WYKAZ I. ZAJĘCIA STAŁE: II. ZAJĘCIA DLA KLAS I GRUP

Transkrypt

WYKAZ I. ZAJĘCIA STAŁE: II. ZAJĘCIA DLA KLAS I GRUP
WYKAZ
ZAJĘĆ EDUKACYJNO-KULTURALNYCH
ZREALIZOWANYCH W „GEBICZYŃSKIM GNIEŹDZIE”
W ROKU 2007
ZREALIZOWANE PROJEKTY:
„DOM-GNIAZDO”
„WYWIEDZIONE Z ZIEMI”
„NA GLINIANYCH TABLICZKACH-PRZESŁANIE NA JUTRO”
„PIĘKNE DZIECI – ANIOŁY WIEJSKIE”
I.
ZAJĘCIA STAŁE:
PONIEDZIAŁKI:
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE
/NAUKA GRY NA GITARZE/
WTORKI:
—
7 UCZESTN.
—
40 UCZESTN.
ZAJĘCIA JĘZYKOWE
/JĘZYK NIEMIECKI/
ŚRODY:
WARSZTATY RECYTATORSKIE DLA GRUP SZKOLNYCH
CZWARTKI:
ZAJĘCIA JĘZYKOWE /JĘZYK ANGIELSKI/
PIĄTKI:
WARSZTATY MAT/FIZ. I KONSULTACJE INDYWID.
—
—
—
117 UCZESTN.
65 UCZESTN.
10 UCZESTN.
Ponadto: W każdym dniu zajęć stałych, udzielane są konsultacje indywidualne w ramach
wyrównywania braków w nauce j. polskiego, matematyki, fizyki, recytacji i teatru
amatorskiego oraz inne zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli i
rodziców.
II.
Lp.
ZAJĘCIA DLA KLAS I GRUP SZKOLNYCH
Nazwa szkoły/Miejscowość
Ilość
uczesników
Dzieci Dorośl
i
1. Przedszkole - Młynkowo
34
4
2. Przedszkole - Sarbia
14
2
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 –
Trzcianka, kl. II
26
3
4. Przedszkole – Romanowo D.
36
4
5. Gimnazjum Gębice – kl. I
19
1
6. Gimnazjum Gębice – kl. II-III
25
1
7. Szkoła Podstaw. – Sarbia kl
III
8. Szkoła Podst. Ryczywół kl. II
19
2
30
3
Tytuł zajęć
„Kwiecień-plecień” /Wywiedzione z
ziemi/
Cykl: W polu i zagrodzie z wszystkimi
w zgodzie
„Kwiecień-plecień” /Wywiedzione z
ziemi/
Cykl: W polu i zagrodzie z wszystkimi
w zgodzie
„Kwiecień-plecień” /Wywiedzione z
ziemi/
Cykl: W polu i zagrodzie z wszystkimi
w zgodzie
„Przed majem” /Wywiedzione z ziemi/
Cykl: W polu i zagrodzie z wszystkimi
w zgodzie
Wywiedzione z ziemi/Na glinianych
tabliczkach
Wywiedzione z ziemi/Na glinianych
tabliczkach
Wywiedzione z ziemi/Na glinianych
tabliczkach
Wywiedzione z ziemi/Na glinianych
tabliczkach
Uwagi
Wycieczka
konna do lasu
Wycieczka
konna do lasu
Wycieczka
konna do lasu
Wycieczka
konna do lasu
Wycieczka
konna do lasu
Wycieczka
konna do lasu
Wycieczka
konna do lasu
Wycieczka
konna do lasu
Wywiedzione z ziemi/Na glinianych
tabliczkach
„Lato puka dodrzwi” /Wywiedzione z
ziemi/
Cykl: W polu i zagrodzie z wszystkimi
w zgodzie
Wywiedzione z ziemi/Na glinianych
tabliczkach
Wycieczka
konna do lasu
Wycieczka
konna do lasu
„Lato puka do drzwi” /Wywiedzione z
ziemi/
Cykl: W polu i zagrodzie z wszystkimi
w zgodzie
„Lato puka do drzwi” /Wywiedzione z
ziemi/
Cykl: W polu i zagrodzie z wszystkimi
w zgodzie
„Lato puka do drzwi” /Wywiedzione z
ziemi/
Cykl: W polu i zagrodzie z wszystkimi
w zgodzie
„Lato puka do drzwi” /Wywiedzione z
ziemi/
Cykl: W polu i zagrodzie z wszystkimi
w zgodzie
Wywiedzione z ziemi/Na glinianych
tabliczkach
Wywiedzione z ziemi/Na glinianych
tabliczkach
Wycieczka do
lasu
3
Wywiedzione z ziemi/Na glinianych
tabliczkach
Udział uczn.
