Grupowe ubezpieczenia pracownicze TYP P

Transkrypt

Grupowe ubezpieczenia pracownicze TYP P
GRUPOWE UBEZPIECZENIA PRACOWNICZE TYP P PLUS DLA PRACOWNIKÓW KWB ADAMÓW SA TUREK
ZAKRES UBEZPIECZENIA
KWOTY ŚWIADCZEŃ
11 000
13 500
33 000
66 000
60 500
40 500
81 000
99 000
99 000
121 500
121 500
132 000
162 000
440
540
13 750
24 750
3 178
2 038
1 141
2 282
4 238
16 875
30 375
3 900
2 500
1 400
2 800
5 200
zawał serca
4 000
4 550
chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych –by-pass
4 000
4 550
Udar
4 000
4 550
nowotwór złośliwy
4 000
4 550
niewydolność nerek
4 000
4 550
choroba Creutzfelda –Jakoba
4 000
4 550
zakażenie wirusem HIV
4 000
4 550
anemia aplastyczna
4 000
4 550
bąblowiec mózgu
4 000
4 550
masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie
4 000
4 550
odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu
4 000
4 550
ropień mózgu
4 000
4 550
Sepsa
4 000
4 550
Tężec
4 000
4 550
Wścieklizna
4 000
4 550
zgorzel gazowa
4 000
4 550
50
65
125
162,50
150
195
• za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy – 1-14 dni
(łącznie)
150
195
• za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym przy
pracy – 1-14 dni (łącznie)
• za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem
śródmózgowym – 1-14 dni (łącznie)
Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu na Oddziale Intensywnej Terapii
Świadczenie za każdy dzień zwolnienia lekarskiego (rekonwalescencji) po pobycie w
szpitalu- warunek min. 14 dni pobytu w szpitalu
KARTA APTECZNA
PZU POMOC
Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia
175
227,50
75
97,50
500
650
Śmierć ubezpieczonego
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem (łącznie)
Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub krwotokiem
śródmózgowym (łącznie)
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy (łącznie)
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym (łącznie)
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w pracy
(łącznie)
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany NW oraz zawałem
serca lub krwotokiem śródmózgowym
– za 1% trwałego uszczerbku
Śmierć małżonka
Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem (łącznie)
Śmierć dziecka
Śmierć rodziców lub teściów
Urodzenie się dziecka (za każde dziecko)
Urodzenie martwego dziecka
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (dla każdego dziecka)
74 250
Ciężkie choroby
Leczenie szpitalne
• za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku choroby oraz powyżej 14 dni pobytu w
szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,nieszczęśliwym wypadkiem
komunikacyjnym,nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy,zawałem serca lub
krwotokiem śródmózgowym
• za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 114 dni (łącznie)
• za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym – 114 dni (łącznie)
25
32,50
Operacje chirurgiczne I stopnia
NIE
TAK
Tak
2 500
TAK-200
TAK
Tak
2 500
Operacje chirurgiczne II stopnia
1 500
1 500
500
500
51,80
65
Operacje chirurgiczne III stopnia
Składka miesięczna w zł

Podobne dokumenty