"Centra logistyczne" w prasie

Transkrypt

"Centra logistyczne" w prasie
"Centra logistyczne" w prasie
Wpisany przez Webmaster
czwartek, 03 marca 2005 01:00 - Poprawiony niedziela, 10 lutego 2008 12:02
W numerze 2/2005 czasopisma "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" ukazała
się kolejna recenzja prasowa książki pt. "Centra logistyczne" autorstwa I. Fechnera.
Zdaniem recenzenta "książka stanowi wartościowy wkład do krajowej literatury o tematyce
logistycznej. W udany sposób podejmuje mało znany temat centrów logistycznych, ma duże
walory poznawcze".
1/1

Podobne dokumenty