ogrzewnictwo i ciepłownictwo

Transkrypt

ogrzewnictwo i ciepłownictwo
ogrzewnictwo i ciepłownictwo
promienniki elektryczne
FOKO sp. z o.o.
PROMIENNIKI FRICO
pozostałe
prezentacje
THERMOPLUS EC/ECVT – zabezpieczają pomieszczenie
przed przeciągami oraz przeciwdziałają roszeniu się powierzchni szklanych; promienniki EC przeznaczone są do
suchych pomieszczeń; ECVT z wbudowanym sznurkowym
wyłącznikiem i termostatem, przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
HP – stosowane jako ogrzewanie podstawowe lub dodatkowe miejscowe; emitują promieniowanie długofalowe;
modele HP 300/600 do sufitu podwieszanego, z przewodem
z wtyczką, HP 305/605 do pomieszczeń o podwyższonym zagrożeniu pożarowym, wyposażone w wspornik montażowy
EZ 100, 200 – przeznaczone do sklepów, szkół lub szpitali
jak również do prywatnych domów i biur; stosowane jako
podstawowe ogrzewania pomieszczeń oraz dodatkowe źródło ciepła do dogrzewania wybranej strefy oraz jako urządzenia rekompensujące straty energii cieplnej poprzez duże
witryny szklane; promienniki łączone są szeregowo
EZ 300 – stosowane jako ogrzewanie podstawowe lub
dodatkowe miejscowe; przeznaczone do budynków przemysłowych; sterowanie pojedynczymi promiennikami EZ
Nazwa
EC/ECVT
HP
Rodzaj
EZ 100
EZ 300
listwowe
kasetowe
Moc grzewcza [kW]
0,45-0,90
0,30-0,60
0,60-1,50
0,80-2,20
3,60
2,0-3,0
<3,0
2,5-4,0
3,0-10,0
4,0-12,0
Element grzejny
panelowe
rurka Backera, w osłonie metalowej
Czas uzyskania pełnej
zdolności grzewczej [s]
180
Temp. obudowy
i elementu grzejnego [oC]
+180
+100
+250
Min. odl. od powierzchni
ogrzewanej [m]
Długość [mm]
1076-2140 (EC),
870-1810 (ECVT)
400
593, 1193
1000-2000
683-1520
282
Szerokość [mm]
90
593
150
100
30, 80*
50
2,6-4,8 (EC),
2,6-5,0 (ECVT)
5,4-10,7
3,7-7,8
IP20 (EC),
IP44 (ECVT)
IP20/IP55
Stopień ochrony
Montaż
Promiennik CIR
1670
420
64
4,9-10,7
19,8
IP44
poziomy
pod oknem
Obudowa
Kolor
+370
230, 400
Wysokość [mm]
Masa [kg]
+250
1,8
Napięcie [V]
sufitowy
stal ocynkowana lub aluminium
biały RAL 9010
Gwarancja
Certyfikaty, atesty
* wysokość ze wspornikiem 80 mm
106
EZ 200
elektryczne
Typ
Wysokość montażu [m]
str.
224–225
poprzez termostaty elektroniczne (RTE, RTEV) lub mechaniczne (KRT, KRTV), połączone jednostki poprzez regulatory
(ERP, CIRT)
CIR – przeznaczone do utrzymania stałego komfortu cieplnego na tarasach, balkonach, ogródkach restauracyjnych,
mogą być również stosowane do miejscowego ogrzania
w warsztatach i magazynach; występują w wersji z wbudowanym wyłącznikiem lub bez niego
IRCF – przeznaczone do miejscowego ogrzewania budynków wielkokubaturowych; zerowa bezwładność umożliwia
natychmiastowe dostarczenie energii cieplej; jako wyposażenie dodatkowe – osłona chroniąca przed uszkodzeniami
mechanicznymi
IR – przemysłowe promienniki do podstawowego lub uzupełniającego ogrzewania budynków, mogą być stosowane
na zewnątrz (na stadionach)
SZ – przeznaczone do ogrzewania budynków wielkokubaturowych oraz pomieszczeń o wysokim zagrożeniu pożarowym; zasilane wodą, standardowo o temp. poniżej 100oC,
wersja specjalna SZ(SP) do 200oC
Katalog Inżyniera
Inżynieria Środowiska 2008/2009
biały RAL 9016
3 lata
ISO 9001, Znak CE
Promiennik IR