Rb10-07-07-04-03-Skonsolidowane-przychody-GK-LPP-za-I-kw-2007

Transkrypt

Rb10-07-07-04-03-Skonsolidowane-przychody-GK-LPP-za-I-kw-2007
Raport bieżący nr:
10/2007
Data:
2007-04-03
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP S.A. osiągnięte w I kw 2007 roku
Zarząd LPP S.A. informuje, ze skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP uzyskane w marcu
2007 roku wyniosły ok. 106 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku
ubiegłego o 108%.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP przekroczyły w I kwartale 2007 roku 265 mln zł i
były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o ok. 74%.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
PODPISY:
Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu
Alicja Milińska – Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty