Cennik Oferty „Promocja Wakacyjna”

Transkrypt

Cennik Oferty „Promocja Wakacyjna”
Infratel – Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o.
Cennik Oferty „Promocja Wakacyjna”
Warianty usługi Tooway
Rodzaj pakietu
Podstawowy
Brązowy
Srebrny
VoIP, FTP, VPN, VNC (jako klient)
HTTP(s)
POP3/SMTP
IMAP
DNS on UDP
Protokoły/Komunikacja
Maksymalna szybkość
odbierania
(download)
3,6 Mbps = 3584 kbps
Maksymalna szybkość
wysyłania
(upload)
384 kbps
Miesięczny limit odbierania i
wysyłania danych
(0,5 x dane odebrane + 1,5 x
dane wysłane)
Złoty
2,4 GB
4 GB
6 GB
12 GB
(4,8 GB dla
odbierania)
(8 GB dla
odbierania)
(12 GB dla
odbierania)
(24 GB dla
odbierania)
122,00 zł
200,00 zł
275,00 zł
520,00 zł
89 zł*
167 zł*
Miesięczny abonament
Jednorazowa opłata
aktywacyjna
Koszt terminala Tooway
(96cm antena plus modem)
*Dla Wariantu I Promocji Wakacyjna
125,00 zł
1300,00 zł
900
zł**
** Dla Wariantu II Promocja Wakacyjna
Koszt standardowej instalacji wykonanej przez specjalizowany serwis – 389,00 zł brutto.
Umowa na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Ceny podane w złotówkach są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT.
Brak ograniczeń w takich kwestiach jak współdzielenie kosztów oraz odsprzedaż łącza.
Miesięczny limit oznacza sumę danych odebranych i wysłanych w ciągu miesiąca, jednak
zgodnie ze wzorem (0,5xdane odebrane + 1,5xdane wysłane) tylko połowa ilości danych
odebranych oraz półtora ilości danych wysłanych jest brana po uwagę. Tzn. załóżmy, że w
ciągu miesiąca odebranych zostanie 1 GB danych, a wysłanych 100 MB danych. Zatem na
podstawie powyższego wzoru, miesięczny transfer w tym przypadku wyniesie: 0,5x1 GB +
1,5x100 MB = 500 MB + 150 MB = 650 MB = 0,65 GB. Można więc powiedzieć, że gdyby
używać łącza jedynie do ściągania, to powyższe limity pozwoliłyby w przybliżeniu odebrać
miesięcznie odpowiednio 4.8 GB, 8 GB, 12 GB, 24 GB danych.
Po przekroczeniu założonego limitu, łącze dalej działa, klient nie ponosi żadnych
dodatkowych kosztów, jedyne co się stanie, to nastąpi zmniejszenie prędkości. Poza tym,
użytkownicy korzystający z sieci satelitarnej w okresie nocnym, czyli od 24.00 do 6.00 czasu
Greenwich, otrzymają 50% zniżki dotyczącej określenia ich transferu danych w tym
właśnie okresie. Ponadto, w wypadku przekroczenia limitu klient ma możliwość aktywacji
dodatkowej paczki danych, umożliwiającej odbiór i wysłanie 500 MB lub w przypadku
samego tylko odbierania - 1 GB danych. Koszt takiej dodatkowej paczki to 60 zł brutto.
Aktywacja tego dodatkowego wolumenu danych pozwala jednocześnie na przywrócenie
normalnej prędkości łącza.
W trakcie trwania umowy istnieje możliwość relokacji terminala Tooway oraz wielokrotnej,
bezpłatnej zmiany pakietu na dowolnie wybrany.
Specyfikacja sprzętu:
antena satelitarna o średnicy 96 cm ze wspornikiem i
konwerterem,
modem wyposażony w interfejs ethernetowy RJ45,
umożliwiający podłączenie za pomocą kabla jednego
komputera, lub poprzez router, np. router WiFi (nie
wchodzący w skład zestawu) wiele komputerów.