utwory na fortepian

Komentarze

Transkrypt

utwory na fortepian
Fortepian
1.
[6] melodii jazzowych : na fortepian. Zeszyt 3 . -[Nuty]. - Warszawa : PWP, cop. 1957. - 24 s. ; 29 cm
2. Achmadullinoj, S. Red.
P'jesy = [Utwory] : kompozitorow Tatarii = [kompozytorów Tatarii] / red. S. Achmadullinoj . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje
Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1965. - 37 s. ; 29 cm . -na fortepian . -1088
3. Albéniz, Isaac (1860-1909)
Suita hiszpańska : na fortepian / Isaak Albeniz ; przyg. Jan Hoffman . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1957. - 47, [1] s. ; 35 cm
4. Albéniz, Isaac (1860-1909)
Triana : na fortepian / Isaac Albenic ; red. Bolesław Woytowicz . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1961. - 14, [2] s. ; 31 cm . PWM - 4280
5. Albéniz, Isaac (1860-1909)
Suita hiszpanska na fortepian : op. 47 / Izaac Albeniz ; red. Jan Hoffman . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1984. - 50, [2] s. ; 31
cm . -(Musica Viva : Muzyka instrumentalna solowa : e. muzyka fortepianowa) . -Zawiera: Grenada : Serenata ; Cataluna : Curranda ; Sevilla
: Sevillanas ; Cadiz : Saeta ; Asturias : Leyenda ; Aragon : Fantasia ; Castilla : seguidillas ; Cuba : Nocturno . -ISBN 83-224-2243-1, PWM 2556
6. Alieksandrow, An.
Sonata-Skazka = [Sonata-Bajka] : Nr 13 : Op. 90 : dlja fortepiano = [na fortepian] / An. Alieksandrow . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij
Kompozytor", 1968. - 20 s. ; 29 cm . -4322
7. Alieksandrow, An.
Melodia : Op. 33, nr 3 / An. Alieksandrow . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1952. - 9 s. ; 29 cm . Zawiera: Melodia : Op. 33, nr 3 ; Spotkanie : Op. 66, nr 1 ; Serenada : Op. 66, nr 3 . -22913
8. Alieksandrow, Ju.
Tokkata = [Toccata] : dlja fortepiano = [na fortepian] / Jurij Alieksandrow . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1967. - 15 s. ; 29 cm . -4326
9. Alieksandrow, Ju.
Piesnja w ljesu = [Piesń w lesie] : Djetskij al'bom dlja fortepiano = [Album dziecięcy na fortepian] / Ju. Alieksandrow . -[Nuty]. - Moskwa :
"Sowietskij Kompozytor", 1973. - 74, [2] s. ; 29 cm . -C. 2644 K.
10. Altberg, Emma (1889-1983)
313 wprawek : na fort. / Emma Altenberg, Zofia Romaszkowa. - Wyd. 7 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1978. - 36 s. ; 30 cm . -Tyt.
równol. : 313 Exercises. - 313 Übungen. - 313 Exercices
11. Altberg, Emma (1889-1983). Red.
Czytanki muzyczne : na fortepian. IV / red. Emma Altenberg . - [Nuty]. - [Wyd. 6] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1990]. - 56 s. ; 31
cm . -Z. 1-3 ogł. pod hasłem : Altberg Emma . -ISBN 83-224-1322-X (całość).- 83-224-1253-3 (z. 4)
12. Altberg, Emma (1889-1983). Red.
Czytanki muzyczne : na fortepian. III / red. Emma Altenberg . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1967. - 36, [2] s. ; 34 cm . Zawiera: Bajeczka / D. Kabalewski. Taniec na łące / D. Kabalewski. Polka / S. Majkapar. Taniec / W. Sorokin. Allegro ironico / B. Bartok.
Taniec ludowy / D. Kabalewski. Wieczór na wsi / B. Bartok. Noveletta / D. Kabalewski. Etiuda / A. Chaczturian. Pochód (ze Suity dziecięcej) /
A. Gładkowski. Na sposób wołoski / B. Bartok. Chodzi księżyc nad łąkami / S. Prokofiew. Walc D / C. M. Weber. Kołysanka / E. Grieg.
Sonatina / D. Kabalewski. Sonatina / T. Paciorkiewicz. 2 walce Es / J. N. Hummel. Menuet Es / L. van Beethoven. Taniec / A. Chaczaturian.
Gawot / D. Szostakowicz . -PWM - 6233
13. Altberg, Emma (1889-1983). Red.
Wybór utworów z XVII i XVIII w. : na fortepian. I / red. Emma Altberg . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1964. - 22, [2] s. ; 34
cm . -Zawiera: Polonez C / L. Mozart (?). Burleska A / L. Mozart (?). Menuet C / J. Ph. Rameau. Polonez C / J. S. Bach. Marsz D / J. S. Bach.
Menuet Es / C. Ph. E. Bach. Polonez D / L. Mozart (?). Polonez A / L. Mozart (?). Menuet g / J. Mattheson. Dwie sarabandy d / G. F. Händel.
Passapied D / L. Mozart (?). Menuet 1 F / G. F. Händel. Menuet 2 F / G. F. Händel. Menuet a / J. Ph. Rameau. Menuet A / J. Ph. Kirnberger.
Menuet d / D. Zipoli. Menuet E / J. Ph. Kirnberger. Żonglerzy i skoczkowie / Fr. Couperin. Gawot G / G. H. Haendel . -PWM - 5590
14. Altberg, Emma (1889-1983). Red.
Czytanki muzyczne : na fortepian : Zeszyt I / red. Emma Alberg . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1966. - 41, [3] s. ; 34 cm . Zawiera: Bourree op. 17 nr 5 / F. Couppey. Mały Chińczyk op. 37 nr 6 / A. Rowley. Etiudka C / H. Gnesina. Etiudka D / H. Gnesina.
Niedźwiadek / W. Rebikow. Etiudka op. 108 nr 4 / L. Schytte. Pielgrzymi op. 98 nr 14 / A. Greczaninow. Menuet C / L. Mozart. Taniec szkocki
op. 42, nr 5 / J. N. Hummel. Piosenka ludowa / B. Bartok. Dudziarz op. 37, nr 3 / A. Rowley. Taniec G / H. Gnesina. Kontredans G / W. A.
Mozart. Piosenka dziecięca op. 55, nr 1 / V. Novak. Trębacze / W. Rebikow. Mazurek op. 36, nr 23 / A. Gedike. Pochmurne niebo / E. Toch.
Taniec op. 98, nr 10 / A. Greczaninow. Air Es/ W. A. Mozart. Sonatina C / D. Turk. 2 melodie tatarskie / M. Muzafarow. Kontredans G / J.
Kozłowski. Andante Es / W. A. Mozart. Marsz op. 68, nr 2 / R. Schumann. Wesoły wieśniak / R. Schumann. Marsz op. 24, nr 1 / M. Jordański.
Piosenka ludowa / B. Bartok. Piosenka op. 27, nr 2 / D. Kabalewski. Bajeczka op. 39, nr 2 / D. Kabalewski. W obozie op. 98, nr 2/ A.
Greczaninow. Menuet B / W. A. Mozart. Grająca szkatułka op. 28, nr 13 / S. Majkapar. 3 utwory dla dzieci / A. Eszpaj. Menuet / Ch.
Graupner. Menuet op. 27 nr 7 / D. Kabalewski. Pastuszek / W. Raczkowski. Katarynka / D. Szostakowicz. Menuet F / J. Haydn. Menuet B / L.
van Beethoven. Polonez F / W. A. Mozart. Taniec / D. Szostakowicz. Menuet D / J. Haydn . -Krótkie notki o kompozytorach . -PWM - 5939
15. Altberg, Emma (1889-1983). Red.
Czytanki muzyczne : na fortepian. II / red. Emma Altberg . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1988. - 42 s. ; 31 cm . -PWM - 4853
16. Altberg, Emma (1889-1983). Red.
Czytanki muzyczne : na fortepian. II / red. Emma Altberg . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1982. - 42, [2] s. ; 31 cm . -Zawiera:
Musette / L. Mozart. Przechadzka poranna / A. Greczaninow. Piosenka Ludowa / B. Bartok. Na polance / A. Greczaninow. Air As / W. A.
Mozart. Łatwe wariacje / D. Kabalewski. Kanon / Z. Iszkowska. Scherzo, op. 6 nr 15 / A. Gedike. Kobza / B. Bartok. Menuet C / J. Haydn.
Oberek G / G. Bacewicz. Kołysanka g / G. Bacewicz. Entree / Ch. Graupner. Melodia ludowa / B. Bartok. Bouree G / G. F. Haendel. Siciliana /
A. Casella. Menuet Es / J. Haydn. Piosenka góralska/ K. Mroszczyk. Kanon / K. Mroszczyk. Preludium i fugetta, op. 42 nr 4 / A Rowley.
Menuet F / L. van Beethoven. Polonez G / M. Ogiński. Taniec, op. 24 nr 2 / M. Jordański. Allemande Es / L. van Beethoven. Allemande G / L.
van. Beethoven. Błazny cyrkowe, op. 39 nr 20 / D. Kabalewski. Smutna dziewczyna / T. Paciorkiewicz. Menuet F / F. Schubert. Galop / D.
Kabalewski. Gawot G / Ch. Graupner. Preludium / T. Paciorkiewicz. Bajka / D. Kabalewski. Allegro Es / J. Haydn. Polonez B / M. K. Ogiński.
Marsz / S. Prokofiew. Andantino / A. Chaczaturian . -ISBN 83-224-1846-9, PWM - 4853
17. Altberg, Emma (1889-1983). Red.
Muzyka na instrumenty klawiszowo-strunowe : w. XVI - XVII - XVIII / red. Emma Altberg . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1981. - 78 s. : il. ; 28 cm . -Zawiera: Meridian Alman / Giles Farnaby. Alman / William Byrd. La Volta / William Byrd. Chacone / Jacques
Champion de Chambonnieres. Courante / Jacques Champion de Chambonnieres. Sarabande / Jacques Champion de Chambonnieres.
Rondeau / Jacques Champion de Chambonnieres. Chaconne / Jacques Champion de Chambonnieres. A Ground in Gamut / Henry Purcell.
Hornpipe / Henry Purcel. Air / Henry Purcel. Minuet / Henry Purcel. Trumpet tune / Henry Purcel. Ballet anlois / Johann Kaspar Ferdinand
Fischer. Sarabande / Johann Kaspar Ferdinand Fischer. Rondeau / Johann Kaspar Ferdinand Fischer. Chaconne / Johann Kaspar Ferdinand
Fischer. Les Vieleux et Gueux / Francois Couperin. Les Tambourins / Francois Couperin. Les Tricoteuses / Francois Couperin. La Venitienne /
Jean-Philippe Rameau. La Joyeuse / Jean-Philippe Rameau. La Musete / Jean Francois Dandrieu. Les Fifres / Jean Francois Dandrieu.
Musette et Tambourin / Louis Claude Daquin. Menuet/ Georg Friedrich Händel. Gavotte / Georg Friedrich Händel. Menuet / Georg
Friedrich Händel. Passapied / Georg Friedrich Händel. Preludium / Johann sebastian Bach. Menuet / Johann Sebastian Bach. Sonata /
Domenico Scarlatti . -ISBN 83-224-1655-5, PWM - 7889
18. Altberg, Emma (1889-1983). Red.
Wybór łatwych utworów fortepianowych na cztery ręce. Zeszyt II / oprac. E. Altberg, Z. Romaszkowa. - Wyd. 2 uzup. . -[Nuty]. - Warszawa :
"Czytelnik", 1952. - 67 s. ; 29 cm . -Zawiera utwory: Webera, Beethovena, Zarębskiego i innych . -"Czytelnik" 9a
19. Altberg, Emma (1889-1983). Red.
Na cztery ręce : wybór utworów na fortepian / red. Emma Altberg, Zofia Romaszkowa . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1996. - 85. [3] s. ; 20 x 30 cm . -Zawiera utwory: Majkapara, Ravela, Rowleya i innych . -PWM - 5807
20. Altberg, Emma (1889-1983). Red.
Wybor łatwych utworów klasycznych dla początkujących pianistów / red. Emma Altberg . -[Nuty]. - Warszawa : Czytelnik, [cop. 1946]. - 38 s.
; 30 cm . -Nr 3 B. S. U.
21. Altberg, Emma (1889-1983). Red.
Czytanki muzyczne : na fortepian. I / red. Emma Altberg . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1988. - 41 s. ; 31 cm . -ISBN 83-2241845-0, PWM - 5939
22. Altschul, Rudolf. Oprac.
Menuett : aus Franz Schubert's a moll Quartett Op. 29 : für Pianoforte bearbeitet / bearb. Rudolf Altschul . -[Nuty]. - Wien : J. P. Gotthard. 9 s. ; 34 cm . -J. P. G. 311
23. Antypko, I. Red.
Proizwjedjenija krupnoj formy = [Utwory wielkiej formy] : dlja fortepiano / red. I. Antypko . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1979. - 63 s. ; 29
cm . -Zawiera: Rondo węgierskie z tria fortepianowego G dur / Haydn. Fantazja d moll / Mozart. Sonata B dur (1 część) / Mozart. 9 wariacji
A dur na temat z opery Pajsiella / Beethoven. Rondo C dur : Op 51, nr 1 / Beethoven. Sonata F dur : Op. 9 / Geniszta. Wariacje swobodne /
Bartok. Sonata pastoralna C dur / Prokofiew. Sonatina F dur / Razorienow . -9771
24. Arienskij, A. (1861-1906)
Sjuita = [Suita] : dlja dwuch fortepiano = [na dwa fortepiany] : Op. 15 / A. Arienskij . -[Nuty]. - Moskwa : "Muzyka", 1965. - 59 s. ; 29 cm . 1262
25. Arienskij, A. (1861-1906)
Trio Nr 2 : F dur : dlja fortepiano, skripki i wiolonczjeli = [na fortepian, skrzypce i wiolonczelę] : Op. 73 / A. Arienskij . -[Nuty]. - Moskwa :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1956. - 75 s. ; 29 cm + głosy: Violino, Violoncello (po 13 s.) . -25323
26. Arienskij, A. (1861-1906)
Izbrannyje proizwiedienija = [Utwory zebrane] : dlja fortepiano = [na fortepian] / A. Arienskij . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. - 51 s. ; 29
cm . -Zawiera utwory z: Op. 67n nr 4; Op. 74, nr 1; Op. 63, nr 4; Op. 67, nr 1; Op. 42, nr 2; Op. 43, nr 4; Op. 36, nr 10; Op. 36, nr 11; Op. 36,
nr 24; Op. 74, nr 2; Op. 36, nr 5; Op. 43, nr 5; Op. 63, nr 12 . -1225
27. Babajew, A.
Trio : dlja fortepiano, skripki i wiolonczjeli = [na fortepian, skrzypce i wioloczelę] / A. Babajew . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje
Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1956. - 64 s. ; 29 cm . -25253
28. Babasjan, E. Red.
Tamburyn / red. E. Babasjan . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1968. - 35 s. ; 29 cm . -Zawiera: Tamburyn / Rameau. Capriccio / F. Dawid.
Nokturn : Op. 10, nr 1 / Czajkowski. Scherzo : Op. 40, nr 11 / Czajkowski. Cztery preludia : Op. 6 / Rakow . -na fortepian. - kurs 1, zeszyt 10
. -5180
29. Bacewicz, Grażyna (1909-1969)
Koncert : na 2 fortepiany i orkiestrę / Grażyna Bacewicz . -Partytura. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1968. - 90 s. ; 34 cm . -Obsada: 2
flauti, 2 oboe, 2 clarinetti in Si b, 2 fagotti, 4 corni in Fa, 3 trombe in Do, 3 tromboni, frustra, 2 legni, 3 timpani, 2 bongos, tamburo, 2 piatti,
tam-tam, vibrafono, celesta, arpa, 2 pianoforti - soli, violini I-II, viole, violonceli, contrabassi . -PWM - 6534
30. Bacewicz, Grażyna (1909-1969)
10 etiud : na fortepian / Grażyna Bacewicz . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1958. - 40 s. ; 34 cm . -PWM - 2938
31. Bacewicz, Grażyna (1909-1969)
[II] sonata : na fortepian = pour piano / Grażyna Bacewicz . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1955. - 21 s. ; 35 cm
32. Bach, Carl Philip Emmanuel (1714-1788)
[Sechs] Klaviersonaten / Carl Philip Emmanuel Bach ; hrsg. Hans Bülow . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 75 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr
276) . -Edition Peters. 8858
33. Bach, Carl Philip Emmanuel (1714-1788)
Die sechs Sammlungen von Sonaten, freien Fantasien und Rondo für Kenner und Liebhaber. Sechste Sammlung, Zwei Klaviersonaten, zwei
Rondos und zweu Fantasien / Carl Philipp Emmanuel Bach ; hrsg. Carl Krebs ; neu durchges. Lothar Hoffmann-Erbrecht . -[Nuty]. - Leipzig :
Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1981. - 27 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 4406) . -A. A. 27
34. Bach, Carl Philip Emmanuel (1714-1788)
Die sechs Sammlungen von Sonaten, freien Fantasien und Rondo für Kenner und Liebhaber. Dritte Sammlung, Drei Klaviersonaten und drei
Rondos / Carl Philipp Emmanuel Bach ; neu durchges. Lothar Hoffmann-Erbrecht . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1981. 39 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 4403) . -A. A. 24
35. Bach, Carl Philip Emmanuel (1714-1788)
Die sechs Sammlungen von Sonaten, freien Fantasien und Rondo für Kenner und Liebhaber. Zweite Sammlung, Drei Klaviersonaten und
drei Rondos / Carl Philipp Emmanuel Bach ; hrsg. Carl Krebs ; neu durchges. Lothar Hoffmann-Erbrecht . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf &
Härtel Musikverlag, 1981. - 33 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 4402) . -A. A. 23
36. Bach, Carl Philip Emmanuel (1714-1788)
Die sechs Sammlungen von Sonaten, freien Fantasien und Rondo für Kenner und Liebhaber. Vierte Sammlung, Zwei Klaviersonaten, drei
Rondos und zwei Fantasien / Carl Philipp Emmanuel Bach ; hrsg. Carl Krebs ; neu durchges. Lothar Hoffmann-Erbrecht . -[Nuty]. - Leipzig :
Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1981. - 39, [1] s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 4404) . -A. A. 25
37. Bach, Carl Philip Emmanuel (1714-1788)
Die sechs Sammlungen von Sonaten, freien Fantasien und Rondo für Kenner und Liebhaber. Erste Sammlung, Sechs Klaviersonaten / Carl
Philipp Emmanuel Bach ; hrsg. Carl Krebs ; neu durchges. Lothar Hoffmann-Erbrecht . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel Musikverlag,
1981. - 43 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 4401) . -A. A. 22
38. Bach, Carl Philip Emmanuel (1714-1788)
Die sechs Sammlungen von Sonaten, freien Fantasien und Rondo für Kenner und Liebhaber. Fünfte Sammlung, Zwei Klaviersonaten, zwei
Rondos und zwei Fantasien / Carl Philipp Emmanuel Bach ; hrsg. Carl Krebs ; neu durchges. Lothar Hoffmann-Erbrecht . -[Nuty]. - Leipzig :
Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1981. - 35, [1] s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 4405) . -A. A. 26
39. Bach, Carl Philipp Emmanuel (1714-1788)
Solfeggietto : [Klavier] / Carl Philipp Emmanuel Bach . -[Nuty]. - Berlin : Schesinger'sche Buch u. Musikhandlung. - 3 s. ; 34 cm . -S. 6718
40. Bach, Johan sebastian
Konzert : d moll : Ausgabe für Cembalo concertato (Orgel, Klavier) / Johan sebastian Bach ; rekonstruiert von Gotthold Frotscher . -[Nuty]. Leipzig : Collection Litolff. - 20 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 5622) . -K 638
41. Bach, Johann Christian (1735-1782)
Orgeltoccata : d moll / Johann Sebastian Bach ; übertr. Ferruccio Busoni . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 17 s. ; 31 cm . -(Edition
Breitkopf ; 1372) . -V. A. 1372
42. Bach, Johann Christian (1735-1782)
[Zehn] Klaviersonaten . Heft I / Johann Christian Bach ; hrsg. Ludwig Landshoff . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters.. - 53 s. ; 31 cm . -(Edition
Peters ; 3831a) . -Zawiera: Op. V, nr 5 ; Op. XVII, nr 5 ; Op. V, nr 2 ; Op. XVII, nr 4 ; Op. XVII, nr 2 . -Edition Peters. 10450
43. Bach, Johann Christian (1735-1782)
[Zehn] Klaviersonaten . Heft II / Johann Christian Bach ; hrsg. Ludwig Landshoff . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 103 s. ; 31 cm . -(Edition
Peters ; 3831b) . -Zawiera: Op. V, nr 4 ; Op. XVII, nr 6 ; Op. XVII, nr 3 ; Op. V, nr 6 ; Op. V, nr 3 . -Edition Peters. 10450
44. Bach, Johann Christian (1735-1782)
Konzert : B dur : für Cembalo oder Klavier und Orchester : Op. XIII, nr 4 / Johann Christian Bach ; hrsg. Ludwig Landshoff . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 26 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 4329) . -Edition Peters. 10840
45. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Konzert E dur : für cembalo (Klavier) und Streichorchester / Johann Sebastian Bach ; hrsg. Kurt Soldan . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C.
F. Peters. - 37 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 4469) . -Edition Peters. 11389
46. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Französische Suiten : für Klavier zu zwei Händen / Johann Sebastian Bach ; im urtext hrsg. Hermann Keller . -[Nuty]. - Leipzig : Edition
Peters. - 56, [2] s. ; 31 cm . -(Die Klassiker des Klaviers . Werke in Urtext-Ausgaben ; 4594) . -Zawiera: Suite I, BWV 812 ; Suite II, BWV 813 ;
Sute III, BWV 814 ; Suite IV, BWV 815 ; Suite V, BWV 816 ; Suite VI, BWV 817 . -Edition Peters. 11605
47. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Kleine Präludien usw. : für Klavier zu 2 Händen / Johann Sebastian Bach ; hrsg. Robert Teichmüller . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 52 s. ;
31 cm . -(Edition Peters ; Nr 3871) . -Zawiera: [Zwölf] kleine Präludien oder Übunfen für Anfänger ; [Sechs] kleine Präludien für Anfänger ;
Kleine zweistimmige Fuge ; Fuge ; Präludio con Fugetta ; Präludio con Fuga . -Edition Peters. 10643
48. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Klavierübung. I, Partiten nr 1-3 / Johann Sebastian Bach ; rev. und. hrsg. Kurt Soldan ; Fingers. C. A. Martienssen . -[Nuty]. - Leipzig : Edition
Peters. - 51, [1] s. ; 31 cm . -(Die Klassiker des Klaviers. Bach : Werke in Urtext - Ausgabe ; 4463a) . -Zawiera: Partita I B dur ; Partita II c moll
; Partita III a moll . -Edition Peters. 11334
49. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
[30] Variationen / Johann sebastian Bach ; hrsg. Carl Czerny . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 51 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 209) . Edition Peters. 8854
50. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
[16] Konzerte für Pianoforte solo : nach Koncerten von Vivaldi, Marcello, Teleman u. a. / Johann Sebastian Bach ; neu rev. ausg. hrsg. von
Czerny, Griepenkerl, Roitzsch . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 131 s. ; 31 cm . -(Die Klassiker des klaviers. Bach : Sämtliche Werke in 8
Bänden hrsg. von Czerny ; 217 XX) . -Zawiera: Koncert D dur : op. 3 nr 7 / Antonio Vivaldi. Koncert G dur : op. 7 II nr 2 / Antonio Vivaldi.
Koncert d moll/ Benedetto Marcello. Koncert g moll : op. 4 nr 6 / Antonio Vivaldi. Koncert C dur : op. 3 nr 12 / Antonio Vivaldi. Koncert C
dur / Unbekannter Meister. Koncert F dur : op. 3 nr 3 / Antonio Vivaldi. Koncert h moll / Unbekannter Meister. Koncert G dur : op. 4 nr 1 /
Antonio Vivaldi. Koncert c moll / Unbekannter Meister. Koncert B dur / Herzog Johann Ernst v. Sachsen-Weimar. Koncert g moll /
Unbekannter Meister. Koncert C dur / Herzog Johann Ernst v. Sachsen-Weimar. Koncert g moll / Georg Philipp Teleman. Koncert G dur /
Unbekannter Meister. Koncert d moll / Herzog Johann Ernst v. Sachsen-Hausen . -16 koncertów według różnych mistrzów na klawesyn solo
BWV 972 - 987 . -Edition Peters. 9136
51. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Konzert A dur : für Cembalo (Klavier) und Streichorchester : Ausgabe für zwei Klaviere / Johann Sebastian Bach ; nach dem Autograph der
Preussischen Staatsbibliothek zu Berlin hrsg. von Kurt Soldan ; mit Fingersatz von Hans Beltz . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 23 s. ; 31 cm . -Edition Peters. 11388
52. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Die Kunst der Fuge / Johann Sebastian Bach ; hrsg. Carl Czerny . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 83 s. ; 31 cm + Fuga I per due Pianoforti (8
s.) . -(Die Klassiker des klaviers. Bach : Sämtliche Werke in 23 Bänden hrsg. von Czerny ; 218 XXI) . -Edition Peters. 9680
53. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Klavierübung. II, Partiten nr 4-6 / Johann Sebastian Bach ; rev. und. hrsg. Kurt Soldan ; Fingers. C. A. Martienssen . -[Nuty]. - Leipzig : Edition
Peters. - 65, [3] s. ; 31 cm . -(Die Klassiker des Klaviers. Bach : Werke in Urtext - Ausgabe ; 4463 b) . -Zawiera: Partita IV D dur ; Partita V G
dur ; Partita VI e moll . -Edition Peters. 11346
54. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Kleine Präludien und Fughetten / Johann Sebastian Bach ; hrsg. Czerny, Griepenkerl, Roitsch . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 49 s. ; 31 cm
. -(Die Klassiker des klaviers. Bach : Sämtliche Werke in 23 Bänden hrsg. von Czerny ; 200 III) . -Zawiera: Zwölf kleine Präludien oder
Übungen für Anfänger ; Sechs kleine Präludien für Anfänger ; Kleine zweistimmige Fuge (c moll) ; Fuga (C dur) ; Fuga (C dur) ; Preludio con
Fughetta (d moll) ; Preludio con Fughett (e moll) ; Preludio con Fuga (a moll) . -Edition Peters. 10627
55. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Partiten. Nr 4-6 / Johann Sebastian Bach ; hrsg. Czerny, Griepenkerl, Roitzsch . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 63 s. ; 31 cm . -(Die Klassiker
des Klaviers. Bach : Sämtliche Werke in 23 Bänden hrsg. von Czerny ; 206 IX) . -Zawiera: Partita IV ; Partita V ; Partita VI . -Edition Peters.
8039
56. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Konzert f moll : für Klavier und Orchester / Johann Sebastian Bach ; hrsg. Robert Teichmüller . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : Edition
Peters. - 27 s. ; 31 cm . -Edition Peters. 10439
57. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Fantasien und Fugen : für Klavier zu zwei Händen : Urtextausgabe / Johann Sebastian Bach ; im Urtext hrsg. Hermann Keller . -[Nuty]. Leipzig : Edition Peters. - 59 s. ; 31 cm . -Zawiera: Chromatische Fantasie und Fuge : BWV 903 ; Fantasia con Fuga : BWV 944 ; Fantasie :
BWV 906 ; Fantasie und Fuge : BWV 904 ; Fantasie und Fuge : BWV 894 ; Unvollendete Fuge in c moll (zu der Fantasie c moll BWV 906) :
BWV 906 ; Asführung der Arpeggien in der Chromatischen Fantasie . -E. P. 12229
58. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Klavierübung. IV, Aria mit Verschiedenen Veränderungen : (Goldberg-Variationen) / Johann Sebastian Bach ; rev. und. hrsg. Kurt Soldan ;
Fingers. C. A. Martienssen . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 51, [1] s. : faksym. ; 31 cm . -(Die Klassiker des Klaviers. Bach : Werke in
Urtext - Ausgabe ; 4462 IV) . -Edition Peters. 11329
59. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Konzert d moll : 2 Klaviere zu 4 Händen / Johann Sebastian Bach ; mit Begl. eines zweiten Pianoforte von Adolf Ruthardt . -[Wyciąg
fortepainowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 42 s. ; 31 cm . -Edition Peters. 8492
60. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Englische Suiten. Nr 4-6 / Johann Sebastian Bach ; hrsg. Czeny, Griepenkerl, Roitzsch . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 61, [1] s. ; 31 cm . (Die Klassiker des Klaviers. Bach : Sämtliche Werke in 23 Bänden hrsg. von Czerny ; 204 VII) . -Zawiera: Suite IV ; Suite V ; Suite VI . -Edition
Peters. 8037
61. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Das Wohltemperierte Klavier. II Teil / Johann Sebastian Bach ; kritische Ausgabe von Hans Bischoff . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje
Muzykalnoje Izdatelstwo, 1963. - 214 s. ; 29 cm . -Na stronie tytułowej wszystkie informacje podane w jezyku niemieckim i rosyjskim . -M.
28172 G.
62. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Das Wohltemperierte Klavier = Horoszo Temperowalnyj Klawir : 48 preludij i fug. I / Johann Sebastian Bach ; obrobotal Bela Bartok . [Nuty]. - Budapest : Editio Musica. Budapest. - 111, [2] s. ; 31 cm . -Preludia i fugi ułożone wg stopnia trudności . -Z. 3877
63. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Das Wohltemperierte Klavier = Horoszo Temperowalnyj Klawir : 48 preludij i fug. II / Johann Sebastian Bach ; obrobotal Bela Bartok . [Nuty]. - Budapest : Editio Musica. Budapest. - 143 s. ; 31 cm . -Preludia i fugi ułożone wg stopnia trudności . -Z. 3879
64. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Das Wohltemperierte Klavier : BWV 870-893 : (Urtext). II / Johann Sebastian Bach ; herausg. Istvan Lantos . -[Nuty]. - Budapest : Editio
Musica. - 147, [1] s. ; 31 cm . -Z. 8016
65. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Wohltemperiertes Klavier. II / Johann Sebastian Bach ; rev. Carl Czerny . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 131, [1] s. ; 31 cm . -(Die Klassiker
des klaviers. Sämtliche Werke in 23 Bänden hrsg. von Czerny ; 1/2) . -Edition Peters. 7917
66. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
[Vier] Toccaten und Fugen / Johann Sebastian Bach ; herausgeg. Czerny, Griepenkerl und Roitzsch . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 45 s. ;
31 cm . -(Die Klassiker des Klaviers. Sämtliche Werke in 23 Bänden hrsg. von Czerny, Griepenkerl und Roitzsch ; 210 XIII) . -Zawiera: Toccata
con Fuga [e moll] ; Toccata con Fuga [fis moll] ; Toccata con Fuga [c moll] ; Toccata con Fuga [d moll] . -Edition Peters. 8216
67. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Wohltemperiertes Klavier. I / Johann Sebastian Bach ; herausg. Franz Kroll . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 125, [1] ; 31 cm . -Edition Peters
8400
68. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Temperovalny Klavir. I / Johann Sebastian Bach ; rev. Vladimir Polivka . -[Nuty]. - Praha : Orbis, 1950. - 123, [1] s. ; 31 cm . -EO 95
69. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Das Wohltemperierte Klavier : BWV 846-869 : (Urtext). I / Johann Sebastian Bach ; herausg. Istvan Lantos . -[Nuty]. - Budapest : Editio
Musica. - 123, [1] s. ; 31 cm . -Z. 8015
70. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Koncert brandemburski Nr 6 : na 2 altówki : 2 viola da gamba, wiolonczelę : kontrabas i klawesyn (b. c.) : wyciąg fortepianowy / Johann
Sebastian Bach ; part. alt. oprac. M. Szaleski ; part. fort. oprac. K. Stromenger . - wyciąg fortepianowy . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1953. - 36 s. ; 35 cm + głosy: I altówka, II altówka (po 11 s.) . -(Pedagogiczna Biblioteka Altówkowa ; Zeszyt 1) . -Opracowanie na 2 altówki i
fortepian
71. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Koncert włoski : na fortepian / Johann Sebastian Bach ; oprac. Jan Ekier . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1953. - 24 s. ; 34 cm
. -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 75) . -PWM - 1108
72. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Suity francuskie : na fort.. 1, d-moll, c-moll, h-moll / Johann Sebastian Bach ; red. Jan Ekier. - [Wyd. 6] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
[1991]. - 32, [2] s. ; 30 cm . -Zawiera: Suita d moll / Johann Sebastian Bach . Suita c moll / Johann Sebastian Bach . Suita h moll / Johann
Sebastian Bach . Suita Es dur / Johann Sebastian Bach . Suita G dur / Johann Sebastian Bach . Suita E dur / Johann Sebastian Bach . -Tyt.
równol. : Französische Suiten : für Klavier = French suites : for piano = Suites françaises : pour piano . -ISBN 83-224-1453-6 (całość).- 83-2241454-4 (z. 1)
73. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Łatwe utwory na fortepian / Johann Sebastian Bach ; red. Z[bigniew] Drzewiecki [et al.]. - [Wyd. 16] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
[1989]. - 24 s. ; 23 x 31 cm . -Tyt. równol. : Leichte Stücke für Klavier " Easy pieces for piano " Piéces faciles pour piano . -ISBN 83-224-16229
74. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Inwencje trzygłosowe : na fortepian / Johann Sebastian Bach ; red. Jan Ekier. - [Wyd. 8] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1983]. - 33,
[1] s. ; 30 cm . -ISBN 83-224-2054-4
75. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Inwencje dwugłosowe : na fortepian / Johann Sebastian Bach ; red. Jan Ekier. - [Wyd. 9] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1984]. - 35,
[1] s. ; 31 cm
76. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Małe preludia na fortepian / Johann Sebastian Bach ; red.: Z. Drzewiecki, J. Ekier, J. Hoffman, A. Rieger. - Wyd. 6 . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, [1969]. - 24 s. ; 31 cm
77. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Drobne utwory : na fortepian / Johann Sebastian Bach ; red. Zbigniew Drzewiecki [et al.]. - [Wyd. 10] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1979. - 19, [1] s. ; 31 cm
78. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Das Wohltemperierte Klavier. 1 / Johann Sebastian Bach ; ed. Bruno Mugellini. - [Wyd. 5] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1984. - 120
s. ; 31 cm . -ISBN 83-224-2203-2 (całość).- 83-224-2271-7 (z. 1)
79. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Das Wohltemperierte Klavier. 2 / Johann Sebastian Bach ; red. Bruno Mugellini. - [Wyd. 5] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1984]. 155, [1] s. ; 30 cm . -ISBN 83-224-2204-0
80. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Suity francuskie : na fortepian. 2, Es dur, G dur, E dur / Johann Sebastian Bach ; red. Jan Ekier / Johann Sebastian Bach ; oprac. Jan Ekier . [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1956. - 38, [2] s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 74) . -Zawiera:
Suita IV ; Suita V ; Suita VI
81. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
[6] Brandenburgische Konzerte : für Piano zu 4 Händen. Band III / Johann Sebastian Bach ; bearb. Ernst Naumann und Max Schneider . [Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 71 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 3559) . -Zawiera: Konzert V : in D dur ; Koncert VI :
in B dur . -V. A. 3559
82. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Inventionen. Band V, Dreistimmige Inventionen / Johann Sebastian Bach ; hrsg. Ferruccio Busoni . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 39
s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 4305) . -Edition Breitkopf. 19275
83. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Orgelchoralvorspiele : auf das Pianoforte im Kammerstyl übertragen. Heft II, Nr 6-9 / Johann Sebastian Bach ; übertr. Ferrucciu Busoni . [Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 15 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 2460) . -Zawiera: Herr Gott, nun scleuss' den Himmel auf ; Durch
Adam's Fall ist ganz verderbt ; In dir ist Freude ; Jesus Christus, unser Heiland, der vin uns den Zorn Gottes wandt . -V. A. 2460
84. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Orgelchoralvorspiele : auf das Pianoforte im Kammerstyl übertragen. Heft I, Nr 1-5 / Johann Sebastian Bach ; übertr. Ferrucciu Busoni . [Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 18 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 2459) . -Zawiera: Komm, Gott, Schöpfer! ; Wachet auf, ruft uns die
Stimme ; Nun komm' der Heiden Heiland ; Nun freut euch, lieben Christen ; Ich ruf' zu dir Herr . -V. A. 2459
85. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Akademische Neuausgabe asgewählter Clavierverke : Inventionen, Präludien etc. : für Piano solo. Band I / Johann Sebastian Bach ; rev.
Heinrich Germer . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 47 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 2004) . -Zawiera: 15 Präludien ; 15
zweistimmige Invention ; Fuga ; Fragment ; Fantasia . -Collection Litolff. 2004
86. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Klavierbüchlein für Anna Magdalen Bach : tańce wybrane : na fortepian / Johann Sebastian Bach ; ed. Maria i Adam Riegerowie . -[Nuty]. Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1978. - 31 s. : il. ; 28 cm . -Zawiera: Menuet ; Musette ; Polonaise . -PWM - 6279
87. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Bach Album : für Klavier. I / zusammengest. Istvan Mariassy . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 58, [1] s. ; 31 cm . -Zawiera: Capriccio B
dur : BWV 992 ; Praeludium & Fughetta e moll : BWV 900 ; Praeludium & Fughetta F dur : BWV 901; Praeludium D dur : BWV 925 ;
Praeludium F dur : BWV 928 ; Duetto a moll : BWV 805 ; Suite E dur : BWV 817 ; Drei Menuette : BWV 841-843 ; Scherzo d moll : BWV 844 ;
Gigue f moll : BWV 845 ; Praeludium & Fuga A dur : BWV 896 ; Fuga a moll : BWV 958 ; Aria variata a moll : BWV 989 . -Z. 7028
88. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Bach Album : für Klavier. II / zusammengest. Istvan Mariassy . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 59, [1] s. ; 31 cm . -Zawiera: Praeludium
d moll : BWV 875a ; Sonata D dur : BWV 963 ; Suite Es dur : BWV 819 ; Toccata e moll : BWV 914 ; Fughetta : BWV 681 ; Fughetta : BWV 679
; Duetto F dur : BWV 803 ; Suite a moll : BWV 818 ; Partita a moll : BWV 827 . -Z. 7051
89. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Partity : Piano / Johann Sebastian Bach ; rev. Oldrich Kredba . -[Nuty]. - Praha : Stani nakladatelstvi krasne literatury, hudby a unemi. - 119
s. ; 31 cm . -Zawiera: Partita I ; Partita II ; Partita III ; Partita IV ; Partita V ; Partita VI . -SHN 744
90. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Wohltemperiertes Klavier. II / Johann Sebastian Bach ; herausg. Franz Kroll . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 132 s. ; 31 cm . -Edition Peters
8401
91. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Dreistimmige Inventionen / Johann Sebastian Bach ; hrsg. Edwin Fischer . -[Nuty]. - Berlin : Verlag Ullstein. - 36 s. ; 31 cm . -(TonmeisterAusgabe ; 4) . -T. A. 4
92. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Zweistimmige Inventionen / Johann Sebastian Bach ; hrsg. Edwin Fischer . -[Nuty]. - Berlin : Verlag Ullstein. - 35 s. ; 31 cm . -(TonmeisterAusgabe ; 3) . -T. A. 3
93. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Koncert c moll : für zwei Klaviere / Johann Sebastian Bach ; hrsg. F. C. Griepenkerl . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 27 s. ;
31 cm . -Edition Peters. 8639
94. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Zweistimmige Inventionen : mit analischen Studien auf Grund des Urtexte / Johann Sebastian Bach ; hrsg. Lajos Hernadi . -[Nuty]. Budapest : Editio Budapest, 1971. - 35 s. ; 31 cm + [Studium analityczne (34 s.)] . -Z. 1887
95. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemnn Bach / Johann Sebastian Bach ; hrsg. Wolfgang Plath . -[Nuty]. - Kassel : Bärenreiter. - 119, [3] s. :
faksym. ; 31 cm . -BA 5163
96. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Englische Suiten : Urtext. IV-VI / Johann Sebastian Bach ; hrsg. Gotthold Frotscher . -[Nuty]. - Halle : Mitteldeutscher Verlag GMBH.. - 67 s. ;
30 cm . -K 590
97. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Violin-Konzert : d moll : Ausgabe für Cembalo concertato (Orgel, Klavier) / Johann Sebastian Bach ; rekonstruiert von Gotthold Frotscher . [Nuty]. - Halle : Mitteldeutscher Verlag. - 20 s. ; 30 cm . -K. 638
98. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
[18] kleine Klavierstücke : aus Anna Magdalena Bach's Notenbüchlein / Johann Sebastian Bach ; hrsg. Lajos Hernadi . -[Nuty]. - Budapest :
Editio Musica, cop. 1961. - 16 s. ; 29 cm . -Z. 3179
99. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Suites anglaises. II, (4.-6.) / Johann Sebastian Bach ; rev. Emil Mikelka . -[Nuty]. - [Praha] : Edice Prazke Konservatore "Melantrich", cop.
1948. - 65 s. ; 31 cm . -M 279b
100. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Das Wohltemperierte Klavier : 48 Präludien und Fugen / Johann Sebastian Bach ; rev. Karl Klindworth . -[Nuty]. - Maizn : B. Schott's Söhne. 5 s. ; 34 cm . -Zawiera: Präludium 1 ; Fuge 1 . -0801
101. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Małe Preludia i inne drobne utwory / Johann Sebastian Bach ; fort. Zofia Antes, Emilian Madey . -Warszawa : mpformat dla Fundacji
Bednarska, 2006. - Płyta CD (59'10") ; 12 cm + obwoluta w formie książeczki . -(Pedagogiczna literatura muzyczna / Paweł Skrzypek ; vol. 1)
. -Zawiera: Z Notatnika Anny Magdaleny Bach ; Kleine Präludien aus dem Klavierbüchlein für W. F. Bach ; Sechs kleine Präludieb für
Anfänger auf dem Klavier ; Sechs kleine Präludien
102. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Concert d moll : zwei Klavier zu 4 Händen / Joh. Seb. Bach ; bearb. Julius Röntgen . -[Wyciąg fortepianowy]. - Wien : Universal-Edition. - 42,
[2] s. ; 34 cm . -(Universal-Edition ; Nr 625) . -U. E. 625
103. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
[VI] Varirte Choräle für die Orgel : für das Pianoforte zu 4 Händen eingericht. 1 Heft / J. S. Bach . -[Nuty]. - Francfurt a/M : Fr. Ph. Dunst. - 13
s. ; 34 cm . -264
104. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Suites anglaises : Piano / J. S. Bach ; rev. Czerny . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 41 s. ; 34 cm . -Zawiera: Suite 1 : A dur ; Suite 2 : a moll ;
Suite 3 : G dur . -2783 (203)
105. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Klavierwerke : Inventionen. IV Band, Zweistimmige Inventionen : (BWV 772 - 786) / Johann Sebastian Bach ; hrsg. F. Busoni . -[Nuty]. Leipzig : Breitkopf & Härtel, [po 1974]. - 35 s. ; 34 cm . -E. B. 31291
106. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Englische Suiten : BWV 806-808 / Johann Sebastian Bach ; wyk. Bob van Asperen (Cembalo) . -Rotterdam : Arts Music Recording, 1999. płyta CD, 67'11'' ; 12 cm . -(Brillant Classics : Bach Edition ; Vol. 13/CD84) . -Zawiera: Suite nr 1 in A dur : BWV 806 ; Suite nr 2 in a moll :
BWV 807 ; Suite nr 3 in g moll : BWV 808 . -DDD . -99372/1
107. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Englische Suiten : BWV 809-811 / Johann Sebastian Bach ; wyk. Bob van Asperen (Cembalo) . -Utrecht ; Rotterdam : Arts Music Recording,
1999. - płyta CD, 73'00'' ; 12 cm . -(Brillant Classics : Bach Edition ; Vol. 13/CD85) . -Zawiera: Suite nr 4 in F dur : BWV 809 ; Suite nr 2 in e
moll : BWV 810 ; Suite nr 3 in d moll : BWV 811 . -DDD . -99372/2
108. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Konzerttranskriptionen / Johann Sebastian Bach ; wyk. Pieter Dirksen (Cembalo) . -Utrecht ; Rotterdam : Arts Music Recording, 1999. - płyta
CD, 71'59" ; 12 CM . -(Brillant Classics : Bach Edition ; 13/CD86) . -Zawiera: Concerto in D dur : BWV 972 : after A. Vivaldi ; Concerto in G dur
: BWV 973 : after A. Vivaldi ; Concerto in g moll : BWV 975 : after A. Vivaldi ; Concerto in C dur : BWV 976 : after A. Vivaldi ; Concerto in d
moll : BWV 974 : after A. Vivaldi ; Concerto in G dur : BWV 980 : after A. Vivaldi ; Concerto in F dur : BWV 978 : after A. Vivaldi ; Concerto in
c moll : BWV 981 : after A. Vivaldi . -DDD . -99372/3
109. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Konzerttranskriptionen / Johann Sebastian Bach ; wyk. Pieter Dirksen (Cembalo) . -Utrecht ; Rotterdam : Arts Music Recording, 1999. - płyta
CD, 67'21" ; 12 cm . -(Brillant Classics : Bach Edition ; 13/CD87) . -Zawiera: Concerto in g moll : BWV 592a : after Johann Ernst von SachsenWeimar ; Concerto in d moll : BWV 987 : after Johann Ernst von Sachsen-Weimar ; Concerto in B dur : BWV 982 : after Johann Ernst von
Sachsen-Weimar ; Concerto in C dur : BWV 984 : after Johann Ernst von Sachsen-Weimar ; Concerto in g moll : BWV 985 : after Georg
Philipp Telemann ; Concerto in g dur : BWV 986 : after unknown German composer (Telemann ?) ; Concerto in g moll : BWV 983 : after
unknown German composer ; Concerto in C dur : BWV 977 : after unknown German composer ; Concerto in h moll : BWV 979 : after
unknown German composer . -DDD . -99372/4
110. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Französische Suiten : BWV 812-814 / Johann Sebastian Bach ; wyk. Joseph Payne (Cembalo) . -Boston USA ; ; Rotterdam : Arts Music
Recording, 1992. - płyta CD, 43'57" ; 12 cm . -(Brillant Classics : Bach Edition ; Vol. 13/88CD) . -Zawiera: Suite nr 1 in d moll : BWV 812 ; Suite
nr 2 in c moll : BWV 813 ; Suite nr 3 in h moll : BWV 814 . -99372/5
111. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Französische Suiten : BWV 815-817 / Johann Sebastian Bach ; wyk. Joseph Payne (Cembalo) . -Boston USA ; Rotterdam : Arts Music
Recording, 1992. - płyta CD, 49'12" ; 12 cm . -(Brillant Classics : Bach Edition ; Vol. 13/CD89) . -Zawiera: Suite nr 4 in Es dur : BWV 815 ; Suite
nr 5 in G dur : BWV 816 ; Suite nr 6 in E dur : BWV 817 . -99372/6
112. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Toccaten : BWV 910-916 / Johann Sebastian Bach ; Menno van Delft (Cembalo) . -Utrecht ; Rotterdam : Arts Music Recording, 1999. - płyta
CD, 71'28" ; 12 cm . -(Brillant Classics : Bach Edition ; Vol. 13/CD90) . -Zawiera: Toccata in d moll : BWV 913 ; Toccata in e moll : BWV 914 ;
Toccata in fis moll : BWV 910 ; Toccata in g moll : BWV 915 ; Toccata in D dur : BWV 912 ; Toccata in c moll : BWV 911 ; Toccata in G dur :
BWV 916 . -DDD . -99372/7
113. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Kunst der Fuge. Part 1 / Johann Sebastian Bach ; wyk. Menno van Delft (Cembalo) . -Utrecht ; Rotterdam : Arts Music Recording, 1999. płyta CD, 50'15' ; 12 cm . -(Brillant Classics : Bach Edition ; Vol. 13/CD91) . -Zawiera: Contrapunctus 1 - 11 . -DDD . -99372/8
114. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Kunst der Fuge. Part 2 / Johann Sebastian Bach ; wyk. Menno van Delft (Cembalo) . -Utrecht ; ; Rotterdam : Arts Music Recording, 1999. płyta CD, 48'46'' ; 12 cm . -(Brillant Classics : Bach Edition ; Vol. 13/CD92) . -Zawiera: Contrapunctus 12 - 13 ; Fuga a 3 soggetti ; Canon [1-4]
; Appendix . -DDD . -99372/9
115. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Concerto nach italanischem Gusto in F dur : BWV 971 / Johann Sebastian Bach ; Christopher Czaja Sager (Piano) . -Neuhausen : Hänssler
Classic, 1996. - Płyta CD DDD, 55'40" ; 12 cm . -Zawiera: Concerto nach italanischem Gusto in F dur : BWV 971 ; Ouverture nach
französischer Art in h moll : BWV 831 ; Vier Duette : BWV 802-805 . -LC 6047
116. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Klavierwerke / Johann Sebastian Bach ; wyk. Dame Myra Hess, Wladimir Horowitz, Dinu Lipatki (piano) . -Hamburg : The International
Music Company, 2000. - 2 płyty CD ADD, 79'22''-42'40'' ; 12 cm . -Zawiera: Partita Nr 1 in B dur : BWV 825 ; Italienisches Konzert : BWV 971
; Choralvorspiele ; Das Wohltemperierte Klavier : BWV 879-893 . -LC 02057
117. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Keyboard Concertos / Johann Sebastian Bach ; wyk. Güher & Süher Pekinel (pianos), Züricher Kammerorchester, dyr. Howard
GriffithsWarner Classics, 2004. - płyta CD DDD, 58'29" ; 12 cm . -Zawiera: Concerto for two keyboards in c moll : BWV 1062 ; Concerto for
two keyboards in C dur : BWV 1061 ; Concerto for three keyboards in d moll : BWV 1063 ; Concerto for two keyboards in c moll : BWV 1060
. -2564 61950-2
118. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Concerto for Piano and Orchestra Nr 1 in d moll : BWV 1052 / Johann Sebastian Bach ; Glenn GuldSony Classical, 1992. - 2 płyty CD ADD,
69'42"-32'08" ; 12 cm . -(The Glenn Gould Edition) . -Zawiera: Concerto for Piano and Orchestra Nr 1 in d moll : BWV 1052 ; Concerto for
Piano and Orchestra Nr 2 in E dur : BWV 1053 ; Concerto for Piano and Orchestra Nr 3 in D dur : BWV 1054 ; Concerto for Piano and
Orchestra Nr 4 in A dur : BWV 1055 ; Concerto for Piano and Orchestra Nr 5 in f moll : BWV 1056 ; Concerto for Piano and Orchestra Nr 7 in
g moll : BWV 1058 . -SM2K 52 591
119. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Englisch Suites : BWV 806-811 / Johann Sebastian Bach ; wyk. Glenn GouldSony Classical, 1994. - 2 płyty CD ADD, 52'00"-59'45'' ; 12 cm . (The Glenn Gould Edition) . -SM2K 52 606
120. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
French Suites : BWV 812-817 / Johann Sebastian Bach ; wyk. Glenn GouldSony Classical, 1994. - 2 płyty CD ADD, 38'54''-46'52'' ; 12 cm . (The Glenn Gould Edition) . -SM2K 52 609
121. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Maljen'kije prjeljudii i fugi = [Małe preludia i fugi] : dlja fortjepiano = [na fortepian] / J. S. Bach . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje
Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1951. - 48 s. ; 29 cm . -M. 14581 G.
122. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Das Wohltemperierte Klavier = Horoszo Tjempjerowalnyj Klawir : 48 prjeljudij i fug dlja fortjepiano = [48 preludiów i fug na fortepian]. Tom
II / J. S. Bach ; oprac. C. Czerny . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1956. - 132 s. ; 29 cm . -25523
123. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
[3] Fughetten : [Klavier] / Joh. Seb. Bach ; [red.] Max Reger . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [cop. 1916]. - 9 s. ; [30 cm] . -(Edition
Schott : Einzel Ausgabe ; 01088) . -Edition Schott No. 01088
124. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
[für Klavier] / [Johann Sebastian Bach] . -[Nuty]. - 73 s. ; 30 cm . -Zawiera: Toccata e moll ; Toccata d moll ; Partita Nr 1 : B dur ; Italienisches
Konzert : F dur ; Chromatische Fantasie u. Fuge d moll ; Englische Suite Nr 6 : d moll . -Brak strony tytułowej . -514
125. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Chromatische Phantasie und Fuge : [Klavier] / Johann Sebastian Bach ; bearb. Max Reger . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [cop. 1915]. 18, [2] s. ; 30 cm . -(Edition Schott : Einzel Ausgabe ; 01083/85) . -30257
126. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
[3] Präludien mit Fughetten : [Klawier] / Joh. Seb. Bach ; bearb. Max Reger . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [cop. 1916]. - 15 s. ; 34 cm
. -(Edition Schott : Einzel Ausgabe ; 01089/01091) . -Edition Schott. Nr 01089/91
127. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Koncjert d moll = [Koncert d moll] : dlja fortepiano s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / J. S. Bach ; red. A. Goldenwiejzer . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1954. - 47 s. ; 29 cm . -M 23747 G
128. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
[12] organowych preludiów chorałowych / J. S. Bach . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1956. - 79 s. ; 29
s. . -Zawiera: 12 organowych preludiów chorałowych ; Largo : z sonaty organowej C dur . -M 25174 G
129. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Tokkata i fuga = [Toccata i fuga] : d moll : obrabotka dlja fortepiano = [opracowanie na fortepian] / J. S. Bach ; oprac. K. Tauzig . -[Nuty]. Leningrad : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1951. - 13 s. ; 29 cm . -6103
130. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Dwuchgolosnyje inwjencii i simfonii (trjechgolosnyje inwjencii) = [Inwencje dwugłosowe i sinfonie (inwencje trzygłosowe)] : dlja fortepiano
= [na fortepian] / J. S. Bach . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1950. - 87 s. ; 29 cm . -M 19557 G
131. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Dwjenadcat' maljen'kich p'jes = [12 małych utworów] : iz notnoj tjetradi Anny Magdaliny Bach = [z nutowej książeczki Anny Magdaleny
Bach] : dlja fortepiano = [na fortepian] / J. S. Bach . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1957. - 11 s. ; 29 cm
. -3865/68
132. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Das Wohltemperierte Klavier = Horoszo Tjempjerowalnyj Klawir. Tom II / J. S. Bach ; oprac. Ju. Alieksandrow . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka,
1968. - 141 s. ; 29 cm . -3176
133. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Das Wohltemperierte Klavier = Horoszo Tjempjerowalnyj Klawir. Tom I / J. S. Bach ; oprac. Ju. Alieksandrow . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka,
1968. - 117 s. ; 29 cm . -3176
134. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Organaja fantazija i fuga = [Fantazja i fuga organowa] : pjerjelożenije dlja fortepiano = [transkrypcja na fortepian] : g moll / J. S. Bach ;
oprac. F. Liszt . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1958. - 16 s. ; 29 cm . -26808
135. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Dwie Fugi : na fortepian / Johann Sebastian Bach . -[Moskwa] : Muzyka, 1967. - 19 cm ; 29 cm . -Zawiera: Dwie Fugi : na fortepian ; Presto z
sonaty skrzypcowej nr 1 : na fortepian . -ISBN 5109
136. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Izbrannyje proizwiedienija = [Utwory zebrane] : dlja fortepiano = [na fortepian] / Johann Sebastian Bach . -[Nuty]. - Moskwa : Izdatiel'stwo
Muzyka, 1968. - 67 s. ; 29 cm . -Zawiera: Preludium ; Allemanda ; Aria ; Gawot ; Largo ; Dwa preludia chorałowe na organy ; Fuga ; Andante ;
Scherzo ; Trzy utwory ; Fuga ; Suita ; Fuga ; Uwertura ; Fantazja ; Siciliana . -882
137. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Organnyje horal'nyje preljudii = [Organowe preludia chorałowe] : dlja fortepiano = [na fortepian] / Johann Sebastian Bach . -[Nuty]. Moskwa : Muzyka, 1970. - 32 s. ; 29 cm . -I - XII . -6580
138. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Hromaticzjeskaja fantazija i fuga = [Fantazja chromatyczna i fuga] : dlja fortepiano = [na fortepian] / Johann Sebastian Bach ; red. A. B.
Gol'diewiejzer . -[Nuty]. - Moskwa : Gosudarstwiennoje Muzykalnoje Izdatielstwo, 1951. - 19 s. ; 29 cm . -M. 22025 G.
139. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Francuzskije sjuity = [Suity francuskie] / Johann Sebastian Bach ; red. Egon Pietr . -[Nuty]. - Moskwa : Gosudarstwiennoje Muzykalnoje
Izdatielstwo, 1947. - 68 s. ; 31 cm . -M. 22025 G.
140. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Polifonieczjeskaja tjetrad' = [Zeszyt polifoniczny] : dlja fortepiano = [na fortepian] / Johann Sebastian Bach ; red.l I. A. Brajudo . -[Nuty]. Leningrad : Muzyka, 1964. - 105, [2] s. ; 29 cm . -Zawiera: Z zeszytu nutowego Anny Magdaleny Bach ; Małe preludia ; Inwencje ; Sinfonie ;
Małe fugi i kanon ; Suita f moll (niedokończona) ; 5 łatwych utworów manuałowych ; Utwoty poprzedników i współczesnych Bachowi
kompozytorów . -116
141. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Izbrannyje proizwiedienija = [Utwory zebrane] : dlja fortepiano = [na fortepian] / Johann Sebastian Bach . -[Nuty]. - Moskwa : Izdatiel'stwo
Muzyka, 1967. - 67 s. ; 29 cm . -Zawiera: Fantazja c moll ; Preludium, fuga i allegro ; Sarabanda z wariacjami ; Preludium i fuga z sonaty a
moll ; Fuga na temat Albinoniego ; Przeludium i fuga a moll ; Preludium i fuga d moll na organy : opracowanie na fortepian / oprac. A.
Niemierowskij. Andante ; Scherzo ; Trzy utwory ; Fuga ; Suita ; Fuga ; Uwertura ; Fantazja ; Siciliana . -3144
142. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Clavierverke / Johann Sebastian Bach . -[Nuty]. - Leipzig : Steingräber Verlag. - 147 s. ; 30 cm . -Zawiera: Die 6 französischen Suiten : Nr 1-6 ;
Die 6 englischen Suiten : Nr 1-6 . -150 s.
143. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Das Wohltemperierte Clavier : Kritische Ausgabe. II Theil, (1744) / Johann Sebastian Bach ; rev. Hans Bischoff . -[Nuty]. - Leipzig :
Steingräber Verlag. - 133 s. ; 30 cm . -232
144. Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Chromatische Fantasie / Johann Sebastia Bach ; interpr. Ferruccio Busoni . -[Nuty]. - Berlin : N. Simrock. - 23 s. ; 30 cm . -11787
145. Bach, Johann Sebstian
Compositions pour Orgue : arrangees pour Piano a quatre mains / Johann Sebstian Bach ; arr. F. X. Gleichauf . -[Nuty]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 73 s . (zeszyt 1), 90 s. (zeszyt 2) ; 22 x 31 cm . -Zawiera: Passacaglia c-moll ; Pastorale F dur ; Preludium und Fuge C dur ; Preludium
und Fuge G dur ; Preludium und Fuge A dur ; Fantasie und Fuge g moll ; Preludium und Fuge a moll ; Preludium und Fuge e moll ; Preludium
und Fuge h moll ; Präludium und Fuge f moll ; Präludium und Fuge c moll ; Präludium und Fuge C dur ; Präludium und Fuge Es dur ; Toccata
und Fuge F dur ; Toccata und Fuge d moll . -2988/2990
146. Bach, Wilhelm Friedemann (1710-1784)
[12] polonezów : na fortepian / Wilhelm Friedemann Bach ; red. Bolesław Woytowicz . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1968. - 39 s. : il. ; 28 s. . -PWM - 6600
147. Bach, Wilhelm Friedemann (1710-1784)
Konzert : für die Orgel : für Pianoforte zu 2 Händen bearbeitet / Wilhelm Friedemann Bach ; bearb. August Stradal . -[Nuty]. - Leipzig :
Breitkopf & Härtel. - 27 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 2241) . -V. A. 2241
148. Bach, Wilhelm Friedemann (1710-1784)
Fugen und Polonaisen : für Klavier zu 2 Händen / Wilhelm Friedemann Bach ; hrsg. Walter Niemann . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 52 s. ;
31 cm . -(Edition Peters ; Nr 750) . -Zawiera: 8 Fugen ; 12 Polonaisen . -Edition Peters. 9898
149. Badings, Henk (1936)
Sonatine für Klavier / Henk Badings . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 8 s. ; 31 cm . -(Ed. Schott ; 2576) . -B. S. S. 34899
150. Baird, Tadeusz (1928-1981)
Mała suita dziecięca : [na fortepian] / Tadeusz Baird ; ed. Emma Altberg . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1981. - 8 s. ; 31 cm
. -(per pianoforte) . -ISBN 83-224-1662-8, PWM - 1485
151. Baird, Tadeusz (1928-1981)
Sonatina nr 2 : na fortepian = pour piano / Tadeusz Baird . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1953. - 16 s. ; 34 cm
152. Bakfark, Valentini (1506/7-1576)
Opera Omnia. I, Das Lautenbuch von Lyon / Valentini Bakfark ; hrsg. Istvan Homolya, Daniel Benkö . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. 136 s. : faksym. ; 31 cm + suplement (16 s.) . -Wydanie zawiera tabulatury lutniowe . -Z. 7032
153. Bakfark, Valentini (1506/7-1576)
Opera Omnia. II, Das Lautenbuch von Krakau / Valentini Bakfark ; hrsg. Istvan Homolya, Daniel Benkö . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. 122 s. : faksym. ; 31 cm . -Wydanie zawiera tabulatury lutniowe . -Z. 7926
154. Bakradze, T.
Nokturn / T. Bakradze . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1972. - 23 s. ; 29 cm . -Zawiera: Nokturn ; Improwizacja . -Trio
fortepianowe . -C 2351 K
155. Bakulow, A. Red.
Etiudy : dlja fortepiano = [na fortepian] / red. A. Bakulow . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1967. - 68 s. ; 29 cm . -4649
156. Bakulow, A. Red.
Etiudy : dlja fortepiano = [na fortepian] / red. A. Bakulow . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1978. - 52 s. ; 29 cm . -zawiera
etiudy: Majkapara, Prokofiewa, Moszkowskiego i innych. - Zeszyt 5 . -C 4634 K
157. Bakulow, A. Red.
Nowyje fortepiannyje proizwjedjenija sowjetskich kompozitorow = [Nowe utwory fortepinaowe kompozytorów radzieckich] / red. A.
Bakulow . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1967. - 42 s. ; 29 cm . -Zeszyt 2 . -4592
158. Bakulow, A. Red.
Nowyje fortepiannyje proizwjedjenija sowjetskich kompozitorow = [Nowe utwory fortepinaowe kompozytorów radzieckich] / red. A.
Bakulow . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1967. - 39 s. ; 29 cm . -Zeszyt 1 . -4655
159. Bakulow, A. Red.
Izbranny p'jesy rumynskich kompozitorow = [Utwory zebrane kompzytorów rumunskich] : dlja fortepiano = [na fortepian] /red. A. Bakulow
. -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1967. - 48 s. ; 29 cm . -4392
160. Bakulow, A. Red.
P'jesy dlja fortepiano w 4 ruki = [Utwory na fortepian na 4 ręce] / red. A. Bakulow . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1972. - 47 s. ; 29 cm . Zawiera: Taniec węgierski / Brahms. Marsz i taniec / Debussy. Malagenia / Ravel. Piosenka bez słów / Balakiriew. Fuga/ A. Sjerow. Dwa
fragmenty na fortepian na 4 ręce / O. Ejgies . -7309
161. Balajew, N.
Wariacii = [Wariacje] : na russkuju narodnuju tjemu "Pojdu l', wyjdu l' ja' = [na temat rosyjski "Pójdę, wyjdę"] : dlja fortepiano = [na
fortepian] / N. Balajew . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1952. - 19 s. ; 29 cm . -22820
162. Balakiriew, M.
Koncert fis moll : dlja fortepiano = [na fortepian] : Op. 1 / M. Balakiriew ; oprac. na dwa fort. K. Sorokin . -[Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa
: Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1951. - 42 s. ; 29 cm . -M. 21750 G.
163. Balakiriew, M.
Polnoje sobranije soczinjenij = [Wydanie dzieł wszystkich] : dlja fortepiano = [na fortepian]. I / M. A. Balakiriew . -[Nuty]. - Moskwa :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1951. - 120 s. ; 30 cm . -Zawiera: Sonata ; Noweletta ; Sonatina ; Sonata : Op. 5 . -20910a
164. Balasanian, Sergiej (1948- )
Pisni Armjenii = [Pieśni Armenii] : obrabotka dla fortepiano = [opracowanie na fortepian]. Tjetrad' I / S. Balasanian . -[Nuty]. - Moskwa :
"Sowietskij Kompozytor", 1973. - 85 s. ; 29 cm . -C 2522 K
165. Balasanian, Sergiej (1948- )
Sonatina : Nr 2 : dlja fortepiano = [na fortepian] / Sergiej Balasanian . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo,
1952. - 35 s. ; 29 cm . -22529
166. Balla, György. Oprac.
English Piano Music : for the Young Musician / copiled by György Balla . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 49, [1] s. : fot. barwne ; 31 cm
. -Z. 7416
167. Balla, György. Oprac.
Spanische Klaviermusik : für die Jugend / hrsg. György Balla . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 56 s. : il. barwne ; 31 cm . -Zawiera:
Sevilla / Albeniz, Isaac. Sonata / Albeniz, Mateo. Fabordon y glosas del octavo tono / Cabezon. Sonata / Cantallos. Sonata / Ferrer. Pavana /
Milan. Quatro diferencias sobre "Guardame las vacas" / Narvaez. Rondo / Rodriguez. Sonata / Serrano. Due Sonate / Soler . -Z. 7303
168. Bartok, Bela (1881-1945)
[Zehn] leichte Klavierstücke / Bela Bartok . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 16 s. ; 31 cm . -Z. 300
169. Bartok, Bela (1881-1945)
Rhapsodie (Premiere version) : pur Piano : Op. 1 / Bela Bartok . -[Nuty]. - Badapest : Editio Musica, cop. 1955. - 28 s. ; 31 cm . -Z. 1971
170. Bartok, Bela (1881-1945)
Album : für Klavier / Bela Bartok ; [hrsg.] Harmadik Kiadas . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, 1961. - 54 s. ; 31 cm . -Zawiera: I. Burlesque :
Op. 8 c ; II. Burlesque : Op. 8c ; Danse de L'ours ; Soir a la capagne ; V. Esquisse ; VI. Esquisse ; II. Bagatelle ; III. Bagatelle ; X. Bagatelle ; I.
Esquisse ; II. Esquisse ; XIV. Bagatelle ; V. Bagatelle ; I. Danse Roumaine . -Z. 1229
171. Bartok, Bela (1881-1945)
Mikrokosmos : Klaviermusik von allem Anfang an. I / Bela Bartok . -[Nuty]. - Budapest : Zenemükiado Vallalat. - 27, [1] s. ; 31 cm . -Z. 125
172. Bartok, Bela (1881-1945)
Mikrokosmos : Klaviermusik von allem Anfang an. III / Bela Bartok . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 51, [1] s. ; 31 cm . -Z. 127
173. Bartok, Bela (1881-1945)
Mikrokosmos : Klaviermusik von allem Anfang an. IV / Bela Bartok . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 51, [1] s. ; 31 cm . -Z. 128
174. Bartok, Bela (1881-1945)
Für Kinder : Kleine Klavierstücke für Anfänger. Heft IV / Bela Bartok . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 25 s. ; 31 cm . -Z. 4
175. Bartok, Bela (1881-1945)
Sonatine : für Klavier / Bela Bartok . -[Nuty]. - Budapest : Zenemükiado Vallalat, 1962. - 9 s. ; 31 cm . -Z. 117
176. Bartok, Bela (1881-1945)
Für Kinder : Kleine Klavierstücke für Anfänger. Heft II / Bela Bartok . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, 1962. - 24 s. ; 31 cm . -Z. 2
177. Bartok, Bela (1881-1945)
Jugend am Klavier : Stücke für das 2. und 3. Jahr des Unterrichtes. II / Bela Bartok . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, [copyright 1950]. 11 s. ; 31 cm . -Z. 988
178. Bartok, Bela (1881-1945)
Mikrokosmos : Klaviermusik von allem Anfang an. V / Bela Bartok . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 45, [3] s. ; 31 cm . -Z. 129
179. Bartok, Bela (1881-1945)
Mikrokosmos : Klaviermusik von allem Anfang an. VI / Bela Bartok . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 59 s. ; 31 cm . -Z. 130
180. Bartok, Bela (1881-1945)
Mikrokosmos : Klaviermusik von allem Anfang an. II / Bela Bartok . -[Nuty]. - Budapest : Zenemükiado Vallalat. - 37, [3] s. ; 31 cm . -Z. 126
181. Bartok, Bela (1881-1945)
Für Kinder : Kleine Klavierstücke für Anfänger. Heft III - IV / Bela Bartok . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 44, [7] s. ; 31 cm . -Z. 5455
182. Bartok, Bela (1881-1945)
[Trois] Burlesques : pour Piano : Op. 8c / Bela Bartok . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, [copyright 1950]. - 21, [3] s. ; 31 cm . -Z. 1763
183. Bartok, Bela (1881-1945)
[Deux] Images : pour piano : Op. 10 / Bela Bartok . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, [copyright 1950]. - 27, [1] s. ; 31 cm . -Zawiera: En
pleine fleur ; Danse campagnarde . -Z. 687
184. Bartok, Bela (1881-1945)
Bartok Album : für Klavier. II . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 50 s. ; 31 cm . -Zawiera: Drei Volkslieder aus dem Komitat Csik ; Nenie ;
Esquisse ; Burlesque ; Bagatelle ; Danse Roumaine ; Der Dorftanz . -Z. 4661/F
185. Bartok, Bela (1881-1945)
Bartok Album : für Klavier. III . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 56 s. ; 31 cm . -Zawiera: Sonatine ; 14 Bagatelles : Op. 6, nr 4, 7, 9, 12, 13
; 10 leichte Stücke : Widmung, Bauernlied, Qualvolles Ringen, Ungarische Volkslied ; Zwei Elegien : Op. 8/b ; Esquisses : Op. 9/b, nr 3, 4 ;
Quatre Nenies : Op. 9/a, nr 1, 2, 4 . -Z. 5390
186. Bartok, Bela (1881-1945)
Bartok Album : für Klavier. I . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 54 s. ; 31 cm . -Zawiera: Burlesque ; Danse se l'ours ; Soir a la campagne ;
Equisse ; Danse roumaine . -Z. 1229
187. Bartok, Bela (1881-1945)
Koncjert Nr 3 = [Koncert nr 3] : dlja fortepiano s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / Bela Bartok . -[Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1957. - 71 s. ; 29 cm . -M 25970 G
188. Bartok, Bela (1881-1945)
Für Kinder : Kleine Klavierstücke für Anfänger. Heft III / Bela Bartok . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 26 s. ; 31 cm . -Z. 3
189. Bartok, Bela. Oprac.
Ungarische Volkslieder : aus den Klavierstücken "Für Kinder" I. - III. : Bearbeitung für Violine und Klavier / bearb. Bela Bartok, Tivadar
Orszagh . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, 1965. - 12 s. ; 31 cm + głos: (4 s.) . -Z. 1527
190. Batagowoj, A. Red.
P'jesy = [Utwory] : w formje wariacij = [w formie wariacji] : dla fortepiano = [na fortepian] / red. A. Batagowoj . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka,
1965. - 51 s. ; 29 cm . -Zawiera: Dziewięć wariacji na temat Pajsiella / Beethoven. Menuet z wariacjami z sonaty A dur / Haydn. Rosyjska
pieśń ludowa z wariacjami / Handoszkin. Sonatina / Miaskowskij. Wariacje / Lukomskij. Wariacje na temat Mozarta / Goldienwiejzier. Sześć
wariacji / Silwanskij . -2272
191. Bauer, Jerzy (1936- )
Czerwone i czarne : Red and black : etiuda na fort. i ork. = a study for piano and orchestra / Jerzy Bauer. - partytura . -Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, [1986]. - teka ; 31 cm + Partytura (36 s.), Wyciąg fortepianowy (22 s.) . -ISBN 83-224-2431-0
192. Bazzini
Meisterstücke : für Violine und Klavier. Band II . -[Nuty]. - Bodapest : Editio Musica. - 66, [1] s. ; 31 cm . -Zawiera: La ronde des lutins : Op.
25 / Bazzini. Nocturne : Op. 9, nr 2 / Chopin. Souvenir / Drdla. Humoresque : Op. 101, nr 7 / Dvorak. Allegro / Fiocco. Romance : Op. 3 /
Glier. Cavatine : Op. 85, nr 3 / Raff. Romanza Andaluza : Op. 22, nr 1 / Sarasate. L'Abeile / Schubert. Casacade : Caprice Nr 2 / Vecsey. Largo
/ Veracini. Kuyawiak / Wieniawski . -Z. 3558
193. Becker, Albert
Quartett : für Pianoforte, Violine, Viola, Violoncell : Op. 19 / Albert Becker . -[Partytura]. - Leipzig : C. F. Peters. - 45 s. ; 31 cm + glosy:
Violine, Viola, Violoncello (po 8 s.) . -(Edition Peters ; 2065) . -Edition Peters. 6476
194. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Symphonien : für Klavier zu 2 Händen. Band I / Ludwig van Beethoven ; , bearb. Otto Singer . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 151 s. ; 31 cm . -Zawiera: Symphonie Nr 1 Cdur : Op. 21 ; Symphonie Nr 2 D dur: Op. 36 ; Symphonie Nr 3 Es dur : Op. 55 ;
Symphonie Nr 4 B dur : Op. 60 ; Symphonie Nr 5 c moll : Op. 67 . -Edition Peters. 9008
195. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Duos, Trios, Quartette, Quintette, Septett : für Pianoforte zu vier Händen / Ludwig van Beethoven ; arr. Hugo Urlich . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 98 s. ; 23 x 31 cm . -Zawiera: Quatouor F dur : Op. 18, nr 1 ; Quatouor G dur : Op. 18, nr 2 ; Quatouor
D dur : Op. 18, nr 3 . -Edition Peters. 7768
196. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Duos, Trios, Quartette, Quintette, Septett : für Pianoforte zu vier Händen / Ludwig van Beethoven ; arr. Hugo Urlich . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 39 s. ; 23 x 31 cm . -Zawiera: Grand Septuor . -Edition Peters. 6444
197. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Symphonien : für Pianoforte zu vier Händen. Band I / Ludwig van Beethoven ; arr. Hugo Urlich . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 202 s. ; 23 x 31 cm . -Zawiera: Symphonie Nr 1 Cdur : Op. 21 ; Symphonie Nr 2 D dur: Op. 36 ; Symphonie Nr 3 Es dur : Op. 55 ;
Symphonie Nr 4 B dur : Op. 60 ; Symphonie Nr 5 c moll : Op. 67 . -Edition Peters. 6312
198. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Symphonien : für Pianoforte zu vier Händen. Band II / Ludwig van Beethoven ; arr. Hugo Urlich . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 212 s. ; 23 x 31 cm . -Zawiera: Symphonie Nr 6 F dur : Op. 68 ; Symphonie Nr 7 A dur: Op. 92 ; Symphonie Nr 8 F dur : Op. 93 ;
Symphonie Nr 9 d moll : Op. 125 . -Edition Peters. 6313
199. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Klavierkonzerte un Fantasie / Ludwig van Beethoven ; fingers. vers. Richard Schmidt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 183 s. ; 31 cm . (Edition Peters ; 144) . -Zawiera: Concert nr 1 : C dur : Op. 15 ; Concert nr 2 : B dur : Op. 19 ; Concert nr 3 : c moll : Op. 37 ; Concert nr 4 : G
dur : Op. 58 ; Concert nr 5 : Es dur : Op. 73 ; Fantasie : c moll : Op. 80 . -Edition Peters. 4914
200. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Konzert Nr 3. c moll : für Klavier und Orchester : Op. 37 / Ludwig van Beethoven ; bearb. Max Pauer . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig :
Edition Peters. - 60 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2894c) . -Edition Peters. 8327
201. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Streichquartette : für Klavier zu 4 Händen : Op. 18, nr 4-6 / Ludwig van Beethoven ; bearb. Hugo Urlich und Rob. Wittmann . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 180 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 989b) . -Zawiera: Quartett c moll : Op. 18, nr 4 ; Quartett A dur
: Op. 18, nr 5 ; Quartett B dur : Op. 18, nr 6 . -Edition Peters. 7769
202. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Konzerte : für Pianoforte zu vier Händen : Op. 15 und Op. 19 / Ludwig van Beethoven ; arr. Hugo Urlich . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 92
s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 992a) . -Zawiera: Klavierkonzert Nr 1, Op. 15 : C dur ; Klavierkonzert Nr 2, Op. 19 : B dur . -Edition Peters.
8262
203. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Streichquartette : für Klavier zu 4 Händen : Op. 59, nr 1 und 2 / Ludwig van Beethoven ; bearb. Hugo Urlich und Rob. Wittmann . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 96 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 989c) . -Zawiera: Quartett F dur : Op. 59, nr 1 ; Quartett E dur :
Op. 59, nr 2 . -Edition Peters. 8001
204. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Fidelio : Oper in 2 Akten : für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 108 s. ; 23 x 31
cm . -(Edition Peters ; 111) . -Edition Peters. 8047
205. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate Op. 57 (Appasionata) f moll : für Klavier zu 2 Händen / Ludwig van Beethoven ; nach dem Urtext hrsg. Max Pauer . -[Nuty]. - Leipzig :
Edition Peters. - 30 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 4023) . -Edition Peters. 10556
206. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Symphonien : für Klavier zu 2 Händen. Band II / Ludwig van Beethoven ; bearb. Otto Singer . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 164 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 196b) . -Zawiera: Symphonie Nr 6 F dur : Op. 68 ; Symphonie Nr 7 A dur: Op. 92 ; Symphonie Nr 8
F dur : Op. 93 ; Symphonie Nr 9 d moll : Op. 125 . -Edition Peters. 9009
207. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Quartette : für Piano solo / Ludwig van Beethoven ; übertr. Gustaw Rösler . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 119 s. ; 31cm . (Edition Peters ; 1300) . -Zawiera: Quartett, Op. 18 nr 1 : F dur ; Quartett, Op. 18 nr 2 : G dur ; Quartett, Op. 18 nr 3 : D dur ; Quartett, Op.
18 nr 4 : c moll ; Quartett, Op. 18 nr 5 : A dur ; Quartett, Op. 18 nr 6 : B dur . -Edition Peters. 5547
208. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Septett : für Klavier zu 2 Händen : Op. 20 / Ludwig van Beethoven ; übertr. Otto Singer . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 31
s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 490) . -Edition Peters. 9157
209. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Toutes les Symphonies : arrangess pour Piano a quatre Mains. Cah. I, Symphonie Nr 1 - 5 / Ludwig van Beethoven ; arr. Hugo Urlich . [Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 207, [1], 35 s. ; 23 x 31 cm . -Zawiera: Symphonie Nr 1 Cdur : Op. 21 ; Symphonie Nr 2 D dur:
Op. 36 ; Symphonie Nr 3 Es dur : Op. 55 ; Symphonie Nr 4 B dur : Op. 60 ; Symphonie Nr 5 c moll : Op. 67 ; Grand Septuor : Op. 20 . -Edition
Peters. 4599
210. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Symphonien : für Pianoforte zu vier Händen. Band I / Ludwig van Beethoven ; bearb. Hugo Urlich . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 165 s. ; 23 x 31 cm . -Zawiera: Symphonie Nr 1 Cdur : Op. 21 ; Symphonie Nr 2 D dur: Op. 36 ; Symphonie Nr 3 Es dur : Op. 55 ;
Symphonie Nr 4 B dur : Op. 60 ; Symphonie Nr 5 c moll : Op. 67 . -Edition Peters. 9575
211. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Symphonies : partition de piano. Vol I / Ludwig van Beethoven ; F. Liszt . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 214 s. ; 31
cm . -Zawiera: Symphonie Nr 1 Cdur : Op. 21 ; Symphonie Nr 2 D dur: Op. 36 ; Symphonie Nr 3 Es dur : Op. 55 ; Symphonie Nr 4 B dur : Op.
60 ; Symphonie Nr 5 c moll : Op. 67 . -V. A. 40a
212. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Beethoven Album : für Klavier. I . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 54 s. ; 31 cm . -Zawiera: Sieben Bagatellen : Op. 33 ; Rondo : Op. 51,
nr 1 ; Für Elise ; 6 leichte Variationen über ein Schweizerlied; Sechs Variationen : "Nel cor piu non mi sento" ; Ecossaises ; Zwei Menuette ;
Drei Kontratänze . -Z. 4276
213. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Beethoven Album : für Klavier. II . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 50 s. ; 31 cm . -Zawiera: Rondo : Op. 51, nr 2 ; 11 neue Bagatellen :
Op. 119 ; Sechs Bagatellen : Op. 126 ; Rondo a capriccio : Op. 129 ; Andante . -Z. 4354
214. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Musik zu Goethes Trauenspiel Egmont : Op. 84 / Ludwig van Beethoven . -Klavierauszug. - Leipzig : Edition Peters. - 36 s. ; 27 cm . -(Edition
Peters ; 99) . -Zawiera: Ouverture ; Lied : Die Trommel gerühret ; Entreact I ; Entreact II ; Lied : Freudvoll und leidvoll ; Entreact III ; Entreact
IV ; Larghetto ; Melodram ; Sieges-Sinfonie ; Anhang . -Edition Peters. 4639
215. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Symphonies : partition de piano. Vol II / Ludwig van Beethoven ; F. Liszt . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 211 s. ; 31
cm . -Zawiera: Symphonie Nr 6 F dur ; Symphonie Nr 7 A dur ; Symphonie Nr 8 F dur ; Symphonie Nr 9 d moll ; Symphonie Nr 5 c moll : Op.
67 . -V. A. 40b
216. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sämmtliche Ouverturen : für Pianoforte zu 4 Händen / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Hugo Urlich . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 122 s. ; 23 x 31 cm . -Zawiera: Prometheus ; Coriolan ; Leonore Nr 1 ; Leonoer Nr 2 ; Leonore Nr 3 ; Fidelio ; Egmont ; Ruinen von
Athen ; Ouverture Op. 115 ; König Stephan ; Ouverture Op. 124 . -5290
217. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Symphonie Nr 2. D dur : Op. 36 : [für Klavier zu 4 Händen] / Ludwig van Beethoven ; E. Pauer . -[Wyciąg fortepianowy]. - Mainz : B. Schott's
Söhne. - 39, [1] s. ; 24 x 31 cm . -(Symphonien : für Klavier zu 4 Händen bearbeitet / E. Pauer ; Edition Schott Nr 04131/34) . -Edition Schott.
04131/34
218. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Konzert Nr 2. B dur : für Klavier und Orchester : Op. 19 : Ausgabe für zwei Klaviere / Ludwig van Beethoven ; bearb. Eugen d'Albert . [Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1986. - 51 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 4332) . -Edition Breitkopf.
27531
219. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Konzert Nr 1. C dur : für Klavier und Orchester : Op. 15 : Ausgabe für zwei Klaviere / Ludwig van Beethoven ; bearb. Eugen d'Albert . [Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel Musikverlag. - 64 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 4331) . -Edition Breitkopf. 27531
220. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Ecossaisen : für Pianoforte zu zwei Händen : für den Konzertvortrag bearbeiten / Ludwig van Beethoven ; berab. Ferruccio Busoni . [Nuty]. - Leizpig : Breitkopf & Härtel. - 7 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 2550) . -Edition Breitkopf. 18407
221. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Romanzen et Serenades : arrangees pour Piano a 2 mains / Ludwig van Beethoven ; arr. Louis Winkler . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry
Litollf's Verlag. - 48 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 374) . -Zawiera: Romanze G dur : Op. 40 ; Romanze F dur : Op. 50 ; Serenade D dur : Op.
