okladka_nr 3-4_2015.PMD

Transkrypt

okladka_nr 3-4_2015.PMD
Spis treści:
●
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PREZENTACJE
●
Kinga Gałązka, Jacek Stańdo
E-podręcznik do matematyki.
Gwiazdy czy komety? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
●
Maria Kuleczka-Raszewska
Czarna magia czyli... słów kilka o felinoterapii . . . . . 4
●
Agnieszka Gejgał
Każde dziecko może nauczyć się reguł . . . . . . . . . . . . 8
●
Danuta Mucha
Studium dzieciństwa w poezji Karoliny Kusek . . . . . 9
●
Agata Juliańska
Realizacja założeń pedagogiki planu daltońskiego . 13
INFORMACJE
●
Aby pamięć o nich nie zaginęła... . . . . . . . . . . . . . . . 15
●
Maltańska przygoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
●
Szósta edycja Programu Edukacyjnego
„Żyj smacznie i zdrowo” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
●
Znaki Zodiaku w nauczaniu angielskiego . . . . . . . . 19
●
Mini galeria sportowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
●
Życzenia od Legalnej Kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
CZASOPISMO WYDAWANE OD 1994 R.
PRZEZ WOJEWÓDZKI OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁODZI
RADA PROGRAMOWA
Prof. dr hab. Andrzej Napieralski
Prof. dr hab. Marian Wilk
Elżbieta Paciejewska-Stolarz
Anna Maciejewska
Joanna Grzesiak
RADA NAUKOWA:
Prof. dr hab. Brunon Bartz
Dr hab. Danuta Mucha
Dr hab. prof. nadzw. Mariola Antczak
Dr Maria Kuleczka-Raszewska
ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Janina Dzikowska-Najder – projekt okładki i grafiki
Beata Gawłowska – edycja i skład
Anna Iwicka-Okońska – red. naczelna
Anna Kubik – redakcja tekstów w jęz. ang.
Magdalena Murowaniecka – administracja strony
Zbigniew Szefliński – red. honorowy
●
Zagadnienia do wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ADRES REDAKCJI:
●
EDUSCIENCE – drzwi do przyszłości . . . . . . . . . . 22
WOJEWÓDZKI OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
REDAKCJA „PRZEGLĄDU EDUKACYJNEGO”
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
tel. (42) 636-51-49
KRONIKA
●
Mixer regionalny – Łódzkie 2015 . . . . . . . . . . . . . . . 25
●
Ciemna strona Internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
●
Strategie życia czyli jak zjeść ciastko i je mieć . . . . . 28
●
Czytanie wyróżnia! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
OFERTY
●
Przeczytać warto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ADRES W INTERNECIE:
www.wodn.lodz.pl
e-mail: [email protected]
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów
i zastrzega sobie prawo do adiustacji i skrótów
nadesłanych tekstów oraz nadawania własnych tytułów.
Skład i druk: Pracownia Poligraficzna WODN w Łodzi
Okładka: ALFADRUK
90-216 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 59
ISSN 1231-322 X
Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną,
w której w ostatnim numerze z danego roku
publikowana jest lista recenzentów.

Podobne dokumenty