The Baptist Tabernacle of Los Angeles

Transkrypt

The Baptist Tabernacle of Los Angeles
The Baptist Tabernacle of Los Angeles
1329 South Hope Street, L.A. Civic Center
Dr. R. L. Hymers, Jr.
Senior Pastor
Mailing Address:
P. O. Box 15308
Los Angeles, CA 90015
Dr. Christopher L. Cagan
Associate Pastor
Phone: (213) 744-9999
E-mail: [email protected]
Dr. Kreighton L. Chan
Assistant Pastor
www.sermonsfortheworld.com
www.baptisttabernacle.com
Grudzień 2015
Drodzy Przyjaciele!
W lutym z powodu nowotworu przeszedłem operację, po której przez dwa miesiące miałem
radioterapię w City of Hope. Dzięki Bożej łasce nie opuściłem nawet jednego kazania w niedzielę. 15go lutego świętowaliśmy chiński Nowy Rok, a kazanie wygłosił mój długoletni przyjaciel dr Jackson
Lau. 12-go kwietnia przypadała 40-ta rocznica powstania naszego zboru, moje 74-te urodziny oraz 57ma rocznica mojej służby. Życzenia złożyli mój kolega z liceum – Klair Bybee, uczeń ze szkółki
niedzielnej sprzed pięćdziesięciu lat z Chińskiego Kościoła Baptystycznego – Wayland Chew, moja
żona Ileana oraz wybrani członkowie naszego zboru – Ben Griffith, Sally Cook, dr Kreighton Chan, dr
Christopher Cagan i Abel Prudhomme. Główne kazanie wygłosił mój przyjaciel z Baptystycznego
Seminarium Teologicznego Golden Gate – wielebny Roger Hoffman.
W sierpniu razem z Ileaną uczestniczyliśmy w pogrzebach doktora Murphy’ego Luma i pani
Beverly Lee, naszych wieloletnich przyjaciół z Pierwszego Chińskiego Kościoła Baptystycznego w Los
Angeles. We wrześniu, w czasie Święta Środka Jesieni, obchodziliśmy z Ileaną 33-cią rocznicę ślubu, a
nasz syn Leslie i jego żona Jin ogłosili, że na wiosnę spodziewają się narodzin córki. Jestem bardzo
podekscytowany na myśl o tym, że zostanę dziadkiem! Mała Hannah ma urodzić się pod koniec marca.
Otworzyliśmy nową stronę internetową naszego kościoła – www.baptisttabernacle.com.
Odwiedź ją! Zmieniliśmy też nazwę strony, na której umieszczane są kazania, na
www.sermonsfortheworld.com (jednak nadal można korzystać z poprzedniej). Dodane zostały także
tłumaczenia w czterech nowych językach: greckim, litewskim, czeskim i w tamil. Teksty moich kazań
dostępne są teraz na całym świecie w 33 językach!
Dr Neal Weaver – prezydent Luizjańskiego Uniwersytetu Baptystycznego, będzie mówcą w
czasie naszego bankietu bożonarodzeniowego 20-go grudnia. Dr Wilfred Chung będzie zwiastował w
Wigilię, a mój przyjaciel – wielebny Mark Buckley w sylwestra.
Poniżej znajduje się skrócona wersja rozdziału, który dr Robert L. Sumner poświęcił mojej
osobie w swojej nowej książce The Honor Was All Mine – Giants of the Faith Whose Paths Crossed
Mine (którą można zamówić na stronie www.biblicalevangelist.org).
ROZDZIAŁ Z KSIĄŻKI DOKTORA SUMNERA
Znam doktora Roberta Leslie’go Hymersa (1941-) ponad trzydzieści lat. Kiedy byłem edytorem
czasopisma The Sword of the Lord, przyjechał on z asystentem i kamerą telewizyjną do Murfreesboro, w
Tennessee, aby nagrać wywiad z doktorem Johnem R. Rice’em, niedługo przed jego odejściem do
nieba. Dowiedziałem się wówczas, że był pod tak wielkim wrażeniem stanowiska doktora Rice’a
odnośnie eklezjastycznej separacji i innych spraw doktrynalnych, że zmienił nazwę zboru w centrum
Los Angeles na tą, którą dr Rice używał w początkach swej służby w Dallas – „The Fundamentalist
Baptist Tabernacle”. Przeczytał też większość, jeśli nie wszystkie, książki i broszurki autorstwa doktora
Rice’a oraz studiował i śledził jego międzynarodową służbę poprzez czasopismo The Sword of the Lord.
W tamtym czasie niewiele wiedziałem na temat doktora Hymersa i jego służby w jednym z
największych centrów miejskich. Później staliśmy się dobrymi przyjaciółmi i wielokrotnie
zwiastowałem w jego zborze. Mam stałe zaproszenie, aby zwiastować kiedykolwiek będę w tamtej
okolicy. Myślę jednak, że ze względu na mój wiek nie martwi się on zbytnio tym, że mógłbym mu się
naprzykrzać lub być ciężarem, pojawiając się zbyt szybko lub zbyt często.
Nawrócenie doktora Hymersa i jego pierwsze chrześcijańskie doświadczenia miały miejsce w
chińskim kościele i wśród południowych baptystów. W 1960 uzyskał licencję, aby zwiastować w
Pierwszym Kościele Południowych Baptystów w Huntington Park. Planując udać się na pole misyjne,
przeniósł się do Pierwszego Kościoła Baptystycznego w Los Angeles. Był jednym z członków
głosujących za powołaniem doktora Timothy’ego Lin na pastora w czasie, gdy wykładał on teologię
systematyczną na Uniwersytecie Boba Jonesa. Około 45 później, na prośbę doktora Lin, zwiastował w
czasie jego pogrzebu, opisując doktora Lin jako jednego z najbardziej pobożnych ludzi, jakich spotkał.
Po uzyskaniu licencjatu ze Stanowego Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, Hymers
otrzymał tytuł magistra (M.Div.) w Baptystycznym Seminarium Teologicznym Golden Gate (SBC); a
potem tytuł doktora (D.Min.) w Seminarium Teologicznym w San Francisco (należącego do
Zjednoczonego Kościoła Prezbiteriańskiego) oraz kolejny tytuł (Th.D.) z Luizjańskiego Baptystycznego
Seminarium Teologicznego (Baptist Bible Fellowship International). Otrzymał również tytuł doktora
filologii (Litt.D.) z Luizjańskiego Uniwersytetu Baptystycznego, jak i wiele innych wyróżnień.
Jestem także pod wrażeniem rodziny doktora Hymersa. Ma on wspaniałą i oddaną żonę, która
zna dobrze Biblię, nieustannie zdobywającą dusze. Jest wierna mężowi i wierna Panu. Razem
wychowali bliźnięta – Roberta Leslie’go III i Johna Wesley’a.
Dr Hymers umyślnie i celowo postanowił założyć ewangelizacyjny, oparty na Biblii kościół w
samym sercu Los Angeles, w którym miała być głoszona ewangelia. Nawet, gdyby nie było innych
powodów, to jestem pełen uznania dla niego za to, że nie dołączył do innych ewangelizacyjnych służb,
przenoszonych na przedmieścia, by znaleźć tam bardziej prestiżową klientelę.
On pierwszy gotowy jest przyznać się do błędów popełnionych na początku walki z
nikczemnością i niewiarą. Lecz mimo wszystko pozostał on wierny przesłaniu i praktykom Słowa
Bożego… Doceniam i podziwiam człowieka, który gotów był stanąć po stronie Prawdy, zgodnie ze
swoimi przekonaniami, a potem pozostać im wiernym, wbrew wszystkim przeciwnościom. Robert
Leslie Hymers jest takim właśnie chrześcijańskim sługą Chrystusa!
Jedną z rzeczy, która przez wszystkie te lata robiła na mnie wrażenie, jest troska doktora
Hymersa o dusze i pozyskiwanie ich dla Chrystusa, a następnie prowadzenie ich w wierze objawionej
raz na zawsze świętym. Kiedy ludzie odpowiadają na zaproszenie, rozmawia on z nimi, prowadząc
poradnictwo duchowe, które jest najbardziej dokładnym, z jakim kiedykolwiek spotkałem się
kościołach. Chwalę go za to i pozdrawiam jego oraz współpracujących z nim ludzi, z których wielu
zostało wyrwanych i zbawionych z życia pełnego najgorszych grzechów.
Inną rzeczą, która robi na mnie wrażenie, wspomnianą już wcześniej, jest to, że dr Hymers nie
„uciekł z miasta”, szukając wygód i korzyści z zamieszkania na przedmieściach. Ewangeliczne kościoły,
miedzy innymi historyczny i ważny Kościół Otwartych Drzwi (Church of the Open Door), w którym
przez wiele lat służyli giganci wiary tacy jak doktor R. A. Torrey, doktor Louis T. Talbot i J. Vernon
McGee, przenosiły się jeden po drugim z centrum Los Angeles z powodu „pogarszającego się”
sąsiedztwa. Jednak Hymersa i jego drogiego zgromadzenia nie było wśród tych, którzy „wynieśli się”.