25 ; Serenade D dur : Op. 8 . -Collection Litolff. 374
222. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Concerto Nr 5 : for Piano and Orchestra / L. Beethoven . -Score. - Moscow : State Publishers Music, 1969. - 185 s. ; 22 x 17 cm . -Wydanie
"kieszonkowe" . -5246
223. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Klavier-Sonaten. Band I / Ludwig van Beethoven ; kritische instruktive Ausgabe von Eugen D'Albert . -[Nuty]. - Leipzig : Verlag von Otto
Forberg. - 223 s. ; 31 cm . -Zawiera: Sonate [c moll] op. 2, nr 3 ; Sonate [A dur] op. 2, nr 2 ; Sonate [C dur] op. 2, nr 3 ; Sonate [Es dur] op. 7;
Sonate [c moll] op. 10, nr 1 ; Sonate [F dur] op. 10, nr 2 ; Sonate [D dur] op. 10, nr 3 ; Sonate [c moll] op. 13 : Pathetique = Patetyczna ;
Sonate [E dur] op. 14, nr 2 ; Sonate [G dur] op. 14, nr 2 ; Sonate [B dur] op. 22 . -2795
224. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonata quasi una Fantasia : cis moll : op. 27, nr 2 / Ludwig van Beethoven ; rev. Ludwij Kundera . -[Nuty]. - [Praha] : Edice Prazke
Konservatore "Melantrich". - 23 s. ; 31 cm . -M163
225. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Klaviersonate : Nr 8 : c moll : Pathetique : Op. 13 / Ludwig van Beethoven ; hersg. Artur Schnabel . -[Nuty]. - Berlin : Verlag Ullstein. - 22, [2]
s. ; 31 cm . -(Tonmeister Ausgabe ; 130) . -T. A. 130
226. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate A dur : Op. 101 / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 15 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 7065) . Collection Litolff. 1/28
227. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate Es dur : Op. 81 a : [für das Painoforte] / Ludwig van Beethoven ; hrsg. L. Köhler . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 19 s. ; 31 cm . (Edition Peters ; 4026) . -Edition Peters. 9427
228. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate : Waldstein-Sonate (C dur) : Op. 53 / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Leipzig : N. Simrock. - 32 s. ; 31 cm . -K. E. Nr 11
229. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Quartett Nr 5. A dur : Op. 18, nr 5 : [für das Pianoforte zu zwei Händen] / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Louis Winkler . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 18 s. ; 31 cm . -(Tonschöpfungen : für das Pianoforte zu zwei Händen / arr. Louis
Winkler ; 7129) . -Collection Litolff. 6A
230. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate : Appassionata (f moll) : Op. 57 / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Leipzig : N. Simrock. - 31 s. ; 31 cm . -K. E. Nr 12
231. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Klaviersonate Nr 14 : Mondschein : Op. 27, nr 2 / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 20 s. ; 31 cm . -Z. 2042
232. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate für Klavier : Op. 2, nr 2 / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Leo Weiner . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, Budapest, [copyright 1959]. 24 s. ; 31 cm . -Z. 8147
233. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Klaviersonaten = Sonaty na fortepian. 1 / Ludwig van Beethoven ; red. Bolesław Woytowicz . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne. - 152, [2] s. ; 31
234. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Klavier-Sonaten. III / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Leo Weiner . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, cop. 1960. - 218 s. ; 31 cm . -Zawiera:
Appasionata : Op. 57 ; Op. 78 ; Op. 79 ; Op. 81a ; Op. 90 ; Op. 101 ; Grosse Sonate für das Hammerklavier : Op. 106 ; Op. 109 ; Op. 110 ; Op.
111 . -Z. 2348
235. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Klavier-Sonaten. II / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Leo Weiner . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, 1961. - 207 s. ; 31 cm . -Zawiera: Op. 26 ;
Sonata quasi una Fantasia : Op. 27, nr 1 ; Mondschein = [Kiężycowa] : Op. 27, nr 2 ; Op. 28 ; Op. 31, nr 1 ; Op. 31, nr 2 ; Op. 31, nr 3 ; Op. 49,
nr 1 ; Op. 49, nr 2 ; Op. 53 ; Op. 54 . -Z. 2347
236. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate [Nr] 10. G dur : Op. 96 / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 24 s. ; 31 cm . -(Tonschöpfungen :
für das Pianoforte zu zwei Händen / arr. Louis Winkler ; 7152) . -Collection Litolff. 8b
237. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate c moll : Op. 111 : Klavier zu 2 Händen / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Max Pauer und C. A. Martiemssen . -[Nuty]. - Leipzig : Edition
Peters. - 23 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 4032) . -Edition Peters. 10556
238. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate : Op. 78 : [für das Painoforte] / Ludwig van Beethoven ; hrsg. L. Köhler . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 11 s. ; 31 cm . -(Editio Peters
; 4024) . -Editio Peters. 9427
239. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Klaviersonate : Nr 23 : f moll : Appassionata: Op. 57 / Ludwig van Beethoven ; hersg. Artur Schnabel . -[Nuty]. - Berlin : Verlag Ullstein. - 48
s. ; 31 cm . -(Tonmeister Ausgabe ; 144) . -T. A. Nr 144
240. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate : für Klavier : Op. 111 / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Leo Weiner . -[Nuty]. - Budapest : Edition Musica, cop. 1960. - 24 s. ; 31 cm . -Z.
8155
241. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Klaviersonate : Op. 111 / Ludwig van Beethoven ; hrsg. L. Köhler . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 23 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 4032)
. -Edition Peters. 9427
242. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate f moll : Op. 57 / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 27 s. ; 31 cm . -Collection Litolff. 1/23
243. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate : Op. 109 : [für das Painoforte] / Ludwig van Beethoven ; hrsg. L. Köhler . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 20 s. ; 31 cm . -(Editio
Peters ; 4030) . -Editio Peters. 9427
244. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate : Op. 110 : [für das Painoforte] / Ludwig van Beethoven ; hrsg. L. Köhler . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 20 s. ; 31 cm . -(Editio
Peters ; 4031) . -Editio Peters. 9427
245. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[Klaviersonaten] / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Bramschweig : Henry Litollf's Verlag. - 215 s. ; 31 cm . -Zawiera: Op. 22 ; Op. 26 ; Op. 27
; Op. 28 ; Op. 31 ; Op. 49 ; Op. 53 . -Brak okładki i strony tytułowej . -Collection Litolff. 1980b
246. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate : Op. 78 : [für das Painoforte] / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 9 s. ; 31 cm . -Collection
Litolff. 1/24
247. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate für Klavier : Op. 26 / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Leo Weiner . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, Budapest, [copyright 1959]. - 20
s. ; 31 cm . -Z. 8150
248. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate für Klavier : Op. 14, nr 2 / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Leo Weiner . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, Budapest, [copyright
1959]. - 19 s. ; 31 cm . -Z. 6950
249. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate für Klavier : Op. 14, nr 1 / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Leo Weiner . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, Budapest, [copyright
1959]. - 14 s. ; 31 cm . -Z. 8149
250. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate für Klavier : Op. 13 : "Pathetique" / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Leo Weiner . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, Budapest,
[copyright 1959]. - 21 s. ; 31 cm . -Z. 6949
251. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate für Klavier : Op. 28 / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Leo Weiner . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, Budapest, [copyright 1959]. - 26
s. ; 31 cm . -Z. 7326
252. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate für Klavier : Op. 7 / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Leo Weiner . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, Budapest, [copyright 1959]. - 27
s. ; 31 cm . -Z. 8148
253. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate Es dur : Op. 31, nr 3 : Klavier zu 2 Händen / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Max Pauer und C. A. Martienssen . -[Nuty]. - Leipzig :
Edition Peters. - 24, [3] s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 4018) . -Edition Peters. 10555
254. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate e moll : Op. 90 : Klavier zu 2 Händen / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Max Pauer und C. A. Martienssen . -[Nuty]. - Leipzig : Edition
Peters. - 16, [2] s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 4027) . -Edition Peters. 10556
255. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate Fis dur : Op. 78 : Klavier zu 2 Händen / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Max Pauer und C. A. Martiemssen . -[Nuty]. - Leipzig : Edition
Peters. - 11 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 4024) . -Edition Peters. 10556
256. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate F dur : Op. 54 : Klavier zu 2 Händen / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Max Pauer und C. A. Martienssen . -[Nuty]. - Leipzig : Edition
Peters. - 14 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 4022) . -Edition Peters. 10555
257. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate G dur : Op. 49, nr 2 : Klavier zu 2 Händen / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 9 s. ; 31 cm . -(Edition Peters)
. -Edition Peters. 10555
258. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate f moll : Op. 2, nr 1 : Klavier zu 2 Händen / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Max Pauer, C. A. Martienssen . -[Nuty]. - Leipzig : Edition
Peters. - 19 s. ; 30 cm . -(Edition Peters ; 4001) . -Edition Peters. 10543
259. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate As dur : Op. 26 : Klavier zu 2 Händen / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Max Pauer, C. A. Martienssen . -[Nuty]. - Leipzig : Edition
Peters. - 19 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 4012) . -Edition Peters. 10555
260. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate Es dur : Op. 27, nr 1 : Klavier zu 2 Händen / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Max Pauer und C. A. Martienssen . -[Nuty]. - Leipzig :
Edition Peters. - 17, [1] s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 4013) . -Edition Peters. 10555
261. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate G dur : Op. 14, nr 2 : Klavier zu 2 Händen / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Max Pauer und C. A. Martienssen . -[Nuty]. - Leipzig :
Edition Peters. - 18 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 4010) . -Edition Peters. 10543
262. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate D dur : Op. 10, nr 3 : Klavier zu 2 Händen / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Max Pauer und C. A. Martienssen . -[Nuty]. - Leipzig :
Edition Peters. - 23 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 4007) . -Edition Peters. 10543
263. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate G dur : Op. 31, nr 1 : Klavier zu 2 Händen / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Max Pauer und C. A. Martienssen . -[Nuty]. - Leipzig :
Edition Peters. - 28, [1] s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 4016) . -Edition Peters. 10555
264. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate für Klavier : Op. 10, nr 1 / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Leo Weiner . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, Budapest, [copyright
1959]. - 15 s. ; 31 cm . -Z. 6948
265. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate [Nr] 7. c moll : Op. 30, nr 2 / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 28 s. ; 31 cm . (Tonschöpfungen : für das Pianoforte zu zwei Händen / arr. Louis Winkler ; 7149) . -Collection Litolff. 8b
266. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate [Nr] 8. G dur : Op. 30, nr 3 / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 20 s. ; 31 cm . (Tonschöpfungen : für das Pianoforte zu zwei Händen / arr. Louis Winkler ; 7150) . -Collection Litolff. 8b
267. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonatinen : für Klavier / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Peter Solymos . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, [copyright 1979]. - 43 s. ; 31 cm . Zawiera: Kurfürstensonaten : Es dur, f moll, D dur ; Leichte Sonate : C dur ; Sonatinen : D dur, F dur . -Z. 8648
268. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Polonaise in C dur : Op. 89 / Ludwig van Beethoven ; rev. Louis Köhler . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 9 s. ; 31 cm . -(L.
van Beethoven : Compositions pour le piano a 2 mains / rev. Louis Köhler ; 6) . -Collection Litolff. 42-6
269. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[12] Deutsche Tänze / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 11 s. ; 31 cm . -(Beethoven : Kompositionen
: Piano solo ; 7116) . -Collection Litolff. 42-20
270. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Quartett Nr 1. F dur : Op. 18, nr 1 : [für das Pianoforte zu zwei Händen] / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Louis Winkler . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 18 s. ; 31 cm . -(Tonschöpfungen : für das Pianoforte zu zwei Händen / arr. Louis
Winkler ; 7125) . -Collection Litolff. 6A
271. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Quartett Nr 6. B dur : Op. 18, nr 6 : [für das Pianoforte zu zwei Händen] / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Louis Winkler . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 19 s. ; 31 cm . -(Tonschöpfungen : für das Pianoforte zu zwei Händen / arr. Louis
Winkler ; 7130) . -Collection Litolff. 6A
272. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate : Op. 10, nr 3 : [Clavier-Sonate] / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Schultze - Biesantz . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. 19 s. ; 31 cm . -(Clavier-Sonaten ; 7) . -Collection Litolff. 7
273. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate [Nr] 1 : Op. 2, nr 1 : [Clavier-Sonate] / Ludwig van Beethoven ; arr. Louis Winkler . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. 19 s. ; 31 cm . -(Tonschöpfungen : für das Pianoforte zu zwei Händen / arr. Louis Winkler ; 7143) . -Collection Litolff. 8A
274. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Klaviersonaten = Sonaty na fortepian. 3 / Ludwig van Beethoven ; red. Bolesław Woytowicz . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
[1974]. - 147, [5] s. : portr. ; 30 cm
275. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[6] wariacji F dur : na temat oryginalny : op. 34 : na fortepian / Ludwig van Beethoven ; red. Zbigniew Drzewiecki . - [Nuty] . -Kraków :
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1962. - 16 s. ; 31 cm
276. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Rondo G-dur : op. 51 nr 2 na fortepian / Ludwig van Beethoven ; red. Zbigniew Drzewiecki . - [Nuty]. - [Wyd. 2] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, [1962]. - 14 s. ; 31 cm
277. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[32] wariacje c moll : na fortepian / Ludwig van Beethoven ; red. Zbigniew Drzewiecki . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1958. - 18 s. ; 31 cm
278. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Wariacje : "Nel cor pi non mi sento" / Ludwig van Beethoven ; red. Jan Hoffman . - [Nuty]. - Wyd. 6 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
[1974]. - 10 s. ; 31 cm . -Opis wg nagł. - Na fort
279. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[6] łatwych wariacji F-dur : na temat pieśni szwajcarskiej / Ludwig van Beethoven ; red. Adam Rieger . - [Nuty]. - Wyd. 7 . -Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, [1981]. - 6 s. ; 31 cm . -Na fort. - Tyt. równol.: 6 leichte Variationen F-dur. - 6 easy variations in f major. - 6 variations
faciles en fa majeur. - Imię aut. uzup. z nagł. - Skomp.: ca 1790 . -ISBN 83-224-1455-2
280. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Rondo C-dur op. 51 nr 1 : na fort. = [für Klavier] = for piano = pour piano / Ludwig van Beethoven ; red. Zbigniew Drzewiecki . - [Nuty]. [Wyd. 2] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1991]. - 8 s. ; 30 cm . -ISBN 83-224-2951-7
281. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonata cis moll : Op. 27 nr 2 : na fortepian / Ludwig van Beethoven ; oprac. Bolesław Woytowicz . - [Nuty]. - [Wyd. 4] . -Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1967. - 16 s. ; 35 cm . -Na fort. - Wyd. niniejsze oparte jest na wyd. urtekstowym Breitkopfa i Härtla . -ISBN 83-2241013-1
282. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Rondo a capriccio G dur : op. 129 : na fortepian / Ludwig van Beethoven ; red. Zbigniew Drzewiecki . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1958. - 15, [1] s. ; 35 cm
283. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Andante favori : op. 35 : na fortepian / Ludwig van Beethoven ; opalcował Bolesław Woytowicz . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1953. - 10 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 109)
284. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonata A dur : Op. 2 nr 2 : na fortepian / Ludwig van Beethoven ; opalcował Bolesław Woytowicz . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1953. - 24 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 113)
285. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[15] Sonata D dur : op. 28 : na fortepian / Ludwig van Beethoven ; red. Bolesław Woytowicz . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1964. - 26, [2] s. ; 35 cm
286. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonata Es dur : Op. 27 nr 1 : na fortepian / Ludwig van Beethoven ; oprac. Bolesław Woytowicz . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1958. - 24 ; 35 cm
287. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[11] Sonata B dur : op. 22 : na fortepian / Ludwik van Beethoven ; opalcował Bolesław Woytowicz . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1954. - 28 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 118)
288. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[12] Sonata : Op. 26 : na fortepian / Ludwig van Beethoven ; opalcował Bolesław Woytowicz . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1951. - 20 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 50) . -tyt. na okładce: Sonata As dur
289. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[10] Sonata : Op. 14 nr 2 : na fortepian / Ludwig van Beethoven ; opalcował Bolesław Woytowicz . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1950. - 18 s. ; 35 cm . -(Biblioteka Zespołów Instrumentalnych ; Zeszyt 45) . -tyt. na okładce: Sonata G dur
290. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonata E dur : Op. 14 nr 1 : na fortepian / Ludwig van Beethoven ; opalcował Bolesław Woytowicz . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1950. - 15 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 44) . -tyt. z okładki: Sonata E dur
291. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[5] Sonata : Op. 10 nr 1 : na fortepian / Ludwig van Beethoven ; opalcował Bolesław Woytowicz . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1951. - 16 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 48) . -tyt. na okładce: Sonata c moll
292. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonata G dur : Op 49 nr 2 : na fortepian / Ludwig van Beethoven ; oplacował Bolesław Woytowicz . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1960. - 12 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 84)
293. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[4] Sonata Es dur : Op 7 : na fortepian / Ludwig van Beethoven ; red. Bolesław Woytowicz. - Wyd. 2 . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1960. - 32, [2] s. ; 34 cm . -PWM 3995
294. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[Sześć] łatwych wariacji G dur : na fortepian / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1956. - 9, [1] s. ; 34 cm
. -PWM - 2227
295. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[13] Sonata : Op. 13 : na fortepian : [patetyczna] / Ludwig van Beethoven ; opalcował Bolesław Woytowicz . - [Nuty] . -Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1951. - 19 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 43)
296. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Klavier-Sonaten. I / Ludwig van Beethoven ; herausg. Max Pauer nach den Quellen neu durchgesehen von Carl Adolf Martienssen . -[Nuty]. Leipzig : Edition Peters. - 213, [1] s. : Portr. ; 31 cm . -Zawiera: Sonate [f moll] op. 2, nr 1 ; Sonate [A dur] op. 2, nr 2 ; Sonate [C dur] op. 2, nr
3 ; Sonate [Es dur] op. 7; Sonate [c moll] op. 10, nr 1 ; Sonate [F dur] op. 10, nr 2 ; Sonate [D dur] op. 10, nr 3 ; Sonate [c moll] op. 13 :
Pathetique = Patetyczna ; Sonate [E dur] op. 14, nr 2 ; Sonate [G dur] op. 14, nr 2 ; Sonate [B dur] op. 22 . -Edition Peters 10543
297. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonaten : Piano solo. III / Ludwig van Beethoven ; oprac. Leo Weiner. - Wyd. 3 . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. Budapest, 1963. - 218 s.
; 31 cm . -Zawiera: Sonate op 57 : Apassinata ; Sonate op. 78 ; Sonate op. 79 ; Sonate op. 81 a ; Sonate op. 90 ; Sonate op. 101; Sonate op.
106 ; Sonate op. 109 ; Sonate op. 110 ; Sonate op. 111 . -Na stronie tytułowej informacje podano w języku niemieckim, angielskim i
węgierskim . -Z. 2348
298. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Klavier-Sonaten. III / Ludwig van Beethoven ; herausg. Max Pauer nach den Quellen neu durchgesehen von Carl Adolf Martienssen . [Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 415 - 617, [1] s. , 3 tab. ; 31 cm . -Zawiera: Sonate op. 57 : Apassionata ; Sonate op. 78 ; Sonate op. 79 ;
Sonate op. 81 a ; Sonate op. 90 ; Sonate op. 101 ; Sonate op. 106 ; Sonate op. 109 ; Sonate op. 110 ; Sonate op. 111 . -Edition Peters 10556
299. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Klavierstücke : 34 Stücke, Rondos, Bagatellen, Präludien usw. / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Louis Köhler und Adolf Ruthardt . -[Nuty]. Leipzig : C. F. Peters. - 103 s. ; 31 cm . -(Die Klassiker des Klaviers . Beethoven : Sämtliche Werke in 8 Bänden ; 297 V) . -Zawiera: Sieben
Bagatellen, op. 33 ; Zwei preludien : durch alle Dur- Tonarten, op. 39 ; Zwei Rondos, op. 51 ; Phantasie, op. 77 ; Polonaise, op. 89 ; Elf neue
Bagatellen, op. 119 ; Sechs Bagatellen, op. 126 ; Rondo a capriccio, op. 129 ; Andante ; Praeludium ; Rondo . -Edition Peters 10556
300. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Varierte Themen : für Klavier allein oder mit Begleitung von Flöte oder violine : op 105, 107 / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Peter Hauschild
. -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 96, [2] s. ; 31 cm + głos: Flöte/Violine (29, [2] s.) . -Zawiera: Sechs variierte Themen, op. 105 nr 1-6 ;
Zehn variierte Themen, op. 107 nr 1-10 . -E. P. 12512
301. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonaty na fortepian : wybór. 2 / Ludwig van Beethoven ; red. Bolesław Woytowicz . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1980. 175, [1] s. : portr. ; 31 cm . -(Musica Viva : Muzyka instrumentalna solowa : e. muzyka fortepianowa) . -Zawiera: Sonata f moll, op. 57 :
Appassionata ; Sonata Es dur, op. 81 a : Das Lebewohl ; Sonata A dur, op. 101 ; Sonata B dur, op. 106 : Hammerklavier ; Sonata E dur, op.
109 ; Sonata As dur, op. 110 ; Sonata c moll, op. 111 . -ISBN 82-224-1429-3, PWM - 8384
302. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonaty na fortepian : wybór. 1 / Ludwig van Beethoven ; red. Bolesław Woytowicz . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1980. 158, [2] s. : portr. ; 31 cm . -(Musica Viva : Muzyka instrumentalna solowa : e. muzyka fortepianowa) . -Zawiera: Sonata f moll, op. 2 nr 1 ;
Sonata c moll, op. 10 nr 1 ; Sonata c moll, op. 13 : Patetyczna ; Sonata As dur, op. 26 : Con marci funebre ; Sonata quasi una fantasia, op. 27
nr 2 : Księzycowa ; Sonata D dur, op. 28 : Pastoralna ; Sonata d moll, op. 31 nr 2 ; Sonata C dur, op. 53 : Waldsteinowska . -ISBN 82-2241428-5, PWM - 7340
303. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Klaviersonaten = Sonaty na fortepian. 4 / Ludwig van Beethoven ; red. Bolesław Woytowicz . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1976. - 169, [3] s. : portr. ; 31 cm . -Zawiera: Sonata G dur, op. 79 ; Sonata Es dur, op. 81 a : Das Lebenwohl ; Sonata e moll, op. 90 ; Sonata
A dur, op. 101 ; Sonata B dur, op. 106 : Hammerklavier ; Sonata E dur, op. 109 ; Sonata As dur, op. 110 ; Sonata c moll, op. 111 . -PWM 7591
304. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Klaviersonaten = Sonaty na fortepian. 2 / Ludwig van Beethoven ; red. Bolesław Woytowicz . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1973. - 148, [4] s. : portr. ; 31 cm . -Zawiera: Sonata E dur, op. 14 nr 1 ; Sonata G dur, op. 14 nr 2 ; Sonata B dur, op. 22 ; Sonata As dur, op.
26 ; Sonata Es dur, op. 27 nr 1 ; Sonata cis moll, op. 27 nr 2 ; Sonata D dur, op. 28 ; Sonata G dur, op. 31 nr 1 . -PWM - 7001
305. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Wariacje A dur : na temat tańca rosyjskiego z baletu "Leśna dziewczyna" / Ludwig van Beethoven ; red. Zbigniew Drzewiecki . -[Nuty]. Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1960. - 16 ; 31 cm . -PWM - 4009
306. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Konzert : für Klavier und Orchester : C dur : op. 15 / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Max Pauer . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 59 s. ; 31 cm . -(Edition Peters : 2894a) . -Edition Peters. 8325
307. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Samlung beliebter Stücke : für Klavier zu 2 Händen / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Otto Singer . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 40 s. ; 31
cm . -(Edition Peters ; Nr 1824) . -Zawiera: Andante aus der ersten Symphonie ; Larghetto aus der zweiten Symphonie ; Andante aus der
fünften Symphonie ; Allegro aus der Sechsten Symphonie ; Allegrtto aus der siebenten Syphonie ; Scherzando aus der achten Symphonie ;
Adagio aus der neuneten Symphonie ; Marsch aus "Egmont" ; Türkischer Marsch aus "Ruinen von Athen" ; Andante aus der Kreutzersonate
. -Edition Peters. 6112
308. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[3] Konzert c moll : für Klavier und Orchester : op. 37 / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Max Pauer . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : Edition
Peters. - 60 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 2894c) . -Edition Peters. 8327
309. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[2] Koncert B dur : für Klavier und Orchester : op. 19 / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Max Pauer . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : Edition
Peters. - 47 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2894b) . -Edition Peters. 8326
310. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonatinen / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Louis Köhler und Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 52 s. ; 31 cm . -(Edition Peters :
Die Klassiker des Klaviers. Beethoven : Sämtliche Werke in 8 Bänden ; Nr 1231) . -Zawiera: Sonatine Es dur ; Sonatine f moll ; Sonatine D dur
; Sonatine C dur ; Sonatine G dur ; Sonatine F dur . -Edition Peters. 7238
311. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate : Op. 53 : für Klavier zu 2 Händen / Ludwig van Beethoven ; hrsg. C. A. Martienssen . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 34 s. ; 31 cm
. -(Edition Peters ; Nr 4021) . -Edition Peters. 10555
312. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Variationen : für Klavier zu 2 Händen. II / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Adolf Rothardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 103 s. ; 31 cm . (Edition Peters ; Nr 298b) . -Zawiera: 9 Variationen über einen Marsch von Dressler : c moll ; 9 Variationen über das Thema "Quant' e piu
bello l'amor contadino" von Paisiello : A dur ; 6 Variationen über das Duet "Nel cor piu non mi sento" von Paisiello : G dur; 12 Variationen
über die Menuett a la Vigano von Haibl : C dur ; 8 Variationen über das Thema "Une fievre brulante" von Gretry : C dur ; 10 Variationen
über das Thema "La stessa, la stessissima" von Salieri : B dur ; 7 Variationen über das Quartett "Kind, willst du ruhig schlafen" von Winter :
F dur ; 8 Variationen über das Trio "Tändeln und Scherzen" von Süssmayr : F dur ; 13 Variationen über das Thema "Es war einmal ein Alter
Mann" von Dittersdorf ; 6 leichte Variationen über ein Original Thema ; 6 leichte Variationen über ein Schweizerlied : F dur ; 7 Variationen
über das Volkslied "God save the King" : C dur ; 5 Variationen über das Volkslied "Rule Britannia" ; 8 Variationen über das Lied "Ich hab ein
kleines Hüttchen nur" : B dur . -Edition Peters. 9702
313. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Ecossaisen und Deutsche Tänze : für Klavier zu 2 Händen / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Walter Niemann . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. 19 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 1336) . -Zawiera: Sechs Ecossaisen ; Zwölf Deutsche Tänze . -Edition Peters. 10824
314. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[4] Konzert G dur : für Klavier und Orchester : Op. 58 / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Max Pauer . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : Edition
Peters. - 59 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2894d) . -Edition Peters. 8328
315. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[Dwienadcat'] wariacij = [Dwanaście wariacji] : na ruskij tanjec iz baljeta "Ljesnaja djewuszka" = [na temat tańca z baletu "Leśna
dziewczynka"] : dlja fortepiano = [na fortepian] / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje
Izdatiel'stwo, 1952. - 19 s. ; 29 cm . -1303
316. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Rondo C dur : Op. 51, nr 1 : dlja fortepiano = [na fortepian] / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje
Izdatiel'stwo, 1949. - 11 s. ; 29 cm . -91a
317. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Konzert Nr 3. c moll : für Klavier und Orchester : Op. 37 / Ludwig van Beethoven ; bearb. Eugen d'Albert . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig :
VEB Breitkopf & Härtel Musikverlag. - 64 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 4333) . -27532
318. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonata [Nr 23. f moll] : Op. 57 : dlja fotepiano = [na fortepian] / Ludwig van Beethoven ; red. Gol'djenwjejzer . -[Nuty]. - Moskwa :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1949. - 39 s. ; 29 cm . -M. 7424 G.
319. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[Djewjat'] wariacij A dur = [Dziewięć wariacji A dur] : na tjemu "Quanto e bello l'amor contadino" iz opiery "La Molinara" Pajziello = [na
temat "Quanto e bello l'amor contadino" z opery "La Molinara" Pajsiella] : dlja fortepiano = [na fortepian] / Ludwig van Beethoven . [Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1949. - 7 s. ; 29 cm . -Temat z 9 wariacjami numerowanymi . -19875
320. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Łatwa sonata Nr 2. F dur / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1953. - 20 cm ; 29 cm
. -Zawiera: Łatwa sonata Nr 2 : F dur ; [6] wariacji : na tematr z opery "La Molinara" Pajsiella . -23386
321. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Koncert Nr 5. Es dur : Op 73 : dlja fortepiano s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / Ludwig van Beethoven ; red. E. D'Al'ber . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1946. - 80 s. ; 30 cm . -23386
322. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Koncert Nr 2. B dur : Op 19 : dlja fortepiano s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / Ludwig van Beethoven ; red. E. D'Al'ber . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1946. - 51 s. ; 30 cm . -23386
323. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Koncert Nr 1. C dur : Op 15 : dlja fortepiano s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / Ludwig van Beethoven ; red. E. D'Al'ber . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1946. - 64 s. ; 30 cm . -23386
324. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Koncert Nr 4. G dur : Op 58 : dlja fortepiano s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / Ludwig van Beethoven ; red. E. D'Al'ber . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1946. - 71 s. ; 30 cm . -23386
325. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[32] Sonaten : für Pianoforte. Band II, Nr 18-32 / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Artur Schnabel . -[Nuty]. - Moskau : Edition "Musik", 1970. 862 s. ; 29 cm . -Zawiera: Op. 31, nr 3 ; Op. 49, nr 1-2 ; Op. 53 ; Op. 54 ; Op. 57 ; Op. 78 ; Op. 79 ; Op. 81 ; Op. 90 ; Op. 101 ; Op. 106 ; Op.
109 ; Op. 110 ; Op. 111 . -6359
326. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonaty : dlja fortepiano = [na fortepian] : w czjetyrjeh tomah = [w czterech tomach]. Tom IV, Nr 25-32 / Ludwig van Beethoven ; red. A. B.
Gol'djenwjejzer . -[Nuty]. - Moskwa : Izdatiel'stwo Muzyka, 1964. - 263, [1] s. ; 29 cm . -Zawiera: Op. 81a ; Op. 90 ; Op. 101 ; Op. 106 ; Op.
109 ; Op. 110 ; Op. 111 . -7426/7433
327. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Koncert Nr 1. C dur : Op 15 : dlja fortepiano s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / Ludwig van Beethoven ; red. A. Goldenweiser . [Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa : Muzyka, 1972. - 82 s. ; 29 cm . -4578
328. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Andante : dlja fortepiano = [na fortepian] / L. van Beethoven . -[Nuty]. - Leningrad : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1951. 12 s. ; 29 cm . -Utwór z roku 1804 . -M 15829a G
329. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Szjest' ljegkich sonat = [Sześć łatwych sonat] : dlja fortepiano = [na fortepian] / L. van. Beethoven . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje
Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1953. - 61 s. ; 29 cm . -M 16099 G
330. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Trio Nr 4 : dlja fortepiano, klarnjeta (ili skripki0 i wiolonczjeli = [na fortepian, klarnet (lub skrzypce) i wiolonczelę] : Op. 11 / L. van
Beethoven . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1970. - 32 s. ; 29 cm + głosy: Clarinetto in B, Violino, Violonczelo (po 8 s.) . -6070
331. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Marsz : iz muziki k p'jese "Afinskije razwaliny" = [z muzyki do "Ruin Aten"] : pjerjelożenije dlja fortepiano = [transkrypcja na fortepian] / L.
van Beethoven . -[Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1949. - 5 s. ; 29 cm . -M 4452 G
332. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Skjerco i adadżio = [Scherzo i adagio] : iz strunnogo kwartjeta Op. 135, F dur = [z kwartetu smyczkowego Op. 135, F dur] : pjerjelożenije dlja
fortepiano = [transkrypcja na fortepian] / L. van Beethoven ; transkr. M. Musorgskij . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje
Izdatiel'stwo, 1952. - 14 s. ; 29 cm . -22910
333. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Ecossaises / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Leipzig : Rob. Forberg. - 7 s. ; 34 cm . -(Klavierabenden / Eugene d'Albert ; 69) . -6368
334. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Rondo : Op. 51, nr 1 / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Leipzig : Rob. Forberg. - 7 s. ; 34 cm . -(Klavierabenden / Eugene d'Albert ; 71) . 6371
335. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Charakterische Sonate : Op. 81 : für das Pianoforte / Ludwig van Beethoven ; hrsg. J. Moscheles . -[Nuty]. - Stuttgard : Stich, Druck und
Verlag von Eduard Hallberger. - 15, [1] s. ; 34 s. . -(Hallberger's Pracht-Asugabe der Classiker Beethoven, Clementi, Haydn, Mozart in ihren
Werken für das Pianoforte allein) . -B. XXVI
336. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate A dur : Op. 2, nr 2 : für das Pianoforte / Ludwig van Beethoven; bearb. Sigmund Lebert . -[Nuty]. - Stuttgard ; Berlin : J. G. Cotta'sche
Buchhandlung Nachfolger, [cop. 1891]. - 21 s. ; 34 cm . -(Instruktive Ausgabe klassischer Klavierwerke) . -32
337. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Grande Sonate : Op. 7 / Ludwig van Beethoven ; ed. Ch. Czerny . -[Nuty]. - Bonn : N. Simrock. - 17 s. ; 34 cm . -1726
338. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Beethoven-Album / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Berlin : Drei Türme Verlag. - 32, [1] s. ; 34 cm . -Zawiera: Sonate Patheique : Op. 13 ;
Sonate (Mondschein-Sonate) : Op. 27, nr 2 ; Rondo a capriccio : Op. 129 . -1726
339. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate Pathetique : Op. 13 / Ludwig van Beethoven ; rev. I. Moscheles . -[Nuty]. - Wolfenbüttel : Louis Holle. - 14 s. ; 34 cm . -(StereotypAusgabe classischer Musikstücke ; Nr 19) . -(18)
340. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate e moll : Op. 109 : pour Piano / Ludwig van Beethoven ; rev. Otto Singer . -[Nuty]. - Hamburg : Anton J. Benjamin. - 19 s. ; 34 cm . Universum Musical ; Nr 3989/91(Nr 3) . -A. J. B. 7358
341. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate G dur : Op. 14, nr 2 : für das Pianoforte / Ludwig van Beethoven ; berab. Sigmund Lebert . -[Nuty]. - Stuttgard ; Berlin : J. G.
Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, [cop. 1891]. - 19, [1] s. ; 34 cm . -(Instruktive Ausgabe klassischer Klavierwerke) . -32
342. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Grosse Sonate : Op. 22 : für das Pianoforte / Ludwig van Beethoven ; hrsg. J. Moscheles . -[Nuty]. - Stuttgard : Stich, Druck und Verlag von
Eduard Hallberger. - 23 s. ; 34 cm . -(Hallberger's Pracht-Asugabe der Classiker Beethoven, Clementi, Haydn, Mozart in ihren Werken für das
Pianoforte allein) . -B. XI
343. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Grande Sonate : Op. 22 : pour le Pianoforte / Ludwig van Beethoven ; rev. Ch. Czerny . -[Nuty]. - Bonn : N. Simrock. - 17 s. ; 34 s. . -6227
344. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Grande Sonate : avec Marche Funebre : Op. 26 / Louis van Beethoven . -[Nuty]. - Stralsund : Charles Topp. - 19 s. ; 34 cm . -C. T. 11
345. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate As dur : Op. 26 : für das Pianoforte / Ludwig van Beethoven ; bearb. Sigmund Lebert . -[Nuty]. - Stuttgard ; Berlin : J. G. Cotta'sche
Buchhandlung Nachfolger, [cop. 1891]. - 19, [1] s. ; 34 cm . -(Instruktive Ausgabe klassischer Klavierwerke) . -33
346. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate cis moll : Op. 27, nr 2 : für das Pianoforte / Ludwig van Beethoven ; bearb. Sigmund Lebert . -[Nuty]. - Stuttgard ; Berlin : J. G.
Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, [cop. 1891]. - 15, [1] s. ; 34 cm . -(Instruktive Ausgabe klassischer Klavierwerke) . -33
347. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Grosse Sonate : Op. 28 : für das Pianoforte / Ludwig van Beethoven ; hrsg. J. Moscheles . -[Nuty]. - Stuttgard : Stich, Druck und Verlag von
Eduard Hallberger. - 23 s. ; 34 cm . -(Hallberger's Pracht-Asugabe der Classiker Beethoven, Clementi, Haydn, Mozart in ihren Werken für das
Pianoforte allein) . -B. XV
348. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate G dur : Op. 31, nr 1 : für das Pianoforte / Ludwig van Beethoven ; bearb. Sigmund Lebert . -[Nuty]. - Stuttgart ; Berlin : J. G.
Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, [cop. 1891]. - 27, [1] s. ; 34 cm . -(Instruktive Ausgabe klassischer Klavierwerke) . -33
349. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate d moll : Op. 31, nr 2 : [Klavier] / Ludwig van Beethoven ; hrsg. J. Moscheles . -[Nuty]. - Stuttgart : Deutschen Verlags-Anstalt. - 19, [2]
s. ; 34 cm . -(Hallberger's Pracht-Asugabe der Classiker Beethoven) . -B. XVII
350. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate d moll : Op. 31, nr 2 : für das Pianoforte / Ludwig van Beethoven ; hrsg. J. Moscheles . -[Nuty]. - Stuttgart : Stich, Druck und Verlag
von Eduard Hallberger. - 19 s. ; 34 cm . -(Hallberger's Pracht-Asugabe der Classiker Beethoven) . -B. XVII
351. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate d moll : Op. 31, nr 2 : für das Pianoforte / Ludwig van Beethoven ; bearb. Sigmunt Lebrt . -[Nuty]. - Stuttgart ; Berlin : J. G. Cotta'sche
Buchhandlung Nachfolger, [cop. 1891]. - 23, [1] s. ; 34 cm . -(Instruktive Ausgabe klassischer Klavierwerke) . -33
352. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate Es dur : Op. 31, nr 3 : für das Pianoforte / Ludwig van Beethoven ; hrsg. J. Moscheles . -[Nuty]. - Stuttgart : Stich, Druck und Verlag
von Eduard Hallberger. - 23 s. ; 34 cm . -(Hallberger's Pracht-Asugabe der Classiker Beethoven) . -B. XVIII
353. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Grande Sonate : Op. 53 : [Klavier] / Ludwig van Beethoven : ed. Ch. Czerny . -[Nuty]. - Bonn : N. Simrock. - 24, [1] s. ; 34 cm . -405
354. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate f moll : Op. 57 : für das Pianoforte / Ludwig van Beethoven ; bearb. Hans von Bülow . -[Nuty]. - Stuttgart ; Berlin : J. G. Cotta'sche
Buchhandlung Nachfolger, [cop. 1891]. - 39, [1] s. ; 34 cm . -(Instruktive Ausgabe klassischer Klavierwerke) . -23
355. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate f moll : Op. 57 : für das Pianoforte / Ludwig van Beethoven ; bearb. Hans von Bülow . -[Nuty]. - Stuttgart ; Berlin : J. G. Cotta'sche
Buchhandlung Nachfolger. - 39, [1] s. ; 34 cm . -23
356. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate d moll : Op. 31, nr 2 : für das Pianoforte / Ludwig van Beethoven ; bearb. Sigmunt Lebrt . -[Nuty]. - Stuttgart : J. G. Cotta'sche
Buchhandlung Nachfolger, 1877. - 23 s. ; 34 cm . -(Instruktive Ausgabe klassischer Klavierwerke : Sonaten und andere Werke für das
Pianoforte von Ludwig van Beethoven) . -33
357. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate Fis dur : Op. 78 : pour Piano / Ludwig van Beethoven ; rev. Otto Singer . -[Nuty]. - Hamburg : Anton J. Benjamin. - 11 s. ; 34 cm . -A. J.
B. 7352
358. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonatine G dur : Op. 79 / Ludwig van Beethoven ; rev. Heinrich Germer . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 13, [1] s. ; 34 cm
. -(Litolff's Akademische Ausgabe der Pianoforte-Classiker / Heinrich Germer ; 14) . -Litolff's Akademische Ausgabe. Nr 14
359. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonatine G dur : Op. 79 / Ludwig van Beethoven ; hrsg. J. Moscheles . -[Nuty]. - Stuttgart : Stich, Druck und Verlag von Eduard Hallberger. 8 s. ; 34 cm . -(Hallberger's Pracht-Asugabe der Classiker Beethoven) . -Litolff's Akademische Ausgabe. Nr 14
360. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate : Op. 101 : für das Painoforte / Ludwig van Beethoven ; hrsg. J. Moscheles . -[Nuty]. - Stuttgart : Stich, Druck und Verlag von Eduard
Hallberger. - 19 s. ; 34 cm . -(Hallberger's Pracht-Asugabe der Classiker Beethoven) . -B. XXVIII
361. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate c moll : Op. 11 : pour Piano / Ludwig van Beethoven ; rev. Otto Singer . -[Nuty]. - Hamburg : Anton J. Benjamin. - 21 s. ; 34 cm . Universum Musical ; Nr 3995/7(Nr 3) . -A. J. B. 7360
362. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate c moll : Op. 111 : für das Pianoforte / Ludwig van Beethoven : bearb. Hans von Bülow . -[Nuty]. - Stuttgart ; Berlin : J. G. Cotta'sche
Buchhandlung Nachfolger, [cop. 1891]. - 25 s. ; 34 cm . -(Instruktive Ausgabe klassischer Klavierwerke) . -35
363. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Variationen : über das Quartett "Kind willst du ruhig schlafen" aus der Oper "Das unterbrochene Opferfest" von P.Winter : Piano solo /
Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 14, [1] s. ; 34 cm . -(Collection Litolff ; Band 41) . -Collection Litolff.
Band 41, nr 12
364. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate Es dur : Op. 81a : für das Pianoforte / Ludwig van Beethoven ; bearb. Hans von Bülow . -[Nuty]. - Stuttgart ; Berlin : J. G. Cotta'sche
Buchhandlung Nachfolger, [cop. 1891]. - 20 s. ; 34 cm . -(Instruktive Ausgabe klassischer Klavierwerke) . -23
365. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Rondo a Capriccio G dur : Op. 129 : für das Pianoforte / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Stuttgard ; Berlin : J. G. Cotta'sche Buchhandlung
Nachfolger, [cop. 1891]. - 15 s. ; 34 cm . -(Instruktive Ausgabe klassischer Klavierwerke) . -35
366. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Polonaise C dur : Op. 89 : für das Pianoforte / Ludwig van Beethoven ; bearb. Hans von Bülow . -[Nuty]. - Berlin ; Stuttgard : J. G. Cotta'sche
Buchhandlung Nachfolger, [cop. 1891]. - 10 s. ; 34 cm . -(Instruktive Ausgabe klassischer Klavierwerke) . -23
367. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate B dur : Op. 22 : Piano / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 27 s. ; 34 cm . -(Edition Schott : Einzel Ausgabe
; 0223, 0224) . -Edition Schott. 0223/24
368. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate c moll : Op. 13 : Pathetique : Klavier / Ludwig van Beethoven ; rev. Otto Singer . -[Nuty]. - Leipzig : N. Simrock. - 21 s. ; 34 cm . -K. E.
Nr. 7
369. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Pianio Sonatas : Op. 2, nr 1-2, Op. 49, nr 1-2 / Ludwig van Beethoven; John LillStemra. - płyta CD ; 12 cm . -(Brillant Classics : Beethoven ;
Vol 1) . -99003
370. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Pianio Sonatas : Op. 13, Op. 2, nr 3, Op. 7 / Ludwig van Beethoven ; John LillStemra. - płyta CD, 78'00'' ; 12 cm . -(Brillant Classics :
Beethoven ; Vol 2) . -99004
371. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Pianio Sonatas : Op. 10, nr 1-3 / Ludwig van Beethoven ; John LillStemra. - płyta CD, 62'41'' ; 12 cm . -(Brillant Classics : Beethoven ; Vol 3) . 99005
372. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Pianio Sonatas : Op. 14, nr 1, Op. 14, nr 2, Op. 27, nr 1, Op. 27, nr 2 / Ludwig van Beethoven ; John LillStemra. - płyta CD, 66'46'' ; 12 cm . (Brillant Classics : Beethoven ; Vol 4) . -99006
373. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Pianio Sonatas : Op. 22, Op. 26, Op. 28 / Ludwig van Beethoven ; John LillStemra. - płyta CD, 73'32'' ; 12 cm . -(Brillant Classics : Beethoven ;
Vol 5) . -99007
374. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Pianio Sonatas : Op. 31, nr 1-3 / Ludwig van Beethoven ; John LillStemra. - płyta CD, 77'49'' ; 12 cm . -(Brillant Classics : Beethoven ; Vol 6) . 99007
375. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Pianio Sonatas : Op. 53, Op. 54, Op. 57 / Ludwig van Beethoven ; John LillStemra. - płyta CD, 63'48'' ; 12 cm . -(Brillant Classics : Beethoven ;
Vol 7) . -99009
376. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Pianio Sonatas : Op. 78, Op. 79, Op. 81a, Op. 101 / Ludwig van Beethoven ; John LillStemra. - płyta CD, 61'20'' ; 12 cm . -(Brillant Classics :
Beethoven ; Vol 8) . -99010
377. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Pianio Sonatas : Op. 90, Op. 106 / Ludwig van Beethoven ; John LillStemra. - płyta CD, 68'30'' ; 12 cm . -(Brillant Classics : Beethoven ; Vol 9)
. -99011
378. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Pianio Sonatas : Op. 109, Op. 110, Op. 111 / Ludwig van Beethoven ; John LillStemra. - płyta CD, 74'53'' ; 12 cm . -(Brillant Classics :
Beethoven ; Vol 10) . -99012
379. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Andante Op. 35 : pour le Piano / Ludwig van Beethoven . -[Nuty]. - Berlin : Ed. Bote & G. Bock. - 9 s. ; 30 cm . -3282
380. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Fantasie c moll : für Pianoforte, Orchester und Chor : Op. 80 / Ludwig van Beethoven ; bearb. Franz Kullak . -[Wyciąg fortepianowy]. Leipzig : Steingräber Verlag. - 45, [1] s. ; 30 cm . -(Edition Steingräber ; Nr 143) . -306
381. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Türkischer Marsch : aus den "Ruinen von Athen" : [Op. 113] : Klavier / Ludwig van Beethoven ; rev. Fred. M. Voss . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Meinz : B. Schott's Söhne, [cop. 1913]. - 5 s. ; 30 cm . -Muzyka do dramatu . -0285
382. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Ecosseisen : für Pianoforte : I - VI / Ludwig van Beethoven ; bearb. Carl Reinecke . -[Nuty]. - Leipzig : Gebrüder & Reinecke, [cop. 1897]. - 7 s.
; 30 cm . -G. 922 R.
383. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Grosse Sonate : Op. 13 : für das Pianoforte / Ludwig van Beethoven ; hrsg. J. Moscheles . -[Nuty]. - Stuttgard : Stich, Druck und Verlag von
Eduard Hallberger. - 19, [1] s. ; 30 cm . -B. VIII
384. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate G dur : Op 14, nr 2 : für das Pianoforte / Ludwig van Beethoven ; bearb. Sigmund Lebert . -[Nuty]. - Stuttgard : J. G. Cotta'sche
Buchhandlung Nachfolger, [cop. 1891]. - 19, [1] s. ; 30 cm . -(Edition Cotta ; Nr 129) . -32
385. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonate d moll : Op. 31, nr 2 / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Hans von Bülow . -[Nuty]. - Stuttgard : J. G. Cotta'sche Buchhandlung
Nachfolger, 1877. - 22 s. ; 30 cm . -(Instruktive Ausgabe klassischer Klavierwerke) . -33
386. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Grosse Sonate [B dur] für das Hammerklavier : Op. 106 / Ludwig van Beethoven ; rev. Otto Singer . -[Nuty]. - Hamburg : Anton J. Benjamin. 42 s. ; 30 cm . -Universum Musical ; 3984/8 (5 No.) . -A. J. B. 7357
387. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonata : Op. 7 : [Piano] / Louis van Beethoven ; rev. H. Trnecek . -[Nuty]. - Wien : Wiener Musik-Velaggshaus vorm. F. Rörich. - 27 s. ; 34 cm
. -(Prager Conservatorium-Ausgabe ; Nr 5) . -P. C. A. 5084
388. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[Drittes] Concert : für das Painoforte : Op. 37 / Ludwig van Beethoven . -[Partytura]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 68 s. ; 34 cm . -Part. B.
415.
389. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonaten : für Klavier zu zwei Händen. III / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Max Pauer . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 415 - 617 s. ; 30 cm
. -(Edition Peters ; Nr 1801 c) . -Zawiera: Op. 57 ; Op. 78 ; Op. 79 ; Op. 81 a ; Op. 90 ; Op. 101 ; Op. 106 ; Op. 109 ; Op. 110 ; Op. 111 . -10556
390. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonaten : für Klavier zu zwei Händen. II / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Max Pauer . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 214 - 414 s. ; 30 cm
. -(Edition Peters ; Nr 1801 b) . -Zawiera: Op. 26 ; Op. 27, nr 1 ; Op. 27, nr 2 ; Op. 28 ; Op. 31, nr 1 ; Op. 31, nr 2 ; Op. 31, nr 3 ; Op. 49, nr 1 ;
Op. 49, nr 2 ; Op. 53 ; Op. 54 . -10555
391. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonaten : für Klavier zu zwei Händen. I / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Max Pauer . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters, [cop. 1927]. - 3 - 214 s.
; 30 cm . -(Edition Peters ; Nr 1801 a) . -Zawiera: Op. 2, nr 1 ; Op. 2, nr 2 ; Op. 2, nr 3 ; Op. 7 ; Op. 10, nr 1 ; Op. 10, nr 2 ; Op. 10, nr 3 ; Op. 13
; Op. 14, nr 1 ; Op. 14, nr 2 ; Op. 22 . -10543
392. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Andante F dur : Op. 35 / Ludwig van Beethoven ; rev. Fred. M. Voss . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [cop. 1913]. - 9 s. ; 30 cm . (Edition Schott : Einzel Ausgabe ; 0266) . -0266
393. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonata Nr 8 : Patjeticzjeskaja = [Patetyczna] : Op. 13 / L. van Beethoven ; red. A. B. Goldenwiezer . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje
Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1951. - 25 s. ; 30 cm . -M. 7409 G.
394. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[32] Sonaten : für Pianoforte. Band I, Nr 1-17 / Ludwig van Beethoven ; hrsg. Artur Schnabel . -[Nuty]. - Moskau : Edition "Musik", 1970. 411 s. ; 29 cm . -Zawiera: Op. 2, nr 1 ; Op. 2, nr 2 ; Op. 2, nr 3 ; Op. 7 ; Op. 10, nr 1 ; Op. 10, nr 2 ; Op. 10, nr 3 ; Op. 13 ; Op. 14, nr 1-2 ; Op.
22 ; Op. 26 ; Op. 27, nr 1-2 ; Op. 28 ; Op. 31, nr 1-2 . -3741
395. Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Sonata g moll : Op 49 nr 1 : na fortepian / Ludwig van Beethoven ; oplacował Bolesław Woytowicz . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1953. - 10 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 85)
396. Behr, Franz
Ungarische Tämze : für Pianoforte / Franz Behr . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 37 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 996) . Collection Litolff. 996
397. Bendel, Franz
[6] Deutsche Märchenbilder : für Pianoforte : Op. 135 / Franz Bendel ; rev. Clemens Schultze . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's
Verlag. - 55 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 2351) . -Zawiera: Frau Holle ; Schneewittchen ; Aschenbrödel ; Die Bremer Stadtmusikanten ;
Rotkäpcheb ; Hans im Glück . -Collection Litolff. 2351
398. Bendel, Franz
Am Genfer See : 6 Klavierstücke : Op. 139 / Franz Bendel ; rev. Clemens Schultze . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 55, [1] s.
; 31 cm . -(Collection Litolff ; 2352) . -Zawiera: Sonntagsmorgen uf Glion ; Spaziergang in Chatelard ; Julien's Ruhe in Clarens ;
Mondscheinfahrt nach der Leibesinnsel ; Am Wasserfall zu Chaudron ; Gondolfest in Vevey ; abschied von Genf . -Collection Litolff. 2352
399. Bendel, Franz
Diavolina : Salonstücke für Pianoforte / Franz Bendel . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 8 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 2112) . -Edition
Peters. 8837
400. Bendel, Franz
La Gondola : Salonstück für Pianoforte / Franz Bendel . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 8 s. ; 31 cm . -(Edition Peters : Klavier zu 2 Händen ;
Nr 2111) . -Edition Peters. 6269
401. Bendel, Franz
Dornröschen : Klavierstück / Franz Bendel . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 9 s. ; 31 cm . -(Edition Peters. Nr 1137) . -Edition Peters. 8924
402. Bendel, Franz
Mondscheinfahrt nach der Liebesinsel : op. 139 / Franz Bendel . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 11 s. ; 31 cm . -(Edition Peters : Klavier zu 2
Händen. Bendel : Op. 139 : Am Genfer See ; Nr 1251c) . -Edition Peters. 7255
403. Bendel, Franz
In Senta's Spinnstube : Spinnrädchen / Fr. Bendel . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 9 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 1136) . -Edition Peters.
7460
404. Berens, Hermann (1826-1880)
Die Pflege der linken Hand im Klavierspiel : 46 Übungsstücke und 25 Etüden für die linke Hand allein : op. 89 / Hermann Berens ; hrsg. Adolf
Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 30 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 3188) . -Edition Peters. 9463
405. Berens, Hermann (1826-1880)
Najnowsza szkoła biegłości : Neueste Schule der Geläufigkeit : op. 61 : na fort. / Herman Berens ; red. Zbigniew Drzewiecki. - [Wyd. 8] . Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1985]. - 71, [1] s. ; 31 cm . -ISBN 83-224-2315-2
406. Berger, L.
Etüden : für das Pianoforte : Op. 12 / L. Berger . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 27 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 1315) . -Edition Peters. 9738
407. Berkowicz, I. Oprac.
Al'bom junogo muzikanta = [Album młodego muzyka] : twori na fortepiano = utwory na fortepian / Red. I. Berkowicz . -[Nuty]. - Kijew :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1960. - 119, [5] s. ; 29 cm . -Edition Peters. 9738
408. Bertini, Henri
Etüden : Op. 32 / Henri Bertini ; rev. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 39 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 182b) . -Edition
Peters. 7895
409. Bertini, Henri
Etüden : Op. 29 / Henri Bertini ; rev. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 39 s. : portr. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 182b) . Edition Peters. 7894
410. Bertini, Henri
[12] kleine Klavierstüke / Henri Bertini ; rev. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 23 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 181a) . -Edition
Peters. 7892
411. Beyer, Ferd.
Vorschule : im Klavierspiel : für Schüler des zweiten Alters : Op. 101 / Ferd. Beyer ; rev. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 86,
[2] s. ; 31 cm . -(Edition Peters) . -Edition Peters. 8033
412. Biehl, Albert
Łatwe etiudy oktawowe : na fortepian : Op. 140 / Albert Biehl ; rev. Antonin Resler . -[Nuty]. - Praha : Stani nakladatelstvi krasne literatury,
hudby a unemi. - 25 s. ; 31 cm . -H 2507
413. Bielow, W. S. Oprac.
Dwa preludia : Op. 15, nr 2; Op. 17, nr 2 : - [na fortepian] / red. W. S. Bielow . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. - 23 s. ; 29 s. . -Zawiera:
Dwa preludia : Op. 15, nr 2; Op. 17, nr 2 / Skriabin. Mazurka : Op. 24, nr 4 / Blumenfeld. Pranna Serenada / Schubert ; Liszt. Preludium /
Kriejn . -1210
414. Bielow, W. S. Oprac.
Gawot : Op. 12, nr 2 / Prokofiew. Walc : Op. 10, nr 2 / Rachmaninow. Hochzeitstag auf Troldhaugen : Op. 65, nr 6 / Grieg ; zebrał W. S.
Bielow . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. - 26 s. ; 29 cm . -1034
415. Bielow, W. S. Oprac.
Cztery preludia : Op. 34, nr 5, 10, 12, 15 / red. W. S. Bielow . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. - 26 s. ; 29 cm . -Zawiera: Cztery preludia :
Op. 34, nr 5, 10, 12, 15 / Szostakowicz. Rozkwit : Op. 12, nr 2 / Schumann. Moment muzyczny : Op. 16, nr 3 / Rachmaninow . -1208
416. Bielow, W. S. Oprac.
Polifoniczjeskaja Muzyka = [Muzyka polifoniczna] : dlja fortepiano = [na fortepian] / abr. W. S. Bielow . -[Nuty]. - [Moskwa] : Muzyka,
1965. - 25 s. ; 29 cm . -Zawiera: Fuga / Chopin. Fuga / Glinka. Fuga / Miaskowskij. Rosyjska melodia : w formie fugi / Stiemniewskij. Fugetta/
Biriukow . -1181
417. Bielow, W. S. Oprac.
Polifoniczjeskaja Muzyka = [Muzyka polifoniczna] : dlja fortepiano = [na fortepian]. Kurs III / red. W. S. Bielow . -[Nuty]. - [Moskwa] :
Muzyka, 1965. - 26 s. ; 29 cm . -Zawiera: Organowe prleludium chorałowe / Bach ; oprac. Busoni. Preludium i Fuga : Op. 52, nr 3 / SaintSaens. Preludium i fuga : Op. 21, nr 1- 2 / Czajkowski. Fuga : OP. 78, nr 6 / Miaskowskij . -1490
418. Bielow, W. S. Oprac.
Polifoniczjeskaja Muzyka = [Muzyka polifoniczna] : dlja fortepiano = [na fortepian]. Kurs II / red. W. S. Bielow . -[Nuty]. - [Moskwa] :
Muzyka, 1965. - 20 s. ; 29 cm . -Zawiera: "Kocia fuga" / Scarlatti. Fuga : OP. 17, nr 2 / Rimski-Korsakow. Fuga / Skriabin. Preludium i fuga :
Op. 87, nr 21 / Szostakowicz . -1489
419. Bielow, W. S. Oprac.
Polifoniczjeskaja Muzyka = [Muzyka polifoniczna] : dlja fortepiano = [na fortepian]. Kurs IV / red. W. S. Bielow . -[Nuty]. - [Moskwa] :
Muzyka, 1966. - 38 s. ; 29 cm . -Zawiera: Preludium i fuga / Szostakowicz. Preludium i fuga / Glazunow. Preludium organowe i fuga a moll /
Bach ; oprac. List . -1359
420. Bielow, W. S. Red.
Dwa poematy : Op. 32 / Skriabin. Capriccio : Op. 76, nr 2 / Brahms. Toccata / Eszpai ; red. W. S. Bielow . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. 26 s. ; 29 cm . -[na fortepian] . -1205
421. Bielow, W. S. Red.
P'jesy = [Utwory] / red. W. S. Bielow . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. - 48 s. ; 29 cm . -Zawiera: Toccata / Saint-Saens. Etiuda /
Rachmaninow. Nowela / P. Sawincew. Rapsodia / G. Kirkow . -na fortepian . -2243
422. Bielow, W. S. Red.
Etiudy : dlja fortepiano = [na fortepian] / red. W. S. Bielow . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. - 23 s. ; 29 cm . -Zeszyt 4 . -1309
423. Bielow, W. S. Red.
Etiudy : dlja fortepiano = [na fortepian] / red. S. W. Bielow . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. - 24 s. ; 29 cm . -Zawiera: Etiuda : Op. 4, nr 1
/ Szymanowski. Etiuda : Op. 12 / Liadow. Etiuda : Op. 7, nr 4 / Strawinski. Etiuda / Rakow . -Kurs 3, zeszyt 4 . -1326
424. Bielow, W. S. Red.
Scherzo / red. W. S. Bielow . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. - 28 s. ; 29 cm . -Zawiera: Scherzo / Borodin. Rapsodia węgierska Nr 5 / Liszt.
4 preludia / Kabalewski . -1037
425. Bizet, Georges
[Zwei] Koncertsuiten : Aus der Musik zu der "Arlesierin" : für Pianoforte zu 4 Händen / Georges Bizet ; bearb. Otto Singer . -[Nuty]. - Leipzig
: C. F. Peters. - 55 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 3199) . -Edition Peters. 9267
426. Bizet, Georges
Carmen : Oper in 4 Akten / Georges Bizet ; bearb. Max Schultze . -Klacierauszug. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 111 s. ; 31 cm . (Collection Litolff ; 2381) . -Collection Litolff. 2381
427. Blagoj, D.
Al'bom p'jes = [Album]. 1 / D. Blagoj . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1969. - 28 s. ; 29 cm . -C 164 K
428. Bloch, Augustyn (1929-2006)
Filigranki : na fortepian / Augustyn Bloch . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1979. - 23, [1] s. ; 23 x 22 cm . -ISBN 83-224-11421, C 164 K
429. Bloch, Augustyn (1929-2006)
Wariacje : na fortepian / Augustyn Bloch . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1966. - 13 s. ; 31 cm . -PWM - 6058
430. Boieldieu, A. F.
Johann von Paris : Oper in zwei Akten : für Pianoforte zu 4 Händen / A. F. Boieldieu ; bearb. Rob. Wittmann . -[Wyciąg fortepianowy]. Leipzig : C. F. Peters. - 88 s. ; 23 x 31 cm . -Edition Peters. 5294.5711
431. Boieldieu, A. F.
Die weisse Dame : komische Oper in drei Akten : Klavierauszug zu vier Händen / A. F. Boieldieu . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 120 s. ; 23 x 31 cm . -Edition Peters. 4659
432. Bolesław Woytowicz
6 utworów na fortepian . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1948. - 23 s. ; 34 cm . -(Zeszyt Zbiorowy Utworów Fortepianowych
Współczesnych Kompozytorów Polskich) . -Zawiera: Recitativo e arietta / Bolesław Woytowicz. Humoreska / Michał Spisak. Adagio : z
Sonatiny Kolędowej / Tadeusz Kassern. Interludium. Etiuda : z "Kręgu Kwintowego" / Andrzej Panufnik. Mazurek / Artur Malawski . -PWM 182
433. Both, Lehel. Oprac.
Russian Piano Music : for the Young Misician / ed. Lehel Both . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 50, [2] s. : il. barwne ; 31 cm . -Z. 6856
434. Brahms, Johannes (1833-1897)
Fantasien : Op. 116 : für Pianoforte / Johannes Brahms . -[Nuty]. - Berlin : N. Simrock. - 18 s. ; 31 cm . -(Simrock Volks-Ausgabe ; 172/73) . Zawiera: Capriccio : Op. 116, Heft I ; Intermezzo : Op. 116, Heft I ; Capriccio : Op. 116, Heft I . -9874
435. Brahms, Johannes (1833-1897)
[Vier] Klavierstücke : pour Piano : Op. 119 / Johannes Brahms ; [hrsg.] Mayer . -[Nuty]. - Leipzig : N. Simrock. - 23, [1] s. ; 31 cm . -Elite
Edition ; 632 (S) . -Zawiera: Intermezzo : h moll ; Intermezzo : e moll ; Intermezzo : C dur ; Rhapsodie : Es dur . -14745
436. Brahms, Johannes (1833-1897)
Symfonie Nr 2 : D dur : Op. 73 : Klavier zu 4 Händen / Johannes Brahms . -[Wyciąg fortepianowy]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 63 ; 31 cm . (Symfonien : Bearbeitung für Klavier zu 4 Händen) . -Edition Schott. 09431/35
437. Brahms, Johannes (1833-1897)
Symfonie Nr 1 : c moll : Op. 68 : Klavier zu 4 Händen / Johannes Brahms . -[Wyciąg fortepianowy]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 67 s. ; 31 cm
. -(Symfonien : Bearbeitung für Klavier zu 4 Händen) . -Edition Schott. 09426/30
438. Brahms, Johannes (1833-1897)
Akademische Fest-Ouvertüre : für grosses Orchester : Op. 80 : Bearbeitung für Klavier zu 4 Händen / Johannes Brahms . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 27 s. ; 31 cm . -(Edition Schott ; 09423/25) . -Edition Schott. 09423/25
439. Brahms, Johannes (1833-1897)
Scherzo : Op. 4 : Piano solo / Johannes Brahms ; rev. Willy Klasen . -[Nuty]. - Wien ; Leipzg : Universal-Edition A. G.. - 14 s. ; 31 cm . (Uniwersal-Edition : Klavierwerke ; 2257) . -U. E. 2257
440. Brahms, Johannes (1833-1897)
[Zwei] Rhapsodien : für Klavier : Op. 79 / Johannes Brahms . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1986. - 16, [2] s. ; 31 cm . (Edition Breitkopf ; 6011) . -J. B. 63
441. Brahms, Johannes (1833-1897)
Walzer : für Klavier : Op. 39 / Johannes Brahms . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1986. - 14 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf
; 6009) . -Zbiór zawiera 16 walców z opusu 39 . -J. B. 61
442. Brahms, Johannes (1833-1897)
Variationen und Fuge : über ein Thema von Händel : für Pianoforte : op. 24 / Johannes Brahms . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel
Musikverlag. - 22 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 6007) . -J. B. 56
443. Brahms, Johannes (1833-1897)
Sonate : C dur : für Klavier zu 2 Händen : Op. 1 / Johannes Brahms ; hrsg. Emil Sauer . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 31 s. ; 31 cm . (Edition Peters ; 3920) . -Edition Peters. 9487a
444. Brahms, Johannes (1833-1897)
Rhapsodie : Op. 79, nr 1 / Johannes Brahms . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 11 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 2732e) . Collection Litolff. 2732e
445. Brahms, Johannes (1833-1897)
Sonate Nr 1 : C dur : Op. 1 : für Pianoforte / Johannes Brahms . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 28 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ;
6000) . -J. B. 50
446. Brahms, Johannes (1833-1897)
Fantasien : Op. 116 : für Piano solo / Johannes Brahms . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 24 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 6012) . -J.
B. 64
447. Brahms, Johannes (1833-1897)
Variationen : über ein Thema von Robert Schumann : für Pianoforte : op. 9 / Johannes Brahms . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel
Musikverlag. - 16 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 6004) . -J. B. 53
448. Brahms, Johannes (1833-1897)
Symfonien : Bearbeitung für Klavier zu 4 Händen. Band I / Johannes Brahms . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 136 s. ; 23 x
31 cm . -(Editio Peters ; 3043a) . -Zawiera: Symphonie c moll : Op. 68 ; Symphonie D dur : Op 73 . -Edition Peters. 8900
449. Brahms, Johannes (1833-1897)
Brahms Album : für Klavier . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 75 s. ; 31 cm . -Zawiera: Walzer : Op. 39, nr 15 ; Zwei Rhapsodien : Op. 79,
nr 1-2 ; Fantasien : Op. 116, nr 1, 3-7 ; Drei Intermezzi : Op. 117, nr 1-3 ; Romanze : Op. 118, nr 5 ; Ungarische Tänze : Nr 5-6 ; Rhapsodie :
Op. 119, nr 4 . -Z. 5021
450. Brahms, Johannes (1833-1897)
Dwie rapsodie : op. 79 : na fortepian / Johannes Brahms ; oprac. Jan Hoffman . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1955. - 21 s. ; 35 cm . (Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 135)
451. Brahms, Johannes (1833-1897)
51 Ćwiczeń : na fortepian : cz I i II / Johannes Brahms . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1959. - 67, [1] s. ; 31 cm
452. Brahms, Johannes (1833-1897)
Sonaten : für Klavier zu 2 Händen / Johannes Brahms ; hrsg. Emil von Sauer . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 91 s. ; 31 cm . -Zawiera:
Sonate C dur, op. 1 ; Sonate fis moll, op. 2 ; Sonate f moll, op. 5 . -Edition Peters. 9487
453. Brahms, Johannes (1833-1897)
Ungarische Tänze : Klavier zu 2 Händen / Johannes Brahms ; bearb. Otto Singer . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 70, [2] s. ; 31 cm . Edition Peters. 10400
454. Brahms, Johannes (1833-1897)
Variationen und Fuge : über ein Thema von Händel : für Klavier zu 2 Händen : op. 24 / Johannes Brahms ; hrsg. Emil Sauer . -[Nuty]. - Leipzig
: C. F. Peters. - 23 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 3926) . -Edition Peters. 9487e
455. Brahms, Johannes (1833-1897)
Konzert : für Klavier und Orchester : op. 83 / Johannes Brahms ; hrsg. Emil Sauer . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 101 s. ;
31 cm . -(Edition Peters : Die Klassiker des Klaviers. Brahms : Werke in 2 Bänden ; Nr 3895) . -Edition Peters. 10401
456. Brahms, Johannes (1833-1897)
Klavierwerke. Band I / Johannes Brahms ; hrsg. Emil Sauer . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 183 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 3300a) . Zawiera: Sonate C dur : op. 1 ; Sonate fis moll : op. 2 ; Scherzo es moll : op. 4 ; Sonate f moll : op. 5 ; Varaiationen über Thema von Rob.
Schumann : op. 9 ; Balladen : op. 10, nr 1 - 4 ; Varationen über eigenes Thema : op. 21, nr 1 ; Varaiationen über ein ungarisches Lied : op.
21, nr 2 ; Variationen und Fuge über Thema von Händel : op. 24 . -Edition Peters. 9487
457. Brahms, Johannes (1833-1897)
Variationen : über ein Thema von Paganini : op. 35 : für Klavier zu 2 Händen / Johannes Brahms ; hrsg. Emil Sauer . -[Nuty]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 44 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 3663) . -Edition Peters. 10099
458. Brahms, Johannes (1833-1897)
Walzer : Op. 39 : für Klavier zu 2 Händen / Johannes Brahms . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 19 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 3666) . Zbiór zawiera 16 walców z opusu 39 . -Edition Peters. 10145
459. Brahms, Johannes (1833-1897)
Variationen : über ein Thema von Joseph Haydn : op. 56b : für zwei Klaviere / Johannes Brahms . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 33 s. ;
31 cm . -(Edition Peters ; Nr 3892) . -Edition Peters. 10409
460. Brahms, Johannes (1833-1897)
Trio Nr 3 : dlja fortepiano, skripki i wiolonczjeli = [na fortepian, skrzypce i wiolonczelę] : Op. 87 / J. Brahms . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka,
1968. - 55 s. ; 29 cm + głosy: Violino (13 s.), Violoncello (12 s.) . -4500
461. Brahms, Johannes (1833-1897)
Izbrannyje p'jesy = [Utwory wybrane] : dlja fortepiano = [na fortepian] / J. Brahms . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1968. - 38 s. ; 29 cm . -5320
462. Brahms, Johannes (1833-1897)
Ballada : Op. 10, nr 1 ; Wariacje na temat węgierski : Op. 21, nr 2 / Johannes Brahms . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1956. - 19 s. ; 29 cm . -na
fortepian . -M 25593 G
463. Brahms, Johannes (1833-1897)
Klavierwerke. III. Heft / Johannes Brahms ; hrsg. Walter Rehberg . -[Nuty]. - Stuttgart : J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger. - 67 s. ; 34
cm . -(Edition Cotta ; Nr 922/923) . -Zawiera: Sonate : Op. 5 ; Andante ; Scherzo ; Intermezzo ; Finale ; Variationen und Fuge : über ein
Thema von Hündel : Op. 24 . -922/923
464. Brahms, Johannes (1833-1897)
[Sechs] Choral-Vorspiele : für Orgel : Bearbeitung für Klavier allein : Op. 122, nr 4-11 / Johannes Brahms ; bearb. Ferruccio Bussoni . [Nuty]. - Leipzig : N. Simrock Musikverlag, [cop. 1902]. - 15, [1] s. ; 31 cm . -11779
465. Brahms, Johannes (1833-1897)
Ungarische Tänze : für Pianoforte. Heft I / Johannes Brahms . -[Nuty]. - Berlin : N. Simrok. - 23, [1] s. ; 34 cm . -7196
466. Brahms, Johannes (1833-1897)
Ungarische Tänze : für Pianoforte. Heft II / Johannes Brahms . -[Nuty]. - Berlin : N. Simrok. - 23, [1] s. ; 34 cm . -7197
467. Brahms, Johannes (1833-1897)
Ungarischer Tanz : Nr 6 : [Klavier] / Johannes Brahms; bearb. Robert Keller . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 6 s. ; 34 cm . -(Edition
Schott ; Nr 07590) . -Edition Schott. Nr 07590
468. Brahms, Johannes (1833-1897)
Klavierstücke : Op. 76, nr 6 / Johannes Brahms . -[Nuty]. - Berlin : N. Simrock. - 7 s. ; 34 cm . -Zawiera: Capriccio : Op. 76, nr 8 . -8091
469. Brahms, Johannes (1833-1897)
Klavierstücke : Op. 76, nr 5 / Johannes Brahms . -[Nuty]. - Berlin : N. Simrock. - 7 s. ; 34 cm . -Zawiera: Capriccio : Op. 76, nr 5 . -8091
470. Brahms, Johannes (1833-1897)
Fantasien : [Klavier] : Op. 116, nr 7 / Johannes Brahms . -[Nuty]. - Berlin : N. Simrock. - 7 s. ; 34 cm . -Zawiera: Capriccio in d moll : Op. 116,
nr 7 . -9875
471. Bruckner, Anton
Symphoniesätze : für Klavier zu 2 Händen / Anton Bruckner ; bearb. Otto Singer . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 47 s. ; 31
cm . -(Edition Peters ; 3847) . -Zawiera: 1. Symphonie : Scherzo ; 2. Symphonie : Andante ; 3. Symphonie : Zweiter Satz ; 3. Symphonie :
Scherzo ; 4. Syphonie : Zweiter Satz ; 4. Symphonie : Scherzo ; 7. Symphonie : Erster Satz ; 7. Simphonie : Adagio . -Edition Peters. 10571
472. Bruckner, Anton
Brucknerheft / Anton Bruckner . -[Wyciag fortepianowy]. - Berlin : Verlag Ullstein. - 16 s. ; 31 cm . -(Musik für alle ; 18. Band) . -Zawiera:
Vierte Symphonie : Romantische, Es dur : aus dem zweiten Satz ; Vierte Symphonie : aus dem Scherzo ; Neunte Symphonie : aus dem
Scherzo ; Messe in f moll : aus dem Benedictus ; Siebente Symphonie, E dur ; Erinnerung : Klavierstück . -M. f. A. 204
473. Bujarski, Zbigniew (1933- )
Kompozycja kameralna : na głos, flet, harfę, fortepian i perkusję = Chamber piece : for Voice, Flute, Harp, Paiano and Percussion =
Kammerstück : für Srimme, Flöte, Harfe, Klavier und Schlagzeug / Zbigniew Bujarski ; sł. Sigedzi Tsuboi, Kisiro Tanaka. - patytura . -Kraków :
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1965. - 11 s. ; 31 cm
474. Bunin, R.
Djetskij Al'bom = [Album dziecięcy] : [na fortepian] : Op. 31 / R. Bunin . -[Nuty]. - [Moskwa] : [Muzyka]. - 18 s. ; 29 cm . -2117
475. Burchard, C. bearb.
Berühmte Ouverturen : für Piano zu 4 Händen / bearb. C. Burchard . -[Wyciąg fortepianowy]. - Offenbach a/M : Johann Andre. - 151 s. ; 30
cm . -Zawiera: Die Stumme von Pontici / Auber. Die weisse Dame / Boieldieu. Zampa oder die Marmorbraut / Herold. Der Barbier von
Sevilla / Rossini. Der Freischütz / Weber. Norma / Bellini. Jubelouverture / Weber. Das Nachtlager in Aranada / Kreutzer. Ruy Blas /
Mendelssohn. Die lustigen Weiber von Windsor / Nicolai . -Andre 12925 III
476. Burgmüller, Friedrich (1806-1874)
Etiudy op. 100 : na fort. = Studies op. 100 : for piano / Johann Friedrich Burgmüller ; ed. Maria Riegerowa. - [Wyd. 5] . -Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1966. - 35, [1] s. ; 30 cm
477. Burgmüller, Friedrich (1806-1874)
Etiudy / Johann Friedrich Burgmüller. - Wyd. 8 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1979. - 35, [1] s. ; 35 cm . -Tyt. równol.: Etüden. Studies. - Études . -ISBN 83-224-1168-5
478. Burgmüller, Friedrich (1806-1874)
[25] leichte Etüden : für Klavier : Op. 100 / Friedrich Burgmüller ; hrsg. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 39 s. ; 31 cm . (Edition Peters ; Nr 3101) . -Zawiera: Offenen Sinnes ; Arabesque ; Hinterweise ; Kindergesellschaft ; Unschuld ; Fortschritt ; Reiselnder Bach
; Die Anmutige ; Die Jagt ; Zarte Blume ; Die Bachstelze ; Abschied ; Trost ; Steirisch ; Ballade ; Sanfte Klage ; Plappermüulchen ; Unruhe ;
Ave Maria ; Tarantelle ; Engelstimmen ; Gondellied ; Heimkehr ; Die Schwalbe ; Des Edelfräuleins Ritt . -Edition Peters. 8906
479. Burgmüller, Friedrich (1806-1874)
Etüden : für Pianoforte : Opus 105 / Friedrich Burgmüller ; hrsg. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 39 s. ; 31 cm . -Edition
Peters. 8907
480. Burgmüller, Friedrich (1806-1874)
Etüden : für Pianoforte : Opus 109 / Friedrich Burgmüller ; hrsg. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 39 s. ; 31 cm . -(Edition
Peters ; 3103) . -Edition Peters. 8908
481. Busoni, Ferruccio
Sonatina : für Klavier zu zwei Händen / Ferruccio Busoni . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 19 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 4849) . Z. 4951
482. Busoni, Ferruccio
Berceuse : pour le Piano / Ferruccio Busoni . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 7 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 3053) . -E. B. 3053
483. Busoni, Ferruccio
Sonatina : ad usum infantis : pro clavicimbalo composita / Ferruccio Busoni . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 11 s. ; 31 cm . -(Edition
Breitkopf ; 4836) . -Edition Breitkopf. 27880
484. Busoni, Ferruccio. Oprac.
Koncertnyje obrobotki orginalnych coczinjenij J. S. Bacha = [Koncertowe opracowania orginalnych kompozycji J. S, Bacha] : dlja fortepiao =
[na fortepian]. Wtoraja tjetrad' / F. Buzoni . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1968. - 156 s. ; 29 cm . -Zawiera: Preludium chorałowe : Komm,
Gott, Schöpfer! / Bach. Preludium chorałowe : Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf! / Bach. Preludium chorałowe i Fuga D dur ;
Preludium chorałowe i Fuga B dur ; Toccata C dur / Bach. Toccata d moll/ Bach . -5081
485. Busoni, Ferrucio
Minuetto Op. 14 : per pianoforte / Ferrucio Busoni . -[Nuty]. - Milano : G. Ricordi e C.. - 7 s. ; 31 cm . -Zawiera: Minuetto Op. 14 : per
pianoforte ; Gavotta Op. 25 : per pianoforte . -E. R. 653
486. Carman, Marius
Jeune et Jolie : Bluette / Marius Carman . -[Nuty]. - Leipzig : Aug. Cranz, Leipzig, [copyright 1898]. - 7, [1] s. ; 34 x 27 cm . -(Compositions
pour le piano / par Marius Carman ; Op. 332) . -C. 39596
487. Carman, Marius
Le petit Tonnelier : Morceau de genre / Marius Carman . -[Nuty]. - Leipzig : Aug. Cranz, Leipzig. - 6, [2] s. ; 34 x 27 cm . -(Compositions pour
le piano / par Marius Carman ; Op. 514) . -C. 41469
488. Carman, Marius
Composition pour le Piano / Marius Carman . -[Nuty]. - Leipzig : August Cranz. - 7 s. ; 34 cm . -Zawiera: Jeune et Jolie : Bluette : Op. 332 . -C.
39596
489. Cesar Bresgen
Spielbuch : für Klavier zu vier Händen : Zeitgenössische Hausmusik . -[Nuty]. - Leipzg : Edition Peters. - 101 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ;
4532) . -Zawiera: Kuckuckssuite / Cesar Bresgen. Langsamer Satz aus de Sonate D dur / Harald Genzmer. Impromptu / Gerhard Frommel.
Gavotte / Hans Brehme. Rondino capriccioso / Hermann Schroeder. Walzer / Günter Raphael. Bagatelle / Leo Justinius Kauffmann. Kleines
Meienkonzert / Hans Lang. Introduktion und Allegro / Ernst Lothard v. Knorr. Klaine Suite/ Walter Girnatis. Klaeine Sonate : Werk 32/I / Karl
Höller . -Edition Peters. 11530
490. Chaczaturian, Aram
[Zwei] Tänze : aus dem Ballett "Spartakus" / Aram Chatschaturjan ; hrsg. S. Witkind . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 12 s. ; 31 cm . (Edition Peters ; 4777) . -Zawiera: Tanz der Aegina ; Tanz der Gaditanischen Mädchen . -E. P. 12165
491. Chaczaturian, Aram
Djetskij al'bom = [Album dziecięcy]. I-II / Aram Chaczaturian . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1968. - 58, [1] s. ; 29 cm . -763
492. Chaczaturian, Aram
Koncjert = [Koncert] : dlja fortepiano s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / A. Chaczaturian . -[Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa :
"Sowietskij Kompozytor", 1969. - 84 s. ; 29 cm . -C 986 K
493. Chaczaturian, Aram
Wal'c = [Walc] : iz muzyki k dramje M. Ljermontowa "Maskarad" = [z muzyki do dramatu Lermontowa "Bal maskowy"] : pjerjelożjenije dlja
fortepiano w 4 ruki = [transkrypcja na fortepian na 4 ręce] / A. Chaczaturian . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje
Izdatiel'stwo, 1956. - 17 s. ; 29 cm . -25709
494. Chaczaturian, Aram
Spartak : scjeny iz baljeta = [sceny z baletu] : dlja fortepiano w czjetyrje ruki = [na fortepian na 4 ręce] / A. Chaczaturian . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Moskwa : Muzyka, 1954. - 40 s. ; 20 x 27 cm . -M 24562 G
495. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Wal'cy = [Walce] : dlja fortepiano = [na fortepian] / Fryderyk Chopin . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1968. - 140 s. ; 29 cm . -zawiera walce:
Op. 18; Op. 34, nr 1-3; Op. 42; Op. 64, nr 1-3; Op. 69, nr 1-2; Op. 70, nr 2-3; oraz z opusów pośmiertnych . -4791
496. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
[Czjetyrje] koncjertnyje piesy = [Cztery utwory koncertowe] : dlja fortepiano s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę]. I / Fryderyk Chopin ;
red. L. N. Oborin i Ja. I. Mil'sztjejn . -[Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1950. - 219, [1] s. ;
29 cm . -Zawiera: Wariacje na tematy z opery "Don Juan" Mozarta : Op. 2 ; Fantazja na tematy polskie : Op. 13 ; Krakowiak - wielkie rondo
koncertowe ; Op. 14 ; Andante spinato i wielki polonez : Op. 22 . -M. 20489 G.
497. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Koncert f moll : Op. 21 : dlja fortepiana s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / Fryderyk Chopin ; red. I. Fridman . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1946. - 68 s. ; 30 cm . -M. 20489 G.
498. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Polonaises : nr. 11-13 : Piano solo / Fr. Chopin ; rev. M. Raoul Pugno . -[Nuty]. - Wien : "Universal-Edition". - 107 s. ; 31 cm . -(UniversalEdition ; 343a) . -U. E. 343a
499. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Scherzo IV : Op. 54 / Fr. Chopin ; hrsg. Emil Sauer . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [cop. 1918]. - 19 s. ; 34 s. . -(Edition Schott ; 0375,
0376) . -Edition Schott. Nr 0375/76
500. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Etiuda c moll : (Rewolucyjna) : Op. 10, nr 12 / Fryderyk Chopin . -[Nuty]. - Poznań : Wydawnictwo Muzyczne. - 4 s. ; 30 s. . -Edition Schott.
