Język angielski- okno na świat. Projekt podniesienia jakości

Transkrypt

Język angielski- okno na świat. Projekt podniesienia jakości
Język angielski- okno na świat. Projekt podniesienia jakości nauczania w TIŚiA.
2015-2017
Nasza szkoła bierze udział w projekcie realizowanym w ramach programu Erasmus+ i akcji
KA1 „Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej”. Nasz projekt ma na celu poprawę jakości pracy naszej
placówki. Nasi nauczyciele wzięli udział w zagranicznych kursach w Irlandii i na Malcie , w trakcie
których podnosili swoje kompetencje językowe i metodyczne.
Wzięcie udziału w kursach ma umożliwić udział naszych nauczycieli w dalszych szkoleniach
i wymianach międzynarodowych. Szkolenia promowały również europejski wymiar edukacji oraz
rozwijanie poczucia europejskiej tożsamości poprzez zrozumienie odmiennych kultur i państw.
Większość warsztatów skupionych było wokół języka angielskiego, pracy w grupie i zadań
opartych na pracy metodą projektu. Wizyty w miejscach o znaczeniu historycznym ,geograficznym
oraz związanych z środowiskiem naturalnym stanowiły kontekst do nauki i nauczania języka.
Socjo-kulturalne zadania polegały między innymi na prowadzeniu pamiętnika swoich
doświadczeń, nacisku na europejski wymiar w nauczaniu, nawiązywaniu kontaktów, dyskusji oraz
strategiach rozpowszechniania swojej wiedzy.
Zachęcamy nauczycieli z innych placówek oświatowych do wzięcia udziału w projektach
Erasmus+.
M.D.

Podobne dokumenty