Folder - Marina Pogoń

Komentarze

Transkrypt

Folder - Marina Pogoń
PO R T JACH TOWY - M a rina Po g o ń
PO R T JACH TOWY - M a rina Po g o ń
w w w.ma r ina p og o n.p l
Marina Euro Jachtklubu Pogoń leży przy kanale Dąbska Struga między Regalicą i jeziorem Dąbie, w miejscu, gdzie stykają
się i krzyżują szlaki wodne z Odry na Zalew Szczeciński.
Marina znajduje się w granicach Szczecina, sześć kilometrów od śródmieścia oraz dziesięć od wjazdu na autostradę A6
do Berlina.
Zajmuje powierzchnię 72 000 m2 i może pomieścić przy nabrzeżach i pomostach do 210 jachtów o długości do 18 m
i dopuszczalnym maksymalnym zanurzeniu do 3,4 m oraz do 150 jachtów składowanych na lądzie. Znajdują się tu hangary
do zimowania jachtów, dźwig do wodowania jachtów, stacja paliw i warsztaty naprawcze. Teren mariny jest monitorowany.
Die Marina des Euro Yachtclubs Pogoń liegt am Kanal Dąbska Struga zwischen dem Fluss Regalica und dem Dammschen See,
am Ort, wo sich die Wasserstraßen von der Oder zum Stettiner Haff kreuzen. Die Marina befindet sich innerhalb der Stadtgrenze
Stettins, 6 km vom Stadtzentrum und 10 km von der Einfahrt auf die Autobahn A6 nach Berlin entfernt.
Die Marina Pogoń bedeckt eine Fläche von 72 000 m2 und kann an Kais und Stegen bis zu 210 Yachten bis 18 m Länge und dem
maximalen Tiefgang von 3,4 m aufnehmen und bis zu 150 Winterliegeplätze anbieten. In der Marina befinden sich Bootshäuser
zur Winterlagerung von Yachten, ein Bootskran, eine Tankstelle und Reparaturwerkstätten. Das Gebiet der Marina wird überwacht.
PO R T JACH TOWY - M a rina Po g o ń
!
ie
in
ec
cz
z
S
w
an
st
y
rz
p
a
n
Twoja bezpiecz
w w w.ma r ina p og o n.p l
Godziny otwarcia / Öffnungszeiten:
Bosmanat / Hafenmeisterbüro:
czynny całą dobę / rund um die Uhr
Główny Bosman / Haupthafenmeister:
Tomasz Kadłuczka
Kom./Mobil: (+48) 666 074 774
Bosmanat - dyżurny bosman / Hafenmeister im Dienst:
Tel. (+48) 91 461 41 72
Biuro mariny / Büro der Marina:
Tel./Fax: (+48) 91 462 46 57
Kom. / Mobil: (+48) 602 80 82 80
e-mail: [email protected]
Komandor / Vorsitzender:
Marek Czaja
Wicekomandor ds. technicznych /
stellv. Vorsitzender für Technik:
Zbigniew Jagniątkowski
Rachunek bankowy / Bankverbindung:
82 2030 0045 1110 0000 0224 3500
Bank BGŻ O/Szczecin
SWIFT: GOPZPLPW
PO R T JACH TOWY - M a rina Po g o ń
Podejście do portu
Do Mariny Pogoń wpływa się Regalicą, kierując się na północ od Mostu Cłowego, w kanał Dąbska Struga. Podchodząc
należy uważać na mieliznę po północnej stronie przejścia. Wejście oznakowane jest w dzień i w nocy.
Płynąc z Zalewu Szczecińskiego można dotrzeć do Mariny Pogoń Odrą, przez Przekop Mieleński lub jeziorem Dąbie,
torem głównym.
Dąbską Strugą można wejść również od strony marin, z jeziora Dąbie Małe.
Dąbska Struga oraz wejście od strony jeziora Dąbskiego nie są oznakowane. Płynąc Dąbską Strugą należy uważać na jachty
i motorówki oraz zwisające gałęzie. Na Regalicy, przekopie Mieleńskim a także torze wodnym po Jeziorze Dąbskim odbywa
się normalny ruch barek.
Ansteuerung
In die Marina Pogoń kommt man über den Fluss Regalica nördlich der Brücke Most Cłowy und dann über den Kanal Dąbska
Struga. Bei der Ansteuerung ist es auf eine Sandbank an der nördlichen Seite zu achten. Das Fahrwasser ist ausgetonnt
und nachts befeuert.
Seitens des Stettiner Haffs kann man die Marina Pogoń über die Oder, den Kanal Przekop Mieleński oder über das Hauptfahrwasser auf dem Dammschen See ansteuern.
Über den Kanal Dąbska Struga kann man auch seitens der Jachthäfen am Kleinen Dammschen See kommen.
Der Kanal Dąbska Struga und die Zufahrt seitens des Dammschen Sees sind nicht ausgetonnt. Während der Fahrt über
den Kanal Dąbska Struga muss man auf Segeljachten, Motorboote und hängende Äste achten. Auf dem Fluss Regalica,
dem Kanal Przekop Mieleński und dem Fahrwasser auf dem Dammschen See findet der regelmäßige Schutenverkehr statt.
Dą
bie
w w w.ma r ina p og o n.p l
NABRZEŻE WS
CHODNIE
F8
F6
F4
F2
B50
B49
B48
B47
B46
B45
B44
B43
B42
B41
B40
B3
9
B38
B37
B36
B35
B34
B33
B32
B31
B30
B29
B28
B27
B26
B25
B24
B23
B22
B21
B20
B19
B18
B17
B16
B15
B14
B13
B12
B11
B10
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B1
B2
AB1
A25
A24
A23
A22
A21
A20
A19
A18
A17
A16
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
NIOW
E
C44
C46
C42
C45
C40
C43
C38
C41
C36
C39
C34
C37
C35
C32
C33
C30
C31
C28
C29
C26
C27
C24
C25
C22
C23
C20
C21
C18
C19
C16
C17
C15
C14
C13
C12
C11
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
BC1
ENN
A
F27
F25
F23
F21
F19
F17
F15
F13
F11
F9
F7
F5
F3
F1
EF1
D42
D41
D40
D39
D38
D37
D36
D35
D34
D33
D32
D31
D30
D29
D28
D27
D26
D25
D24
D23
D22
D21
D20
D19
D18
D17
D16
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
CD1
TRZ
FG3
F14
F12
F10
E39
E37
E35
E33
E30
E31
E28
E29
E26
E27
E24
E25
E22
E23
E21
E20
E19
E18
E17
E16
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
E1
DE1
ZES
FG2
F18
F16
E38
E36
E34
E32
POŁU
D
G6
G1
G2
G3
G4
G5
F30
F28
F26
F24
F22
F20
BASEN
GŁÓWNY
FG1
F39
F37
F35
F33
F31
F29
ZEŻE
F38
F36
F34
F32
NABR
PLAN PORTU
E28
A27
A26
A PR
NABRZEŻE ZACHODNIE
Dą
BASEN
TECHNICZNY
bs
Szkutnik
GAR
E
BIURO
MARINY
Dom
Żeglarski
Mila
WC
a
g
ru
St
E
EŻ
Z
BR
NA
CZAPLI
OSTRÓW
HANGAR A
HAN
ka
Mechanik
Agencja
Żeglarska
Skaut
ULIC
SLIP
Szkutnik
E
CN
O
ŁN
PÓ
Reg
E28
10
alica
SZCZECIN
MOST CŁOWY
PO R T JACH TOWY - M a rina Po g o ń
w w w.ma r ina p og o n.p l
Bosmanat i biuro mariny W marinie przez całą dobę dyżuruje bosman, z którym załatwi się każdą sprawę związaną z postojem, bazowaniem i korzystaniem z urządzeń portowych.
Od 7:30 do 15:00 działa także biuro mariny, pracownicy biura mówią po angielsku i niemiecku.
Hafenamt und Hafenbüro In der Marina hat ein Hafenmeister rund um die Uhr Dienst. Bei ihm kann man jede Angelegenheit, die mit dem Liegen im Hafen oder der Nutzung der Hafenanlagen verbunden ist, erledigen. Von 7.30 bis 15.00 Uhr ist auch das Hafenbüro geöffnet. Die Mitarbeiter sprechen Englisch und Deutsch.
Keje Przy nabrzeżach znajduje się 210 miejsc postojowych (cumowanie wzdłuż nabrzeży, do polerów lub przy pomostach - do polerów i boi). Przy wszystkich pomostach znajdują
się słupki z przyłączami wody i prądu (do 6A), z których goście mariny mogą korzystać bez dodatkowych opłat, zaś przy nabrzeżach - dwa dodatkowe przyłącza (płatne, opłaty według
wskazań liczników).
Kais An Kais befinden sich 210 Liegeplätze (das Anlegen am Kai entlang - an den Pollern; an den Stegen - an den Pollern und Bojen). An allen Stegen befinden sich Wasser - und Stromanschlüsse (bis zu 6 Ampere), die von Gästen der Marina kostenlos benutzt werden können. An Kais befinden sich zwei zusätzliche Anschlüsse (kostenpflichtig, Zahlung nach Zähleranzeige).
Stacja paliw zaopatrująca w benzynę, olej napędowy i gaz LPG (tankowanie wyłącznie na lądzie), czynna jest całą dobę.
Tankstelle versorgt mit Benzin, Diesel und LPG (das Tanken nur auf dem Land).
Ochrona Teren mariny jest monitorowany i objęty całodobowym dozorem. Wjazdu do mariny broni szlaban.
Sicherheit Das Hafengebiet wird überwacht und steht unter 24-stündiger Aufsicht. Die Einfahrt in die Marina wird durch eine Schranke geschützt.
Wi-Fi W marinie dostępne jest bezprzewodowe połączenie z Internetem. W zasięgu nadajników znajdują się basen główny, plac i budynek klubu z tawerną.
Wi-Fi In der Marina ist eine WLAN-Verbindung zugänglich, in der Reichweite der Sender befinden sich das Hauptbecken, der Hauptplatz und das Clubgebäude mit der Taverne.
Odbiór odpadów Z jachtów odbiera się odpady stałe. Nie odbiera się odpadów ciekłych i wymagających utylizacji.
Abnahme der Abfälle Von den Yachten nimmt man feste Abfälle ab. Flüssige und entsorgungsbedürftige Abfälle werden nicht abgenommen.
WC
Sanitariaty Żeglarze mogą korzystać z toalet (bezpłatnie) i kabin prysznicowych (płatne w bosmanacie).
Sanitäranlagen Die Segler können die Toiletten (kostenlos) und die Duschen (zahlbar im Hafenmeisterbüro) benutzen.
Warsztaty i urządzenia portowe W marinie działa warsztat szkutniczy, punkt serwisowy silników oraz elektryki i elektroniki jachtowej. Są także hangary do zimowania jachtów,
basen remontowy oraz szkutniczy hangar remontowy.
Werkstätten und Hafenanlagen In der Marina befindet sich eine Bootswerkstatt sowie ein Service für Motoren, Yachtelektronik und -elektrik. Es gibt auch Bootshallen für Winterlager,
einen Reparaturbecken und eine Reparaturhalle.
Dźwig W marinie jest także dźwig do wodowania jachtów o udźwigu do 16 ton oraz slip.
Kran Die Marina verfügt darüber hinaus über einen Kran mit der Tragfähigkeit bis zu 16 t und eine Slipanlage.
Sprzęt wodny Od czerwca do września działa wypożyczalnia kajaków.
Kajaks Von Juni bis September ist der Kajakverleih geöffnet.
PO R T JACH TOWY - M a rina Po g o ń
w w w.ma r ina p og o n.p l
Szczecin Lokalizacja Szczecina, nad Odrą i jeziorem Dąbie, w znaczniej mierze determinuje jego charakter. Odbywa się tu wiele imprez związanych z wodą, np. Dni
Morza, Piknik nad Odrą, Dni Odry. Miasto jest także oficjalnym partnerem regat The Tall Ships’ Races.