ZSL Goraj
60
4
Czyt. Bajki „O słoniu który wysiedział
jajko”
25
3
21. Gimnazjum Romanowo kl. II
21
1
22. Przedszkole Jędrzejewo
25
3
„Co widać i słychać” /Wywiedzione z
ziemi/
Cykl: W polu i zagrodzie z wszystkimi
w zgodzie
Wywiedzione z ziemi/Na glinianych
tabliczkach
„Wiosna w lesie i w domu”
23. Przedszkole Gębice
33
3
„Wiosna w lesie i w domu”
24. Przedszkole Brzeźno
30
3
„Wiosna w lesie i w domu”
25. Szkoła Podst. Gębice kl. II
15
2
26. Przedszkole Miłkowo
14
2
27. Przedszkole Czarnków
23
2
28. Przedszkole Czarnków
22
2
29. Przedszkole Sarbia
11
2
30. Szkoła Podst. Gębice kl. I
11
2
„Dojrzewanie jesienne”/ Na glinianych tabliczkach
„Piękne dzieci – wiejskie anioły” sesja
zdjęciowa z dziećmi.
„Dojrzewanie jesienne”
„Piękne dzieci – wiejskie anioły” sesja
zdjęciowa z dziećmi.
„Dojrzewanie jesienne”
„Piękne dzieci – wiejskie anioły” sesja
zdjęciowa z dziećmi.
„Dojrzewanie jesienne”
„Piękne dzieci – wiejskie anioły” sesja
zdjęciowa z dziećmi.
„Dojrzewanie jesienne”
„Piękne dzieci – wiejskie anioły” sesja
zdjęciowa z dziećmi.
„Dojrzewanie jesienne”/ Na glinianych tabliczkach
9. Gimnazjum Kuźnica Czarnk.
23
2
10. Szkoła Podst. Trzcianka kl. II
22
2
11. Gimnazjum Połajewo kl. I/II
20
1
12. Szkoła Podst. Połajewo kl. II
23
2
13. Szkoła Podst. Złotów kl. Ic
28
4
14. Przedszkole Nr 1 Czarnków
26
4
15. Szkoła Podst. Romanowo kl I
22
2
16. Szkoła Podst. Sarbia kl. VI
23
1
17. Gimnazjum Jędrzejewo kl. I
25
1
18. Gimnazja. Duszniki Wlkp.
kl. I-III
19. Szkoła Podst. Kuźnica Czarnk.
kl. I - III
20. Szkoła Podstaw. Nr 3 Złotów
kl I
35
Wycieczka do
lasu
Wycieczka do
lasu
Wycieczka do
lasu
Wycieczka do
lasu
Wycieczka do
lasu
Udział uczn.
ZSL Goraj
Wycieczka do
lasu
Wycieczka
konna do lasu
Plener Anioły
wiejskie
Plener Anioły
wiejskie
Plener Anioły
wiejskie
Wycieczka
konna do lasu
Wycieczka
konna do lasu
Wycieczka
konna do lasu
Wycieczka
konna do lasu
Wycieczka
konna do lasu
Wycieczka
konna do lasu
2
31. Przedszkole Lubasz
25
3
32. Katolicka Szkoła Podstawowa
Trzcianka kl. 0
33. Szkoła Podstaw. Połajewo
kl. III
19
3
25
2
34. Szkoła Podstaw. Połajewo
kl. II
24
2
35. Szkoła Podstaw. Gębice kl. V
22
2
36. Szkoła Podstaw. Sarbia kl. II
10
2
37. Szkoła Podstaw. Złotów kl III
23
3
38. Gimnazjum Duszniki Wlkp.
kl. I-III
41
4
39. Szkoła Podstawowa Nr 1
Czarnków kl. I
22
2
40. Szkoła Podstaw. Huta kl. I-III
25
4
41. Szkoła Podstaw. Połajewo
kl. III
42. Grupy uczestników stałych –
zajęcia dodatkowe
25
2
60
10
III.
„Piękne dzieci – wiejskie anioły” sesja
zdjęciowa z dziećmi.
„Dojrzewanie jesienne”
„Piękne dzieci – wiejskie anioły” sesja
zdjęciowa z dziećmi.
„Dojrzewanie jesienne”
„Piękne dzieci – wiejskie anioły” sesja
zdjęciowa z dziećmi.
„Dojrzewanie jesienne”/ Na glinianych tabliczkach
„Piękne dzieci – wiejskie anioły” sesja
zdjęciowa z dziećmi.
„Dojrzewanie jesienne”/ Na glinianych tabliczkach
„Piękne dzieci – wiejskie anioły” sesja
zdjęciowa z dziećmi.
Wywiedzione z ziemi/Na glinianych
tabliczkach
„Piękne dzieci – wiejskie anioły” sesja
zdjęciowa z dziećmi.
„Dojrzewanie jesienne”
„Piękne dzieci – wiejskie anioły” sesja
zdjęciowa z dziećmi.
„Listopadowe smuteczki”/ Na glinianych tabliczkach
„Piękne dzieci – wiejskie anioły” sesja
zdjęciowa z dziećmi.
Wywiedzione z ziemi/Na glinianych
tabliczkach
„Piękne dzieci – wiejskie anioły” sesja
zdjęciowa z dziećmi.
„Listopadowe smuteczki”/ Na glinianych tabliczkach
„Piękne dzieci – wiejskie anioły” sesja
zdjęciowa z dziećmi.
„Wszystko o św. Mikołaju”
„Piękne dzieci – wiejskie anioły” sesja
zdjęciowa z dziećmi.
„Obyczaje i obrzędy świąteczne”
„Piękne dzieci – wiejskie anioły” sesja
zdjęciowa z dziećmi.
„Kolędowanie po polsku, angielsku i
niemiecku”
Wycieczka
konna do lasu
Wycieczka
konna do lasu
Wycieczka
konna do lasu
Wycieczka
konna do lasu
---------
Wycieczka
konna do lasu
Wycieczka
konna do lasu
Udział
uczniów ZSL
Goraj
Wycieczka
konna do lasu
Wycieczka
konna do lasu
Wycieczka
konna do lasu
---------
WARSZTATY RECYTATORSKIE
1. Szkoła Podstawowa
Romanowo
2. Gimnazjum Romanowo
15
1
„Jak pięknie i dobrze mówić mową
wiązaną”
19
1
3. Szkoła Podstawowa Połajewo
14
1
4. Szkoła Podstawowa Huta
12
1
5. Szkoła Podstawowa Gębice
19
1
6. Gimnazjum Gębice
19
1
7. Gimnazjum Kuźnica
Czarnkowska
19
1
„Jak pięknie i dobrze mówić mową
wiązaną”
„Jak pięknie i dobrze mówić mową
wiązaną”
„Jak pięknie i dobrze mówić mową
wiązaną”
„Jak pięknie i dobrze mówić mową
wiązaną”
„Jak pięknie i dobrze mówić mową
wiązaną”
„Jak pięknie i dobrze mówić mową
wiązaną”
3
IV.
KONSULTACJE INDYWIDUALNE – POMOC W NAUCE
- matematyka, fizyka, język polski - recytatorskie, teatralne, inne/
Łącznie
V.
1.
2.
PLENER RZEŹBIARSKI
Uczniowie Zespółu Szkół
Plastycznych w Zakopanem
pod kier. art. rzeźb.
Andrzeja Mrowcy
Obserwatorzy i zwiedzający
VI.
57 konsultacji
20 konsultacji
77 konsultacji
5
1
„Piękne dzieci – Anioły
wiejskie”
60
„Piękne dzieci – Anioły
wiejskie”
WYSTAWY
- „Europejski Krąg” – ekspozycja stała
- „Anioły wiejskie” - ekspozycja stała
- „Na glinianych tabliczkach…” – ekspozycja w plenerze i w domu
- „Piękne dzieci – Anioły wiejskie” – objazdowa wystawa fotograficzna
VII.
INNE
1.
Rajdy rowerowe /x 2/
40
60
„Niedziela na kółkach”
2.
Stowarzysz. diabetyków /x2/
20
110
Spotkania edukacyjnorelaksacyjne
3.
