Lekcja angielskiego z FISZKAMI_Dzień Ziemi

Komentarze

Transkrypt

Lekcja angielskiego z FISZKAMI_Dzień Ziemi
102
108


• środowisko
• zanieczyszczać
• działacz na rzecz ochrony
• zanieczyszczenie
środowiska
• substancja zanieczyszczająca
• dotyczący środowiska
www.fiszki.pl
109
www.fiszki.pl
110


• ocieplać (się)
• szklarnia
• ocieplenie
° efekt cieplarniany
° globalne ocieplenie
www.fiszki.pl
112
www.fiszki.pl
100


• przetwarzać na surowce
• rozlewać (się); wylewać (się)
wtórne
• rozlanie; plama
• przetwarzanie na surowce
wtórne; recykling
° plama ropy (na powierzchni wody)
www.fiszki.pl
102
www.fiszki.pl
100


• ścieki
• kontener na szkło
(na surowce wtórne)
° oczyszczalnia ścieków
° Wrzuć butelki do kontenera na szkło.
www.fiszki.pl
108
www.fiszki.pl
109


• naturalny; organiczny
(produkowany bez użycia
chemikaliów)
• wycinanie lasów
° Zieloni protestowali wczoraj
przeciwko wycinaniu lasów
w Amazonii.
° naturalne mleko
° odpady organiczne
www.fiszki.pl
www.fiszki.pl
108
102


• to pollute
• the environment
• pollution
• an environmentalist
• a pollutant
• environmental
[pə`lu:t]
[ɪn`vaɪrənmənt]
[pə`lu:ʃn]
[ɪnˌvaɪrən`mentlɪst]
[pə`lu:tnt]
[ɪnˌvaɪrən`mentl]
www.fiszki.pl
110
www.fiszki.pl
109


• a greenhouse
• to warm
[`gri:nhaus]
[wo:m]
• warming
° the greenhouse effect
[`wo:mɪŋ]
° global warming
www.fiszki.pl
100
www.fiszki.pl
112


• to spill
• to recycle
• (a) spill
• recycling
[spɪl]
[ˌri:`saɪkl]
[spɪl]
[ˌri:`saɪklɪŋ]
° an oil spill
www.fiszki.pl
100
www.fiszki.pl
102


• a bottle bank
• sewage
° Put the bottles into a bottle bank!
° a sewage farm
[`botl bæŋk]
[`su:ɪʤ]
www.fiszki.pl
109
www.fiszki.pl
108


• deforestation
• organic
° Yesterday the Greens protested
° organic milk
° organic waste
[di:ˌforɪ`steɪʃn]
[o:`gænɪk]
against deforestation in the Amazon.
www.fiszki.pl
www.fiszki.pl

Podobne dokumenty