Zarówno miasto, jak i jego okolica, ofertują doskonałe warunki do uprawiania różnych sportów wodnych. Jest to doskonały rewir dla żeglarzy i motorowodniaków.
Co roku odbywa się tu wiele imprez regatowych. Tereny Międzyodrza na południe od miasta z malowniczymi, meandrującymi kanałami to prawdziwy raj dla
kajakarzy. Dzięki licznym parkom, skwerom oraz Puszczy Bukowej i przyległemu Parkowi Krajobrazowemu Dolina Dolnej Odry jest wspaniałym miejscem
do wypoczynku i kontaktu z przyrodą.
Na tych, którzy udadzą się do centrum czeka wiele miejsc wartych odwiedzenia, między innymi położone nad rzeką Wały Chrobrego z pawilonami widokowymi,
Zamek Książąt Pomorskich, Różanka, historyczne kościoły i inne zabytkowe budowle.
Miasto dysponuje także wieloma obiektami kulturalnymi, takimi jak opera, filharmonia, muzea, teatry i kina. Właśnie w Szczecinie znajduje się kino „Pionier”, które
jest najstarszym, nieprzerwanie działającym kinem na świcie, wpisanym do księgi rekordów Guinnessa.
Również pod względem kulinarnym miasto ma wiele do zaproponowania. Bogata oferta restauracji, kawiarni i klubów pozwala skosztować specjałów tutejszej
kuchni i spędzić czas w miłej atmosferze.
Stettin Dia Lage der Stadt Stettin an der Oder und am Dammschen See prägt zum großen Teil ihren Charakter. Hier finden zahlreiche Veranstaltungen statt, die mit dem
Wasser zusammenhängen, z.B. Ostseetage, Picknick an der Oder, Odertage. Stettin ist auch ein offizieller Partner der Regatta The Tall Ships’ Races.
Die Stadt und ihre Umgebung bieten ausgezeichnete Möglichkeiten für verschieden Wassersportarten. Es ist ein hervorragendes Revier für Segler und Motorbootfahrer.
Jedes Jahr werden hier mehrere Regattaveranstaltungen organisiert. Die Gebiete zwischen den Oderarmen südlich der Stadt mit einem Netzwerk von idyllischen, mäanderreichen Kanälen, sind ein echtes Paradies für Paddler. Dank vielen Park- und Grünanlagen, sowie der Buchheide Puszcza Bukowa und dem angrenzenden Landschaftsschutzpark Unteres Odertal ist Stettin ein wunderbarer Ort für Erholung und Kontakt zur Natur.
Wer sich in die Innenstadt begibt, kann viele Sehenswürdigkeiten besichtigen, unter anderen die Terrassen mit Aussichtspavillons an der Oder (Wały Chrobrego),
das Schloss der Pommerschen Herzöge, den Rosengarten, historische Kirchen und andere Bauwerke.
Die Stadt verfügt auch über zahlreiche Kultureinrichtungen, unter anderen die Oper, die Philharmonie, mehrere Museen, Theater und Kinos. In Stettin befindet sich unter
anderen das Kino „Pionier“. Es ist das älteste ununterbrochen betriebene Filmtheater der Welt, eingetragen im Guinness-Buch der Rekorde.
Auch kulinarisch bietet die Stadt sehr viel. In zahlreichen Restaurants, Cafés und Clubs kann man die Spezialitäten der hiesigen Küche genießen und in angenehmer
Atmosphäre verweilen.
PO R T JACH TOWY - M a rina Po g o ń
PORT JACHTOWY „Marina Pogoń”
Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń
ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin
tel. (091) 461 41 72
tel./fax (091) 462 46 57, kom. 0602 80 82 80
email: [email protected]
WEJŚCIE DO PORTU:
od strony Regalicy, kanałem Dąbska Struga
CUMOWANIE:
na boi lub wzdłuż nabrzeża
POSTÓJ ZIMĄ:
na lądzie lub w hali
EINFAHRT IN DEN HAFEN:
Seitens des Flusses Regalica,
über den Kanal Dąbska Struga
ANLEGEN:
an einer Boje oder am Kai
WINTERLAGER:
in der Halle oder an Land
Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Podobne dokumenty