Nr 0375/76
501. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
[Dwa] zapomniane utwory / Fryderyk Chopin ; red. Andrzej Koszewski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1979. - 9, [3] s. ; 29
cm . -Zawiera: Walc : Es dur ; Walc : a moll . -ISBN 83-224-1010-7, PWM - 6421
502. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Trio : für Klavier, Violine, Violoncello : op. 8 / Fr. Chopin ; hrsg. M. Balakirew . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 48 s. ; 31 cm + głosy: Violino
(7 s.), Violoncello . -(Edition Peters ; 1919) . -Edition Peters. 9377
503. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Rondo : für zwei Klaviere : Op. 73 / Fryderyk Chopin . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 29 s. ; 31 cm . -(Edition Peters : Klaviermusik.
Augewählte Werke für 2 Klaviere zu 4 Händen ; Nr 1914) . -Edition Peters. 8840
504. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Mazurki : Op. 6-63 / Fryderyk Chopin . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1984. - 130 s. ; 31 cm . -(Musica Viva : Muzyka
instrumentalna solowa : e. muzyka fortepianowa) . -Zawiera: Mazurek, op 6 nr 1 ; Mazurek, op. 6 nr 2 ; Mazurek, op. 6 nr 3 ; Mazurek, op. 6
nr 4 ; Mazurek, op. 7 nr 1 ; Mazurek, op. 7 nr 2 ; Mazurek, op. 7 nr 3 ; Mazurek, op. 7 nr 4 ; Mazurek, op. 7 nr 5 ; Mazurek, op. 17 nr 1 ;
Mazurek, op. 17 nr 2 ; Mazurek, op. 17 nr 3 ; Mazurek, op. 17 nr 4 ; Mazurek, op. 24 nr 1 ; Mazurek, op. 24 nr 2 ; Mazurek, op. 24 nr 3 ;
Mazurek, op. 24 nr 4 ; Mazurek, op. 30 nr 1 ; Mazurek, op. 30 nr 2 ; Mazurek, op. 30 nr 3 ; Mazurek, op. 30 nr 4 ; Mazurek, op. 33 nr 1 ;
Mazurek, op. 33 nr 2 ; Mazurek, op. 33 nr 3 ; Mazurek, op. 33 nr 4 ; Mazurek, op. 41 nr 1; Mazurek, op 41 nr 2 ; Mazurek, op. 41 nr 3 ;
Mazurek, op. 41 nr 4 ; Mazurek, op. 50 nr 1 ; Mazurek, op. 50 nr 2 ; Mazurek, op. 50 nr 3 ; Mazurek, op. 56 nr 1 ; Mazurek, op. 56 nr 2 ;
Mazurek, op. 56 nr 3 ; Mazurek, op. 59 nr 1 ; Mazurek, op. 59 nr 2 ; Mazurek, op. 59 nr 3 ; Mazurek, op. 63 nr 1 ; Mazurek, op. 63 nr 2 ;
Mazurek, op. 63 nr 3 ; Mazurek a moll : A Enile Gaillard ; Mazurek a moll : Notre temps, nr 2 . -PWM - 240
505. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Nokturny : na fortepian / Fryderyk Chopin ; red. Ignacy J. Paderewski, Ludwik Bronarski, Józef Turczyński . -[Nuty]. - Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1982. - 105, [1] s. ; 31 cm . -(Musica Viva : Muzyka instrumentalna solowa : e. muzyka fortepianowa) . -Zawiera:
Nokturn, op. 9 nr 1 ; Nokturn, op. 9 nr 2 ; Nokturn, op. 9 nr 3 ; Nokturn, op. 15 nr 1 ; Nokturn, op. 15 nr 2; Nokturn, op. 15 nr 3 ; Nokturn,
op. 27 nr 1 ; Nokturn, op. 27 nr 2 ; Nokturn, op. 32 nr 1 ; Nokturn, op. 37 nr 1 ; Nokturn, op. 37 nr 2 ; Nokturn, op. 48 nr 1 ; Nokturn, op. 48
nr 2 ; Nokturn, op. 55 nr 1 ; Nokturn, op. 55 nr 2 ; Nokturn, op. 62 nr 1 ; Nokturn, op. 62 nr 2 ; Nokturn, op. 72 nr 1 : oeuvre posthume . ISBN 83-224-1760-8, PWM - 238
506. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Polonezy : na fortepian : Op. 26-61 / Fryderyk Chopin ; red. Ignacy J. Paderewski, Ludeik Bronarski, Józef Turczyński . -[Nuty]. - Kraków :
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1983. - 87, [1] s. : portr. ; 31 cm . -(Musica Viva : Muzyka instrumentalna solowa : e. muzyka fortepianowa) . Zawiera: Polonez, op. 26 nr 1 ; Polonez, op. 26 nr 2 ; Polonez, op. 40 nr 1 ; Polonez, op. 40 nr 2 ; Polonez, op. 44; Polonez, op. 53 ; Polonez,
op. 61 : Polonez-fantazja . -ISBN 83-224-2139-7, PWM - 237
507. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Scherza / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier . -[Nuty]. - Kraków ; Warszawa : Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1985. 96, [2] s. ; 31 cm + komentarz wykonawczy szczegółowy . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina : Seria A : Utwory wydane za życia ;
tom IX) . -Zawiera: Scherzo h moll op. 20 ; Scherzo b moll op. 31 ; Scherzo cis moll op. 39 ; Scherzo E dur op. 54 . -ISBN 83-224-2435-3, PWM
- 8606
508. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
[II] Koncert fortepianowy f moll op. 21 : wersja na jeden fortepian / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier . -[Nuty]. - Warszawa ; Kraków : Instytut
Fryderyka Chopina : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1982. - 60, [2] s. ; 31 cm . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina : Seria A : Utwory
wydane za życia ; tom XIII b) . -ISBN 83-224-1510-9, PWM - 8379
509. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
[II] Koncert fortepianowy f moll : op. 21 / Fryderyk Chopin ; red. Kazimierz Sikorski . -[Partytura]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1982. - 97, [1] s. : portr. ; 31 cm . -(Musica Viva : Muzyka koncertująca : c. koncert na instrument klawiszowy i orkiestrę) . -ISBN 83-2241762-4, PWM - 3821
510. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Sonaty : na fortepian / Fryderyk Chopin ; Red. Ignacy J. Paderwski, Ludwig Bonarski, Józef Turczyński . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1989. - 73, [1] s. : portr. ; 31 cm . -(Musica Viva : Muzyka instrumentalna solowa : e. muzyka fortepianowa) . -Zawiera: Sonata b
moll, op. 35 ; Sonata h moll, op. 58 . -ISBN 83-224-2796-4, PWM - 8931
511. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Preludia / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier . -[Nuty]. - Warszawa ; Kraków : Towarzystwo im. Fryderyka Chopina : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1992. - 64, [2] s. ; 31 cm+ komentarz wykonawczy (6 s.) . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina : Seria A : Utwory wydane za życia ;
tom VII) . -Zawiera: Preludium C dur, op. 28 nr 1 ; Preludium a moll, op. 28 nr 2 ; Preludium G dur, op. 28 nr 3 ; Preludium e moll, op. 28 nr 4
; Preludium D dur, op. 28 na 5 ; Preludium h moll, op. 28 nr 6 ; Preludium A dur, op. 28 nr 7 ; Preludium fis moll, op. 28 nr 8 ; Preludium E
dur, op. 28 nr 9 ; Preludium cis moll, op. 28 nr 10 ; Preludium H dur, op. 28 nr 11 ; Preludium gis moll, op. 28 nr 12 ; Preludium Fis dur, op.
28 nr 13 ; Preludium es moll, op. 28 nr 14 ; Preludium Des dur, op. 28 nr 15 ; Preludium b moll, op. 28 nr 16 ; Preludium As dur, op. 28 nr 17
; Preludium f moll, op. 28 nr 18 ; Preludium Es dur, op. 28 nr 19 ; Preludium c moll, op. 28 nr 20 ; Preludium B dur, op. 28 nr 21 ; Preludium
g moll, op. 28 nr 22 ; Preludium F dur, op. 28 nr 23 ; Preludium d moll, op. 28 nr 24 ; Preludium cis moll, op. 45 . -ISBN 83-224-3091-4, PWM
- 9003
512. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Ballady / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier . -[Nuty]. - Warszawa ; Kraków : Towarzystwo im. Fryderyka Chopina : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1967. - 62, [2] s. ; 31 cm . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina : Seria A : Utwory wydane za życia, tom I) . -Zawiera: Ballada g moll,
op. 23 ; Ballada F dur, op. 38 ; Ballada As dur, op. 47 ; Ballada f moll, op. 52 . -PWM - 4927
513. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Ballady na fortepian / Fryderyk Chopin ; red. Ignacy J. Paderewski, Ludwik Bronarski, Józef Turczyński . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1982. - 56, [1] s. : portr. ; 31 cm . -(Musica Viva : Muzyka instrumentalna solowa : e. muzyka fortepianowa) . -Zawiera: Ballada g
moll, op. 23 ; Ballada F dur, op. 38 ; Ballada As dur, op. 47 ; Ballada f moll, op. 52 . -ISBN 83-224-1759-4, PWM - 232
514. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Mazurki : Op. 6-63 : na fortepian / Fryderyk Chopin ; red. Ignacy J[an] Paderewski, Ludwik Bronarski, Józef Turczyński . -Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1984. - 143, [1] s. : portr. komp. ; 31 cm . -(Musica Viva : Muzyka instrumentalna solowa) . -Na okładce "Taniec w
karczmie" Michała Stachowicza . -ISBN 83-224-2182-6
515. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
[I] Koncert fortepianowy e-moll : op. 11 / Fryderyk Chopin ; red. Kazimierz Sikorski . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1982. - 132, [2] s.
: portr. err. ; 30 cm . -(Musica Viva : antologia dzieł i arcydzieł muzyki dawnej i nowej : Muzyka Koncertująca) . -Tyt. równol.: Concerto en Mi
mineur op. 11. - Tekst źródłowy przejęty z edycji źródłowo-krytycznej: Dzieła wszystkie, t. 19: Koncert e-moll, 1961 . -ISBN 83-224-1761-6
516. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Życzenie : The wish / Chopin-Liszt ; [ed. Maria i Adam Riegerowie] . - [Nuty]. - Wyd. 8 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1996. - 7 s. ; 31
cm . -(Miniatury Fortepianowe ; 72) . -ISBN 83-224-1625-3
517. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Etiuda c moll : Op. 25 nr 12 : na fortepian : z II zeszytu dzieł wszystkich / Fryderyk Chopin ; red. J. I. Paderewski, L. Bronarski, J. Turczyński . [Warszawa] : Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1979. - 6 s. ; 31 cm . -(Dzieła wszystkie)
518. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Pieśni : na głos solo z towarzyszenim fortepianu. XVII / Fryderyk Chopin ; red. J[an] I[gnacy] Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef]
Turczyński . -Kraków ; [Warszawa] : Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1958. - 69, [2] s. : fot. w sepii, faks. ;31 cm +
vocal part - wersja angielska (22 s.) . -(Dzieła wszystkie) . -Zawiera: Życzenie ; Wiosna ; Smutna rzeka ; Hulanka ; Gdzie lubi ; Precz z moich
oczu ; Poseł ; Śliczny chłopiec ; Melodia ; Wojak ; Dwojaki koniec ; Moja pieszczotka ; Nie ma czego trzeba ; Pierścień ; Narzeczony ;
Piosenka litewska; Leci liście z drzewa ; Czary ; Dumka . -op 10 nr 1 - 12, op. 25 nr 1 - 12
519. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Koncerty : wyciąg fortepianowy. XIV / Fryderyk Chopin ; red. J[an] I[gnacy] Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef] Turczyński. - wyciąg
fortepianowy . -Kraków ; [Warszawa] : Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1958. - 212, [2] s. : portr. w sepii, faks. ; 35
cm . -(Dzieła wszystkie)
520. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Scherzo b moll : Op. 31 : na fortepian : z V zeszytu dzieł wszystkich / Fryderyk Chopin ; red. J. I. Paderewski, L. Bronarski, J. Turczyński . [Warszawa] : Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1977. - 25, [1] s. ; 31 cm . -(Dzieła wszystkie)
521. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Polonezy : na fortepian. VIII / Fryderyk Chopin ; red. J[an] I[gnacy] Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef] Turczyński . -Kraków ; [Warszawa]
: Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1951. - 153, [2] s. : portr. w sepii, faks. ; 34 cm . -(Dzieła wszystkie) . -op. 26 nr 1 2, op. 40 nr 1 - 2, op. 44, op. 53, op. 61, op. 71 nr 1 - 3
522. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Utwory na fortepian i orkiestrę : wyciąg fortepianowy. XV / Fryderyk Chopin ; red. J[an] I[gnacy] Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef]
Turczyński. - wyciąg fortepianowy . -Kraków ; [Warszawa] : Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1960. - 195, [2] s. :
faksymile autografu Chopina ; 35 cm . -(Dzieła wszystkie) . -op. 2, op. 13, op. 14, op. 22
523. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Koncert e moll : na fortepian i orkiestrę : partytura. XIX / Fryderyk Chopin ; red. Kazimierz Sikorski. - partytura, . -Kraków ; [Warszawa] :
Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1962. - 134, [4] s. : autograf Chopina ; 35 cm . -(Dzieła wszystkie) . -op. 11
524. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Etiuda c moll : Op. 10 nr 12 : na fortepian : z II zeszytu dzieł wszystkich / Fryderyk Chopin ; red. J. I. Paderewski, L. Bronarski, J. Turczyński . [Warszawa] : Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1953. - 8 s. ; 35 cm . -(Dzieła wszystkie)
525. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Etiuda E dur : Op. 10 nr 3 : na fortepian : z II zeszytu dzieł wszystkich / Fryderyk Chopin ; red. J. I. Paderewski, L. Bronarski, J. Turczyński . [Warszawa] : Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1979. - 6 s. ; 31 cm . -(Dzieła wszystkie)
526. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
[Trzy] łatwe walce : Des-dur op. 64 nr 1, cis-moll op. 64 nr 2, e-moll oeuvre posthume : na fort. / Fryderyk Chopin ; red. Ignacy J[an]
Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef]. Turczyński. - [Wyd. 5] . -[Warszawa] : Instytut Fryderyka Chopina : Polskie Wydaw. Muzyczne,
[1982]. - 17 s. ; 31 cm . -(Dzieła wszystkie) . -Przedr. z Dzieła wszystkie z.9 . -ISBN 83-224-1987-2
527. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Walce : na fortepian. IX / Fryderyk Chopin ; red. J[an] I[gnacy] Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef] Turczyński . -Kraków ; [Warszawa] :
Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1983. - 123, [3] s. : portr., faks. ; 31 cm . -(Complete works [Dzieła wszystkie]) . -op.
18, op. 34 nr 1 - 3, op. 34 nr 3, op. 42, op. 64 nr 1 - 3, op. 69 nr 1, op. 69 nr 2, op. 70 nr 1 - 3, Oeuvre posthume.
528. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Ballady : na fortepian. III / Fryderyk Chopin ; red. J[an] I[gnacy] Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef] Turczyński . -Kraków ; [Warszawa] :
Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1977. - 56, [14] s. : portr., faks. ; 31 cm . -(Complete works [Dzieła wszystkie]) . -op.
23, op. 38, op. 47, op. 52
529. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
[Cztery] łatwe preludia : e moll, h moll, A dur, c moll : na fortepian : z I zesztu Dzieł wszystkich / Fryderyk Chopin ; red. J. I. Paderewski, L.
Bronarski, J. Turczyński . -[Warszawa] ; Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1996. - 5, [1] s. ; 31 cm . -(Dzieła
wszystkie) . -z op. 28
530. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Etiudy : na fortepian. II / Fryderyk Chopin ; red. J[an] I[gnacy] Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef] Turczyński. - Wyd. 5 . -Kraków ;
[Warszawa] : Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1978. - 158, [2] s. : fot. w sepii, faks.; 31 cm . -(Dzieła wszystkie) . -op
10 nr 1 - 12, op. 25 nr 1 - 12
531. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Sonaty : na fortepian. VI / Fryderyk Chopin ; red. J[an] I[gnacy] Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef] Turczyński . -Kraków ; [Warszawa] :
Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1970. - 136, [2] s. : portr., faks. ; 31 cm . -(Complete works [Dzieła wszystkie]) . -op.
4, op. 35, op. 58
532. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Impromtus : na fortepian. IV / Fryderyk Chopin ; red. J[an] I[gnacy] Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef] Turczyński . -Kraków ;
[Warszawa] : Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1970. - 43, [1] s. : portr., faks. ; 31 cm . -(Complete works [Dzieła
wszystkie]) . -op. 29, op. 36, op. 51, op. 66
533. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
[Dwa] łatwe walce : a moll op. 34 nr 2, h moll op. 69 nr 2 : na fortepian : z IX zeszytu Dzieł wszystkich / Fryderyk Chopin ; red. Ignacy J[an]
Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef]. Turczyński . -[Warszawa] ; Kraków : Instytut Fryderyka Chopina : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1985. 11 s. ; 31 cm . -(Dzieła wszystkie)
534. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Scherza : na fortepian. V / Fryderyk Chopin ; red. J[an] I[gnacy] Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef] Turczyński. - Wyd. 4 . -Kraków ;
[Warszawa] : Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1977. - 98, [2] s. : fot. w sepii, faks. ;31 cm . -(Dzieła wszystkie) . -op.
20, op. 31, op. 39, op. 54
535. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Preludia : na fortepian. I / Fryderyk Chopin ; red. J[an] I[gnacy] Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef] Turczyński . -Kraków ; [Warszawa] :
Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1977. - 74, [2] s. : portr., faks. ; 31 cm . -(Complete works [Dzieła wszystkie])
536. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Minor Works : for piano. XVIII / Fryderyk Chopin ; red. J[an] I[gnacy] Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef] Turczyński . -Kraków ;
[Warszawa] : Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1983. - 123, [3] s. : portr., faks. ; 31 cm . -(Complete works [Dzieła
wszystkie]) . -op. 19, op. 43, op. 72 nr 2 - 5. - Drobne utwory
537. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Fantasia - Berceus - Barcarolle : na fortepian. XI / Fryderyk Chopin ; red. J[an] I[gnacy] Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef] Turczyński . Kraków ; [Warszawa] : Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1983. - 49, [2] s. : fot. w sepii, faks. ;31 cm . -(Complete
works [Dzieła wszystkie]) . -Zawiera: Fantaisie, op. 49 ; Berceuse, op. 57 ; Barcarolle, op. 60 . -op. 49, op. 57, op. 60
538. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Fantaizja-Impromptu cis moll : Op. 66 : na fortepian : z IV zeszytu Dzieł wszystkich / Fryderyk Chopin ; red. J. I. Paderewski, L. Bronarski, J.
Turczyński. - Wyd. 3 . -[Warszawa] ; Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1979. - 12, [1] s. ; 31 cm . -(Dzieła
wszystkie)
539. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Mazurki : na fortepian. X / Fryderyk Chopin ; red. J[an] I[gnacy] Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef] Turczyński . -Kraków ; [Warszawa] :
Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1990. - 217, [2] s. : portr., faks. ; 31 cm . -(Complete works [Dzieła wszystkie]) . -op.
6 nr 1 - 4, op. 7 nr 1 - 5, op. 17 nr 1 - 4, op. 24 nr 1 - 4, op. 30 nr 1 - 4, op. 33 nr 1 - 4, op. 41 nr 1 - 4, op. 50 nr 1 - 3, op. 56 nr 1 - 3, op. 59 nr
1 - 3, op. 63 nr 1 - 3, op. 67 nr 1 - 4, op. 68 nr 1 - 4
540. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Koncert f moll : na fortepian i orkiestrę : partytura. XX / Fryderyk Chopin ; red. Kazimierz Sikorski. - partytura . -Kraków ; [Warszawa] :
Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1977. - 97, [4] s. : autograf Chopina ; 31 cm . -(Complete works [Dzieła wszystkie])
. -op 21
541. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Concert - Allegro - Variations : na fortepian. XIII / Fryderyk Chopin ; red. J[an] I[gnacy] Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef] Turczyński . Kraków ; [Warszawa] : Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1983. - 67, [1] s. : portr., faks. ; 31 cm . -(Complete works
[Dzieła wszystkie]) . -op. 46, op. 12,
542. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Kammermusikwerke. XVI / Fryderyk Chopin ; red. J[an] I[gnacy] Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef] Turczyński . -Kraków ; [Warszawa] :
Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1971. - 155, [2] s. : fot. w sepii, faks.; 31 cm + głosy: Violinstimme (9 s.),
Flötestimme (5 s.), Violoncellostimme (29 s.0 . -Sämtliche Werke (Dzieła wszystkie) . -op 3, op. 8, op. 65,
543. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Utwory na fortepian i orkiestrę : partytura. XXI / Fryderyk Chopin ; red. Kazimierz Sikorski. - partytura . -Kraków ; [Warszawa] : Polskie
Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1979. - 177, [5] s. ; 31 cm . -(Complete works [Dzieła wszystkie]) . -op. 2, op. 13, op. 14, op.
22
544. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Nokturny : na fortepian. VII / Fryderyk Chopin ; red. J[an] I[gnacy] Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef] Turczyński . - [Nuty]. - Wyd. 5 . Kraków ; [Warszawa] : Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1977. - 123, [2] s. : portr. w sepii, faks. ; 31 cm . -(Dzieła
wszystkie) . -op. 9 nr 1 - 3, op. 15 nr 1 - 3, op. 27 nr 1 - 2, op. 32 nr 1 - 2, op. 37 nr 1 - 2, op. 48 nr 1 - 2, op. 55 nr 1 - 2, op. 62 nr 1 - 2, op. 72
nr 1
545. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Ronda : na fortepian i dwa fortepiany. XII / Fryderyk Chopin ; red. J[an] I[gnacy] Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef] Turczyński . -Kraków
; [Warszawa] : Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1972. - 133, [3] s. : portr., faks. ; 31 cm + (rondo na dwa fortepiany)
. -(Polnoje cobranije soczinienij [Dzieła wszystkie]) . -op. 1, op. 5, op. 16, op. 73,
546. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
[Trzy] polonezy : g moll, B dur, As dur z 1817 i 1821 r. : na fotepian : z VIII zeszytu Dzieł wszystkich / Fryderyk Chopin ; red. Ignacy J[an]
Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef]. Turczyński. - [Wyd. 10] . -[Warszawa] : Instytut Fryderyka Chopina : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1978. - 8 s. ; 31 cm . -(Dzieła wszystkie)
547. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Polonez As dur : Op. 53 : na fortepian : z VIII zeszytu dzieł wszystkich / Fryderyk Chopin ; red. J. I. Paderewski, L. Bronarski, J. Turczyński. Wyd. 5 . -[Warszawa] ; Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1979. - 16 s. ; 31 cm . -(Dzieła wszystkie)
548. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
[Dwa] łatwe mazurki : B dur op. 7 nr 1, a moll op. 7 nr 2 : na fortepian : z X zeszytu Dzieł wszystkich / Fryderyk Chopin ; red. Ignacy J[an]
Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef]. Turczyński. - Wyd. 4 . -[Warszawa] ; Kraków : Instytut Fryderyka Chopina : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1979. - 6 s. ; 31 cm . -(Dzieła wszystkie)
549. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
[Trzy] łatwe nokturny = [Three] Easy Nocturnes : B flat minor op. 9 no. 1, E flat major op. 9 no. 2, F minor op. 55 no. 1 : for piano : from VII
of the complete works / Fryderyk Chopin ; red. Ignacy J[an] Paderewski, L[udwik] Bronarski, J[ózef]. Turczyński . -[Warszawa] ; Kraków :
Instytut Fryderyka Chopina : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1993. - 16 s. ; 31 cm . -(Complete works)
550. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Walce : na fortepian. IX / Fryderyk Chopin ; red. I. J. Paderewski . -[Nuty]. - Kraków ; Warszawa : Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut
Fryderyka Chopina, 1950. - 130, [2] s. : portret ; 34 cm . -(Dzieła wszystkie) . -PWM - 2389
551. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Klavierstücke / Fr. Chopin ; krit. rev. Herrmann Scholtz . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 94 s. ; 31 cm . -Zawiera: Berceuse : Op. 57 ;
Barcarolle : Op. 60 ; Bolero : Op. 19 ; Tarantelle : Op. 43 ; Allegro de concert : Op. 46; Variation brillantes : Op. 12 ; Variations : Op. posth. ;
Marsche funebre : Op. 72, nr 2 . -Edition Peters. 9900
552. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Chopin Album : für Klavier. I . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 63 s. ; 31 cm . -Zawiera: Valse Brillante : Op. 34, nr 1 ; Valse Brillante :
Op. 34, nr 2 ; Prelude : Op. 28, nr 15 ; Trois ecossaises ; Op. 72, nr 3 ; Etude : Op. 10, nr 12 ; Marche funebre : Op. 35 ; Impromptu : Op. 29 ;
Ballade : Op. 47 ; Polonaise : Op. 47 ; Nocturne : Op. 9, nr 2 ; Nocturne : Op. 15, nr 2 ; Mazurka : Op. 7, nr 1 ; Grande Valse : Op. 18 ; Valse :
Op. 64, nr 1 ; Valse : Op. 64, nr 2 . -Z. 4055
553. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Chopin Album : für Klavier. II / hrsg. Vera J. Irsai . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 64 s. ; 31 cm . -Zawiera: Valse : Op. 69, nr 1 ; Valse :
Op. 69, nr 2 ; Valse : Op. 70, nr 1 ; Valse : Op. 70, nr 2 ; Mazurka : Op. 6, nr 2 ; Mazurka : Op. 7, nr 2 ; Mazurka : Op. 7, nr 3 ; Mazurka : Op. 7,
nr 4 ; Mazurka : Op. 24, nr 3 ; Mazurka : Op. 24, nr 4 ; Mazurka : Op. 67, nr 2 ; Mazurka : Op. 68, nr 2 ; Polonaise : Op. 71, nr 3 ; Nocturne :
Op. 15, nr 3 ; Nocturne : Op. 55, nr 1 ; Prelude : Op. 28, nr 4, 6, 7, 11, 17, 20, 23 ; Etude : Op. 25, nr 1 ; Etude : Op. 25, nr 2 . -Z. 6105
554. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Mazurek f moll : ostatni : [na fortepian] / Fryderyk Chopin. - Wyd. 2 . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1970. - 11, [1] s. ; 28 s.
. -PWM - 6717
555. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Wariacje D dur : [na fortepian] na 4 ręce / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1965. - 26, [2] s. :
il. ; 28 cm . -PWM - 5835
556. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
[Dwa] zapomniane utwory = [Two] Forgotten Pieces / Fryderyk Chopin ; ed. Andrzej Koszewski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1967. - 9, [3] s. : faksym. ; 28 cm . -Zawiera: Valse Es dur : Oevre posthume ; Valse a moll : Oevre posthume . -PWM - 6421
557. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Fantasia - Berceus - Barcarolle : na fortepian / Fryderyk Chopin ; ed. Ignacy Jan Paderewski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
cop. 1954. - 28 s. ; 20 cm . -(Dzieła wszystkie Fryderyka Chopina ; t. 11) . -Wydanie "kiezonkowe" . -PWM - 241
558. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Chopin : Ballads, Fantasia. Vol. 1 / Fryderyk Chopin ; wyk. Piotr Paleczny . -Warszawa : BeArTon, cop. 1995. - płyta CD (49'28") ; 12 cm +
książezka-obwoluta . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina : Seria A : Utwory wydane za życia / red. Jan Ekier) . -Zawiera: Ballad :
Op. 23 ; Ballad : Op. 38 ; Ballad : Op. 47 ; Ballad : Op. 52 ; Fantasia : Op. 49 . -CDB001
559. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Chopin : Nocturnes. Vol. 2 / Fryderyk Chopin ; wyk. Ewa Pobłocka . -Warszawa : BeArTon, cop. 2002. - 2 płyty CD (47'44") ; 12 cm +
książeczka-obwoluta . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina : Seria A : Utwory wydane za życia / red. Jan Ekier) . -Zawiera:
Nocturnes : Op. 9 ; Nocturnes : Op. 15 ; Nocturnes : Op. 27 ; Nocturnes : Op. 32 ; Nocturnes : Op. 37 ; Nocturnes : Op. 42 ; Nocturnes :
Op. 55 ; Nocturnes : Op. 62 . -CDB002/3
560. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Chopin : Polonaises. Vol. 3 / Fryderyk Chopin ; wyk. Janusz Olejniczak . -Warszawa : BeArTon, cop. 1997. - Płyta CD (62'09") ; 12 cm +
książeczka-obwoluta . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina : Seria A : Utwory wydane za życia / red. Jan Ekier) . -Zawiera:
Polonaises : Op. 26 ; Polonaises : Op. 40 ; Polonaise : Op. 44 ; Polonaise : Op. 53 ; Polonaise - Fantasia : Op. 61 . -CDB005
561. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Chopin : Scherzos, Variations, Berceuse. Vol. 4 / Fryderyk Chopin ; wyk. Wojciech Świtała . -Warszawa : BeArTon, cop. 1997. - Płyta CD
(62'09") + książeczka-obwoluta . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina : Seria A : Utwory wydane za życia / red. Jan Ekier) . Zawiera: Scherzo : Op. 20 ; Scherzo : Op. 31 ; Scherzo : Op. 39 ; Scherzo : Op. 54 ; Scherzo : Op. 54 ; Variations Brillantes : Op. 12 ; Berceuse :
Op. 57 . -Na obwolucie błędnie podane oznaczenie woluminu - jest vol. 6 . -CDB006
562. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Chopin : Etudes. Vol. 5 / Fryderyk Chopin ; wyk. Krzysztof Jabłoński . -Warszawa : BeArTon, cop. 1998. - płyta CD (62'20") ; 12 cm +
książezka-obwoluta . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina : Seria A : Utwory wydane za życia / red. Jan Ekier) . -Zawiera: Etudes :
Op. 10 ; Etudes : Op. 25 ; Three Studies : "Methode des Methodes" . -CDB007
563. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Chopin : Waltzes and other Works. Vol. 6 / Fryderyk Chopin ; wyk. Wojciech Świtała . -Warszawa : BeArTon, cop. 1998. - płyta CD (48'27") ;
12 cm + książezka-obwoluta . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina : Seria A : Utwory wydane za życia / red. Jan Ekier) . -Zawiera:
Waltz : Op. 18 ; Waltzes : Op. 34 ; Waltz : Op. 42 ; Waltzes : Op. 64 ; Bolero : Op. 19 ; Barcaeolle : Op. 60 . -CDB008
564. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Chopin : Preludes, Impromtus. Vol. 7 / Fryderyk Chopin ; wyk. Krzysztof Jabłoński . -Warszawa : BeArTon, cop. 1999. - płyta CD (59'09") ; 12
cm + książezka-obwoluta . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina : Seria A : Utwory wydane za życia / red. Jan Ekier) . -Zawiera:
Preludes : Op. 28 ; Prelude : Op. 45 ; Impromptu : Op. 29 ; Impromptu : Op. 36 ; Impromptu : Op. 51 . -CDB009
565. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Chopin : Sonatas. Vol. 8 / Fryderyk Chopin ; wyk. Piotr Paleczny . -Warszawa : BeArTon, cop. 1999. - płyta CD (51'05") ; 12 cm + książezkaobwoluta . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina : Seria A : Utwory wydane za życia / red. Jan Ekier) . -Zawiera: Sonata : Op. 35 ;
Sonata : Op. 58 . -CDB010
566. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Chopin : Mazurkas. Vol. 9 / Fryderyk Chopin ; wyk. Ewa Pobłocka . -Warszawa : BeArTon, cop. 1999. - 2 płyty CD (61'28"-55'17") ; 12 cm +
książeczka-obwoluta . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina : Seria A : Utwory wydane za życia / red. Jan Ekier) . -Zawiera:
Mazurkas : Op. 6, 7, 17, 24, 30, 33, 41, 50, 56, 59, 63 ; Mazurkas : WwOp. 42A, 42B . -CDB0012/13
567. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Chopin : Works for Piano and Orchestra. Vol. 10 / Fryderyk Chopin ; wyk.: Sinfonia Varsovia, dyr. Jacek Kasprzyk, fort. Ewa Pobłocka i
Krzysztof Jabłoński . -Warszawa : BeArTon, cop. 1999. - płyta CD (60'47") ; 12 cm + książezka-obwoluta . -(Wydanie Narodowe Dzieł
Fryderyka Chopina : Seria A : Utwory wydane za życia / red. Jan Ekier) . -Zawiera: Variations : Op. 2 ; Fantasia : Op. 13 ; Concert Rondo : Op.
14 ; Andante Spianato and Polonaise : Op. 22 . -CDB014
568. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Chopin : Piano Concertos. Vol. 11 / Fryderyk Chopin ; wyk.: Sinfonia Varsovia, dyr. Jerzy Maksymiuk, fort. Piotr Paleczny . -Warszawa :
BeArTon, cop. 2000. - płyta CD (73'00") ; 12 cm + książezka-obwoluta . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina : Seria A : Utwory
wydane za życia / red. Jan Ekier) . -Zawiera: Concerto for Piano and Orchestra : Op. 21 ; Concerto for Piano and Orchestra : Op. 11 . CDB015
569. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Chopin : Rondos, Allegro de Concert. Vol. 12 / Fryderyk Chopin ; wyk. Krzysztof Jabłoński . -Warszawa : BeArTon, cop. 2001. - płyta CD
(39'31") ; 12 cm + książezka-obwoluta . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina : Seria A : Utwory wydane za życia / red. Jan Ekier) . Zawiera: Rondo : Op. 1 ; Rondo : Op. 5 ; Rondo : Op. 16 ; Allegro de Concert : Op. 64 . -CDB019
570. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Ballady / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier, Paweł Kamiński. - Wyd. 5, rzut 4 . -[Nuty]. - Kraków : Fundacja Wydania Narodowego : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 2004. - 63, [5] s. ; 31 cm + Komentarz wykonawczy - Komentarz źródłowy (12 s.) . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka
Chopina : Seria A. Utwory wydane za życia Chopina / Red. Jan Ekier ; Tom 1) . -Zawiera: Op. 23 ; Op. 38 ; Op. 47 ; Op. 52 . -Wydanie
urtextowe . -PWM - 4927
571. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Etiudy / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier, Paweł Kamiński . -[Nuty]. - Warszawa : Fundacja Wydania Narodowego : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 2000. - 136, [4] s. ; 31 cm + Komentarz wykonawczy - Komentarz źródłowy (12 s.) . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka
Chopina : Seria A. Utwory wydane za życia Chopina / Red. Jan Ekier ; Tom 1) . -Zawiera: Op. 10 ; Op. 25 . -Wydanie urtextowe . -ISBN 8387202-33-9, FWN 2 A II
572. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Nokturny / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier, Paweł Kamiński. - Wyd. 3 . -[Nuty]. - Kraków : Fundacja Wydania Narodowego : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 2008. - 114, [6] s. ; 31 cm + Komentarz wykonawczy - Komentarz źródłowy (19 s.) . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka
Chopina : Seria A. Utwory wydane za życia Chopina / Red. Jan Ekier ; Tom 5) . -Zawiera: Op. 9 ; Op. 15 ; Op. 27 ; Op. 32 ; Op. 37 ; Op. 48 ;
Op. 55 ; Op. 62 . -Wydanie urtextowe . -PWM - 9235
573. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Impromtus / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier, Paweł Kamiński. - Wyd. 2 zrewid. . -[Nuty]. - Warszawa : Fundacja Wydania Narodowego :
Polskie Wydaw. Muzyczne, 2003. - 33, [3] s. ; 31 cm + Komentarz wykonawczy - Komentarz źródłowy (11 s.) . -(Wydanie Narodowe Dzieł
Fryderyka Chopina : Seria A. Utwory wydane za życia Chopina / Red. Jan Ekier ; Tom 3) . -Zawiera: Op. 29 ; Op. 36 ; Op. 51 . -Wydanie
urtextowe . -FNW 3 A III
574. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Polonezy / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier, Paweł Kamiński. - Wyd. 3, rzut 4 . -[Nuty]. - Kraków : Fundacja Wydania Narodowego : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 2004. - 63, [5] s. ; 31 cm + Komentarz wykonawczy - Komentarz źródłowy (15 s.) . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka
Chopina : Seria A. Utwory wydane za życia Chopina / Red. Jan Ekier ; Tom 6) . -Zawiera: Op. 26 ; Op. 40 ; Op. 44 ; Op. 53 ; Op. 61 . -Wydanie
urtextowe . -PWM - 9386
575. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Polonezy : wyadne pośmiertnie / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier, Paweł Kamiński . -[Nuty]. - Warszawa : Fundacja Wydania Narodowego :
Polskie Wydaw. Muzyczne, 2006. - 63, [5] s. ; 31 cm + Komentarz wykonawczy - Komentarz źródłowy (19 s.) . -(Wydanie Narodowe Dzieł
Fryderyka Chopina : Seria B. Utwory wydane pośmiertnie / Red. Jan Ekier ; Tom 2) . -Wydanie urtextowe . -FWN 26 B II
576. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Polonez Op. 22 : wersja na fortepian / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier, Paweł Kamiński . -[Nuty]. - Warszawa : Fundacja Wydania
Narodowego : Polskie Wydaw. Muzyczne, 2005. - 35, [5] s. ; 31 cm + Komentarz wykonawczy - Komentarz źródłowy (4 s.) . -(Wydanie
Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina : Seria A. Utwory wydane za życia Chopina / Red. Jan Ekier ; Tom 14b) . -Wydanie urtextowe . -FWN 16
A XVIb
577. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Walce : wydanie pośmiertnie / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier, Paweł Kamiński . -[Nuty]. - Warszawa : Fundacja Wydania Narodowego :
Polskie Wydaw. Muzyczne, 2007. - 61, [3] s. ; 31 cm + Komentarz wykonawczy - Komentarz źródłowy (18 s.) . -(Wydanie Narodowe Dzieł
Fryderyka Chopina : Seria B. Utwory wydane pośmiertnie / Red. Jan Ekier ; Tom 3) . -Wydanie urtextowe . -ISBN 83-920365-9-X, FWN 27 B
III
578. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Walce / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier, Paweł Kamiński. - Wyd. 2, zrewid. . -[Nuty]. - Warszawa : Fundacja Wydania Narodowego : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 2001. - 65, [3] s. ; 31 cm + Komentarz wykonawczy - Komentarz źródłowy (11 s.) . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka
Chopina : Seria A. Utwory wydane za życia Chopina / Red. Jan Ekier ; Tom 11) . -Zawiera: Op. 18 ; Op. 34 ; Op. 42 ; Op. 64 . -Wydanie
urtextowe . -FWN 11 A XI
579. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Scherza / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier, Paweł Kamiński . -[Nuty]. - Warszawa : Fundacja Wydania Narodowego : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 2000. - 92, [3] s. ; 31 cm + Komentarz wykonawczy - Komentarz źródłowy (12 s.) . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina
: Seria A. Utwory wydane za życia Chopina / Red. Jan Ekier ; Tom 9) . -Zawiera: Op. 20 ; Op. 31 ; Op. 39 ; Op. 54 . -Wydanie urtextowe . -ISBN
83-87202-28-2, FWN 9 A IX
580. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Dzieła różne / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier, Paweł Kamiński. - Wyd. 2 zrewid. . -[Nuty]. - Warszawa : Fundacja Wydania Narodowego :
Polskie Wydaw. Muzyczne, 2002. - 103, [4] s. ; 31 cm + Komentarz wykonawczy - Komentarz źródłowy (20 s.) . -(Wydanie Narodowe Dzieł
Fryderyka Chopina : Seria A. Utwory wydane za życia Chopina / Red. Jan Ekier ; Tom 12) . -Zawiera: Variations Brillantes : Op. 12 ; Bolero :
Op. 19 ; Tarantella : Op. 43 ; Allegro de Conncert : Op. 46 ; Fantazja : Op. 49 ; Berceuse : Op. 57 ; Barkarola : Op. 60 ; Wariacja z
Hexameronu : Dbop. 29 . -Wydanie urtextowe . -ISBN 83-89003-85-6, FWN 12 A XII
581. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Mazurki : Op. 6-63 / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier, Paweł Kamiński. - Wyd. 2, rzut 2 . -[Nuty]. - Kraków : Fundacja Wydania Narodowego :
Polskie Wydaw. Muzyczne, 2004. - 156, [3] s. ; 31 cm + Komentarz wykonawczy - Komentarz źródłowy (28 s.) . -(Wydanie Narodowe Dzieł
Fryderyka Chopina : Seria A. Utwory wydane za życia Chopina / Red. Jan Ekier ; Tom 4) . -Zawiera: Op. 6 ; Op. 7 ; Op. 17 ; Op. 24 ; Op. 30 ;
Op. 33 ; Op. 41 ; Mazurek a moll : Gaillard ; Mazurek a moll : France Musicale ; Op. 50 ; Op. 56 ; Op. 59 ; Op. 63 . -Wydanie urtextowe . PWM - 9750
582. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Mazurki : wydane pośmiertnie / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier, Paweł Kamiński . -[Nuty]. - Warszawa : Fundacja Wydania Narodowego :
Polskie Wydaw. Muzyczne, 2007. - 39, [4] s. ; 31 cm + Komentarz wykonawczy - Komentarz źródłowy (11 s.) . -(Wydanie Narodowe Dzieł
Fryderyka Chopina : Seria B. Utwory wydane pośmiertnie / red. Jan Ekier ; Tom 1) . -Wydanie urtextowe . -ISBN 83-920365-6-5, FWM 25 B I
583. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Koncert f moll : Op. 21 : na fortepian i orkiestrę : wersja z drugim fortepianem / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier, Paweł Kamiński. - Wyd. 2
zrewid. . -[Nuty]. - Warszawa : Fundacja Wydania Narodowego : Polskie Wydaw. Muzyczne, 2002. - 90, [5] s. ; 31 cm + Komentarz
wykonawczy - Komentarz źródłowy (15 s.) . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina : Seria B. Utwory wydane pośmiertnie / red. Jan
Ekier ; Tom 6b) . -Wydanie urtextowe . -ISBN 83-89002-27-8, FWN 31 VI B
584. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Koncert e moll Op. 11 : na fortepian i orkiestrę : wersja z drugim fortepianem / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier, Paweł Kamiński. - Wyd. 2
uzup. . -[Nuty]. - Warszawa : Fundacja Wydania Narodowego : Polskie Wydaw. Muzyczne, 2001. - 121, [3] s. ; 31 cm + Komentarz
wykonawczy - Komentarz źródłowy (14 s.) . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina : Seria B. Utwory wydane pośmiertnie / red. Jan
Ekier ; Tom 6a) . -Wydanie urtextowe . -ISBN 83-89003-50-3, FWN 30 VI B
585. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Preludia / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier, Paweł Kamiński. - Wyd. 2 . -[Nuty]. - Warszawa : Fundacja Wydania Narodowego : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 2000. - 66, [5] s. ; 31 cm + Komentarz wykonawczy - Komentarz źródłowy (15 s.) . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka
Chopina : Seria A. Utwory wydane za życia Chopina / Red. Jan Ekier ; Tom 7) . -Zawiera: Op. 28 ; Op. 45 . -Wydanie urtextowe . -ISBN 8387202-38-X, FWN 7 A VII
586. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Sonaty / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier, Paweł Kamiński. - Wyd. 3 zrewid., rzut 4 . -[Nuty]. - Kraków : Fundacja Wydania Narodowego :
Polskie Wydaw. Muzyczne, 2004. - 81, [3] s. ; 31 cm + Komentarz wykonawczy - Komentarz źródłowy (12 s.) . -(Wydanie Narodowe Dzieł
Fryderyka Chopina : Seria A. Utwory wydane za życia Chopina / Red. Jan Ekier ; Tom 10) . -Zawiera: Op. 35 ; Op. 58 . -Wydanie urtextowe . PWM - 9731
587. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Różne utwory / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier, Paweł Kamiński, Maria Szmyd-Dormus. - Wyd. 2 zrewid. i rozszerz. . -[Nuty]. - Warszawa :
Fundacja Wydania Narodowego : Polskie Wydaw. Muzyczne, 2006. - 74, [5] s. ; 31 cm + Komentarz wykonawczy - Komentarz źródłowy (18
s.) . -(Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina : Seria B. Utwory wydane pośmiertnie / red. Jan Ekier ; Tom 5) . -Zawiera: Nokturny ;
Ecossaises ; Impromtu cis moll ; Inne . -Wydanie urtextowe . -ISBN 83-920365-7-3, FWN 29 B V
588. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Ronda / Fryderyk Chopin ; red. Jan Ekier, Paweł Kamiński, Witalis Raczkiewicz . -[Nuty]. - Warszawa : Fundacja Wydania Narodowego :
Polskie Wydaw. Muzyczne, 2005. - 65, [3] s. ; 31 cm + Komentarz wykonawczy - Komentarz źródłowy (11 s.) . -(Wydanie Narodowe Dzieł
Fryderyka Chopina : Seria A. Utwory wydane za życia Chopina / Red. Jan Ekier ; Tom 8) . -Zawiera: Op. 1 ; Op. 5 ; Op. 16 . -Wydanie
urtextowe . -ISBN 83-920365-5-7, FWN 8 A VIII
589. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Konzert : für Klavier und Orchester : mit Begleitung eines zweiten Klaviers : Op. 21 [f moll] / Fr[yderyk] Chopin ; hrsg. Bronislaw von Pozniak
. -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 60 s. ; 30 cm . -Edition Peters. 8359
590. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Polonez A dur : Op. 40, nr 1 / Fryderyk Chopin ; red. I. J. Paderewski, L. Bronarski, J. Turczyński . -[Nuty]. - Warszawa ; Kraków : Instytut
Fryderyka Chopina : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1953. - 8 s. ; 34 cm . -(Dzieła wszystkie) . -Z VIII zeszytu Dzieł Wszystkich . -PWM - 1317
591. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Valses : nach dem Originalüberlieferungen revidierte, mit Fingersätzen und Vortragszeichen versehene neue Ausgabe / Fr. Chopin ; ed. M.
Raoul Pugno . -[Nuty]. - Wien ; Leizig : "Universal-Edition". - 75 s. ; 31 cm . -Zawiera: Walzer, Op. 18. Es dur ; Walzer, Op. 34, nr 1. As dur ;
Walzer, Op. 34, nr 2. a moll ; Walzer, Op. 34, nr 3. F dur ; Walzer, Op. 42. As dur ; Walzer, Op. 64, nr 1. Des dur ; Walzer, Op. 64, nr 2. cis
moll ; Walzer, Op. 64, nr 3. As dur ; Walzer, Op. 69, nr 1. (post.) As dur ; Walzer, Op. 69, nr 2. (post). h moll ; Walzer, Op. 70, nr 1. (post).
Ges dur ; Walzer, Op. 70, nr 2. (post). As dur ; Walzer, Op. 70, nr 3. (post). Des dur ; Walzer, Op. post. e moll . -U. E. 341.831. 1580.
592. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Impromptu Ges dur : Op. 51 / Fryderyk Chopin ; hrsg. Herrmann Scholtz . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 7 s. ; 31 cm . -(Ausgewählte
Klavierverke / hrsg. von Herrmann Scholtz ; 7) . -Edition Peters. 9056
593. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Etüden : Op. 10. Heft 3 / [Fryderyk] Chopin ; [hrsg.] R. Pugno . -[Nuty]. - Universal-Edition. - 57 s. ; 31 cm . -(Akademische Einzel-Ausgabe ;
4126) . -U. E. 1582
594. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Etüdes : für Klavier / Frederic Chopin ; ed. Gabor Csalog . -[Nuty]. - Budapest : Könemann Music. - 136, [12] s. ; 31 cm . -Zawiera: Etudes :
Op. 10, nr 1-12 ; Etudes : Op. 25, nr 1-12 ; Trois nouvelles etudes . -Urtext . -K 119
595. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Sonaty / Fryderyk Chopin ; red. I[gnacy] J[an] Paderewski, L. Bronarski, J. Turczyński. - Wyd. 3 . -[Nuty]. - Kraków ; Warszawa : Polskie
Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1989. - 111 . ; 19 cm . -(Dzieła wszystkie Fryderyka Chopina ; VI) . -Zawiera: Sonata : Op. 4 ;
Sonata : Op. 35 ; Sonata : Op. 58 . -Wydanie "kieszonkowe" . -ISBN 83-224-2847-2, PWM - 235
596. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Koncert f [moll] / Fryderyk Chopin ; I[gnacy] J[an] Paderewski . -Wyciąg fortepianowy. - Kraków ; Warszawa : Polskie Wydaw. Muzyczne :
Instytut Fryderyka Chopina, 1970. - 84 s. ; 19 cm . -(Dzieła wszystkie Fryderyka Chopina ; XIV) . -Wydanie "kieszonkowe" . -PWM - 3066
597. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Koncert e [moll] : Op. 11 / Fryderyk Chopin ; I[gnacy] J[an] Paderewski . -Wyciąg fortepianowy. - Kraków ; Warszawa : Polskie Wydaw.
Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1981. - 111 s. ; 19 cm . -(Dzieła wszystkie Fryderyka Chopina ; XIV) . -Wydanie "kieszonkowe" . PWM - 7728
598. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Ballady / Fryderyk Chopin ; L[udwik] Bronarski, I[gnacy] J[an] Paderewski . -[Nuty]. - Kraków ; Warszawa : Polskie Wydaw. Muzyczne :
Instytut Fryderyka Chopina, 1972. - 54 s. ; 19 cm . -(Dzieła wszystkie Fryderyka Chopina ; III) . -Zawiera: Ballada : Op. 23 ; Ballada : Op. 38 ;
Ballada : Op. 47 ; Ballada : Op. 52 . -Wydanie "kieszonkowe" . -PWM - 232
599. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Scherza / Fryderyk Chopin ; L[udwik] Bronarski, I[gnacy] J[an] Paderewski. - Wyd. 2 . -[Nuty]. - Kraków ; Warszawa : Polskie Wydaw.
Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1976. - 86 s. ; 19 cm . -(Dzieła wszystkie Fryderyka Chopina ; V) . -Zawiera: Scherzo : Op. 20 ;
Scherzo : Op. 31 ; Scherzo : Op. 39 ; Scherzo : Op. 54 . -Wydanie "kieszonkowe" . -PWM - 236
600. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Drobne utwory / Fryderyk Chopin ; L[udwik] Bronarski, I[gnacy] J[an] Paderewski . -[Nuty]. - Kraków ; Warszawa : Polskie Wydaw. Muzyczne
: Instytut Fryderyka Chopina, 1976. - 52 s. ; 19 cm . -(Dzieła wszystkie Fryderyka Chopina ; XVIII) . -Zawiera: Bolero ; Taramtelle ; Marche
Funebre ; Trois ecossaisses ; Nocturne ; Contredanse ; Cantabile ; Feuille d'album ; Largo ; Fuga . -Wydanie "kieszonkowe" . -PWM - 1725
601. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Fantasie : Op. 49 ; Berceuse : Op. 57 ; Barcarolle : Op. 60 / Fryderyk Chopin ; L[udwik] Bronarski, I[gnacy] J[an] Paderewski. - Wyd. 2 . [Nuty]. - Kraków ; Warszawa : Polskie Wydaw. Muzyczne : Instytut Fryderyka Chopina, 1976. - 38 s. ; 19 cm . -(Dzieła wszystkie Fryderyka
Chopina ; XI) . -Wydanie "kieszonkowe" . -PWM - 241
602. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Ronda / Fryderyk Chopin ; L[udwik] Bronarski, I[gnacy] J[an] Paderewski . -[Nuty]. - Kraków ; Warszawa : Polskie Wydaw. Muzyczne :
Instytut Fryderyka Chopina, 1977. - 114 s. ; 19 cm . -(Dzieła wszystkie Fryderyka Chopina ; XII) . -Zawiera: Rondo : Op. 1 ; Rondo : Op. 5 ;
Introduzione : Op. 16 ; Rondo : Op. 73 ; Rondo : Op. 73 . -Wydanie "kieszonkowe" . -PWM - 243
603. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Polonezy / Fryderyk Chopin ; L[udwik] Bronarski, I[gnacy] J[an] Paderewski . -[Nuty]. - Kraków ; Warszawa : Polskie Wydaw. Muzyczne :
Instytut Fryderyka Chopina, 1989. - 127 s. ; 19 cm . -(Dzieła wszystkie Fryderyka Chopina ; VIII) . -Zawiera: Op. 26, nr 1-2 ; Op. 40, nr 1-2 ;
Op. 44 ; Op. 53 ; Op. 61 ; Op. 71, nr 1-3 ; Ouvere posthume . -Wydanie "kieszonkowe" . -ISBN 83-224-2441-8, PWM - 237
604. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Mazurki : Op. 6-63 / Fryderyk Chopin ; red. I[gnacy] J[an] Paderewski, , L. Bronarski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1975. 181 s. ; 19 cm . -(Dzieła wszystkie Fryderyka Chopina ; X) . -Zawiera: Mazurek, op 6 nr 1 ; Mazurek, op. 6 nr 2 ; Mazurek, op. 6 nr 3 ;
Mazurek, op. 6 nr 4 ; Mazurek, op. 7 nr 1 ; Mazurek, op. 7 nr 2 ; Mazurek, op. 7 nr 3 ; Mazurek, op. 7 nr 4 ; Mazurek, op. 7 nr 5 ; Mazurek,
op. 17 nr 1 ; Mazurek, op. 17 nr 2 ; Mazurek, op. 17 nr 3 ; Mazurek, op. 17 nr 4 ; Mazurek, op. 24 nr 1 ; Mazurek, op. 24 nr 2 ; Mazurek, op.
24 nr 3 ; Mazurek, op. 24 nr 4 ; Mazurek, op. 30 nr 1 ; Mazurek, op. 30 nr 2 ; Mazurek, op. 30 nr 3 ; Mazurek, op. 30 nr 4 ; Mazurek, op. 33
nr 1 ; Mazurek, op. 33 nr 2 ; Mazurek, op. 33 nr 3 ; Mazurek, op. 33 nr 4 ; Mazurek, op. 41 nr 1; Mazurek, op 41 nr 2 ; Mazurek, op. 41 nr 3 ;
Mazurek, op. 41 nr 4 ; Mazurek, op. 50 nr 1 ; Mazurek, op. 50 nr 2 ; Mazurek, op. 50 nr 3 ; Mazurek, op. 56 nr 1 ; Mazurek, op. 56 nr 2 ;
Mazurek, op. 56 nr 3 ; Mazurek, op. 59 nr 1 ; Mazurek, op. 59 nr 2 ; Mazurek, op. 59 nr 3 ; Mazurek, op. 63 nr 1 ; Mazurek, op. 63 nr 2 ;
Mazurek, op. 63 nr 3 ; Mazurek a moll : A Emile Gaillard ; Mazurek a moll : Notre temps, nr 2 ; Ouvre Posth. . -Wydanie "kieszonkowe" . PWM - 240
605. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Etiudy / Fryderyk Chopin ; L[udwik] Bronarski, I[gnacy] J[an] Paderewski . -[Nuty]. - Kraków ; Warszawa : Polskie Wydaw. Muzyczne :
Instytut Fryderyka Chopina, 1981. - 129 s. ; 19 cm . -(Dzieła wszystkie Fryderyka Chopina ; II) . -Zawiera: Op. 10, nr 1-12 ; Op. 25, nr 1-12 ;
Etiuda f moll ; Etiuda Des dur ; Etiuda As dur . -Wydanie "kieszonkowe" . -ISBN 83-224-1617-2, PWM - 232
606. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Impromtus / Fryderyk Chopin ; L[udwik] Bronarski, I[gnacy] J[an] Paderewski . -[Nuty]. - Kraków ; Warszawa : Polskie Wydaw. Muzyczne :
Instytut Fryderyka Chopina, 1978. - 36 s. ; 19 cm . -(Dzieła wszystkie Fryderyka Chopina ; IV) . -Zawiera: Op. 29 ; Op. 36 ; Op. 51 ; FantaisieImpromptu : Op. 66 . -Wydanie "kieszonkowe" . -PWM - 233
607. Chwatal, F. X.
Rondino : Op. 84, nr 12 : Pianoforte / F. X. Chwatal . -[Nuty]. - Magdeburg : Heinichshfen'schen Musikalien_Handlung. - 5 s. ; 34 s. . -W. H.
342(12)
608. Cimarosa, Domenico (1749-1801)
Album per pianoforte - clavicembalo / Domenico Cimarosa ; ed. Zbigniew Śliwiński. - Wyd. 3 . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1988. - 63, [5] s. ; 28 cm . -ISBN 83-224-2778-6, PWM - 6816
609. Ciurlionis, Mikalojus Konstantinas
Album per pianoforte / Mikalojus Konstantinas Ciurlionis . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1978. - 31, [9] s. : fot. czarno-b. ;
28 x 24 cm . -PWM - 8067
610. Clementi, Muzio (1752-1832)
Gradus ad Parnasum : für Klavier : [wybór] / Muzio Clementi ; hrsg. Carl Tausing . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 100 s. ; 31 cm . -Z.
4240
611. Clementi, Muzio (1752-1832)
Gradus ad Parnasum : 100 Etüden für Klavier. I, Etüden Nr 1-27 / Muzio Clementi ; durchges. und mit Fingers. Bruno Mugellini . -[Nuty]. Leipzig : Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1985. - 123, [4] s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 2018) . -V. A. 2018
612. Clementi, Muzio (1752-1832)
Gradus ad Parnasum : 100 Etüden für Klavier. III, Etüden Nr 51-100 / Muzio Clementi ; durchges. und mit Fingers. Bruno Mugellini . [Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1985. - 149, [4] s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 2020) . -V. A. 2020
613. Clementi, Muzio (1752-1832)
Gradus ad Parnasum : 100 Etüden für Klavier. II, Etüden Nr 28-50 / Muzio Clementi ; durchges. und mit Fingers. Bruno Mugellini . -[Nuty]. Leipzig : Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1985. - 137, [3] s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 2019) . -V. A. 2019
614. Clementi, Muzio (1752-1832)
Gradus ad Parnassum : na fort. : wybór / Muzio Clementi ; oprac. Aleksander Michałowski. - [Wyd. 3] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
[1965]. - 100 s. ; 31 cm
615. Clementi, Muzio (1752-1832)
Sonaten : für Klavier. Band III / Muzio Clementi ; hrsg. Adolf Ruthard . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 83 s. ; 31 cm . -Zawiera: Sonate op. 12
nr 4 ; Sonate op. 24 nr 2 ; Sonate op. 25 nr 2 ; Sonate op. 39 nr 2 ; Sonate op. 39 nr 3 ; Sonate op. 50 nr 3 . -Edition Peters. 8049
616. Clementi, Muzio (1752-1832)
Sonaten : für Klavier. Band IV / Muzio Clementi ; hrsg. Adolf Ruthard . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 75, [3] s. ; 31 cm . -Zawiera: Sonate
op. 12 nr 2 ; Sonate op. 7 nr 3 ; Sonate op. 24 nr 3 ; Sonate op. 25 nr 1 ; Sonate op. 26 nr 1 ; Sonate op. 39 nr 1 . -Edition Peters. 8792
617. Clementi, Muzio (1752-1832)
Sonaten : für Klavier zu 4 Händen : neu reviedierte Ausgabe / Muzio Clementi . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 68 s. ; 23 x31 cm . (Edition Peters : Ausgewählte Klaviermusik zu vier Händen ; Nr 1323) . -Zawiera: 1. Sonate Es dur ; 2 Sonate C dur ; 3 Sonate Es dur ; 4
Sonate C dur . -Edition Peters. 8075
618. Clementi, Muzio (1752-1832)
Gradus ad Parnasum. Band II / Muzio Clementi ; hrsg. [Adolf] Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 119 s. ; 31 cm . -Edition Peters.
7715
619. Clementi, Muzio (1752-1832)
Gradus ad Parnasum. Band III / Muzio Clementi ; hrsg. [Adolf] Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 131 s. ; 31 cm . -Edition Peters.
7716
620. Clementi, Muzio (1752-1832)
Sonaten : für Klavier. Band I / Muzio Clementi ; hrsg. Adolf Ruthard . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 111 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr
146a) . -Zawiera: Sonate op. 2 nr 1 ; Sonate op. 12 nr 1 ; Sonate op. 26 nr 2 ; Sonate op. 26 nr 3 ; Sonate op. 26 nr 3 ; Sonate op. 34 nr 1 ;
Sonate op. 36 nr 1 ; Sonate op. 36 nr 2 . -Edition Peters. 8915
621. Clementi, Muzio (1752-1832)
Sonaten : für Klavier. Band II / Muzio Clementi ; hrsg. Adolf Ruthard . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 87 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr
146b) . -Zawiera: Sonate op. 36 nr 2 ; Sonate op. 36 nr 3 ; Sonate op. 40 nr 1 ; Sonate op. 40 nr 2 ; Sonate op. 40 nr 3 ; Sonate op. 47 nr 2 . Edition Peters. 9345
622. Clementi, Muzio (1752-1832)
Izbrannyje sonaty = [Sonaty wybrane] : dlja fortjepiano = [na fortepian] / Muzio Clementi ; zebrał i oprac. A. Nikolajew . -[Nuty]. - Moskwa :
Muzyka, 1970. - 180 s. ; 29 cm . -5695
623. Clementi, Muzio (1752-1832)
Sonata d moll : Op. 40, nr 3 : dlja fortjepiano = [na fortepian] / Muzio Clementi . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje
Izdatiel'stwo, 1947. - 20 s. ; 29 cm . -5695
624. Clementi, Muzio (1752-1832)
Sonata fis moll : Op. 26, nr 2 : dlja fortjepiano = [na fortepian] / Muzio Clementi . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje
Izdatiel'stwo, 1947. - 11 s. ; 29 cm . -5695
625. Clementi, Muzio (1752-1832)
Sonatine : Op. 37, nr 3 : Piano / Muzio Clementi ; rev. Adolf F. Wouters . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 9 s. ; 34 cm . -(Edition Schott :
Einzel Ausgabe ; Nr 0431) . -0431
626. Clementi, Muzio (1752-1832)
Sonatine : F dur : Op. 36, nr 4 / Muzio Clementi ; rev. Otto Singer . -[Nuty]. - Hamburg : Anton J. Benjamin. - 7 s. ; 34 cm . -A. J. B 7066
627. Clementi, Muzio (1752-1832)
Sonatine : Op. 36, nr 6 / Muzio Clementi ; rev. Hugo Hartmann . -[Nuty]. - Berlin : Adolf Kunz. - 5 s. ; 34 cm . -(Musikalische Volksbibliothek /
Adolf Kuzn) . -A. K. V. B.866
628. Clementi, Muzio (1752-1832)
Sonatine : D dur : Op. 36, nr 6 / Muzio Clementi . -[Nuty]. - Berlin : Schlesinder'sche Buch- u. Musikhandlung. - 5 s. ; 34 cm . -(Ausgewählte
beliebte Sonatinen und Stücke kleineren Umfangs für den Klavierunterricht) . -Z. 532
629. Clementi, Muzio (1752-1832)
[3] Sonatinen : Op. 37 / Muzio Clementi ; rev. Conrad Kühner . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 19 s. ; 34 cm . -(Collection
Litolff ; Nr 1860) . -Zawiera: Sonatine : Op. 37, nr 1 ; Sonatine : Op. 37, nr 2 ; Sonatine : Op. 37, nr 3 . -Collection Litolff. 1860
630. Cmarosa, Domeniko (1749-1801)
Izbrannyje sonaty = [Sonaty zebrane] : dlja fortepiano = [na fortepian] / Domeniko Cmarosa . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka , 1982. - 47 s. ; 29
cm . -11829
631. Copland, Aaron
Concerto : for Piano and Orchestra / Aaron Copland . -[Partytura]. - Capetown : Boosey & Hawkes. - 67, [1] s. ; 19 cm . -Wydanie
"kieszonkowe" . -11829
632. Couperin, Francois
Utwory na dwa fortepiany / [Francois] Couperin ; [Emmanuel] Chabrier ; [Claude] Debussy ; red. Emma Altberg . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1975. - 29, [1] s. ; 31 cm . -Zawiera: Muséte de Choisi / Francois Couperin. Muséte de Taverni / Francois Couperin. Valse
romantique no 2 / Emmanuel Chabrier. Lindaraja / Claude Debussy
633. Couperin, Francois (1668-1733)
Utwory wybrane : na fortepian / Francois Couperin ; red. Zbigniew Drzewiecki . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1966. - 77, [3]
s. : il. ; 28 cm . -Zawiera: Les Sentiments : Sarabande ; La Pastorelle ; Les Nonetes ; La Bourbonnoise : Gavotte ; La Marche des Gris-vetus ;
Les Bacchanales ; La Pateline ; Le Reveille-matin ; La Bandoline : Rondeau ; Les Vendangeuses : Rondeau ; Les Moissonneurs : Rondeau ; Les
Baricades Misterieuses : Rendeau ; Le Bavolet-flotant ; Le Petit-deuil, ou les trois Veuves ; Menuet ; Les Lis naissans ; Les Petit Moulins a
vent ; Le Tic-Toc-Choc : Rondeau ; La Princesse Marie . -PWM - 5733
634. Couperin, Francois (1668-1733)
Izbrannyje p'jesy dlja fortepiano = [Utwory wybrane na fortepian] / Francois Couperin . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. - 49 s. ; 29 cm . 1005
635. Cramer, Johann Baptist (1771-1858)
50 etiud na fortepian / Johann Baptist Cramer ; red. Zbigniew Drzewiecki i Jan Hoffman. - Wyd. 6 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1975. - 126 s. ; 35 cm
636. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Pory roku na fortepian : Vremena goda : op. 37 bis / Piotr Czajkowski ; red. Bolesław Woytowicz. - [Wyd. 6] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1982. - 69, [1] s. : 1 portr. ; 31 cm . -(Musica Viva : Muzyka isntrumentalna solowa) . -Tekst nutowy przejęty z ed. PWM, 1958 . ISBN 83-224-1772-1
637. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Album : dla młodzieży : op. 39 : na fortepian / Piotr Czajkowski ; oprac. Bolesław Woytowicz. - Wyd 2. . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1956. - 41, [1] s. ; 34 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 112) . -Zawiera: Myśli poranne ; Zimowy poranek ;
Zabawa w koniki ; Mama ; Marsz drewnianych żołnierzyków ; Choroba lalki ; Pogrzeb lalki ; Walc ; Nowa lalka ; Mazurek ; Pieśń rosyjska ;
Wieśniak gra na harmonijce ; Kamarinskaja ; Polka ; Piodenka włoska ; Starodawna piosenka francuska ; Pieśń niemiecka ; Piosenka
neapolitańska ; Bajka niani ; Baba Jaga ; Słodkie marzenie ; Pieśń skowronka ; Kataryniarz śpiewa ; Chorał . -PWM - 2108
638. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Album : dla młodych pianistów : op. 39 / Piotr Czajkowski . -[Nuty]. - Kraków : Wydawnictwo A. Dąbrowiecki, 1948. - 32 s. ; 34 cm . Zawiera: Modlitwa poranna ; Zimowy poranek ; Mały jeździec ; Moja mateczka ; Marsz żołnierzyki ; Chora lalka ; Pogrzeb lalki ; Walc ; Nowa
lalka ; Mazurka ; Pieśń rosyjska ; Pieśń wieśniaka ; Kamarinskaja ; Polka ; Piodenka włoska; Starofrancuska pieśń ; Pieśń tyrolska ; Taniec
neapolitański ; Bajka ; Czarownica ; Piękne marzenie ; Śpiew skowronka; Kataryniarz ; W kosciele . -PWM - 2108
639. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Wariacje F dur : op. 19 nr 6 : na fortepian / Piotr Czajkowski ; oplacował Zbigniew Drzewiecki . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1957. 16 s. ; 35 cm
640. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Konzert nr 1 : b moll : für Klavier und Orchester : op. 23 / P[eter] Tschaikowski ; Ausgabe für zwei Klaviere von Robert Teichmüller . [Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : Edition Peters. - 84 s. ; 31 cm . -(Edition Peters : Die Klassiker des Klaviers ; 3775) . -Edition Peters. 10327
641. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Tschaikowsky Album : für Klavier . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 77 s. ; 31 cm . -Zawiera: Marsch : Op 71/a ; Blumenwalzer : Op. 71/a
; Einleitung und Walzer : Op. 20 ; Walzer ; Romance : Op. 50 ; Barkarole : Op. 37, nr 6 ; Chanson Triste : Op. 40, nr 2 ; Lied ohne Worte : Op.
40, nr 6 ; Russischer Tanz : Op. 40, nr 10 ; Sentimentaler Walzer : Op. 51, nr 6 ; Dumka : Op. 59 . -Z. 5022
642. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Symphonie pathetique : Nr 6 : für Klavier zu 4 Händen : Op. 74 / P. Tschaikowsky . -[Wyciąg fortepianowy]. - Braunschweig : Henry Litollf's
Verlag. - 81 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 2672) . -Collection Litolff. 2672
643. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Symphonie Nr 6 : Pathetique : Op. 74 : für Klavier zu vier Händen / Peter Tschaikowsky ; bearb. Otto Singer . -[Wyciąg fortepianowy]. Leipzig : C. F. Peters. - 75 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 3779) . -Edition Peters. 10316
644. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Symphonie Nr 5 : Op. 64 : für Klavier zu vier Händen / Peter Tschaikowsky ; bearb. Otto Singer . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 91 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 3778) . -Edition Peters. 10330
645. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Konzert : für Klavier und Orchester : Nr 1 b moll : op. 23 / P[eter] Tschaikowski . -[Partytura]. - Leipzig : Edition Peters. - 186 s. ; 31 cm . (Edition Peters ; 564) . -3809
646. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Dziadek do orzechów : Suita na fortepian : Op. 71a / Piotr Czajkowski : oprac. Stefan Esipoff, ed. Zofia Poźniak . -[Wyciąg fortepianowy]. Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1956. - 50 [5] s. : rys. ; 30 cm . -Zawiera: Uwertura ; Marsz ; Taniec wróżki cukrowej ; Taniec rosyjski ;
Taniec arabski ; Taniec chiński ; Taniec pastuszków ; Walc kwiatów . -PWM - 2330
647. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Italienisches Capriccio : Piano 2 ms / Petr Ilić Ćajkowskij ; [hrsg.] E. Mikelka . -[Nuty]. - Praha : Stani nakladatelstvi krasne literatury, hudby a
unemi, 1953. - 31 s. ; 31 cm . -(Ludova Edice) . -H 415
648. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Concerto pour Piano : op. 23 : b moll / Petr Ilič Čajkovskij ; Rev. Lev Esch . -[Wyciąg fortepianowy]. - Praha : Orbis. - 88 s. ; 31 cm . -EO 142
649. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
[Six] Morceaux pour Piano / Petr Iljić Ćajkovskij ; rev. Emil Mikelka . -[Nuty]. - Praha : Editio Supraphon, 1982. - 47 s. ; 30 cm . -Zawiera:
Valse de salon ; Polka peu dansante ; Menuetto scherzoso ; Valse ; Romance ; Valse sentimentale . -H 6704
650. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Les Saisons = [Pory roku] : pour Piano : Op. 73b / Tschaikovsky ; rev. Hambalko . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 60 s. ; 31 cm . -Z. 7151
651. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Concerto pour Piano : Op. 23 / Petr Iljić Ćajkovskij ; rev. Lev Esch . -[Wyciąg fortepianowy]. - Praha : Orbis. - 88 s. ; 31 cm . -EO 142
652. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Romance : Op. 5 : [na fortepian] / P. I. Ćajkovskij ; rev. Emil Mikelka . -[Nuty]. - Praha : Melantrich. - 7 s. ; 31 cm . -(Edice Prazske
Konservatore / Vaclav Holzknecht) . -M 262c
653. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Izbrannyje soczinjenija = [Utwory zebrane] : dlja fortepiano = [na fortepian]. Wypusk II / Piotr Czajkowski ; red. Ja. Mil'sztjejn . -[Nuty]. Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1949. - 86 s. ; 29 cm . -Zawiera: Op. 19 ; Op. 21 . -M. 19934 G.
654. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Szjestaja simfonija = [6 symfonia] : pjerjelożjenije dlja fortepiano w dwie ruki = [transkrypcja na fortepian na dwie ręce] / P. Czajkowski . [Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1950. - 76 s. ; 29 cm . -M 21286 G
655. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Nokturn : Op. 19, nr 4 / P. Czajkowski . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1952. - 11 s. ; 29 cm . -Zawiera:
Nokturn : Op. 19, nr 4 ; Walc : Op. 40, nr 9 . -22927
656. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Intermjecco = [Intermezzo] : iz pjerwoj sjuity = [z pierwszej suity (orkiestrowej)] : pjerjelożjenije dlja dwuch fortepiano = [transkrypcja na
dwa fprtepiany] : Op. 43 / P. Czajkowski . -[Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1956. - 27 s. ;
29 cm . -25487
657. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
50 russkich narodnych pjesjen = [50 rosyjskich pieśni narodowych] : dlja fortepiano w 4 ruki = [na fortepian na 4 ręce] / P. Czajkowski . [Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1967. - 56 s. ; 29 cm . -4565
658. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Wrjemjenia goda = [Pory roku] : dlja fortepiano = [na fortepian] : Op. 37 bis / Piotr Czajkowski . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1982. - 56 s. ;
29 cm . -3117
659. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Izbrannyje p'jesy = [Utwory zebrane] : dlja fortepiano = [na fortepian] / Piotr Czajkowski ; red. A. Rubbah . -[Nuty]. - Moskwa : Izdatiel'stwo
Muzyka, 1970. - 67, [1] s. ; 29 cm. . -Zawiera: Op. 40, nr 6 ; Op. 19, nr 3 ; Op. 40, nr 5 ; Op. 40, nr 9 ; Op. 9, nr 3 ; Op. 40, nr 10 ; Op. 10, nr 1 ;
Op. 40, nr 8 ; Op. 19, nr 4 ; Op. 51, nr 2 . -3232
660. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Izbrannyje soczinjenija = [Utwory zebrane] : dlja fortepiano = [na fortepian]. Wypusk VII / Piotr Czajkowski ; red. Ja. Mil'sztjejn . -[Nuty]. Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1951. - 104 s. ; 29 cm . -Zawiera: Op. 59 ; Op. 72, nr 1-10 . -M. 22004 G.
661. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Izbrannyje soczinjenija = [Utwory zebrane] : dlja fortepiano = [na fortepian]. Wypusk III / Piotr Czajkowski ; red. Ja. Mil'sztjejn . -[Nuty]. Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1950. - 64 s. ; 29 cm . -Zawiera: Pory roku : 12 utworzów charakterystycznych : Op
37 . -M. 20020 G.
662. Czajkowski, Piotr Ilicz (1840-1893)
Humoreska : Op. 10, nr 2 : Piano / P. I Czajkowski . -[Nuty]. - Praha : Melantrich. - 6 s. ; 31 cm . -M 262 i
663. Czerny, Carl (1791-1857)
[40] Dennich cviceni : Op. 337 : Piano / C. Czerny ; oprac. E. Marecek . -{Nuty]. - Praha : Orbis, [cop. 1949]. - 64 s. ; 31 cm . -M 92
664. Czerny, Carl (1791-1857)
Erster Lehrmeister : für klavier : Op. 599 / Carl Czerny . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne. - 64 s. ; 29 cm . -PWM - 5934
665. Czerny, Carl (1791-1857)
[125] Pasazovych cviceni : Piano : Op. 261 / Carl Czerny ; rev. Frantisek Maxian . -[Nuty]. - Praha : Stani nakladatelstvi krasne literatury,
hudby a unemi. - 71 s. ; 31 cm . -H 159
666. Czerny, Carl (1791-1857)
Schule der Geläufigkeit : Op. 299 : 40 Etuden für Pianoforte. / Carl Czerny ; rev. Clemens Schultze . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's
Verlag. - 23 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 1773c) . -Collection Litolff. 1773c
667. Czerny, Carl (1791-1857)
[24] Uebungsstücke : mit stillstehender rechter Hand : Op. 777 / Carl Czerny ; rev. Clemens Schultze . -[Nuty]. - Braumschweig : Henry
Litollf's Verlag. - 15 s. ; 30 cm . -(Collection Litolff ; 1932) . -Collection Litolff. 1932
668. Czerny, Carl (1791-1857)
[40] tägliche Übungen : op. 337 / Carl Czerny ; rev. Clemens Schultze . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 50 s. ; 31 cm . (Collection Litolff ; 1775) . -Collection Litolff. 1775
669. Czerny, Carl (1791-1857)
Erster Wiener Lehrmeister : im Pianofortespiel : Op. 599 / Carl Czerny . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 27 s. ; 31 cm . (Collection Litolff ; 1800) . -Collection Litolff. 1800
670. Czerny, Carl (1791-1857)
[100] Exercices : Piano / Carl Czerny ; rev. František Maxian . -[Nuty]. - Praha : Orbis, cop. 1951. - 82 s. ; 31 cm . -EO 291
671. Czerny, Carl (1791-1857)
Neuer Lehrergang : für Klavier. I, Unterstufe / Carl Czerny, Heinz Schüngeler . -[Nuty]. - Köln am Rhein : P. J. Tonger Musikverlag. - 43 s. ; 31
cm . -P. J. T. 8513a
672. Czerny, Carl (1791-1857)
Neuer Lehrergang : für Klavier. II, Mittelstufe / Carl Czerny, Heinz Schüngeler . -[Nuty]. - Köln am Rhein : P. J. Tonger Musikverlag. - 43 s. ; 31
cm . -P. J. T. 8513b
673. Czerny, Carl (1791-1857)
Neuer Lehrergang : für Klavier. III, Oberstufe / Carl Czerny, Heinz Schüngeler . -[Nuty]. - Köln am Rhein : P. J. Tonger Musikverlag. - 43 s. ; 31
cm . -P. J. T. 8513c
674. Czerny, Carl (1791-1857)
[40] Daily Studies : op. 337 / Carl Czerny . -[Nuty]. - Berlin : Schesinger'sche Buch u. Musikhandlung. - 47 s. ; 30 cm . -S.7778.
675. Czerny, Carl (1791-1857)
[125] Passagenübungen : für Pianoforte : Op. 261 / Carl Czerny ; rev. Clemens Schultze . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 25
s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 1798) . -Collection Litolff. 1798
676. Czerny, Carl (1791-1857)
[160] Attaktige Uebungen : für Pianoforte : Op. 821. Cah. 3 / Carl Czerny ; rev. Clemens Schultze . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's
Verlag. - 28 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 1808) . -Collection Litolff. 1808
677. Czerny, Carl (1791-1857)
[160] Attaktige Uebungen : für Pianoforte : Op. 821. Cah. 2 / Carl Czerny ; rev. Clemens Schultze . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's
Verlag. - 23 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 1807) . -Collection Litolff. 1807
678. Czerny, Carl (1791-1857)
Die höhere Stufe der Virtuosität : neue Folge der Schule Geläufigkeit : für das Pianoforte : Op. 834. Cah. 1 / Carl Czerny ; rev. Clemens
Schultze . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 39 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 1977) . -Collection Litolff. 1977
679. Czerny, Carl (1791-1857)
[32] neue Tägliche Uebungen für kleine Hände : als Vorübungen zu den 40 Täglichen Studien Op. 337 : Op. 848 / Carl Czerny ; rev. Clemens
Schultze . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 46 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 2151) . -Collection Litolff. 2151
680. Czerny, Carl (1791-1857)
Schule des Virtuosen : Opus 365 : Neu reviedierte Ausgabe : [für Klavier] / Carl Czerny . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 137 s. ; 31 s. . Edition Peters. 6996
681. Czerny, Carl (1791-1857)
Praktische Fingerübungen : für Piano solo : Op. 802. Heft I / Carl Czerny ; hrsg. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 51 s. ; 31 cm
. -(Edition Peters ; Nr 2969a) . -Edition Peters. 8616a
682. Czerny, Carl (1791-1857)
[40] tägliche Übungen : op. 337 / Carl Czerny ; rev. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 63 s. ; 31 CM . -(Edition Peters :
Studienwerke für klavier : Tägliche Studien ; 2409) . -Edition Peters. 6985
683. Czerny, Carl (1791-1857)
Die Kunst der Fingerferigkeit : op. 740 (699). Heft II / Carl Czerny ; rev. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 31 s. ; 31 cm . (Edition Peters : Studien verke für Pianoforte ; 2408b) . -Edition Peters. 9215
684. Czerny, Carl (1791-1857)
Erster Klavierunterricht : in 100 Erholungen / Carl Czerny ; rev. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 20 s. ; 31 cm . -(Edition
Peters : Übungsstücke und Etüden ; Nr 2633) . -Edition Peters. 7775
685. Czerny, Carl (1791-1857)
Okatvenstudien : in fortschreitender Schwierigkeit : Opus 553 / Carl Czerny ; rev. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 15 s. ; 31
cm . -Edition Peters. 9093
686. Czerny, Carl (1791-1857)
Schule der Geläufigkeit : op. 299. Heft I / Carl Czerny ; rev. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 23 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ;
2406a) . -Edition Peters. 8024
687. Czerny, Carl (1791-1857)
Szkoła biegłości. Op. 299. : wybór etiud : na fortepian. Zeszyt I / Carl Czerny ; red. Zbigniew Drzewiecki . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1947. - 36 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; zeszyt 5)
688. Czerny, Carl (1791-1857)
[100] Ćwiczeń ośmiotaktowych : wybór z op. 821 : na fort. / Carl Czerny ; red. Maria Wiłkomirska . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1954. - 58 s. ; 30 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 110)
689. Czerny, Carl (1791-1857)
Etiudy na fortepian : op. 409 : wybór / Carl Czerny ; red. Gabriela Stempniowa. - [Wyd. 2] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1986]. 51, [1] s. ; 31 cm . -Tyt. równol.: Grandes études spéciales " Studies " Etüden . -ISBN 83-224-1500-1
690. Czerny, Carl (1791-1857)
[100] ćwiczeń : op. 139 na fort. / Carl Czerny ; red. Zbigniew Śliwiński. - [Wyd. 9] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1984]. - 91, [1] s. ;
31 cm . -ISBN 83-224-2201-6
691. Czerny, Carl (1791-1857)
Etiudy na lewą rękę : Schule der linken Hand : na fort. : op. 399 = [für Klavier] / Carl Czerny ; red. Zbigniew Śliwiński. - [Wyd. 4] . -Kraków :
Polskie Wydaw. Muzyczne, [1991]. - 58, [2] s. ; 31 cm . -Tyt. równol.: Studies for the left hand: for piano = Études pour la main gauche :
pour piano . -ISBN 83-224-2553-8
692. Czerny, Carl (1791-1857)
Studium techniki palcowej : wybór : Op. 740. 2 / Carl Czerny ; red. Zbigniew Drzewiecki i Jan Hoffman. - Wyd. 2 . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1971. - 78, [2] s. ; 31 cm . -Tyt. równol.: The art of finger dexterity
693. Czerny, Carl (1791-1857)
Wstępna szkoła biegłości : 30 études de mécanisme : op. 849 : na fortepian / Carl Czerny; red. Jan Hoffman. - [Wyd. 5] . -Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, [1979]. - 59, [1] s. ; 31 cm
694. Czerny, Carl (1791-1857)
Wybór etiud z op. 139, 599, 636 i in. : na fort. 2 / Carl Czerny ; red. Maria Wiłkomirska . - [Nuty]. - Wyd. 6 . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1961. - 72 s. ; 31 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 115)
695. Czerny, Carl (1791-1857)
Wybór etiud z op. 139, 599, 636 i in. : na fort. 1 / Carl Czerny ; red. Maria Wiłkomirska. - Wyd. 2 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1961. - 59, [1] s. ; 31 cm
696. Czerny, Carl (1791-1857)
Studium techniki palcowej : wybór : op. 740. 1 / Carl Czerny ; red. Zbigniew Drzewiecki i Jan Hoffman. - Wyd. 4 . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, [1983]. - 68 s. ; 31 cm . -ISBN 83-224-2124-9 (całość)
697. Czerny, Carl (1791-1857)
Szkoła biegłości. Op. 299. : na fortepian / Red. Zbigniew Drzewicki i Jan Hoffman. - Wyd. 14 . -(Kraków) : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1981. s. 107, nlb. 1 ; 30 cm . -Tyt. równol. : Schule der Geläufigkeit . -ISBN 83-224-1527-3
698. Czerny, Carl (1791-1857)
Przygotowawcza szkoła biegłości : op. 636 : na fort. / Carl Czerny ; red. Zbigniew Śliwiński. - [Wyd.2] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
[1986]. - 51, [1] s. ; 31 cm . -Tyt. równol. : Vorschule zur Fingerfertigkeit " Preparatory school of velocity " Ecole préparatoire de vélocité. Dla szk. muz. 1 stopnia . -ISBN 83-224-2473-6
699. Czerny, Carl (1791-1857)
Ćwiczenia ośmiotaktowe : wybór z op. 821 : na fort. / Carl Czerny ; red. Maria Wiłkomirska. - [Wyd. 5] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, [1983]. - 58 s. ; 30 cm . -Tyt. równol. : Achttaktige Übungen. - Petits exercices = De huit mesures = Eight measure exercises . ISBN 83-224-2063-3
700. Czerny, Carl (1791-1857)
[24] etiudy na lewą rękę : op. 718 : na fortepian / Carl Czerny ; przyg. Zbigniew Śliwiński . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1958. - 31,
[1] s. ; 31 cm
701. Cziczierina, S.
Fortjepiannyje miniatjury = [Miniatury fortepianowe] : Op. 21 / S. Cziczierina . -[Nuty]. - Leningrad : Muzyka, 1967. - 23 s. ; 29 cm . -405
702. Cziczkow, Ju. (1950- )
Wariacii = [Wariacje] : dlja fortepiano = [na fortepian] / Ju. Cziczkow . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo,
1951. - 15 s. ; 29 cm . -21886
703. d'Albert, Eugen
Präludium und Fuge übr B-A-C-H : B dur : Op. 67 / Eugen d'Albert . -[Nuty]. - Leipzig : Rob. Forberg. - 11 s. ; 34 cm . -Data sprzedarzy
egzemplarza 21 IX 1912 . -6366
704. Damm, Gustav. Oprac.
Weg zur Kunstfertigkeit : 120 Etüden für Pianoforte / hrsg. Gustav Damm . -[Nuty]. - Leipzig : Steingräber Verlag. - 215 s. ; 27 cm . -2
705. David, Ferdinand (1810-1873)
Bunte Reihe : Op. 30 : für das Panoforte / Ferdinand David ; übertr. Franz Liszt . -[Nuty]. - Leipzig : Fr. Kistner. - 7 s. ; 34 cm . -Zawiera:
Serenade : Op. 30, nr 18 . -4795
706. Debussy, Claude (1862-1918)
Estampes / Claude Debussy . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1957. - 25 s. ; 29 cm . -Zawiera: Pagody ;
Wieczór w Granadzie ; Ogrody w deszczu . -na fortepian . -M 26383 G
707. Debussy, Claude (1862-1918)
Debussy Album : for Piano. I / compiled by Akos Fodor . -[Nuyt]. - Budapest : Editio Musica. - 56 s. ; 31 cm . -Zawiera: Deux Arabesques ;
Sarabande ; Pagodes ; Auite bergamasque : Prelude, Menuet, Clair de lune, Passapied ; Hommage a Rameau . -Z. 7525
708. Debussy, Claude (1862-1918)
[Six] Epigraphes antiques : pour piano a 4 mains / Claude Debussy ; edite par Gabor Kovats . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, [copyright
1984]. - 32 s. ; 31 cm . -Z 12609
709. Debussy, Claude (1862-1918)
La file aux cheveux de Lin : pour piano / Claude Debussy ; edite par Peter Solymos . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 3 s. ; 31 cm . -Z
8136
710. Debussy, Claude (1862-1918)
La chatedrale engloutie : pour piano / Claude Debussy ; edite par Peter Solymos . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 6 s. ; 31 cm . -Z 8138
711. Debussy, Claude (1862-1918)
General lavine - eccentic : pour le piano / Claude Debussy ; edite par Peter Solymos . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 8 s. ; 31 cm . -Z
8141
712. Debussy, Claude (1862-1918)
Kącik dziecięcy : Children's corner : mała suita na fortepian / Claude Debussy ; red. Bolesław Woytowicz . - [Nuty]. -[Wyd. 2] . -Kraków :
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1960. - 27, [1] s. ; 31 cm . -Zawiera: Doctor Gradus ad Parnasum ; Kołysanka słonia ; Serenada dla lalki ; Taniec
śniegu ; Mały pastuszek ; Taniec pajaca
713. Debussy, Claude (1862-1918)
Children's corner / Claude Debussy ; red. Bolesław Woytowicz. - [Wyd. 4] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1970]. - 31, [3] s. ; 31 cm
. -Na fort
714. Debussy, Claude (1862-1918)
Preludia na fortepian : Préludes pour le piano. 1 / Claude Debussy ; red. Bolesław Woytowicz. - [Wyd. 6] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1982. - 58, [2] s. ; 31 cm . -(Musica Viva : antologia dzieł i arcydzieł muzyki dawnej i nowej : Muzyka Instrumentalna Solowa) . Wyd. poprz. pt. : Préludes . -ISBN 83-224-1763-2 (całość)
715. Debussy, Claude (1862-1918)
Preludia na fortepian. 2 / Claude Debussy ; red. Bolesław Woytowicz . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1982. - 85, [1] s. :
portr. ; 31 cm . -(Musica Viva : Muzyka instrumentalna solowa : e. muzyka fortepianowa) . -Zawiera: Mgły ; Zwiędłe liście ; Brama wina ;
Czarosziejki są wybornymi tancerkami ; Wrzosy ; "Generał Lavine" - Ekscentryk ; Taras audiencji światła księżyca ; Rusałka ; W hołdzie
Pickwickowi ; Kanopa ; Preludium tercjowe ; Sztuczne ognie . -ISBN 83-224-1765-9, PWM - 6247
716. Debussy, Claude (1862-1918)
Preludia na fortepian. 1 / Claude Debussy ; red. Bolesław Wojtowicz . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1982. - 58, [2] s. : portr.
; 31 cm . -(Musica Viva : Muzyka instrumentalna solowa : e. muzyka fortepianowa) . -Zawiera: Tancerki delfickie ; Żagle ; Wiatr na równinie
; "Dźwięki i wonie krążą w wieczornym powietrzu" ; Wzgórza Anacapri ; Ślady na śniegu ; To, co ujrzał zachodni wiatr ; Dziewczę o lnianych
włosach ; Przerwana serenada ; Pocłonięta katedra ; Taniec Puka ; Minstrele . -ISBN 83-224-1764-0, PWM - 6005
717. Debussy, Claude (1862-1918)
Maski = Masques ; Wyspa radości = L'isle joyeuse ; La plus que lente - Valsepour piano / Claude Debussy ; red. Bolesław Woytowicz . [Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1981. - 42, [2] s. ; 31 cm . -(Utwory fortepianowe) . -ISBN 83-224-1514-1, PWM - 8219
718. Debussy, Claude (1862-1918)
Pour le piano / Claude Debussy ; red. Bolesław Woytowicz. - Wyd. 2 . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1965. - 36 s. ; 31 cm . Zawiera: Prelude ; Sarabande ; Toccata . -PWM - 5813
719. Debussy, Claude (1862-1918)
Estampes : pour piano / Claude Debussy ; red. Bolesław Woytowicz . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1971. - 31, [3] s. ; 31 cm
. -(Utwory fortepianowe) . -Zawiera: Pagody = Pagodes ; Wieczór w grenadzie = La soiree dans Grenade ; Ogrody w deszczu = Jordins sous la
pluie . -PWM - 5813
720. Debussy, Claude (1862-1918)
Images : pour piano / Claude Debussy ; red. Bolesław Woytowicz . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1967. - 61, [3] s. ; 31 cm . (Musica Viva : Muzyka instrumentalna solowa : e. muzyka fortepianowa) . -Zawiera: Odblaski na wodzie = Reflets dans l'eau ; Ku czci
Rameau = Hommage Rameau ; Pęd = Mouvement ; Dzwony brzmią po przez liście = Cloches a travers les feuilles ; I księżyc świeci nad
pradawną świątynią = Et la lune descend sur le temple qui fut ; Złote rybki = Poisson d'or . -PWM - 6320
721. Diabelli, Anton (1781-1858)
Ćwiczenia melodyjne : Melodische Übungsstücke : op. 149 : na fort. na cztery ręce / Anton Diabelli. - [Wyd. 4] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, [1970]. - 39, [1] s. ; 23 x 31 cm . -ISBN 83-224-2781-6
722. Diabelli, Anton (1781-1858)
Sonatinen und Sonaten : für das Pianoforte zu 4 Händen. Band 2, Op. 37, 38 / Anton Diabelli ; rev. Clemens Schutze . -[Nuty]. Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 49 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 1869) . -Collection Litolff. 1869
723. Diabelli, Anton (1781-1858)
Sonates mignonnes et Rondo Militaire : pur Piano a 4 mains / Anton Diabelli ; rev. Clemens Schultze . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry
Litollf's Verlag. - 21 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 1873) . -Zawiera: Deux Sonates Mignonnes : Op. 150 ; Rondo Militaire . -Collection Litolff.
1873
724. Diabelli, Anton (1781-1858)
Sonatinen und Sonaten : für das Pianoforte zu 4 Händen. Band 3, Op. 54, 58, 60, 73 / Anton Diabelli ; rev. Clemens Schutze . -[Nuty]. Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 43 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 1870) . -Collection Litolff. 1870
725. Diabelli, Anton (1781-1858)
Sonaten : für Klavier zu 4 Händen : Op. 32, 33 und 37 / anton Diabelli ; hrsg. Martin Frey . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 56 s. ; 23 x 31 cm
. -(Edition Peters ; 2443a) . -Zawiera: Sonate Op. 32 ; Sonate Op. 33 ; Sonate Op. 37 . -Edition Peters. 10678
726. Diabelli, Anton (1781-1858)
Sonates mignonnes Op. 15 : et Rondeau militare : pour Piano a 4 mains / Anton Diabelli ; rev. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 20 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 2441) . -Zawiera: Deux Sonates mignonnes ; Rondo militaire . -Edition Peters. 7224
727. Diabelli, Anton (1781-1858)
Jugendfreudem : Sechs Sonatinen für Pianoforte zu 4 Händen : im Umfange von 5 Tönen bei stillstehender Hand : Op. 163/ Anton Diabelli ;
hrsg. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 52 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 2440b) . -Zawiera: Sonatine C dur : Op. 163, nr 1 ;
Sonatine G dur : Op. 163, nr 2 ; Sonatine F dur : Op. 163, nr 3 ; Sonatine D dur : Op. 163, nr 4 ; Sonatine A dur : Op. 163, nr 5 ; Sonatine d
moll : Op. 163, nr 6 . -Edition Peters. 7257
728. Dielnowoj, W. Red.
Hrjestomatija = [Chrestomatia] : pjedagogiczjeskogo rjepjertuara dlja fortepiano = [pedagogicznego repertuaru na fortepian] / red. W.
Dielnowoj . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. - 53 s. ; 29 cm . -Zeszyt 1 . -2307
729. Dielnowoj, W. Red.
Proizwjedjenija Niemieckich kompozitorow = [Utwory kompozytorów niemieckich] : XVII - XVIII wjekow = [XVII - XVIII wieków] : dlja
fortepiano = [na fortepian] / red. W. Dielnowoj . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. - 45 s. ; 29 cm . -zawiera utwory: Bacha, Matthesona,
Marpurga i innych . -1224
730. Djelnowoj, W. Red.
Etiudy i p'jesy = [Etiudy i utwory] : dlja odnoj ljewoj ruki = [na jedną, lewą rękę] : dlja fortepiano = [na fortepian] / red. W. Djelnowoj . [Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1966. - 24 s. ; 29 cm . -3095
731. Döhler, Theodor
Döhler-Album : belibte Pianofortecompositionen / Th. Döhler ; rev. Conrad Kühner . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 31 s. ;
31 cm . -(Collection Litolff ; 1741) . -Zawiera: Nocturne : Op. 24 ; Tarantelle : Op. 39 ; Ballade : Op. 41 ; Etude pour la main gauche : Op. 30,
nr 7 ; Andante pour la main gauche : Op. 42, nr 33 ; Ne m'oubliez pas . -Collection Litolff. 1741
732. Döhler, Theodor
Album : Samlung berühmter Kompositionen : für Pianoforte / Theodor Döhler . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 39 s. ; 31 cm . -(Edition
Peters ; Nr 2261) . -Zawiera: Nockturne : op. 24 ; Tarantelle : op. 39 ; Valse : op. 47 ; Etude pur la main gauche : op. 30, nr 7 ; Etude de Trille
: op. 30, nr 12 . -Edition Peters. 6943
733. Domaniewski, Bolesław
Vade mecum : ćwiczenia na fortepian = exercices pour piano / Bolesław Domaniewski . - [Nuty]. - Wyd. 2 . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1951. - 62 s. ; 35 . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 12)
734. Dorienskij, S. Red.
Izbrannyje proizwjedjenija = [Zebrane utrwory] : kompozitorow stran latinskoj Amjeriki = [kompozytorów krajów Ameryki Łacinskiej] : dlja
fortepiano / red. S. Dorienskij . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1966. - 89 s. ; 29 cm . -2901
735. Döring, C. H.
Jetzt ist die süsse Frühlingszeit / C. H. Döring . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Kahnt Nachfolger, [Autorengesetz 1911]. - 3, [1] s. ; 32 x 25 cm . -(Der
Lenz ist da : Vier melodische und instruktive Vortragsstücke auf der angehenden Mittelstufe / C. H. Döring ; Op. 333, nr 2) . -C. F. KAHNT
Nachfolger, Leipzig 6452
736. Döring, Carl Heinrich
[25] leichte und fortschreitende Studien : zur Beförderung eines klaren und vollen Anschlages : auf dem Pianoforte : op. 8. Heft III / Carl
Heinrich Döring . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 18 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2550c) . -Edition Peters. 9150
737. Döring, Carl Heinrich
[25] leichte und fortschreitende Studien : zur Beförderung eines klaren und vollen Anschlages : auf dem Pianoforte : op. 8. Heft II / Carl
Heinrich Döring . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 19 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2550b) . -Edition Peters. 7520
738. Döring, Carl Heinrich
[25] leichte und fortschreitende Studien : zur Beförderung eines klaren und vollen Anschlages : auf dem Pianoforte : op. 8. Heft I / Carl
Heinrich Döring . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 19 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2550a) . -Edition Peters. 8529
739. Drath, Jan. Oprac.
Muzyka staroangielska : (XVI-XVII w.) : na fortepian / red. Jan Drath . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1965. - 51, [1] s. : il. ; 28
cm . -Zawiera: Alman / Robert Johnson. Corranto / Anonimus. Daunce / Anonimus. Corrant / Sergeant Majore Kennedy. The Trumpetts /
William Byrd. The Bagpipe and the Drone / William Byrd. The Flut and the Droome / William Byrd. Ye Souldiers Dance / William Byrd. The
Whislinge Carman / William Byrd. Callino Custurame / William Byrd. The Irishe Ho-Hoane / Anonimus. The Duchesse of Brunswick's Toye /
John Bull. The New Sa-Hoo / Giles Farnaby. A Toye / Giles Farnaby. The Primerose / Martin Peerson. The Fall of the Leafe / Martin Peerson.
Muscadin / Anonimus . -PWM - 5662
740. Drischner, Max
Choralkompositionen : für Orgel oder Klavier. Band III / Max Drischner . -[Nuty]. - Breslau : Verlag Konrad Littmann. - 35 s. ; 31 cm . -PWM 5662
741. Drobner, Mieczysław (1912-1986)
Ulica mistrzów zegarmistrzów : na fortepian / Mieczysław Drobner ; il. Bronisław Kurdziel. - Wyd. 2 . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1977. - 15 s. : il. ; 23 x 22 cm . -PWM - 5662
742. Drzewiecki Zbigniew (1890-1971). Red.
Studium gam i pasażów : na fortepian. II, Gamy i pasaże / red. Zbigniew Drzewiecki . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1948. - 43 s. ; 35
cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 2)
743. Drzewiecki, Zbigniew (1890-1971). Oprac.
Technika podwójnych dźwięków : na fortepian. III, gamy i pasaże / oprac. Zbigniew Drzewiecki . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1952. - 87 s. ; 35 cm
744. Drzewiecki, Zbigniew (1890-1971). Oprac.
Gamy i pasaże : na fort. 2 / oprac. Zbigniew Drzewiecki [et al.]. - [Wyd. 10] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1990] (dr. 1990). - 51, [1]
s. ; 31 cm . -Tyt. równol. : Scales and arpeggios : for piano " Gammes et arpges : pour piano " Tonleitern und Passagen : für Klavier . -ISBN
83-224-1639-3 (całość).- 83-224-1641-5 (z. 2)
745. Drzewiecki, Zbigniew (1890-1971). Oprac.
Gamy i pasaże : na fort. 1 / oprac. Z[bigniew] Drzewiecki [et al.]. - [Wyd. 17] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1988] (dr. 1988). - 66 s.
; 21 x 29 cm . -Tyt. równol.: Scales and arpeggios " Gammes et arpeges " Tonleitern und Passagen . -ISBN 83-224-1639-3 (całość).- 83-2241640-7 (z. 1)
746. Duschek, Franz Xavier (1731-1799)
Sechs kleine Sonatinen : [für Klavier] / Franz Xavier Duschek ; rev. Vaclav Jan Sykora . -[Nuty]. - Praha : Editio Supraphon, 1982. - 12 s. ; 26 x
21 cm . -(Edice Medailon ; 1) . -H 5303
747. Dussek, Johann
Sonatinen : für das Pianoforte : op. 20 / Johann Dussek ; Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 43 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr
1302) . -Zawiera: Op. 20, nr 1 ; Op. 20, nr 2 ; Op. 20, nr 3 ; Op. 20, nr 4 ; Op. 20, nr 5 ; Op. 20, nr 6 . -Edition Peters. 7297
748. Duvernoy, Jean Baptiste (1802-1880)
Wstępna szkoła biegłości : op. 276 : na fortepian / Jean-B. Duvernoy ; oprac. Stanisława Raube. - Wyd. 2 . -[Nuty]. - Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1978. - 29 s. ; 31 cm . -PWM - 4911
749. Duvernoy, Jean Baptiste (1802-1880)
Etiudy elementarne : Ecole primaire : na fortepian : op. 176 / Jean-B. Duvernoy ; przygot. do dr. Stanisława Raube . - [Nuty]. - [Wyd. 4] . Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1964. - 27, [1] s. ; 31 cm
750. Dvorak, Antonin (1841-1904)
Poetische Stimmungsbilder : Op. 85 : Piano / Antonin Dvorak . -[Nuty]. - Praha : Stani nakladatelstvi krasne literatury, hudby a unemi,
1955. - [8], 65, [7] s. ; 31 cm . -Zawiera: Novni cesta ; Zertem ; Na starem hrade ; Jarni ; Selska balada ; Vzpomianani ; Furiant ; Rej skrirku ;
Serenada ; Bakchanale ; Na tackach ; U mohyly ; Na Svate Hore . -H. 338
751. Dvorak, Antonin (1841-1904)
Silhouetten : Op. 75 : Piano / Antonin Dvorak . -[Nuty]. - Praha : Stani nakladatelstvi krasne literatury, hudby a unemi, 1955. - [4], V-XI, [1],
46, [6] s. ; 31 cm . -H 1763
752. Dvorak, Antonin (1841-1904)
Tema con variationi : Op. 36 : Piano / Antonin Dvorak . -[Nuty]. - Praha : Stani nakladatelstvi krasne literatury, hudby a unemi, 1955. - [10],
21, [1] s. ; 31 cm . -H 1126
753. Dvorak, Antonin (1841-1904)
Trio f moll : Op. 65 : Violino, Violoncello e Piano / Antonin Dvorak . -[Nuty]. - Praha : Stani nakladatelstvi krasne literatury, hudby a unemi. [4], V-XI, [1], 64, [7] s. ; 31 cm + glosy: Violino, Violoncello (15 s.) . -H 2143
754. Dvorak, Antonin (1841-1904)
Quartett Es dur : Op. 87 : Piano, Violino, Viola e Violoncello / Antonin Dvorak . -[Nuty]. - Praha : Stani nakladatelstvi krasne literatury, hudby
a unemi. - [4], V-IX, [3], 73, [7] s. ; 31 cm + głosy: Violino (11 s.), Viola (11 s.), Violoncello (11 s.) . -H 1756
755. Dvorak, Antonin (1841-1904)
Dumky : Op. 90 : Piano, Violono, Violoncello / Antonin Dvorak . -[Nuty]. - Praha : Stani nakladatelstvi krasne literatury, hudby a unemi,
1955. - [4], V-X, 44, [6] s. ; 31 cm + głosy: Violino (11 s.) Violoncello . -H 1551
756. Dvorak, Antonin (1841-1904)
Trio B dur : Op. 21 : Violino, Violoncello e Piano / Antonin Dvorak . -[Nuty]. - Praha : Stani nakladatelstvi krasne literatury, hudby a unemi. [4], V-VII, 56, [7] s. ; 31 cm + glosy: Violino (12 s.) . -H 1128
757. Dvorak, Antonin (1841-1904)
Humoreska : i inne miniatury na fortepian / Antoni Dworzak ; oprac. Stanisław Szpinalski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1955. - 27, [3] s. ; 29 cm . -Zawiera: Furiant : Op. 12 ; Furiant : Op. 42 ; Walc : Op. 54, nr 1 ; Walc : Op. 54, nr 4 ; Humoreska : Op. 101, nr 7 . PWM - 1733
758. Dvorak, Antonin (1841-1904)
Izbrannyje slawjanckije tancy = [Zebrane Tańce Slowiańskie] : dlja fortepiana w 4 ruki = [na fortepian na 4 ręce / A. Dvorak . -[Nuty]. Moskwa : Muzyka, 1967. - 39 s. ; 29 cm . -4268
759. Dvorak, Antonin (1841-1904)
Izbrannyje p'jesy = [Utwory zebrane] : dlja fortepiano = [na fortepian] / A. Dvorak . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje
Izdatiel'stwo, 1949. - 39 s. ; 29 cm . -Zawiera: Walc : Op. 54, nr 2 ; Mazurca : Op. 56, nr 6 ; Op. 85, nr 3 ; Op. 85, nr 6 ; Furiant : Op. 85, nr 7 ;
Op. 85, nr 8 ; Humoreska : Op. 101, nr 6 ; Humoreska : Op. 101, nr 7 . -M 19802 G
760. Dybowski, Stanisław (1946- ).
Słownik pianistów polskich / Stanisław Dybowski . -Warszawa : "Selene", 2003. - 879 s. : il., fak., fot., nuty, portr. ; 25 cm . -Bibliogr. s. 789793. Indeksy . -ISBN 83-910515-5-2
761. Dzielska, Jadwiga.
Etiudy na fortepian / Jadwiga Dzielska . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1979. - 22, [2] ; 31 cm . -ISBN 83-224-1058-1, M
19802 G
762. Dziewulska, Maria (1909-2006)
Inwencje : na fortepian / Maria Dziewulska . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1961. - 10 s. ; 31 cm . -PWM - 4196
763. Egghard, Julius
Egghardalbum : [20] ausgewählte Clavierstücke. Band I / Julius Egghard ; bearb. Heinrich Germer . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's
Verlag. - 31 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 2220a) . -Zawiera: La primawere : Op. 87, nr 1 ; La Blondine : Op. 207, nr 1 ; La petit Babillard :
Op. 51 ; Mon petit Oiseau! : Op. 156 ; Le Jet d'Eau : Op. 87 ; Emma : Op. 88 ; Oh, ma chere Styrie! : Op. 215 ; Home, sweet Home! : Op. 237,
nr 1; Oh! Que je t'aime! : Op. 260 ; Eglantine : Op. 149 ; La Fille des Alpes : Op. 238 . -Collection Litolff. 2220a
764. Ekier, Jan (1913- )
Mazurek : na fortepian / Jan Ekier . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1952. - 4 s. ; 34 cm . -PWM - 972
765. Ekier, Jan (1913- )
2 preludia : na fortepian / Jan Ekier . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1952. - 4 s. ; 35 cm . -Zawiera: Preludium I : op. 1 nr 1 :
Andantino espressivo ; Preludium II : op. 1 nr 2 : Moderato
766. Ekier, Jan (1913- )
Toccata : op. 4 : na fortepian = pour piano / Jan Ekier . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1945. - 8 s. ; 31 cm
767. Elsner, Józef. (1769-1854)
[II] Sonata D dur na fortepian / Józef Elsner ; oprac. Alina Nowak-Romanowicz . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1964. - 16 s. ;
31 cm . -(Sonaty polskie ; Zeszyt II) . -PWM - 5376
768. Eschpai, A. J. Oprac.
Ballettmusik : sowjetischer Meirter : ausgewählt Stücke : für Klavier zu 2 Händen / übertr. A. J. Eschpai . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. 25 S. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 4715) . -Zawiera: Walzer : aus dem Ballett "Soluschka" / Sergiej Prokofjew. Aschenbrödels Ballträume : aus
dem Ballett "Soluschka" / Sergiej Prokofjew. Gavotte : aus dem Ballett "Soluschka" / Sergiej Prokofjew. Bewrirtung der Gäste : aus dem
Ballett "Soluschka" / Sergiej Prokofjew. Schwertertanz : aus dem Ballett "Roter Mohn" / Rienold Glier. Chinesisches Theater : aus dem
Ballett "Roter Mohn" / Reinhold Glier. Langsamer Walzer : aus dem Ballett "Roter Mohn" / Reinhold Glier. Gajahnes Tanz : aus dem Ballett
"Gajaneh" / Aram Chatschaturijan. Wiegenlied : aus dem Ballett "Gajaneh" / Aram Chatschaturjan. Säbeltanz : aus dem Ballett "Gajaneh" /
Aram Chatschaturjan . -E. P. 11733
769. Espadero, Nicolas Ruiz
Canto del Guajiro : Piano / Nicolas Ruiz Espadero . -[Nuty]. - Habana : Editora Musical de Cuba. - 13, [1] s. ; 30 cm . -(Patrimonio Musical de
Cuba) . -E. P. 11733
770. Eszpaj, A. Red.
Nowyje fortepiannyje proizwjedjenija sowjetskich kompozitorow = [Nowe utwory fortepinaowe kompozytorów radzieckich] / red. A. Eszpaj
. -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1968. - 40 s. ; 29 cm . -Zeszyt 3. - zawiera utwory: Buriukowa, Sorokina . -4971
771. Eszpaj, A. Red.
Nowyje fortepiannyje proizwjedjenija sowjetskich kompozitorow = [Nowe utwory fortepinaowe kompozytorów radzieckich] / red. A. Eszpaj
. -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1968. - 38 s. ; 29 cm . -Zeszyt 5. - zawiera utwory: Buriukowa, Zargariana, Gracziewa . -5319
772. Eszpaj, Andriej
Koncjert = [Koncert] : dlja fortepiana s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / Andriej Eszpaj, [opracowanie na dwa fortepiany autora] . [Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1967. - 85 s. ; 29 cm . -4478
773. Faure, Gabriel (1845-1924)
Faure Album : for piano / compiled by Gabor Kovats . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 57 s. ; 31 cm . -Zawiera: Romance : Op. 17, nr 1 ;
Romance : Op. 17, nr 3 ; Impromptu : Op. 25 ; Barcarolle : Op. 26 ; Mazurka : Op. 32; Nocturne : Op. 33, nr 1 ; Impromtu : Op. 34 ;
Barcarolle : Op. 44 ; Sicilienne : Op. 78 ; Improvisation : Op. 84, nr 5 . -Z. 12242
774. Faure, Gabriel (1845-1924)
II Impromptu : op. 31 : na fortepian / Gabriel Faure, przyg. Zbigniew Drzewiecki . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1960. - 10 s. ; 31 cm
775. Field, John (1782-1837)
Nokturny wybrane : na fortepian / John Field ; oprac. Stanisław Szpinalski . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1957. - 32, [2] s. ;
35 cm . -Zawiera: Nokturn 1 : Un poco allegretto ; Nokturn 2 : Poco adagio ; Nokturn 3 : Andantino cantabile ; Nokturn 4 : Andante
cantabile ; Nokturn 5 : Andante ; Nokturn 6 : Lento ; Nokturn 7 : Molto moderato
776. Finke, Fidelio F.
[10] kleine Stücke für Klavier / Fidelio F. Finke . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 19 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 4057) . -Zawiera:
Präludium ; Lied ; Die Leineweber ; Barkarole ; Herzog Ullrichs Jagdlied ; Ballade von den naumal neunzig Schneidern ; Sarabande mit
Double ; Tanzlied ; Etüde ; Shimmy . -Edition Breitkopf. 31741
777. Franck, Cesar
Trio : Fis dur : für Klavier, Violine, Violoncello : Op. 1, nr 1 / Cesar Franck . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 55 s. ; 31 s. + głosy: Violine (12 s.),
Violoncello (12 s.) . -(Edition Peters ; Nr 3745) . -Edition Peters. 10284
778. Franck, Cesar (1822-1890)
Simfoniczjeskije wariacji = [Wariacje symfoniczne] : adlja fortepianno s orkiestrom = [na fortepian z orkiestrą] / Cesar Franck . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Moskwa : Muzyka, 1978. - 52 s. ; 29 cm . -10132
779. Franck, Cesar (1822-1890)
P'jesy = [Utwory] / C. Franck . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1961. - 96 s. ; 29 cm . -Zawiera:
Preludium, chorał i fuga ; Preludium, aria i finał ; Taniec ; I Wielki Kaprys : Op. 5 ; Preludium, fuga i wariacje : h moll : Op. 18 . -na fortepian
. -29464
780. Frank, Cesar
Praeludium Choral und Fuge : für Klavier zu 2 Händen / Cesar Frank ; hrsg. Emil Sauer . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 23 s. ; 31 cm . (Edition Peters ; Nr 3740a) . -Edition Peters. 10233
781. Frey, Martin
[10] melodische Etüden für die Mittelstufe [na fortepian]. Heft 4 / Martin Frey . -[Nuty]. - Leipzig : Steingräber Verlag, [Copyright 1937]. - 20
s. ; 31 cm . -(Edition Steingräber ; 2684) . -Edition Steingräber. 2684
782. Frey, Martin
Mit Siebenmeilenstiefeln : 10 melodische Etüden für die Mittelstufe. Heft 3 / Martin Frey . -[Nuty]. - Leipzig : Steingräber Verlag. - 18, [2] s.
; 29 cm . -Edition Steingräber Nr 2683
783. Friemann, Witold (1889-1977).
50 utworów romantycznych : preludia - mazurki : na fortepian / Witold Friemann . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1965. 103 s. ; 31 cm . -PWM - 5510
784. Friemann, Witold (1889-1977).
Miniatury : dwugłosowe : na fortepian. Zeszyt II / Witold Frieman . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1957. - 14 s. ; 35 cm . Zawiera: Walczyk ; Krakowiaczek ; Miniatura (na prawą rękę) ; Miniatura (na lewą rękę) ; Etiuda (na prawą rękę) ; Etiuda (na lewą rękę) ;
Mazurek ; Polonez ; Melancholia ; Alle menuetto ; Groteska ; Góralski
785. Gabriel, Richard. Oprac.
Jugendalbum : moderner Meister : für Klavier. Band II / hrsg. Richard Gabriel . -[Nuty]. - Meinz : B. Schott's Söhne. - 35, [1] s. ; 31 cm . (Edition Schott ; 239) . -Zawiera: Albumblatt / Schawrenka. Spieldose / Pauer. Stille Feier / Kahn. Jagdstück / Gabriel. Lied ohne Worte /
Moszkowski. Valse-Caprice / Meyer. Eltenreigen / Behm. Perpetum mobile / Humperdinck . -29474 II.4
786. Galynin, G.
Sonata triada : dlja fortepiano = [na fortepian] / G. Galynin . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1968. - 38, [1] s. ; 29 cm . -4442
787. Garścia, Janina (1920-2004)
Ulubione nutki : na fortepian : Op. 27 / Janina Garścia ; il. Janusz Bruchnalski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1981. - 23, [1] :
il. ; 22 x 23 cm . -ISBN 83-224-1086-7, 4442
788. Garścia, Janina (1920-2004)
Najłatwiejsze utwory dla dzieci na fortepian : Op. 3 / Janina Garścia ; il. Nałgorzata Jagiełło . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1986. - 20 s. : il. ; 23 x 22 cm . -4442
789. Garścia, Janina (1920-2004)
Łamigłówki : na fortepian : Op. 23 / Janina Garścia ; il. Zofia Darowska . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1985. - 19, [1] s. : il. ;
23 x 22 cm . -ISBN 83-224-1100-6, 4442
790. Garścia, Janina (1920-2004)
Szkice na fortepian : Op. 56 / Janina Garścia ; il. Zenobia Białas . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1981. - 35, [1] s. : il. ; 23 x 22
cm . -ISBN 83-224-1411-0, 4442
791. Gawlas, Jan (1901-1965)
Suita : na fortepian / Jan Gawlas . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1961. - 28 s. ; 31 cm . -Zawiera: Toccata ; Andante
sostenuto ; Capriccio ; Introduzione ; Fuga . -PWM - 4269
792. Gebhard, Hans
Sonatine für Klavier : Op. 24a / Hans Gebhard . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 10 s. ; 31 cm . -B. S. S. 34827
793. Gedike, A.
[Djesjat'] miniatjur = [10 miniatur] : w formje etjudow = [w formie etiud] : dlja fortepiano = [na fortepian] : Op. 8/ A. Gedike . -[Nuty]. Moskwa : 1950, 1950. - 23 s. ; 29 cm . -28712
794. Gedike, A.
Izbrannyje soczinienija = [Utwory zebrane] : dlja fortepiano = [na fortepian]. II / A. Gedike . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor",
1970. - 80 s. ; 29 cm . -Zawiera: 10 miniatur w formie etiud ; Preludium ; Menuet ; 3 kirgizskie pieśni ; Etiuda ; Cztery preludia ; Preludium i
fuga . -C 1486 K
795. Gedike, A.
Tri p'jesy = [Trzy utwory] : Op. 66 : dlja fortjepiano = [na fortepian] / A. Gedike . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje
Izdatiel'stwo, 1948. - 24 s ; 29 cm . -M. 19106 G.
796. Germer, H. Oprac.
Schule des Sonatinenspiels. Band III / hrsg. H. Germer . -[Nuty]. - Leipzig : Bosworth & Co.. - 111, [1] s. ; 31 cm . -(Bosworth Edition ; 9) . Zawiera: Sonatine : Op. 36, nr 4 / Clementi. Sonatine : Op. 29 / J. Schmitt. Presto : aus Op. 36, nr 5 / Muzio Clementi. Sonatine : Op. 168, nr
7 / A. Diabelli. Sonatine : Op. 249, nr 4 / J. Schmitt. Allegro : aus Op. 249, nr 3 / J. Schmitt. Russisches Lied / J. L. Dussek. Sonatine : Op. 36,
nr 6 / Muzio Clementi . -B & Co. 1032
797. Gershwin, George (1898-1937)
Koncert : dlja fortepiana s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / George Gershwin . -[Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa : Muzyka, 1967. 110 s. ; 29 cm . -4777
798. Gierszkowicz, F. Red.
P'jesy = [Utwory] : Jugoslawskich kompozytorow = [kompozytorów jugosłowiańskich] : dlja fortepiano = [na fortepian] / red. F. Gierszkowicz
. -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. - 32 s. ; 29 cm . -2428
799. Glazunow, Aleksander
Sonata : a moll : [na fortepian] / Aleksander Glazunow ; red. K. S. Sorokin . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje
Izdatiel'stwo, 1951. - 6 s. ; 29 cm . -21662
800. Glazunow, Aleksander
Ljegkaja sonata = [Łatwa sonata] : [na fortepian] / Aleksander Glazunow . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje
Izdatiel'stwo, 1951. - 5 s. ; 29 cm . -21664
801. Glier, R.
Jutro : : [na fortepian] : Op. 43 / R. Glier . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1951. - 8 s. ; 29 cm . -Zawiera:
Jutro ; Mazurka ; Arietta . -M. 21696 G.
802. Glinka, M.
Wariacii = [Wariacje] : na original'nuju tjemu = [na oryginalny temat] : F dur : dlja fortepiano = [na fortepian] / M. Glinka . -[Nuty]. - Moskwa
: Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1951. - 15 s. ; 29 cm . -21824
803. Glinka, M.
Czjetyrje dwuchglosnyje fugi = [Cztery fugi dwugłosowe] : dlja fortepiano = [na fortepian] / M. Glinka . -[Nuty]. - Moskwa :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1950. - 10 s. ; 29 cm . -21259
804. Gluck, Christoph Willibald (1714-1787).
Gavotte / Chr. Gluck ; oprac. J. Brahms . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 5 s. ; 34 cm . -(Edition Schott ; Nr 07571) . -Edition Schott.
07571
805. Gnesina, Helena
Małe etiudy dla początkujących : ma fortepian / Helena Gnesina . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1972. - 17 s. ; 22 x 30 cm . PWM - 5137
806. Gniesina, Elena
Fortjepiannaja azbuka = [Fortepianowy alfabet] / Elena Gniesina . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1972. - 22 s. ; 29 cm . -C
1443 K
807. Godziszewski, Jerzy. Wyk.
Piano recital / wyk. Jerzy Godziszewski . -Grosspösna : Blüthner records, 2008. - Płyta CD (71':50") ; 12 cm + książeczka w formie obwoluty
. -Zawiera: Sonata F dur : L 384 / D. Scarlatti. Fantasia in c moll : KV 475 / W. A. Mozart. Nocturne in E dur : Op. 62, nr 2 / F. Chopin.
Mazurca in h moll : Op. 63, nr 1 ; Mazurca in f moll : Op. 63, nr 2 ; Mazurca in Cis dur : Op. 63, nr 3 ; Prelude XVII : "Bruyeres" / C. Debussy.
Prelude XVIII / C. Debussy. Prelude XIX / C. Debussy. Charmes / F. Mompou. Prelude / M. Ravel. Mazurka : Op. 62, nr 1 / K. Szymanowski.
Mazurka : Op. 62, nr 2 / K. Szymanowski. Sheherezade : Op. 34, nr 1 : from "Masks" / K. Szymanowski. Mirosris / M. Ravel . -BLT-JG10022
808. Golubiew, E.
Pjat' p'jes = [Pięć utworów] : dlja fortepiano = [na fortepian] : Op. 18 / E. Golubiew . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje
Izdatiel'stwo, 1949. - 14 s. ; 29 cm . -17077
809. Gordieli, O.
Koncert : dlja fortepiana s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / O. Gordieli, [opracowanie na dwa fortepiany autora] . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1955. - 74 s. ; 29 cm . -M. 24148 G.
810. Gracz, B. Oprac.
Liegkije p'iesy i etiudy dlja naczinajuszczich = [Łatwe utwory i etiudy dla początkujących] : dlja fortepiano = [na fortepian] / zebrał B. Gracz
. -[Nuty]. - Leningrad : Muzyka, 1968. - 70 s. ; 29 cm . -823
811. Gremer, Heinrich
[36] Etuden : für den Klavierunterricht der Mittelstufen : Op. 31. Heft I / Heinrich Gremer . -[Nuty]. - Leipzig : Gebrüder Hug & Co.. - 15, [1]
s. ; 34 cm . -Jezt Verlag von Friedrich Hofmeister, Leipzig . -G. 6a
812. Grieczaninow, A.
Na zjeljenom lugu = [Na zielonej łące] : djesjat' ljegkich p'jes : dlja fortepiano w 4 ruki = [10 łatwych utworów na fortepian na 4 ręce] : Op.
99 / A. Grieczaninow . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1959. - 17 s. ; 29 cm . -4999
813. Grieczaninow, A.
Tri Miniatjury = [Trzy miniatury] : dlja fortepiano = [na fortepian] / A. Grieczaninow . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje
Izdatiel'stwo, 1950. - 7 s. ; 29 cm . -Zawiera: Preludium ; Kołysanka ; Mazurka . -21136
814. Grieczaninow, A.
Pastjeli = [Pastele] : dlja fortepiano = [na fortepian] : Op. 3. I / A. Grieczaninow . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje
Izdatiel'stwo, 1950. - 15 s. ; 29 cm . -929
815. Grieg, Edvard (1843-1907)
Lyrische Stücke : für Klavier : Op. 12, 38, 43 / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Moskau : Muzyka, 1985. - 46 s. ; 29 cm . -Zawiera: Op. 12, nr 1-8 ; Op.
38, nr 1-8 ; Op. 43, nr 1-6 . -10053
816. Grieg, Edvard (1843-1907)
Norwjeżskij tanjec = [Taniec norweski] : dlja fortepiano = [na fortepian] : Op. 35, nr 2 / Edvard Grieg . -[Nuty]. - [Moskwa] :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1963. - 4 s. ; 29 cm . -23686
817. Grieg, Edvard (1843-1907)
Lyrische Stücke : für Klavier : Op. 54, 57, 62 / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Moskau : Muzyka, 1989. - 79, [1] s. ; 29 cm . -Zawiera: Op. 54, nr 1-6 ;
Op. 57, nr 1-6 ; Op. 62, nr 1-6 . -14120
818. Grieg, Edvard (1843-1907)
Koncert : dlja fortepiana s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] : Op. 16 / Edvard Grieg . -[Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa : Muzyka,
1979. - 63 s. ; 29 cm . -10487
819. Grieg, Edvard (1843-1907)
Soczinjenija dlja fortepiano = [Utwory na fortepian]. Tom I / E. Grieg . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1966. - 157 s. ; 29 cm . -Zawiera: Cztery
utwory : Op. 1 ; Poetyckie obrazki : Op. 3 ; Humoreska : Op. 6 ; Sonata : Op. 7 ; Utwory liryczne : Zeszyt 1 : Op. 12 ; Tance norweskie i pieśni
narodowe : Op. 17 ; Z życia narodowego : Op. 19 ; Ballada : Op. 24 ; Kartki z albumu : Op. 28 . -512
820. Grieg, Edvard (1843-1907)
Soczinjenija dlja fortepiano = [Utwory na fortepian]. Tom II / E. Grieg . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1967. - 176 s. ; 29 cm . -Zawiera:
Improwizacja : Op. 29 ; Melodie elegijne : Op. 34 ; Tance norweskie : Op. 35 ; Walc-kaprys : Op. 37 ; Utwory liryczne : Zeszyt 2 : Op. 38 ; Z
czasów Holberga : Op. 40 ; Transkrypcje rosyjskich pieśni : Op. 41 ; Utwory liryczne : Zeszyt 3 : Op. 43 ; Utwory liryczne : Zeszyt 4 : Op. 47 ;
Transkrypcje rosyjskich pieśni : Op.52 . -627
821. Grieg, Edvard (1843-1907)
Sonate : Op. 7 : e moll : Piano solo / E. Grieg . -[Nuty]. - [Moscou] : A. Gutheil. - 23 s. ; 34 cm . -7494
822. Grieg, Edvard (1843-1907)
Peer Gynt : zwei Suiten für Klavier / Edvard Grieg . -[Wyciąg fortepianowy]. - Budapest : Editio Musica. - 42, [2] s. ; 31 cm . -Zawiera: Suite I.,
Op. 46 ; Suite II., Op. 55 . -Z. 7956
823. Grieg, Edvard (1843-1907)
Utwory liryczne : op. 12 : na fort. / Edvard Grieg ; red. Bolesław Woytowicz. - Wyd. 7 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1983. - 20 s. ;
31 cm . -(Musica Viva : Muzyka instrumentalna solowa : e. muzyka fortepianowa) . -ISBN 83-224-2015-3
824. Grieg, Edvard (1843-1907)
Peer Gynt : Suita I : Op. 46 : na fortepian / Edward Grieg . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1956. - 13, [3] s. ; 30 . -Zawiera:
Poranek ; Śmierć Azy ; Taniec Anitry ; W grocie króla gór . -PWM - 2448
825. Grieg, Edvard (1843-1907)
Peer Gynt : Suita II : Op. 55 : na fortepian / Edward Grieg . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1956. - 22, [2] s. ; 30 cm . -Zawiera:
Skarga Ingrydy ; Taniec arabski ; Powrót Peer Gynta ; Pieśń Solwejgi . -PWM - 2449
826. Grieg, Edvard (1843-1907)
Sonate e moll : für Pianoforte : op. 7 / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 23 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 749) . Edition Breitkopf. 17876
827. Grieg, Edvard (1843-1907)
Grieg Album : für Klavier. II / Zusammengest. Antal Jancsocics . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 51 s. ; 31 cm . -Zawiera: Ich liebe dich :
Op. 41, nr 3 ; Des Dichters Herz : Op. 52, nr 2 ; Solvejgs Lied : Op. 52, nr 4 ; Liebe : Op. 52, nr 5 ; Gade : Op. 57, nr 2 ; Heimweh : Op. 57, nr 6
; Lied des Bauern : Op. 65, nr 2 ; Die Weise von Siri Dale : Op. 66, nr 4 ; Lockruf : Op. 66, nr 8 ; Volkslied : Op. 66, nr 10 ; Ein graues
Mämmlein : Op. 66, nr 13 ; Ramveig : Op. 66, nr 12 ; Wiegenlied : Op. 66, nr 15 ; Kleine Astrid : Op. 66, nr 16 ; Matrosenlied : Op. 68, nr 1 ;
Grossmutters Menuett : Op. 68, nr 2 ; Abend im Hochgebirge : Op. 68, nr 4 ; An der Wiege : Op. 68, nr 5 ; Sommerabend : Op. 71, nr 2;
Kobold : Op. 71, nr 3 ; Nachklänge ; Op. 71, nr 7 ; Die Mädchen aus dem Kivletal : Op. 70, nr 16 . -Z. 7830
828. Grieg, Edvard (1843-1907)
[Zwei] elegische Melodien : für Streichorchester : für Pianoforten zu 4 Händen arrangiert : Op. 34 / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leizpig : C. F.
Peters. - 9 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 2419) . -Zawiera: Herzwunden ; Letzter Frühling . -Edition Peters. 7143
829. Grieg, Edvard (1843-1907)
Lyrische Stücke : für Pianoforte : op. 65. VIII / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 16 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2859a) . Zawiera: Aus jungen Tagen ; Lied des Bauern ; Schwermut . -Edition Peters. 8355
830. Grieg, Edvard (1843-1907)
Albumblätter : für Pianoforte : op. 28 / Edvard Grieg ; rev. Walter Niemann . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 14 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ;
1870) . -Zawiera: Albumblatt As dur ; Albumblatt F dur ; Albumblatt A dur ; Albumblatt cis moll . -Edition Peters. 9113
831. Grieg, Edvard (1843-1907)
Hohzeitstag auf Troldhaugen : Klavierstück : Op. 65 / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 11 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2922) . Edition Peters. 8831
832. Grieg, Edvard (1843-1907)
[Zwei] nordische Weisen : für Streichorchester : bearb. für Piano solo : Op. 63 / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 15 s. ; 31 cm
. -(Edition Peters ; 2855) . -Zawiera: Im Volkston ; Kureigen und Bauerntanz . -Edition Peters. 8240
833. Grieg, Edvard (1843-1907)
An den Frühling : Klavierstück : Op. 43, nr 6 / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 7 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2422) . -Edition
Peters. 7303
834. Grieg, Edvard (1843-1907)
Sirgurd Jorsalfar : Drei Orchesterstücke : bearb. für Piano solo : op. 56 / Edvard Grieg . -[Wycią fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 19 s. ;
31 cm . -(Edition Peters ; 2655) . -Zawiera: Vorspiel ; Intermezzo ; Huldigungsmarsch . -Edition Peters. 7800
835. Grieg, Edvard (1843-1907)
Lyrische Stücke : für Pianoforte : op. 57, nr 1-3. VI / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 15 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2657a) . Zawiera: Menuett ; Gade ; Illusion . -Edition Peters. 7840
836. Grieg, Edvard (1843-1907)
Ballade : für Pianoforte : Op. 24 / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 19 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 1470) . -Edition Peters.
8009
837. Grieg, Edvard (1843-1907)
Klavierstücke : nach eigenem Liedern : op. 41 : Heft I / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 11 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2152a)
. -Zawiera: Wiegenlieg ; Klein Haakon ; Ich liebe dich . -Edition Peters. 6825
838. Grieg, Edvard (1843-1907)
Solvejgs Lied : aus Peer Gynt / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 7 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 3515) . -Zawiera: Solvejgs Lied :
aus Peer Gynt ; Solvejgs Wiegenlied : aus Peer Gynt . -Edition Peters. 10029.7673
839. Grieg, Edvard (1843-1907)
[Zwei] elegische Melodien : für Streichorchester : für Pianoforten zu 2 Händen : Op. 34 / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leizpig : C. F. Peters. - 7 s. ;
31 cm . -(Edition Peters ; 2265) . -Zawiera: Herzwunden ; Letzter Frühling . -Edition Peters. 7099
840. Grieg, Edvard (1843-1907)
[Zwei] Melodien : für Streichorchester : für Pianoforte solo : Op. 53 / Edvard Grieg . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 7 s. ; 31
cm . -(Edition Peters ; 2650) . -Zawiera: Norwegisch ; Erstes Begegnen . -Edition Peters. 7632
841. Grieg, Edvard (1843-1907)
Aus Holbergs Zeit : Suite im alten Stil : für Pianoforte : Op. 40 / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 20 s. ; 31 cm . -(Edition Peters
; 2151) . -Zawiera: Praeludium ; Sarabande ; Gavotte ; Air ; Rigaudon . -Edition Peters. 6827
842. Grieg, Edvard (1843-1907)
Lyrische Stücke : für Pianoforte : op. 62, nr 1-3. VII / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 14 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2824a) . Zawiera: Sylfide ; Dank ; Französische Serenade . -Edition Peters. 8184
843. Grieg, Edvard (1843-1907)
Sonate : für das Pianoforte : op. 7 / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 23 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2278) . Breitkopf&Härtel in die Edition Peters aufgenommen . -Edition Peters. 17876
844. Grieg, Edvard (1843-1907)
Werke : für Klvier zu 2 Händen. Band III / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 188 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 3100c) . -Zawiera:
25 nordische Tänze und Volksweise, op. 17 ; Zwei elegische Melodien, op. 34 ; Norwegische Tänze, op. 35 ; Zwei Walzer - Capricen, op. 37 ;
Aus Holbergs Zeit, op. 40 ; Per Gyn - Suite I, op. 46 ; Gebet und Tempeltanz, op. 97 ; Zwei Melodien, op. 53 ; Peer Gynt - Suite II ; Drei
Orchesterstücke, op. 56 ; Zwei nordische Weise, op. 63 ; 19 norwegische Volksweisen ; Trauermarsch . -Edition Peters. 10038
845. Grieg, Edvard (1843-1907)
Lyrische Stücke : für Pianoforte : op. 43. III / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 19 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2154) . -Zawiera:
Schmetterling ; Einsamer Wanderer ; In der Heimat ; Völein ; Erotik ; An der Frühling . -Edition Peters. 8914
846. Grieg, Edvard (1843-1907)
Werke : für Klvier zu 2 Händen. Band II / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 220 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 3100b) . -Zawiera:
Vier Stücke, op. 1 ; Poetische Tonbilder, op. 3 ; Humoresken, op. 6 ; Koncert a moll, op. 16 ; Aus dem Volksleben, op. 19 ; Ballade g moll ;
Albumblätter, op. 28 ; Improvisata, op. 29 ; Klavierstücke nach eigenen Lidern, op. 41 ; Klavierstücke nach eigenen Lidern, op. 52 ;
Stimmungen, op. 73 ; Drei Klavierstücke . -Edition Peters. 10037
847. Grieg, Edvard (1843-1907)
Zug der Zwerge : Klavierstück : op. 54, nr 3 / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 7 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 2834) . -Edition
Peters. 8284
848. Grieg, Edvard (1843-1907)
Norvegische Brautzug : Klavierstück : op. 19, nr 2 / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 7 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2153) . Edition Peters. 9112
849. Grieg, Edvard (1843-1907)
Lyrische Stücke : für Pianoforte : op. 12. I / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 16 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 1269) . -Zawiera:
Arietta ; Walzer ; Wächterlied ; Elfentanz ; Volksweise ; Norvegisch ; Albumblatt ; Vaterländisches Lied . -Edition Peters. 8460
850. Grieg, Edvard (1843-1907)
Ich liebe dich : Klavierstück : op. 41, nr 3 / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 5 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 3129) . -Edition
Peters. 9155
851. Grieg, Edvard (1843-1907)
Gebet und Tempeltanz : aus Olav Trygvason : op. 50 / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 11 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2428)
. -Edition Peters. 7395
852. Grieg, Edvard (1843-1907)
Peer Gynt - Suite I : für Pianoforte : solo bearbeitet von Komponisten / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 18 s. ; 31 cm . (Edition Peters ; 2420) . -Zawiera: Morgenstimmung ; Ases Tod ; Anitras Tanz ; In der Halle des Bergkönigs . -Edition Peters. 9563
853. Grieg, Edvard (1843-1907)
Lyrische Stücke : für Pianoforte : op. 47. IV / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 20 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2421) . -Zawiera:
Valse - Impromptu ; Albumblatt ; Melodie ; Halling ; Melancholie ; Springtanz ; Elegie . -Edition Peters. 7206
854. Grieg, Edvard (1843-1907)
[25] Nordische Tänze und Volksweisen : für Pianoforte übertragen : op. 17 / Edvard Grieg . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 24 s. ; 31 cm . (Edition Peters ; 1482) . -Edition Peters. 8021
855. Grieg, Edvard (1843-1907)
Sonata e moll op. 7 : na fortepian / Edvard Grieg ; red. Bolesław Woytowicz . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1957. - 28 s. ; 35 cm
856. Grieg, Edvard (1843-1907)
Suita z czasów Holberga : w dawnym stylu : op. 40 : na fortepian / Edvard Grieg ; red. Bolesław Woytowicz . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1957. - 21 s. ; 35 cm
857. Grieg, Edvard (1843-1907)
Utwory liryczne : wybór : na fort. / Edvard Grieg ; oprac. Stanisław Szpinalski . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1953. - 31 s. ; 35 cm
858. Grieg, Edvard (1843-1907)
Utwory liryczne : op. 12 : na fort. / Edvard Grieg ; red. Bolesław Woytowicz. - Wyd. 7 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1970]. - 16, [2]
s. ; 31 cm . -Tyt. okł.: Lyrische Stücke
859. Gurlit, Cornelius
Etuden für Piano : [118] Einteilungs-Übunden in verschiedenartigen gleichzeitig angewandten Rhytmen : OP. 93 / Cornelius Gurlit . [Nuty]. - Leipzig : August Cranz. - 30 s. ; 34 cm . -C. 41599
860. Haas, Joseph
Sonate : in a moll : Op. 61, nr 2 : für Klavier / Joseph Haas . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 23 s. ; 34 cm . -31073b
861. Hambalko, Edit. Oprac.
Englische Virginalmusik / ed. Edit Hambalko . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, [cop. 1981]. - 46 s. ; 32 s. . -31073b
862. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Utwory klawesynowe : (na fortepian) / G. F. Händel ; hrsg. Willy Rehberg . -[Nuty]. - 18 s. ; 31 cm . -Przedruk z wydawnictwa niemieckiego
(?) . -31073b
863. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Largo : für das Pianoforte / Georg Fr. Händel . -[Nuty]. - Leipzig : Verlag Walther Reissbrodt. - 3 s. ; 34 cm . -W. R. 146
864. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Clavier - Siute : [g moll] / G. F. Händel . -[Nuty]. - Berlin : Adolph Fürstner. - 14 s. ; 30 cm . -9
865. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Chaconne : Piano a 2 mains / G. F. Händel . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 13 s. ; 34 cm . -(Collection Litolff) . -Collection
Litollf. Band 182, nr 4
866. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Izbrannyje proizwiedienija = [Utwory zebrane] : dlja fortepiano = [na fortepian] / Georg Friedrich Händel ; red. L. Pojzmana . -[Nuty]. Moskwa : Izdatiel'stwo Muzyka, 1967. - 42 s. ; 29 cm . -Zawiera: Sześć małych fug ; Sonata g moll ; Capriccio g moll ; Sonata C dur ; Capriccio
F dur ; Chaconne F dur . -4334
867. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Utwory wybrane : na fort. / Georg Friedrich Händel ; red. Zbigniew Drzewiecki. - [Wyd. 5] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1987]. - 32
s. ; 31 cm . -Tyt. równol. : Ausgewählte Stücke " Pices choisies " Selected pieces . -ISBN 83-224-2466-X
868. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Fughetty : na fortepian / Georg Friedrich Händel ; red. Zbigniew Drzewiecki . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1961. - 15, [1] s. ; 31 cm
869. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Chaconne variee : na fortepian / Georg Friedrich Händel ; red. Zbigniew Drzewiecki . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1953. - 32 s. ; 11
cm
870. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Aria z wariacjami : d moll : z III suity : na fortepian / Georg Friedrich Händel ; oprac. Zbigniew Drzewiecki . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1953. - 7, [1] s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 107)
871. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Aria z wariacjami E dur : z V suity : na fortepian / Georg Friedrich Händel ; oprac. Jan Hoffman . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1953. 6 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 107 [?])
872. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Utwory wybrane : Fantazja, Trzy suity : na fortepian / Georg Friedrich Händel ; red. zbigniew Drzewiecki . -[Nuty]. - Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1964. - 34 s. ; 34 cm . -Zawiera: Fantazja C dur ; Suita d moll ; Suita g moll ; Suita G dur . -PWM - 5523
873. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Klavierwerke. Band I, Suiten / Georg Friedrich Händel ; hrasg. Walter Serauky . -[Nuty]. - Halle : Mitteldeutscher Verlag. - 73, [4] s. ; 31 cm . Zawiera: Suite A dur ; Suite F dur ; Suite d moll ; Suite e moll ; Suite E dur ; Suite fis moll ; Suite g moll ; Suite f moll . -K 543
874. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Kompositionen : für Klavier. Heft II, Suite IX - XVI / Georg Friedrich Händel ; hrsg. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 61 s. ; 31
cm . -(Edition Peters : Die Klassiker des Klaviers. Händel : Ausgewählte Werke ; 4b) . -Zawiera: Suite IX ; Suite X ; Suite XI ; Suite XII ; Suite XIII
; Suite XIV ; Suite XVI . -Edition Peters. 7904
875. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Kompositionen : für Klavier. Heft I, Suite I - VIII / Georg Friedrich Händel ; hrsg. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 83 s. ; 31
cm . -(Edition Peters : Die Klassiker des Klaviers. Händel : Ausgewählte Werke ; 4a) . -Zawiera: Suite I ; Suite II ; Suite III ; Suite IV ; Suite V ;
Suite VI ; Suite VII ; Suite VIII . -Edition Peters. 7903
876. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Händel Album : für Klavier. I . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 64 s. ; 31 cm . -Zawiera: Praeludium ; Correntre e due menuetti ; Fuga ;
Suite ; Sonata ; Fantaisie . -Z. 6990
877. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
[Trois] Lecosns : pour Piano a 2 Mains / Georg Friedrich Händel . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 9 s. ; 31 cm . -(Collection
Litolff ; 7393) . -Zawiera: Prelude ; Menuet ; Chaconne . -Collection Litolff. 182/3
878. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Klavierwerke. Band II, Suiten und andere Klavierstücke / Georg Friedrich Händel ; hrasg. Walter Serauky . -[Nuty]. - Halle : Mitteldeutscher
Verlag. - 73, [1] s. ; 31 cm . -Zawiera: Prelude (B dur) ; Chaconne (G dur mit 21 Variationen) ; Suite d moll ; Suite d moll ; Suite e moll ; Suite
g moll ; Suite B dur ; Suite G dur ; Chaconne (G dur mit 62 Variationen) . -K 544
879. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Klavierwerke. Band IV, Fugen und Fughetten / Georg Friedrich Händel ; hrasg. Walter Serauky . -[Nuty]. - Halle : Mitteldeutscher Verlag. 31, [1] s. ; 31 cm . -Zawiera: Fuga I : g moll ; Fuga II : G dur ; Fuga III : B dur ; Fuga IV : h moll ; Fuga V : a moll ; Fuga VI : c moll; Sechs kleine
Fugen . -K 546
880. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Six Grandes Fuges : [pour Piano] / G. F. Haendel . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 13 s. ; 31 cm . -(G. F. Haendel :
Compositions pour Piano a 2 Mains ; 7396) . -Collection Litolff. 182-6
881. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Klavierwerke. Band III, Suiten und andere Klavierstücke / Georg Friedrich Händel ; hrasg. Walter Serauky . -[Nuty]. - Halle : Mitteldeutscher
Verlag. - 41, [1] s. ; 31 cm . -Zawiera: Suite (d moll) ; Suite (g moll) ; Capriccio (g moll) ; Fantasia (C dur) ; Chaconne (F dur) ; Lesson (a moll);
Courante e Due Menuetti (F dur) ; Capriccio (F dur) ; Preludio ed Allegro (g moll) ; Sonatian (B dur) ; Sonata (C dur) ; Sonata (C dur) . -K 545
882. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Largo : aus der Oper "Xerxes" : für Klavier zu 2 Händen / Georg Friedrich Händel . -[Nuty]. - Leipzig : N. Simrock. - 3, [1] s. ; 31 cm . -(K. E. ;
28) . -K 545
883. Hanon, Charles L.
Wybór ćwiczen : na fortepian / Charles L. Hanon, Roch Hil. - Wyd. 4 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1966. - 23 s. ; 34 cm . -K 545
884. Harung C. F. Zebrał
Clavier - Materialen : Technische Studien / zusammengestellt C. F. Hartung . -[Nuty]. - Berlin : Richard Kaun, [copyright MCMII]. - 39, [1] s. ;
34 x 27 cm . -R. K. 791
885. Haydn, Joseph (1732-1809)
Klavierstücke : Urtext / Joseph Haydn ; rev. und hrsg. von Kurt Soldan ; pfingers. Max Martin Stein . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 56,
[2] s. ; 31 cm . -(Die Klassiker des Klaviers. Haydn : Sämtliche Werke in 6 Bänden ; 4392 VI) . -Zawiera: Arietta con Variationi : A dur ; Arietta
con Variazioni : Es dur ; Capriccio : "Ach Sauschbeider müssen seyn" : G dur ; Fantasia : C dur ; Thema con Variazioni : C dur ; Variations :
[Un piccolo Divertimento] : f moll . -Edition Peters. 11402
886. Haydn, Joseph (1732-1809)
Konzert in G dur : für Klavier (Cembaloe) und Streichoechester : Oboen und Hörner ad libitum : Augabe für zwei Klaviere / Joseph Haydn ;
hrsg. Bruno Hinze-Reinhold . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : Edition Peters. - 31, [1] s. ; 31 cm + Kadenzen zum Klavierkonzert G dur (4
s.) . -E. P. 11897
887. Haydn, Joseph (1732-1809)
Konzert : in D dur : für Cembalo (Klavier) und Orchester / Joseph Haydn ; hrsg. Robert Teichmüller . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 38 s. ; 31 cm + Kadenzen zum Haydn Klavierkonzert D dur (5 s.) . -(Die Klassiker des Klaviers . Haydn : Sämtliche Werke in 6 Bänden
; 4353) . -Edition Peters. 10868
888. Haydn, Joseph (1732-1809)
Sonaten : für Klavier zu zwei Händen. Band III / Joseph Haydn ; nach dem Urtext neu hrsg. Carl Adolf Martienssen . -[Nuty]. - Leipzig :
Edition Peters. - 94 s. ; 31 cm . -(Die Klassiker des Klaviers. Haydn : Sämtliche Werke in 6 Bänden ; 713 c) . -Zawiera: 24. Sonate C dur : Hob.
XVI/48 ; 25. Sonate c moll : Hob. XVI/20 ; 26. Sonate Es dur : Hob. XVI/45 ; 27. Sonate B dur : Hob. XVI/41 ; 28. Sonate D dur : Hob. XVI/42 ;
29. Sonate A dur : Hob. XVI/12 ; 30. Sonate E dur : Hob. XVI/31 ; 31. Sonate D dur : Hob. XVI/24 ; 32. Sonate Es dur : Hob. XVI/25 ; 33.
Sonate A dur : Hob. XVI/26 . -Edition Peters. 11261
889. Haydn, Joseph (1732-1809)
[Sechs] leichte Divertimenti : für Klavier zu 2 Händen / Joseph Haydn ; hrsg. C. A. Martienssen . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 32 s. ; 31
cm . -(Edition Peters ; Nr 4443) . -Kompositionsjahr vor 1766 . -Edition Peters. 11268
890. Haydn, Joseph (1732-1809)
Sonaten : für Klavier zu zwei Händen. Band II / Joseph Haydn ; nach dem Urtext neu hrsg. Carl Adolf Martienssen . -[Nuty]. - Leipzig : Edition
Peters. - 115 s. ; 31 cm . -(Die Klassiker des Klaviers. Haydn : Sämtliche Werke in 6 Bänden ; 713 b) . -Zawiera: 12. Sonate G dur : Hob.
XVI/27 ; 13. Sonate Es dur : Hob. XVI/28 ; 14. Sonate F dur : Hob. XVI/29 ; 15. Sonate D dur : Hob. XVI/14 ; 16. Sonate C dur : Hob. XVI/21 ;
17. Sonate G dur : Hob. XVI/39 ; 18. Sonate E dur : Hob. XVI/13 ; 19. Sonate B dur : Hob. XVI/18 ; 20. Sonate D dur : Hob. XVI/33 ; 21. Sonate
F dur : Hob. XVI/23 ; 22. Sonate B dur : Hob. XVI/2 ; 23. Sonate A dur : Hob. XVI/5 . -Edition Peters. 11333
891. Haydn, Joseph (1732-1809)
[Zwölf] kleine Stücke : für Klavier zu zwei Hänen : Reviederte Ausgabe / Joseph Haydn . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 15 s. ; 31 cm . Edition Peters. 7394
892. Haydn, Joseph (1732-1809)
Sonaty na fortepian : wybór / Joseph Haydn ; red. Zbigniew Śliwiński . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1982. - 117, [1] s. :
portr. ; 31 cm . -(Musica Viva : Muzyka instrumentalna solowa : e. muzyka fortepianowa) . -Zawiera: Sonata C dur, KH XVI/19 ; Sonata c
moll, KH XVI/20 ; Sonata F dur, KH XVI/23 ; Sonata Es dur, KH XVI/ 28 ; Sonata h moll, KH XVI/32 ; Sonata As dur, KH XVI/43 ; Sonata G dur,
KH XVI/40 ; Sonata Es dur, KH XVI/49 . -ISBN 83-224-1775, PWM - 6450
893. Haydn, Joseph (1732-1809)
Sonaten : für Klavier zu zwei Händen. Band IV / Joseph Haydn ; nach dem Urtext neu hrsg. Carl Adolf Martienssen . -[Nuty]. - Leipzig :
Edition Peters. - 99 s. ; 31 cm . -(Die Klassiker des Klaviers. Haydn : Sämtliche Werke in 6 Bänden ; 713 d IV) . -Zawiera: 34. Sonate F dur ; 35.
Sonate Es dur : Hob. XVI/38 ; 36. Sonate A dur : Hob. XVI/30 ; 37. Sonate G dur : Hob. XVI/6 ; 38. Sonate D dur : In England komponiert :
Hob. XVI/51 ; 39. Sonate h moll : Hob. XVI/32 ; 40. Sonate E dur : Hob. XVI/22 ; 41. Sonate As dur : Hob. XVI/43 ; 42. Sonate C dur : Hob.
XVI/50 ; 43. Sonate C dur : Hob. XVI/10 . -Edition Peters. 11304
894. Haydn, Joseph (1732-1809)
Koncert G-dur : na fortepian z orkiestrą / Joseph Haydn ; red. Zbigniew Śliwiński . - wyciąg fortepianowy. - Wyd. 4 . -Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, [1976]. - 33, [1] s. ; 31 cm . -Wstęp i koment. w jęz. pol
895. Haydn, Joseph (1732-1809)
Koncert D-dur : na fort. z ork. / Joseph Haydn ; red. Zbigniew Śliwiński. - wyciąg fortepianowy . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1959. 42 s. ; 31 cm
896. Haydn, Joseph (1732-1809)
Sonata e moll : na fortepian / Joseph Haydn ; oprac. Jan Hoffman i Adam Rieger . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1952. - 19 s. ; 31 cm
. -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 55)
897. Haydn, Joseph (1732-1809)
Wariacje f moll = Andante con variazioni : na fortepian / Joseph Haydn ; oprac. Zbigniew Drzewiecki . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1954. - 16 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 104)
898. Haydn, Joseph (1732-1809)
Sonata C dur : na fortepian / Joseph Haydn ; oprac. Jan Hoffman i Adam Rieger . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1953. - 20 s. ; 35 cm
. -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 67)
899. Haydn, Joseph (1732-1809)
Sonata D dur : na fortepian / Joseph Haydn ; oprac. Jan Hoffman i Adam Rieger . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1952. - 15 s. ; 35 cm
. -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 54)
900. Haydn, Joseph (1732-1809)
[Sechs] Sonatinen : für Klavier / Joseph Haydn ; hrsg. Waldemar Woehl . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 27 s. ; 31 cm . -(Edition Schott
; 2333) . -B. S. S. 33894
901. Haydn, Joseph (1732-1809)
Sonatas : No. 13 to 22. Vol. II / Jos[eph] Haydn ; [oprac.] Hugo Riemann . -[Nuty]. - London : Augener & Co. - 182 s. ; 30 cm . -Zawiera:
Sonata E dur : Hob. XVI/22 ; Sonata F dur : Hob. XVI/23 ; Sonata G dur : Hob. XVI/27 ; Sonata Es dur : Hob. XVI/28 ; Sonata F dur : Hob.
XVI/29 ; Sonata A dur : Hob. XVI/30 ; Sonata E dur : Hob. XVI/31 ; Sonata h moll : Hob. XVI/32 ; Sonata D dur : Hob. XVI/33 ; Sonata e moll :
Hob. XVI/34 . -10551 II
902. Haydn, Joseph (1732-1809)
Andante con variazioni : f moll : Piano / Joseph Haydn ; rev. L. Kundera . -[Nuty]. - Brno : Edition O. Pazdirek, cop. 1945. - 12 s. ; 31 cm . -OP
901
903. Haydn, Joseph (1732-1809)
[Zwölf] kleine Stücke : [für Klavier] / Joseph Haydn . -[Nuty]. - Wien : Universal-Edition. - 15 s. ; 31 cm . -(Universal-Edition ; 157) . -U. E. 157
904. Haydn, Joseph (1732-1809)
Haydn Album : für Klavier . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 63 s. ; 31 cm . -Zawiera: 12 deutsche Tänze ; Fantasie C dur ; Rondo all'
Ongarese : aus dem Klaviertrio G dur ; Ochsen-Menuett ; La Roxelane ; Serenade ; Variationen f moll ; 12 Redout-Menuette ; 12 Menuette
. -Z. 5546
905. Haydn, Joseph (1732-1809)
Symphonien. Band II / Joseph Haydn ; hrsg. Hugo Urlich . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 141 s. ; 23 x 31 cm . -4936
906. Haydn, Joseph (1732-1809)
Symphonien. Band I / Joseph Haydn ; hrsg. Hugo Urlich . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 143 s. ; 23 x 31 cm . -6330
907. Haydn, Joseph (1732-1809)
Sämtliche Sonaten : für Klavier zu zwei Händen. Band III, Nr 23-32 / Joseph Haydn ; hrsg. Hermann Zilcher . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf &
Härtel. - 90 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 5543) . -Zawiera: Sonate C dur : Hob. XVI/48 ; Sonate c moll : Hob. XVI/20 ; Sonate Es dur : Hob.
XVI/45 ; Sonate B dur : Hob. XVI/41 ; Sonate D dur : Hob. XVI/42 ; Sonate A dur: Hob. XVI/12 ; Sonate E dur : Hob. XVI/31 ; Sonate B dur ;
Sonate G dur ; Sonate D dur : Hob. XVI/24 . -Edition Breitkopf. 29021
908. Haydn, Joseph (1732-1809)
Trios : für Pianoforte, Violine u. Violoncell. Band II / Joseph Haydn ; rev. Fr. Hermann . -[Głos]. - Leipzig : C. F. Peters. - 251 s. ; 31 s. . -Edition
Peters. 8281b
909. Haydn, Joseph (1732-1809)
Trios : für Pianoforte, Violine u. Violoncell. Band I / Joseph Haydn ; rev. Fr. Hermann . -[Partytura]. - Leipzig : C. F. Peters. - 251 s. ; 31 s. . Edition Peters. 7456
910. Haydn, Joseph (1732-1809)
Trios : für Pianoforte, Violine u. Violoncell. Band I / Joseph Haydn ; rev. Fr. Hermann . -[Głosy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 251 s. ; 31 s. . Edition Peters. 7456b
911. Haydn, Joseph (1732-1809)
Sonata : C dur : dlja fortepiano = [na fortepian] / Joseph Haydn . -[Nuty]. - [Kijów] : Obrazotworczogo Mistjectwa i Muzicznoj Litjeratury,
1962. - 11 s. ; 29 cm . -Edition Peters. 7456b
912. Haydn, Joseph (1732-1809)
Sonate : Nr 10 : B dur / Joseph Haydn ; bearb. Sigmunt Lebert . -[Nuty]. - Stuttgart : J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, 1882. - 9 s. ;
34 cm . -Hob. XVI : 41 . -37
913. Haydn, Joseph (1732-1809)
Sonate : Nr 16 : As dur / Joseph Haydn ; rev. F. Taylor . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 13 s. ; 34 cm . -(Edition Schott : Einzel Ausgabe ;
Nr 0502) . -Hob. XVI : 46 . -0502
914. Haydn, Joseph (1732-1809)
Sonaty : Piano / J. Haydn ; wybrał A. Resler . -[Nuty]. - Praha : Orbis, 1951. - 175, [1] s. ; 31 cm . -Zawiera: Hob. XVI/35 ; Hob. XVI/37 ; Hob.
XVI/34 ; Hob. XVI/23 ; Hob. XVI/27 ; Hob. XVI/52 ; Hob. XVI/49 ; Hob. XVI/29; Hob. XVI/28 ; Hob. XVI/25 ; Hob. XVI/20 ; Hob. XVI/48 ; Hob.
XVI/45 ; Hob. XVI/32 ; Hob. XVI/24 . -EO 207
915. Haydn, Joseph (1732-1809)
Sonate : C dur : Nr 3 / Joseph Haydn ; rev. L. Urstein . -[Nuty]. - Edition M. Arct. - 7 s. ; 34 cm . -(Sonates / Haydn, Mozart, Clementi ; rev.
par Professeurs au Conservatoire de Musique a Varsovie) . -29
916. Haydn, Joseph (1732-1809)
Klavierstücke, Klaviervariationen : Urtext / Joseph Haydn ; hrsg. Sonja Gerlach, fingers. Hans-Martin Theopold . -[Nuty]. - Köln : G. Henle
Verlag. - 64 s. ; 31 cm . -Zawiera: Capriccio in G dur : Hob.XVII:1 ; Variationen in A dur : Hob. XVII:2 ; Variationen in Es dur : Hob. XVII:3 ;
Fantasia in C dur : Hob. XVII:5 ; Variationen in f moll : Hob. XVII:6 ; Variationen in D dur : Hob. XVII:7 ; Adagio in F dur : Hob. XVII:9 . -224
917. Haydn, Joseph (1732-1809)
Sonate : D dur : Nr 8a / Joseph Haydn ; rev. L. Urstein . -[Nuty]. - Edition M. Arct. - 9 s. ; 34 cm . -(Sonates / Haydn, Mozart, Clementi ; rev.
par Professeurs au Conservatoire de Musique a Varsovie) . -42
918. Haydn, Joseph (1732-1809)
Piano Sonatas : Hob XVI/ 41, 16, 2, 32, 46 / Joseph Haydn ; Bart van Oort (fort) . -Rotterdam : Arts Music Recording, 2000. - płuya CD DDD,
63'20'' ; 12 cm . -(Brillant Classics) . -99671/1
919. Haydn, Joseph (1732-1809)
Piano Sonatas : Hob XVI/ 33, 1, 12, 42, 50 / Joseph Haydn ; Bart van Oort (fort) . -Rotterdam : Arts Music Recording, 2000. - płuya CD DDD,
62'21'' ; 12 cm . -(Brillant Classics) . -99671/2
920. Haydn, Joseph (1732-1809)
Piano Sonatas : Hob XVI/ G1, 3, 13, 30, 44, 43 / Joseph Haydn ; Ursula Dütschler (fort) . -Rotterdam : Arts Music Recording, 2000. - płuya CD
DDD, 66'16'' ; 12 cm . -(Brillant Classics) . -99671/3
921. Haydn, Joseph (1732-1809)
Piano Sonatas : Hob XVI/ 10, 5, 22, 37, 49 / Joseph Haydn ; Ursula Dütschler (fort) . -Rotterdam : Arts Music Recording, 2000. - płuya CD
DDD, 62'51'' ; 12 cm . -(Brillant Classics) . -99671/4
922. Haydn, Joseph (1732-1809)
Piano Sonatas : Hob XVI/ 7, 47, 23, 27, 52 / Joseph Haydn ; Stanley Hoogland (fort) . -Rotterdam : Arts Music Recording, 2000. - płuya CD
DDD, 74'13'' ; 12 cm . -(Brillant Classics) . -99671/5
923. Haydn, Joseph (1732-1809)
Piano Sonatas : Hob XVI/ 11, 19, 35, 34, 51 / Joseph Haydn ; Stanley Hoogland (fort) . -Rotterdam : Arts Music Recording, 2000. - płuya CD
DDD, 66'39'' ; 12 cm . -(Brillant Classics) . -99671/6
924. Haydn, Joseph (1732-1809)
Piano Sonatas : Hob XVI/ 45, 18, 38, 40, 48 / Joseph Haydn ; Yoshiko Kojima (fort) . -Rotterdam : Arts Music Recording, 2000. - płuya CD
DDD, 66'38'' ; 12 cm . -(Brillant Classics) . -99671/8
925. Haydn, Joseph (1732-1809)
Piano Sonatas : Hob XVI/ 21, 20, 26, 4, 31 / Joseph Haydn ; Riko Fukuda (fort) . -Rotterdam : Arts Music Recording, 2000. - płuya CD DDD,
60'46'' ; 12 cm . -(Brillant Classics) . -99671/9
926. Haydn, Joseph (1732-1809)
Piano Sonatas : Hob XVI/ 28, 36, 14, 6, 9, 8 / Joseph Haydn ; Riko Fukuda (fort) . -Rotterdam : Arts Music Recording, 2000. - płuya CD DDD,
64'44'' ; 12 cm . -(Brillant Classics) . -99671/10
927. Heinecke, Carl
Improvisata über Gluck's Gavotte : zu 4 Händen : Op. 125 / Carl Heinecke . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 19 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition
Peters ; 1378) . -5631
928. Heller, Stephen (1813-1888)
Etudes pour Piano : L'art de phraser : [25] Etudes melodiques : Op. 16. Liv. III / Stephen Heller . -[Nuty]. - Berlin : Schlesinder'sche Buch- u.
Musikhandlung. - 15 s. ; 34 cm . -S. 2395
929. Heller, Stephen (1813-1888)
[30] Fortschreitende Etüden : als Vorbereitung zu den Übungstücken : Op. 46 : Piano / St. Heller ; [hrsg] Martin Frey . -[Nuty]. - Leipzig :
Verlag Anton J. Benjamin A.-G. - 69 s. ; 31 cm . -A.J.B. 8705
930. Heller, Stephen (1813-1888)
Wybrane etiudy z op. 45, 46, 47 : na fort. / Stephen Heller ; red. Maria i Adam Riegerowie. - Wyd. 6 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1974. - 80 s. ; 35 cm . -Na s. tyt. imię aut. : Stefan. - Tyt. równol. : Études choisies
931. Henselt, Adolf
Etüden : op. 5 / Adolf Henselt ; hrsg. Emil Sauer . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 63 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 3726) . -Zawiera: Eroica
; Allegro brillante ; Hexentanz ; Ave Maria ; Verlorene Heimat ; Danklied nach Sturm ; Elfenreigen ; Romanze mit Chor-Refrain ; Allegro con
leggerezza ; Entschwundenes Glück ; Liebeslied ; Nächtlicher Geisterzung . -Edition Peters. 10159
932. Henselt, Adolphe
Etude : Op. 2, nr 6 : [Piano] / Adolphe Henselt . -[Nuty]. - Leipzig : Frederic Hofmeister. - 5 s. ; 34 cm . -2257
933. Hernadi, Lajos. Oprac.
Leichte Klavierstücke : [Klavier] / Lajos Hernadi . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, [cop. 1952]. - 28 s. ; 31 cm . -Zawiera utwory: J. S.
Bacha oraz G. F. Händla . -Z. 918
934. Herz, Henri
Exercices et Preludes : pour Piano : op. 21 / Henri Herz . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 47 s. ; 31 cm . -(Edition Peters : Übungsstücke und
Etüden ; Nr 291) . -Edition Peters. 6325
935. Hessenberg, Kurt
Kleine Hausmusik : vierzehn Bagatellen für Klavier : Op. 24 / Kurt Hessenberg . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 29 s. ; 31 cm . -(Ed.
Schott ; 2834) . -Zawiera: Intrade ; Canzonetta ; Notturno ; Reigen ; Cavatina ; Melodie ; Kanon ; Menuett ; Arioso ; Burleske ; Wiegenlied ;
Fughetta ; Siciliano ; Weihnachtslied . -B. S. S. 36672
936. Hill, Roch
Młody wirtuoz : Opracowania i transkrypce znanych utworów światowej literatury muzycznej w przystępnym układzie na fortepian. 1 /
Roch Hill ; red. Ligia Pilecka . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1958. - 23, [1] s. ; 31 cm . -Zawiera: Toccata i Fuga d moll /
Johann Sebastian Bach ; transkr. R. Hill. Mazurek / Henryk Wieniawski ; transkr. R. Hill. Grająca Tabakierka / Anatol Liadow ; transkr. R. Hill.
Tanie Hiszpański / Enrique Granados ; oprac. R. Hill. Preludium cis moll / Sergiusz Rachmaninow ; oprac. R. Hill . -PWM - 3145
937. Hindemith, Paul (1895-1963)
Mjetamorfozy = [Metamorfozy] : dlja simfoniczjeskogo orkiestra = [na orkiestrę symfoniczną] : pjerjelożjenije dlja fortepiano w 4 ruki =
[transkrypcja na fortepian na 4 ręce] / P. Hindemith . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leningrad : Muzyka, 1968. - 87 s. ; 29 cm . -687
938. Hindemith, Paul (1895-1963)
Sonata : dlja trombona i fortepiano = [na puzon i fortepian] / P. Hindemith . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1968. - 31 s ; 29 cm . -5077
939. Hindemith, Paul (1942-)
Ludus tonalis : Studies in Counterpoint, tonal organisation & piano playng / Paul Hindemith . -[Nuty]. - Mainz ; Wien : Wiener Urtext
Edition, Schot ; Uniwersal Edition, [copyright 1989]. - 58, XIX s. : faksym ; 31 cm . -ISBN 3-85055-555-0, UT 50 128
940. Hławiczka, Karol. Oprac.
Z polonezów polskich : na fortepian. 1 / red. Karol Hławniczka . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1965. - 35, [5] s. : il. ; 28 cm . Zawiera: W żłobie lezy (połowa XVII w.) ; Taniec (Makowski, koniec w. XVII) ; Taniec ex A (koniec w. XVII) ; Tanic (początek w. XVIII) /
Stanisław Moniuszko. Polonesse (r. 1712) ; Polonez : Wezmę ja kontusz ; Do rozplecin ; Polonaise : temat ze Suity h / Johann Sebastian
Bach. Taniec (1. połowa w. XVIII) ; Polonez staropolski (r. 1736) ; Polones / Franciszek Chmielowski. Saltus polonicus (r. 1742) ; Polonez
staroszlachecki : Z wysokich Parnasów ; Oświadczyny staroszlacheckie ; Polonez (r. 1772) ; Polonez (Grabowiecki, 2 połowa w. XVIII) ;
Polonez "Bednarz" (2. połowa w. XVIII); Polonoise (2. połowa w. XVIII) ; Polonese nr 6 / Bazyli Bohdanowicz. Polonoise nr 1 / Maciej
Radziwił. Polonez Kościuszki (koniec w. XVIII) . -PWM - 5649
941. Hławiczka, Karol. Oprac.
Z polonezów polskich : na fortepian lub klawesyn. 2 / red. Karol Hławniczka . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, cop. 1968. 123, [3] s. : faksym. ; 24 cm . -(Źródła do Historii Muzyki Polskiej ; Zeszyt 17) . -Zawiera: Zbiór I ; Zbiór II ; Zbiór III ; Zbiór IV ; Zbiór VI ; Zbiór
VII . -PWM - 6546
942. Hławiczka, Karol. Oprac.
Z polonezów polskich : ze zbiorów Anny Marii Saskiej : na klawesyn lub fortepian. 3 / red. Karol Hławniczka . -[Nuty]. - Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, cop. 1971. - 136, [1] s. : faksym. ; 24 cm . -(Źródła do Historii Muzyki Polskiej ; Zeszyt 21) . -Zawiera: Zbiór VIII ; Zbiór IX ;
Zbiór X ; Zbiór XI ; Zbiór XIV . -PWM - 6957
943. Hoffman, Jan (1906-1995)
Szkoła czytania nut : na fortepian / Jan Hoffman ; Adam Rieger . -Warszawa : "Czytelnik", 1953. - 188 s. ; 30 cm
944. Hoffman, Jan (1906-1995). Red.
Studium techniki oktawowej : na fortepian. II / oprac. Jan Hoffman, Adam Rieger . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1955. - 63 s. ; 35
cm . -Zawiera: Intermezzo Ges / Teodor Leszetycki. Etiuda E / Emil Sauer. Etiuda h moll : op. 25 nr 10 / Fryderyk Chopin. Etiuda h moll : op.
