tutaj - Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie

Transkrypt

tutaj - Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie
OFERTA NA ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH
Nazwa Oferenta: .....................................................................................................
Adres Oferenta ........................................................................................................
Nazwa i adres zamawiającego :
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 40
Śrem
tel. 0-61 283 61 07; fax 0-61 283 39 89
W związku ze skierowanym zapytaniem o cenę na:
Lp.
Nazwa artykułu
Ilość
sztuk
1.
Kolorowa drukarka laserowa
HP LaserJet 1600
1
2.
Monitor LCD NEC 73VM
9
3.
Ksero Konica Minolta – model
Bizhub 162+ możliwość
wpięcia do sieci LAN
1
4.
Projektor Epson EMP-X3
1
5.
Laptop Asus A3HF-5A004H,
15"/CelM
1.6(M420)/256/60/DVDRW/XP HOME + Office BE
2003
2
6.
Zestaw komputerowy
3
Cena
z podatkiem
VAT
Gwarancja
Składam następującą ofertę:
Wartość całej oferty (tj. pkt. 1 – 6) wraz z dowozem wynosi (brutto) ...................
............................. zł,
słownie złotych: ......................................................................................................
Termin ważności oferty upływa dnia ......................................................
.............................., dn. .........................
..........................................................
pieczątka i podpis oferenta

Podobne dokumenty