TECHNIK MASAŻYSTA

Transkrypt

TECHNIK MASAŻYSTA
TECHNIK MASAŻYSTA
Celem kształcenia w zawodzie technik masażysta jest przygotowanie ucznia do
pracy w zespole rehabilitacyjnym, bądź do świadczenia usług indywidualnie dla
potrzeb: medycyny, sportu, rekreacji oraz kosmetologii estetycznej. Słuchacze
podczas 2-letniej nauki zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie kompleksowego
masażu ciała, promocji zdrowia i fizykoterapii.
Kształceni przez doświadczoną kadrę nauczycielską, są przygotowywani do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania masażu medycznego,
2) wykonywania masażu sportowego,
3) wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego,
4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania
prozdrowotne.

Podobne dokumenty