Przedmiar/Oferta Cenowa Przedmiot kosztorysu: Wymiana pokrycia

Transkrypt

Przedmiar/Oferta Cenowa Przedmiot kosztorysu: Wymiana pokrycia
Przedmiar/Oferta Cenowa
Przedmiot kosztorysu: Wymiana pokrycia dachowego.
Lokalizacja: Przedszkole Miejskie nr 7 im. Bajkowy Świat
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Głowackiego 4
Zamawiający: Przedszkole Miejskie nr 7 w Gorzowie Wlkp.
Opracowany przez:
Wartość kosztorysowa:
słownie:
Poziom cen:
Kosztorys sporządził
Data:
Wykonawca:
.................
Podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy
.................
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego
Kosztorysowanie FORTE 9.70
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK
P.W. "JAROWIT"
45261910-6 Naprawa dachów
Wymiana pokrycia dachowego.
Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: 100423PO-P-7-WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
WU Kosztorys uproszczony
Nr
Podstawa
Nazwa
1
1.1
Dach główny budynku.
Roboty rozbiórkowe.
1
KNR 4-01 519-6
wyk.dn: 2010-04-25 str. 1
Jednostka
miary
Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych - pierwsza m2
warstwa
Ilość
Cena jedn.
483,06
Zakres robót :
1.Rozbiórka istniejącego pokrycia z papy.
2
KNR 4-01 519-7
3
KNR 4-01 535-8
Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych następna warstwa / przyjęto dwie warstwy /
m2
483,06
Rozebranie murów ogniowych, z blachy nie nadającej się do m2
użytku
54,83
Zakres robót :
j.w. [R=2]
Zakres robót :
1.Ostrożne rozebranie obróbek.
2.Posortowanie blachy na nadającą się i nie nadającą się
do dalszego
użytku.
3.Złożenie blachy we wskazanym miejscu.
4.Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek.
5.Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegów i
złożenie blachy we
wskazanym miejscu bez względu na grubość blachy.
4
KNR 4-01 535-8
Rozebranie kołnierzy kominów .z blachy nie nadającej się
do użytku
m2
26,77
m2
54,83
m2
466,45
m2
-466,45
Zakres robót :
1.Ostrożne rozebranie obróbek.
2.Posortowanie blachy na nadającą się i nie nadającą się
do dalszego
użytku.
3.Złożenie blachy we wskazanym miejscu.
4.Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek.
5.Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegów i
złożenie blachy we
wskazanym miejscu bez względu na grubość blachy.
Razem element 1.1: Roboty rozbiórkowe.
1.2
Roboty odtworzeniowe.
6
KNR 2-02 WACETOB Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 514-2
obróbka murów ogniowych z blachy ocynkowanej grub.
0,55 mm
Zakres robót :
1.Przygotowanie, założenie i umocowanie na kołki
rozporowe obróbek
bez względu na rodzaj pokrycia (kol.01-03).
7
KNR 2-02 WACETOB Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm
1104-1
zatarte na ostro
Zares robót :
1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem
cementowym.
2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20mm.
3.Przygotowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej
do mocowania
drewnianej listwy przyściennej.
8
KNR 2-02 WACETOB Potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
1104-3
Zakres robót : j.w.
Wartość
WU Kosztorys uproszczony
Nr
Podstawa
Nazwa
9
KNR 2-02 WACETOB Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
504-2
Zakres robót :
wyk.dn: 2010-04-25 str. 2
Jednostka
miary
Ilość
Cena jedn.
m2
485,95
m2
26,77
m
76,44
1.Oczyszczenie i zagrumtowanie podłoża/
2.Układanie papy metodą zgrzewania,gazem
propan,butan.
3.Kształtowanie papy wierzchniego krycia przy obróbkach i
układanie
metodą zgrzewania.
4.Przycięcie papy przy kominach,włazach,lukarnach itp.
10
KNR 2-02 WACETOB Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy
504-3
nawierzchniowej - kominów
Zakres robót:
1.Oczyszczenie i zagrumtowanie podłoża/
2.Układanie papy metodą zgrzewania,gazem
propan,butan.
3.Kształtowanie papy wierzchniego krycia przy obróbkach i
układanie
metodą zgrzewania.
4.Przycięcie papy przy kominach,włazach,lukarnach itp.
11
KNR 2-02 WACETOB Założenie pasów usztywniających o szer.0.20 m
535-4
Zakres robót :
1.Przygotowanie, założenie i umocowanie na kołki pokryć i
obróbek bez
względu na rodzaj pokrycia.
2.Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach.
12
KNR 2-02 WACETOB Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą szt
535-7
lub dachówką
6,00
Zakres robót :
1.Przygotowanie, założenie i umocowanie na kołki pokryć i
obróbek bez
względu na rodzaj pokrycia.
2.Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach.
13
1-1
Założenie na wpustach dachowych krat / wycena własna szt
/
4,00
Razem element 1.2: Roboty odtworzeniowe.
Razem rozdział 1: Dach główny budynku.
2
2.1
Daszki nad wejściami.
Roboty demontażowe.
14
KNR 4-01 519-6
Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych - pierwsza m2
warstwa / tab.9909 poz. 01 - wsp. do R = 1,40 /
34,21
Zakres robót :
7.Rozbiórka istniejącego pokrycia z papy. [R=1,4]
15
KNR 4-01 519-7
Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych następna warstwa / przyjęto 1 warstwę /
m2
34,21
16
KNR 4-01 WACETOB Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i
m2
540-2
nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i
krawędzi balk.z blachy ocynk.
16,03
Zakres robót : j.w. [R=1,4]
Zakres robót :
1.Wymiana pokrycia polegająca na rozbiórce i wstawieniu
nowej blachy.
Cięcie blachy na wymiar. Zaginanie brzegów i składanie
w elementy.
2.Wykonanie rąbków stojących lub leżących oraz nakładek.
3.Krycie i umocowanie obróbek na gwoździe z obrobieniem
i polutowanie
(kol.01,02,05,06).
Wartość
WU Kosztorys uproszczony
Nr
Podstawa
Nazwa
17
KNR 2-02 WACETOB Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
504-2
Zakres robót :
wyk.dn: 2010-04-25 str. 3
Jednostka
miary
Ilość
Cena jedn.
m2
34,21
m3
8,00
m3
8,00
1.Oczyszczenie i zagrumtowanie podłoża/
2.Układanie papy metodą zgrzewania,gazem
propan,butan.
3.Kształtowanie papy wierzchniego krycia przy obróbkach i
układanie
metodą zgrzewania.
4.Przycięcie papy przy kominach,włazach,lukarnach itp.
Razem element 2.1: Roboty demontażowe.
Razem rozdział 2: Daszki nad wejściami.
3
Wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko - odległość 10 km
18
KNR 4-01 WACETOB Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
109-9
skrzyniowymi na odl.do 1 km
Zakres robót :
1.Załadowanie materiałów z rozbiórek na środki
transportowe.
2.Wywiezienie na odległość do 1 km.
3.Wyładowanie ze środków transportowych.
19
KNR 4-01 WACETOB Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
109-10
skrzyniowymi - każdy następny 1 km
Zakres robót :
j.w. [S=9]
Razem rozdział 3: Wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko - odległość 10 km
Razem kosztorys: Wymiana pokrycia dachowego.
VAT (22%)
Razem kosztorys + VAT
Wartość