Jakże potrzeba, aby ktoś trzymający się prawdy, utrzymał światło Chrystusa, niczym latarnię świecąca
w zepsutym przez seks, narkotyki i bezbożność Los Angeles – a dr Hymers jest jednym z bardzo
niewielu ludzi, oddanych sprawie utrzymania światła ewangelii, święcącego dla Pana Jezusa Chrystusa i
Jego Świętego Słowa. Niech Bóg błogosławi go i różne służby ratowania ludzi tutaj w centrum Los
Angeles!
Oprócz lokalnej służby w sercu jednego z najbardziej zepsutych amerykańskich miast, prowadzi
on również międzynarodową służbę. Dla potrzeb lokalnych jego nabożeństwa tłumaczone są „na żywo”
na hiszpański i mandaryński chiński (dla ludności hiszpańskojęzycznej i Azjatów), a jego kazania
dostępne są online w wielu różnych językach.
Zbór „The Fundamentalist Baptist Tabernacle” dociera miesięcznie przez stronę internetową do
95.000-100.000 ludzi. Teksty kazań doktora Hymersa, tłumaczone są każdego tygodnia na 33 języki
(ostatnim dodanym językiem był tamil, mówiony w Indiach). Ludzie w ponad 214 krajach i regionach
na całym świecie mogą czytać kazania i oglądać widea. (Kazania na wideo w językach angielskim,
chińskim mandaryńskim i hiszpańskim dostępne na całym świecie przez Internet. Każdego tygodnia
umieszczane są na YouTube, gdzie miesięcznie ogląda je co najmniej tysiąc osób. Do kazań na
YouTube dodany jest link odsyłający na stronę internetową zboru. Adres naszej strony internetowej, na
której umieszczane są kazania, to www.sermonsfortheworld.com). Adres strony kościoła to
www.baptisttabernacle.com. Dr Hymers jest również autorem książek.
Niech Bóg błogosławi zbór „The Fundamentalist Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
pozostający wiernym – i wytrwałym, aż do powrotu Jezusa.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz wspaniałego Nowego Roku!
W Jezusie,
R. L. Hymers, Junior
D.Min., Th.D., Litt.D.
List do Filipian 4:13
NOWA STRONA INTERNETOWA ZBORU
WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM
Nabożeństwo z okazji rocznicy naszego zboru 12-go kwietnia.
SETKI KAZAŃ PO POLSKU ORAZ
W 32 INNYCH JĘZYKACH ZNALEŹĆ MOŻNA
NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
Wayland Chew, jego żona, dr Hymers, Roger Hoffman
i Klair Bybee w dniu 40-tej rocznicy naszego zboru.
Dr Hymers z żoną w dniu 33-ciej rocznicy
ich ślubu, razem z Leslie i Jin.
SPÓRZ NA NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ NASZEGO ZBORU WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.
SETKI TEKSTÓW KAZAŃ W 33 JĘZYKACH ZNALEŹĆ MOŻNA NA NASZEJ STRONIE
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
Dr Jackson Lau z żoną Lily w naszym zborze
w czasie święta chińskiego Nowego Roku.
Młodzi ludzie ze zboru z doktorem Hymersem
w czasie świąt Bożego Narodzenia w ubiegłym roku.
Baptysta Biblia Trybuna, Czerwiec, 2015
Los Angeles, CA
Czterdziesta rocznica zboru „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
12-go kwietnia 2015 roku pastor R. L. Hymers wraz ze swoim zgromadzeniem świętowali 40-tą rocznicę powstania
zboru. Data ta zbiegła się również z 74-tą rocznicą urodzin pastora Hymersa.
Według słów pastora Hymersa, „Tabernacle” jest jednym z dwóch ewangelizacyjnych kościołów w centrum Los
Angeles (drugim jest Armia Zbawienia) i chlubić może się dużą liczbą studentów. Zbór prowadzi działania
ewangelizacyjne na siedmiu kampusach. W każdą niedzielę zbór odwiedzają ludzie z tych kampusów. W zgromadzeniu
reprezentowanych jest ponad dwadzieścia grup etnicznych.
Kazania doktora Hymersa tłumaczone są symultanicznie na mandaryński chiński oraz hiszpański, a wszystkie
kazania w formie wideo dostępne są na stronie internetowej zboru oraz na YouTube.
Na zdjęciu: Pastor asystent zboru „Baptist Tabernacle” – Kreighton Chan przekazuje tort doktorowi Hymersowi z
okazji czterdziestej rocznicy powstania kościoła. Od lewej: Robert Leslie Hymers III wraz z żoną Jin, pastor Hymers wraz z
żoną Ileaną, doktor medycyny Kreighton Chan oraz John Wesley Hymers.
ODWIEDŹ NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ ZBORU – WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.
SETKI TEKSTÓW KAZAŃ W 33 JĘZYKACH ZNALEŹĆ MOŻNA NA STRONIE
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.