Formularz zgłoszeniowy na szkolenia FRR

Komentarze

Transkrypt

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia FRR
Szkolenia FRR
ANALIZA FINANSOWA w MS EXCEL - warsztaty praktyczne
SUPER OFERTA Przy zgłoszeniu pow. 2 osób cena promocyjna:
1.000,00 zł / os.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, koncepcji i metod przeprowadzania prawidłowej analizy finansowej, co skutkuje
zdobyciem praktycznych umiejętności do prawidłowego zarządzania firmą. Uczestnictwo w warsztatach zapewnia pozyskanie informacji na
temat praktycznych aspektów oceny kondycji majątkowej przedsiębiorstw oraz pozwoli na prawidłowe sporządzenie sprawozdania
finansowego.
Data szkolenia:
Czas trwania:
Prowadzacy:
Lokalizacja:
Tryb szkolenia:
2011-11-24 - 2011-11-25
16 godzin
Ekspert FRR
Katowice
Dzienne
NASI PARTNERZY MERYTORYCZNI:
Cena Szkolenia:
rabat
1.178,05 zł netto
942,44 zł netto
20%
1.449,00 zł brutto
1.159,20 zł brutto
OPIEKUN:
Katarzyna Pędziwiatr
Tel. 32 353 09 26
Kom. 501 380 880
e-mail:
[email protected]
CEL SZKOLENIA:
20% rabatu z okazji 20–lecia działalności Fundacji Rozwoju
Rachunkowości w Polsce.
20 lat temu rozpoczęła działalność Fundacja Rozwoju Rachunkowości w
Polsce – dziękując naszym Klientom za te 20 wspólnych lat oferujemy
rabat rocznicowy – jeden procent zniżki za każdy rok działalności
Fundacji.
Każdy uczestnik szkolenia pracuje przy samodzielnym stanowisku
komputerowym.
Cel szkolenia:
Przekazanie uczestnikom wiedzy i zdobycie przez nich praktycznych
umiejętności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia analizy
finansowej.
W ramach naszego warsztatu pozyskasz m. in.:
zdolność
szybkiego
pomiaru
wyników
podmiotów
gospodarczych,
umiejętność
prawidłowej
oceny
ich
sytuacji
kapitałowo-majątkowej i finansowej,
wiedzę pozwalającą trafnie analizować i interpretować
sprawozdania finansowe,
informacje na temat praktycznych aspektów oceny kondycji
finansowej przedsiębiorstw metodą wskaźnikową.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
zrozumienie i swobodne poruszanie się w świecie terminologii
finansowej,
poznanie i opanowanie finansowych aspektów funkcjonowania
przedsiębiorstwa,
umiejętność analizy wyników przedsiębiorstwa,
pozyskanie wiedzy dotyczącej podstawowych koncepcji,
narzędzi i metod zarządzania firmą niezbędnych z finansowego
punktu widzenia.
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 2011
LOKALIZACJA:
Adres: Katowice, Moniuszki 4/8
Adresaci szkolenia:
osoby zainteresowane analizą sprawozdań finansowych i
fachowym pozyskiwaniem informacji dotyczących kondycji
firmy,
osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie analizy finansowej
w firmach,
specjaliści finansowi oraz inwestycyjni,
wszystkie osoby, które w przyszłości zawodowej będą
zaangażowane
w
proces
opracowywania
sprawozdań
finansowych oraz pozyskiwania i interpretacji informacji na
temat kondycji przedsiębiorstwa.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.
Cena szkolenia obejmuje:
uczestnictwo w warsztatach,
autorskie materiały szkoleniowe,
testy, analizę case study,
serwis kawowy,
lunch.
1. Sprawozdania źródłowe dla potrzeb
analizy finansowej: bilans, rachunek
zysków i strat, rachunek przepływów
pieniężnych.
2. Istota analizy finansowej.
3. Wstępna analiza sprawozdań
finansowych:
a). odchylenie
b). dynamika
c). struktura
4. Analiza przyczynowa
a) metoda kolejnych podstawień
b) metoda logarytmowa
c) metoda funkcyjna
d) metoda reszty
e) różnic cząstkowych
5. Analiza wskaźnikowa
a) analiza płynności finansowej
b) analiza rentowności
c) analiza zadłużenia
d) analiza produktywności
6. Analiza piramidalna
7. Analiza dyskryminacyjna ( na
podstawie 5 modeli)
8. Analiza wyniku finansowego
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 2011
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty