Komunikat prasowy - European Landowners

Transkrypt

Komunikat prasowy - European Landowners
Komunikat prasowy
Europa chwali model współpracy zastosowany w projekcie Life+
3watEr dotyczący ochrony przyrody
W tym roku, po raz pierwszy, projekty dotyczące ochrony przyrody które osiągnęły
doskonałe wyniki w poszczególnych kategoriach zostały nagrodzone przez
Europę. Flandria otrzymała pierwsze miejsce w kategorii « Współpraca », a to w
całości dzięki naszemu wspólnemu projektowi Life+ 3watEr. Projekt ten miał na
celu poprawę statusu ekologicznego, ekonomicznego i rekreacyjnego strefy
bogatej w stawy znajdującej się w centrum Limburgi, tzw vijvergebied. Udało się
go spełnić z sukcesem dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej oraz dobrej
współpracy pomiędzy właścicielami ziemskimi, organizacjami ochrony przyrody
oraz administracją. Dla flamandzkiej Minister do spraw środowiska, natury i
kultury, jest to dowód iż współpraca różnych zainteresowanych stron na rzecz
ochrony przyrody może dać doskonałe rezultaty.
Od paru lat projekt Life+ 3watEr ma na celu poprawę strefy vijvergebied w centrum
Limburgi, blisko Hasselt. Podczas jego realizacji stworzono dziesiątki wysp na których
mogą w pełni bezpiecznie gniazdować ptaki, wrzosowiska odzyskały nowe tereny a
liczne stawy i groble w tej strefie zostały odrestaurowane i poprawione. Względy
ekonomiczne właścicieli ziemskich, użytkowników oraz innych zainteresowanych stron
zostały uwzględnione, a projekt miał zawsze na celu osiągnięcie wartości dodanej dla
osób zwiedzających go. Jego strefa znajduje się w największym kompleksie stawów w
Belgii.
Otrzymał on nagrodę europejską za innowacyjną współpracę pomiędzy prywatnymi
właścicielami, organizacjami ochrony przyrody i różnymi rządami. Każde nowe działanie
europejskie bądź flamandzkie na rzecz ochrony przyrody jest najczęściej pojmowane z
początku przez właścicieli ziemskich jako ograniczające ich prawo własności, co w
przeszłości było powodem wielu frustracji. Tymczasem projekt Life+ 3watEr od samego
początku miał na celu zaangażowanie właścicieli ziemskich, dzięki czemu możliwym
stało się stworzenie o wiele szerszej strefy ochrony przyrody, a przede wszystkim
pozwoliło na zmobilizowanie i zdobycie lokalnego poparcia.
Według Joke Schauvliege, flamandzkiej Minister do spraw środowiska, natury i kultury
„ekologia, ekonomia, edukacja – wszystkie trzy są w centrum projektu, a równowaga
pomiędzy tymi trzema czynnikami została również doceniona przez komisję konkursową.
Jest to dowód iż ochrona natury nie jest historią zwycięzców i przegranych, tylko
potwierdzeniem iż dzięki współpracy możliwy jest nowy model w którym wszyscy
zwyciężają.”
Odnowa stawów w regionie, jako przykład, odbyła się za zgodą lokalnych hodowców ryb
tak aby mogli oni pracować w pewnych strefach, wzmacniając bioróżnorodność w
innych.
Nagroda Natura 2000 została przyznana w tym roku po raz pierwszy, jako cel mając
zwrócenie uwagi na rolę Unii Europejskiej w ochronie europejskiej przyrody. Natura 2000
jest siecią obszarów objętych ochroną przyrody obejmującą blisko 20% terytorium
European Landowners’ Organization
Rue de Treves 67, 1040 Brussels
T : +32 22 34 30 00 F : +32 22 34 30 09
@EULandownersOrg
europejskiego, gdzie ochrona bioróżnorodności cieszy się specjalnymi przywilejami.
Prace podjęte w projekcie Life+ 3watEr zapisują się w logice tejże sieci europejskiej,
gdzie ochrona przyrody jest kwestią pierwszorzędną ale gdzie można również żyć i
pracować.
Pomimo iż projekt aktualnie znajduje się w końcowej fazie realizacji, wszyscy jego
uczestnicy zaangażowali się w utrzymanie jego prac przez conajmniej 20 kolejnych lat.
Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na tym nagraniu video.
Oficjalny link do strony Nagrody Natura 2000
European Landowners’ Organization
Rue de Treves 67, 1040 Brussels
T : +32 22 34 30 00 F : +32 22 34 30 09
@EULandownersOrg

Podobne dokumenty