Frezowanie
P
M
K
CN20
CN30
T250A
T250A
SECO
KENNAMETAL TOSHIBA MITSUBISHI HITACHI VALENITE WALTER TAECUTEC
TN100M
TC60M
KT195M
IC30N
NS540
NS740
NX2525
NX4545
CH550
CH570
CT3000
CT5000
NTK
DIJET
Informacje
techniczne
Cermetal
Informacje
ogólne II
K
ACP300
ACZ350
IC928
F25M
F30M
GH330
Wiercenie
PC9530
ACP200
PR660
GC1025
GC1030
KC522M
KUC20M
Frezy
monolityczne
M
ACP300
ACZ350
IC1008
MP3000★
Stożki
Frezowanie
PC5300★
PR830
PR630
IC903
IC908
IC950
Frezowanie
ACZ330
PR730
DIJET
Toczenie
AP20M
GP20M
GC1010
NTK
Informacje
ogólne I
PC210F
ATH80D
PCA08M
ACS05E
PCA12M
PC20M
JX1005
TB6005
JX1020
CY9020
C50
CT530
NX2525
★ : Cermetal z pokryciem PVD
★ : Nowy gatunek
L 41
Informacje
techniczne
Informacje
ogólne II
Wiercenie
Frezy
monolityczne
Stożki
Frezowanie
Toczenie
Informacje
ogólne I

Podobne dokumenty