8 nr 3 / Aleksander Skriabin. Etiuda gis moll : op. 8 nr 9 / Aleksander Skriabin. Etiuda nr 5 : ze zbioru Douze etudes pour le piano / Claude
Debussy . Etiuda d moll : Mazeppa / Franz Liszt. Etiuda Es dur : Eroica
945. Hoffman, Jan (1906-1995). Red.
Studium techniki oktawowej : na fortepian. I / oprac. Jan Hoffman, Adam Rieger . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1954. - 104 s. ; 35
cm
946. Hoffman, Jan (1906-1995). Red.
Wybrane sonatiny : na fort. 2, red. Jan Hoffman i Adam Rieger. - [Wyd. 11] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1988] (dr. 1988). - 90, [2]
s. ; 30 cm . -Tyt. równol. : Selected sonatinas " Ausgewählte Sonatinen " Sonatines choisies . -ISBN 83-224-1794-2 (całość).- 83-224-1169-3
(z. 2)
947. Hoffman, Jan (1906-1995). Red.
Wybrane sonatiny : na fortepian. 1 / red. Jan Hoffman i Adam Rieger. - [Wyd. 14] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1984]. - 79, [1] s ;
30 cm . -Tyt. równol. : Selected sonatinas = Ausgewählte Sonatinen = Sonatines choisies . -ISBN 83-224-1794-2 (całość).- 83-224-1795-0
948. Hoffman, Jan (1906-1995). Red.
Dawne tańce i melodie : na fortepian. III / red. Jan Hoffman, Adam Rieger . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1984. - 35, [5] s. :
il. ; 28 cm . -Zawiera: Menuet-Rondo / Jean-Baptiste Loeillet. La Dodo / Francois Couperin. Menuet I - II / Jean-Philippe Rameau. Gigue en
Rondeau / Jean-Philippe Rameau. Versi / Domenco Zipoli. Menuet / Giovanni Battista Pergolesi. Aria / Anonimus. Air / Johann Heinrich
Buttstedt. Menuet / Johann Sebastian Bach. Allegro / Carl Philipp Emmanuel Bach. Allegro / Anonimus. Masura / Johann Philipp Kirnberger.
Variation s en Rondeau / Joseph Haydn. Aruetta / Joseph Haydn. Presto / Joseph Haydn. Menuet / Ludwig van Beethoven. Walzer / Ludwig
van Beethoven. Lustig-traurig / Ludwig van Beethoven . -ISBN 83-224-1348-3, PWM - 7620
949. Hoffman, Jan (1906-1995). Red.
Dawne tańce i melodie : na fortepian. II / red. Jan Hoffman, Adam Rieger . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1975. - 65, [3] s. :
il. ; 28 cm . -Zawiera: Menuet : KV 15c / Wolfgang Amadeus Mozart. Allegro / Daniel Gottlob Türk. Menuet : KV 6 / Wolfgang Amadeus
Mozart. Arioso / Daniel Gottlob Türk. Allegro / Carl Philipp Emmanuel Bach. Passepied ; Menuet / Wilhelm Friedemann Bach. Allegro /
Christoph Graupner. Pastorale / Domenico Zipoli. Menuet ; Ballet anglois / Johann Kaspar Ferdinand Fischer. Allegro / Wilhelm Friedemann
Bach. Larghetto / Domenico Scarlatti. Allegro / Wilhelm Friedemann Bach. Menuet / Domenico Scarlatti. Giga / Domenico Scarlatti. La
Gause / Carl Philipp Emmanuel Bach. Bourree / Wilhelm Friedemann Bach. Affettuoso / Carl Philipp Emmanuel Bach. Andantino / Daniel
Gottlob Türk. Menuet / Daniel Gottlob Türk. Menuet / Georg Mathias Monn. Sonata / Johann Christof Friedrich Bach. Larghetto amoroso /
Daniel Gottlob Türk. Polonaise / Daniel Gottlob Türk. Poco largo / Daniel Gottlob Türk. Marsz / Daniel Gottlob Türk. Sonata / Domenico
Scarlatti. Solfeggio / Carl Philipp Emmanuel Bach. Ecossaises / Ludwig van Beethoven. Menuet / Johann Nepomuk Hummel. Arietta / Daniel
Gottlob Türk. Sonatina / Daniel Gottlob Türk. Minuetto / Daniel Gottlob Türk. Sonata / Domenico Scarlatti. Suita / Domenico Scarlatti . PWM - 6192
950. Hoffman, Jan (1906-1995). Red.
Dawne tańce i melodie : na fortepian. I / red. Jan Hoffman, Adam Rieger . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1990. - 33, [3] s. :
rys. ; 28 cm . -Zawiera: Bouree / Christoph Graupner. Menuet / Jean-Philippe Rameau. Sześć tańców starofrancuskich ; Menuet : KV 2 /
Wolfgang Amadeus Mozart. Aria / Henry Purcell. Menuet / Wilhelm Friedemann Bach. Allegro : KV 3 / Wolfgang amadeus Mozart. Menuet :
KV 6 / Wolfgang Amadeus Mozart. Menuet / Johann Kuhnau. Passapied / Georg Friedrich Händel. Menuet / Georg Friedrich Händel. Allegro
/ Georg Philipp Telemann. Menuet : KV 1 / Wolfgang Amadeus Mozart. Chaconne / Georg Friedrich Händel. Menuet / Georg Friedrich
Händel. Menuet : KV 15 / Wolfgang Amadeus Mozart. Menuet : KV 15' / Wolfgang Amadeus Mozart. Sarabanda / Arcangelo Corelli.
Menuet / Georg Friedrich Händel. Grave / Georg Philipp Telemann. Giocoso/ Georg Friedrich Telemann. Andantino / Georg Philipp
Telemann. Sarabanda / Georg Friedrich Händel. Taniec / Joseph Haydn. Gawot / Georg Friedrich Händel. Inwencja / Georg Friedrich Händel.
Fanfara / Henry Purcel . -ISBN 83-224-1164-2, PWM - 6191
951. Hubow, G. N. Red.
Fortepiannyje p'jesy = [Utwory fortepianowe] : dlja junoszjestwa = [dla młodzieży] / red. G. N. Hubow . -[Nuty]. - Moskwa :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1954. - 26 s. ; 20 x 27 cm . -zawiera utwory: Prokofiewa, Chaczariana i innych . -M 24707 G
952. Hubow, G. Red.
Wariacii = [Wariacje] : na tjemu Glinki = [na temat Glinki] : dlja fortepiano = [na fortepian] / red. G. Hubow . -[Nuty]. - Moskwa :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1957. - 28 s. ; 20 x 26 cm . -zwiera wariacje: Szostakowicza, Kabalewskiego i innych . -M
26282 G
953. Hummel, J. N. (1778-1837)
Sonate : f moll : Op. 20 / J. N. Hummel . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 17 s. ; 34 cm . -(Edition Schott : Einzel Ausgabe ; Nr 0518,
0519) . -0518/9
954. Hummel, J. N. (1778-1837)
Sonate 5 : Op. 81 : pour Piano a 2 mains / J. N. Hummel . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 33 s. ; 34 cm . -(Collection Litolff ;
Band 171) . -0518/9
955. Hummel, J. N. (1778-1837)
Sonates : pour Piano a 4 mains / J. N. Hummel . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 51 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff) . Zawiera: Op. 51 ; Op. 92 . -3278
956. Hummel, Johann Nepomuzen (1778-1837)
Konzert : für Klavier und Orchester : Op. 85 / Johann Nepomuzen Hummel ; hrsg. Adolf Ruyhardt . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig :
Edition Peters. - 70 s. ; 31 cm . -Edition Peters. 8573
957. Hundziak, Andrzej (1927- )
Concertino : na fortepian, dziecięce instrumenty perkusyjne i trzygłosowy chór dziecięcy lub żenski : partytura = for piano, children's
percussion and three-part children's or female chorus : score / Andrzej Hundziak. - partytura . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1972. 47 s. ; 31 cm
958. Hundziak, Andrzej (1927- )
Cyrk : na fortepian / Andrzej Hundziak ; il. Elżbieta Sobocka . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1975. - 16 s. : il. ; 23 x 22 cm . Edition Peters. 8573
959. J. N. Hummel
[Kompositionen : für das Pianoforte] . -[Nuty]. - Avienne : S .A. Steiner et Comp. - 58 s. ; 24 x 30 cm . -Zawiera: Grande Valses en form
Rondeaux / J. N. Hummel. Rondeau ou Polonaise / Ign. Afsmager (?). Variations : Op. 81/ Ch. Czerny. Caprice et Variations : Op. 62 / Ch.
Czreny . -S: u: C: 4607
960. J. S. Bach
Perles Musicales : Sammlung kleiner Klavierstücke : für Concert und Salon. I Band, Nr 1-50 . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 139 s. ;
30 cm . -Zawiera: Gigue B dur / J. S. Bach. Rondo c moll / J. S. Bach. Präludium h moll aus Op. 35, nr 5 / F. Mendelssohn Bartoldy.
Reconnaissanse As dur aus Op. 9 / R. Schumann. Promenade De sdur aus Op. 9 / R. Schumann. Toccata A dur / P. D. Paradies. Courante d
moll aus Op. 57, nr 2 / C. Reinecke. Ländler As dur aus Op. 57, nr 3 / C. Reinecke. Characterstück D dur aus Op. 17, nr 1 / C. Eckert.
Consolations Nr 3 Des dur / F. Liszt. Consolations Nr 5 E dur / F. Liszt. Romanze Fis dur aus Op. 28, nr 2 / R. Schumann. Treümerei F dur aus
Op. 15, nr 7 / R. Schumann. Scherzo a moll / J. S. Bach. Aria D dur / J. S. Bach. Canon und Fuge Es dur aus den Canons un Fuge Bd I, nr 7 / A.
A. Klengel. Canon und Fuge D dur aus den Canons un Fuge Bd II, nr 5 / A. A. Klengel. Mazurka g moll aus Op. 15 / C. Reinecke. Am Camin F
dur aus Op. 15, nr 8 / R. Schumann. Kind im Einschlummern e moll aus Op. 15, nr 12 / R. Schumman. Preambulum G dur / J. S. Bach. Echo h
moll / J. S. Bach. Canon und Fuge d moll aus den Canons un Fuge Bd II, nr 6 / A. A. Klengel. Canon und Fuge g moll aus den Canons un Fuge
Bd II, nr 16 / A. A. Klengel. Valse noble B dur aus Op. 9 / R. Schumann. Valse allemande As dur aus Op. 9 / R. Schumann. Pappillons B dur
aus Op. 9 / R. Schumann. Allegrtto grazzioso F dur Op. 4, nr 1 / O. Wiel. Danse seriense G dur aus Op. 3, nr 1 / O. Wiel. Canon und Fuge A
dur aus den Canons un Fuge Bd II, nr 19 / A. A. Klengel. Canon und Fuge A dur aus den Canons un Fuge Bd I, nr 19 / A. A. Klengel. Prelude
Fis dur aus Op. 28, nr 13 / F. Chopin. Prelude Des dur aus Op. 28, nr 15 / F. Chopin. Air se Ballet Nr 3 A dur aus "Bal masques" Op. 26 / J.
Jadassohn. Air de Ballet Nr 4 F dur aus Op. 26 / J. Jadssohn. Fantasia c moll / J. S. Bach. [4] Notturno A dur / J. Field. [5] Notturno B dur / J.
Field. Chopin As dur aus Op. 10 / R. Schumann. Adagio sostenuto F dur aus dem Gradus ad parnasum Bd I, nr 14 / M. Clementi. Präludium
A dur aus Op. 81 Heft I, nr 7 / S. Heller. Präludium Des dur aus Op. 81 Heft II, nr 15 / S. Heller. Andacht H dur aus den 24 Etuden Op. 692, nr
18 / Ch. Czerny. Andante Es dur / J. S. Bach. Melodie de la Semiramide Fis dur a Op. 51, nr 1 / S. Thalberg. Schlummerlied F dur aus Op. 5, nr
1 / O. Dresel. Präludium Ges dur aus Op. 5, nr 2 / O. Dresel. Präludium F dur aus Op. 81, Heft 3, nr 23 / S. Heller. Gavote F dur / Martini.
Gavotte d moll / Kirnberger . -11130
961. Jacewicz, Ju. Red.
Opowiadanie staruszki / red. Ju. Jacewicz . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1952. - 16 s. ; 29 cm . Zawiera: Opowiadanie staruszki / N. Laskowskij. Mazurka / N. Laskowskij. Rozłąka / M. Glinka . -22915
962. Jacewicz, Ju. Red.
Sbornik p'jes sowietskich kompozitorow = [Zbiór utworów kompozytorów radzieckich] : dlja fortepiano = [na fortepian] /red. Ju. Jacewicz . [Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1951. - 12 s. ; 29 cm . -poziom trudności - średni . -22277
963. Jacewicz, Ju. Red.
Dwa intermezza / red. Ju. Jacewicz . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1956. - 28 s. ; 29 cm . -Zawiera:
Dwa intermezza / W. Kriukow. Wiosenne obrazki / Ju. Kriej . -na fortepian . -25435
964. Jancsovics, Antal. Oprac.
Schumann Album : für Klavier. II / zusammengest. Antal Jancsovics . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 59 s. ; 31 cm . -Zawiera:
Noveletten : Op. 21, nr 4, 7 ; Sonate g moll : Op. 22 : Satz II, III Scherzo ; Faschingsschwank aus Wien : Op. 26 : Romanze, Scherzino ;
Romanze Fis dur : Op. 28 ; Waldscenen : Op. 28 : Eintritt, Verrufene Stelle, Vogel als Prophet ; Bunte Blätter : Op. 99, nr 1-5 ; Fantasiestüvke
: Op. 111, nr 1-2 ; III Kindersonate : 118 ; Albumblätter : Op. 124 : Scherzino, Walzer, Fantasietanz, Wiegenliedchen, Elfe . -Z. 7294
965. Jensen, Adolf
Erinnerungen : 5 Klavierstücke : Op. 48 / Adolf Jensen ; hrsg. Schulze-Biesantz . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 27 s. ; 31
cm . -(Collection Litolff ; 2240) . -Collection Litolff. 2240
966. Jensen, Adolf
Hochzeitsmusik : für Pianoforte zu 4 Händen : Op. 45 / Adolf Jensen ; für Pianof. zu 2 H. bearb. Fidelio Finke . -[Nuty]. - Braunschweig :
Henry Litollf's Verlag. - 16 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 2428) . -Zawiera: Festzug ; Brautgesang ; Reigen ; Notturno . -Collection Litolff.
2428
967. Jensen, Adolf
Wanderbilder : [12] Klavierstücke : op. 17. Heft I / Adolf Jensen ; neurev. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters.. - 23 s. ; 31 cm . (Edition Peters. 1148a) . -Zawiera: Morgengruss ; Froher Wanderer ; Die Mühle ; Kreuz am Wege ; Fernsicht ; Festlichkeit im Dorfe . -Edition
Petrs. 9114
968. Jensen, Adolf
Lieder und Tänzen op. 33 : [Zwanzig] kleine Klavierstücke / Adolf Jensen ; hrsg. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 40 s. ; 31
cm . -(Edition Peters ; 3261) . -Zawiera: Widmung ; Trompeterstücklein ; Intermezzo ; Ländler ; Reigen ; Romanze ; Erster Walzer ; Zweiter
Walzer ; Intermezzo ; Lied ; Menuett ; Kindermarsch ; Ungarisch ; Reiterlied ; Walzer ; Barkarole ; Ländler ; An der Wiege ; Polonaise ;
Abendlied . -Edition Peters. 9364
969. Jensen, Adolf
Wanderbilder : [12] Klavierstücke : op. 17. Heft II / Adolf Jensen ; neurev. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters.. - 47 s. ; 31 cm . (Edition Peters. 1148b) . -Zawiera: Nachmittags-Stille ; Waldkapelle ; Haeimziehende Schnitter ; Im Wirtshaus ; Irrlichter ; Nachtgesang . Edition Petrs. 9114
970. Jeżewski, Zbigniew. Oprac.
[Cztery] czardasze : na fortepian / oprac. Zbigniew Jeżewski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1958. - 27, [1] s. ; 31 cm . Zawiera utwory: Montiego, Hubaya, Grossmana, Michielsa . -PWM - 3269
971. Jeżewski, Zbigniew. Oprac.
Polpularne piosenki : neapolitańskie : na fortepian / orac. Zbigniew Jeżewski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1957. - 55, [1]
s. ; 30 cm . -PWM 2682
972. Joplin, Scott
Ragtimes : für Klavier. Band II / Scott Joplin ; hrsg. Eberhardt Klemm . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 77 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ;
9678b) . -Zawiera: The nonpareil ; Pine apple rag ; Gladioolus rag ; Sugar cane ; Rose leaf rag ; Pleasant moments ; Fig leaf rag ; Paragon rag
; Wall streer rag ; Stotime rag ; Country Club ; Scott Joplin's new rag ; Solac ; Magnetic rag ; Euphonic Sounds ; Reflection rag . -E. P. 13034
973. Jurdziński, Kazimierz (1894-1960)
Sonata : na dwa fortepiany / Kazimierz Jurdziński ; oprac. Zbigniew Śliwiński . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1964. - 33, [1]
s. ; 31 cm . -PWM - 5439
974. Kabalevski, Dmitr Borysowicz (1904-1987)
Koncjert Nr 3 = [Koncert Nr 3] : dlja fortepiano s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] : Op. 50 / D. Kabalewski . -[Wyciąg fortepianowy]. Moskwa : Muzyka, 1966. - 60 s. ; 29 cm . -2791
975. Kabalevski, Dmitr Borysowicz (1904-1987)
Wjesjennije igry i tancy = [Gry i tance wiosenne] : dlja fortepiano = [na fortepian] : Op. 81 / Dymitr Kabalewski . -[Nuty]. - Moskwa :
"Sowietskij Kompozytor", 1968. - 23 s. ; 29 cm . -5322
976. Kabalewski, D.
Koncjert Nr 3 : Op. 50 / D. Kabalewski . -[Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa : Muzyka, 1966. - 60 s. ; 29 cm . -2791
977. Kabalewski, Dmitr Borysowicz (1904-1987)
Piano Music for Children and Young People : Variations / Dmitr Kabalewski . -[Nuty]. - Moscow : Soviet Composer, 1971. - 56 s. ; 29 cm . Zawiera: Easy Variations : Op. 40 ; Easy Variations on Folk Themes : Op. 51 ; Variations on Folks Themes : Op. 87 . -C 1970 K
978. Kabalewski, Dmitr Borysowicz (1904-1987)
Preljudii i fugi = [Preludia i fugi] : dlja fortepiano = [na fortepian] / D. Kabalewkij ; red. W. Natansona . -[Nuty]. - Moskwa : Izdatiel'stwo
Muzyka, 1965. - 36 s. ; 29 cm . -1422
979. Kabalewski, Dmitr Borysowicz (1904-1987)
Klavierstücke für Kinder / D. Kabalewski . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, 1982. - 59, [1] s. ; 29 cm . -Z. 13098
980. Kabalewski, Dmitr Borysowicz (1904-1987)
Łatwe utwory na fortepian : Op. 39 : Wybór / Dymitr Kabalewski ; ed. Stanisława Raube ; il. Maria Kwiecińska . -[Nuty]. - Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1980. - 29, [3] s. : il. ; 22 x 23 cm . -ISBN 83-224-1134-0, Z. 13098
981. Kabalewski, Dmitr Borysowicz (1904-1987)
Utwory wybranez op. 27 : na fortepian / Dymitr Kabalewski ; red. Stanisława Raube. - [Wyd. 7] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
[1988]. - 37, [1] s. ; 31 cm . -ISBN 83-224-1166-9
982. Kabalewski, Dmitr Borysowicz (1904-1987)
24 preludia : op. 38 : na fortepian / Dymitr Kabalewski ; Zofia Romaszkowa . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1962. - 68 s. ; 31 cm
983. Kabalewski, Dmitr Borysowicz (1904-1987)
[Dritte] Sonate : für Klavier zu 2 Händen ; op. 46 / Dymitr Kabalewski . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 31 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ;
4731) . -E. P. 11904
984. Kajdan-Dieszkin, S.
Legkije p'jesy = [Łatwe utwory] : dlja fortepiano = [na fortepian] / S. Kajdan-Dieszkin . -[Nuty]. - Leningrad : Muzyka, 1967. - 14 s. ; 29 cm . 615
985. Kalinnikow, W.
Dwie p'jesy = [Dwa utwory] : dlja fortepiano = [na fortepian] / W. Kalinnikow . -[Nuty]. - Leningrad : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje
Izdatiel'stwo, 1958. - 11 s. ; 29 cm . -1808
986. Kalinnikow, W.
Noktjurn = [Nokturn] : dlja fortepiana = [na fortepian] / W. Kalinnikow . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo,
1947. - 7 s. ; 29 cm . -26079
987. Kalinnikow, W.
Eljegija = [Elegia] : dlja fortjepiano = [na fortepian] / W. Kalinnikow . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. - 9 s. ; 29 cm . -1379
988. Kapp, E.
Kartinki Tallina = [Obrazki Tallina] : cikl p'jes dlja fortepiano = [cykl utworów na fortepian] / E. Kapp . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje
Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1950. - 50 s. ; 30 cm . -M 20911 G
989. Karajew, Kara
Wal'c = [Walc] : iz baljeta "Sjem Krasawic" = [z baletu "Siedem Piękności"] : obrobotka dlja truby i fortepiano = [opracowanie na trąbkę i
eortepian] / Kara Karajew ; oprac. E. Efandijew . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1963. - 9 s. ; 29 cm +
głos: Truba Sib (2 s.) . -30585
990. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909)
Rapsodia Litewska : Fortepian na 4 ręce / Mieczysław Karłowicz ; oprac. Stefan Kisielewski . -[Nuty]. - Warszawa : Czytelnik, 1953. - 35 s. ; 25
x 23 cm . -(Muzyka Polska : Fortepian na cztery ręce) . -"Czytelnik" Nr 489
991. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909)
Koncert na skrzypce i orkiestrę / Mieczysław Karłowicz ; oprac. wyc. fort. Irena Dubiska . -Wyciąg fortepianowy. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1948. - 35 s. ; 34 cm + głos skrzypcowy (11 s.) . -PWM - 253
992. Kasella, A. (1883-1947)
Siciliana i burljeska = [Syciliana i burleska] : dlja fortepiano, skripki i wiolonczjeli = [na fortepian, skrzypce i wiolonczelę] / A. Kasella . [Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1967. - 27 s. ; 29 cm + głosy: Violino, Violoncello (po 8 s.) . -4171
993. Kassern, Tadeusz (1904-1957)
Sonatina : na fortepian / Tadeusz Zygfryd Kassern ; opalc. Zbigniew Drzewiecki. - Wyd. 2 . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1962. - 13 s. ; 31 cm . -PWM - 4629
994. Kaszycki, Jerzy
Sonatina : na fortepian / Jerzy Kaszycki . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1957. - 9, [1] s. ; 35 cm
995. Kefalidi, I. Red.
Koncjertnyje p'jesy sowietskich kompozitorow = [Utwory koncertowe radzieckich kompozytorów] : dlja fortepiano / red. I. Kefalidi . [Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1968. - 40 s. ; 29 cm . -4770
996. Keller, Oswin
[Fünf] vierhändige Klavierstücke : für Vortrag und Unterricht / Oswin Keller . -[Nuty]. - Leipzig : August Cranz. - 15 s. ; 31 cm . -(Edition Cranz
; 818) . -C. 47532
997. Kharajanian, R. Red.
Pieces by composers from the Baltic Soviet Republics : for two pianos / red. R. Kharajanian . -[Nuty]. - Leningrad : The Soviet Composer
Publishers, 1987. - 71 s. ; 29 cm . -C 1415 K
998. Kierska, Anna
Nauczanie gry na fortepianie - powołanie, umiejętność, wiedza : propozycje dla metodyków, przewodnik dla pedagogów, podręcznik dla
studentów / Anna Kierska . -Wrocław : Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, 2011. - 347 s. : il. ; 24 cm . -ISBN 978-83-86534-56-2
999. Kirkow, G.
Dwjenadcat' p'jes-etjudow = [Dwanaście utworów w formie etiudy] : dlja fortepiano : Op. 15 / G. Kirkow . -[Nuty]. - Moskwa :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1951. - 34 s. ; 29 cm . -21488
1000. Kisielewski, Stefan (1911-1991)
Preludium i fuga : na fortepian / Stefan Kisielewski . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1956. - 10 s. ; 35 cm
1001. Kisielewski, Stefan (1911-1991)
Toccata : na fortepian / Stefan Kisielewski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1964. - 8 s. ; 34 cm . -PWM - 45
1002. Kisielewski, Stefan (1911-1991)
Dance vive : na fortepian : pour piano / Stefan Kisielewski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1949. - 14 s. ; 34 cm . -Czas
trwania - 5' - duree. . -PWM - 381
1003. Kisielewski, Stefan (1911-1991)
Kaprys wiejski = Capriccio rustico : na fortepian / Stefan Kisielewski . -[Nuty]. - Kraków : Pol. Wydawn. Muzyczne, 1955. - 9 s. ; 34 cm . PWM - 1805
1004. Kisielewski, Stefan (1911-1991)
Suita : na fortepian / Stefan Kisielewski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1966. - 22 s. ; 31 cm . -Zawiera: Preludium ;
Preludium ; Menuet ; Gawot ; Aria ; Toccata . -PWM - 5949
1005. Kisielewski, Stefan (1911-1991)
Berceuse : [na fortepian] / Stefan Kisielewski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1971. - 11, [1] s. ; 31 cm . -(per pianoforte) . PWM - 7237
1006. Kiun, C.
Tri p'jesy = [Trzy utwory] : dlja fortepiano = [na fortepian] : Op. 8 / C. Kiun . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje
Izdatiel'stwo, 1950. - 18 s. ; 29 cm . -Zawiera: Nokturn ; Scherzino ; Polka . -M 21413 G
1007. Klechniowska, Anna Maria (1888-1973)
Szkoła na fortepian / Anna Maria Klechniowska. - Wyd. 21 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1998. - 48, [2] s. : rys. ; 31 cm . -ISBN 83224-1163-4
1008. Kleichmichel, Richard. Oprac.
Ouvertürenalbum : Samlung der belibtesten Ouvertüren : für Klavier zu vier Händen. Band III / bearb. Richard Kleichmichel . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 128 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 1952) . -Zawiera: Idomeneus / Mozart. Die Entführung aus dem
Serail / Mozart. Die Hohzeit des Figaro / Mozart. Don Jouan / Mozart. Cosi van tutte / Mozart. Die Zauberflöte / Mozart. Titus / Mozart.
Jubel - Ouvertüre / Weber. Preciosa / Weber. Der Freischütz / Weber . -Edition Peters. 8633
1009. Kleinmichel, Richard. Oprac.
Ouvertürenalbum : Samlung der beliebtesten Ouvertüren : für Pianoforte solo. Band I / berab. Richard Kleinmichel . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 83 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 1946) . -Zawiera: Die weisse Dame / Boieldieu. Der Kalif von Bagdad
/ Boieldieu. Zampa / Herold. Die Stumme von Portici / Auber. Maurer und Schlosser / Auber. Zar und Zimmermann / Lortzing. Glöckchen
des Eremiten / Maillart. Norma / Bellini. Die Italienerin in Algier / Rossini. Der Barbier von Sevilla / Rossini. Die diebische Elster / Rossini. Die
Tochter des Regiments / Donizetti . -Edition Peters. 8636
1010. Kleinova, E. Red.
Album Etud = [Album etiud] : klavir = [fortepian]. V, [wybór etiud 6 i 7 stopnia technicznej trudności] / red. E. Kleinova . -[Nuty]. - Praha :
Edition Sup, 1979. - 42 s. ; 31 cm . -H 4441
1011. Kliuczariew, A.
Rodnyje kartiny = [Ojczyste obrazki] : dlja fortepiano = [na fortepian] / A. Kliuczariew . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1967. 21 s. ; 29 cm . -4424
1012. Kögler, Hermann
Variationen : über ein Thema vonEdvard Grieg : op. 59 : für Klavier zu zwei Händen / Hermann Kögler . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 19 s.
; 31 cm . -(Edition Peters ; 3757) . -Edition Peters. 10334
1013. Kögler, Hermann
Variationen un Fuge : über ein Thema von Anton Rubinstein : op. 48 : für Klavier zu zwei Händen / Hermann Kögler . -[Nuty]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 19 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 3758) . -Edition Peters. 10338
1014. Köhler, Louis
Schule : der linken Hand : op. 302 / Louis Köhler ; hrsg. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 103 s. ; 31 cm . -Edition Peters.
9461
1015. Köhler, Louis
Kinderfreund : Kleine Klavierstückchen : zur Übung und Unterhaltung : für Kinder : op. 243 / Louis Köhler ; rev. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. Leipzig : C. F. Peters. - 24 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 1313b) . -Zawiera: Beim Strässchenbinden ; O Tannenbausm ; In Maien, in Maien ;
Meermädchen aus Oberon ; Der Hirtenknabe bläst; Üb immer Treu ; Durch die Getrengänge wandeln ; Sehnsucht - Walzer ; Vögelchen wird
begraben ; Die Kinder spielen Verstecken ; In einem kühlen Grunde ; Thema aus Norma ; Maikäfer, flieg! ; Wenn der Schnee von der Alma ;
Alles, was Federn hat, fliegt ; Dort vergiss aus Figaro ; schier dreissig Jahre ; Kinder - Besuch ; Schwesterchen und Brüderchen ; Wünsche
Ihnen wohl zu ruhen ; Ws war einmal ein Mann ; Das Schiff streicht durxh die Wellen ; auf dem Fischerboot ; Der Vogelfänger aus der
Zauberflöte ; Traumbild ; O Strassburg ; Das Kind betet ; Thema aus dem Barbier ; Wie schön ist's im Walde ; Menuett aus Don Juan . Edition Peters. 7132
1016. Köhler, Louis
Volkstänze aller Nationen der Erde : in progressiver Folge : für das Painoforte / Louis Köhler . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's
Verlag. - 85 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 515) . -Collection Litolff. 515
1017. Köhler, Louis. Oprac.
Sonatenalbum : Sammlung der belibtesten für Klavier zu 2 Händen. Band II / hrsg. Luis Köhler ; rev. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 120 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2114b) . -Zawiera: Sonate G dur / Haydn. Sonate Es dur / Haydn. Sonate Es dur / Haydn. Sonate F
dur : KV 280 / Mozart. Sonate B dur : KV 333 / Mozart. Sonate F dur : KV 533 / Mozart. Sonate a moll : KV 310 / Mozart. Sonate c moll :
Pathetique : Op. 13 / Beethoven. Sonate f moll : Op. 2 nr 2 / Beethoven. Sonate cis moll : Mondscheinsonate : Op. 27, nr 2 / Beethoven.
Sonate As dur : Op. 26 / Beethoven . -Edition Peters. 9115
1018. Köhler, Louis. Oprac.
Sonatinen Abum : Samlung belibter Sonatinen Rondos und Stücke für Klavier zu 2 Händen. Band I / hrsg. Luis Köhler und Adolf Ruthadt . [Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 128 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 1233a) . -Zawiera: Op. 20, nr 1 / Kuhlau. Op. 20, nr 2 / Kuhlau. Op. 20, nr
8 / Kuhlau. Op. 55, nr 1 / Kuhlau. Op. 55, nr 2 / Kuhlau. Op. 55, nr 3 / Kuhlau. Op. 86, nr 1 / Clementi. Op. 86, nr 38 / Clementi. Op. 86, nr 42
/ Clementi. Op. 86, nr 4/ Clementi. Op. 86, nr 5 / Clementi. Op. 86, nr 6 / Clementi. Allegri con brio / Haydn. Allegro / Mozart. Op. 49, nr 2/
Beethoven. Op. 49, nr 1 / Beethoven . -Edition Peters. 9333
1019. Komalkow, Ju. Red.
Gawot w formie ronda / red. Ju. Komalkow . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. - 15 s. ; 29 cm . -Zawiera: Gawot w formie ronda / Lully.
Taniec / Franck. Preludium / Debussy. Pawana / Ravel. Habanera / Ravel . -na fortepian . -1036
1020. Koncziewskij, I. Red.
Djetskije P'jesy = [Utwory dziecięce] : kompozitorow Gruzii = [kompozytorów gruzińskich] / red. I. Koncziewskij . -[Nuty]. - Moskwa :
Muzyka, 1974. - 42 s. ; 29 cm . -na fortepian . -8280
1021. Koncziewskij, I. Red.
Hrjestomatija = [Chrestomatia] : pjedagogiczjeskogo rjepjertuara dlja fortepiano = [pedagogicznego repertuaru na fortepian] / red. I.
Koncziewskij . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. - 56 s. ; 29 cm . -1548
1022. Kopcziewskij, N. Red.
P'jesy = [Utwory] : sowrjemjennych zarubjeżnych kompozitorow = [współczesnych kompozytorów zagranicznych] / red. N. Kopcziewskij . [Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1970. - 96 s. ; 29 cm . -Zawiera utwory: Bartoka i innych. - Zeszyt 2 . -6250
1023. Kopcziewskij, N. Red.
P'jesy = [Utwory] : sowrjemjennych zarubjeżnych kompozitorow = [współczesnych kompozytorów zagranicznych] / red. N. Kopcziewskij . [Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1968. - 100 s. ; 29 cm . -Zawiera utwory: Brittena, Hindemitha, Bartoka i innych . -4470
1024. Kopylow, A.
Menuet : Op. 52, nr 1 / A. Kopylow . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1950. - 9 s. ; 29 cm . -Zawiera:
Menuet : Op. 52, nr 1 ; Gawot : Op. 52, nr 3 . -na fortepian . -20968
1025. Koszewski, Andrzej (1922- )
Makowe ziarenka : na głos recytujący i fortepian lub na fortepian solo / Andrzej Koszewski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1978. - 25, [3] s. ; 23 x 22 cm . -20968
1026. Kotoński, Włodzimierz (1925- )
Pour quatre : na klarnet, puzon, wiolonczelę i fort. = for clarinet, trombone, violoncello and piano / Włodzimierz Kotoński. - głosy . -Kraków
: Polskie Wydaw. Muzyczne, 1969. - teka ; 31 cm + glosy: pianoforte (3 s.), clarinetto B (2 s.), trombone (2 s.), violoncello (3 s.)
1027. Krause, Anton
[Drei] instruktive Sonaten : für Pianoforte zu 2 Händen : Op. 1 / Anton Krause . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 22 s. ; 31 cm . (Edition Breitkopf ; 2843) . -Zawiera: Sonate Nr 1 : C dur ; Sonate Nr 2 : D dur ; Sonate Nr 3 : B dur . -V. A. 2843
1028. Krause, Anton
Trillerstudien : für Pianoforte zu zwei Händen : Op. 2 / Anton Krause . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 25 s. ; 31 cm . -(Edition
Breitkopf ; 1430) . -Edition Breitkopf. 39887
1029. Krauze, Zygmunt (1961- )
Polichromia : na klarnet, puzon, fortepian i wiolonczelę = Polychromy : for clarinet, trombone, piano and cello / Zygmunt Krauze . -Kraków :
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1971. - teka ; 31 cm + głosy: clarinetto in C, trombone, pianoforte, violoncello
1030. Kreisler, Fritz
Prjeljudija i alljegro = [Preludium i allegro] : [na fortepian] / F. Kreisler ; koncertnaja obr. dlja fort. N. Wanjejew . -[Nuty]. - Moskwa :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1954. - 18 s. ; 29 cm . -23787
1031. Kriejn, Julian
Liriczjeskije p'jesy = [Utwory liryczne] : dlja fortepiano = [na fortpian] / Julian Kriejn . -[Nuty]. - Moskwa : Muszyka, 1973. - 54 s. ; 29 cm . 7265
1032. Kuhlau, F.
Sonaty : dlja fortepiano = [na fortepian]. 1 / F. Kuhlau . -[Nuty]. - Moskwa : Izdatiel'stwo Muzyka, 1969. - 87 s. ; 29 cm . -Zawiera utwory:
Op. 20, nr 1-3; Op. 55, nr 1-6; Op. 59, nr 1-3 . -7265
1033. Kuhlau, Friedrich (1786-1832).
[7] Belibte Rondos : für den Klavierunterricht auf der Mittelstufe : Op. 40 & 41 / Fr. Kuhlau ; rev. Heinrich Germer . -[Nuty]. - Leipzig : C. F.
Leede, [cop. 1897]. - 23, [1] s. ; 30 cm . -Zawiera: Op. 40, nr 1, 5 ; Op. 41, nr 2-3, 6-8 . -G. 17
1034. Kuhlau, Friedrich (1786-1832).
[7] Beliebte Rondos : Op. 40 und 41 / Fr[iedrich] Kuhlau ; rev. Heinrich Germer . -[Nuty]. - Leipzig : Friedrich Hofmeister. - 23 s. ; 31 cm . Zawiera: Op. 40, nr 5 ; OP. 41, nr 1 ; Op. 41, nr 2 ; Op. 43, nr 3 ; Op. 41, nr 6 ; Op. 41, nr 7 ; Op. 41, nr 8 . -G. 17
1035. Kuhlau, Friedrich (1786-1832).
Sonatinen. Band I / Friedrich Kuhlau ; hrsg. Louis Köhler und Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 88 s. ; 31 cm . -(Edition Peters
; 715a) . -Zawiera: Op. 20, nr 1 ; Op. 20, nr 2 ; Op. 20, nr 3 ; Op. 55, nr 1 ; Op. 55, nr 2 ; Op. 55, nr 3 ; Op. 55, nr 4 ; Op. 55, nr 5 ; Op. 55, nr 6 ;
Op. 59, nr 1 ; Op. 59, nr 2 ; Op. 59 nr 3 . -Edition Peters. 8713
1036. Kuhlau, Friedrich (1786-1832).
Sonatinen : für Pianoforte : Op. 59 / Friedrich Kuhlau ; rev. Clemens Schultze . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 25 s. ; 31 cm
. -(Collection Litolff ; 243c) . -Collection Litolff
1037. Kuhlau, Friedrich (1786-1832).
Sonatinen : für Pianoforte. Band 1 / Fr. Kuhlau ; hrsg. Louis Köhler . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 67, [1] s. ; 30 s. . (Collection Litolff ; 243) . -Zawiera: Op. 20, nr 1 : C dur ; Op. 20, nr 2 : G dur ; Op. 20, nr 3 : F dur ; Op. 55, nr 1 : C dur ; Op. 55, nr 2 : G dur ;
Op. 55, nr 3 : C dur ; Op. 55, nr 4 : F dur ; Op. 55, nr 5 : D dur ; Op. 55, nr 6 : C dur ; Op. 59, nr 1 : A dur; Op. 59, nr 2 : F dur ; Op. 59, nr 3 : C
dur . -Collection Litolff. 243
1038. Kuhlau, Friedrich (1786-1832).
Sonatinen. Band II / Friedrich Kuhlau ; hrsg. Louis Köhler . -[Nuty]. - Leipzig : Henry Litollf's Verlag. - 47 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 821)
. -Zawiera: Op. 60, nr 1 ; Op. 60, nr 2 ; Op. 60, nr 3 ; Op. 88, nr 1 ; Op. 88, nr 2 ; Op. 88, nr 3 ; Op. 88, nr 4 . -Edition Peters. 821
1039. Kuhlau, Friedrich (1786-1832).
[7] Beliebte Rondos : Op. 40 & 41 : für den Klavierunterricht auf der Mittelschtufe / Fr[iedrich] Kuhlau ; rev. Heinrich Germer . -[Nuty]. Leipzig : Commissions-Verlag von Gebrüder Hug & Co.. - 23 s. ; 31 cm . -Zawiera: Op. 40, nr 5 ; OP. 41, nr 1 ; Op. 41, nr 2 ; Op. 43, nr 3 ; Op.
41, nr 6 ; Op. 41, nr 7 ; Op. 41, nr 8 . -G. 17
1040. Kuhnau, Johann
[II] Sonata : Dawid i Saul : na fortepian lub organy / Johann Kuhnau ; red. Emma Altberg . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1966. - 27, [1] s. : il. ; 28 s. . -PWM - 5938
1041. Kühner, Condrad
Unterrichts-Album : für das Pianoforte. Band 4 / Condrad Kühner . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 87 s. ; 31 cm . (Collection Litolff ; 1514) . -Collection Litolff. 1514
1042. Kühner, Conrad. Oprac.
Etüdenschule : des Klaierspielers : Mustersammlung von Etüden aller Stilarten in lückenloser Folge : von der unteren Elementarstufe bis zu
Chopin, Henselt und Liszt : für dem Unterrischt bearbeitet. Heft 3, Untere Mittelstufe : 1. Abteilung / Conrad Kühner . -[Nuty]. - Leipzig :
Breitkopf & Härtel. - 31 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 1549) . -V. A. 1549
1043. Kullak, Teodor
Die Schule des Oktavenspiels : Op. 48. Teil I, Vorschule / Teodor Kullak ; hrsg. O. Thümer . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 36 s. ; 31 cm
. -A 1052
1044. Kullak, Teodor
Oktavenschule : Opus 48. Band III, 60 Beispiele / Teodor Kullak ; hrsg. Emil Sauer . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 45 s. ; 31 cm . -Edition
Peters. 9530
1045. Kullak, Teodor
Oktavenschule : Opus 48. Band I, Vorschule / Teodor Kullak ; hrsg. Emil Sauer . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 43 s. ; 31 cm . -Edition
Peters. 9528
1046. Kullak, Theodor
Kinderleben : Kleine Stücke für Pianoforte : op. 62 / Theodor Kullak ; hrsg. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 18 s. ; 31 cm . (Edition Peters ; 3370) . -Zawiera: Es war einmal eine Prinzessin u. s. w. ; Die Wanduhr ; Sontagsmorgen ; Spielchen auf der Wiese ;
Wiegenlidchen ; Tänzchen im Freien ; Schifflein auf dem See ; Grosse Parade ; Vögelchens Tod ; Die Mühle am Bach ; Schlittschuhlauf ; Das
Abendglöcklein . -Edition Peters. 9587
1047. Kuntze, Olga
Sonate B dur : für Klavier / Olga Kuntze . -[Nuty]. - Stettin : Verlag E. Simon. - 15 s. ; 34 cm . -E. 10 S.
1048. Kuranda, Marianne. Wybór.
Grosse Meister : für kleine Hände : Piano solo. II / ausg. Marianne Kuranda . -[Nuty]. - Wien : Universal-Edition A. G., [cop. 1933]. - 24 s. ; 31
cm . -Zawiera utwory: Kuhlaua, L. Mozarta, Muffata . -U.E. 10537
1049. Kuwszinnikow, N. Red.
Kurant - Saraband - Gigue / red. N. Kuwszinnikow . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1953. - 20 s. ; 29 cm
. -Zawiera: Kurant - Saraband - Gigue / Bach. Dwie fugetty - Alemnde - Kurante - Sarabande / Händel . -23318
1050. Lachowska, Stefania (1898-1966)
6 preludiów : na fortepian / Stefania Lachowska . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1962. - 15, [1] s. ; 31 cm . -PWM - 4761
1051. Lachowska, Stefania (1898-1966). Red.
Z polonezów polskich : na fortepian. 2 / red. Stefania Lachowska. - Wyd. 2 . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1976. - 35, [5] s. ;
31 cm . -Zawiera: Polonez a moll : Pożegnanie Ojczyzny / Michał Kleofas Ogiński. Polonez Miechodmucha : z "Krakowiaków i Górali" / Karol
Kurpiński. Polonez A dur / Fryderyk Chopin. Polonez z opery "Straszny dwór" / Stanisław Moniuszko. Polonez koncertowy D dur / Henryk
Wieniawski. Polonez elegijny : W starym dworku / Zygmunt Noskowski . -PWM - 6398
1052. Lazarus, Gustav
[24] Etudes modernes et melodiques pour Piano destinees a developper la Technique : Op. 154. Cah I / Gustav Lazarus . -[Nuty]. - Leipzig :
August Cranz. - 21, [1] s. ; 34 cm . -(Edition Cranz ; Nr 400) . -C. 43083
1053. Lazarus, Gustav
[15] Etudes melodiques pour le developpement et l'egalite des deux mains ainsi que pour le sentiment rhytmique : Op. 139, no. 1 - 8 :
Piano. Cah. I / Gustav Lazarus . -[Nuty]. - Leipzig : August Cranz. - 17, [1] s. ; 34 cm . -C. 42874a
1054. Lemoine, Henri (1786-1854)
Etiudy dziecięce : Études enfantines : op. 37 : na fort. : wybór / Henri Lemoine ; red. Maria Wiłkomirska. - [Wyd. 10] . -Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, [1984]. - 46 s. ; 31 cm . -Tyt. równol. : Kinderetüden = Studies for children. - Dla szk. muz. 1 stopnia . -ISBN 83-224-20382
1055. Lessel, Franciszek (1780-1838)
Wariacje nr 1 : na fortepian / Franciszek Lessel ; oprac. Zbigniew Drzewiecki . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1950. - 15, [1] s.
; 34 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 26) . -PWM - 499
1056. Lessel, Franciszek (1780-1838)
Wariacje nr 2 : na fortepian / Franciszek Lessel ; oprac. Zbigniew Drzewiecki . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1950. - 8 s. ; 35
cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; [Zeszyt 27])
1057. Lessel, Franciszek (1780-1838)
Koncert : na fortepian z orkiestrą : fortepian solo z wyciągiem fortepianowym partii orkiestrowej / Franciszek Lessel ; instr. Kazimierz
Sikorski ; wyc. oprac. Z. Drzewiecki. - wyciąg fortepianowy . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1951. - 76 s. ; 35 cm
1058. Lessel, Franciszek (1780-1838)
Adagio et Rondeau : a la Polonaise : op. 9 / Franciszek Lessel ; oprac. Zbigniew Śliwiński . -Wyciąg fortepianowy. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1980. - 40 s. : faksym. ; 31 cm. . -ISBN 83-224-1443-9, PWM - 8357
1059. Lessel, Franciszek (1780-1838)
3 sonaty op. 2 : na fortepian / Franciszek Lessel ; przyg. Ludomira Stawowy . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1969. - 65, [1] s.
; 31 cm . -(Sonaty polskie ; Zeszyt IV) . -Zawiera: Sonata C dur, op. 12 nr 1 ; Sonata F dur, op. 2 nr 2 ; Sonata A dur, op. 2 nr 3 . -PWM - 6712
1060. Lewin, Gustav
Sonatine : für Klavier zu zwei Händen / Gustav Lewin . -[Nuty]. - Berlin : Helvetia Verlag. - 17, [2] s. ; 34 cm . -L. Nr 13631
1061. Liachowickaja, red. S.
Fortjepiannyje p'jesy = [Utwory fortepianowe] : russkich kompozitorow = [kompozytorów rosyjskich] / red. S. Liachowickaja . -[Nuty]. Leningrad : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1955. - 79 s. ; 29 cm . -1479
1062. Liachowickaja, S. Red.
Sonaty, sonatiny, rondo i wariacii = [Sonaty, sonatiny, rondo i wariacje] : dlja fortepiano = [na fortepian]. II / red. S. Liachowickaja . -[Nuty]. Leningrad : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1962. - 79 s. ; 29 cm . -Zawiera utwory: Kuhlaua, Bethovena, Mozarta w
opracowaniu na 4 ręce . -2173
1063. Liachowickaja, S. Red.
Sbornik fortepiannych p'jes etjudow i ansambljej = [Zbiór utworów fortepianowych, etiud i ansambli] : dlja naczinajuszczich = [dla
początkujących]. I / red. S. Liachowickaja . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. - 133, [3] s. ; 29 cm . -359
1064. Liadow, A.
Dwa preludia / A. Liadow . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1952. - 15 s. ; 29 cm . -Zawiera: Dwa preludia
; Bagatela ; Muzyczna tabakierka . -na fortepian . -22928
1065. Liapounow, S.
[12] Etudes pour le piano : A la memoire de Francois Liszt : Op. 11 / S. Liapounow . -[Nuty]. - Leipzig : Jul. Heinr. Zimmermann. - 5, [2] s. ; 34
s. . -Zawiera: Etude I : Berceuse . -Z. 3067
1066. Liekuppe, F.
Azbuka : 25 oczjen' ljegkich etiudow dlja fortepiano = [25 bardzo łatwych etiud na fortepian] : Op. 17 / F. Liekuppe . -[Nuty]. - Moskwa :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1960. - 27 S. ; 29 cm . -28768
1067. Liewina, Zara
Sonata : dlja fortepiano = [na fortepian] / Zara Liewina . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1955. - 31 s. ;
29 cm . -24883
1068. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Rumynskaja rapsodija = [Rapsodia rumunska] : dlja fortepiano = [na fortepian] / F. Liszt . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje
Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1950. - 36 s. ; 29 cm . -20951
1069. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Lorelei : Romas / Ferenc Liszt . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1962. - 18 s. ; 29 cm . -Zawiera: Lorelei :
Romas / transkrypcja fortepianowa autora. Gondoliera : z cyklu "Wenecja i Neapol" . -20951
1070. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Ispanskaja rapsodija = [Rapsodia hiszpańska] : dlja fortepiono = [na fortepian] / Ferenz Liszt . -[Nuty]. - Moskwa : Izdatiel'stwo Muzyka,
1966. - 31, [1] s. ; 29 cm . -2903
1071. Liszt, Ferenc (1811-1886)
[Pierwyj] Koncert : dlja fortepiana s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / Ferenc List ; red. Gol'dienwiejzer . -[Wyciąg fortepianowy]. Moskwa : Muzyka, 1966. - 42 s. ; 29 cm . -2898
1072. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Obruczjenije = [Zaręczyny] : obrabotka dlja dwuch fortepiano = [opracowanie na dwa fortepiany] / F. Liszt . -[Nuty]. - Moskwa :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1956. - 17 s. ; 29 cm . -25900
1073. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Opjernyje transkripcii = [Transkrypcje operowe] : dlja fortepiano = [na fortepian]. Tom 4, część 3 / F. Liszt . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka,
1968. - 194 s. ; 30 cm . -Zawiera: Fantazja i fuga na temat chorału "Ad nos, ad salutarem undam" Meyerbeera ; Marsz żałobny i kawatina z
opery "Łucja z Lamermuru" Donizettiego ; Wielka fantazja koncertowa na temat opery "Lunatyczka" Beliniego ; Marsz Czernomora z opery
"Ruslan i Ludmila" Glinki ; Dwa motywy z opery "Benvenuto Cellini" Berlioza . -5271
1074. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Elsa's Brautgang zum Münster ; Lohengrin's Verweis an Elsaaus R. Wagner's Lohengrin : für das Pianoforte / Franz Liszt . -[Nuty]. - Leipzig :
Breitkopf & Härtel. - 10 s. ; 34 cm . -8922
1075. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Ungarische Rhapsodie : Nr 5 / Franz Liszt ; rev. Eugen d'Albert . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [cop. 1906]. - 8 s. ; 34 cm . -(Edition
Schott ; Nr 06418) . -Edition Schott. Nr 06418
1076. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Ungarische Rhapsodie : Nr 8 / Franz Liszt ; bearb. Eugen d'Albert . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [cop. 1906]. - 11 s. ; 34 cm . -(Edition
Schott : Einzel Ausgabe ; Nr 06260, 06261) . -Edition Schott. Nr 06260/1
1077. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Ungarische Rhapsodie : Nr 10 / Franz Liszt ; bearb. Eugen d'Albert . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [cop. 1906]. - 14 s. ; 34 cm . -(Edition
Schott : Einzel Ausgabe ; Nr 06425) . -Edition Schott. Nr 06425
1078. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Rhapsodie Hongoroise : II / F. Liszt . -[Nuty]. - Leipzig : Barthoff Senff. - 21 s. ; 34 s. . -919
1079. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Etude X : f moll : für das Pianoforte / F. Liszt . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 12 s. ; 34 cm . -8485
1080. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Venezia e Napoli III : Tarantella / Fr. Liszt . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 19 s. ; 34 cm . -ISBN 16300, 8485
1081. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Lorelai : romans - wersja druga / F. Liszt . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1962. - 18 s. ; 29 cm . -Zawiera: Lorelai : romans - wersja druga ;
Gondoliera . -M. 1058/7975 G.
1082. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Venezia e Napoli I : Gondoliera / Fr. Liszt ; hrsg. K. Klindworth . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 7 s. ; 34 cm . -(Edition Schott : Einzel
Ausgabe ; Nr 06287) . -Edition Schott. Nr 06287
1083. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Schubert's Märsche : für das Pianoforte / Franz Liszt . -[Nuty]. - Leipzig : August Cranz. - 19 s. ; 34 cm . -8454
1084. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Elsa's Brautgang zum Münster : aus R. Wagner's Tannhäser und Lohengrin : für das Pianoforte / Franz Liszt . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf &
Härtel. - 7 s. ; 34 cm . -8707
1085. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Cantique d'Amur : pour Piano / Franz Liszt . -[Nuty]. - Leipzig : Fr. Kistner. - 11 s. ; 34 cm . -(Harmonies poetiques et religieuse : pour Piano ;
Liv. VII, nr 10) . -1891
1086. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Wjengjerskije rapsodii = [Rapsodie węgierskie] : dlja fortepiano = [na fortepian]. cz. 1, Nr 1-10 / F. Liszt . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1955. 165, [3] s. ; 35 cm . -M. 24107 G.
1087. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Compositions : pour le piano / F. Liszt . -[Nuty]. - S.Petersbourg : M. Bernard. - 7, [1] s. ; 30 cm . -Zawiera: La Regata Veneziana : Notturno . 3784
1088. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Soirees Musicales de Rossini : transcrites pour le Piano / Francois Liszt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Leede. - 7, [1] s. ; 30 cm . -Zawiera: La Regata
Veneziana : Notturno . -4966.2
1089. Liszt, Ferenc (1811-1886)
La Regata Veneziana : Notturno / Fr. Liszt ; rev. Richard Singer . -[Nuty]. - Hamburg : Anton J. Benjamin. - 5 s. ; 30 cm . -(Musikalisches
Universum ; Nr 3098) . -A. B. J. 5697
1090. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Wiener Abende nach Fr. Schubert Nr 1 : As dur : Piano / Franz Liszt ; hrsg. Aug. Schmid-Linder . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [cop.
1917]. - 7 s. ; 30 cm . -(Edition Schott : Einzel Ausgabe ; 06556) . -Edition Schott. Nr 06556
1091. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Wiener Abende nach Fr. Schubert Nr 6 : A dur : Klavier / Franz Liszt ; hrsg. Aug. Schmid-Linder . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [cop.
1917]. - 12, [1] s. ; 30 cm . -(Edition Schott : Einzel Ausgabe ; 06562 1/2) . -Edition Schott. Nr 06556 1/2
1092. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Klavierwerke. Band II, Rhapsodien Nr 9 - 16 / Franz Liszt ; hrsg. Emil von Sauer . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 196 s. ; 31 cm . -(Edition
Peters : Die Klassiker des Klaviers ; 3600b) . -Edition Peters. 9883
1093. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Klavierwerke. Band V, Original Kompositionen : Teil I / Franz Liszt ; hrsg. Emil von Sauer . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 164 s. ; 31 cm . (Edition Peters : Die Klassiker des Klaviers ; 3601a) . -Zawiera: Polonaise I : c moll ; Polonaise II : E dur ; Ballade I : Des dur ; Ballade II : h moll
; Mephisto - Walzer I; Valse - Impromptu ; Premiere Valse oubliee ; Grand Galop chhromatique ; Consolations ; Deux Legendes . -Edition
Peters. 9880
1094. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Klavierwerke. Band I, Rhapsodien Nr 1 - 8 / Franz Liszt ; hrsg. Emil von Sauer . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 82 s. ; 31 cm . -(Edition Peters
: Die Klassiker des Klaviers ; 3600a) . -Edition Peters. 9883
1095. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Konzert Es dur : für Klavier und Orchester / Franz Liszt ; hrsg. Emil Sauer . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 45 s. ; 31 cm . (Edition Peters ; Nr 3606) . -Edition Peters. 9891
1096. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Frühlingsnacht : Lied von R. Schuman : für Pianoforte / Franz Liszt ; hrsg. Emil Sauer . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 8 s. ; 31 cm . -(Edition
Peters ; Nr 3618) . -Edition Peters. 9885
1097. Liszt, Ferenc (1811-1886)
[II] Rapsodia węgierska : na fortepian / Franz Liszt ; oprac. Stanisłwa Szpinalski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1952. - 18 cm
; 34 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 80) . -PWM - 1110
1098. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Liszt Album : für Klavier . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 67 s. ; 31 cm . -Zawiera: Valse impromtu : R. 36 ; Trois valses obliees : Nr 1 : R.
66/b ; Consolation Nr 3 : R. 12 ; Consolations Nr 4 : R. 12 ; Rhapsodie Hongroise Nr 2 : R. 106 ; La regatta veneziana : G. Rossini "Soirees
musicales" Nr 2 : R. 236 ; La pastorella Dell'alpi : G. Rossini "Soirees musicales" Nr 6 : R. 236 ; Chant Polonais : Fr. Chopin "Souhait d'une
jeune fille" Op. 47 : R. 145 ; Soirees de Vienne Nr 6 : Fr. Schubert "Wiener Abendgsellschaften" : R. 252 . -Z. 4545
1099. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Sonate : h moll : für Klavier zu 2 Händen / Franz Liszt ; hrsg. Emil Sauer . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 35 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ;
3611) . -Edition Peters. 9880
1100. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Klavierverke. II, Verschiedene Zyklische Werke / Franz Liszt ; hrsg. Imre Sulyok, Imre Mezö . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 159 s. :
faksym ; 31 cm . -Zawiera: [Fünf] Klavierstücke ; Elegien ; Weihnachtsbaum ; Legendes . -Z. 8459
1101. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Etudes : pour piano. I, Etudes d'execution transcendante / Ferenc Liszt . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, 1963. - 112 s. ; 31 cm . -Z. 3984
1102. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Rhapsodies Hongroises : pour piano. I / Ferenc Liszt . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, 1963. - 82 s. ; 31 cm . -Z. 3986
1103. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Les jeux d'eaux a la Villa d'Este : pour piano / Ferenc Liszt . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, 1961. - 16 s. ; 31 cm . -Z. 3864
1104. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Mephisto-Walzer : für Klavier / Ferenc Liszt . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, 1961. - 26 s. ; 31 cm . -Z. 3865
1105. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Rhapsodie Hongroise Nr 14 : pour piano / Ferenc Liszt . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, 1961. - 19 s. ; 31 cm . -Z. 3866
1106. Liszt, Ferenc (1811-1886)
[Trois] Etudes de Concert / Franz Liszt ; hrsg. Zoltan Gardonyi, Istvan Szelenyi . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 40 s. ; 31 cm . -Zawiera:
Il lamento ; La leggierezza ; Un sospiro . -Z. 6501
1107. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Rhapsodie Hongroise Nr 15 : pour piano / Ferenc Liszt . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, 1961. - 14 s. ; 31 cm . -Z. 3867
1108. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Funerailles : pour piano / Ferenc Liszt . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, 1961. - 12 s. ; 31 cm . -Z. 3862
1109. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Rhapsodie Hongroise Nr 2 : pour piano / Ferenc Liszt . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, 1961. - 16 s. ; 31 cm . -Z. 3870
1110. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Waldesrauschen : für Klavier / Ferenc Liszt . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, 1961. - 20 s. ; 31 cm . -Zawiera: Waldesrauschen : für
Klavier ; Gnomenreigen : für Klavier . -Z. 3869
1111. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Valse ipromptu : pour piano / Ferenc Liszt . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, 1961. - 12 s. ; 31 cm . -Z. 3868
1112. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Konzert : Es dur : für Klavier und Orchester / Franz Liszt ; hrsg. Emil von Sauer . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 45 s. ; 31 cm
. -Edition Peters. 9891
1113. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Phantasie : über Ungarische Volksmelodien : für Klavier und Orchester / Franz Liszt ; hrsg. Emil von Suer . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig :
C. F. Peters. - 39 s. ; 31 cm . -Edition Peters. 9894
1114. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Etüden. II / Franz Liszt ; hrsg. Zoltan Gardonyi, Istvan Szelenyi . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, [copyright 1971]. - 117, [1] s. ; 31 cm . (Klavierwerke) . -Zawiera: Trois Etudes de Concert ; Trois Caprices poetiques ; Ab irato ; Zwei Konzertetüden ; Grandes Etudes de Paganini
. -Z. 5412
1115. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Annees de pelerinage III : troisieme annee / Franz Liszt ; hrsg. Imre Sulyok, Imre Mezö ; Fingers. rev. von Kornel Zempleni . -[Nuty]. Budapest : Editio Musica, [copyright 1975]. - 47, [1] s. : faksym. ; 31 cm . -(Klavierwerke) . -Zawiera: Angelus! ; Aux Cypres de la Villa d'Este
(I) ; Aux Cypres de la Villa d'Este (II) ; Les jeux d'eaux a la Villa d'Este ; Sunt lacrymae rerum ; Marche funebre ; Sursum corda . -Z. 6957
1116. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Technische Studien : für Klavier. I / Ferenc Liszt ; hrsg. Imre Mezö . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, [copyright 1983]. - 176 s. ; 31 cm . -Z.
12266
1117. Liszt, Ferenc (1811-1886)
Ab irato : für Klavier ; Zwei Konzertetüden : für Klavier / Franz Liszt ; hrsg. Zoltan Gardonyi, Istvan Szelenyi . -[Nuty]. - Budapest : Editio
Musica, Budapest. - 28 s. ; 30 cm . -Z. 6502
1118. Liszt, Ferenc (1811-1886). Oprac.
Erlkönig : Lied von Fr. Schubert : für das Panoforte / übertr. von Fr. Liszt . -[Nuty]. - Wien : A. Diabelli et Comp.. - 7 s. ; 34 cm . -C. S. 6534
1119. Loeschhorn, A.
[30] Melodische Etüden : für das Pianoforte : op. 38. Heft III / A. Loeschhorn ; rev. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 25 s. ; 31
cm . -(Edition Peters ; 1318c) . -Edition Peters. 7159
1120. Loeschhorn, A.
[30] Melodische Etüden : für das Pianoforte : op. 38. Heft II / A. Loeschhorn ; rev. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 22 s. ; 31
cm . -(Edition Peters ; 1318b) . -Edition Peters. 7158
1121. Loeschhorn, A.
Kinderetüden : für Panoforte : Op. 181. Heft II / A. Loeschhorn ; rev. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 23 s. ; 31 cm . -(Edition
Peters ; 2134b) . -Edition Peters. 9226
1122. Loeschhorn, A.
[30] Melodische Etüden : für das Pianoforte : op. 38. Heft I / A. Loeschhorn ; rev. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 23 s. ; 31
cm . -(Edition Peters ; 1318a) . -Edition Peters. 7157
1123. Loeschorn, A.
Instruktive Claviermusik : Universal-Etuden für die Mittelstufen : Op. 170, nr 12 - 22 / A. Loeschorn . -[Nuty]. - Berlin : Vrlag von Ries &
Erler. - 23 s. ; 34 cm . -R. Gesamttitel Nr 1. E.
1124. Löschhorn, Albert (1819-1905)
Etiudy op. 66 : na fort. / Albert Löschhorn ; red. Stanisława Raube. - [Wyd. 4] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1977]. - 71, [1] s. ; 31
cm . -Tyt. równol. : Etüden : für Klavier = Studies : for piano = Études : pour piano
1125. Lutosławski, Witold (1913-1994)
Bukoliki : 5 utworów : na fortepian = Bucolics for piano / Witold Lutosławski . - [Nuty]. - [Wyd. 8] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1996. - 8 s. ; 31 cm . -ISBN 83-224-3038-8
1126. Lutosławski, Witold (1913-1994)
Melodie ludowe : 12 łatwych utworów : na fortepian = Melodies populaires : 12 pieces faciles : pour piano / Witold Lutosławski . -Kraków :
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1957. - 17, [1] s. ; 35 cm
1127. Lutosławski, Witold (1913-1994)
Wariacje : na temat Paganiniego : na 2 fortepiany = Variations : sur un theme de Paganini : pour 2 pianos / Witold Lutosławski . - [Nuty] . Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1949. - 19 s. ; 35 cm
1128. Lutosławski, Witold (1913-1994)
Dwie etiudy : per pianoforte = [na fortepian] / Witold Lutosławski. - Wyd. 2 . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1971. - 18 s. ; 31
cm . -(per pianoforte) . -PWM - 62
1129. Lutosławski, Witold (1913-1994)
Lutosławski : Album per pianoforte / Witold Lutosławski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1975. - 51, [9] s. : fot. ; 29 cm . Zawiera: 2 etiudy ; Melodie ludowe : Ach mój Jasieńko ; Melodie ludowe : Hej od Krakowa jadę ; Melodie ludowe : Jest drożyna ; Melodie
ludowe : Pastereczka ; Melodie ludowe : Na jabłoni jabłko wisi ; Melodie ludowe : Od Sieradza rzeka płynie ; Melodie ludowe : Panie
Michale ; Melodie ludowe : W polu lipeńka ; Melodie ludowe : Zalotny taniec ; Melodie ludowe Gaik, taniec ; Melodie ludowe : Gąsior,
taniec ; Melodie ludowe : Rektor, taniec ; Bukoliki ; 3 utwory dla młodzieży ; Inwencja . -PWM - 62
1130. Lutosławski, Witold (1913-1994)
[Trzy] utwory dla młodzieży : na fortepian / Witold Lutosławski. - Wyd. 2 . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1956. - 7 s. ; 24 x
31 xm . -Zawiera: Czteropalcówka ; Melodia ; Marsz . -PWM. 2241
1131. Lutosławski, Witold (1913-1994)
Variations : on a Thema by Paganin : for Two Pianos / Witold Lutosławski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1971. - 24 s. : fot. ;
28 cm . -PWM - 5826
1132. Lutosławski, Witold (1913-1994)
Paroles Tissees : na tenor, smyczkim harfę, fortepian i perkusję / Witold Lutosławski . -Partytura. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, cop.
1967. - 50 s. ; 25 cm + głos: Tenore (12 s.) . -Wydanie "kieszonkowe" . -PWM - 6288
1133. Lutosławski, Witold (1913-1994)
Preludia taneczne : na klarnet solo, orkiestrę smyczkową, harfę, fortepian i perkusję / Witold Lutosławski . -[Partytura]. - Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1957. - 48 s. : portr. ; 25 cm . -(Biblioteka Małych Partytur ; 23) . -Wydanie "kieszonkowe" . -PWM - 2818
1134. Łuciuk, Juliusz
W jaworowym lesie : na fortepian / Juliusz Łuciuk ; il. Maria Kwiecińska . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1979. - 29, [3] s. : il. ;
22 x 23 cm . -ISBN 83-224-1139-1, PWM - 2818
1135. Maciejewski, Roman
4 mazurki : na fortepian / Roman Maciejewski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1946. - 20 s. ; 34 cm . -PWM - 61
1136. Majkapar, Samuel
Biriuliki : op. 28 : na fortepian / Samuel Majkapar . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1950. - 39, [1] s. ; 24 x 34 cm . -Zawiera: W
ogródku ; Sierotka ; Pastuszek ; Jesienią ; Walc ; Chwila trwogi ; Polka ; Nieuchwytna zjawa - scherzino ; Mały dowódca ; Bajeczka ; Menuet ;
Motylek ; Grająca szkatułka ; Marsz żałobny ; Kołysanka ; Pieśń żeglarzy - kanon ; Legenda ; Preludium i fugetta ; Echo w gorach ; Gawot ;
Wiosną ; Buty siedmiomilowe ; Na ślizgawce - toccatina ; Chmury; Romans ; Jeździec w lesie . -PWM - 4195
1137. Majkapar, Samuel
W kuźni : z Op. 8 / S. Majkapar . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1950. - 5 s. ; 29 cm . -Zawiera: W kuźni :
z Op. 8 ; Kołysanka : z Op. 8 . -20969
1138. Majkapar, Samuel
Dwadcat' pjedal'nych prjeljudij = [Dwadzieścia preludiów pedałowych] : dlja fortepiano = [na fortepian] / S. Majkapar . -[Nuty]. - Leningrad :
Muzyka, 1967. - 38 s. ; 29 cm . -668
1139. Majkapar, Samuel
Pierwsze kroki : Op. 29 : na fortepian na 4 ręce / Samuel Majkapar ; prejrz. Zbigniew Śliwinski. - Wyd. 5 . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1972. - 19 s. ; 22 x 31 cm . -668
1140. Malawski, Artur
Tryptyk góralski : na fortepian / Artur Malawski . -[Muty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1969. - 15, [1] s. ; 31 cm . -PWM - 6470
1141. Malawski, Artur
Miniatury : pięć miniatur : na fortepian / Artur Malawski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1948. - 14, [1] s. ; 34 cm . -Pierwsze
trzy miniatury były poczatkowo pomyslane jako "dziecięce" z tym, że każda z nch nosiła tytuł: I Deszczyk jesienny, II Wesoły mazurek, III
Kołysanka . -PWM - 180
1142. Malawski, Artur
Miniatury na fortepian / Artur Malawski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1975. - 19, [1] s. : fot. ; 28 cm . -PWM - 5586
1143. Maniewicz, A.
Djetskij Al'bom = [Album dziecięcy] : dlja fortepiano = [na fortepian] / A. Maniewicz . -[Nuty]. - Leningrad : Muzyka, 1967. - 35 s. ; 29 cm . 728
1144. Marcello, Benedetto
[Sechs] Sonaten : für Violoncello und Bezifferten Bass / B[enedetto] Marcello ; hrsg. Walter Schulz ; Aussetzung des Bezifferten Basses von
Eberhard Wenzel . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 31 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 4647) . -E. P. 11880
1145. Marek, Czesław
Mała suita : na fortepian / Czesław Marek . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1949. - 12 s. ; 34 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka
Fortepianowa ; Zeszyt XXIX) . -Zawiera: Inwencja ; Marsz ; Piosenka ; Rondo ; Taniec ; Toccata . -PWM - 342
1146. Marguste, Anti
Djetskije p'jesy = [Utwory dziecięce] : dlja fortepiano = [na fortepian] / Anti Marguste . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1972. 18 s. ; 29 cm . -C 148 K
1147. Martinů, Bohuslav (1890-1959)
[Quatre] Mouvements : Piano / Bohuslav Marinu ; [oprac.] Isa Popelka . -[Nuty]. - Praha : Editio Suprphon, 1978. - 14 s. ; 31 cm . -H 6156
1148. Marx, Karl
Divertimento in F dur : für Flöte, Geige, Bratsche, Violoncello und Klavier : Op. 21a / Karl Marx . -[Partytura]. - Kassel : Bärenreiter-Verlag. 61 s. ; 33 cm . -Bärenreiter-Ausgabe 2098
1149. Massenet, Jules. Transkr.
Sarabande Espagnole : du XVIe siecle / transcr. par J. Massenet . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 5 s. ; 34 cm . -(Edition Schott : Einzel
Ausgabe ; Nr 01622) . -01622
1150. Mayer, Charles
[12] Studien : zur höheren Ausbildung im Pianospiel : Op. 119 / Charles Mayer ; rev. Heinrich Germer . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry
Litollf's Verlag. - 35 s. ; 34 cm . -(Collection Litolff) . -Collection Litolff. Nr 2032A
1151. Mayer, Charles
Neue Schule der Geläufigkeit : [40] Clavier-Etuden : Op. 168 Cah. 3 / Charles Mayer ; hrsg. Heinrich Germer . -[Nuty]. - Braunschweig :
Henry Litollf's Verlag. - 53 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 2034c) . -Collection Litolff. 2034c
1152. Mayer, Charles
Neue Schule der Geläufigkeit : [40] Clavier-Etuden : Op. 168 Cah. 1 / Charles Mayer ; hrsg. Heinrich Germer . -[Nuty]. - Braunschweig :
Henry Litollf's Verlag. - 47 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 2034a) . -Collection Litolff. 2034a
1153. Mayer, Charles
Kunst der Fingertigkeit : [12] Clavier-Etuden : Op. 305 / Charles Mayer ; hrsg. Heinrich Germer . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's
Verlag. - 44 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 2035) . -Collection Litolff. 2035
1154. Mayer, Charles
Neue Schule der Geläufigkeit : [40] Clavier-Etuden : Op. 168 Cah. 2 / Charles Mayer ; hrsg. Heinrich Germer . -[Nuty]. - Braunschweig :
Henry Litollf's Verlag. - 47 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 2034b) . -Collection Litolff. 2034b
1155. Mayer, Charles
Neue Schule der Geläufigkeit : Op. 168 Cah. 2 / Charles Mayer ; hrsg. Ernst Ludwig . -[Nuty]. - Wien : "Universal-Edition". - 23 s. ; 31 cm . (Universal-Edition ; 292) . -U. E. 292
1156. Melcer, Henryk
I Koncert fortepianowy e moll : na fortepian i orkiestrę symfoniczną : wyciąg fortepianowy / Henryk Melcer ; opalcowała Maria
Wiłkomorska. - wyciąg fortepianowy . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1954. - 63 ; 35 cm
1157. Melcer, Henryk (1869-1928)
Nokturn : na fortepian / Henryk Melcer ; opalcował Zbigniew Drzewiecki . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1950. - 4 s. ; 34 cm
. -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 40) . -PWM - 505
1158. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Rondo capriccioso : op. 14 : na fortepian / Felix Mendelssohn Bartholdy ; opalc. Zbigniew Drzewiecki . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1957. - 11, [1] s. ; 34 cm . -PWM - 2502
1159. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
[6] utworów dziecięcych = 6 Kinderstücke : op 72 : na fortepian / Felix Mendelssohn Bartholdy ; opalc. Zbigniew Śliwiński . -[Nuty]. Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne . -PWM - 5294
1160. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Pieśni bez słów : Lieder ohne Worte : na fortepian : wybór / Felix Mendelssohn Bartholdy ; oprac. Stanisław Szpinalski . -Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1953. - 52 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 90)
1161. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Preludium e mol Scherzo e moll : na fortepian / Felix Mendelssohn Bartholdy ; oprac. Zbigniew Drzewiecki . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1949. - 12 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 21)
1162. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Wariacje d moll : op. 54 : na fortepian = Variations serieuses / Felix Mendelssohn Bartholdy ; oprac. Stanisław Szpinalski . -Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1953. - 20 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 91)
1163. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Koncert g-moll : op. 25 : na fortepian z orkiestrą / Felix Mendelssohn Bartholdy ; red. Zbigniew Śliwiński . - wyciąg fortepianowy. - Wyd. 3 . Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1972]. - 43, [1] s. ; 31 cm
1164. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Etiudy : op. 104 bis : na fortepian / Felix Mendelssohn-Bartholdy ; oplacował Zbigniew Drzewiecki . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1958. - 21, [1] s. ; 31 cm
1165. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Utwory wybrane : na fortepian / Felix Mendelssohn Bartholdy ; red. Zbigniew Śliwiński . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1959. - 42, [2]
s. ; 31 cm
1166. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Pieśni bez słów : na fortepian / Felix Mendelssohn Bartoldy ; red. Maria i Adam Riegerowie . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1963. - 164 s. ; 31 cm . -PWM - 3688
1167. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Paulus : Oratorium : nach Worten der heiligen Schrift : op. 36 / Felix Mendelssohn-Bartholdy . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 81 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 1711) . -Edition Peters. 6052
1168. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Ausgewählte Lieder : für Pianoforte solo / Felix Mendelssohn-Bartoldy ; transcr. Theodor Kirchner . -[Nuty]. - Leipzig : C. f. Peters. - 31 s. ; 31
cm . -(Edition Peters ; Nr 1708) . -Zawiera: Bei der Wiege ; Frühlingslied ; An die Entfernte ; Reiselied ; Suleika ; Auf Flügeln des Gesanges ;
Schilflied ; Gruss ; Venetiansches Gondellied ; Volkslied . -Edition Peters. 6083
1169. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Konzert d moll : für Klavier und Orchester : op. 40 / Felix Mendelssohn-Bartholdy ; hrsg. Adolf Ruthardt . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig :
C. F. Peters. - 47 s. ; 31 cm . -(Edition Peters : Die Klassiker des Klaviers. Mendelssohn : Sämtliche Werke in 8 Bänden ; Nr 2896b) . -Edition
Peters. 8323
1170. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Klavierverke. IV, Konzerte / Felix Mendelssohn-Bartholdy ; hrsg. Theodor Kullak . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 130 s. ; 31 cm . -(Edition
Peters ; Nr 1704d) . -Zawiera: Konzert nr 1 g moll : op. 25 ; Konzert nr 2 d moll : op. 40 ; Capriccio brillant h moll : op. 22 ; Rondo brillant Es
dur : op. 29 ; Serenade und Allegro D dur : op. 43 . -Edition Peters. 6123
1171. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Rondo brillant : op. 29 : für Pianoforte : mit Begleitung eines zweiten Pianoforte / Felix Mendelssohn-Bartholdy ; hrsg. Adolf Ruthardt . [Wyciag fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 31 s ; 31 cm . -(Edition Peters. Nr 3491) . -Edition Peters. 9950
1172. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Capriccio brillant : op. 22 : für Klavier und Orchester : mit Begleitung eines zweiten Pianoforte / Felix Mendelssohn-Bartholdy ; hrsg. Adolf
Ruthardt . -[Wyciag fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 34 s. ; 31 cm . -(Edition Peters. Nr 2942) . -Edition Peters. 8594
1173. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Kompositionen für Pianoforte solo. Band II / Felix Mendelssohn-Bartholdy ; Fingers. vers. von Theodor Kullak . -[Nuty]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 116 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 1703b) . -Zawiera: Capriccio op. 5 ; Characterstücke op. 7 ; Rondo Capriccioso op. 14 ; Trois
Fantasies ou Caprices op. 14 ; Trois Caprices op. 33 ; Andante Cantabile e presto Agitato ; Sechs Kinderstücke Op. 72 . -Edition Peters. 9982
1174. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Pieśń wieczorna / Feliks Mendelssohn-Bartholdy ; oprac. Stanisław Szpinalski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1959. - 5 s. ;
31 cm . -(Miniatury : fortepianowe / Ligia Pilecka ; 64) . -PWM - 3569
1175. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Kompositionen für Pianoforte solo. Band I / Felix Mendelssohn-Bartholdy ; Fingers. vers. von Theodor Kullak . -[Nuty]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 102 s. ; 31 cm . -(Edition Peters) . -Zawiera: Phantasie Op. 28 ; Praeludien und Fugen Op. 35 ; Variations serieuses Op. 54 ; Andante
con Variationi Op. 82; Variationen Op. 83 ; Etuden Op. 104 ; Etude, f moll ; Scherzo, h moll ; Scherzo a Capriccio . -Edition Peters. 6069
1176. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Die erste Walpurgisnacht : Ballade von Goethe : für Chor und Orchester : Op. 60 / Felix Mendelssohn-Bartholdy . -Klavierauszug. - Leipzig :
C. F. Peters. - 39 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 1717) . -Wersja na fortepian solo bez tekstu . -Edition Peters. 6077
1177. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Ouverturen : für Pianoforte zu 4 Händen / Felix Mendelssohn-Bartholdy ; hrsg. Richard Kleinmichel . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 160 s. ; 23 x 31 cm . -Zawiera: Die Hochzeit des Camacho : Op. 10 ; Sommernachtstraum : Op. 21 ; Hebriden (Fingalshöhle) : Op. 26
; Meeresstille und glückliche Fahrt : Op. 27 ; Die schöne Melusine : Op. 32 ; Athalia : Op. 74 ; Heimkehr aus der Fremde : Op. 89 ; Ruy Blas :
Op. 95 ; Ouverture für Harmoniemusiek : Op. 24 ; Trompetenouverture : Op. 101 . -Edition Peters. 8215
1178. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Mendelssohn Album : für Klavier / Masodik Kiadas . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 68 s. ; 31 cm . -Zawiera: Venezianisches Gondellied
: "Lieder ohne Worte" : Op. 19, nr 6 ; Venezianisches Gondellied : "Lieder ohne Worte" : Op. 30, nr 6 ; Jägerlied : "Lieder ohne Worte" : Op.
