BGR232

Transkrypt

BGR232
I.
~
Deklaracja Producenta
Zgodna z aneksem II B Dyrektywy Europejskiej 89/392/EWG wersja 98/37/EG
Producent:
GEZEGmbH
Reinhold-Voster-Str.21-29
D-71229 Leonberg
Nazwa produktu:
Silownik RamieniowyGEZEK600/T/G/F,
24 V DC
Deklaracja:
Silownik zostal opracowany, skonstruowany i wytworzony zgodnie z Dyrektywa
Europejska 89/392/EWG
wersja 98/37/EG i Dyrektywa Budowlana 89/106/EWG
wersja 93/68/EG, na wlasna odpowiedzialnosc firmy GEZE GmbH i nie moze byc
stosowany jako samodzielne urzadzenie.
Dyrektywy zwiazane UE:
.
.
Dyrektywa EMV 2004/108/EG
Dyrektywa dla urzadzen niskonapieciowych
Zastosowane normy zharmonizowane:
EN55011
EN55011
.
.
.
.
.
EN55014-1
EN60204-1
EN55014-2
EN55022
EN60335-1
EN60730-1
EN61000-3-2
Zastosowane normy narodowe i specyfikacje techniczne:
.
BGR232
Dokumentacja:
Deklaracja producenta, instrukcjauruchomieniaoraz eksploatacjii konserwacjisa
objete zakresem dostawy silownika.
Uwagi:
Uruchomienie silownika nie jest dopuszczalne dopóki nie zostanie sprawdzone czy
drzwi lub okno, wyposazone w ten silownik, odpowiada wymaganiom wytycznych
zgodnych z dyrektywa dot. budowy maszyn oraz konstrukcji budynków.
Podpisanio:
Hermann Alber
AdrePyrektor zakladu
Konta bankowe:
GEZEPolska Sp. z 0.0.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
tel.: 022 440 44 40
fax 022 440 44 00
PLN:Deutsche Bank Polska S.A.
03188000090000001100415005
EUR: Raiffeisen Bank Polska SA
PL 68175000090000000008006512
Swift: RCBWPLPW
e-mail: [email protected]
http://wwwgeze.pl
NIP PL 11~1295292,
Regon 012855399
Sad Rejonowy dla Miasta Warszawy
XIII Wydzial Gospodarczy KRS0000131822
Kapital zakladowy: 100 000 PLN
Zarzad:
Marek Warzybok - PrezesZarzadu
Jan Ostlund
MichaelSchell

Podobne dokumenty