Konferencja trzech powiatów –
„Spotkanie na miedzy –
Dobiegniew 2007”
!0 – lecie Fundacji „Gębiczyn”
70
Prezentacja projektu „DOMGNIAZDO”
60
„Pochwała codzienności” w tym
4.
5.
6.
7.
8.
30
Koło Gospodyń Wiejskich
W Gębiczynie
Powiatowo-gminne dożynki 2007
20
Delegacja uczniów i nauczycieli
z Litwy
Belweder 2007
6
40
10
80
6
100
Zwiedzanie
ekspozycji
rzeźb,
zajęcia „Na
glinianych
…
Zwiedzanie
ekspozycji
rzeźb, konna
wycieczka
do lasu
- wystawa ”Na glinianych
tabliczkach-przesłanie na
jutro”
- ekspozycja „Anioły
wiejskie”
„Poezja w plenerze”
Pożegnanie lata
Zebrania organizacji /x 5/
Zajęcia plastyczne „Na
glinianych tabliczkach”
Prezentacja projektu „DomGniazdo”
„Gmina wiejska przyjazna
dzieciom”
- honorowy tytuł dla Gminy
4
Czarnków
- prezentacja projektu „Dom
– Gniazdo”
VIII. KOORDYNATORZY, INSTRUKTORZY, OPIEKUNOWIE
1. mgr inż. Stefan Wawrzyniak – prezes, /matematyka, fizyka, zaj. ekologiczne/
2. mgr Alina Wawrzyniak – kierownik projektu, moderator zajęć /literatura, teatr/
3. dr Janusz Mokrzycki – ekologia, leśnictwo
4. dr Joanna Lemańska - warsztaty matematyczno-fizyczne
5. mgr Bogumiła Cybulska – ćwiczenia pamięci, uwagi i koncentracji
6. art. rzeźb, Andrzej Mrowca – kier. pleneru, zaj. plastyczne
7. art. plast. Bogna Mikła – projekt folderu i wystawy fotograficznej
8. mgr Bartłomiej Rakowicz – lektor j. angielskiego
9. mgr Magdalena Wiśniewska-Napierała – zaj. plastyczno-techniczne
10. lic. Magdalena Chyży – lektor j. niemieckiego
11. lic. Magdalena Ceglarz – lektor j. angielskiego, zaj. plenerowe
12. lic. Iwona Zalewska – opiekun, zaj. plastyczne, dokumentacja zajęć
13. lic. Joanna Bartol – opiekun, zaj. plastyczne, dokumentacja zajęć
14. staż. Magdalena Nowak – przygot. mat. do zajęć, dokum. fotogr., prace porządk.
15. Lidia Kaźmierczak – prace przygotowawcze, porządkowe, obsługa posiłków
16. Grażyna Bętkowska – prace przygotowawcze, porządkowe, obsługa posiłków
ZESTAWIENIE LICZBOWE UCZESTNIKÓW WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH
Dzieci przedszkolne
zajęcia dopołudniowe
zajęcia stałe
Razem
– 293
– 15
– 308
Uczniowie szkół podstawowych
zajęcia dopołudniowe
warsztaty recytatorskie
zajęcia umuzykalniające
zajęcia językowe
inne
Razem
– 1058
– 60
– 5
– 60
– 286
– 1469
Gimnazjaliści
zajęcia dopołudniowe
konsultacje indywidualne
– 266
–5
5
zajęcia językowe
– 20
zajęcia umuzykalniające
–2
Razem – 293
Licealiści
zajęcia językowe
konsultacje indywidualne
uczniowie ZSL Goraj
uczniowie ZSP Zakopane
Razem
– 10
–5
– 15
–5
– 35
Dorośli /bezpośredni i pośredni udział w zajęciach/
– zajęcia dopołudniowe /nauczyciele i rodzice/ – 107
– warsztaty recytatorskie /nauczyciele/
–7
– kierownik pleneru
–1
– obserwatorzy pleneru
– 60
– rajdy rowerowe
– 60
– diabetycy
– 110
– uczestn. konferencji Dobiegniew’2007
– 70
– uczestn. impr. plener. X-rocznicy Fundacji – 60
– uczestn. imprezy pożegnanie lata
– 50
– zwiedzający wystawy i ekspozycje
– 350
– instruktorzy/opiekunowie
– 11
Razem
– 876
Ogółem dzieci i młodzieży
Dorosłych
Razem
– 2105
– 876
– 2981
Opracowała: Alina Wawrzyniak
6