19, nr 3 ; Spinnerlied : "Lieder ohne Worte" : Op. 67, nr 34 ; Frühlingslied : "Lieder ohne Worte" : Op. 62, nr 6 ; Trauermarsch : "Lieder ohne
Worte" : Op. 62, nr 3 ; Kriegsmarsch : Racine "Athelie" : Op. 74 ; Hochzeitmarsch : Shakespeare "Midsummer Night's Dream" : Op. 61 ; Auf
Flügeln des Gesanges : Op. 34, nr 2 ; Fantasie : Op. 16, nr 1 ; Fantasie : Op. 16, nr 2 ; Fantasie : Op. 16, nr 3 ; Rondo Capriccioso : Op. 14 ;
Skizze : "Zwei Klaviersücke" : Op. post. ; Scerzo Capriccioso : "Album dws Pianisten" : Op. post. . -Z. 4546
1179. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Werke für Klavier zu zwei Händen. Band II / Felix Mendelssohn-Bartholdy ; hrsg. Julius Rietz . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel
Musikverlag, 1983. - 105, [2] s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 173) . -Zawiera: Drei Capricen : Op. 33 ; Sechs Präludien und Fugen : Op. 35 ;
Variations serieuses d moll : Op. 54 ; Sechs Kinderstücke : Op. 72 ; Variationen Es dur : Op. 82 ; Variationen B dur : Op. 83 . -M. B. 62
1180. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Werke für Klavier zu zwei Händen. Band I / Felix Mendelssohn-Bartholdy ; hrsg. Julius Rietz . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel
Musikverlag, 1983. - 119, [1] s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 172) . -Zawiera: Capriccio fis moll : Op. 5 ; Sonate E dur : Op. 6 ; Sieben
Charakterstücke : Op. 7 ; Rondo capriccioso E dur : Op. 14 ; Drei Fantasien oder Capricen : Op. 16 ; Fantasie fis moll : Op. 28 ; Andante
cantabile e Presto agitato ; Etüde f moll ; Scherzo h moll ; Gondellied A dur ; Scherzo a Capriccio f moll . -M. B. 52
1181. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Werke für Klavier zu zwei Händen. Band IV, Lieder ohne Worte / Felix Mendelssohn-Bartholdy ; hrsg. Julius Rietz . -[Nuty]. - Leipzig :
Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1986. - 105, [1] s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 160) . -Zawiera: 1. Heft : Op. 19b ; 2. Heft : Op. 30 ; 3. Heft :
Op. 38 ; 4. Heft : Op. 53 ; 5. Heft : Op. 62 ; 6. Heft : Op. 67 ; 7. Heft : Op. 85 ; 8. Heft : Op. 102 . -M. B. 75
1182. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Werke für Klavier zu zwei Händen. Band III / Felix Mendelssohn-Bartholdy ; hrsg. Julius Rietz . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel
Musikverlag, 1984. - 91, [1] s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 174) . -Zawiera: Drei Präludien : Op. 104, Heft 1 ; Drei Etüden : Op. 104, Heft 2 ;
Sonate g moll : Op. 105 ; Sonate B dur : Op. 106 ; Albumblatt (Lied ohne Worte) e moll : Op. 117 ; Capriccio E dur : Op. 118 ; Perpetum
mobile C dur : Op. 119 ; Präludium und Fuge e moll ; Zwei Klavierstücke . -M. B. 67
1183. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Ouverturen : für Pianoforte zu 4 Händen / Felix Mendelssohn-Bartholdy . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 142 s. ; 23 x 31
cm . -(Edition Peters ; 1724) . -Zawiera: Die Hochzeit des Camacho : Op. 10 ; Sommernachtstraum : Op. 21 ; Hebriden (Fingalshöhle) : Op. 26
; Meeresstille und glückliche Fahrt : Op. 27 ; Die schöne Melusine : Op. 32 ; Athalia : Op. 74 ; Heimkehr aus der Fremde : Op. 89 ; Ruy Blas :
Op. 95 ; Ouverture für Harmoniemusiek : Op. 24 ; Trompetenouverture : Op. 101 . -Edition Peters. 6040
1184. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Originalkompositionen : für Klavier zu vier Händen : Op. 83a und op. 92 / Felix Mendelssohn-Bartholdy . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 48
s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 1715) . -Zawiera: Andante und Variationen : Op. 83a ; Allegro brillant : Op. 92 . -Edition Peters. 8527
1185. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Capriccio brillant : h moll : Op. 22 : [Pianoforte] / F. Mendelssohn Bartholdy . -[Głos fotepianu solo]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel
Musikverlag. - 19 s. ; 34 cm . -Klav. Bibl. 5286
1186. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Pjerwyj koncjert = [Pierwszy koncert] : dlja fortjepiana s orkiestrom : Op. 25 / F. Mendelssohn . -[Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa :
Muzyka, 1966. - 43 s. ; 29 cm . -3142
1187. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Hohzeitmarsch : aus der Musik zu Sommernachtstraum : für das Pianoforte : Op. 61 / Felix Mendelssohn Bartoldy . -[Nuty]. - Leipzig :
Breitkopf & Härtel. - 7 s. ; 34 cm . -6819 (7253)
1188. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Variationen : Es dur : Op. 82 : Piano / Felix Mendelssohn-Bartholdy . -[Nuty]. - Wien : Carl Haslinger. - 7 s. ; 34 cm . -M. 17
1189. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
[Sieben} Charakterstücke : Op. 7, nr 4 : Klavier / Felix Mendelssohn-Bartholdy ; rev. O. Thümer . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 9 s. ;
34 cm . -(Edition Schott : Einzel Ausgabe ; Nr 0534, 0534a) . -Edition Schott. Nr 534
1190. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
[Drei] Fantasien oder Capricen : Op. 16, nr 1 : A dur : Piano / Felix Mendelssohn-Bartholdy ; hrsg. Emil Sauer . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's
Söhne. - 5 s. ; 34 cm . -(Edition Schott ; Nr 0539) . -Edition Schott. Nr 0539
1191. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Drei Fantasien oder Capriccios : Op. 16, nr 3 : E dur / F. Mendelssohn . -[Nuty]. - Berlin : Verlag Ullstein. - 8 s. ; 30 cm . -(Tonmeister Ausgabe
; 64) . -T. A. nr 64
1192. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Trio Nr 1 : dla fortepiano, skripki i wiolonczjeli = [na fortepian, skrzypce i wiolonczelę] / F. Mendelssohn . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka,
1968. - 59 s. ; 29 cm . -4716
1193. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Rondo Capriccioso E dur : Op. 14 / F. Mendelssohn . -[Nuty]. - Berlin : Schlesinder'sche Buch- u. Musikhandlung, Rob. Forberg. - 9 s. ; 30 cm
. -(Tonkunst : Sammlung Berhünter Musikstücke : Klaviermusik) . -T. 202
1194. Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847).
Symphonien : für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet. Band I / Felix Mendelssohn-Bartholdy . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 94 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 1716a) . -Zawiera: Symphonie a moll : Op. 56 ; Symphonie A dur : Op. 90 ; Symphonie in c moll
. -Edition Peters. 8025
1195. Mendelssohn, Arnold
Moderne Suite : für das Klavier : op. 79 / Arnold Mendelssohn . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 19 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 3543) . Zawiera: Vorspiel ; Allemande ; Sarabande ; Gavotte ; Walzer ; Gigue . -Edition Peters. 10116
1196. Meyer, Krzystzof
Czarodziejskie obrazki : na fortepian / Krzystzof Meyer ; il. Andrzej Wełmiński . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1978. - 22, [2]
s. ; 23 x 24 cm . -Edition Peters. 10116
1197. Meyerbeer, Giacomo
Robert der Teufel : Oper in 5 Akten / Giacomo Meyerbeer ; hrsg. Max Schultze . -Klavieraszug. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 80 s.
; 31 cm . -(Collection Litolff ; 2121) . -Collection Litolff. 2121
1198. Michałowski, Aleksander (1851-1938)
Preludium : b moll : na fortepian / Aleksander Michałowski . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1950. - 4 s. ; 35 cm . (Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 41)
1199. Michałowski, Aleksander (1851-1938)
Wybór utworów : na fortepian / Aleksander Michałowski ; oprac. Stanisław Szpinalski . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1957. - 46 s. ; 35 cm
1200. Michałowski, Aleksander (1851-1938)
Impromptu : Des dur : na fortepian / Aleksander Michałowski . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1950. - 15, [1] s. ; 35 cm . (Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 42)
1201. Mietnier, N.
Skazki = [Bajki] : dlja fortepiano = [na fortepian]. Tom 1 / N. Mietnier . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1967. - 143 s. ; 29 cm . -Zawiera utwory
z: Op. 8, Op. 9, Op. 14, Op. 20, Op. 26, Op. 31, Op. 34, Op. 35 . -4300
1202. Mietnier, N.
Izbrannyje p'jesy = [Utwory zebrane] : dlja fortepiano = [na fortepian]. I / N. Mietnier . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1968. - 55, [1] s. ; 29 cm
. -Zawiera: Op. 1, nr 5-6 ; Op. 7, nr 1 ; Op. 20, nr 1 ; Op. 26, nr 1, 3 ; Op. 31, nr 2 ; Op. 36, nr 2-6 ; Op. 39, nr 4 . -4863
1203. Mietnier, N.
Sonata : Wospominanije = [Wspomnienie] : Op. 38, nr 1 : dlja fortepiano = [na fortepian] / N. Mietnier . -[Nuty]. - Moskwa :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1955. - 33 s. ; 29 cm . -24837
1204. Miklaszewski, Lech
Sonatiny : na fortepian / Lech Miklaszewski. - Wyd. 5 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1965. - 22 s. ; 35 cm . -Sonatiny: C dur, e moll, G
dur, F dur
1205. Mirecki, Franciszek (1791-1862)
Sonata : na fortepian / Franciszek Mirecki . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1958. - 17, [1] s. ; 35 cm
1206. Mirecki, Franciszek (1791-1862)
Sonata B dur op 12 nr 3 na fortepian / Franciszek Mirecki ; oprac. Karolina Herman . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1964. 14 s. ; 31 cm . -(Sonaty polskie ; Zeszyt I) . -PWM - 5391
1207. Moniuszko, Stanisław (1819-1872)
Najpiękniejsze melodie : w łatwym układzie na fortepian. 2 / Stanisław Moniuszko ; oprac. Witold Rudziński. - Wyd. 4 . -[Nuty]. - Kraków :
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1985. - 52 s. ; 31 cm . -Zawiera: Halka : Jako od wichrów krzew połamany ; Halka : Mazur ; Halka : O, jakżebym
klęczeć już chciała ; Halka : Tańce góralskie ; Halka : Szumią jodły na gór szczycie ; Hrabina : Uwertura ; Hrabina : O, mój dziaduniu ; Hrabina
: Pomnę, Ojciec waścin gadał ; Hrabina : Polonez "Pan Chorąży" ; Hrabina : On tu przybywa, wiem niezawodnie ; Hrabina : Zbudzić się z
ułudnych snów ; Dąbrowa ; Entuzjasta ; Dumka "Nie śpię, nie jem" ; Pieśń o wesołości ; Kum i kuma ; Wezwanie do mazura ; Przylecieli
sokołowie . -ISBN 83-224-2408-6, PWM - 4222
1208. Moniuszko, Stanisław (1819-1872)
Polonez Es dur : na fortepian / Stanisław Moniuszko ; oprac. Zbigniew Drzewiecki . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1951. - 4 s. ; 34 cm
. -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 38)
1209. Moniuszko, Stanisław (1819-1872)
Prząszniczka = La Fileuse : transkrypcja na fortepian = transcription pour piano . - [Nuty] / Stanisław Moniuszko ; tranksr. Henryk Melcer . Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1955. - 10 s. ; 35 cm
1210. Moniuszko, Stanisław (1819-1872)
Wiosna = Le printemps / Stanisław Moniuszko ; transkr. Henryk Melcer ; przejrz. Zbigniew Drzewiecki . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1950. - 4 s. ; 34 cm . -PWM - 469
1211. Moniuszko, Stanisław (1819-1872)
Groźna dziewczyna : parafraza koncertowa na fortepian Henryka Melcera / Stanisław Moniuszko ; oprac. Jan Prosnak . -[Nuty]. - Warszawa :
"Czytelnik", 1951. - 8 s. ; 30 cm . -(Muzyczna Biblioteka Estradowa) . -"Czytelnik" - Nr 154
1212. Moniuszko, Stanisław (1819-1872)
Gal'ka = [Halka] : obljegczjennoje pierirlożjenije dlja fortepiano w dwje ruki = [w prostym układzie na fortepian na 2 ręce] / S. Moniuszko ;
transkr. S. W. Stiempniewskij . -[Wyciag foretepianowy]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1952. - 41 s. ; 29 cm . Wybór . -M 22674 G
1213. Moscheles, Ignaz
Studien : für Pianoforte : op. 70 : 24 Charkteristische tonstücke in den Verschiedenen Dur- und Molltonarten. I / Ignaz Moscheles ; [hrsg.]
Carl Beving . -[Nuty]. - Leipzig : Fr. Kistner in Leipzig. - 61 s. ; 31 cm . -K. E. 20a
1214. Moscheles, Ignaz
Studien : für Pianoforte : op. 70 : 24 Charkteristische tonstücke in den Verschiedenen Dur- und Molltonarten. I / Ignaz Moscheles ; [hrsg.]
Willy und Louis Thern . -[Nuty]. - Wien : Universal-Edition. - 61 s. ; 31 cm . -E. U. 106
1215. Moscheles, Ignaz
Studien : für Pianoforte : op. 70 : 24 Charkteristische tonstücke in den Verschiedenen Dur- und Molltonarten. II / Ignaz Moscheles ; [hrsg.]
Willy und Louis Thern . -[Nuty]. - Wien : Universal-Edition. - 54 s. ; 31 cm . -E. U. 107
1216. Moscheles, Ignaz
Studien : für Pianoforte : op. 70. Heft I / Ignaz Moscheles ; Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 59 s. ; 31 cm . -Kriegsausgabe . Edition Peters. 8675
1217. Moszkowski, Maurycy (1854-1925)
Wybrane utwory dla młodzieży : na fortepian / Maurycy Moszkowski ; red. Stanisława Raube . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1957. - 22 s. ; 35 cm . -op. 77 nr 2, op. 77 nr 6, op. 18 nr 2, op. 18 nr 3
1218. Moszkowski, Maurycy (1854-1925)
Etiuda Ges dur : op. 24 nr 1 : na fortepian / Maurycy Moszkowski ; oprac. Bolesłwa Woytowicz . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1958. - 15, [1] s. ; 34 cm . -PWM - 2841
1219. Moszkowski, Maurycy (1854-1925)
4 utwory na fortepian / Maurycy Moszkowski; red. Zbigniew Dzrzewiecki . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1969. - 39, [1] s. ;
31 cm
1220. Moszkowski, Maurycy (1854-1925)
15 etiud wirtuozowskich : "Per aspera ad astra" : op. 72 : na fort. / Maurycy Moszkowski ; red. Zbigniew Drzewiecki i Jan Hoffman . [Nuty]. - Wyd. 7 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1967]. - 70 s. ; 30 cm
1221. Moszkowski, Maurycy (1854-1925)
Szkola podwójnych dźwięków : op. 64 / Maurycy Moszkowski . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1977. - 108 s. ; 31 cm
1222. Moszkowski, Maurycy (1854-1925)
Habanera : pour Piano : Op. 65, nr 3 / Maurice Moszkowski . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 7 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 3021) . -Edition
Peters. 8710
1223. Moszkowski, Maurycy (1854-1925)
Polonaise : pour le Piano : Op. 45, nr 1 / Maurice Moszkowski . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 15 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2222) . Edition Peters. 7200
1224. Moszkowski, Maurycy (1854-1925)
Guitarre : pour Piano : Op. 45, nr 2 / Maurice Moszkowski . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 11 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2223) . -Edition
Peters. 7201
1225. Moszkowski, Maurycy (1854-1925)
Barcarole : aus Hoffmanns Erzählungen : für Piano solo / Maurice Moszkowski . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 7 s. ; 31 cm . -(Edition
Peters ; 3267) . -Edition Peters. 9460
1226. Moszkowski, Maurycy (1854-1925)
Liebeswalzer : Klavierstück : Op. 57, nr 2 / Moritz Moszkowski . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 11 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2907) . Edition Peters. 8484
1227. Moszkowski, Maurycy (1854-1925)
Spanische Tänze : für Klavier zu 2 Händen : Op. 12 / Moritz Moszkowski ; bearb. Albert Urlich . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 28 s. ; 31 cm
. -(Edition Peters ; 2126) . -Edition Peters. 9449
1228. Moszkowski, Maurycy (1854-1925)
[Fünf] Walzer : für das Pianoforte zu vier Händen : Op. 8 / Moritz Moszkowski . -[Nuty]. - Berlin ; Leipzg : Carl Simon, Musikverlag : Edition
Peters. - 27 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 2465) . -C. S. 1477
1229. Moszkowski, Maurycy (1854-1925)
Spanische Tänze : für Klavier zu vier Händen : Op. 12 / Moritz Moszkowski . -[Nuty]. - Berlin ; Leipzg : Carl Simon, Musikverlag : Edition
Peters. - 35 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2125) . -C. S. 2081
1230. Moszkowski, Maurycy (1854-1925)
Etiudy : dlja fortepiano = [na foretepian] / M. Moszkowski . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. - 84 s. ; 29 cm . -Zawiera: Op. 18, nr 3 ; Op.
24 ; Op. 32, nr 2 ; Op. 34, nr 2 ; Op. 67, nr 2 ; Op. 70 ; Op. 75, nr 2 ; Op. 81, nr 3 ; Op. 85, nr 3 . -Zeszyt 1 . -2308
1231. Moszkowski, Maurycy (1854-1925)
[Six] Morceaux : Op. 81, nr 4 : pour Piano / Maurice Moszkowski . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [cop. 1907]. - 7 s. ; 34 cm . -Zawiera:
Humoresque . -28476 4
1232. Moszkowski, Maurycy (1854-1925)
[Six] Morceaux : Op. 81, nr 5 : pour Piano / Maurice Moszkowski . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [cop. 1909]. - 3, [3] s. ; 34 cm . Zawiera: Romance . -28476 5
1233. Moszkowski, Maurycy (1854-1925)
Tarantelle : Op. 27, nr 2 / Moritz Moszkowski . -[Nuty]. - Breslau : Julius Hainauer. - 15 s. ; 34 cm . -J 2289 H
1234. Moszkowski, Maurycy (1854-1925)
[Six] Morceaux : Op. 81, nr 6 : pour Piano / Maurice Moszkowski . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [cop. 1909]. - 8, [3] s. ; 34 cm . Zawiera: Melodia appasionata . -28476 6
1235. Moszkowski, Maurycy (1854-1925)
Air de Ballet : Op. 36, nr 5 / Maurice Moszkowski . -[Nuty]. - Breslau : Julies Hainauer, [cop. 1897]. - 11 s. ; 30 cm . -J. 2827 H.
1236. Moszumańska-Nazar, Krystyna (1959- )
Sonatina : na fortepian = sonatine pour piano / Krystyna Moszumańska-Nazar . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1960. - 14 s. ; 31 cm
1237. Moszumańska-Nazar, Krystyna (1959- )
Warianty : na fortepian i perkusję = Variants : for piano and percussion : partytura = score / Krystyna Moszumańska-Nazar. - partytura . Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1982. - teka: 11 s. ; 31 cm . -ISBN 83-224-1882-5
1238. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Rondo D-dur : Rondo in D-major : na fort. : KV 485 = for piano / Wolfgang Amadeus Mozart ; ed. Jan Hoffman, Adam Rieger. - [Wyd. 4] . Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1995. - 8 s. ; 31 cm . -ISBN 83-224-3229-1
1239. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Koncert C-dur : KV 246 : na fort. z ork. / Wolfgang Amadeus Mozart ; red. Zbigniew Śliwiński . - wyciąg fortepianowy. - Wyd. 3 . -Kraków :
Polskie Wydaw. Muzyczne, [1965]. - 42, [2] s. : faks. ; 31 cm . -Tyt. równol. : Klavierkonzert C-dur = Piano concerto in C-major = Concert de
piano en ut majeur
1240. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Sonata A-dur : KV 331 (300 i) na fort. / Wolfgang Amadeus Mozart ; red. Jan Hoffman i Adam Rieger. - [Wyd. 6] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, [1991]. - 23, [1] s. ; 31 cm . -Tyt. równol. : Sonate A-dur : für Klavier = Sonata in a major : for piano = Sonate en la majeur : pour
piano . -ISBN 83-224-2976-2
1241. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Wariacje na temat piosenki francuskiej "Ah, vous dirai:je, maman" : KV 265 : na fort. / Wolfgang Amadeus Mozart ; red. Jan Hoffman i
Adam Rieger. - [Wyd. 3] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1981]. - 11, [1] s. ; 31 cm . -ISBN 83-224-1685-7
1242. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
[6] sonatin wiedeńskich : na fort. / Wolfgang Amadeus Mozart ; red. Jan Hoffman i Adam Rieger. - Wyd. 5 . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, [1981]. - 42, [2] s. ; 31 cm . -ISBN 83-224-1649-0
1243. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Koncert C-dur : KV 246 / Red. Zbigniew Śliwiński . - wyciąg fortepianowy. - (Wyd. 5) . -(Kraków) : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1981]. - s. 42,
nlb. 2 ; 31 cm . -Tyt. równol. : Klavierkonzert C-dur. - Piano concerto in C-major. - Concert de piano en ut majeur . -ISBN 83-224-1551-6
1244. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Koncert F-dur : KV 413 : na fort. / Wolfgang Amadeus Mozart ; red. Zbigniew Śliwiński . - wyciąg fortepianowy . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, [1975]. - 39, [1] s. ; 30 cm . -Na okł. tyt. równol.: Klavierkonzert F-dur = Piano concerto in F major = Concert de piano en fa
majeur. - Wstęp i koment. w jęz. pol. / Z. Śliwiński
1245. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
[2] sonatiny : na fort. / Wolfgang Amadeus Mozart ; red. Jan Hoffman i Adam Rieger. - Wyd. 4 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1979. s. 8. ; 30 cm . -Tyt. równol. : 2 Sonatinen. - 2 sonatiny. - 2sonatinas. - 2 sonatines . -ISBN 83-224-1170-7
1246. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Sonata C-dur : KV 545 : na fortepian / Wolfgang Amadeus Mozart ; red. Jan Hoffman i Adam Rieger. - Wyd. 5 . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, [1969]. - 16 s. ; 31 cm . -Na okł. tyt. równol.: Sonate C-dur. - Soanta in C major. - Sonate en Ut majeur
1247. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Sonata G dur : na fortepian : KV 283 / Wolfgang Amadeus Mozart ; oprac. Jan Hoffman i Adam Rieger . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1952. - 20 s. ; 34 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 52) . -PWM - 825
1248. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Wariacje : na temat "Lison dormait" : KV 264 : na fortepian / Wolfgang Amadeus Mozart ; red. Jan Hoffman i Adam Rieger . -Kraków :
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1957. - 18 s. ; 35 cm
1249. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Sonata F dur : na fortepian na 4 ręce / Wolfgang Amadeus Mozart ; oprac. Jan Hoffman i Adam Rieger . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1955. - 35 s. ; 24 x 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 131)
1250. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Sonaty D dur i B dur : na fortepian na 4 ręce / Wolfgang Amadeus Mozart ; oprac. Jan Hoffman i Adam Rieger . - [Nuty] . -Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1955. - 27s. ; 24 x 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 132)
1251. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Wariacje : na temat Chr. W. Glucka : "Unser dummer Pöber meint" : KV 455 : na fortepian / Wolfgang Amadeus Mozart ; oprac. Jan
Hoffman i Adam Rieger . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1955. - 19, [1] s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ;
Zeszyt 130)
1252. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Fantazja i sonata c moll : na fortepian / Wolfgang Amadeus Mozart ; oprac. Jan Hoffman i Adam Rieger . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1955. - 41, [1] s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 133)
1253. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Sonata F dur : na fortepian / Wolfgang Amadeus Mozart ; oprac. Jan Hoffman i Adam Rieger . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1952. 31 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa)
1254. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Sonata D dur : na fortepian / Wolfgang Amadeus Mozart ; oprac. Jan Hoffman i Adam Rieger . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1953. 28 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 71)
1255. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Sonata G dur : na fortepian / Wolfgang Amadeus Mozart ; oprac. Jan Hoffman i Adam Rieger . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1952. 20 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 52)
1256. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Sonata A dur : na fortepian / Wolfgang Amadeus Mozart ; oprac. Jan Hoffman i Adam Rieger . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1952. - 18 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 51)
1257. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Sonata a moll : na fortepian / Wolfgang Amadeus Mozart ; oprac. Jan Hoffman i Adam Rieger . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1954. 28 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 120)
1258. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Sonata Es dur : na fortepian / Wolfgang Amadeus Mozart ; oprac. Jan Hoffman i Adam Rieger . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1954. 12 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 119)
1259. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Konzert C dur : KV 467 : für Klavier und Orchester / Wolfgang Amadeus Mozart ; hrsg. Edwin Fischer und Kurt Soldan . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 52 s. ; 31 cm . -(Edition Peters : Die Klassiker des Klaviers. Mozart : Werke in 5 Bänden ; Nr 2897c) . Edition Peters. 11237
1260. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
[Zwölf] Variationen : über "Ach, vous dirai-je, Maman" : für Klavier zu zwei Händen : C dur, KV 265 : Urtext / Wolfgang Amadeus Mozart ;
neue Ausg. von Richard Schmidt . -[Nuty]. - Leipzig ; London ; New York : C. F. Peters, [copyright 1991]. - 8 s. ; 31 cm . -Edition Peters. 31827
1261. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Konzert D dur : für Klavier und Orchester : KV 537 : Krönungskonzert / Wolfgang Amadeus Mozart ; hrsg. Edwin Fischer u. Kurt Sodan . [Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig ; Drezden : Edition Peters. - 53, [2] s. ; 31 cm . -(Edition Peters : Klavierkonzert : in Studienausgaben für
zwei Klaviere ; 2897f) . -Edition Peters. 11297
1262. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Konzert Es dur : für Klavier und Orchester / Wolfgang Amadeus Mozart ; hrsg. Robert Teichmüller . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 54 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 3826) . -Edition Peters. 10483
1263. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Konzert B dur : für Klavier und Orchester : mit Origialkadenzen von Mozart / Wolfgang amadeus Mozart ; hrsg. Edwin Fischer und Kurt
Soldan . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 46 s. ; 31 cm . -(Edition Peters : Die Klasiker des Klaviers. Mozart : Werke in 5
bänden ; Nr 3309g) . -Edition Peters. 11229
1264. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Konzert Es dur : für Klavier und Orchester : KV 271 / Wolfgang Amadeus Mozart ; hrsg. Edwin Fischer und Kurt Soldan . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 51 s. ; 31 cm . -(Edition Peters : Die Klassiker des Klaviers. Mozart : Werke in 5 Bänden ; Nr 3309f) . Edition Peters. 11061
1265. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Kammerkonzert : für Klavier und Streichorchester : KV 414 / Wolfgang Amadeus Mozart ; hrsg. Bruno Hinze-Reinhold . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Leipzig : Edition Peters. - 45 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 9028) . -E. P. 12211
1266. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Zauberflöte : Oper in 2 Akten : für Pianoforte zu 2 Händen : mit Hinzufügung des Textes : KV 620 / Wolfgang Amadeus Mozart ; hrsg.
Richard Kleinmichel . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 101 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 92a) . -Edition Peters. 8501
1267. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Symphonien : für Piano solo / Wolfgang Amadeus Mozart ; rev. August Horn . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 123 s. ; 31
cm . -(Edition Peters ; 198) . -Zawiera: Symphonie C dur : KV 551 : Jupiter ; Symphonie g moll : KV 550 ; Symphonie Es dur : KV 543 ;
Symphonie D dur : KV 504 ; Symphonie D dur : KV 385 ; Symphonie C dur : KV 425 . -Edition Peters. 6556
1268. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Konzert d moll : KV 466 : für Klavier und Orchester / Wolfgang Amadeus Mozart ; hrsg. Edwin Fischer und Kurt Soldan . -[Wyciąg
fortepainowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 54 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2897d) . -Edition Peters. 11224
1269. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Sonaten : [für Klavier] / Wolfgang Amadeus Mozart ; hrsg. Louis Köhler und Adol Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 186 s. ; 31 cm . Zawiera: Sonate F dur : KV 533 ; Sonate C dur : KV 330 ; Sonate D dur : KV 311 ; Sonate B dur : 333 ; Sonate F dur : KV 533 (?), 547a (?) ;
Sonate F dur : KV 332 ; Sonate a moll : KV 310 ; Sonate C dur : KV 309 ; Sonate Es dur : KV 282; Sonate D dur : KV 284 ; Sonate F dur : KV 280
; Sonate A dur : KV 331 ; Sonate D dur : KV 576 ; Sonate G dur : KV 283; Sonate C dur : KV 545 ; Sonate C dur : KV 279 ; Sonate B dur : KV 281
; Fantasia u. Sonate c moll : KV 475 . -Edition Peters. 8162
1270. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Symphonien : für Pianoforte zu 4 Händen. Band II / Wolfgan Amadeus Mozart ; bearb. Hugo Urlich . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 156 s. ; 23 x 31 cm . -Zawiera: Serenade D dur : KV 320 ; Serebade D dur : KV 250 ; Symphonie S dur : KV 297 ; Symphonie C dur :
KV 338 ; Symphonie B dur : KV 319 ; Symphonie G dur / Leopold Mozart . -Edition Peters. 8695
1271. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Ouverturen : für Piano solo / Wolfgang Amadeus Mozart ; bearb. Hugo Urlich . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 56 s. ; 31 cm
. -Zawiera: Idomeneo : KV 366 ; Die Entführung : KV 384 ; Don Juan : KV 527 ; Figaro's Hochzeit : KV 492 ; Cosi fan tutte : KV 588 ; Die
Zauberflöte : KV 620 ; Titus : KV 621 ; Der Schauspildirector : KV 486 ; La Villanella rapita : ; Die Gärtnerin aus Liebe . -Edition Peters. 6431
1272. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Trios : für Pianoforte, Violine u. Violoncell / Wolfgang Amadeus Mozart ; hrsg. Ferd. David . -[Partytura]. - Leipzig : C. F. Peters. - 182 s. ; 31
cm . -Zawiera: Trio G dur : KV 496 ; Trio B dur : KV 502 ; Trio E dur : KV 542 ; Trio C dur : KV 548 ; Trio G dur : KV 564; Trio B dur : KV 254 ;
Trio Es dur : KV 498 . -Edition Peters. 7457
1273. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Eine kleine Nachtmusik : Serenade für Klavier zu 2 Händen : KV 525 / Wolfgang Amadeus Mozart ; bearb. Otto Singer . -[Nuty]. - Leipzig :
Edition Peters. - 16 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 3957) . -Edition Peters. 10629
1274. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Die Entführung aus dem Serail : komische Oper in 3 Akten : KV 384 / Wolfgang Amadeus Mozart . -Klavierauszug. - Leipzig : C. F. Peters. - 89
s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 106) . -Edition Peters. 4642
1275. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Konzerte : für Klavier zu 4 Händen. Band I, B dur und d moll / Wolfgang Amadeus Mozart ; bearb. Hugo Urlich und Rob. Wittmann . [Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 72 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 999a) . -Zawiera: Klavierkonzert nr 1 : B dur ; Klavierkonzert nr 2 : d moll : KV
466 . -Edition Peters. 6849
1276. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Trios, Quartette, Quintette, Konzerte und Symphonien : für Pianoforte zu 4 Händen / Wolfgang Amadeus Mozart ; , arr. Hugo Urlich und
Rob. Wittmann . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 88 s. ; 23 x 31 cm . -Zawiera: Quartett D dur : Nr 7 ; Quartett B dur : Nr 8 ;
Quartett D dur : Nr 9 ; Quartett F dur : Nr 10 . -Edition Peters. 6844
1277. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Konzert-Rondo D dur : für Klavier und Orchester : KV 382 / Wolfgang Amadeus Mozart ; hrsg. Amadeus Webersinke. - Wyd. 3 . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1981. - 23 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 4067) . -Edition Breitkopf. 31765
1278. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Konzert c moll : für Klavier und Orchester : KV 491 : Ausgabe für zwei Klaviere / Wolfgang Amadeus Mozart ; bearb. Gerhard Puchelt . [Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1984. - 64 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 7404) . -E. B. 7404
1279. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Konzert C dur : für Klavier und Orchester : KV 503 : Ausgabe für zwei Klaviere / Wolfgang Amadeus Mozart ; hrsg. Amadeus Webersinke . [Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel Musikverlag. - 80 s. ; 31 cm + Kadenz zum ersten Satz (4 s.) . -(Edition Breitkopf ; 4019)
. -Edition Breitkopf. 31673
1280. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Trios, Quartette, Quintette, Konzerte und Symphonien : für Pianoforte zu 4 Händen / Wolfgang Amadeus Mozart ; arr. Hugo Urlich und
Rob. Wittmann . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 74 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 995a) . -Zawiera: Trio G dur nr 1 ; Trio
B dur nr 2 ; Trio E dur nr 3 . -Edition Peters. 6841
1281. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Trios, Quartette, Quintette, Konzerte und Symphonien : für Pianoforte zu 4 Händen / Wolfgang Amadeus Mozart ; arr. Hugo Urlich und
Rob. Wittmann . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 80 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 995b) . -Zawiera: Trio C dur nr 4 ; Trio
G dur nr 5 ; Trio B dur nr 6 ; Trio Es dur nr 7 . -Edition Peters. 6842
1282. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Trios, Quartette, Quintette, Konzerte und Symphonien : für Pianoforte zu 4 Händen / Wolfgang Amadeus Mozart ; arr. Hugo Urlich und
Rob. Wittmann . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 82 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 996) . -Zawiera: Klavierquartett g moll
: KV 478 ; Klavierquartett Es dur : KV 493 . -Edition Peters. 6843
1283. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
[IV] Fantasie c moll : pour Piano a 2 mains : KV 475 / Wolfgang Amadeus Mozart . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 9 s. ; 31
cm . -(Collection Litolff) . -Edition Peters. 6843
1284. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Konzert B dur : für Klavier und Orchester : KV 595 : Ausgabe für zwei Klaviere / Wolfgang Amadeus Mozart ; berb. Bruno Hinze-Reinhold . [Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1986. - 68 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 4061) . -Edition Breitkopf.
31761
1285. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Sämtliche Sonaten : für Klavier zu zwei Händen. Band II / Wolfgang Amadeus Mozart ; hrsg. Robert Teichmüller . -[Nuty]. - Leipzig :
Breitkopf & Härtel. - 247, [3] s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 5425b) . -Zawiera: Sonate KV 331 ; Sonate KV 332 ; Sonate KV 333 ; Sonate KV
457 ; Sonate KV 454 ; Sonate KV 570 ; Sonate KV 576; Sonate KV 533 ; Sonate KV 494 ; Fantasie KV 547a . -Edition Breitkopf. 29740
1286. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Andantino : aus dem 9. Klavierkonzert : KV 271 : für Klavier allein frei übertragen / Wolfgang Amadeus Mozart ; übertr. Ferruccio Busoni . [Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel Musikverlag. - 11 ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 3987) . -Edition Breitkopf. 27568
1287. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Mozart Album : für Klavier . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 60 s. ; 31 cm . -Zawiera: 9 Variationen : über "Lision dormait" : KV 264 ; 12
Variationen : über "Ah, vous dirai-je Maman" : KV 265 ; Fantasie : KV 396 ; Fantasie : KV 397 ; Rondo : KV 485 ; Rondo : KV 511 ; Adagio : KV
540 ; 9 Variationen : KV 573 . -Z. 4323
1288. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Duos, Trios, Quartette, Quintette und Concerte : Streich-quartette : für Pianoforte zu 4 Händen / Wolfgang Amadeus Mozart . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 214 s. ; 23 x 31 cm . -Zawiera: Quartett G dur ; Quartett d moll ; Quartett Es dur ; Quartett B dur ;
Quartett A dur ; Quartett C dur ; Quartett D dur ; Quartett B dur ; Quartett D dur ; Quartett F dur . -5384
1289. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Sonaten : [für Klavier] / Wolfgang Amadeus Mozart . -[Nuty]. - London : Bosworth & Co.. - 307 s. ; 31 cm . -Zawiera: Sonate F dur : KV 533 ;
Sonate C dur : KV 330 ; Sonate D dur : KV 311 ; Sonate B dur : 333 ; Sonate F dur : KV 533 (?), 547a (?) ; Sonate F dur : KV 332 ; Sonate a moll
: KV 310 ; Sonate C dur : KV 309 ; Sonate Es dur : KV 282; Sonate D dur : KV 284 ; Sonate F dur : KV 280 ; Sonate A dur : KV 331 ; Sonate D
dur : KV 576 ; Sonate G dur : KV 283; Sonate C dur : KV 545 ; Sonate C dur : KV 279 ; Sonate B dur : KV 281 ; Fantasia u. Sonate c moll : KV
475 . -B. & Co. 4001.2654
1290. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Sonaten : für Pianoforte / Wolfgang Amadeus Mozart ; hrsg. Conrad Kühner . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 195 s. ; 31 cm
. -(Collection Litolf ; Nr 302) . -Zawiera: Sonate F dur : KV 533 ; Sonate C dur : KV 330 ; Sonate D dur : KV 311 ; Sonate B dur : 333 ; Sonate F
dur : KV 533 (?), 547a (?) ; Sonate F dur : KV 332 ; Sonate a moll : KV 310 ; Sonate C dur : KV 309 ; Sonate Es dur : KV 282; Sonate D dur : KV
284 ; Sonate F dur : KV 280 ; Sonate A dur : KV 331 ; Sonate D dur : KV 576 ; Sonate G dur : KV 283; Sonate C dur : KV 545 ; Sonate C dur : KV
279 ; Sonate B dur : KV 281 ; Fantasia u. Sonate c moll : KV 475 . -Collection Litolf. 302
1291. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
[Fünfzehn] Walzer : für Klavier / W[olfgang] A[madeus] Mozart ; bearb. Martin Frey . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 14, [2] s. ; 31 cm
. -(Edition Schott ; 2504) . -Zawiera: KV 600 ; KV 602 ; KV 605 ; KV 567 . -B. S. S. 34725
1292. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
[5] Sonate F dur : für Klavier zu 2 Händen / W[olfgang] A[madeus] Mozart . -[Nuty]. - Leipzig : N. Simrock. - 10 s. ; 30 cm . -K. E. Nr 38
1293. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Sonate F dur : Op. 12 : [pour Piano a 4 mains] / Wolfgang Amadeus Mozart . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 39, [1] s. ; 31
cm . -(Compozistions : pour Piano a 4 mains ; 3) . -Collection Litolff. 3
1294. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Sonate D dur : Op. 3, nr 1 : [pour Piano a 4 mains] / Wolfgang Amadeus Mozart . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 14 s. ; 31
cm . -(Compozistions : pour Piano a 4 mains ; 8183) . -Collection Litolff. 1
1295. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Konzert : für Klavier und Orchester : B dur : KV 450 : mit Kadenzen von Mozart / Wolfgang Amadeus Mozart ; hrsg. Friedrich Blume . [Partytura]. - Leipzig : Edition Peters. - 74 s. ; 19 cm . -(Edition Peters ; 811) . -Wydanie "kieszonkowe" - Taschenpartitur . -4433
1296. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
P'jesy =[Utwory] : dlja fortjepiano = [na fortepian]. Wypusk 1 / W. Mozart ; red. K. Sorokin . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1969. - 66, [2] s. ;
29 cm . -Zawiera: 21 utworów z "Zeszytu nutowego W. A. Mozarta" ; 6 menuetów ; 3 menuety ; 8 menuetów ; 6 niemieckich tańców ; 4
kotradanse ; 4 nieckie tańce ; 6 niemieckich tańców . -3093
1297. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Fantazja d moll : na fortepian / Wolfgang Amadeus Mozart ; oprac. J. Hoomann, A. Rieger . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1950. - 12 s. ; 34 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 39) . -PWM - 560
1298. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Romanze : in As dur / W. A. Mozart ; rev. Richard Krentzlin . -[Nuty]. - Hamburg : Anton J. Benjamin. - 5 s. ; 30 cm . -(Musikalisches
Universum ; Nr 3790) . -A. J. B. 7020
1299. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Romanze : As dur / W. A. Mozart . -[Nuty]. - Berlin : Schlesinder'sche Buch- u. Musikhandlung, Rob. Forberg. - 6 s. ; 30 cm . -(Tonkunst :
Sammlung Berhünter Musikstücke : Klaviermusik) . -S. 6562a
1300. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Fantasie und Sonate : Nr 1. c moll : für das Pianoforte / W. A. Mozart ; hrsg. J. Moscheles . -[Nuty]. - Stuttgart : Stich, Druck und Verlag von
Eduard Hallberger. - 23 s. ; 30 cm . -(Hallberger's Pracht-Asugabe der Classiker Beethoven, Clementi, Haydn, Mozart) . -M. I.
1301. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Lieblingsstücke : für das Klavier / W. A. Mozart . -[Nuty]. - Leipzig : Verlag von Siegismund & Volkening. - 72 s. ; 30 cm . -Zawiera: Mozart's
alle 6 Sonaten in einem Hefte . -521
1302. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Adagio h moll : Klavier / W. A. Mozart ; rev. Fred. M. Voss . -[Nuty]. - Maizn : B. Schott's Söhne, [cop. 1914]. - 5 s. ; 34 cm . -(Edition Schott ;
0967) . -0967
1303. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Piano Sonatas : KV 279-283 / Wolfgang Amadeus Mozart ; Klara Würtz (piano) . -Utrecht, 1998. - płyta CD DDD, 73'04'' ; 12 cm . -(Piano
Sonatas ; Vol 1) . -99146
1304. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Piano Sonatas : KV 279-283 / Wolfgang Amadeus Mozart ; Klara Würtz (piamo) . -Utrecht, 1998. - płyta CD DDD, 73'04'' ; 12 cm . -(Brillant
Classics : Piano Sonatas / W . A. Mozart ; Vol 1) . -99146
1305. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Piano Sonatas : KV 284, KV 309, KV 310 / Wolfgang Amadeus Mozart ; Klara Würtz (piano) . -Utrecht, 1998. - płyta CD DDD, 58'14'' ; 12 cm
. -(Brillant Classics : Piano Sonatas / W . A. Mozart ; Vol 2) . -99147
1306. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Piano Sonatas : KV 332, KV 333, KV 457 / Wolfgang Amadeus Mozart ; Klara Würtz (piano) . -Utrecht, 1998. - płyta CD DDD, 55'35'' ; 12 cm
. -(Brillant Classics : Piano Sonatas / W . A. Mozart ; Vol 4) . -99149
1307. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Piano Sonatas : KV 533, KV 545, KV 570, KV 576 / Wolfgang Amadeus Mozart ; Klara Würtz (piano) . -Utrecht, 1998. - płyta CD DDD, 61'47'' ;
12 cm . -(Brillant Classics : Piano Sonatas / W . A. Mozart ; Vol 5) . -99149
1308. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
[6] Piano Concerto B dur : KV 238 ; [15] Piano Concerto B dur : KV 450 ; [27] Piano Concerto B dur : KV 595 / Wolfgang Amadeus Mozart ;
Pierre-Laurent Aimard, Chamber Orchestra of EuropeWarner Classics, 2005. - płyta CD DDD, 76'48'' ; 12 cm . -2564 62259-2
1309. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
[VI] Koncert Es dur : KV 268 : na skrzypce / Wolfgang Amadeus Mozart ; ed. Eugenia Umińska . -Wyciąg fortepianowy. - Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1988. - 40 s. ; 31 cm + głos (15 s.) . -ISBN 83-224-2655-0, PWM - 7865
1310. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
[15] Koncjert B dur = [Koncert Nr 15 B dur] : dlja fortjepiano s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / Wolfgang Amadeus Mozart ; oprac. A.
Goldenwiejzer . -[Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1954. - 48 s. ; 29 cm . -M. 12252 G.
1311. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
[24] Koncjert C dur = [Koncert Nr 24 C dur] : dlja fortjepiano s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / Wolfgang Amadeus Mozart ; oprac.
W, Bielow . -[Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa : Muzyka, 1967. - 58, [2] s. ; 29 cm . -4072
1312. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Sonata B dur : [na fortepian] / Wolfgang Amadeus Mozart . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1951. - 7 s. ;
29 cm . -4072
1313. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Koncjert A dur : [Koncert A dur] : dlja fortjepiano s orkjestrom = [na fortepian i orkiestrę] : KV 488 / Wolfgang Amadeus Mozart . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Moskwa : Muzyka, 1984. - 63 s. ; 29 cm . -12579
1314. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Klavierwerke. I, Sonaten / Wolfgang Amadeus Mozart ; neu rev. Heinz und Robert Scholz . -[Nuty]. - Wien : Universal Edition. - 186 s. ; 30
cm . -Zawiera: KV 279 ; KV 280 ; KV 281 ; KV 282 ; KV 283 ; KV 284 ; KV 309 ; KV 310 ; KV 311 ; KV 330 ; KV 331 ; KV 332 ; KV 333 ; KV 475 ;
KV 545 ; KV 570 ; KV 576 . -U. E. 11
1315. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
[3] Sonate : KV 281 : [Piano] / W. A. Mozart ; bearb. Theodor Prusse . -[Nuty]. - Franlfurt - Oder : Verlag Georg Bratfisch. - 16 s. ; 34 cm . (Musik-Perlen) . -G. B. 2359
1316. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Piano Concertos : KV 491, KV 40, KV 415 / Wolfgang Amadeus Mozart ; Derek Han (pano), Philharmonia Orchestra, Paul Freeman . -London,
1992. - płyta CD DDD, 69'29'' ; 12 cm . -(Mozart Piano Concertos ; 1) . -99477
1317. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Piano Concertos : KV 450, KV 413, KV 488 / Wolfgang Amadeus Mozart ; Derek Han (pano), Philharmonia Orchestra, Paul Freeman . London, 1992. - płyta CD DDD, 71'32'' ; 12 cm . -(Mozart Piano Concertos ; 2) . -99478
1318. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Piano Concertos : KV 467, KV 37, KV 503 / Wolfgang Amadeus Mozart ; Derek Han (pano), Philharmonia Orchestra, Paul Freeman . -London,
1992. - płyta CD DDD, 79'31'' ; 12 cm . -(Mozart Piano Concertos ; 3) . -99479
1319. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Piano Concertos : KV 271, KV 39, KV 414 / Wolfgang Amadeus Mozart ; Derek Han (pano), Philharmonia Orchestra, Paul Freeman . -London,
1992. - płyta CD DDD, 66'57'' ; 12 cm . -(Mozart Piano Concertos ; 4) . -99480
1320. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Piano Concertos : KV 453, KV 175, KV 238 / Wolfgang Amadeus Mozart ; Derek Han (pano), Philharmonia Orchestra, Paul Freeman . London, 1992. - płyta CD DDD, 71'55'' ; 12 cm . -(Mozart Piano Concertos ; 5) . -99481
1321. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Piano Concertos : KV 451, KV 246, KV 459 / Wolfgang Amadeus Mozart ; Derek Han (pano), Philharmonia Orchestra, Paul Freeman . London, 1992. - płyta CD DDD, 72'58'' ; 12 cm . -(Mozart Piano Concertos ; 6) . -99482
1322. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Piano Concertos : KV 466, KV 482 / Wolfgang Amadeus Mozart ; Derek Han (pano), Philharmonia Orchestra, Paul Freeman . -London,
1993. - płyta CD DDD, 65'22'' ; 12 cm . -(Mozart Piano Concertos ; 7) . -99483
1323. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Piano Concertos : KV 456, KV 537 / Wolfgang Amadeus Mozart ; Derek Han (pano), Philharmonia Orchestra, Paul Freeman . -London,
1995. - płyta CD DDD, 61'54'' ; 12 cm . -(Mozart Piano Concertos ; 8) . -99484
1324. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Piano Concertos : KV 449, KV 41, KV 595 / Wolfgang Amadeus Mozart ; Derek Han (pano), Philharmonia Orchestra, Paul Freeman . -London,
1993. - płyta CD DDD, 64'44'' ; 12 cm . -(Mozart Piano Concertos ; 9) . -99485
1325. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Adagio favori : Klavier / W. A. Mozart ; bearb. F. Bendel . -[Nuty]. - Maizn : B. Schott's Söhne. - 7 s. ; 34 cm . -(Edition Schott : Einzel Ausgabe
; Nr 0651) . -0651
1326. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
[Drei] graziöse Walzer : Piano / W. A. Mozart ; rev. Fred. M. Voss . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 4 s. ; 34 cm . -(Edition Schott : Einzel
Ausgabe ; Nr 0649) . -0649
1327. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Variationen B dur : für das Pianoforte / W. A. Mozart . -[Nuty]. - Berlin : Chez Ed. Bote & G. Bock. - 7 s. ; 34 cm . -(Collection des Oeuvres
Classiques) . -B. u. B. 1596
1328. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Sonate F dur : für das Pianoforte / W. A. Mozart ; bearb. Sigmunt Lebert . -[Nuty]. - Stuttgart ; Berlin : J. G. Cotta'sche Buchhandlung
Nachfolger. - 9, [1] s. ; 34 cm . -(Instruktive Ausgabe klassischer Klavierwerke) . -29. 4.
1329. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
[19] Sonate Es dur : KV 282 : [Klavier] / W. A. Mozart ; rev. Franklin Taylor . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 10, [1] s. ; 34 cm . -(Edition
Schott) . -0639
1330. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
[16] Sonate a moll : für das Pianoforte / W. A. Mozart ; bearb. Sigmunt Lebert . -[Nuty]. - Stuttgart ; Berlin : J. G. Cotta'sche Buchhandlung
Nachfolger. - 17, [1] s. ; 34 cm . -(Instruktive Ausgabe klassischer Klavierwerke : Sonaten und andere Werke für das Pianoforte von W. A.
Mozart ; 385) . -30
1331. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Eine kleine Nachtmusik : Piano 2 ms / W. A. Mozart . -[Wyciąg fortepianowy]. - Praha : Edition Artia. - 22 s. ; 31 cm . -H 2149
1332. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
[25] Koncjert C dur = [Koncert Nr 25 C dur] : dlja fortepiano s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / Wolfgang Amadeus Mozart . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1959. - 68 s. ; 29 cm . -M 16418 G
1333. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
[7] Trio : dlja fortepiano, skripki (ili klarnjeta) i al'ta = [na fortepian, skrzypce i altówke] / W. A. Mozart . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1967. 27 s. ; 29 cm + głosy: Violino, Clarinetto in B, Viola (po 6 s.) . -4545
1334. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
[12] Sonata : dlja fortepiano = [na fortepian] : KV 332 / Wolfgang Amadeus Mozart ; red. Gol'djenwjejzer . -[Nuty]. - Moskwa :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1949. - 26 s. ; 29 cm . -M. 7082 G.
1335. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
[12] Sonata : dlja fortepiano = [na fortepian] / Wolfgang Amadeus Mozart . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje
Izdatiel'stwo, 1949. - 26 s. ; 29 cm . -M. 7082 G.
1336. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
[Dwa] koncjerta = [Dwa koncerty] : dlja fortepiano s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / Wolfgang Amadeus Mozart ; red. L. Rojzman . [Wyciąg fortepianowy]. - [Moskwa] : Muzyka , 1965. - 82 s. ; 29 cm . -Zawiera: Koncert nr 1 : F dur ; Koncert nr 4 : G dur . -1485
1337. Müller, August Eberhard (1767-1817)
Kadenzen : zu acht berühmten Mozart Konzerten / August Eberhard Müller ; hrsg. Alfred Kreutz . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 30 s. ; 31
cm . -(Edition Peters ; Nr 4519) . -Zawiera: Kozert B dur : KV 456 ; Koncert F dur : KV 459 ; Konzert d moll : KV 466 ; Konzert Es dur : KV 482 ;
Konzert A dur : KV 488 ; Konzert c moll : KV 491 ; Konzert C dur : KV 503 ; Konzert D dur : KV 537 . -Edition Peters. 11473
1338. Murzin, W. Red.
P'jesy = [Utwory] / red. W. Murzin . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. - 39 s. ; 29 cm . -na fortepian . -1110
1339. Musorgski, Modest Pietrowicz (1839-1881)
Izbrannyje p'jesy = [Utwory wybrane] : dlja fortepiano = [na fortepian]. 2 / Modest Musorgski . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje
Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1952. - 53 s. ; 29 cm . -M 22579 G
1340. Musorgski, Modest Pietrowicz (1839-1881)
Izbrannyje p'jesy = [Utwory wybrane] : dlja fortepiano = [na fortepian]. 1 / Modest Musorgski . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje
Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1951. - 53 s. ; 29 cm . -21652
1341. Musorgski, Modest Pietrowicz (1839-1881)
Izbrannyje p'jesy = [Utwory wybrane] : dlja fortepiano = [na fortepian] / Modest Musorgski . -[Nuty]. - Moskwa : Izdatiel'stwo Muzyka,
1956. - 36 s. ; 29 cm . -1308
1342. Musorgski, Modest Pietrowicz (1839-1881)
Djetskije igry - ugolki = [Gry dziecięce - kąciki] : scherzo / M. Musorgskij . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo,
1952. - 11 s. ; 29 cm . -na fortepian . -23172
1343. Musorgski, Modest Pietrowicz (1839-1881)
Taleaux d'une exposition = [Obrazki z wystawy] : Piano / Modest Pietrović Musorgskij ; rev. Vaclav Holzknecht . -[Nuty]. - Praha, Orbis. - 35,
[1] s. ; 30 cm . -Zawiera: Promenade ; Gnomus ; Promenade ; Il vecchio Castello ; Promenade ; Tuileries ; Bydło ; Promenade ; Ballet de
poussins dans leurs coques ; Samuel Goldenberg & Schmuyle ; Promenade ; Limoges. Le Marches ; Catacombe. Con mortuis in lingua
mortua ; La cabene sur des pattes de poule ; La grande porte de Kiev . -EO 213
1344. Musorgski, Modest Pietrowicz (1839-1881)
Mussorgsky Album : for Piano / compiled by Bella György . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 60 s. ; 31 cm . -Zawiera: Childhodd memory
; Scherzo ; Impromptu passionne ; Children's game : scherzo ; Nurse and I : "From memories of childhood" nr 1 ; First punishment : "From
memories of childhood" nr 2 ; Reverie ; Bydlo : "Pictures from an exhibition" ; Hopak : "From the opera >Sorochintsy fair<" ; Gurzuf : "On
the southetn shore of the crimea" Nr 1 ; Capriccio : "On the southetn shore of the crimea" Nr 2 ; Meditation : Album leaf ; Tear ; The
seamstress . -Z. 7017
1345. Mussorgski, Modest
Klavierwerke. Band II, 13 Klavierstücke / Modest Mussorgski ; hrsg. Wjatscheslaw Karatygin . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel
Musikverlag, 1985. - 56 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 4204b) . -Zawiera: Scherzo ; Errinerung an die Kindheit Nr 1 : Die Amme und Ich ;
Errinerung an die Kindheit Nr 2 : Erste Strafe; Impromtu passionne ; Errinerung an die Kindheit Nr 3 ; Verschiedene Klavierstücke ;
Intermezzo ; Ein Kinderscherz ; Am Südufer der Krim ; Meditation ; Eine Träne ; Die Näherin ; In der Nähe des Südufers der Krim ; Im Dorf . Edition Breitkopf. 6946
1346. Musziel, G.
Szjestoj koncjert = [VI koncert] : dlja fortepiano s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / G. Musziel . -[Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa :
"Sowietskij Kompozytor", 1968. - 42 s. ; 29 cm . -5124
1347. Mycielski, Zygmunt
6 preludiów : na fortepian = 6 preludes pour piano / Zygmunt Mycielski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1955. - 15 s. ; 34 cm
. -PWM - 1864
1348. Nador, S.
Ausflug der Kinder : 2 Kinder Suite. Op. 26, In [bass] Schlüssel : Zwiete suite "Im Wurstl-Prater" / S. Nador . -[Nuty]. - Budapest ; Leipzig :
Nador Kalman Budapest - Leipzig, [copyright 1913]. - 11, [3] s. ; 34 x 27 cm . -(Magyar zenetár = Ungar. Musik-Bibliothek : Eine Sammlung
von populären Musikwerken) . -Zawiera: Op. 26, nr 1 : Man schaukelt ein bischen! ; Op. 26, nr 2 : Ein langsamer Tanz in der Csárda ; Op. 26,
nr 3 : Ein schneller Tanz in der Csárda ; Op. 26, nr 4 : Eine Fahrt auf der Grottenbahn . -Erste Suite "Im Circus" oznaczona jest op. 25 . -N. K.
2245
1349. Nador, S.
A mit a gyerekek szeretnek = Ce que les enfants aiment : Op. 19 / S. Nador . -[Nuty]. - Budapest ; Leipzig : Nador Kalman Budapest Leipzig. - 5, [3] s. ; 34 x 27 s. . -(Magyar zenetár = Ungar. Musik-Bibliothek : Eine Sammlung von populären Musikwerken) . -Zawiera: Op 19,
nr 1 : Játszani - Jouer ; Op 19, nr 2 : Tancolni - Danser ; Op. 19, nr 3 : Veszekendi - Chipoter ; Op. 19, nr 4 : Aludni - Dormir . -N. K. 1205
1350. Nador, S.
Ausflug der Kinder : 2 Kinder Suite. Op. 25, In [sopran] Schlüssel : Erste Suite "Im Circus" / S. Nador . -[Nuty]. - Budapest ; Leipzig : Nador
Kalman Budapest - Leipzig, [copyright 1913]. - 13, [3] s. ; 34 x 27 cm . -(Magyar zenetár = Ungar. Musik-Bibliothek : Eine Sammlung von
populären Musikwerken) . -Zawiera: Op. 25, nr 1 : Es marschieren die Lilipust-Soldaten ; Op. 25, nr 2 : Die Schlangenbändigerin tanzt ; Op.
25, nr 3 : Der Jongleur bei der Arbait ; Op. 25, nr 4 : Ponnypferdchen hopp-hopp-hopp! . -Zweite Suite "Im Wurstl-Prater" oznaczona jest
op. 26 . -N. K. 2244
1351. Natanson, W. A. Red.
P'jesy = [Utwory] : dlja fortepiano = [na fortepian] / zebrał i zred. W. Natanson . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1969. - 80 s. ;
29 cm . -(Radziecki Kompozytor - dzieciom ; Zeszyt 1) . -4958
1352. Natanson, W. A. Red.
Trzy utwory : Op. 65 nr 4-5, 7 / red. W. A. Natanson . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1953. - 17 s. ; 29
cm . -Zawiera: Trzy utwory : Op. 65 nr 4-5, 7 / Prokofiew. [W drjomie] / Miaskowskij. Echo / Czulaki. [Estafjeta] / Czumaki . -23335
1353. Natanson, W. A. Red.
Sbornik = [Zbiór] : Etjud i wirtuoznych p'jes russkich kompozitorow = [Etiud i utworów wirtuozowskich kompozytorów rosyjskich] : dlja
fortepiano = [na fortepian] / red. W. A. Natanson . -[Nuty]. - [Moskwa] : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1950. - 71 s. ; 29 cm
. -Zawiera utwory: Arienskiego (Op. 41, nr 1, 4; Op. 43, nr 4; Op. 67, nr 6; Op. 74, nr 2; Op. 74, nr 8); Pachulskiego (Op. 31, nr 2); Kopylowa
(Op. 39, nr 2); Liadowa (OP. 13, nr 1); Nikolajewa; Korieszczienki (Op. 1, nr 2); Glazunowa (Op. 54, nr 1); Balakiriewa . -M. 21119 G.
1354. Natanson, W. A. Red.
Sbornik = [Zbiór] : Etjud i wirtuoznych p'jes russkich kompozitorow = [Etiud i utworów wirtuozowskich kompozytorów rosyjskich] : dlja
fortepiano = [na fortepian] / red. W. A. Natanson . -[Nuty]. - [Moskwa] : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1951. - 91 s. ; 29 cm
. -Zawiera utwory: Rubinsteina, Glazunowa, Balakiriewa i innych . -M. 21417 G.
1355. Nawrocki, Stanisław H.
Taniec hiszpański : na fortepian / Stanisław H. Nawrocki ; oprac. Stanisław Szpinalski . -[Nuty]. - Warszawa : "Czytelnik", 1952. - 10 s. ; 34 cm
. -"Czytelnik" Nr 324
1356. Neal, Heinrich
Studie : [Op. 47] / Heinrich Neal . -[Nuty]. - Leipzig : Fritz Schubert jr., Leipzig. - 10 s. ; 34 x 27 cm . -(Deutsche Rapsodien : Drei
symphonische Klavierstücke / von Heinrich Neal ; No. 2) . -Fritz Schubert jr., Leipzig 2954
1357. Neupert, Edmund
Etiudy wybrane : na fortepian / Edmund Neupert ; red. Maria i Adam Riegerowie . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1959. - 49, [1] s. ;
31 cm
1358. Nicolai, Otto
Die lustigen Weiber von Windsor : komisch phantasische Oper in 3 Akte : Clavieraszug ohne Text / Otto Nicolai . -Wyciąg fortepianowy. Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 76 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 776) . -Collection Litolff. 776
1359. Niemann, Walter
Menuet und Bourree : für Klavier zu 2 Händen : Op. 111 / Walter Niemann . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 16 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ;
3859) . -Edition Peters. 10557
1360. Niemann, Walter
Hamburg : Ein Zyklus von 13 Charakterstücken : für Klavier zu 2 Händen : Op. 107 / Walter Niemann . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 30 s. ;
31 cm . -(Edition Peters ; 3856) . -Zawiera: Hafen ; Spuk ; Elternhaus ; Disput ; Matrosen ; A. D. 1600 ; Brahms' ; alter Michel ; Drehorgel ;
Laterne ; St. Paul ; Mondnacht ; Hymnus . -Edition Peters. 10492
1361. Niemann, Walter
Alt-China : Suite : Fünf Traumdichtungen : für Klavier zu 2 Händen : Op. 63 / Walter Niemann . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 26 s. ; 31 cm
. -(Edition Peters ; 3723) . -Zawiera: Die Glocken der Pagode : Präludium ; Chinese Nachtigal : Elegie ; Die Kleine Li-li-Tse : Scherzo-Caprice ;
Die heilige Barke : Notturno zum Totenfest ; Fest im Garten : Finale . -Edition Peters. 10195
1362. Niemann, Walter
Drehorgel : aus dem Zyklus Hamburg : für Klavier zu 2 Händen : Op. 107, nr 9 / Walter Niemann . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 3 s. ; 31
cm . -(Edition Peters ; 3864b) . -Edition Peters. 10655
1363. Niemann, Walter
Variationen : über ein altenglisches Menuett : für Klavier zu 2 Händen : Op. 118, nr 1 / Walter Niemann . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 11
s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 3869a) . -Edition Peters. 10799
1364. Niemann, Walter
Porzellan : Figuren aus berühmten Manufakturen : für Klavier zu 2 Händen : Op. 120 / Walter Niemann . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 31
s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 4349) . -Zawiera: Die Kleine Schäferin (Meissen) ; Tanzendes Englisches Bauernpaar (Old Chelsea) ; Athenischer
Opferreigen (Wien) ; Dänischer Frühling (Kopenhagen) ; Reisvögelchen (Japan) ; Der kleine Holländische Glockenturm (Delft) ; Beppo, der
Serenadensänger (Neapel) ; Jagtstück (Rosemthal) ; Madame La Marquis (Sevres) ; Der Gelbporzellane Obermandarin (China) ; Die Fontäne
von Sanssouci (Alt-Berlin) . -Edition Peters. 10832
1365. Niemann, Walter
Masken : Ein Zyklus von 20 kleinen Charakterstücken : für Klavier zu 2 Händen : Op. 59 / Walter Niemann . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. 31 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 3716) . -Zawiera: Präludium ; Chinesicher Manadarin ; Kokette ; Spanierin ; Johann Strauss ; Ludwig XIV ;
Russisches Mädchen ; Der Zaghafte ; Russischer Volkstänzer ; Der Winter ; Tarantellentänzer ; Debussy ; Der lustige Mijheer ; Schwarze
Larve; Grieg ; Der Biedermeier ; Der Jähzornige ; Schweizer Sennerin ; Italienische Pifferari ; Zum Schluss . -Edition Peters. 10185
1366. Niemann, Walter
Chinesische Nachtigal : Elegie : aus alt-China : für Klavier zu 2 Händen : Op. 62, nr 2 / Walter Niemann . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 4 s. ;
31 cm . -(Edition Peters ; 3864a) . -Edition Peters. 10195.8230
1367. Niemann, Walter
Moderne Tance : für Klavier zu 2 Händen : op. 115 / Walter Niemann . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 19 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 3865)
. -Zawiera: Blues ; Vals Boston ; Tempo di Charleston ; Tango ; Negertanz . -Edition Peters. 10640
1368. Niemann, Walter
Japan : Ein Zyklus [für] Piano solo : Op. 89 / Walter Niemann . -[Nuty]. - Leipzig : N. Simrock Musikverlag. - 29 s. ; 31 cm . -(Elite Edition ;
656) . -Zawiera: Das Teehaus ; Abenddämmerung am Meer ; Das Kirschblütenfest ; Der heilige Berg ; Tanz der Geischa . -14506
1369. Niemann, Walter
Schmetterling / Walter Niemann . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Kahnt Nachfolger, [Autorengesetz 1991]. - 3, [1] s. ; 34 x 29 cm . -(Schwarzwald Idyllen für Pianoforte / Walter Niemann ; Op. 21 nr 2) . -C. F. KAHNT Nachfolger, Leipzig 6315
1370. Niemann, Walter
Im Kinderland : [19] Stücke in fortschreitender Folge : für Klavier zu 2 Händen : op. 46 / Walter Niemann . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. 24 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 3507) . -Edition Peters. 10035
1371. Niemann, Walter. Oprac.
Alte Meister des Klavierspiels : für den praktischen Gebrauch / hrsg. Walter Niemann . -[Nuty]. - Leipzig : F. Peters. - 159 s. ; 31 cm . (Edition Peters ; 3173) . -Zawiera: Presto / Georg Böhm. Präludium, Rondeau, Sarabande / Johann Kaspar Ferdinand Fischer. Präludium und
Chaconne/ Johann Kaspar Ferdinand Fischer. Suite (Variationen) "Auff die Mayerin" / Johann Froberger. Zwei Sarabanden / Johann
Froberger. Toccata / Johann Froberger. Gigue / Varl Heinrich Graun. Capriccio "Cucu" / Johann Kaspar Kerll. Canzone / Johann Kaspar Kerll.
Polonaise, Menuet, La Lutine, La Gallarde / Johann Philipp Kirnberger. Courante, Gavotte, Gigue, Allegro für die Singuhr / Johann Philipp
Kirnberger. Partita / Johann Krieger. Präludium, Gigue, Bourree, Gavotte, Presto / Johann Kuhnau. Biblische Historie : "Der Streit zwischen
David und Goliath" / Johann Kuhnau. Menuet, La Badine, La Voltigeuse / Friedrich Wilhekm Marpurg. Allemande / Johann Mattheson. Zwei
Giguen / Johann Mattheson. Grosse Fuge / Johann Mattheson. Air, Menuet, Rigaudon / Gottlieb Muffat. Aria pastoralis variata / Fran Xaver
Murschhauser. La Gallarde, La Tendre, Sarabande, Gigue, Sonate / Christoph Nichelmann. Fugen über das "Magnificat" / Johann Pachelbel.
Passamezzo-Variationen / Samuel Scheidt. "The King's Hunting Jigg" / John Bull. "The Bells" / William Byrd. Rigaudon / Francois Couperin.
Le Coucou / Claude Daquin. Studio / Francesco Durante. Zwei Canzonen / Girolamo Frescobaldi. Sonate/ Baldassare Galuppi. Gavotte /
Louis Marchand. Gavotte / Giovanni Battista Martini. Sonate / Pietro Domenico Paradisi. Aria Allemagna con Variazioni / Alessandro
Poglietti. Musette et Rondeau, Rigaudon / Jean Philippe Rameau. Siciliano/ Domenico Scarlatti. Präludium, Aria, Gavotta / Domenico Zipoli
. -Edition Peters. 9106
1372. Niemira, Maria.
Jak zdobyć, rozwijać i utrzymać technikę pianistyczną / Maria Niemira . -Bydgoszcz : "Margrafsen", 2002. - 321, [6] s. : il. (gł. kolor.), nuty ;
23 cm . -Bibliogr . -ISBN 83-87070-29-7
1373. Niewiadomska, Barbara
Miniatury dziecięce : na fortepian / Barbara Niewiadomska . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1974. - 19, [1] s. : il. ; 23 x 22 cm
. -Edition Peters. 9106
1374. Nikolajewa, T.
Polifoniczjeskaja triada : dlja fortepiano / T. Nikolajewa . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1968. - 28 s. ; 29 cm . -Zawiera:
Preludija ; Arija ; Fuga . -4441
1375. Noskowski, Zygmunt
Step : Fortepian na 4 ręce / Zygmunt Noskowski ; oprac. Piotr Rytel . -[Nuty]. - Warszawa : Czytelnik, 1953. - 47, [3] s. ; 25 x 23 cm . (Muzyka Polska : Fortepian na cztery ręce) . -"Czytelnik" Nr 331
1376. Novak, Vitezslav. (1870-1949)
Sonata eroica : Op. 24 : Piano / Vitezslan Novak ; rev. Frantisek Rauch . -[Nuty]. - Praha : Orbis, [copyright 1951]. - 38 s. ; 31 cm . -EO 479
1377. Ogiński, Michał Kleofas
[Pięć] tańców na fortepian / Michał Kleofas Ogiński ; red. Regina Smendzianka . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1965. - 12,
[4] s. : il. ; 28 cm . -Zawiera: Tempo di Menuetto ; Quadrille ; Valse . -PWM - 5655
1378. Pabst, P.
Koncjertnaja parafraza = [Parafraza koncertowa] : iz opjery Czajkowskogo "Jewgjenij Onjegin" = [na tematy opery Czajkowskiego "Eugeniusz
Oniegin"] : Op. 81 / P. Pabst . -[Nuty]. - [Moskwa] : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1949. - 26, [1] s. ; 29 cm . -M. 19948 G.
1379. Pachernegg, Alois
Altsteyrische Spiel- und Tanzmusik : nach Originalmelodien / Alois Pachernegg . -[Nuty]. - Leipzig : Verlag Friedrich Hofmeister. - 11 s. ; 31
cm . -(Hofmeister Hausmusik ; 217) . -Zawiera: Bauernmarsch ; Tafelmusik ; Arie ; Altsteyrischer Walzer ; Ländler ; Bäuerischer Tanz . -10419
1380. Paciorkiewicz, Tadeusz (1916-1998)
Sonatina : na fortepian / Tadeusz Paciorkiewicz . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1954. - 20 s. ; 35 cm
1381. Paciorkiewicz, Tadeusz (1916-1998)
Melodie i rytmy : na fortepian. II / Tadeusz Paciorkiewicz ; il. Teresa Zabrzeska-Grzywacz . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1987. - 30, [2] s. ; 23 x 22 cm . -ISBN 83-224-2447-7, 10419
1382. Paderewski, Ignacy Jan (1860-1941)
Legenda nr 1 : z Miscellanea Op. 16 : na fortepian / Ignacy Jan Paderewski ; oprac. Zbigniew Drzewiecki . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1953. - 8 s. ; 34 cm . -PWM - 1158
1383. Paderewski, Ignacy Jan (1860-1941)
Pieśń miłosna : Chant d'amour z "Album de Mai" : op 10 nr 2 : na foretpian / Ignacy Jan Paderewski ; oprac. Stanisław Szpinalski . - [Nuty] . Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1952. - 4 s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 63)
1384. Paderewski, Ignacy Jan (1860-1941)
Album tatrzańskie : op. 12 : na fortepian / Ignacy Jan Paderewski ; oprac. Stanisław Szpinalski . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1955. - 29 s. ; 35 cm
1385. Paderewski, Ignacy Jan (1860-1941)
Kaprys = Caprice : z Humoresques de concert (a l'antique) op. 14 : na fortepian / Ignacy Jan Paderewski ; oprac. Stanisław Szpinalski . [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1953. - 8 s. ; 34 cm
1386. Paderewski, Ignacy Jan (1860-1941)
Introdukcja i toccata : op. 6 : na fortepian / Ignacy Jan Paderewski ; oprac. Stanisław Szpinalski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1954. - 14 s. ; 34 cm . -Zawiera: Introduction : Allegro maestoso ; Toccata : Allegro con fuoco . -PWM - 1614
1387. Paderewski, Ignacy Jan (1860-1941)
Wariacje = Theme varie z Miscellanea op. 16 : na fortepian / Ignacy Jan Paderewski ; oprac. Stanisław Szpinalski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1953. - 16 s. ; 34 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 65) . -PWM - 1099
1388. Paderewski, Ignacy Jan (1860-1941)
[I] Krakowiak : Danse polonaises : op. 5 : na fortepian / Ignacy Jan Paderewski ; oprac. Stanisław Szpinalski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1954. - 6 s. ; 34 cm . -PWM - 1351
1389. Paderewski, Ignacy Jan (1860-1941)
Sarabanda : na fortepian : z Humoresques de concert (a l'antique) : op. 14 / Ignacy Jan Paderewski ; oprac. Stanisław Szpinalski . -[Nuty]. Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1954. - 4 s. ; 34 cm . -PWM - 1301
1390. Paderewski, Ignacy Jan (1860-1941)
Intermezzo polacco : op. 14 nr 2 : na fortepian / Ignacy Jan Paderewski ; oprac. Stanisław Szpinalski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1955. - 10 s. ; 34 cm . -PWM - 1796
1391. Paderewski, Ignacy Jan (1860-1941)
Nokturn : z Miscellanea : op. 16 : na fortepian / Ignacy Jan Paderewski ; oprac. Zbigniew Drzewiecki . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1953. - 6 s. ; 34 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 93) . -PWM - 1215
1392. Paderewski, Ignacy Jan (1860-1941)
Najpiękniejszy Paderwski : na fortepian / Ignacy Jan Paderewski ; red. Zbigniew Śliwiński, Stanisław Szpinalski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 2002. - 72 s. ; 31 cm . -Zawiera: Danses polonaises, op. 5 nr 1 : Krakowiak ; Danses polonaises, op. 5 nr 2 : Mazurek ;
Danses polonaises, op. 5 nr 3 : Krakowiak ; Chants du voyageur, op. 8 nr 3 : Melodie ; Album de mai, op. 10 nr 2 : Chant d'amour ;
Humoresques de Concert, op. 14 nr 1 : Menuet ; Humoresques de Concert, op. 14 nr 6 : Cracovienne fantastique ; Miscellanea, op. 16 nr 1 :
Legende ; Miscellanea, op. 16 nr 2 : Melodie ; Miscellanea, op. 16 nr 3 : Theme varie ; Miscellanea, op. 16 nr 4 : Nocturne ; Miscellanea, op.
16 nr 6 : Un Moment musical ; Album Tatrzańskie : Nr 1 . -ISBN 83-224-0772-6, PWM - 10175
1393. Paderewski, Ignacy Jan (1860-1941)
Paderewski : Album per pianoforte / Ignacy Jan Paderewski ; ed. Zbigniew Śliwiński . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1973. 67, [4] s. : il. ; 28 cm . -Zawiera: Krakowiak : Op. 5, nr 1 ; Mazurek : Op. 5, nr 2 ; Krakowiak : Op. 5, nr 3 ; Melodie : Op. 8, nr 3 ; Chant
d'amour : Op. 10, nr 2 ; Menuet : Op. 14, nr 1 ; Cracovienne fantastique : Op. 14, nr 6 ; Legende nr 1 : Op. 16, nr 1 ; Melodie : Op. 16, nr 2 ;
Theme varie : Op. 16, nr 3 ; Nocturne : Op. 16, nr 4 ; Un Moment musical : Op. 16, nr 6 . -PWM - 7417
1394. Pankiewicz, Eugeniusz
Wariacje : na temat własny : op. 10 : na fortepian / Eugeniusz Pankiewicz ; oprac. Maria Wiłkomirska . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1953. - 22 s. ; 34 cm . -PWM - 1048
1395. Pankiewicz, Eugeniusz (1857-1898)
Mazurek : na fortepian / Eugeniusz Pankiewicz ; oprac. Stanisław Szpinalski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1953. - 7 s. ; 34
cm . -PWM - 1097
1396. Paradies, Pietro Domenico
Album per pianoforte (clavicembalo) / Pietro Domenico Paradies ; red. Zbigniew Śliwiński . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1980. - 90, [6] s. : il. ; 28 cm . -ISBN 83-224-1298-3, PWM - 8258
1397. Parcahaladze, M.
Tri p'jesy = [Trzy utwory] : dlja fortepiano = [na fortepian] / M. Parchaladze . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje
Izdatiel'stwo, 1952. - 9 s. ; 29 cm . -Zawiera: Taniec ; Etiuda ; Pandaruli . -23010
1398. Parlow, Edmund
Abendfrieden / Edmund Parlow . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Kahnt Nachfolger, [copyright 1912]. - 3, [1] s. ; 34 x 27 cm . -(Klavier - Musik /
Edmund Parlow ; Op. 103, nr 2) . -C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig 6481
1399. Parlow, Edmund
Melodie / Edmund Parlow . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Kahnt Nachfolger, [copyright 1912]. - 3, [1] s. ; 34 x 27 cm . -(Klavier - Musik / Edmund
Parlow ; Op. 103, nr 1) . -C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig 6481
1400. Parlow, Edmund
Am Mühlbach / Edmund Parlow . -[Nuty]. - Breslau : Julius Hainauer, Breslau. - 5, [1] s. ; 34 x 27 cm . -(Schlichte Weisen : Sechs kleine
Klvierstücke / von Edmund Parlow ; Op. 108, nr 2) . -J. 4794 H.
1401. Pawelec, Anna Maria
Lusterka : 21 ćwiczeń symetrycznych na Fortepian / Anna Maria Pawelec . -[Nuty]. - Wydwanictwo Muzyczne Contra, 2007. - 15, [1] s. ; 30
cm . -J. 4794 H.
1402. Penderecki, Krzysztof (1933- )
Psalmy Dawida : na chór mieszany i perkusję / Krzysztof Penderecki . -Partytura. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1969. - 47 s. ; 25 cm
. -Wydanie "kieszonkowe" . -PWM - 6893
1403. Penderecki, Krzysztof (1933- )
Passio et mors Domini nostri Iesu Christi secundum Lucam : na głosy solo, recytatora, chór chłopięcy, chór mieszny i orkiestrę symfoniczną /
Krzysztof Penderecki . -Partytura. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1974. - 108, [2] s. ; 25 cm . -Wydanie "kieszonkowe" . -PWM - 5677
1404. Perkowski, Piotr (1901-1990)
Łatwe utwory na fortepian / Piotr Perkowski ; il. Jacek Gaj . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1970. - 27, [1] s. : il. ; 23 x 22 cm
. -PWM - 6802
1405. Peters, Friedrich
Menuett / Friedrich Peters . -[Nuty]. - Berlin : Richard Kaun, [copyright MCMIX]. - 5, [1] s. ; 34 x 27 cm . -(Zwei Klavierstücke / komponiert
von Friedrich Peters ; Op. 11, nr 1) . -R. 1549 K.
1406. Pfeifer, Irena
Andiamo tutti alla atalla! : Canti di Natale e pastorali per pianoforte / Irena Pfeifer ; il. Alina Klaczyńska . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1980. - 29, [3] s. : il. ; 22 x 22 cm . -ISBN 83-224-1287-8, R. 1549 K.
1407. Pieper, Manfred
Swing und beat : Schwarz auf weiss / Manfred Pieper . -[Nuty]. - Leipzig : VEB Deutscher Verlag für Musik, 1978. - 123, [1] s. ; 30 cm . -R.
1549 K.
1408. Polini, Ed.
Blüte der Mandeln / Ed. Polini . -[Nuty]. - Breslau : Julius Hainauer. - 5, [4] s. ; 34 x 27 cm . -Blumen : für Klavier / von Ed. Polini (nach
Sprüchen von Fr. Rückert) ; Op. 39, nr 1 . -J. 4386 H.
1409. Polivka, Vladimir (1896-1948)
Akordy : Piano / Vladimir Polivka . -[Nuty]. - Praha : Stani nakladatelstvi krasne literatury, hudby a unemi, [copyright 1955]. - 23 s. ; 31 cm . H 206
1410. Poor, Vilmos
Az Alföld rózsái = Les roses de la "Puszta" : magyar ábránd = phantasie hongroise / Vilmos Poor ; przejżał Albert Heildlberg . -[Nuty]. Budapest ; Leipzig : Nador Kalman Budapest - Leipzig, [copyright 1913]. - 9, [3] s. ; 34 x 27 cm . -(Magyar zenetár = Ungar. Musik-Bibliothek :
Eine Sammlung von populären Musikwerken, mit biligen Pręisen) . -Nador Kalmar Budapest - Leipzig 1101
1411. Popławski, Marceli (1882-1948)
Wariacje : "Tydzień" / Marceli Popławski ; oprac. Maria Wiłkomirska . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1953. - 32 s. ; 35 cm
1412. Portnoff, Leo
Ungarische rapsodie : für das Klavier : op. 48 / Leo Portnoff ; revidiert von Oskar Cranz . -[Nuty]. - Leipzig : Aug. Cranz, Leipzig, [copyright
1912]. - 7 s. ; 34 x 27 cm . -C. 42898
1413. Portnoff, Leo
An den Frühling = Au printemps : Op. 60 / Leo Portnoff ; Reviediert von Oskar Cranz . -[Nuty]. - Leipzig : Aug. Cranz, Leipzig, [copyright
1912]. - 7, [1] s. ; 34 x 27 cm . -C. 42954
1414. Poulenc, Francis
Sonata : dlja fortepiano w 4 ruki = [na fortepian na 4 ręce] / F. Poulenc . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1967. - 20 s. ; 29 cm . -4927
1415. Poulenc, Francis
Koncert : dlja fortepiano i 18 instrumjentow = [na fortepian i 18 instrumentów] : pjerjelożenije dlja dwuh fortepiano awtora = [transkrypcja
na dwa fortepiany autora] / Francis Poulenc . -[Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa : Muzyka, 1966. - 51 s. ; 29 cm . -3673
1416. Powroźniak, Józef (1902-1989). Oprac.
Kameralna muzyka gitarowa / oprac. Józef Powroźniak . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1979. - 31, [1] s. ; 30 cm + głos:
Fortepian (7 s.) . -(Grajmy na gitarze ; Zeszyt VIII) . -Zawiera: Polonez / Paganini. Duet / Carulli. II Sonata / Paganini. Menuet / Diabelli.
Scherzo / Kummer. Menuet / Call. Polonez / Diabelli. Rondo / Diabelli. Walc / Weber . -ISBN 83-224-1043-3, PWM - 1417
1417. Prokofiew
Walc : na fortepian . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1954. - 11 s. ; 29 cm . -Zawiera: Walc : na fortepian
/ Prokofiew. Piatnaszki : na fortepian / Prokofiew. Preludium : na fortepian / Kabalewski . -24253
1418. Prokofiew, Sergiusz (1891-1953)
Izbrannyje p'jesy = [Utwory zebrane] : iz baljeta "Romeo i Dżul'etta" = [z baletu "Romeo i Julia"] : Op. 75 / Sergiusz Prokofiew . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1956. - 30, [2] s. ; 29 cm . -Zawiera: Scena : Op. 75, nr 2 ; Julia :
Op. 75, nr 4 ; Monteki i Kapuletti : Op. 75, nr 6 ; Merkuccio : Op. 75, nr 8; Romeo i Julia przed rozłąką : Op. 75, nr 10 . -25503
1419. Prokofiew, Sergiusz (1891-1953)
Djesjat' p'jes = [10 utworów] : dlja fortepiano = [na fortepian] : Op. 12, nr 1-10 / Sergiusz Prokofiew . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij
Kompozytor", 1967. - 47 s. ; 29 cm . -4200
1420. Prokofiew, Sergiusz (1891-1953)
Koncert nr 5 : dlja fortepiano c orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / Sergiusz Prokofiew ; [oprac. na dwa fortepiany autora] . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1963. - 71 s. ; 29 cm . -M. 30777 G.
1421. Prokofiew, Sergiusz (1891-1953)
[Czjetwjertaja] Sonata : dlja fortepiano = [na fortepian] : Op. 29 / Sergiusz Prokofiew . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1968. 28 s. ; 29 cm . -c 171 k
1422. Prokofiew, Sergiusz (1891-1953)
[Czjetwjertyj] koncjert = [Czwarty koncert] : dlja fortepiano (lewoj ruki) s orkiestrom = na fortepian (na lewą rękę) i orkiestrę : Op. 53 / S.
Prokofiew . -[Partytura]. - Moskwa : Muzyka, 1966. - 81 s. ; 29 cm . -3400
1423. Prokofiew, Sergiusz (1891-1953)
Dwa tanca = [Dwa tance] : iz baljeta "Skaz o kamjennom cwjetkje" = [z baletu "Opowieść o kamiennym kwiatku"] / S. Prokofiew . -[Nuty]. Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1956. - 23 s. ; 29 cm . -25411
1424. Prokofiew, Sergiusz (1891-1953)
Tri otrywka iz simfoniczjeskoj skazki dlja djetjej "Pjetja i wolk" = [Trzy urywki z symfonivznej bajki dla dzieci "Piotruś i wilk"] : Op. 67 / S.
Prokofiew . -[Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1954. - 21 s. ; 29 cm . -Zawiera: Piotruś i
ptaszek ; Kaczka ; Kot . -23679
1425. Prokofiew, Sergiusz (1891-1953)
Spacerek : z Op. 65 / S. Prokofiew . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1952. - 7 s. ; 29 cm . -Zawiera:
Spacerek : z Op. 65 ; Bajeczka : z Op. 65 ; Marsz : z Op. 65 . -21541
1426. Prokofiew, Sergiusz (1891-1953)
Prokofiev Album : for Piano . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 52 s. ; 31 cm . -Zawiera: Waltz : Op. 96, nr 1 ; Contresanse : Op. 96, nr 2 ;
Zholuska's Variation : Op. 102, nr 2 ; Quarrel : Op. 102, nr 3 ; National Dance : Op. 64/2, nr 2 ; Minuet : Op. 64/2, nr 4 ; Dance : Op. 64/3, nr
4 ; Romeo and Juliet : Op. 64/2, nr 6 . -Z. 8289
1427. Prokofiew, Sergiusz (1891-1953)
Wizje ulotne op. 22 : na fortepian / Sergiusz Prokofiew ; red. Zbigniew Drzewiecki . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1960. 35, [1] s. ; 31 cm . -PWM - 3966
1428. Prokofiew, Sergiusz (1891-1953)
[Achte] Sonate : für Klavier : op. 84 / S. Prokofjew . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 40 s. ; 31 cm . -(Edition Peters) . -E. P. 11911
1429. Prokofiew, Sergiusz (1891-1953)
Muzyka dziecięca : (dietskaja muzyka) : op. 65 : na fortepian / Sergiusz Prokofiew ; przejrz. i oplc. Zbigniew Śliwiński. - Wyd. 7 . -Kraków :
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1983. - 29, [1] s. ; 31 cm . -ISBN 83-224-2085-4
1430. Prosypalowoj, L. Red.
Etjudy i tehniczjeskije p'jesy = [Etiudy i utwory techniczne] : dlja fortepiano = [na fortepian] / red. L. Prosypalowoj . -[Nuty]. - Moskwa :
Izdatiel'stwo "Muzyka", 1974. - 71 s. ; 29 cm . -8361
1431. Prószyński, Stanisław
Pezzi facili : per pianoforte / Stanisław Prószyński ; il. Zofia Darowska . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1985. - 27, [1] s. : il. ;
23 x 22 cm . -ISBN 83-224-2250-4, 8361
1432. Przybylski, Bronisław Kazimierz (1941- )
Kącik z zabawkami / Bronisław Kazimierz Przybylski ; il. Janusz Wysocki . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1980. - 27, [1] : il. ;
23 x 22 cm . -ISBN 83-224-1131-6, 8361
1433. Ptaszyńska, Marta (1943- )
Mała fantazja meksykańska : Petite fantaisie mexicaine = Little mexican phantasy : per xylophone, 2 campanelli, 3 tom-tom, tamburo,
triangolo, tamburino, piatto sospeso, pianoforte / Marta Ptaszyńska . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1974]. - teka ; 30 cm +
partytura (10 s.), głosy: xylophone, triangolo, pianoforte, tamburino, piatto sospeso, tamburo, 3 tom - tom, campanelli II, campanelli I . (Biblioteka Zespołów Instrumentalnych)(La Biblioteca di Complessi Strumentali)
1434. Purcel, Henry (1659-1695)
Selected Pieces : for Piano / Henry Purcel ; ed. Jan Drath . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1969. - 25, [1] s. : il. ; 28 cm . Zawiera: Prelude ; Almand ; Hornpipe ; Corant ; Minuet ; A New Scotch Tune ; A New Ground ; Sefauchi's Farewell . -PWM - 5742
1435. Purcel, Henry (1659-1695)
Purcel Album : for piano. II / [Henry Purcel] ; [oprac.] Istvan Mariassy . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, [copyrigt 1977]. - 38, [2] s. ; 31
cm . -Zawiera: Suite Nr 3. ; Suite Nr 4. ; Suite Nr 6. ; Suite Nr 8. ; Prelude ; Minuet ; Song Tune ; Lesson ; Air ; Rigadoon ; Almand ; A Ground ;
Borry ; Hornpipe . -Z 8272
1436. Purcel, Henry (1659-1695)
Purcel Album : for piano. I / [Henry Purcel] ; [oprac.] Istvan Mariassy . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, [copyrigt 1975]. - 51, [1] s. ; 31 cm
. -Zawiera: Suite Nr 1. ; Suite Nr 2. ; Suite Nr 5. ; Suite Nr 7. ; Ground (Passacaglia) ; A Ground in Gamut (Chachonne); Toccata ; Prelude ;
Trumpet Tune ; Voluntary ; March ; Prelude ; Corant ; Minuet ; A New Scot Tune ; A New Irish Tune; Trumpet Tune ; Air ; Verse ; Lesson ;
The Qeen's Dolour ; Safauchi's Farewell . -Z 7553
1437. Purcel, Henry (1659-1695)
Izbrannyje klawirnyje coczinienia = [Zebrane utwory fortepianowe] / G. Persell . -[Nuty]. - Moskwa : Gosudarstwiennoje Muzykalnoje
Izdatielstwo, 1954. - 29 s. ; 29 cm . -Zawiera: Preludium ; Suita VI ; Cuita VII ; Suita VIII ; Aria ; Nowa melodia szkocka ; Nowa ziemia ;
Pożegnanie ; Allemanda ; Taniec marynarzy . -M. 24407 G.
1438. Rachmaninov, Sergiusz (1873-1943)
Wtoraja sjuita = [Druga Suita] : dlja dwuch fortepiano = [na dwa fortepiany] / S. Rachmaninow . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1968. - 83 s. ;
29 cm . -4792
1439. Rachmaninov, Sergiusz (1873-1943)
Eljegiczjeskoje trio = [Trio elegijne] : Nr 2 : d moll : dlja fortepiano, skripki i wiolonczjeli = [na fortepian, skrzypce i wiolonczelę] : Op. 9 / S.
Rachmaninow . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1956. - 100 s. ; 29 cm + głosy: Violino (12 s.), Violoncello
(12 s.) . -M 20346 G
1440. Rachmaninow
Barkarola : Op. 10, nr 3 / Rachmaninow. Impromptu : Op. 29, nr 1 / Chopin. Toccata / Luppow . -[Nuty]. - Moskwa : Izdatiel'stwo Muzyka,
1956. - 31, [1] s. ; 29 cm . -1033
1441. Rachmaninow, Sergiusz (1873-1943)
Prjeljudii = [Preludia] : dlja fortepiano = [na fortepian]. I / Sergiusz Rachmaninow . -[Nuty]. - Sankt-Pjetjerburg : Izdatiel'stwo "Kompozitor",
1993. - 55 s. ; 29 cm . -Zawiera: Op. 3, nr 2 ; Op. 23, nr 1-7 . -C 2026 K
1442. Rachmaninow, Sergiusz (1873-1943)
Muzykal'nyje momenty = [Moments musicaux] : dlja fortepiano = [na fortepian] / Sergiusz Rachmaninow . -[Nuty]. - Moskwa : Izdatiel'stwo
Muzyka, 1967. - 42 s. ; 29 cm. . -4854
1443. Rachmaninow, Sergiusz (1873-1943)
Rapsodia : na tjemu Paganini = [na temat Paganiniego] : dlja fortepiano c orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] : Op. 43 / Sergiusz
Rachmaninow . -[Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1950. - 88 s. ; 30 cm . -20321
1444. Rachmaninow, Sergiusz (1873-1943)
Koncert Nr 2 : dlja fortepiana s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / Sergiusz Rachmaninow . -[Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa :
Izdatiel'stwo Muzyka, 1963. - 95 s. ; 29 cm . -30653
1445. Rachmaninow, Sergiusz (1873-1943)
Koncert Nr 4 : dlja fortepiana s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / Sergiusz Rachmaninow . -[Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa :
Izdatiel'stwo Muzyka, 1963. - 80 s. ; 29 cm . -20652
1446. Rachmaninow, Sergiusz (1873-1943)
Koncert Nr 1 : dlja fortepiana s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] / Sergiusz Rachmaninow . -[Partytura]. - Moskwa : Izdatiel'stwo
Muzyka, 1965. - 146 s. ; 29 cm . -1313
1447. Rachmaninow, Sergiusz (1873-1943)
Koncert Nr 3 : dlja fortepiana s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] : Op. 30 / Sergiusz Rachmaninow . -[Partytura]. - Moskwa : Muzyka,
1965. - 138 s. ; 29 cm . -1200
1448. Rachmaninow, Sergiusz (1873-1943)
[Trjetij] Koncjert = [Trzeci Koncert] : dlja fortepiana s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] : Op. 30 / Sergiusz Rachmaninow . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Moskwa : Muzyka, 1946. - 79, [3] s. ; 33 cm . -1200
1449. Raff, Joachim
La Polka de la Reine : für Pianoforte solo : Op. 95 / Joachim Raff ; hrsg. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 15 s. ; 31 cm . (Edition Peters ; 1165) . -Edition Peters. 9581
1450. Raff, Joachim
Impromptu-Valse : pour Piano : Op. 94 / Joachim Raff ; nouvelle edition par Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 11 s. ; 31 cm . (Edition Peters ; 1164) . -Edition Peters. 6857
1451. Raff, Joachim
Cachoucha-Caprice : pour Piano : Op. 79 / Joachim Raff . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 13 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 1162) . -Edition
Peters. 9581
1452. Raff, Joachim
Fantasie - Polonaise : für Klavier : Op. 106 / Joachim Raff . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 13 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 1167) . -Edition
Peters. 8004
1453. Rakow, N.
Izbrannyje proizwiedienija = [Utwory zebrane] : dlja fortepiano = [na fortepian] / N. Rakow . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor",
1973. - 64 ; 29 cm . -Zawiera: Sześć utworów ; Dziesięć utworów na tematy narodowe ; Mała suita ; Siedem utworów . -C 2327 K
1454. Rakow, Nikolaj
24 p'jesy = [24 utwory] : we wsjech tonal'nostjach = [we wszystkich tonacjach] / Nikolaj Rakow . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1967. - 43 s. ;
29 cm . -4695
1455. Rakow, Nikolaj
Akwarjeli = [Akwarele] : djewjat' p'jes dlja fortepiano = [dziewięć utworów na fortepian] / Nikolaj Rakow . -[Nuty]. - [Moskwa] :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1957. - 38, [2] s. ; 29 cm . -23330
1456. Rameau, Jean-Philippe (1683-1764)
Utwory wybrane : na fortepian / Jean-Philippe Rameau ; red. Zbigniew Drzewiecki . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1966. 58, [2] s. : il. ; 28 cm . -Zawiera: Le Rappel des Oiseaux ; La Villageoise : Rondeau ; Les Niais de Sologne ; Les Tourbillons : Rondeau ; Les
Cyclopes : Rondeau ; Gavotte ; La Poule ; Les Sauvages ; L'Egyptienne . -PWM - 6068
1457. Rameau, Jean-Philippe (1683-1764)
Rameau Album : for piano / [J. Ph. Rameau] ; [oprac.] Istvan Mariassy . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, [copyright 1977]. - 52 s. ; 31 cm
. -Zawiera: Suite (1724) ; Les Nais de Sologne ; L'Indifferente ; Les Cyclopes (Rondeau) ; Gavotte ; La Poule ; L'Enharmonique ; L'Egyptienne ;
La Livri (Rondeau) ; L'Indiscrete (Rondeau) ; La Dauphine (1747) . -Z 8100
1458. Raube, Stanisława (1902-1980). Red.
Sonatiny : Wybór : na fortepian. II / red. Stanisława Raube . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1961. - 39, [1] s. ; 31 cm
1459. Raube, Stanisława (1902-1980). Red.
Sonatiny : wybór : na fort. 2 / red. Stanisława Raube. - Wyd. 9 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1988]. - 45, [2] s. ; 30 cm . -Z. 1 ogł.
pod hasłem: Raube Stanisława. - Zawiera sonatiny L. van Beethovena, J. A. Bendy, A. Diabellego, J. Haydna, L. Köhlera, F. Kuhlaua i L.
Schyttego, ronda J. N. Hummla i F. Kuhlaua, oraz scherza J. N. Hummla i A. E. Müllera . -ISBN 83-224-1796-9 (z. 2).- 83-224-1558-3 (całość)
1460. Raube, Stanisława (1902-1980). Red.
Etiudy dla dzieci : na fort. 1, red. Stanisława Raube. - [Wyd. 12] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1990]. - 31, [1] s. ; 30 cm . -Tyt.
równol. : Etüden für Kinder : für Klavier = Studies for children : for piano . -ISBN 83-224-1001-8 (całość).- 83-224-1930-9 (z. 1)
1461. Raube, Stanisława (1902-1980). Red.
Sonatiny : wybór : na fort. 1 / red. Stanisława Raube. - Wyd. 16 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1989]. - 42 s. ; 30 cm . -Na okł. tyt.
także ang., niem., fr. - Zawiera sonatiny J. A. André, C. Czernego, C. Gurlitta, C. Reineckego, F. Spindlera, D. Steibelta, rondo J. B. Wanhala i
wariacje F. Kuhlaua . -ISBN 83-224-1558-3 (całość).- 83-224-1559-1 (z. 1)
1462. Raube, Stanisława (1902-1980). Red.
Etiudy dla dzieci : na for. 2 / red. Stanisława Raube. - [Wyd. 11] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1990]. - 50, [2] s. ; 31 cm . -Tyt.
równol. : Etüden für Kinder : für Klvier " Studies for children : for piano . -ISBN 83-224-1001-8 (całość).- 83-224-1803-5 (z. 2)
1463. Raube, Stanisława (1902-1980). Red.
Etiudy dla dzieci : na fortepian / oprac. Stanisława Raube. - Wyd. 2 . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1957. - 38 s. ; 30 cm . zawiera etiudy: Berensa, Freya, Bertiniego i innych . -PWM - 2605
1464. Raube, Stanisława (1902-1980). Red.
Żabki : i inne utwory dla dzieci na fortepian / red. Stanisława Raube ; il. Barbara Brzozowska . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1986. - 30, [2] s. : il. ; 22 x 23 cm . -ISBN 83-224-1307-6, PWM - 2605
1465. Ravel, M.
Concerto : G dur : pour piano et orchestre / M. Ravel . -Partition. - Moscou : Editions Musique, 1967. - 97, [2] s. ; 22 x 17 cm . -Wydanie
"kieszonkowe" . -3923
1466. Ravel, Maurice
Concerto : pour la main gauche : en Re : puor piano et orchestre / Maurice Ravel . -Partition. - Moscou : Editions Musique, 1969. - 106 s. ;
22 x 17 cm . -Wydanie "broszurowe" . -5381
1467. Reger, Max
Sonatinen : für Klavier zu zwei Händen : Op. 89, nr 1-2 / Max Reger . -[Nuty]. - Berlin : Ed. Bote & G. Bock, [cop. 1905]. - 43 s. ; 30 cm . -B&B
17060
1468. Reger, Max
Kompositionen : für das Pianoforte : Op. 79 a / Max Reger . -[Nuty]. - Langensalza : Hermann Beyer & Söhne. - 9 s. ; 30 cm . -Zawiera:
Intermezzo ; Melodie . -863
1469. Reger, Max
[6] Intermezzi : Op. 45 : Piano solo. Heft 2, Nr 4 - 6 / Max Reger . -[Nuty]. - Wien ; Leipzig : Universal-Edition. - 20, [1] s. ; 34 cm . -(Universal
Edition ; Nr 1221) . -U. E. 1221
1470. Reger, Max
[Vier] Klavierstücke : [Klavier] / Max Reger . -[Nuty]. - Leipzig : Otto Junge, G. M. B. H.. - 15 s. ; 34 cm . -Zawiera: Romanze ; Improvisation ;
Nachtstück ; Perpetuum Mobile . -O. J. 5619
1471. Reinecke, Carl
Kleine Fantasiestücke : Op. 17 : für das Pianoforte / Carl Reinecke . -[Nuty]. - Leipzig : F. Whistling. - 19 s. ; 34 cm . -504
1472. Reinecke, Carl
Von der Wiege bis zum Grabe : Ein Cyklus von sechzehn Fantasienstücken : für Klavier 2 händig u. 4 händig : Op. 202 / Carl Reinecke . [Nuty]. - Leipzig : Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann, [cop. 1888]. - 5 s. ; 34 cm . -Zawiera: Ad Astra : Op. 202, nr 16 . -Z. 1366
1473. Reinecke, Carl
Biblische Bilder : für Klavier : Op. 220. Heft I / Carl Reinecke . -[Nuty]. - Leipzig : Jul. Heinr. Zimmermann, [cop. 1893]. - 15 s. ; 34 cm . Zawiera: Ruth und Boas : Op. 220, nr 1 ; Hagar und Ismael in der Wüste : Op. 220, nr 2 ; David mit der Harfe : Op. 220, nr 3 ; Jakobs Traum :
Op. 220, nr 4 . -Z. 2021
1474. Reinecke, Carl
Kadenzen : zur klassischen Pianoforte-Konzerte : Op. 87, nr 14 - 15 / Carl Reinecke . -[Nuty]. - Berlin ; Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 7 s. ; 34
cm . -Zawiera: Zum ersten Satze des Konzertes Nr 27 / W. A. Mozart. Zum letzen Satze Nr 27 / W. A. Mozart . -13183
1475. Reinecke, Carl
Kadenzen : Op. 87, nr 41 / Carl Reinecke . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 5 s. ; 34 cm . -(Klavier-Bibliothek) . -Zawiera: Cadenz zum
ersten Satze des Konzertes Nr 22 / W. A. Mozart . -Klav. Bibl. 22629
1476. Reinecke, Carl
Kadenzen : zur klassischen Pianoforte-Konzerte : Op. 87, nr 37 / Carl Reinecke . -[Nuty]. - Berlin ; Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 3 s. ; 34 cm . Zawiera: Kadenz zum zweiten Satze des Konzert Nr 9 / W. A. Mozart . -16711
1477. Reinecke, Carl
Kadenzen : zur klassischen Pianoforte-Konzerte : Op. 87, nr 15 / Carl Reinecke . -[Nuty]. - Berlin ; Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 3 s. ; 34 cm . Zawiera: Zum ersten Satze des Konzertes Nr 27 / W. A. Mozart . -13184
1478. Reinecke, Carl
Kadenzen : zur klassischen Pianoforte-Konzerte : Op. 87, 9 - 10 / Carl Reinecke . -[Nuty]. - Berlin ; Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 7 s. ; 34 cm
. -Zawiera: Konzert Nr 4 G dur : Op. 58 : erster u. lezter Satz / L. van Beethoven . -12253
1479. Reinecke, Carl
Kadenzen : zur klassischen Pianoforte-Konzerte : Op. 87, nr 19 / Carl Reinecke . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 5 s. ; 34 cm . Zawiera: Cadenz zum lezten Satze des Concertes Nr (B dur) / Mozart . -14334
1480. Reubke, Julius
Grosse Sonate für Pianoforte zu zwei Händen : b moll / Julius Reubke ; bearb. August Stradal . -[Nuty]. - Stuttgart : J. G. Cotta'sche
Buchhandlung Nachfolger. - 55 s. ; 30 cm . -(Edition Cotta : Neue Folge ; Nr 911) . -Zawiera: Grosse Sonate für Pianoforte zu zwei Händen : b
moll ; Grosse Sonate für die Orgel (der 94. Psalm) c moll : für Piano0foret zu Zwei Händen bearbeiten . -911
1481. Riakaszius, A.
Djewjat' p'jes = [Dziewięć utworów] : dlja fortepiano = [na fortepian] / A. Riakaszius . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1967. 15 s. ; 29 cm . -4563
1482. Rieger, Adam (1909-1998). Red.
Wybór utworów : na fortepian na 4 ręce . I / red. Adam Rieger. - Wyd. 3 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1963. - 25, [1] s. ; 24 x 34 cm
. -Zawiera: Andante z wariacjami G dur : op 3 nr 4 / Carl Maria Weber. Adagio z Sonaty G dur / Carl Maria Weber. Marsz dziecięcy G dur /
Franz Schubert. 4 landlery / Franz Schubert. Rondo G dur : z sonaty G dur / Carl Maria Weber
1483. Rieger, Adam (1909-1998). Red.
Wybór utworów : na fortepian na 4 ręce . II / red. Adam Rieger . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1956. - 39, [1] s. ; 24 x 34 cm . Zawiera: 6 utwor utwórów op. 10 / Carl Maria Weber. Andante con moto : z Grande sonate op 30 / Franz Schubert . Marsz es moll op. 40 nr
5 / Franz Schubert
1484. Rieger, Adam (1909-1998). Red.
Wybór drobnych utworów na fortepian : na 4 ręce / oprac. Adam Rieger . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1955. - 31 s. ; 25 x
34 cm . -Zawiera: Balik dziecięcy : Francaise : op. 130 nr 5 / Robert Schuman. Balik dziecięcy : Walc op. 130 nr 2 / Robert Schuman. Balik
dziecięcy : Ecossaise op. 130 nr 4 / Robert Schuman. 12 utworów na cztery ręce dla małych i dużych dzieci : Melodia : op. 85 nr 3 / Robert
Schumann. 12 utworów na cztery ręce dla małych i duzych dzieci : Pieśń wieczorna : op. 85 nr 12 / Robert Schumann. Zabawyc dziecięce :
Lalka - kołysanka : op. 22, nr 3 / Georges Bizet. Zabawy dziecięce : On i ona : op. 22, nr 11 / Georges Bizet. Walce op. 39 : nr 1, 2, 15, 16 /
Johannes Brahms . -PWM - 1827
1485. Rienskij, A.
Izbrannyje proizwiedienija = [Utwory zebrane] : dlja fortepiano = [na fortepian]. III / A. Rienskij . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje
Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1950. - 54 s. ; 29 cm . -Zawiera utwory z: Op 52, nr 2-4, 6; Op. 53, nr 2, 5; Op. 63, nr 1, 10 . -M 20860 G
1486. Rienskij, A.
Izbrannyje etjudy = [Zebrane etiudy] : dlja fortepiano = [na fortepian] / A. Rienskij . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. - 48 s. ; 29 cm . zawiera utwory z: Op. 19, nr 1; Op. 74, nr 1; Op. 74, nr 2; Op. 74, nr 5; Op. 25, nr 3; Op. 41, nr 1; Op. 42, nr 3; OP. 74, nr 6; Op. 74, nr 9 . 1536
1487. Romaszkowa, Zofia (1896-1974)
Zbiór etiud dla dzieci młodszych na fortepian / red. Zofia Romaszkowa . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1988. - 55, [1] s. ; 31
cm . -ISBN 83-224-1171-5, PWM - 6284
1488. Romaszkowa, Zofia (1896-1974). Red.
Etiudy na podwójne dźwięki : polskich kompozytorów współczesnych / red. Zofia Romaszkowa . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1959. - 40, [2] s. ; 31 cm
1489. Romaszkowa, Zofia (1896-1974). Red.
Etiudy fortepianowe : najcenniejszych autorów. Zeszyt 3 / zebrała i oprac. Zofia Romaszkowa . -[Nuty]. - Warszawa : "Czytelnik", 1950. - 62
s. ; 30 cm . -zawieraa etiudy: Moszkowskiego, Paderewskiego, Clementiego i innych . -Nr 42 "Czytelnik"
1490. Romaszkowa, Zofia (1896-1974). Red.
Etiudy fortepianowe : najcenniejszych autorów. Zeszyt 1 / zebrała i oprac. Zofia Romaszkowa . -[Nuty]. - Warszawa : "Czytelnik", 1951. - 64
s. ; 30 cm . -zawieraa etiudy: Berensa, Loeschhorna, Bertiniego i innych . -Nr 40 "Czytelnik"
1491. Romaszkowa, Zofia (1896-1974). Red.
Etiudy fortepianowe : najcenniejszych autorów. Zeszyt 5, Zbiór etiud trylowych / zebrała i oprac. Zofia Romaszkowa . -[Nuty]. - Warszawa :
"Czytelnik", 1951. - 55 s. ; 30 cm . -zawieraa etiudy: Cramera, Czernego, Clementiego i innych . -Nr 134 "Czytelnik"
1492. Rossini, Gioacchino
Le Regatta Veneziana : Nocturne / G. Rossini, F. Liszt . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 5 s. ; 30 cm . -(Collection Litolff : Liszt
Transcriptions pour Piano a 2 Mains) . -Collection Litolff. Nr 7691
1493. Rossini, Gioacchino
La Regata Veneziana : Notturno / G. Rossini, F. Liszt ; bearb. K. Klindworth . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [cop. 1910]. - 7 s. ; 30 cm . (Edition Schott : Einzel Ausgabe ; 06303) . -Edition Schott. Nr 06303
1494. Roszczina, Ludmiła. Oprac.
Wybrane utwory kompozytorów radzieckich : dla młodzieży : na fortepian / oprac. Ludmiła Roszczina . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1982. - 74 s. ; 31 cm . -zawiera utwory: Prokofiewa, Kabalewskiego, Eszpaja i innych . -PWM - 8313
1495. Rowley, Alec
[Vier] Spnatinen : Jahreszeiten : für Klavier zu 2 Händen : Op. 40 / Alec Rowley . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 31 s. ; 31 cm . -(Edition
Peters ; 4380) . -Zawiera: Frühling ; Sommer ; Herbst ; Winter . -Edition Peters. 11007
1496. Rowley, Alec
[30] melodische und rhytmische Studien : für Klavier zu 2 Händen. Op. 42, Nr 1-18 / Alec Rowley . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 31 s. ; 31
cm . -(Edition Peters ; 4383a) . -Edition Peters. 11148
1497. Rowley, Alec
[Sieben] Märsche : für Klavier zu vier Händen : Op. 47 / Alec Rowley . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 28 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ;
4386) . -Zawiera: Parademarsch ; Schottischer Pfeifermarsch ; Englischer Festmarsch ; Feierlicher Marsch ; Irischer Regimentsmarsch ;
Orientalischer Marsch ; Geschwindmarsch . -Edition Peters. 11309
1498. Rowley, Alec
Aus meinem Skizzenbuch : zehn kurze Klavierstücke : Op. 39 / Alec Rowley . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 23 s. : rys. ; 31 cm . -(Edition
Peters ; 4367) . -Zawiera: In der Maienzeit ; Aus dem Zwergenland ; Einsamkeit ; Herr Kasperle ; Frau Kasperle ; Kolumbine ist traurig; In der
Eisenbahn ; Mit Trommeln und Pfeifen ; Gute Nacht! . -Edition Peters. 10924
1499. Roziengauz, W. Red.
P'jesy zarubieżnych kompozytorow = [Utwory kompozytorów zagranicznych] : dlja fortepiano = [na fortepian] / red. W. Roziengauz . [Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1972. - 55 s. ; 29 cm . -zawiera utwory: Bartoka i innych . -C 2210 K
1500. Różycki, Aleksander (1855-1914)
Elementarna szkoła : ABC : na fortepian : op. 50 / Aleksander Różycki. - [Wyd. 14] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1990]. - 74, [2] s. ;
30 cm . -ISBN 83-224-1637-9
1501. Rubinstein, A.
Izbrannyje p'jesy = [Utwory wybrane] : dlja fortepiano = [na fortepian] / A. Rubinstein . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1968. - 68 s. ; 29 cm . Zawiera utwory z: Op. 3, nr 1-2; Op. 10, nr 22; Op. 16, nr 1; Op. 23, nr 2; Op. 26, nr 1; Op. 28, nr 1; Op. 44, nr 1; Op. 53 . -5235
1502. Rubinstein, Anton (1829-1894)
Kompositionen : für Klavier zu 2 Händen / Anton Rubinstein ; hrsg. Walter Niemann . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 79 s. ; 31 cm . (Edition Peters ; 3188) . -Zawiera: Melodie F dur : op. 3, nr 1 ; Reve angelique : op. 10, nr 22 ; Romanze Es dur : op. 44, nr 1 ; Barcarole g
moll : op. 50, nr 3 ; Valse : op. 82, nr 6 ; Polka : op. 82, nr 7 ; Barcarole a moll : op. 93, nr 4 ; Feramors ; Trot de Cavalerie ; Valse - Caprice ;
Grosse Etüde : op. 23, nr 2 . -Edition Peters. 10329
1503. Rubinstein, Artur (1887-1982)
[IV] Koncert : dlja fortepiano s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] ; Op. 45 / Artur Rubinstein ; red. G. Rojzamn . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Moskwa : Muzyka, 1962. - 95 s. ; 29 cm . -29483
1504. Rubinstein, Artur (1887-1982)
[III] Koncert : dlja fortepiano s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] ; Op. 45 / Artur Rubinstein ; red. G. Szarojew . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Moskwa : Muzyka, 1966. - 90 s. ; 29 cm . -3415
1505. Rudziński, Zbigniew (1935- ).
Kwartet : na 2 fortepiany i perkusję = Quartet : for 2 Pianos and Percussion / Zbigniew Rudziński . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1971. - teka ; 31 cm + partytura - faksymile autografu (23 s.), głosy: pianoforte (11 s.), batteria I - II (po 3 s.)
1506. Ruthardt, Adolf. Oprac.
Meister für die Jugend : Stücke für Klavier zu vier Händen / bearb. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 38 s. ; 23 x 31 cm . (Edition Peters ; 2754) . -Zawiera: Hochzeitmarsch : aus dem Sommernachtstraum / Mendelssohn. Lied ohne Worte / Mendelssohn.
Volkslied / Mendelssohn. Adagio : aus der Symphonie in a moll / Mendelssohn. Träumerei / Schumann. An den Sonnenschein / Schumann.
Abendlied / Schumann. Trauermarsch : aus dem Quintett Op. 44 / Schumann. Manfred / Schumann. Valse noble / Schumann . -Edition
Peters. 7946
1507. Rutkowski, Bronisław
Dziwuję się miła tobie : Suita : złożona z utworów dawnej muzyki polskiej : (z XVI w. i początku XVII w.) : na fortepian (klawesyn) / Bronisław
Rutkowski . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1951. - 16 s. ; 35 cm . -Zawiera: Taniec polski / Mikołaj Vallet. Courante / Jakóba Polaka.
Villanella / Adalbert Długoraj. Hajduk / Anonim z XVI w. Volta polonica / Anonim z XVII w
1508. Rybicki, Feliks
Koncert dla małych rąk : Op. 53 : na fortepian i orkiestrę / Feliks Rybicki . - wyciąg fortepianowy. - Wyd. 2 . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1971. - 42 s. ; 31 cm
1509. Rybicki, Feliks (1899-1978)
Etiudy na lewą rękę : na fortepian : op. 54. 2 / Feliks Rybicki . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1964. - 19, [1] s. ; 31 cm . -PWM
- 5440
1510. Rybicki, Feliks (1899-1978)
Ten nasz ogródeczek : czeskie i słowackie pieśni ludowe na fortepian / Feliks Rybicki ; il. Barbara Brzozowska . -[Nuty]. - Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1976. - 39, [1] s. : il. ; 23 x 22 cm . -PWM - 5440
1511. Rybicki, Feliks (1899-1978)
Mały modernista : na fortepian : Op. 23 / Feliks Rybicki ; il. Janusz Bruchnalski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1976. - 35, [1]
s. : il. ; 23 x 22 cm . -PWM - 5440
1512. Rymskij-Koraskow, Mikołaj (1844-1908)
Polifoniczjeskije piesy = [Utwory polifoniczne] : dlja fortepiano = [na fortepian] : fugi i fugetty / N. Rimskij-Korsakow . -[Nuty]. - Moskwa :
Gosudarstwiennoje Muzykalnoje Izdatielstwo, 1951. - 74 s. ; 29 cm . -M. 22061 G.
1513. Saint-Saens, C.
Dwa etiuda = [Dwie etiudy] : dlja fortepiano = [na fortepian] / C. Saint-Saens . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. - 11 s. ; 29 cm . -Zawiera:
Op. 111, nr 1 ; Op. 111, nr 5 . -2167
1514. Saint-Saëns, Camille
Wariacii = [Wariacje] : na tjemu Bjethowjena = [na temat Beethovena] : dlja dwuch fortepiano = [na dwa fortepiany] / C. Saint-Saens . [Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1965. - 56 s. ; 29 cm . -2192
1515. Saint-Saëns, Camille (1835-1921)
Izbrannyje p'jesy = [Utwory zebrane] : iz sjuity "Karnawal żiwotnyh" = [ze suity "Karnawał zwierząt"] : pjerjelożenije dlja dwuch fortepiano =
[transkrypcja na dwa fortepiany] / Camille Saint-Saëns . -[Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje
Izdatiel'stwo, 1957. - 45 s. ; 29 cm . -25903
1516. Saint-Saëns, Camille (1835-1921)
Koncert Nr 5 : dlja fortepiana s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] : Op. 103 / C[amille] Saint-Saens . -[Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1963. - 87 s. ; 29 cm . -M. 29667 G.
1517. Saint-Saëns, Camille (1835-1921)
Concert Nr 2 : pour piano et orchestre : g moll / C[amille] Saint-Saens . -Partition. - Moscou : Editions d'etat Musique, 1966. - 142, [2] s. ; 22
x 17 cm . -Wydanie "kieszonkowe" . -1495
1518. Samonow, A. Red.
Maljen'komu wirtuozu = [Małemu wirtuozowi] / red. A. Samonow . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1971. - 76 s. ; 29 cm . -C
1748 K
1519. Samonowa, A.
Polifoniczjeskije piesy sowietskich kompozytorow : dlja fortepiano. Tietrad' 1, IV - VI klassy dietskoj muzykalnoj szkoly / abrabotka: A.
Samonowa . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1968. - 32 s. ; 29 cm . -4754
1520. Sapożnikow, S. Red.
Ansambli junych skripaczjej = [Zespoły młodych skrzypków] / red. S. Sapożnikow . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowjetskij Kompozitor", 1971. - 59 s.
; 29 cm + głos: Skrzypce 1-3 (15 s.) . -C 2020 K
1521. Sartorio, Arnoldo
Am Frühlingsmorgen : (A spring morning) / Arnoldo Sartorio . -[Nuty]. - New - York : C. A. Gries, [copyright 1908]. - 5, [1] s. ; 34 x 27 cm . (Interessante Erzählungen am Clavier : zum Gebrauch neben Sonatinen von Clementi, Kuhlau etc. / komponiert von Arnoldo Sartorino ; Op.
797, nr 5) . -Zawiera: Frühlings Rückkehr : Op. 35 / Franz Rubens . -C. A. G. 29
1522. Sartorio, Arnoldo
Kornblume : (Anemone) / Arnoldo Sartorio . -[Nuty]. - New - York : C. A. Gries, [copyright 1908]. - 3, [1] s. ; 34 x 27 cm . -(Ein
Feldblumenstrauss : 6 Melodiöse Instructive Vortragsstücke : zum Gebrauch neben der Klavierschule Lebert&Stark Band 1 so wie jeder
anderen Klavierschule / komponiert von Arnoldo Sartorio ; Op. 799, nr 4) . -Zawiera: Geständnis : Op. 30 / Franz Rubens . -C. A. G. 22
1523. Sartorio, Arnoldo
Blumentraum : (The flower's dream) / Arnoldo Sartorio . -[Nuty]. - New - York : C. A. Gries, [copyright 1908]. - 5, [1] s. ; 34 x 27 cm . (Interessante Erzählungen am Clavier : zum Gebrauch neben Sonatinen von Clementi, Kuhlau etc. / komponiert von Arnoldo Sartorino ; Op.
797, nr 4) . -Zawiera: Frühlings Rückkehr : Op. 35 / Franz Rubens . -C. A. G. 28
1524. Sartorio, Arnoldo
Die schöne Zigeunerin : (The pretty gipsy girl) / Arnoldo Sartorio . -[Nuty]. - New - York : C. A. Gries, [copyright 1908]. - 5, [1] s. ; 34 x 27 cm
. -(Interessante Erzählungen am Clavier : zum Gebrauch neben Sonatinen von Clementi, Kuhlau etc. / komponiert von Arnoldo Sartorino ;
Op. 797, nr 3) . -Zawiera: Frühlings Rückkehr : Op. 35 / Franz Rubens . -C. A. G. 27
1525. Sawa, Marian (1937-2005)
Utwory na fortepian. 1 / Marian Sawa . -[Nuty]. - Warszawa : Towarzystwo im Mariana Sawy, 2007. - 58, [10] : faks. ; 30 cm . -Zawiera:
Preludium i fuga ; Cztery etiudy ; Wariacje ; Miniatury ; Toccata ; Prelud stylizowany . -TMS
1526. Sawa, Marian (1937-2005)
Utwory na fortepian. 2 / Marian Sawa . -[Nuty]. - Warszawa : Towarzystwo im Mariana Sawy, 2007. - 48, [4] s. : faksym. ; 30 cm . -Zawiera:
Scherzino ; Trzy mazurki ; Sonata Ha-Fis ; Trzy elegie na organy lub fortepian ; Rapsod ; Trzy obertaski . -TMS
1527. Sawicka, Wiera (1904-1992). Red.
Etiudy na fortepian. 1 / red. Wiera Sawicka, Gabriela Stempniowa . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1985. - 16 s. ; 30 cm . -ISBN 83224-1464-1 (całość).- 83-224-2272-5 (z. 1)
1528. Sawicka, Wiera (1904-1992). Red.
Etiudy na fortepian. 5 / red. Wiera Sawicka, Gabriela Stempniowa . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1964. - 36 s. ; 30 cm . ISBN 83-224-1464-1 (całość).- 83-224-1167-7 (z. 4)
1529. Sawicka, Wiera (1904-1992). Red.
Etiudy na fortepian. 4 / red. Wiera Sawicka, Gabriela Stempniowa. - Wyd. 6 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1990]. - 32 s. ; 30 cm . ISBN 83-224-1464-1 (całość).- 83-224-1167-7 (z. 4)
1530. Sawicka, Wiera (1904-1992). Red.
Etiudy : na fortepian. 3 / W. Sawicka, G. Stempniowa . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1978. - 30 s. ; 31 cm . -PWM - 6174
1531. Sawicka, Wiera (1904-1992). Red.
Etiudy : na fortepian. 2 / W. Sawicka, G. Stempniowa . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1994. - 23 s. ; 31 cm . -ISBN 83-2241465-X, PWM - 4982
1532. Scarlatti, Domenico (1685-1757)
Dwie sonaty : na fortepian / Domenico Scarlatti ; oprac. Emma Altberg . -[Nuty]. - Warszawa : "Czytelnik", 1950. - 8 s. ; 30 cm . -Nr 96
"Czytelnik"
1533. Scarlatti, Domenico (1685-1757)
Sonatas : K 428-475 / Domenico Scarlatti ; Pieter-Jean Belder (harps.) . -2007. - 3 płyty CD DDD, 69'04''-62'23''-66'37'' ; 12 cm . -(Scarlatti :
Complete Sonatas ; Vol X) . -93575-1/3
1534. Scarlatti, Domenico (1685-1757)
Sonatas : K 476-519 / Domenico Scarlatti ; Pieter-Jean Belder (harps.) . -2007. - 3 płyty CD DDD, 64'30''-72'11''-67'27'' ; 12 cm . -(Scarlatti :
Complete Sonatas ; Vol XI) . -93576-1/3
1535. Scarlatti, Domenico (1685-1757)
Sonatas : K 520-555 / Domenico Scarlatti ; Pieter-Jean Belder (harps.) . -2007. - 3 płyty CD DDD, 61'64''-61'15''-42'10'' ; 12 cm . -(Scarlatti :
Complete Sonatas ; Vol XII) . -93576-1/3
1536. Scarlatti, Domenico (1685-1757)
[Pjatnadcat'] Sonat = [Piętnaście sonat] : Nr 61-75 : dlja fortepiano = [na fortepian] / Domenico Scarlatti ; red. A. W. Gol'djenwjejzer . [Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1952. - 69 s. ; 29 cm . -22192
1537. Scarlatti, Domenico (1685-1757)
Izbrannyje proizwiedienija = [Utwory zebrane] : dlja fortepiano = [na fortepian] / Domenico Scarlatti ; red. I. Okrainjec . -[Nuty]. - Moskwa :
Muzyka, 1956. - 55 s. ; 29 cm . -Zawiera: Etiuda ; Sonatina ; Gawot ; Bouree ; Sonata ; Fugetta ; Menuet ; Gigue . -2364
1538. Scarlatti, Domenico (1685-1757)
Wybór sonat : na fortepian. Zeszyt I / Domenico Scarlatti ; red. Zbigniew Drzewiecki . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1952. - 56 s. ; 35
cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 56)
1539. Scarlatti, Domenico (1685-1757)
Wybór sonat : na fortepian. Zeszyt II / Domenico Scarlatti ; red. Zbigniew Drzewiecki . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1952. - 48 s. ; 35
cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 57)
1540. Scarlatti, Domenico (1685-1757)
Wybór sonat : na fortepian. Zeszyt III / Domenico Scarlatti ; red. Zbigniew Drzewiecki . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1956. - 58, [2]
s. ; 35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 143)
1541. Scarlatti, Domenico (1685-1757)
Klavierstücke : in Form von suiten gruppiert / Domenico Scarlatii ; hrsg. Hans Bülow . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 67 s. ; 31 cm . (Edition Peters ; Nr 277) . -Zawiera: Suita G dur ; Suita f moll ; Suita D dur . -Edition Peters. 8161
1542. Scarlatti, Domenico (1685-1757)
Sonaten : für Klavier in drei Bänden. Band I / Domenico Scarlatti ; hrsg. Herman Keller und Wilhelm Weismann . -[Nuty]. - Leipzig : Edition
Peters. - 151, [3] s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 4692a) . -Zbiór zawiera 50 sonat . -E. P. 11801
1543. Scarlatti, Domenico (1685-1757)
Sonaten : für Klavier in drei Bänden. Band III / Domenico Scarlatti ; hrsg. Herman Keller und Wilhelm Weismann . -[Nuty]. - Leipzig : Edition
Peters. - 176 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 4692c) . -Zbiór zawiera 50 sonat . -E. P. 11803
1544. Scarlatti, Domenico (1685-1757)
Sonaten : für Klavier in drei Bänden. Band II / Domenico Scarlatti ; hrsg. Herman Keller und Wilhelm Weismann . -[Nuty]. - Leipzig : Edition
Peters. - 176 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 4692b) . -Zbiór zawiera 50 sonat . -E. P. 11802
1545. Scarlatti, Domenico (1685-1757)
Ausgewählte Klavierstücke. I / [Domenico] Scarlatti ; Ausw. Bela Bartok . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, [copyright 1950]. - 21, [3] s. ;
31 cm . -Z. 2632
1546. Scarlatti, Domenico (1685-1757)
Meisterwerke der Klavierliteratur. II / [Domenico] Scarlatti ; Ausw. Bela Bartok . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, [copyright 1950]. - 23 s.
; 31 cm . -Z. 2633
1547. Schäffer, Bogusław
Muzyka fortepianowa / Bogusław Schäffer . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1960. - 59 s. ; 31 cm . -PWM - 4124
1548. Scharwenka, Philipp
Von vergangenen Tagen : fünf Phantasiestücke für Pianoforte zu zwei Händen : Op. 72. Heft I / Philipp Scharwenka . -[Nuty]. - Leipzig :
Breitkopf & Härtel. - 15 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 3221) . -Zawiera: Nr 1 h moll ; Nr 2 A dur . -V. A. 3221
1549. Scharwenka, Philipp
Von vergangenen Tagen : fünf Phantasiestücke für Pianoforte zu zwei Händen : Op. 72. Heft II / Philipp Scharwenka . -[Nuty]. - Leipzig :
Breitkopf & Härtel. - 19 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 3222) . -Zawiera: Nr 3 d moll ; Nr 4 B dur ; Nr 5 E dur . -V. A. 3222
1550. Scharwenka, Xaver
Konzert nr 2 c moll : für Pianoforte zu zwei Händen : Op. 56 / X[aver] Scharwenka . -[nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 57 s. ; 31 cm . -V.
A. 3398
1551. Scharwenka, Xaver
Polnische Tänze : für Pianoforte : Op. 40 / Xaver Scharwenka . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 15 s. ; 31 cm . -(edition Peters ; 2038) . Edition Peters. 6481
1552. Scheidt, Samuel (1587-1654)
Liedvariationen für Klavier : (auch für Cembalo oder Orgel) / Samuel Scheidt ; hrsg. Wolfgang Auler . -[Nuty]. - Meizn : B. Schott's Söhne. 28 s. ; 31 cm . -(Edition Schott ; 2828) . -Zawiera: Ach, du feiner Reiter ; Wehe, Windgen, wehe ; Also geht's, also steht's . -B. S. S. 35948
1553. Schmitt, A.
Ćwiczenia przygotowawcze : op. 16 : na fortepian / A. Schmitt . -[Nuty]. - Kraków : Wydawn. A. Dąbrowiecki. - 15 s. ; 34 cm . -A. D. 5
1554. Schmitz, Manfred
Jazz Parnass : 44 Stücke für Klavier zu vier Händen. Band 3 / Manfred Schmitz . -[Nuty]. - Leipzig : VEB Deutscher Verlag für Musik, 1979. 151 s. ; 30 cm . -A. D. 5
1555. Schönberg, Arnold (1874-1951)
Klavierstück : Op. 11, nr 2 / Arnold Schönberg ; hrsg. Ferruccio Bussoni . -[Nuty]. - Wien : "Universal-Edition", cop. 1910. - 9 s. ; 31 cm . (Universal-Edition ; 2992) . -U. E. 2992
1556. Schubert
Sbornik sjed'moj = [Zbiór siedmiu (utworów)] . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1956. - 11 s. ; 29 cm . Zawiera: Ecossaises / Schubert. Menuet / Schubert. Taniec sielski / Schubert. Piosenka sycylianska : Op. 68, nr 10 / Schumann. Śmiały
jeździec : Op. 68, nr 7 / Schumann. Śnieżynki / Stojanow. Utwór na temat bułgarski / Goliemow . -25642
1557. Schubert, Franz (1797-1828)
Ekspromt = [Impromptu] : B dur : dlja fortepiano = [na fortepian] : Op. 142, nr 3 / Franz Schubert . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje
Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1950. - 9 s. ; 29 cm . -M. 7497 G.
1558. Schubert, Franz (1797-1828)
Sonata : A dur : Op. 120 : dlja fortepiano = [na fortepian] / Franz Schubert ; red. A. Jegorow . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje
Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1951. - 32 s. ; 31 cm . -21527
1559. Schubert, Franz (1797-1828)
Trio Nr 1 : dlja fortepiano, skripki i wiolonczjeli = [na fortepian, skzypce i wiolonczelę] : Op. 99 / F. Schubert . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka,
1968. - 56 s. ; 29 cm + głosy: Violino (23 s.), Violoncello (20 s.) . -4473
1560. Schubert, Franz (1797-1828)
Impromtu : c moll : Op. 90, nr 1 / Franz Schubert . -[Nuty]. - Berlin : Schesinger'sche Buch u. Musikhandlung. - 7 s. ; 34 cm . -(Instruktive
Ausgaben mit erläutern Anmerkungen und Fingersatz) . -S. 5798 (1)
1561. Schubert, Franz (1797-1828)
Valses nobles : Op. 77 : Klavier / Fr. Schubert ; rev. Fred. M. Voss . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 7 s. ; 34 cm . -(Edition Schott : Einzel
Ausgabe ; Nr 0929) . -0292
1562. Schubert, Franz (1797-1828)
Fantaisie : Op. 15 : pour Piano a 2 mains / Fr Schubert ; rev. Clemens Schultze . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 26 s. ; 34
cm . -(Collection Litolff ; Band 45) . -Collection Litolff. Band 45, nr 1
1563. Schubert, Franz (1797-1828)
Allegretto : [Klavier] / F. Schubert ; ed. Heinrich Germer . -[Nuty]. - Leipzig : Bosworth & Co. - 4 s. ; 34 cm . -(Bosworth's Collegiate Calssics /
edited by Heinrich Germer, Graham P. Moore, etc.) . -B. & Co. 938
1564. Schubert, Franz (1797-1828)
Militärmarsch : Piano : Op. 51, nr 1 / Franz Schubert ; leicht bearb. Richard Krentzlin . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 4 s. ; 34 cm . (Edition Schott ; 08260) . -Edition Schott. 08260
1565. Schubert, Franz (1797-1828)
Duet : dlja skripki i fortjepiano = [na skrzypce i fortepian] : Op. 162 / F. Schubert . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje
Izdatiel'stwo, 1952. - 21 s. ; 29 cm + głos: Violino (10 s.) . -23061
1566. Schubert, Franz (1797-1828)
Grosse Fantasie : Op. 15 : Symphonisch bearbeitet für Piano und Orchester / Franz Schubert ; bearb. Franz Liszt . -Pianostimme. - Leipzig :
Aug. Cranz. - 35 s. ; 34 cm . -C. S. 17.233 I.
1567. Schubert, Franz (1797-1828)
Impromptus : Op. 142, nr 3 : B dur : [Klavier] / Franz Schubert . -[Nuty]. - Berlin : Schlesinder'sche Buch- u. Musikhandlung. - 9 s. ; 34 cm . (Instruktive Ausgaben mit erläutern Anmerkungen und Fingersatz) . -S. 7612 (3)
1568. Schubert, Franz (1797-1828)
Impromptus : Op. 90, nr 1 : c moll : [Klavier] / Franz Schubert . -[Nuty]. - Berlin : Schlesinder'sche Buch- u. Musikhandlung. - 7 s. ; 34 cm . (Instruktive Ausgaben mit erläutern Anmerkungen und Fingersatz) . -S. 5798 (1)
1569. Schubert, Franz (1797-1828)
[4] Impromtus : Op. 142, nr 4 : f moll : Klavier / Franz Schubert ; rev. O. Thümer . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [1918]. - 13 s. ; 34 cm
. -(Edition Schott : Einzel Ausgabe ; Nr 0694) . -Gedruckt im Jahre 1918 auf Kriegspapier . -0694
1570. Schubert, Franz (1797-1828)
[12] Walzer : aus Op. 18 : [Klavier] / Franz Schubert ; hrsg. Fred. M. Voss . -[Nuty]. - Maizn : B. Schott's Söhne, [cop. 1913]. - 7 s. ; 34 cm . 0701
1571. Schubert, Franz (1797-1828)
Sonate : Nr 5 fis moll (ergänzt) / Franz Schubert ; bearb. Walter Rehberg . -[Nuty]. - Leipzig : Steingräber Verlag, [cop. 1928]. - 24 s. ; 34 cm
. -(Edition Steingräber ; Nr 2580) . -2384
1572. Schubert, Franz (1797-1828)
Sonate : Nr 9 f moll (ergänzt) / Franz Schubert ; bearb. Walter Rehberg . -[Nuty]. - Leipzig : Steingräber Verlag, [cop. 1927]. - 23 s. ; 34 cm . (Edition Steingräber ; Nr 2584) . -2388
1573. Schubert, Franz (1797-1828)
Sonate : Nr 6 H dur Op. 147 / Franz Schubert ; bearb. Walter Rehberg . -[Nuty]. - Leipzig : Steingräber Verlag, [cop. 1930]. - 24 s. ; 34 cm . (Edition Steingräber ; Nr 2581) . -2385
1574. Schubert, Franz (1797-1828)
[16] deutsche Tänze und 2 Ecossaisen : Op. 33 : Piano / Franz Schubert ; rev. Fred. M. Voss . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [cop.
1913]. - 7 s. ; 34 cm . -(Edition Schott ; Nr 0703) . -0703
1575. Schubert, Franz (1797-1828)
Menuett : h moll : Op. 78, nr 3 : [Klavier] / Franz Schubert . -[Nuty]. - Berlin : Schlesinder'sche Buch- u. Musikhandlung. - 3 s. . -(Instruktive
Ausgaben mit erläutern Anmerkungen und Fingersatz) . -S. 5799
1576. Schubert, Franz (1797-1828)
Impromptu As dur : Op. 90, nr 4 : Piano / Fr. Schubert ; rev. O. Thümer . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [cop. 1914]. - 11 s. ; 30 cm . (Edition Schott : Einzel Ausgabe ; 0689) . -0689
1577. Schubert, Franz (1797-1828)
Soirees de Vienne : Valses - Caprices : Nr 9 / Fr. Schibert, Fr. Liszt . -[Nuty]. - Leipzig : August Cranz. - 7, [1] s. ; 30 cm . -C. 22720
1578. Schubert, Franz (1797-1828)
Soirees de Vienne : Valses - Caprices : Nr 7 / Fr. Schibert, Fr. Liszt . -[Nuty]. - Leipzig : August Cranz. - 7, [1] s. ; 30 cm . -C. 22720
1579. Schubert, Franz (1797-1828)
Impromtus : Op. 90, nr 1 : c moll / Franz Schubert . -[Nuty]. - Berlin : Schlesinder'sche Buch- u. Musikhandlung. - 7 s. ; 30 cm . -S. 5798 (1)
1580. Schubert, Franz (1797-1828)
Sonate A dur : Op. 120 / Fr. Schubert ; rev. F. Taylor . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [cop. 1972]. - 17 s. ; 30 cm . -0664 1/2
1581. Schubert, Franz (1797-1828)
Menuet h moll : Op. 78, nr 3 / Franz Schubert . -[Nuty]. - Berlin : Schesinger'sche Buch u. Musikhandlung. - 3 s. ; 30 cm . -S. 5799
1582. Schubert, Franz (1797-1828)
Menuet : Op. 78, nr 3 / Franz Schubert . -[Nuty]. - Berlin : Schlesinder'sche Buch- u. Musikhandlung. - 3 s. ; 30 cm . -S. 5799
1583. Schubert, Franz (1797-1828)
Menuetto : aus Op. 78 / Franz Schubert ; F. Brissler . -[Nuty]. - Belrin : Carl Simon. - 3 s. ; 30 cm . -C. S. 806
1584. Schubert, Franz (1797-1828)
Moment musical : Op. 94, nr 6 : [Klavier] / Franz Schubert ; rev. Theodor Veidl . -[Nuty]. - Reichenberg : Edmund Ullman Verlag. - 4 s. ; 31
cm . -6
1585. Schubert, Franz (1797-1828)
Märsche : Piano solo / Franz Schubert ; bearb. Max Josef Beer . -[Nuty]. - Wien : "Universal-Edition". - 71 s. ; 31 cm . -(Universal-Edition ;
547) . -Zawiera: Trois grandes marches heroiques : Op. 27 ; Six grandes marches : Op. 40 ; Trois marches militares : Op. 51 ; Grande marche
funebre d'Alexander I : Op. 55 ; Grande marche heroique : Op. 66 ; Deux marches caracteristiques : Op. 121; Marche tiree du
Divertissement hongrois : Op. 54 ; Kondermarsch : Op. posth. . -U. E. 547
1586. Schubert, Franz (1797-1828)
Sonate Nr 4 : E dur : [für Klavier] / Franz Schubert ; hrsg. Walter Rehberg . -[Nuty]. - Lepzig : Steingräber Verlag, cop. 1928. - 28 s. ; 31 cm . (Edition Steingräber : Fr. Schubert Sämtliche Klaviersonaten ; 2579) . -Edition Steingräber. 2383
1587. Schubert, Franz (1797-1828)
Polonaises et Fantaisie : pour Piano a 4 mains / Franz Schubert ; rev. Louis Köhler . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 25 s. ;
31 cm . -(Collection Litolff ; 148) . -Zawiera: Six Polonaises : Op. 61 ; Quatre Polonoanises : Op. 75 ; Fantaisie : Op. 103 . -Collection Litolff.
148
1588. Schubert, Franz (1797-1828)
[Zwei] scherzi : für Klavier / Franz Schubert ; rev. Bela Bartok . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, [copyright 1950]. - 11 s. ; 31 cm . -Z. 2869
1589. Schubert, Franz (1797-1828)
[Trois] grandes Marches heroiques / Fr[anz] Schubert ; rev. Clemens Schultze . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 13 s. ; 31 cm
. -(Collection Litolff : Fr. Schubert : Compositions pour Piano a 4 Mains ; 8162) . -Collection Litolff. 148_2
1590. Schubert, Franz (1797-1828)
Grande Marche funebre : c moll : Op. 55 / Fr[anz] Schubert . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 9 s. ; 31 cm . -(Collection
Litolff : Fr. Schubert : Compositions pour Piano a 4 Mains ; 10) . -Collection Litolff. 148
1591. Schubert, Franz (1797-1828)
Klavier-quintett : (Forellenquintett) : Op. 114 / Franz Schubert . -[Partytura]. - Leipzig : Edition Peters. - 87 s. ; 19 cm . -(Edition Peters ; 518)
. -Wydanie "kieszonkowe" - Taschenpartitur . -W. Ph. V. 375
1592. Schubert, Franz (1797-1828)
Symphonie VIII : [Niedokończona : h moll] / Franz Schubert ; arr. Karel Solc . -[Nuty]. - Praha : Orbis, [copyright 1950]. - 23 s. ; 31 cm . -EO
145
1593. Schubert, Franz (1797-1828)
Klaviersonate B dur : Nachgelassenes Werk / Franz Schubert ; hrsg. Conrad Ansorge . -[Nuty]. - Berlin : Verlag Ullstein. - 44 s. ; 31 cm . (Tonmeister-Ausgabe ; 108) . -T. A. 108
1594. Schubert, Franz (1797-1828)
Schubert Album : für Klavier . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 63 s. ; 31 cm . -Zawiera: Erste Walzer : Op. 9/a ; Valses sentimentales :
Op. 50 ; Valses nobles : Op. 77 ; Fragment aus der Balettmusick "Rosamunde" : Op. 26 ; Moment Musical : Op. 94, nr 3 ; Scherzo B dur ;
Ecossaise Op. 18 ; Ecossaises : Op. 33 ; Deutsche Tänze : Op. 33 ; Militärmarsch : Op. 51, nr 1 ; Ständchen ; Impromptu Es dur : Op. 90, nr 2 ;
Impromptu As dur : Op. 142, nr 2 ; Menuetto : Op. 78 . -Z. 4628
1595. Schubert, Franz (1797-1828)
Fantasie C dur : Wanderer-Fantasie : D 760 / Franz Schubert ; hrsg. Paul Badura-Skoda . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 28, XII s. ; 31
cm . -(Wiener Urtext Edition ; UT 50010) . -UT 50010
1596. Schubert, Franz (1797-1828)
Grosser Trauermarsch beim Tode Alexanders I : Op. 55 : pour Piano a 2 mains / Franz Schubert . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's
Verlag. - 5 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 3) . -Edition Litolff. 2095
1597. Schubert, Franz (1797-1828)
Tänze : für Piano solo / Franz Schubert ; zusammengest. Alice Friedlaender . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Petrs. - 68 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ;
150) . -Zawiera: Walzer : op. 9a ; Walzer : op. 9b ; Walzer und Ecossaisen : aus op. 18a ; Deutsche Tänze und Ecossaisen : op. 33 ; Valses
sentimentales : aus op. 50 ; Hommage aux belles Viennoises : op. 67 ; Valses nobles : op. 77 ; Grätzer Walzer : op. 91a ; Lezte Walzer : aus
op. 127 ; Ländler : aus op. 171 ; Ländler : op. posth. ; Menuette : op. posth. ; Trio . -Edition Peters. 6696
1598. Schubert, Franz (1797-1828)
Schubertalbum : Samlung belibter Stücke für Pianofforte solo / Franz Schubert . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 51 s. ; 31 cm . -(Edition
Peters ; 1825) . -Zawiera: Thema aus dem B dur Impromtu : Op. 142, nr 3 ; Scherzo : Op. posth. ; Moment musical : Op. 94, nr 3 ; Andante
aus der A dur Sonate : Op. 120 ; Walzer : aus Op. 9a ; Thema aus der c moll Sonate : Op. posth. ; Thema aus dem d moll Quartett ; Valses
nobles : aus Op. 77 ; Marche militaire : Op. 51, nr 1 ; Deutsche Tänze : aus Op. 33 ; Thema aus dem Oktett : Op. 166 ; Marche heroique : Op.
40, nr 2 ; Menuett aus dem a moll Quartett : Op. 29 ; Andante aus dem C dur Symphonie ; Menuett : aus dem Oktett Op. 166 ; Moderato :
aus der h moll Symphonie ; Entre - Akt und Balletts : aus Rosamunde ; Lied : Die Forelle ; Lied : Auf dem Wasser zu singen ; Lied : Ständchen
. -Edition Peters. 9208
1599. Schubert, Franz (1797-1828)
Werke für Klavier : zu zwei Händen. III, Sonaten III und Stücke / Franz Schubert ; hrsg. Max Pauer . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel
Musikverlag, 1985. - 140 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 4223) . -Zawiera: Sonate c moll : D 958 ; Sonate A dur : D 959 ; Sonate B dur : D 960
; Fünf Klavierstücke : D 459/459A . -Edition Breitkopf. 29777
1600. Schubert, Franz (1797-1828)
Werke für Klavier : zu zwei Händen. VI, Tänze II / Franz Schubert ; hrsg. Max Pauer . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel Musikverlag. - 98,
[1] s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 4226) . -Zawiera: Zwölf Ländler : Op. 171 ; Siebzehn Ländler ; Acht Ländler ; Zwölf Deutsche Tänze und
fünf Ecossaisen ; Deutscher und Ecossaise ; Zwölf Wiener Deutsche ; Sechs deutsche Tänze ; Drei deutsche Tänze ; Zwei deutsche Tänze ;
Kotilion ; Galopp und Ecossaisen ; Grätzer Galopp ; Acht Ecossaisen ; Sechs Ecossaisen ; Acht Ecossaisen ; wanzig Menuetten ; Menuett ;
Trio als velorener Sohn eines Menuetts . -Edition Breitkopf. 29780
1601. Schubert, Franz (1797-1828)
Werke für Klavier : zu zwei Händen. II, Sonaten II / Franz Schubert ; hrsg. Max Pauer . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel Musikverlag,
1986. - 121 - 240 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 4222) . -Zawiera: Sonate H dur : D 575 : Op. 147 ; Sonate a molol : D 537 : Op. 164 ; Sonate
E dur : D 157 ; Sonate C dur : D 279 ; Sonate As dur : D 557 ; Sonate e moll : D 566 ; Sonate C dur : D 840 . -Edition Breitkopf. 29776
1602. Schubert, Franz (1797-1828)
Werke für Klavier : zu zwei Händen. I, Sonaten I / Franz Schubert ; hrsg. Max Pauer . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel Musikverlag,
1986. - 120 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 4221) . -Zawiera: Sonate a moll : D 854 : Op. 42 ; Sonate D dur : D 850 : Op. 53 ; Sonate A dur : D
664 : Op. 120 ; Sonate Es dur : D 568 : Op. 122 ; Sonatea moll : D 784 : Op. 143 . -Edition Breitkopf. 29775
1603. Schubert, Franz (1797-1828)
Werke für Klavier : zu zwei Händen. VII, Kleinere Stücke / Franz Schubert ; hrsg. Max Pauer . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel
Musikverlag. - 85, [1] s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 4227) . -Zawiera: Adagio und Rondo : Op. 145 ; Zehn Variationen ; Variationen : über
thema von Anselm Hüttenbrenner ; Variation : über einer Walzer von Ant. Diabelli ; Andante ; Klavierstück in A dur ; Adagio ; Allegretto ;
Drei Klavierstücke ; Zwei Scherzi ; Albumblatt ; Marsch in E dur . -Edition Breitkopf. 29781
1604. Schubert, Franz (1797-1828)
Symphonien : für Pianoforte zu vier Händen / Franz Schubert ; bearb. Hugo Urlich . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 174 s. ;
23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 1892) . -Zawiera: C dur Symphobie ; Tragische Symphonie : c moll ; B dur Symphonie ; h moll Symphonie . Edition Peters. 7258
1605. Schubert, Franz (1797-1828)
C dur Symphonie : für Pianoforte zu vier Händen / Franz Schubert ; arr. Hugo Urlich . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 79 s. ;
23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 127) . -Edition Peters. 7258
1606. Schubert, Franz (1797-1828)
h moll Symphonie : für Pianoforte zu vier Händen / Franz Schubert ; bearb. Hugo Urlich . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 27
s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 768) . -Edition Peters. 8628
1607. Schubert, Franz (1797-1828)
Duos, Trios, Quartette, Quintette, Oktett und Symphonien : für Pianoforte zu vier Händen / Franz Schubert ; bearb. Hugo Urlich . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 114 s. ; 23 x 31 cm . -Zawiera: Forellenquintet : Op. 114 ; Streichquintett : Op. 163 . -Edition Peters.
8074
1608. Schubert, Franz (1797-1828)
Duos, Trios, Quartette, Quintette, Oktett und Symphonien : für Pianoforte zu vier Händen / Franz Schubert ; bearb. Hugo Urlich . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 90 s. ; 23 x 31 cm . -Zawiera: Quartett a moll : Op. 29 ; Quartett d moll ; Op. posth. . -Edition Peters.
8073
1609. Schubert, Franz (1797-1828)
Sämtliche Tänze : für Pianoforte zu vier Händen / Franz Schubert ; arr. Hugo Urlich . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 124 s. ; 23 x 31 cm . Zawiera: Walzer : Op. 9a ; Walzer : Op. 9b ; Walzer und Ecossaisen : Op. 18 a ; Ländler und Ecossaisen : Op. 18b ; Deutsche Tänze und
Ecossaisen : Op. 33 ; Galopp und Ecossaisen : Op. 49 ; Valses sentimentales : Op. 50a ; Valses sentimentales : Op. 50b ; Hommage aux belles
Viennoises : Op. 67 ; Valses nobles : Op. 77 ; Grätzer Walzer : Op. 91a ; Grätzer Galopp : Op. 91b ; Lezte Walzer : Op. 127 . -Edition Peters.
7913
1610. Schubert, Franz (1797-1828)
Märsche : für Klavier zu vier Händen / Franz Schubert . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 108 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 749) . Zawiera: Trois marches heroiques : Op. 27, nr 1 - 3 ; Six marches heroiques : Op. 40, nr 1 - 6 ; Trois marches militaires: Op. 51, nr 1 - 3 ;
Grande marche funebre : Op. 55 ; Grande marche heroique : op. 66 ; Deux marhes caracteristiques : Op. 121, nr 1 - 2 ; Marche tiree du
Divertissement hongrois : Op. 54 ; Kindermarsch : Op. posth. . -Edition Peters. 8480
1611. Schubert, Franz (1797-1828)
Trios : für Klavier zu 4 Händen / Franz Schubert ; bearb. Hugo Urlich . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 116 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ;
770) . -Zawiera: Trio Op. 99 ; Trio Op. 100 . -Edition Peters. 9387
1612. Schubert, Franz (1797-1828)
Originalkompositionen : für Klavier zu 4 Händen. Band III / Franz Schubert . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 136 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition
Petrs ; 155c) . -Zawiera: Fantasie : Op. 103 ; Grand Rondeau : Op. 107 ; Deux Marches caracteristiques : Op. 121 ; Rondeau : Op. 138 ; Grand
Duo (Sonate) : Op. 140 ; Allegro : Op. 144 ; Fugue : Op. 152 . -Edition Peters. 10059
1613. Schubert, Franz (1797-1828)
Adagio und Rondo : für Klavier, Violine, Viola und Violoncell / Franz Schubert . -[Partytura]. - Leipzig : C. F. Peters. - 35 s. ; 31 cm + głos:
Violoncello (4 s.) . -Edition Peters. 9261
1614. Schubert, Franz (1797-1828)
Sonaten : für Klavier zu 2 Händen. Band II, Nr 7 - 11 / Franz Schubert ; hrsg. Louis Köhler, Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. 271, [1] s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 488b) . -Zawiera: Sonate op. 42 : a moll ; Sonate op. 53 : D dur ; Sonate op. 120 : A dur ; Sonate op.
122 : Es dur ; Sonate op. 143 : a moll ; Sonate op. 147 : H dur ; Sonate op. 164 : a moll ; Sonate op. posth. : c moll ; Sonate op. posth. : A dur
; Sonate op. posth. : B dur ; (Fantasie etc.) op. 78 : G dur . -Edition Peters. 10060
1615. Schubert, Franz (1797-1828)
Märsche : für Klavier zu zwei Händen / Franz Schubert ; bearb. S. Jadassohn . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 67 s. ; 31 cm . -(Edition Peters
; Nr 726) . -Zawiera: Trois marches heroiques : Op. 27, nr 1 - 3 ; Six marches heroiques : Op. 40, nr 1 - 6 ; Trois marches militaires: Op. 51, nr
1 - 3 ; Grande marche funebre : Op. 55 ; Grande marche heroique : op. 66 ; Deux marhes caracteristiques : Op. 121, nr 1 - 2 . -Edition
Peters. 7819
1616. Schubert, Franz (1797-1828)
Tänze : für Klavier zu 2 Händen / Franz Schubert ; rev. Walter Niemann . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Petrs. - 76 s. ; 31 cm . -(Edition Peters : Die
Klassiker des Klaviers. Schubert : Werke in 5 Bänden ; Nr 150) . -Zawiera: Walzer : op. 9a ; Walzer : op. 9b ; Walzer und Ecossaisen : aus op.
18a ; Deutsche Tänze und Ecossaisen : op. 33 ; Valses sentimentales : aus op. 50 ; Hommage aux belles Viennoises : op. 67 ; Valses nobles :
op. 77 ; Grätzer Walzer : op. 91a ; Lezte Walzer : aus op. 127 ; Ländler : aus op. 171 ; Ländler : op. posth. ; Menuette : op. posth. ; Trio . Edition Peters. 10679
1617. Schubert, Franz (1797-1828)
Impromptu : na fortepian : op. 142 nr 4 / Franz Schubert ; oprac. Stanisław Szpinalski . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1954. - 14 s. ;
35 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 116)
1618. Schubert, Franz (1797-1828)
Dwa Impromptus : op. 90 nr 2 i 4 : na fortepian / Franz Schubert ; opr. Jan Hoffman i Adam Rieger . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1948. - 15 s. ; 34 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 22) . -PWM - 274
1619. Schubert, Franz (1797-1828)
Moments musicaux : na fort. : op. 94 / Franz Schubert ; red. Jan Hoffman, Adam Rieger . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1984. - 23,
[1] s. ; 31 cm . -(Musica Viva : antologia dzieł i arcydzieł muzyki dawnej i nowej : Muzyka Instrumentalna Solowa) . -ISBN 83-224-2191-5
1620. Schubert, Franz (1797-1828)
2 scherza : na fortepian / Franz Schubert ; red. Jan Hoffmann i Adam Rieger. - Wyd. 3 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1966]. - 8 s. ;
30 cm
1621. Schubert, Franz (1797-1828)
4 impromptus : Op. 90. na fort. / Franz Schubert ; red. Jan Hoffman, Adam Rieger. - Wyd. 5 [właściwie 6] . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1977. - 35, [1] s. ; 35 cm
1622. Schumann, Clara
[5] Kadenzen : für Klavier zu 2 Händen / Clara Schumann . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 27 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 3629) . -Zawiera:
Kadenz zu Beethoven : Konzert Op. 37 c moll ; Kadenz zu Beethoven : Konzert Op. 58 G dur : Satz I ; Kadenz zu Beethoven : Konzert Op. 58
G dur : Satz III ; Kadenz zu Mozart: Konzert KV 466 d moll : Satz I ; Kadenz zu Mozart: Konzert KV 466 d moll : Satz III . -Edition Peters. 10118
1623. Schumann, Robert (1810-1856)
Trios : für Pianoforte ; Violine, Violoncell : Op. 63, Op. 80, Op. 110 / Robert Schumann ; rev. Alfred Dörffel . -[Partytura]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 137 s. ; 31 cm . -Zawiera: Trio d moll : Op. 63 ; Trio F dur, Op. 80 ; Trio g moll ; Op. 110 . -Edition Peters. 7025
1624. Schumann, Robert (1810-1856)
Albumblätter : zwanzig Klavierstücke zu zwei Händen : Op. 124 / Robert Schumann ; hrsg. Clara Schumann ; neu durchges. Wilhelm Kempff
. -[Nuty]. - Leipzg : Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1981. - 25, [2] s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 2695) . -Zawiera: Impromtu ; eides Ahnung
; Scherzino ; Walzer ; Phantasientanz ; Wiegenliedchen ; Ländler ; Leid ohne Ende ; Impromptu ; Walzer ; Romanze ; Burla ; Larghetto ;
Vsion ; Walzer ; Schlummerlied ; Elfe ; Botschaft ; Phantasienstück; Kanon . -Edition Breitkopf. 29938
1625. Schumann, Robert (1810-1856)
Klavierwerke. VI / Robert Schumann ; hrsg. Clara Schumann ; neu durchges. Wilhlm Kempff . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel
Musikverlag. - 120 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 2622) . -Zawiera: Bunte Blätter : Op. 99 ; Drei Phantasienstücke : Op. 111 ; Drei
Klaviersonaten für die Jugend : Op. 118 ; Albumblätter : Op. 124 ; sieben Stücke in Fughettenform : Op. 126 ; Gesänge der Frühe : Op. 133
. -Edition Breitkopf. 29936
1626. Schumann, Robert (1810-1856)
Andante und Variationen : Op. 46 : für Pianoforte zu 4 Händen / Robert Schumann ; arr. Theodor Kirchner . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. 21 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 2354) . -Edition Peters. 7046
1627. Schumann, Robert (1810-1856)
Streichquartette : Op. 41 : für Klavier zu vier Händen / Robert Schumann ; bearb. Theodor Kirchner . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 110 s. ;
23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 2352) . -Zawiera: Quartett a moll : Op. 41, nr 1 ; Quartett F dur : Op. 41, nr 2 ; Quartett A dur : Op. 41, nr 3 . Edition Peters. 7021
1628. Schumann, Robert (1810-1856)
Originalkompositionen : für Pianoforte zu 4 Händen / Robert Schumann ; rev. Alfred Dörffel . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 136 s. ; 23 x
31 cm . -(Edition Peters ; 2347) . -Zawiera: Bilder aus Osten : Sechs Impromptus Op. 66 ; Zwölf vierhändige Klavierstücke : Op. 85 ;
Ballscenen: Neun charakteristische Tonstücke Op. 109 ; Kinderball : Sechs leichte Tanzstücke Op. 130 . -Edition Peters. 7045
1629. Schumann, Robert (1810-1856)
Humoreske : Op. 20 : für das Painoforte / Robert Schumann ; rev. Conrad Kühner . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 33 s. ;
31 s. . -(Collection Litolff ; 1670) . -Collection Litolff. 1670
1630. Schumann, Robert (1810-1856)
Waldscenen : für Klavier zu 2 Händen : op. 82 / Robert Schumann ; rev. Conrad Kühner . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 23
s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 1681) . -Zawiera: Eintritt ; Jäger auf der Lauer ; Einsame Blumen ; Verrufene Stelle ; Freudliche Landschaft ;
Herberge ; Vogel als Prophet ; Jagdlied ; Abschied . -Collection Litolff. 1681
1631. Schumann, Robert (1810-1856)
Grande Sonate : Op. 11 : für das Pianoforte / Robert Schumann ; rev. Conrad Kühner . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 43 s.
; 31 cm . -(Collection Litolff ; 1661) . -Collection Litolff. 1661
1632. Schumann, Robert (1810-1856)
Symfonien : für das Pianoforte zu 4 Händen / Robert Schumann ; arr. Max Schultze . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 35 s. ;
31 cm . -(Collection Litolff ; 1736) . -Zawiera: Nr 1. B dur : Op. 38 ; Nr 2. C dur : Op. 61 ; Nr 3. Es dur : Op. 97 ; Nr 4. d moll : Op. 120 . Collection Litolff. 1628
1633. Schumann, Robert (1810-1856)
Clavierwerke : für das Pianofrte. Band 8 / Robert Schumann ; rev. Conrad Kühner . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 123 s. ;
31 cm . -(Collection Litolff ; 1708) . -Zawiera: Concert a moll : Op. 54 ; Introduction und Allegro appassionato : Op. 92 ; Concert-Allegro : Op.
134 ; Presto g moll . -Collection Litolff. 1708
1634. Schumann, Robert (1810-1856)
Arabeske : Op. 18 / Robert Schumann ; rev. Conrad Kühner . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 7 s. ; 31 cm . -(Collection
Litolff ; 1668) . -Collection Litolff. 1668
1635. Schumann, Robert (1810-1856)
Clavierwerke : für das Pianoforte. Band 2 / Robert Schumann ; rev. Conrad Kühner . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 131 s. ;
31 cm . -(Collection Litolff ; 1702) . -Zawiera: Fantasienstücken : Op. 12 ; Novelletten : Op. 21 ; Nachtstücke : OP. 23 . -Collection Litolff.
1702
1636. Schumann, Robert (1810-1856)
Carnaval : für Klavier zu zwei Händen : Op. 9 / Robert Schumann ; hrsg. Clara Schumann ; neu durchges. Wilhelm Kempff . -[Nuty]. - Leipzig :
Breitkopf & Härtel. - 29 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 2668) . -Zawiera: Preambule ; Pierrot ; Arlequin ; Valse noble ; Eusebius ; Florestan ;
Coquette ; Sphinxs ; Papillons ; Replique ; A.S.C.H. S.C.F.A. (Lettres dansantes) ; Chiarina ; Chopin ; Estrella ; Reconnaissance ; Pantalon et
Colombine; Valse Allemande ; Paganini ; Aveu ; Promenade ; Pause ; Marche des "Davidsbündler" contre les Philistins . -Edition Breitkopf.
29911
1637. Schumann, Robert (1810-1856)
[Vier] Fugen : für Klavier zu zwei Händen : Op. 72 / Robert Schumann ; hrsg. Clara Schumann ; neu durchges. Wilhelm Kempff . -[Nuty]. Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 12 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 2689) . -Edition Breitkopf. 29932
1638. Schumann, Robert (1810-1856)
Variationen : über den Namen Abegg : für Klavier zu zwei Händen : Op. 1 / Robert Schumann ; hrsg. Clara Schumann ; neu durchges.
Wilhelm Kempff . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 11 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 2658) . -Edition Breitkopf. 29901
1639. Schumann, Robert (1810-1856)
Fantasiestücke : Op. 12 / Robert Schumann ; hrsg. Hans-Christian Müller . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 39, XIV s. : faksym. ; 31 cm . (Wiener Urtext Edition ; UT 50038) . -UT 50038
1640. Schumann, Robert (1810-1856)
Koncert : a moll pro klavir a orchestr / Robert Schumann ; rev. Emil Mikelka . -[Wyciąg fortepianowy]. - Praha : Orbis, [copyright 1950]. - 67
s. ; 31 cm . -EO 124
1641. Schumann, Robert (1810-1856)
Zigeunerleben : "Im Schatten des Waldes" : Op. 29, nr 3 : für Pianoforte zu vier Händen / Robert Schumann ; hrsg. Fr. Brissler . -[Nuty]. Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 9 s. ; 31 cm . -E. B. 3635
1642. Schumann, Robert (1810-1856)
Album für die Jugend : für Piano solo : Op. 68 / Robert Schumann ; rev. Eduard Schütt . -[Nuty]. - Wien : Universal-Edition. - 60 s. ; 31 cm . U. E. 361. 1584
1643. Schumann, Robert (1810-1856)
Sceny dziecięce na fortepian : op. 15 / Robert Schumann ; red. Jan Hoffman. - [Wyd. 8] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1983. - 22, [2]
s. : potret ; 31 cm . -(Musica Viva : antologia dzieł i arcydzieł muzyki dawnej i nowej : Muzyka Instrumentalna Solowa) . -ISBN 83-224-1424-2
1644. Schumann, Robert (1810-1856)
Album dla młodzieży : op. 68 na fort. : wybór / Robert Schumann ; red. Jan Hoffman i Adam Rieger. - Wyd. 9 . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, [1989]. - 39, [3] s. ; 31 cm . -Oryg. : "Album für die Jugend" . -ISBN 83-224-2849-9
1645. Schumann, Robert (1810-1856)
Utwory fantastyczne na fortepian : Phantasiestücke für Klavier : op. 12 / Robert Schumann ; red. Jan Hoffman . - [Nuty] . -Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1982. - 38, [2] s. : 1 portr. ; 31 cm . -(Musica Viva : antologia dzieł i arcydzieł muzyki dawnej i nowej : Muzyka
Instrumentalna Solowa) . -Zawiera: Wieczorem ; Wzlot ; Dlaczego? ; Dziwadła ; Nocą ; Bajka ; Majki senne ; Skończona pieśń . -Tekst nutowy
przejęty z edycji PWM 1970 . -ISBN 83-224-1773-x
1646. Schumann, Robert (1810-1856)
Bilder aus Osten : [Sechs] Impromtus für das Pianoforte zu vier Händen : solo arrangiert / Robert schumann ; arr. Theodor Kirchner . [Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 23 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr 2336) . -Edition Peters. 7032
1647. Schumann, Robert (1810-1856)
Albumblätter : für Klavier : op. 124 / Robert Schuman ; hrsg. Emil Sauer . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 30 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ;
Nr 2302) . -Edition Peters. 10534
1648. Schumann, Robert (1810-1856)
Allegro : op. 8 : für Klavier / Robert Schumann ; hrsg. Hans Joachim Köler . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 15, [7] s. ; 31 cm . -(Edition
Peters ; Nr 9524) . -Edition Peters. 10547
1649. Schumann, Robert (1810-1856)
Papllions : für Klavier zu zwei Händen : op. 2 / Robert Schumann ; hrsg. Emil Sauer . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 19 s. ; 31 cm . -(Edition
Peters ; 2315b) . -Edition Peters. 10493b
1650. Schumann, Robert (1810-1856)
Kinderscene : für das Pianoforte : op. 15 / Robert Schumann ; hrsg. Adolf Rthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 16 s. ; 31 cm . -(Edition
Peters : Klassische Klaviermusik. Schumann : Sämtliche Werke in 5 Bänden oder 30 Heften ; Nr 2466) . -Zawiera: Von fremden Länder und
Menschen ; Kuriose Geschichte ; Hasche - Mann ; Bittendes Kind ; Glückes genug ; Wichtige Begebenheit ; Träumerei ; Am Kamin ; Ritter zu
ernst ; Fürchtenmachen ; Kind im Einschlummern ; Der Dichter spricht . -Edition Peters. 8278
1651. Schumann, Robert (1810-1856)
Toccata : für Klavier zu 2 Händen : op. 7 / Robert Schumann ; hrsg. Emil Sauer . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 15 s. ; 31 cm . -(Edition
Peters : Klassische Klaviermusik. Schumann : Sämtliche Werke in 5 Bänden und in Heften ; Nr 2316a) . -Edition Peters. 10553
1652. Schumann, Robert (1810-1856)
Romanzen : für Klavier zu 2 Händen : op. 28 / Robert Schumann ; hrsg. Emil Sauer . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 21 cm ; 31 cm . -(Edition
Peters ; 2305b) . -Edition Peters. 10497b
1653. Schumann, Robert (1810-1856)
Faschingsschwank aus Wien : für Klavier zu 2 Händen : op. 26 / Robert Schumann ; rev. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 32
s. ; 31 cm . -(Edition Peters : Klassische Klaviermusik. Schumann : Sämtliche Werke in 5 Bänden oder 30 Heften ; Nr 2312) . -Edition Peters.
8557
1654. Schumann, Robert (1810-1856)
Waldscenen : für Klavier zu 2 Händen : op. 82 / Robert Schumann ; neue Ausg. von Emil Sauer . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 27 s. ; 31 cm
. -(Edition Peters ; Nr 2305a) . -Zawiera: Eintritt ; Jäger auf der Lauer ; Einsame Blumen ; Verrufene Stelle ; Freudliche Landschaft ; Herberge
; Vogel als Prophet ; Jagdlied ; Abschied . -Edition Peters. 10497a
1655. Schumann, Robert (1810-1856)
Novelletten Op. 21 : Werke für Pianoforte solo / Robert Schumann ; rev. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 71 s. ; 31 cm . (Edition Peters ; Nr 2308) . -Edition Peters. 8554
1656. Schumann, Robert (1810-1856)
Kartki z albumu : na fortepian : op. 124 / Robert Schumann ; red. Jan Hoffman . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1971. - 30,
[2] s. ; 31 cm . -Zawiera: Impromptu ; Przeczucie bólu ; Scherzino ; Walc ; Taniec fantastyczny ; Mała kołysanka ; Lendler ; Bezgraniczne
cierpienie ; Impromptu ; Walc ; Romanca ; Burla ; Larghetto ; Wizja ; Walc ; Kołysanka ; Elfy ; Poselstwo; Utwór fantastyczny ; Kanon . -PWM
- 5176
1657. Schumann, Robert (1810-1856)
Album für die Jugend, op. 68 : für Klavier : Urtextausgabe ; Kinderszenen, op. 15 : für Klavier : Urtextausgabe / Robert Schumann ; hrsg.
Hans Joachim Köhler . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 90, [2] s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 9500) . -Edition Peters. 12771
1658. Schumann, Robert (1810-1856)
Phantasiestücke : Des Abends / Robert Schumann . -[Nuty]. - Berlin : Schlesinder'sche Buch- u. Musikhandlung, [cop. 1887]. - 5 s. ; 30 cm . S. 8312
1659. Schumann, Robert (1810-1856)
[Kompositionen : für das Pianoforte] / Robert Schumann . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 108 s. ; 30 cm . -Zawiera: Phantasiestücke
: für das Pianoforte : Op. 12 ; Kinderscenen : Op. 15 ; Schlummerlied : Op. 124, nr 16 ; Waldscenen : Op. 82 . -5835 a
1660. Schumann, Robert (1810-1856)
Ausgewählte Clavierstücke / Robert Schumann . -[Nuty]. - Leipzig : Steingräber Verlag. - 133 s. ; 30 cm . -Zawiera: Album für die Jugend : Op.
