Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II

Transkrypt

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2016 roku
Raport bieżący nr: 42/2016
Data: 04.08.2016
Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane
finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA.
Drugi kwartał 2016 roku:
• Przychody ze sprzedaży: 1 502 mln PLN,
• Zysk brutto na sprzedaży: 749 mln PLN,
• Pozostała działalność operacyjna: -12 mln PLN,
• Koszty SG&A: 651 mln PLN,
• EBITDA: 152 mln PLN,
• Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 85 mln PLN,
• Działalność finansowa: 3 mln PLN,
• Zysk brutto: 87 mln PLN,
• Podatek: -1 mln PLN,
• Zysk netto: 89 mln PLN
Pierwsze półrocze 2016 roku:
• Przychody ze sprzedaży: 2 677 mln PLN,
• Zysk brutto na sprzedaży: 1 291 mln PLN,
• Pozostała działalność operacyjna: – 22 mln PLN,
• Koszty SG&A: 1 246 mln PLN,
• EBITDA: 151 mln PLN,
• Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 22 mln PLN,
• Działalność finansowa: - 2 mln PLN,
• Zysk brutto: 19 mln PLN,
• Podatek: - 4 mln PLN,
• Zysk netto: 24 mln PLN
Wybrane dane bilansowe na 30.06.2016:
• Stan zapasów: 1 444 mln PLN (około 1 665 PLN/m2)
• Zadłużenie z tyt. kredytów: 859 mln PLN
• Środki pieniężne: 220 mln PLN
Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu.
Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 30 sierpnia
2016 roku po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.
Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne
Podpisy:
Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu
Sławomir Łoboda - Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty