mierć - Nazwa.pl

Komentarze

Transkrypt

mierć - Nazwa.pl
Witamy!
¦mieræ
Autor: Robert
14.02.2007.
Patrzy przez okno dzieñ chory, trupio nabrzêk³y i siny.
Po korytarzu szpitalnym wolno przechodz± godziny.
Szaro. I cicho. I pusto. Nie ma rado¶ci ni smutku.
Chmury siê snuj± po niebie, jak chorzy w ciasnym ogródku.
Palce, jak martwe paj±ki, nad czym¶ siê trudz±, mozol±.
W szklanym wazonie powiêd³y kwiaty pachn±ce karbolem.
My¶li, jak muchy jesienne, ³a¿±, czepiaj± siê sprzêtów,
po raz ostatni skrzyd³ami bij± o okna zamkniête.
Kto¶ siê zaczai³ pod drzwiami. Kto¶ pods³uchuje i czeka.
Cicho, na palcach podchodz± - ¶mieræ, zakonnica i lekarz.
http://www.e-guerilla.nazwa.pl/joomla
Kreator PDF
Utworzono 4 March, 2017, 07:53

Podobne dokumenty