68, nr 1-19, 21-24, 26, 28-30, 32, 35-39, 41 ; Albumblätter : Op. 124, nr 6, 8, 9, 11, 16 ; Arabeske : Op. 18 ; Bunte Blätter : Op. 99, nr 4-9, 12 ;
Carnaval : Op. 9, nr 3-5, 7, 13-19 ; Davidsbündelertänze : Op. 6, nr 7, 14, 15, 18 ; Fantasiestücke : Op. 12 ; Kinderscenen : Op. 15 ;
Kreisleriana : Op. 16, nr 2 u. 4 ; Nachtstücke : Op. 23, nr 4 ; Novelletten : Op. 21, nr 1 ; Papillons : Op. 2 ; Romanzen : Op. 28, nr 2 ;
Waldscenen : Op. 82, nr 4, 7, 8 . -256
1661. Schumann, Robert (1810-1856)
Complete Pianoforte Works. VII, Sonatas / Robert Schumann . -[Nuty]. - New-York : Edward Schuberth, [Cop. 1888]. - 66 s. ; 30 cm . Zawiera: Sonata fis moll : Op. 11 ; Sonata (Concerto, piano solo) f moll : Op. 14 ; Sonata g moll : Op. 22 . -257
1662. Schumann, Robert (1810-1856)
Wieczorem : z Op. 12 / R. Schumann . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1954. - 29 cm . -Zawiera:
Wieczorem : z Op. 12 ; Dlaczego? : z Op. 12 ; Marzenie : z Op. 15 . -M 23746 G
1663. Schumann, Robert (1810-1856)
Melodia : z Op. 68 ; Wesoły wieśniak wracający z pracy : z Op. 68 ; Kukułka : z Op. 68 / R. Schumann . -[Nuty]. - Moskwa :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1951. - 5 s. ; 29 cm . -22090
1664. Schumann, Robert (1810-1856)
Noveletten : Op. 21, nr 4 : Klavier / Robert Schumann ; hrsg. Max Pauer . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [cop. 1919]. - 7 s. ; 34 cm . (Edition Schott : Einzel Ausgabe ; 0764) . -Edition Schott. Nr 0764
1665. Schumann, Robert (1810-1856)
Romanzen : Op. 28, nr 2 : Fis dur : [Klavier] / Robert Schumann ; [bearb.] Alexis Hollaender . -[Nuty]. - Berlin : Schlesinder'sche Buch- u.
Musikhandlung, [cop. 1887]. - 6 - 7 s. ; 34 cm . -S. 8325
1666. Schumann, Robert (1810-1856)
Fantasiestücke : Fabel : Op. 12, nr 6 / Robert Schumann ; hrsg. Max Pauer . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 5 s. ; 34 CM . -(Edition
Schott ; 0740) . -Edition Schott. 0740
1667. Schumann, Robert (1810-1856)
Fantasiestücke : In der Nacht : Op. 12, nr 5 / Robert Schumann ; rev. u. bearb. Moritz Moszkowski . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne,
[cop. 1913]. - 10 s. ; 34 cm . -(Edition Schott : Einzel Ausgabe ; 0739) . -Edition Schott. 0739
1668. Schumann, Robert (1810-1856)
Novelletten : Op. 21, nr 2 : Piano / Robert Schumann ; rev. M. Moszkowski . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [cop. 1911]. - 13 s. ; 34 cm
. -(Edition Schott : Einzel Ausgabe ; 0762) . -Edition Schott. 0762
1669. Schumann, Robert (1810-1856)
Novellette : aus Op. 21 : F dur : Klavier / Robert Schumann . -[Nuty]. - Berlin : Globus Verlag. - 7 s. ; 34 cm . -(Deutsche Musik-Sammlung ;
439) . -D. M. S. 439
1670. Schumann, Robert (1810-1856)
Novelletten : Op. 21, nr 5 : Klavier / Robert Schumann ; rev. Max Pauer . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [cop. 1919]. - 9 s. ; 34 cm . (Edition Schott : Einzel Ausgabe ; 0765, 0765a) . -Edition Schott. 0765
1671. Schumann, Robert (1810-1856)
Papllions : [Klavier] : Op. 2 / Robert Schumann ; hrsg. Alexis Hollaender . -[Nuty]. - Berlin : Schlesinder'sche Buch- u. Musikhandlung, [cop.
1887]. - 15 s. ; 34 cm . -(Instruktive Ausgaben mit erläutern Anmerkungen und Fingersatz) . -S. 8302
1672. Schumann, Robert (1810-1856)
Kinderscene : Op. 15 : [Klavier] / Robert Schumann ; hrsg. Alexis Hollaender . -[Nuty]. - Berlin : Schlesinder'sche Buch- u. Musikhandlung. 11 s. ; 34 cm . -Zawiera: Von fremden Länder und Menschen ; Kuriose Geschichte ; Hasche - Mann ; Bittendes Kind ; Glückes genug ;
Wichtige Begebenheit ; Träumerei ; Am Kamin ; Ritter zu ernst ; Fürchtenmachen ; Kind im Einschlummern ; Der Dichter spricht . -S. 8315
1673. Schumann, Robert (1810-1856)
Clavierwerke / Robert Schumann ; hrsg. Hans Bischoff . -[Nuty]. - Leipzig : Steingräber Verlag, [cop. 1888]. - 68 s. ; 34 cm . -Zawiera: Theme
sur le Nom Abegg : varie pour lr Pianoforte : Op. 1 ; Allegro : Op. 8 ; Vier Claviervierstücke : Op. 32; Vier Fugen : Op. 72 ; Sieben
Klavierstücke in Fughettenform : Op. 126 ; Gesänge der Frühe : Op. 133 ; Canon über "An Alexis" . -259
1674. Schumann, Robert (1810-1856)
Die beiden Grenadieren : Op. 49, nr 1 : Piano / Robert Schumann ; bearb. E. Pauer . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 5 s. ; 34 cm . (Edition Schott : Einzel Ausgabe ; Nr 01999) . -01999
1675. Schumann, Robert (1810-1856)
Allegro : für das Pianoforte : Op. 8 / Robert Schumann . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1887. - 13 s. ; 34 cm . -R. S. 46
1676. Schumann, Robert (1810-1856)
Sonate : Op. 22 : g moll : Klavier / Robert Schumann ; rev. A. Wouters . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, cop. 1913. - 27 s. ; 34 cm . (Edition Schott : Einzel Ausgabe ; Nr 0718, 0719a) . -0718/9
1677. Schumann, Robert (1810-1856)
Davidsbündlertänze : Op. 6 / Robert Schumann ; rev. Otto Singer . -[Nuty]. - Hamburg : Anton J. Benjamin. - 35 s. ; 34 cm . -(Musikalische
Universum ; Nr 3513/16) . -A. J. B. 6301
1678. Schumann, Robert (1810-1856)
Fantasiestücke : Traumes Wirren : Op. 12, nr 7 / Robert Schumann ; hrsg. Max Pauer . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne, [cop. 1919]. - 6 s.
; 34 cm . -(Edition Schott ; 0741) . -Edition Schott. 0741
1679. Schumann, Robert (1810-1856)
Kinderscene : Op. 15 : Klavier / Robert Schumann ; hrsg. Max Pauer . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 7 s. ; 34 cm . -(Edition Schott :
Einzel Ausgabe ; 0754) . -Zawiera: Von fremden Länder und Menschen ; Kuriose Geschichte ; Hasche - Mann ; Bittendes Kind ; Glückes
genug . -Zeszyt 1 . -Edition Schott. 0754
1680. Schumann, Robert (1810-1856)
Bunte Blätter : 14 Stücke : Op. 99 : [Klavier] / Robert Schumann . -[Nuty]. - Leipzig : Aug. Cranz. - 22 s. ; 34 cm . -(Classikeraugabe des
Wiener Conservatoriums) . -Zawiera: Drei Stücklein ; Albumblätter ; Präludium ; Abendmusik ; Scherzo ; Geschwindmarsch . -27481
1681. Schumann, Robert (1810-1856)
Fantazija = [Fantazja] : Op. 17 : C dur : dlja fortepiano = [na fortepian] / R. Schumann . -[Nuty]. - Leningrad : Gasudarstwiennoje
Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1952. - 38 s. ; 29 cm . -M 22484 G
1682. Schumann, Robert (1810-1856)
Fantasticzjeskije p'jesy = [Utwory fantastyczne] : dlja fortepiano = [na fortepian] : Op. 12 / Robert Schumann . -[Nuty]. - [Moskwa] :
Gosudarstwiennoje Muzykalnoje Izdatielstwo, 1955. - 46, [1] s. ; 29 cm . -M. 3473 G.
1683. Schumann, Robert (1810-1856)
Listki iz al'boma = [Albumblätter] : 20 fortepiannyh p'jes = [20 utworów na fortepian] : Op. 124 / Robert Schumann . -[Nuty]. - Moskwa :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1951. - 29, [3] s. ; 29 cm . -M. 4447 G.
1684. Schumann, Robert (1810-1856)
Al'bom dlja Junoszjestwa = [Album dla młodzieży] : dlja fortepiano = [na fortepian] / Robert Schumann ; red. , red. A. B. Gol'djenwjejzer . [Nuty]. - [Moskwa] : Muzyka, 1966. - 62, [2] s. ; 29 cm . -2127
1685. Schutte, Ludwig
Zehn kleine Plaudereien am Klavier / Ludwig Schutte . -[Nuty]. - Hamburg : Anton J. Benjamin, Hamburg, [copyright 1908]. - 15, [1] s. ; 34 x
27 . -Zawiera: 6 : Eine Räubergeschichte ; 7 : Elfen im Modenschein ; 8 : Russische Schlittefahrt ; 9 : Im Walde ; 10 : Auf dem Fjord . -A. J. B.
2414
1686. Scriba, Ludwig
Variationes und Fuge über ein eignes Thema : für Piano / Ludwig Scriba . -[Nuty]. - Höchst A/M : Verlag von Hugo Harz. - 27 s. ; 34 x 27 cm
. -Verlag von Hugo Harz 1
1687. Scriba, Ludwig
Capriccio : für Piano / Ludwig Scriba . -[Nuty]. - Höchst A/M : Verlag von Hugo Harz. - 9 s. ; 34 x 27 cm . -Verlag von Hugo Harz 2
1688. Serocki, Kazimierz (1922-1981)
Sonata : na fortepian = sonate pour piano / Kazimierz Serocki . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1957. - 31, [1] s. ; 35 cm . -Dedykacja:
PWM w dziesięciolecie działalności.
1689. Serocki, Kazimierz (1922-1981)
Krasnoludki : na fortepian / Kazimierz Serocki ; il. Barbara Wysocka. - Wyd. 7 . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1988. - 20 s. :
il. ; 23 x 22 cm . -ISBN 83-224-1099-9, Verlag von Hugo Harz 2
1690. Sibelius, Jean (1865-1957)
Valse triste : aus der Musik zu Arvid Jäpnefelts Drama "Kuolema" : für Pianoforte zu 2 Händen : Op. 44 / Jean Sibelius . -[Nuty]. - Leipzig :
Breitkopf & Härtel. - 7 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 2224) . -Im gleiche Verlage erchien: Jean Sibelius, Op. 62b. Valse romantique . -V. A.
2224
1691. Sikiejra, H.
P'jesy = [Utwory] : dlja fortepiano = [na fortepian] / H. Sikiejra . -[Nuty]. - Moskwa : Izdatiel'stwo Muzyka, 1966. - 31 cm ; 29 cm . -3061
1692. Sikorski, Kazimierz (1895-1986)
Choroba na smierć : na głos recytujący, 2 fortepiany, 4 trąbki i 4 rogi : partytura = Sickness unto death : for reciter, 2 pianos, 4 trumpets and
4 horns : score / Kazimierz Sikorski. - partytura . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1981. - teka ; 31 cm + partytura - faksymile autografu
(7 s.)
1693. Sikorski, Tomasz (1939-1988)
Homofonia : na 12 instrumentów dętych blaszanch, fortepian i gong : Partytura = Homophony for 12 Brass Instruments, Piano and Gong :
Score = Homophonie : für 12 Blechbläser, Klavier und Gong : Partitur / Tomasz Sikorski. - partytura . -Kraków ; München : Polskie Wydaw.
Muzyczne : Edition Modern, 1973. - 14, [2] s. ; 31 cm
1694. Sikorski, Tomasz (1939-1988)
Diafonia : na dwa fortepiany = Diaphony for 2 painos / Tomasz Sikorski . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1971. - teka ; 24 x 31 cm +
faksymile autografu (2 k.)
1695. Sikorski, Tomasz (1939-1988)
Echa II : Echoes II : quasi improvvisazione : na 1 - 4 fortepianów, perkuscję i taśmę magnetofonową = for 1 to 4 pianos, percussion and
magnetic tape : partytura = score / Tomasz Sikorski. - partytura . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1965. - 41 s. ; 31 cm
1696. Sikorski, Tomasz (1939-1988)
Dwa preludia : na fortepian / Tomasz Sikorski . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1956. - 6 s. ; 35 cm
1697. Sinding, Christian
[Sechs] Stücke : für das Pianoforte : op. 74, nr 1 - 4 / Christian Sinding . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 23 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ;
3130a) . -Zawiera: Prelude ; Alla Marcia ; Intermezzo ; Caprice . -Edition Peters. 9257
1698. Sinding, Christian
[Fünf] Stücke : für das Panoforte : Op. 24, nr 4-5 / Christian Sinding . -[Nuty]. - Leizpig : C. F. Peters. - 14 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2806b)
. -Edition Peters. 7981
1699. Sinding, Christian
Frühlingsrauschen : Klavierstück : Op. 32, nr 3 / Christian Sinding . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 10 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 2870) . Edition Peters. 8486
1700. Sinding, Christian
Intermezzi : für das Pianoforte : Op. 65, nr 5 - 8 / Christian Sinding . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 22 s. ; 31 cm . -(Edition Petres ; 3052b)
. -Edition Peters. 8911
1701. Sinding, Christian
[Sieben] Stücke : für das Pianoforte : op. 25, nr 1 - 3 / Christian Sinding . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 19 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ;
2809a) . -Edition Peters. 8066
1702. Skriabin, A.
Pjat' prjeljudij = [Pięć preludiów] : dlja fortepiano = [Na fortepian] : Op. 15 / A. Skriabin . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje
Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1947. - 11 s. ; 29 cm . -4501
1703. Skriabin, A.
Etjud = [Etiuda] : dlja fortepiano = [na fortepian] : Op. 8, nr 11 / A. Skriabin . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje
Izdatiel'stwo, 1953. - 5 s. ; 29 cm . -M. 23406 G.
1704. Skriabin, A.
Koncert : dlja fortepiana s orkiestrom = [na fortepian i orkiestrę] : Op. 20 / A. Skriabin . -[Wyciąg fortepianowy]. - Moskwa :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1947. - 64 s. ; 30 cm . -M. 7079 G.
1705. Skriabin, A.
K plamnjeni = [Do płomieni] : Poema = [Poemat] : dlja fortepiano = [na fortepian] / A. Skriabin . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje
Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1958. - 14 s. ; 29 cm . -26898/M 22818 G
1706. Skriabin, Aleksander (1872-1915)
Sjem' prjeljudij = [siedem preludiów] : dlja fortepiano = [na fortepian] : Op. 17 / A. Skriabin . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje
Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1947. - 18 s. ; 29 cm . -1397
1707. Skriabin, Aleksander (1872-1915)
Preljudii = [Preludia] : dlja fortepiano = [na fortepian] / A. Skriabin . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1967. - 63 s. ; 29 cm . -zawiera utwory z:
Op. 27, Op. 31, Op. 33, Op. 35, Op. 37, Op. 39, Op. 45, Op. 48, Op. 49, Op. 51, Op. 56, Op. 59, Op. 67, Op. 74 . -4257
1708. Skriabin, Aleksander (1872-1915)
Preludia wybrane : na fortepian / A. Skriabin ; red. Jan Drath . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1958. - 52, [2] s. ; 31 cm . zawiera utwory z: Op. 9, nr 1; Op. 11, nr 1, 4-6, 8-11, 13-15, 17-18, 20, 24; Op. 13, nr 1-6; Op. 15, nr 2-3; Op. 16, nr 2-3; Op. 17, nr 2-5; Op.
22, nr 2; Op. 27, nr 2 . -PWM - 3171
1709. Skriabin, Aleksander (1872-1915)
Dwa preludia : Op. 27 : na fortepian / A. Skriabin . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1950. - 4 s. ; 30 s. . -M. 5009 G.
1710. Skriabin, Aleksander (1872-1915)
Wal'c = [Walc] : Op. 38 : dlja fortepiano = [na fortepian] / A. Skriabin . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1967. - 12 s. ; 30 cm . -4330
1711. Skriabin, Aleksander (1872-1915)
Klavierwerke. Band II, Preludes, Poemes und andere Stücke / Alexander Skrjabin ; hrsg. Günter Philipp . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. 86 s. ; 31 cm . -(Edition Peters : Ausgewählte Klavierwerke in sechs Bänden ; Nr 9077b) . -Zawiera: 24 Preludes : op. 11, nr 1 - 24 ; 2 preludes
: op. 27, nr 1 - 2 ; 2 poems : op. 32, nr 1 - 2 ; Quasi valse : op. 47 ; 4 Pieces : op. 56, nr 1 - 4 ; Vers la flamme : op. 72 ; 2 Dances : op. 73 , nr 1
- 2 ; 5 Preludes : op. 74, nr 1- 5 . -E. P. 12359
1712. Słowinski, Władysław
Miniatury : [na fortepian] / Władysław Słowinski . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1975. - 15, [1] s. ; 30 cm . -(Per pianoforte)
1713. Słowiński, Władysław
Muzyczne drobiazgi dla dzieci : na fortepian / Władysław Słowiński ; il. Bronisław Kurdziel . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1981. - 44 s. : il. ; 23 x 22 cm . -ISBN 83-224-1385-8, E. P. 12359
1714. Smetana, Bedrich
Bagatelles et Impromptus : Klavir na 2 ruce / Bedrich Smetana ; rev. V. Kurz . -[Nuty]. - Praha : Hudebni Matice Umelecke Besedy, 1949. 21, [3] s. ; 31 cm . -Zawiera: L'Innocence ; L'Abattement ; Idylle ; Le Desir ; La Joie ; Le Conte ; L'Amour ; La Discoede . -H. M. 702
1715. Smetana, Bedrich
[Trois] Etudes : Piano / Bedrich Smetana ; rev. E. Mikelka . -[Nuty]. - Praha : Melantrich, [copyright 1494]. - 30 s. ; 31 cm . -M 372
1716. Sniegiriew, W. Oprac.
P'jesy = [Utwory] : dlja dwuch ksilofonow s coprowożdjenijem fortepiano = [na dwa ksylofony z akompanamentem fortepianu] / Oprac. W.
Sniegiriew . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1967. - 24 s. ; 29 cm + głosy: Ksilofon I, II (po 5 s.) . -Zawiera: Marsz / Prokofiew. Taniec hiszpanski /
Glazunow. Polka / Smetana . -4670
1717. Sokolow, M. Oprac.
Polifoniczjeskije piesy = [Utwory polifoniczne] : dlja fortepiano = [na fortepian] / abrabotka M. Sokolow . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij
Kompozytor", 1968. - 46 s. ; 29 cm . -4804
1718. Solier, A. (1729-1783)
Izbrannyje sonaty = [Sonaty zebrane] : dlja fortepiano = [na fortepian] / A. Solier ; red. M. Wajsbord . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1978. 24 s. ; 29 cm . -10123
1719. Solymos, Peter. Oprac.
French Piano Music : for the Young Musician / ed. Peter Solymos . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica. - 53, [1] s. ; 31 cm . -Zawiera: Basse
dance ; Praeludium / Besardus. Sarabande / Chambonnieres. Chanson ; Menuet / Couperin. La Charolaise / Couperin. Fanfare / Couperin.
Les Canaries / Couperin. Les Lys naissants / Couperin. Les Tambourins / Couperin. Canarie/ Couperin. Volte / Couperin. La Pastourelle /
Couperin. L'Hymen / Dandrieu. Les Fifres / Dandrieu. La Gemissante / Dandrieu. L'Hirondelle / Daquin. Chant de la Creuse / Franck. Noel /
Franck. Canon / Franck. Gaillarde ; Tombeau de Monsieur de Lenclos / Gaultier. Menuet / Lully. Air / Lully. Romance / Marias. Gigue en
Rondeau / Rameau. La Lardon / Rameau. Rigaudon / Rameau. La Joyeuse / Rameau . -Z. 6857
1720. Sorokin, K.
Jutro ; Pionierski pochód / K. Sorokin . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1952. - 5 s. ; 29 cm . -21887
1721. Sorokin, K. Oprac.
Polifoniczjeskije piesy = [Utwory polifoniczne] : dlja fortepiano = [na fortepian] / abrabotka K. Sorokina . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij
Kompozytor", 1968. - 32 s. ; 29 cm . -Zawiera: Toccata i fuga / S. Liapunow. Fuga : Op. 78, nr 6 / H. Miaskowskij. Fuga / L. Nikolajew.
Preludium i fuga : Op. 87, nr 15 / D. Szostakowicz . -C 864 K
1722. Sorokin, K. Red.
P'jesy = [Utwory] : sowjetskich kompozitorow = [kompozytorów radzieckich] : dlja fortepiano = [na fortepian] / red. K. Sorokin . -[Nuty]. Moskwa : Muzyka, 1966. - 54 s. ; 29 cm . -zawiera utwory: Prokofiewa, Kabalewskiego i innych . -3513
1723. Sorokin, K. Red.
P'jesy = [Utwory] : sowjetskich kompozitorow = [kompozytorów radzieckich] : dlja fortepiano = [na fortepian] / red. K. Sorokin . -[Nuty]. Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1951. - 15 s. ; 29 cm . -Zawiera: Dwa utwory liryczne / Ju. Sziszakow. Etiuda / B.
Strannoliubskij . -22006
1724. Sorokin, K. Red.
Al'bom sonatin = [Album sonatin] : dlja fortepiano = [na fortepian] / red. K. Sorokin . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1970. - 122 s. ; 29 cm . 6230
1725. Sorokin, K. Red.
Allegro / red. K. Sorokin . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1952. - 10 s. ; 29 cm . -Zawiera: Allegro / Bach.
Capriccio / Händel . -22941
1726. Sorokin, K. Red.
Nokturn : Nr 20 / red. K. Sorokin . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1952. - 13 s. ; 29 cm . -Zawiera:
Nokturn : Nr 20 / Chopin. Pocieszenie : E dur / Liszt. Pocieszenie : Des dur / Liszt . -M 22925 G
1727. Sorokin, K. Red.
Chór dziewcząt i chór bojarów z opery "Książę Igor" / red. K. Sorokin . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo,
1953. - 11 s. ; 29 cm . -Zawiera: Chór dziewcząt i chór bojarów z opery "Książę Igor" / Borodin. Łza / Musorgskij . -23332
1728. Spisak, Michał (1914-1965)
Suita : na fortepian / Michał Spisak . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1948. - 15 s. ; 34 cm . -Zawiera: Preludium ; Ostinato ;
Rondino ; Choral ; Postuludium . -PWM - 247
1729. Spisak, Michał (1914-1965)
Koncert na dwa fortepiany = Concerto pour deux pianos = Concerto for two pianos / Michał Spisak . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, [1949]. - 56 s. ; 34 cm . -PWM - 256
1730. Stachowski, Marek
Audition : na flet, wiolonczelę i fortepian = pour flute, violoncelę i fortepian = pour flute, violoncelle et piano = for flute, cello and piano /
Marek Stachowski . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1971. - teka ; 24 x 31 cm + głosy: violoncello (11, [2] s.), flauto (10, [2]), pianoforte
(14 s.)
1731. Statkowski, Roman (1859-1926)
Wybór utworów : na fortepian. Zeszyt II / Roman Statkowski . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1957. - 30 s. ; 35 cm
1732. Statkowski, Roman (1859-1926)
Wybór utworów : na fortepian. Zeszyt I / Roman Statkowski . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1957. - 43, [1] s. ; 35 cm . -Zawiera:
Valse flottante : op. 5 nr 1 ; Valse Caprice : op. 5 nr 2 ; Dumka : op. 9 nr 3 ; Fariboles : op. 12 nr 2 ; Chanson libres : op. 15 nr 1 ; Chanson
libres : op. 15 nr 3 ; Idylles : op. 18 nr 3
1733. Statkowski, Roman (1859-1926)
All' antico : op. 16 nr 4 : na fortepian / Roman Statkowski ; oprac. Stanisław Szpinalski . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1955. - 6 s. ;
35 cm
1734. Statkowski, Roman (1859-1926)
Wybór utworów : na fortepian. Zeszyt III / Roman Statkowski . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1957. - 28 s. ; 35 cm
1735. Stefan Kisielewski
Polska współczesna miniatura fortepianowa : 1939-1964 . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1965. - 144, [8] s. ; 27 cm . Zawiera: Danse vive / Stefan Kisielewski. Sonatina / Tadeusz Szeligowski. Suita / Michał Spisak. Miniatury / Artur Malawski. Mazurek / Artur
Malawski. Toccata / Bolesław Woytowicz. Etiuda nr 8 : z cyklu "12 Etiud" / Bolesław Woytowicz. Bukoliki / Witold Lutosławski. Preludium nr
IV : z cyklu "Suita preludiów" / Kazimierz Serocki. Preludium nr VI : z cyklu "Suita preludiów" / Kazimierz Serocki. Mazurek nr III : z cyklu
"Cztery mazurki" / Wawrzyniec Żuławski. Preludium nr IV : z cyklu "6 preludiów" / Zygmunt Mycielski. Model I / Bogusław Schäffer. Model II
/ Bogusław Schäffer. Etiuda nr II : z cyklu "10 Etiud" / Grażyna Bacewicz. Etiuda nr VIII : z cyklu "10 Etiud" / Grażyna Bacewicz. Etiuda nr VI :
z cyklu "10 Etiud" / Bolesław Woytowicz. Moto perpetuo / Stefan Kisielewski. Kontury / Bogusław Schäffer. A piacere / Kazimierz Serocki . PWM - 5473
1736. Stęszewska, Zofia. Oprac.
Tańce polskie : z tabulatur lutniowych. 1 / oprac. Zofia Stęszewska . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1962. - 46, [2] s. ; 24 cm
. -(Źródła do Historii Muzyki Polskiej ; Zeszyt 2) . -PWM - 4244
1737. Stiesin, E. Red.
P'jesy sowrjemjennych zarubieżnych kompozitorow = [Utwory współczesnych kompozytorów zagranicznych] : dlja fortepiano = [na
fortepian] / red. E. Stiesin . -[Nuty]. - Leningrad : Muzyka, 1968. - 62 s. ; 29 cm . -Zeszyt 5. - Zawiera utwory: Kodaly'a, Bartoka, Hindemita i
innych . -683
1738. Stockhoff, Wallter W.
[Zwölf] Quodlibets : für Pianoforte : Op. 1 / Wallter W. Stockhoff . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 29 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ;
5245) . -Edition Breitkopf. 29038
1739. Stojowski, Zygmunt
Wizja taneczna : z "Polskich idylli" : op. 24 : na fortepian / Zygmunt Stojowski ; oprac. Stanisław Szpinalski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1952. - 7 s. ; 34 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 64) . -PWM - 1101
1740. Stojowski, Zygmunt
Po kiermaszu : z "Polskich idylli" op. 24 : na fortepian / Zygmunt Stojowski ; oprac. Stanisław Szpinalski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1952. - 8 s. ; 34 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 73) . -PWM - 1100
1741. Stolpe, Antoni
Sonata : na fortepian / Antoni Stolpe ; oprac. Maria Wiłkomirska . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1957. - 31 s. ; 34 cm . PWM - 2284
1742. Strauss, Johann
Wybór najpopularniejszych walców : na fortepian. Zeszyt I / Johann Strauss ; oprac. Jerzy Winnicki . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1954. - 117, [3] s. ; 34 cm . -Zawiera: Nad pięknym modrym Dunajem = An der schönen blauen Donau : op. 314 ; Karmelki
wiedeńskie = Weiner Bonbons : op. 307 ; Radość życia = Freuet euch des Lebens : op. 340 ; Nowy Wideń = Neu Wien : op. 342 ; Tysiąc i
jedna noc = Tausend und eine Nacht : op. 346 ; Ty, tylko ty = Du un du : op. 367 ; Róże południa = Rosen aus dem Süden : op. 388 ;
Pocałunek = Kusswalzer : op. 400 ; Odgłosy wiosny = Frühlingsstimmen : op. 410 ; Skarb = Schatzwalzer : op. 418 . -PWM - 1508
1743. Strauss, Johann
Wybór najpopularniejszych walców : na fortepian. Zeszyt II / Johann Strauss ; oprac. Jerzy Winnicki . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1954. - 122, [2] s. ; 34 cm . -Zawiera: Gazetki poranne = Morgenblätter : op. 279 ; Karmelki wiedeńskie = Wiener Bombons : op.
307 ; Opowiesci lasku wiedeńskiego = Geschichten aus dem Wienerwald : op. 325 ; Wino, kobieta i spiew = Wein, Weib und Gesang : op.
333 ; Wiedeńska krew = Wiener Blut : op. 354 ; Tam gdzie cytryna dojrzewa = Wo die Zitronen blühn : op. 364 ; Na lagunach =
Lagunenwalzer : op. 411 ; Rusałka Dunaju = Donauweibchen : op. 427 ; Walc cesarski = Keiser-Walzer : op. 437 ; Accelerationen : op. 234 . PWM - 1609
1744. Strauss, Johann (1825-1899)
[Zwei] Walzer : für Klavier / Johann Strauss ; besrb. für Klavier von Ernö Dohnanyi . -[Nuty]. - Budapest : Editio Musica, cop. 1950. - 31 s. ; 31
cm . -Z. 2651
1745. Strauss, Richard
[Zwei] Militärmärsche : für grosses Orchester : Op. 57 : bearbeitung für Pianoforte zu 4 Händen / Richard Strauss ; bearb. Otto Singer . [Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 11 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 3193) . -Zawiera: Militärmarsch : Op. 57, nr 1 ;
Kriegsmarsch : Op. 57, nr 2 . -Edition Peters. 9122
1746. Strawiński, Igor
Soczinjenija dlja fortepiano = [Utwory na fortepian]. Tom I / Igor Strawiński . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1967. - 143 s. ; 29 cm . -Zawiera:
Cztery etiudy ; Ragtime ; Piano-Rag-music ; Osiem bardzo prostych melodii na 5 dźwiękach ; Trzy fragmenty z baletu "Pietruszka" ; Sonata ;
Serenada in A ; Trzy łatwe utwory na fortepian na 3 ręce ; Pięć łatwych utworów na cztery ręce . -5064
1747. Strawiński, Igor
Pjetruszka = [Pietruszka] : Potjesznyje scjeny w czjetyriech kartinkach = [Sceny komicznce w 4 odsłonach] / Igor Strawiński . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Moskwa : Muzyka, 1967. - 71 s. ; 29 cm . -2986
1748. Stromenger, Karol. Oprac.
Utwory klasyczne : na dwa fortepiany. 2 / wybrał i oprac. Karol Stromenger . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1965. - 54, [2] s.
; 31 cm . -Zawiera: Allegro z sonaty organowej / Johann Sebastian Bach. Finał z kwartetu B dur (KV 859) / Wolfgang Amadeus Mozart.
Scherzo z tria smyczkowego c moll op. 9 nr 3 / Ludwig van Beethoven. Andante z wariacjami z oktetu E dur op. 32 / Louis Spohr. 5 walców z
12 deutsche Tänze / Franz Schubert. Polonez z krakowiaków i górali / Jan Stefani . -PWM - 5592
1749. Stromenger, Karol. Oprac.
Utwory klasyczne : na dwa fortepiany. 3 / wybrał i oprac. Karol Stromenger . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1968. - 53, [1] s.
; 31 cm . -Zawiera: Concerto d moll / Johann Sebastian Bach. Sinfonia / Georg Friedrich Händel. Rondo z kwartetu smyczkowego C dur op.
33 nr 3 / Joseph Haydn. Andante con variazioni z tria fortepianowego C dur (KV 564) / Wolfgang Amadeus Mozart. Polonez c moll / Michał
Kleofas Ogiński . -PWM - 6492
1750. Stromenger, Karol. Oprac.
Utwory klasyczne : na 2 fortepiany / oprac. Karol Stromenger . - [Nuty]. - Wyd. 2 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1961. - 46, [2] s. ; 35
cm . -Zawiera: Aria : "Owieczki mogą spać bezpiecznie" : z Kantaty Myśliwskiej / Johann Sebastian Bach. Rejouissance : z orkiestrowej suity
"Muzyka do królewskich ogni sztucznych" / Georg Friedrich Händel. L' Etourdie : Rondeau : z Pieces de clavecin / François d' Agincourt.
Andante : z koncertu Es dur na trąbkę / Joseph Haydn. Presto : z kwartetu smyczkowego D dur op. 64 nr 5 / Joseph Haydn. Menuet : z
Divertimenta B dur : KV 287 / Wolfgang Amadeus Mozart . Allegro : z kwartetu smyczkowego F dur : KV 590 / Wolfgang Amadeus Mozart .
Polonez B dur / Grabowiecki
1751. Suk, Josef (1874-1935)
Fantaisie-Polonaise : Piano : Op. 5 / Josef Suk . -[Nuty]. - Praha : Orbis, [copyright 1950]. - 10 s. ; 31 cm . -EO 268
1752. Suk, Josef (1874-1935)
Le printemps : Op. 22a : Piano / Josef Suk ; rev. Karel Solc . -[Nuty]. - Praha : Orbis, [copyright 1950]. - 23, [1] s. ; 31 cm . -Zawiera: Le
printemps : Op. 22a : Piano ; Le zephyr : Op. 22a : Piano ; En attende : Op. 22a : Piano ; Le Desir : Op. 22a : Piano . -EO 298
1753. Szajna-Lewandowska, Jadwiga
Sonatina giocosa : na fortepian / Jadwiga Szajna-Lewandowska . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1960. - 10, [2] s. ; 31 cm . PWM - 4198
1754. Szalonek, Witold (1927-2001)
Proporzioni II : per flauto, violoncello e piano (o arpa) : partitura / Witold Szalonek . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1972. - teka ; 31
cm + partytura (8, [1] s.)
1755. Szalonek, Witold (1927-2001)
Improvisations sonoristiques : na klarnet, puzon, wiolonczelę i fortepian : partytura / Witold Szalonek. - partytura . -Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1969. - teka ; 24 x 31 cm + partytura - faksymile autografu (12, [2] s.)
1756. Szalonek, Witold (1927-2001)
Mutanza per pianoforte / Witold Szalonek . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1971. - 8, [2] kart w obwol. ; 24 x 31 cm
1757. Szaporin, Ju.
Mazurca / Ju. Szaporin . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1961. - 25 s. ; 29 cm . -Zawiera: Mazurca ;
Marsz . -z opery "Dekabryści". - na dwa fortepiany . -29380
1758. Szeligowski, Aleksander (1934-1993)
Album z obrazkami : na fortepian / Aleksander Szeligowski ; il. Barbara Ziembicka . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1984. - 19,
[1] s. : il. ; 22 x 23 cm . -ISBN 83-224-2127-3, 29380
1759. Szeligowski, Tadeusz (1896-1963)
Sonatina : na fortepian = pour piano / Tadeusz Szeligowski . - [Nuty]. - Wyd. 2 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1952. - 15 s. ; 34 cm
1760. Szeligowski, Tadeusz (1896-1963)
Sonata = Sonate : na fortepian = pour piano / Tadeusz Szeligowski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1949. - 32 s. ; 34 cm . Utwór nagrodzono na Chopinowskim Konkursie Kompozytorskim [1949 r.] . -PWM - 406
1761. Szeligowski, Tadeusz (1896-1963)
Na łące : suita na dwa fortepiany / Tadeusz Szeligowski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1960. - 27, [1] s. ; 31 cm . -Zawiera:
Trzmiele ; Komary ; Żuki ; Motyle ; Szerszenie ; Koniki polne ; Patorale . -PWM - 4050
1762. Szeligowski, Tadeusz (1896-1963)
Gitary z Zalamei : na fortepian / Tadeusz Szeligowski. - Wyd. 2 . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1950. - 8 s. ; 34 cm . -PWM 614
1763. Sziebalin, W.
Al'bom p'jes = [Album utworów] : swobodnaja obrabotka dlja fortepiano w dwje i czjetyrie ruki = [swobodne opracowanie na fortepian na
dwie i cztery ręce] / W. Sziebalin . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1968. - 43 s. ; 29 cm . -5083
1764. Sziebalin, W.
Trio : dlja skripki, wiolonczjeli i fortepiano = [na skrzypce, wiolonczelę i fortepian] : Op. 39 / W. Sziebalin . -[Nuty]. - Moskwa :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1951. - 94 s. ; 29 cm + głosy: Violino (22 s.), Violoncello (18 s.) . -21309
1765. Szmieliew, W. Red.
Djetskije p'jesy kompozitorow Dagestana = [Utwory dziecięce kompozytorów Dasgestanu] / red. W. Szmieliew . -[Nuty]. - Moskwa :
"Sowietskij Kompozytor", 1972. - 20 s. ; 29 cm . -C 2514 K
1766. Szostakowicz, Dymitr (1906-1975)
Koncjertino = [Concerino] : dlja dwuch fortepiano = [na dwa forteiany] / D. Szostakowicz . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1966. - 32 s. ; 29 cm
. -2904
1767. Szostakowicz, Dymitr (1906-1975)
[24] preljudii i fugi = [24 preludia i fugi] : dlja fortepiano = [na fortepian]. Tom I, nr 1-12 / D. Szostakowicz . -[Nuty]. - Moskwa :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1956. - 117 s. ; 30 cm . -M 23149 G
1768. Szostakowicz, Dymitr (1906-1975)
[Tri] fantacticzjeskih tanca = [Trzy tańce fantastyczne] : dlja fortepiano = [na fortepian] / Dymitr Szostakowicz . -[Nuty]. - Moskwa :
Izdatiel'stwo Muzyka, 1980. - 7 s. ; 29 cm . -10695
1769. Szostakowicz, Dymitr (1906-1975)
Sonate : für Klavier zu zwei Händen : op. 64 / D. Schostakowitsch . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 39 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; Nr
4726) . -E. P. 11885
1770. Szpinalski, Stanisław. Oprac.
Utwory fortepianowe kompozytorów polskich. Zeszyt I / oprac. Stanisław Szpinalski . -[Nuty]. - Warszawa : "Czytelnik", 1952. - 30, [2] ; 34
cm . -Zawiera: Idylla / Aleksander Zarzycki. Preludium / Henryk Pachulski. Etiuda / Henryk Pachulski. Idylla / Roman Statkowski. Śpiew
Miłosci / Zygmunt Stojowski. Krakowiak / Ignacy Friedman. Polka peu dansante / Ignacy Friedman . -"Czytelnik" Nr 221
1771. Szpinalski, Stanisław. Oprac.
Utwory romantyczne : na fortepian. Zeszyt II / oprac. Stanisław Szpinalski . -[Nuty]. - Warszawa : "Czytelnik", 1948. - 19 s. ; 29 cm . -Zawiera:
Nokturn B dur / Field. Romanza : Op. 28 / Schumann. Impromptu : Op. 90 / Schubert . -"Czytelnik" 39
1772. Szpinalski, Stanisław. Oprac.
Utwory romantyczne : na fortepian. Zeszyt III / oprac. Stanisław Szpinalski . -[Nuty]. - Warszawa : 1951, "Czytelnik". - 32 s. ; 30 cm . Zawiera: Prząszniczka : Op. 67 / Mendelssohn. Nokturn G dur / Field. Marzenie : Op. 15 / Schumann. Moment Musical cis moll / Schubert.
Rondo Es dur : Op. 11 / Hummel. Contredanse / Chopin . -"Czytelnik" 39
1773. Szpinalski, Stanisław. Oprac.
Utwory romantyczne : na fortepian. Zeszyt I / oprac. Stanisław Szpinalski . -[Nuty]. - Warszawa : "Czytelnik", 1948. - 23 s. ; 29 cm . -Zawiera:
Rondo Brillant : Op. 62 / Weber. Moment musical As dur : Op. 94 / Schubert. Pieśn gondoliera : Op. 30 / Mendelssohn. Menuet : Op. 78 /
Schubert . -"Czytelnik" 39
1774. Szymanowska, Maria
[Pięć] tańców na fortepian / Maria Szymanowska . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1967. - 9, [3] s. ; 28 cm . -Zawiera:
Contredanse ; Anglaise Nr 1 - 3 ; Quadrille . -PWM - 6062
1775. Szymanowski, Karol (1882-1937)
[IV] Symfonia - koncertująca : Op. 60 : na fortepian i orkiestrę / Karol Szymanowski ; Teresa Chylińska . -Partytura. - Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1973. - 113 s. : portr., faksym. autogr. ; 35 cm . -(Dzieła Karola Szymanowskiego / red. Teresa Chylińska ; 4) . -Wydanie
opatrzone komentarzem rewizyjnym . -PWM - 7004
1776. Szymanowski, Karol (1882-1937)
Szymanowski : Wszystkie utwory fortepianowe. Vol. 1 / Karol Szymanowski ; fort. Jerzy Godziszewski . -Warszawa : Polskie Radio, 1998. Płyta CD (73'18") ; 12 cm + książeczka w formie obwoluty . -Zawiera: Maski : Op. 34 ; Wariacje b moll : Op. 3 ; Preludium i fuga cis moll ; I
Sonata c moll : Op. 8 . -PRCD 111-114, vol. 1 DDD
1777. Szymanowski, Karol (1882-1937)
Szymanowski : Wszystkie utwory fortepianowe. Vol. 2 / Karol Szymanowski ; fort. Jerzy Godziszewski . -Warszawa : Polskie Radio, 1998. Płyta CD (71'32") ; 12 cm + książeczka w formie obwoluty . -Zawiera: Metopy : Op. 29 ; Tance polskie ; Walc romantyczny ; II Sonata A dur :
Op. 21 ; Etiudy : Op. 4 . -PRCD 111-114, vol. 2 DDD
1778. Szymanowski, Karol (1882-1937)
Szymanowski : Wszystkie utwory fortepianowe. Vol. 3 / Karol Szymanowski ; fort. Jerzy Godziszewski . -Warszawa : Polskie Radio, 1998. Płyta CD (73'19") ; 12 cm + książeczka w formie obwoluty . -Zawiera: Preludia : Op. 1 ; Wariacje na polski temat ludowy h moll : Op. 10 ;
Etiudy : Op. 33 ; II Sonata A dur : Op. 21 ; Etiudy : Op. 4 ; III Sonata : Op. 36 . -PRCD 111-114, vol. 3 DDD
1779. Szymanowski, Karol (1882-1937)
Szymanowski : Wszystkie utwory fortepianowe. Vol. 4 / Karol Szymanowski ; fort. Jerzy Godziszewski . -Warszawa : Polskie Radio, 1998. Płyta CD (72'50") ; 12 cm + książeczka w formie obwoluty . -Zawiera: Preludium cis moll ; Fantazja C dur : Op. 14 ; Mazurki : Op. 50, nr 1-20 ;
Mazurki : Op. 62, nr 1-2 . -PRCD 111-114, vol. 4 DDD
1780. Szymanowski, Karol (1882-1937)
[IV] symfonia koncertująca : op. 60 / Karol Szymanowski ; wyc. fort. oprac. Grzegorz Fitelberg ; głos sol. opalc. Zbigniew Drzewiecki . Wyciąg fortepianowy. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1970. - 62, [2] s. ; 34 cm . -PWM - 2262
1781. Szymanowski, Karol (1882-1937)
Wariacje b moll : op. 3 : na fortepian / Karol Szymanowski ; oprac. Zbigniew Drzewiecki . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1952. - 15 s. ; 34 cm . -PWM - 909
1782. Szymanowski, Karol (1882-1937)
Etiudy op. 33 : na fortepian / Karol Szymanowski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1955. - 30 s. ; 34 cm . -PWM - 1765
1783. Szymanowski, Karol (1882-1937)
Mazurki : na fortepian / Karol Szymanowski ; oprac. Zbigniew Drzewiecki . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1954. - 88 s. ; 35
cm
1784. Szymanowski, Karol (1882-1937)
[4] etiudy : na fortepian / Karol Szymanowski ; przejrz. Zbigniew Drzewiecki . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1952. - 19 s. ;
35 cm . -Zawiera: Etiuda op. 4 nr 1 : Allegro moderato ; Etiuda op. 4 nr 2 : Allegro molto ; Etiuda op. 4 nr 3 : Andante ; Etiuda op. 4 nr 4 :
Allegro
1785. Szymanowski, Karol (1882-1937)
[9] preludiów : na fortepian : Op. 1 / Karol Szymanowski ; opalcowal Z[bigniew] Drzewiecki . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1952. - 21 s. ; 35 cm
1786. Szymanowski, Karol (1882-1937)
Maski : Trzy utwory na fortepian : op. 34 / Karol Szymanowski ; oprac. Zbigniew Drzewiecki . - [Nuty] . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne,
1961. - 43, [1] s. ; 35 cm . -Zawiera: Szecherazada ; Błazen Tantrist ; Serenada Don Juana
1787. Szymanowski, Karol (1882-1937)
Preludium i fuga : na fortepian / Karol Szymanowski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1946. - 8 s. ; 34 cm . -Zawiera:
Preludium : Lento, ma non troppo - rubato : (1909) ; Fuga : a 4 voci : (1905) . -PWM - 69
1788. Szymanowski, Karol (1882-1937)
Wariacje : na polski temat ludowy : na fortepian / Karol Szymanowski ; oprac. Zbigniew Drzewiecki . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1956. - 24 s. ; 34 cm . -PWM - 2004
1789. Szymanowski, Karol (1882-1937)
Etiuda : [na fortepian] : op. 4 nr 3 / Karol Szymanowski ; red. Zbigniew Drzewiecki . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne. - 6 s. ; 31
cm . -PWM - 2597
1790. Szymanowski, Karol (1882-1937)
Walc Romantyczny [na fortepian] / Karol Szymanowski ; oprac. Teresa Chybińska . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1967. - 15,
[3] s. : faksym. ; 28 cm . -PWM - 6489
1791. Szymanowski, Karol (1882-1937)
Szymanowski : Album per pianoforte / Karol Szymanowski ; ed. Zbigniew Śliwiński . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1975. 81, [6] s. : il. ; 28 s. . -Zawiera: Prelude : Op. 1, nr 1 ; Prelude : Op. 1, nr 4 ; Prelude : Op. 1 , nr 7 ; Theme varie : Op. 3 ; Etude : Op. 4, nr 3 ;
Etude : Op. 33, nr 3 ; Etude : Op. 33, nr 5 ; Etude : Op. 33, nr 9 ; Etude : Op. 33, nr 10 ; Serenade de Don Juan : Op. 34, nr 3 ; Mazurek : Op.
50, nr 1 ; Mazurek : Op. 50, nr 3 ; Mazurek : Op. 50, nr 6 ; Mazurek : Op. 50, nr 9; Mazurek : Op. 50, nr 11 ; Mazurek : Op. 50, nr 13 ;
Mazurek : Op. 50, nr 14 ; Mazurek : Op. 62, nr 2 ; Krakowiak ; Oberek . -PWM - 7794
1792. Śliwiński, Zbigniew (1924-2003). Red.
Wybrane sonaty przedklasyczne : na fortepian / red. Zbigniew Śliwiński . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1968. - 67, [1] s. : il.
; 28 cm . -Zawiera: Sonata / Pietro Domenico Paradies. Sonata / Giovanni Battista Pescetti. Sonata / Baldassare Galuppi. Sonata/ Johann
Christian Bach. Sonata / Johann Wilhelm Hässler. Sonata / Luigi Cherubini . -PWM - 6521
1793. Śliwiński, Zbigniew (1924-2003). Red.
Wybór etiud : dla szkół średnich : na fortepian / red. Zbigniew Śliwiński . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1957. - 65 s. ; 35 cm
1794. Tadeusz Kwieciński
[Sześć] melodii jazzowych : [na fortepian]. Zeszyt 4 . -[Nuty]. - Warszawa : PWP, [cop. 1957]. - 27 s. ; 29 s. . -Zawiera: Nic na to nie poradze :
swing / Tadeusz Kwieciński. To nic : slow - fox / Jan Białecki. Miranda / A. Horbowski. Kaktusy : beuguine / Feliks Frachowicz. Moja żona i ja :
swing / Bronisław Oborski. Więc nie płacz / Bogdan Hopper . -PWM - 6521
1795. Taubert, Ernst Eduard
Perpetum mobile ; Menuet / Ernst Eduard Taubert . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Kahnt Nachfolger, [copyright 1903]. - 9, [1] s. ; 34 x 27 . -(Allerei
Heiteres : Acht Klavierstücke ; Op. 65, nr 3 & 4) . -3690 c
1796. Taubert, Ernst Eduard
Rondo ; Walzer / Ernst Eduard Taubert . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Kahnt Nachfolger, [copyright 1903]. - 7, [1] s. ; 34 x 27 cm . -(Allerei Heiteres
: Acht Klavierstücke ; Op. 65, nr 1 & 2) . -C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig 3690 a
1797. Telemann, Georg Philipp (1681-1767)
Zwölf Fantasien : für Klavier zu zwei Händen / Georg Philipp Telemann ; hrsg. Hermann Keller . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 36 s. ; 31
cm . -Zawiera: Fantasie c moll ; Fantasie D dur ; Fantasie d moll ; Fantasie Es dur ; Fantasie E dur ; Fantasie e moll ; Fantasie F dur ; Fantasie
G dur ; Fantasie g moll ; Fantasie A dur ; Fantasie B dur ; Fantasie h moll . -E. P. 11731
1798. Telemann, Georg Philipp (1681-1767)
Triosonate : c moll : Aus den "Essercizii Musici" : für Blockföte, Oboe und Basso Continuo / [Georg Philipp] Telemann ; hrsg. Waldemar
Woehl . -[Nuty]. - Frankfurt ; New York ; London : C. F. Peters Corporation. - 13 s. ; 31 cm + głosy: Oboe, Blockflöte, Blockflöte in F,
Violoncello (po 4 s.) . -(Edition Peters ; 4561) . -11381
1799. Telemann, Georg Philipp (1681-1767)
Fantazje wybrane na fortepian / Georg Philipp Telemann ; red. Zbigniew Drzewiecki . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1967. 38, [2] s. ; 28 cm . -PWM - 6194
1800. Telemann, Georg Philipp (1681-1767)
Kleine Fantasien : für Klavier (Cembalo) / Georg Philipp Telemann ; hrsg. Erich Doflein . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 15, [1] s. ; 31
cm . -(Edition Schott ; 2330) . -B. S. S. 33789
1801. Telemann, Georg Philipp (1681-1767)
Koncjert e moll = [Koncert e moll] : obrabotka dlja dwuch fortepiano = [opracowanie na dwa fortepiany] / G. F. Telemann . -[Wyciąg
fortepianowy]. - Moskwa : Muzyka, 1971. - 39 cm ; 29 cm . -7079
1802. Türk, Daniel Gottlob
Tonstücke für vier Hände. Heft I / Daniel Gottlob Türk ; hrsg. Erich Doflein . -[Nuty]. - Mainz : B. Schott's Söhne. - 31 s. . -(Edition Schott ;
2296) . -Zawiera: Kinder-Sontag ; Sonatine ; Tänze mit allerei Instrumenten ; Reigen mit zwei Zwischenspielen ; Zwei ernste Gesänge ; Moll
und Dur ; Zwei empfindsame Stücke ; Feierlicher Aufzug und Tanz der Maselmänner ; Tanz-Suite ; Zwei Märsche ; Lustiges Stück mit Trillern
und mit Läufen ; Finale . -B. S. S. 33828
1803. Turkiny, Ju. Red.
P'jesy = [Utwory] : sowrjemjennych zarubjeżnych kompozitorow = [współczesnych kompozytorów zagranicznych] : dlja dwuch fortepiano =
[na dwa fortepiany] / red. Ju. Turkiny . -[Nuty]. - Moskwa : "Sowietskij Kompozytor", 1967. - 88 s. ; 29 cm . -Zawiera utwory: Strawińskiego i
innych . -4480
1804. Turkiny, Ju. Red.
P'jesy = [Utwory] : sowrjemjennych zarubjeżnych kompozitorow = [współczesnych kompozytorów zagranicznych] : dlja dwuch fortepiano =
[na dwa fortepiany] / red. Ju. Turkiny . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1978. - 63 s. ; 29 cm . -Zawiera utwory: Poulenca, Bartoka. - Zeszyt 5 . 10188
1805. Twardowski, Romuald (1930- )
Mała sonata na fortepian / Romuald Twardowski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1964. - 14 s. ; 31 cm . -Zawiera: Intrada ;
Toccata ; Arietta ; Finale . -PWM - 5449
1806. Twardowski, Romuald (1930- )
Improvisazione e toccata : per due pianoforti / Romuald Twardowski . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1976]. - 14 s. ; 31 cm . -(per
due pianoforti)
1807. Twardowski, Romuald (1930- )
Mały koncert : na fort. i grupę instrumentów : partytura = Small Concerto : for piano and group of instruments : score/ Romuald
Twardowski. - partytura . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne. - teka ; 31 cm + partytura (28 s.), wyciąg fortepianowy (22, [2] s.) . -Tyt.
równol. : Small concerto . -ISBN 83-224-1745-4
1808. Urlich, Hugo. Oprac.
Qollection d' Ouvertures : pour Pianoa quatre mains / rev. Hugo Urlich . -[Wyciag fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 70, 58 s. ; 23 x 31
cm . -Zawiera: Romeo und Julie / Vincenzo Bellini. Norma / Vincenzo Bellini. Diebische Elster / Gioacchino Rossini. Othello/ Gioacchino
Rossini. Italienerin in Algier / Gioacchino Rossini. Tancred / Gioacchino Rossini. Barbier von Sevilla / Gioacchino Rossini. Semiramis /
Gioacchino Rossini. Alceste / Gluck. Iphigenie en Aulide / Gluck. Armide / Gluck. Orlando Paladino / Haydn. Joseph / Mehul. Sargino / Paer.
Sophonisbe / Paer. Il Matrimonio segrto / Domenico Cimarosa . -Edition Peters. 5295
1809. Urlich, Hugo. Oprac.
Ouverturen / bearb. Hugo Urlich . -[Wyciag fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 82 s. ; 31 cm . -Zawiera: Die weisse Dame / Boildieu.
Johann von Paris / Boieldieu. Der Calif von Bagdad / Boieldieu. Zampa / Herold. Die Stumme von Portici / Auber. Der Maurer und der
Schlosser / Auber. Die Vestalin / Spontini. Ferdinand Cortez / Spontini . -Edition Peters. 5294.5711
1810. Urlich, Hugo. Oprac.
Symphonie : für Klavier zu 4 Händen. Band II / bearb. Hugo Urlich . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 142, [2], 114 s. ; 23 x 31
cm . -Zawiera: Symphonie / Haydn. Klavier-Forellequintet : Op. 114 / Schubert. Streichquintett : Op. 163 / Schubert . -Edition Peters. 6331
1811. Verdi, Giuseppe (1813-1901)
Il Trovatore : Oper in 4 Acten / Giuseppe Verdi : Klavierauszug ohne Text . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : August Cranz. - 94 s. ; 31 cm . A. C. 23240
1812. Vetter, Hermann
Technische Studien : Uebungsstoff für den Klavierunterricht. Heft 3, Der Fingerwechsel bei unterbrochener, sowie unterbrochener
Tonwiderholung und im Doppelgriffspiel / Hermann Vetter . -[Nuty]. - Leipzig : Friedrich Hofmeister. - 16 s. ; 31 cm . -H. 61 V.
1813. Vetter, Hermann
Technische Studien : Uebungsstoff für den Klavierunterricht. Heft 4, Tägliche Studien, Pedalstudien und Modulationsmodele / Hermann
Vetter . -[Nuty]. - Leipzig : Friedrich Hofmeister. - 40 s. ; 31 cm . -H. 62 V.
1814. Vetter, Hermann
Technische Studien : Uebungsstoff für den Klavierunterricht. Heft 2, Tonleiterstudien, gebrochene Akkorde, Doppelgriffe und Verzierungen
/ Hermann Vetter . -[Nuty]. - Leipzig : Friedrich Hofmeister. - 30 s. ; 31 cm . -H. 60 V.
1815. Vetter, Hermann
[24] melodische Klavier-Etüden : für gleichmässig fortschreitende Ausbildung beider Hände, sowie da Vortrags. Heft III, Für die obere Stufe
des Elementar-Unterrichts / Hermann Vetter . -[Nuty]. - Leipzig : Friedrich Hofmeister. - 16 s. ; 31 cm . -H. 60 V.
1816. Vetter, Hermann
Technische Studien : Uebungsstof für den Klavierunterricht. Heft 1 / Hermann Vetter . -[Nuty]. - Wien : "Universal-Edition". - 50 s. ; 31 cm . (Universal-Edition ; 2035) . -H. 60 V.
1817. Vetter, Hermann
Technische Studien : Uebungsstof für den Klavierunterricht. Heft 1, Anschlagsstudien mit gefesselten und freien Fingern / Hermann Vetter
. -[Nuty]. - Leipzig : Friedrich Hofmeister. - 108 s. ; 31 cm . -H. 59 V.
1818. Vilbac, Reanaud de
L'Harmonium - Concertant : Transkriptions de Morceaux celebres pour Harmonium et Piano / Reanaud de Vilbac . -[Głos harmonium]. Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 48 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 899) . -Collection Litolff Nr 899
1819. Vilbac, Reanaud de
L'Harmonium - Concertant : Transkriptions de Morceaux celebres pour Harmonium et Piano / Reanaud de Vilbac . -[Głos fortepianowy]. Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 59 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 899) . -Collection Litolff Nr 899
1820. Vincenzo Bellini
Ouvertüren : für Pianoforte solo arrangiert . -[Wyciag fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. - 70 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 134) . Zawiera: Romeo und Julie / Vincenzo Bellini. Norma / Vincenzo Bellini. Diebische Elster / Gioacchino Rossini. Othello/ Gioacchino Rossini.
Italienerin in Algier / Gioacchino Rossini. Tancred / Gioacchino Rossini. Barbier von Sevilla / Gioacchino Rossini. Semiramis / Gioacchino
Rossini. Tell / Gioacchino Rossini . -Edition Peters. 6427
1821. Viski, Andras
Węgierska krew : ludowe melodie węgierskie w formie szesciu czardaszów : na fortepian` / Andras Viski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1959. - 13, [1] s. ; 31 cm . -PWM - 3446
1822. Volkmann, Robert
Ungarische Skizzen : für Klavier zu 4 Händen : Op. 24 / Robert Volkmann ; hrsg. Schultz-Biesantz . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's
Verlag. - 27 s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 2567) . -Collection Litolff. 2567
1823. Voss, Fred. M.
Heinrch der Vogler : ("Herr Heinrich sitzt am Vogelherd") : von Carl Loewe : Fantasie für Klavier / Fred. M. Voss . -[Nuty]. - Mainz : Schott &
Co. Ltd., [copyright 1915]. - 7, [1] s. ; 34 x 27 cm . -(Fantasien und Paraphrasen / Fred. M. Voss) . -Einzel - Ausgabe . -Edition Schott No.
04798
1824. W. A. Mozart
[V] Sonata F dur / W. A. Mozart. Sonatine Facile D dur : Op. 55, nr 5 / Fr. Kuhlau. Sonate Nr 5 : C dur / J. Haydn . -[Nuty]. - 30 cm . -Brak
strony tytułowej . - Utwory na fortepian . -Edition Schott No. 04798
1825. Wagner, Richard
Auserlesene Stücke aus Opern : für Harmonium und Klavier. Band I / Richard Wagner ; übertragen von Sigfrid Karg-Elert . -[Nuty]. - Leipzig :
C. F. Peters. - 80 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 3443a) . -9851
1826. Wagner, Richard
Smjert' Izol'dy = [Śmierć Izoldy] : Zakljuczitjel'naja scjena iz opjery "Tristan i Izol'da" = [Końcowa scena z opery "Tristan i Izolda] : dlja
fortjepiano = [na fortepian] / Wagner, Liszt . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1949. - 9 s. ; 30 cm . -M.
13809 G.
1827. Wagner, Richard
Marsz : iz opjery "Tangiejzjer" = [z opery "Tanheuser"] : dlja fortjepiano = [na fortepian] / Wagner, Liszt . -[Nuty]. - Moskwa :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1949. - 23 s. ; 30 cm . -M. 4444 G.
1828. Wagner, Richard
Keisermarsch : für 2 Pianoforte zu 8 Händen / Richard Wagner ; arr. August Horn . -[Nuty]. - Leipzig : Edition Peters. - 15 s. ; 23 x31 cm +
głos: Pianoforte II (15 s.) . -(Edition Peters ; 1226) . -Edition Peters. 8377
1829. Wagner, Richard
Vorspile und Ouvertüren : für Klavier zu 4 Händen. Band I / Richard Wagner ; hrsg. Otto Singer . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 84 s. ; 24 x 31 cm . -(Edition Peters ; 3433) . -Zawiera: Rienzi : der lezte der Tribunen : Ouvertüre ; Der fliegende Holländre :
Ouvertüre ; Tannhäuser : und der Sängerkrieg auf Wartburg : Ouvertüre ; Lohengrin : Vorspiel ; Tristan und Isolde : Vorspiel ; Die
Meistersinger von Nürnberg : Vorspiel ; Parsifal : Vorspiel . -Edition Peters. 9839
1830. Wagner, Richard
Parsifal : für Klavier zu 2 Händen : mit Hinzufügung des Textes / Richard Wagner ; hrsg. Otto Singer . -[Wyciąg fortepainowy]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 171 s. ; 31 cm . -(Edition Peters ; 3419) . -Edition Peters. 9806
1831. Waldteufel, Emil
4 walce : na fortepian : op. 154 / Emil Waldteufel ; przejrz. i opalc. J. Winnicki . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1955. - 31 s. ;
34 cm . -(Wesoła Estrada ; nr 4) . -Zawiera: Syrena ; Espana ; Estudiantina ; Łyżwiarze . -PWM - 2043
1832. Wasilienko, S.
Koncert : dlja fortepiano s orkierstom = [na fortepian i orkiestrę] : Op. 128 / S. Wasilienko . -[Wyciąg fortepian]. - Moskwa :
Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1953. - 79 s. ; 29 cm . -M. 23382 G.
1833. Weber, Karl Maria (1786-1826)
Konzertstück : für Klavier und Orchester : op. 79 / Carl Maria Weber ; hrsg. Adolf Ruthardt . -[Wyciąg fortepianowy]. - Leipzig : C. F. Peters. 39 s. ; 31 cm . -(Edition Peters : Die Klassiker des Klaviers. Weber : Sämtliche Werke in 3 Bänden ; Nr 2899) . -Edition Peters. 8360
1834. Weber, Karl Maria (1786-1826)
Klaviersonaten / Carl Maria Weber ; hrsg. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 117 s. ; 31 cm . -(Edition Peters : Die Klassiker des
Klaviers. Weber : Sämtliche Werke in 3 Bänden ; Nr 717 a) . -Zawiera: Sonate C dur : op. 24 ; Sonate As dur : op. 39 ; Sonate d moll : op. 49 ;
Sonate e moll : op. 70 . -Edition Peters. 7735
1835. Weber, Karl Maria (1786-1826)
Rondo z sonaty C-dur op. 24 : (perpetum mobile) : na fortepian / Carl Maria Weber . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1965. - 61, [1] s. ;
31 cm
1836. Weber, Karl Maria (1786-1826)
Rondo brillante : op. 62 : na fortepian ; Rondo [(Per[etum moblie) z Sonaty] : z op. 24 : na fortepian ; Momento capriccioso : op. 12 : na
fortepian / Karl Maria Weber ; red. Adam Rieger . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1957. - 29, [1] s. ; 34 cm . -PWM - 2508
1837. Weber, Karl Maria (1786-1826)
Originalkompositionen : für Klavier zu 4 Händen / Carl Maria von Weber ; rev. Adolf Ruthardt . -[Nuty]. - Leipzig : C. F. Peters. - 82 s. ; 23 x
31 cm . -(Edition Peters ; 188a) . -Zawiera: Six Pieces : Op. 3 ; Six Pieces : Op. 10 ; Huit Pieces : Op. 60 . -Edition Peters. 6791
1838. Weber, Karl Maria (1786-1826)
Sämtliche Ouvertáren : für Piano zu 4 Händen / Carl Maria von Weber ; hrsg. Richard Kleinmichel . -[Wyciag fortepianowy]. - Leipzig : C. F.
Peters. - 108 s. ; 23 x 31 cm . -(Edition Peters ; 138) . -Zawiera: Peter Scmoll ; Turandot ; Silvana ; Abu Hassan ; Der Beherrscher der Geister ;
Jubelouvertüre ; Preciosa ; Der Freischütz ; Euryanthe ; Oberon . -Edition Peters. 8705
1839. Weber, Karl Maria (1786-1826)
Clavierstücke : pour Piano a 4 mains. Vol. II / Carl Maria von Weber ; arr. F. W. Markull . -[Nuty]. - Braunschweig : Henry Litollf's Verlag. - 79,
[1] s. ; 31 cm . -(Collection Litolff ; 185) . -Zawiera: Six Sonates progressives et agreables : Op. 13 ; Grande Polonaise : Op. 21 ; Rondo brillant
: 62 ; Invitation a la Valse : Op. 65 ; Polacca brillante : Op. 72 . -Collection Litolff. 185
1840. Weber, Karl Maria (1786-1826)
Aufforderung zum Tanz : für Klavier zu 2 Händen / C. M. von Weber ; rev. Otto Singer . -[Nuty]. - Leipzig : N. Simrock. - 9, [1] s. ; 31 cm . -(K.
E. ; 47) . -Collection Litolff. 185
1841. Weingartner, F.
Herbstblätter : 5 klavierstücke : Op. 58 / F. Weingartner . -[Nuty]. - Leipzig : Breitkopf & Härtel. - 19 s. ; 31 cm . -(Edition Breitkopf ; 4870) . Edition Breitkopf. 27868
1842. Wesołowski, Adam (1989- )
Przed burzą : na fortepian solo / Adam Wesołowski . -[Nuty]. - Łódź : Merakel, Wydawnictwo Muzyczne i Poligraficzne, 2010. - 13, [3] s. ; 30
cm . -cop. merakel
1843. Weygandt, Felix. Oprac.
Wir treten zum Beten : Altniederländisches Dankgebet : mit altniederländischem Original-Text / Bearbeitet von Felix Weygandt ; neue
Worte von Emil Uellenberg ; niderländischer Wortlaut (1597) von Adrianus Valerius . -[Nuty]. - Leipzig : J. Schubert & Co., Leipzig. - 5, [1] s. ;
34 x 27 cm . -(Fantasie) . -J. Scubert & Co., Leipzig 7931
1844. Wickenhausser, Richard
Zehn kleine Tonbilder für Klavier : von Richard Wickenhausser : Opus 72. Nr. 4., Walzer : Op 72, Nr 4 / Richard Wickenhausser . -[Nuty]. Leipzig : Fr. Kistner in Leipzig, [copyright 1912]. - 3, [1] s. ; 34 x 27 cm . -Fr. Kistner in Leipzig 10587
1845. Wickenhausser, Richard
Walzer / Richard Wickenhausser . -[Nuty]. - Leipzig : Fr. Kistner in Leipzig, [copyright 1912]. - 3, [1] s. ; 34 x 27 cm . -(Zehn Kleine Tonbilder
für Klavier / von Richard Wickenhausser ; Opus 72, nr 4) . -Fr. Kistner in Leipzig 10587
1846. Wickenhausser, Richard
In den Fjorden / Richard Wickenhausser . -[Nuty]. - Leipzig : Fr. Kistner in Leipzig, [copyright 1912]. - 3, [1] s. ; 34 x 27 cm . -(Zehn Kleine
Tonbilder für Klavier / von Richard Wickenhausser ; Opus 72, nr 6) . -Fr. Kistner in Leipzig 10589
1847. Wickenhausser, Richard
Humoreske / Richard Wickenhausser . -[Nuty]. - Leipzig : Fr. Kistner in Leipzig, [copyright 1912]. - 3, [1] s. ; 34 x 27 cm . -(Zehn Kleine
Tonbilder für Klavier / von Richard Wickenhausser ; Opus 72, nr 5) . -Fr. Kistner in Leipzig 10588
1848. Wickenhausser, Richard
Irrlichter / Richard Wickenhausser . -[Nuty]. - Leipzig : Fr. Kistner in Leipzig, [copyright 1912]. - 3, [1] s. ; 34 x 27 cm . -(Zehn Kleine Tonbilder
für Klavier / von Richard Wickenhausser ; Opus 72, nr 3) . -Fr. Kistner in Leipzig 10586
1849. Wickenhausser, Richard
Lied des Savoyarden / Richard Wickenhausser . -[Nuty]. - Leipzig : Fr. Kistner in Leipzig, [copyright 1912]. - 3, [1] s. ; 34 x 27 cm . -(Zehn
Kleine Tonbilder für Klavier / von Richard Wickenhausser ; Opus 72, nr 1) . -Fr. Kistner in Leipzig 10584
1850. Wickenhausser, Richard
Altes Volkslied / Richard Wickenhausser . -[Nuty]. - Leipzig : Fr. Kistner in Leipzig, [copyright 1912]. - 3, [1] s. ; 34 x 27 cm . -(Zehn Kleine
Tonbilder für Klavier / von Richard Wickenhausser ; Opus 72, nr 8) . -Fr. Kistner in Leipzig 10591
1851. Wickenhausser, Richard
Romanze / Richard Wickenhausser . -[Nuty]. - Leipzig : Fr. Kistner in Leipzig, [copyright 1912]. - 3, [1] s. ; 34 x 27 cm . -(Zehn Kleine Tonbilder
für Klavier / von Richard Wickenhausser ; Opus 72, nr 9) . -Fr. Kistner in Leipzig 10592
1852. Wickenhausser, Richard
Schmetterling / Richard Wickenhausser . -[Nuty]. - Leipzig : Fr. Kistner in Leipzig, [copyright 1910]. - 3, [1] s. ; 34 x 27 cm . -(Zehn
Charakteristischestücke in leichte Spielart für Klavier / von Richard Wickenhausser ; Opus 62, nr 10) . -Fr. Kistner in Leipzig 10386
1853. Wickenhausser, Richard
Sontagsglocken / Richard Wickenhausser . -[Nuty]. - Leipzig : Fr. Kistner in Leipzig, [copyright 1910]. - 3, [1] s. ; 34 x 27 cm . -(Zehn
Charakteristischestücke in leichte Spielart für Klavier / von Richard Wickenhausser ; Opus 62, nr 7) . -Fr. Kistner in Leipzig 10383
1854. Winberg, W.
Kwintjet = [Kwintet] : dlja fortepiano, dwuch skripok, al'ta i wiolonczjeli = [na fortepian, dwuch skrzypiec, altówki i wiolonczeli] : Op. 18 / W.
Winberg . -[Partytura]. - Moskwa : Muzyka, 1964. - 87 s. ; 29 cm + głosy: Violino I, II, Viola, Violoncello (24 s., 20 s., 23 s., 20 s.) . -M 31042 G
1855. Winding, Aug.
Kadenzen : zu Mozart's Klavierkonzerten : B dur / Aug. Winding . -[Nuty]. - Leipzig : Steingräber Verlag. - 7 s. ; 34 cm . -(Edition Steingräber ;
Nr 412) . -742
1856. Winding, Aug.
Kadenzen : zu Mozart's Klavierkonzerten : D dur / Aug. Winding . -[Nuty]. - Leipzig : Steingräber Verlag. - 6, [1] s. ; 34 cm . -(Edition
Steingräber) . -743
1857. Witkind, Z. Oprac.
P'jesy sowrjemjennych zarubieżnych kompozitorow = [Utwory współczesnych kompozytorów zagranicznych] : dlja fortepiano = [na
fortepian] / oprac. Z. Witkind . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1966. - 56 s. ; 29 cm . -546
1858. Wolfienzon, S. Oprac.
P'jesy ljeningradskih kompozitorow = [Utwory kompozytorów leningradzkich] : dlja fortepiano = [na fortepian]. 2 / oprac. S. Wolfienzon . [Nuty]. - Leningrad : "Sowietskij Kompozytor", 1972. - 69 s. ; 29 cm . -C. 190 K.
1859. Woytowicz, Bolesław (1899-1980)
10 Etiud na fortepian / Bolesław Woytowicz . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1961. - 61, [1] s. ; 31 cm . -Zawiera: Thema con
variazioni ; Canzonetta ; Thema con varoazioni ; Intermezzo ; Thema con variazioni ; Arioso dolente; Allegro ; Finale ; Preludio ; Canon . PWM - 4335
1860. Woytowicz, Bolesław (1899-1980)
12 etiud : na fortepian. Zeszyt II / Bolesław Woytowicz . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1948. - 35 s. ; 34 cm . (Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt XX) . -Zawiera: Scherzo ; Toccata ; Recitativo ; Intermezzo ; Notturno ; Canon Enigmaticus . PWM - 248
1861. Woytowicz, Bolesław (1899-1980)
12 etiud : na fortepian. Zeszyt I, (Łatwe) / Bolesław Woytowicz . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1948. - 32 s. ; 34 cm . (Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt XIX) . -Zawiera: Capriccio ; Siciliana ; Scherzino ; Berceuse ; Polonaise ; Rondo rustico . PWM - 267
1862. Woytowicz, Bolesław (1899-1980). Red.
Polonez klasyczny i romantyczny : na fortepian. Zeszyt 1 / oprac. Bolesław Woytowicz ; red. Tadeusz Marek . -[Nuty]. - Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1953. - 66, [2] s. ; 34 cm . -(W zasięgu muzyki polskiej) . -Zawiera: Rondeau en Polonaise / W. A. Mozart. Polonez : op 89
(1815) / L. van Beethoven. Labella capricciosa / J. N. Hummel. Polonez / J. Field. Grande Polonaise (1810) / C. M. Weber. Polonez (1852) / F.
Liszt . -"Czytelnik" Nr 596
1863. Woytowicz, Bolesław (1899-1980). Red.
Wybór utworów kompozytorów XVI - XVII w. : na fortepian. Zeszyt 2 / oprac. Bolesław Woytowicz ; red. Tadeusz Marek . -[Nuty]. - Kraków :
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1953. - 24 s. ; 34 cm . -(W zasięgu muzyki polskiej) . -Zawiera: Polski Marsz (1585 r.) / Chr. Löffelhoz. Dobry
polski taniec / Anonim. Polski taniec (1598 r.) / A. Nörmiger. Taniec na polski sposób (ok. 1610 r.) / G. Picchini. Polski taniec / J. Fischer. Aria
w polskim stylu / F. Couperin. Polonez / Chr. Graupner. Polacy (z Suity D dur) / J. G. Ziegler. Polonez / K. H. Graun. Polonez g moll : z
"Książeczki nutowej Anny Magdaleny Bach" / J. S. Bach. Polonez G dur : z "Książeczki nutowej Anny Magdaleny Bach" / J. S. Bach. Polonez
(ze "Suity francuskiej" nr 6) / J. S. Bach. Polonez / W. F. Bach. Alla Polacca / C. Ph. E. Bach. Polonez / J. T. Goldberg. Polonez / J. Ph.
Kirnberger. Polonez z wariacjami / J. Ph. Kirnberger. Mazur / J. Ph. Kirnberger. Polonez/ J. L. Krebs. Polonez (1780 r.) / Chr. G. Neefe . "Czytelnik" Nr 252
1864. Woytowicz, Bolesław (1899-1980). Red.
Dla dzieci : 9 miniatur na fortepian / red. Bolesław Woytowicz . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1966. - 27, [1] s. : il. ; 28 cm . Zawiera: Aplicatio / Johann Sebastian Bach. Preambulum / Johann Sebastian Bach. Utwór dziecięcy : Op. 72, nr 5 / Felix MenselssohnBartholdy. Jeździec : Op. 68, nr 23 / Robert Schumann. Pieśń skowronka : Op. 39, nr 22 / Piotr Czajkowski. Bajeczka : Op. 65, nr 3 / Sergiusz
Prokofiew. Rapsodia / Bela Bartok. Mały pastuszek / Claude Debussy. Gaik - taniec śląski / Witold Lutosławski . -PWM - 5741
1865. Wrodskoj, O. M. Red.
Polifoniczjeskije piesy = [Utwory polifoniczne] : dlja fortepiano = [na fortepian]. Wypusk 3 / red. O. M. Wrodskoj . -[Nuty]. - Moskwa :
Muzyka, 1977. - 59, [1] s. ; 29 cm . -Zawiera utwory: J. S. Bacha, W. A. Mozarta, P. Czajkowskiego i innych . -9476
1866. Wysocka-Ochlewska, Janina. Oprac.
Ptaszki w klawiaturze : 6 utworów dawnych mistrzów na klawesyn (fortepian) / red. Janina Wysocka-Ochlewska . -[Nuty]. - Kraków : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1965. - 40, [2] s. ; 28 cm . -Zawiera: Kukułka / Bernardo Paquini. Zakochany słowik / Francois Couperin. Kura / JeanPhilippe Rameau. Śpiew ptaków/ Jean-Philippe Rameau. Kukułka / Louis Claude Daquin. Jaskółka / Louis Claude Daquin . -PWM - 5564
1867. Wysocka-Ochlewska, Janina. Oprac.
Polonezy : na klawesyn lub fortepian / oprac. Janina Wysocka-Ochlewska . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1960. - 24 s. ; 31
cm . -PWM - 3734
1868. Zagurskaja, E. Red.
Ljegkije p'jesy = [Łatwe utwory] : dlja fortepiano w czjetyrje ruki = [na fortepian na 4 ręce] / red. E. Zagurskaja . -[Nuty]. - Leningrad :
Muzyka, 1964. - 55 s. ; 29 cm . -Zawiera utwory: Schuberta, Schumana, Moniuszki i innych . -2420/160
1869. Zagurskaja, E. Red.
Ljegkije p'jesy = [Łatwe utwory] : dlja fortepiano w czjetyrje ruki = [na fortepian na 4 ręce] / red. E. Zagurskaja . -[Nuty]. - Leningrad :
Muzyka, 1967. - 55 s. ; 29 cm . -Zawiera utwory: Mendelssohna, Bartoka, Czajkowskiego i innych. - Zeszyt 2 . -667
1870. Zanger, Gustaw
Choralbuch : einschlisslich der bekanntesten geistlichen Volkslieder-Melodien : für die Orgel oder das Pianoforte bezw. Harmonium : 4
stimmig gesetzt : Op. 40 / Gustaw Zanger . -[Nuty]. - Frankfurt-Oder : Verlag von Georg Bratfisch. - 174 s. ; 22 x 27 cm . -G. B. 238
1871. Zarębski, Juliusz (1854-1885)
P'jesy = [Utwory] / J. Zarębski . -[Nuty]. - Moskwa : Gasudarstwiennoje Muzykal'noje Izdatiel'stwo, 1963. - 59 s. ; 29 cm . -Zawiera: Wielki
Polonez : Op. 6 ; Suita polska : Op. 16 . -na fortepian . -29673
1872. Zarębski, Juliusz (1854-1885)
Conte ; Menuet / Juliusz Zarebski . -[Nuty]. - Warszawa : Wydawn. Muzyczne Arcta, 1948. - 8 s. ; 34 cm . -W. M. A. 77
1873. Zarębski, Juliusz (1854-1885)
Les roses et les epines : na fortepian : op 13 / Juliusz Zarębski . -[Nuty]. - Warszawa : Wydawn. Muzyczne Arcta, 1948. - 25 s. ; 34 cm . -W.
M. A. 59
1874. Zarębski, Juliusz (1854-1885)
Grande Polonaise : op. 6 : na fortepian / Juliusz Zarębski . -[Nuty]. - Warszawa : Wydawn. Muzyczne Arcta, 1951. - 15 s. ; 34 cm . -S. 256 A.
1875. Zarębski, Juliusz (1854-1885)
Tarantelle : op. 25 / Jules Zarmbski ; oprac. J. Lefeld . -[Nuty]. - Warszawa : Wydawn. Muzyczne Arcta, 1947. - 16 s. ; 34 cm . -W. M. A. 53
1876. Zarębski, Juliusz (1854-1885)
Novellette-Caprice / J. Zarembski . -[Nuty]. - Warszawa : Wydawn. Muzyczne Arcta, 1951. - 15 s. ; 34 cm . -S. 255 A.
1877. Zarębski, Juliusz (1854-1885)
Kołysanka : op. 22 : na fortepian / Juliusz Zarębski ; oprac. Maria Wiłkomirska . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1953. - 7 s. ;
34 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 76) . -PWM - 1147
1878. Zarębski, Juliusz (1854-1885)
Melodia : z "Etrennes, Six Morceaux d'execution facile" : op. 27 : na fortepian / Juliusz Zarębski ; oprac. Maria Wiłkomirska . -[Nuty]. Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1953. - 7 s. ; 34 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 78) . -PWM - 1176
1879. Zarębski, Juliusz (1854-1885)
Polonez op. 6 : na fortepian / Juliusz Zarębski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1957. - 18 s. ; 34 cm . -PWM - 2283
1880. Zarębski, Juliusz (1854-1885)
Walc A dur : z "Etrennes, Six Morceaux d'execution facile" : op 27 : na fortepian / Juliusz Zarębski ; opra. Maria Wiłkomirska . -[Nuty]. Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1953. - 11 s. ; 34 cm . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 79) . -PWM 1177
1881. Zarębski, Juliusz (1854-1885)
2 etiudy koncertowe : z op. 7 "3 etiudy koncertowe" : na fortepian / Juliusz Zarębski ; oprac. Maria Wiłkomirska . -Kraków : Polskie Wydaw.
Muzyczne, 1953. - 21 s. ; 35 s. . -(Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 77) . -Etiuda g moll op. 2 nr 7, Etiuda G dur op. 7 nr 3
1882. Zarębski, Juliusz (1854-1885)
Kwintet fortepianowy g moll / Juliusz Zarębski. - Wyd. 2 . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1981. - 93, [1] s. : portr. ; 31 cm + głosy:
Violino I, Biolino II, Viola, Violoncello (po 16s.) . -(Musica Viva : Antologia dzieł i arcydzieł muzyki dawnej i nowej : Muzyka Kameralna) . Wyd. poprz. pt. : Kwintet g-moll . -ISBN 83-224-1427-7
1883. Zarębski, Juliusz (1854-1885)
Walc : na fortepian / Juliusz Zarębski ; oprac. Janina Wysocka - Ochlewska . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1949. - 8 ; 32 . (Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa ; Zeszyt 31)
1884. Zarębski, Juliusz (1854-1885)
Zarębski : Album per pianoforte / Juliusz Zarębski ; ed. Zbigniew Drzewiecki . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1974. - 104, [4]
s. : il. ; 28 cm . -Zawiera: Etude de Concert : Op. 3 ; Grande Polonaise : Op. 6 ; Les Roses et les Epines : Op. 13 ; Impromptu-Caprice : Op. 14 ;
Suite Polonaise : Op. 16 ; Tarantelle : Op. 25 ; Etrennes : Op. 27, nr 4 . -PWM - 6632
1885. Zarębski, Juliusz (1854-1885)
Kwintet g moll : na 2 skrzypiec, altówkę, wiolonczelę i fortepian / Juliusz Zarębski . -Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1955. - 87, [1] s. ;
25 cm . -(Biblioteka Małych Partytur ; 6) . -Wydanie "kieszonkowe"
1886. Zilcher, Paul
In der Spinnstube / Paul Zilcher . -[Nuty]. - Leipzig : Fr. Kistner in Leipzig, [copyright 1096]. - 3, [1] s. ; 34 x 27 cm . -(Dorfgeschichten : Drei
Klavierstücke / von Paul Zilcher ; Op. 40, Nr 2) . -Fr. Kistner in Leipzig 9962
1887. Zilcher, Paul
Scherzino / Paul Zilcher . -[Nuty]. - Leipzig : Fr. Kistner in Leipzig, [copyright 1909]. - 3, [1] s. ; 34 x 27 cm . -(Mancherlei : Sechs leichte
Klavierstücke / von Paul Zilcher ; Op. 74, nr 4) . -Fr. Kistner in Leipzig 10342
1888. Ziw, M.
Preludia : na fortepian / M. Ziw . -[Nuty]. - Moskwa : Muzyka, 1964. - 18 s. ; 29 cm . -1089
1889. Znatokow, Ju.
Koncjert = [Koncert] : dlja fortepiano z suprobodom drugogo fortepiano = [na fortepian z akompaniamentem drugiego fortepianu] / Ju.
Znatokow . -[Nuty]. - "Mistjectwo", 1955. - 57 s. ; 29 cm . -M 442
1890. Żuławski, Wawrzyniec (1916-1957).
Cztery mazurki : na fortepian / Wawrzyniec Żuławski . -[Nuty]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1955. - 12 s. ; 34 cm . -PWM - 1755
1891. Żuławski, Wawrzyniec (1916-1957).
Kwintet fortepianowy / Wawrzyniec Żuławski . -[Partytura]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1966. - 102, [2] s. : portr. ; 25 cm . (Biblioteka Małych Partytur ; 41) . -Wydanie "kieszonkowe" . -PWM - 5460

Podobne dokumenty