WARTOŚCI W ŻYCIU RODZINY . Zestawienie bibliograficzne (wybór)

Transkrypt

WARTOŚCI W ŻYCIU RODZINY . Zestawienie bibliograficzne (wybór)
Bibliografia: Wartości w życiu rodziny.
Strona 1 z 2
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
Filia w Swarzędzu
www.pbp.poznan.pl/swarzedz
WARTOŚCI W ŻYCIU RODZINY . Zestawienie bibliograficzne (wybór)
Wydawnictwa zwarte:
1. Blanco L., Wartości w życiu rodziny, Kielce, Wydawnictwo Jedność 2003.
Sygnatura 9981; 10332
2. Chałas K.,Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. T.1 Godność,
wolność, odpowiedzialność, tolerancja, Lublin-Kielce, Wydawnictwo Jedność 2003.
Sygnatura 9459
3. Chałas K, Kowalczyk S., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. T.2
Naród, Ojczyzna, Patriotyzm, Państwo, Pokój, Lublin-Kielce, Wydawnictwo Jedność
2006.
Sygnatura 10463
4. Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii
i praktyki. T.3 Solidarność, Mądrość, Wspólnota, Wierność, Młodość, pod red.
K.Chałas., Lublin-Kielce, Wydawnictwo Jedność 2006.
Sygnatura 10319
5. Dymara B., Dziecko w świecie rodziny. Szkice o wychowaniu, Kraków, Oficyna
Wydawnicza Impuls 1998.
Sygnatura 8402
6. Frączek A., Dobre obyczaje czyli W lekkim tonie o bon tonie, Warszawa, Wydawnictwo
Arkady 2008.
Sygnatura 10558
7. Koźmińska I., Z dzieckiem w świat wartości, Warszawa, Świat Książki 2007.
Sygnatura 10079
8. Leger E., Jak dzieci uczą się wartości. Poradnik dla rodziców, Kielce, Wydawnictwo
Jedność 2005.
Sygnatura 9605
9. Mcginnis A.L., Sztuka życia, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Vocatio 1998.
Sygnatura 8572
10. Miksza M., Żyć, ale jak? ABC o tobie, o mnie, o nas, Kraków, Impuls 1994.
Sygnatura 7198
11. Pighing G., Jak przekazywać dzieciom wartości, Kraków, Wydawnictwo WAM 2006.
Sygnatura 10332
Bibliografia: Wartości w życiu rodziny.
Strona 2 z 2
Wydawnictwa ciągłe:
1. Andrukowicz W., Strategia dobrej nadziei, „Edukacja i Dialog” 2006, nr 10, s. 20-27.
2. Denek K., Element zrodzony z pasji talentów i serca, „Wychowanie na co Dzień” 2006,
nr 7-8, s. 7-12.
3. Frąckiewicz A., Sposób naprawdę, „Psychologia w Szkole” 2010, nr 1, s. 122-127.
4. Jakubowiec S., Prawda i dobro w wychowaniu, „Edukacja i Dialog” 2006, nr 5,
s. 33-36.
5. Jusko E., Niedostatek wartości społecznych, „Edukacja i Dialog” 2006, nr 10, s. 15-19.
6. Klimowicz A., Jak rozumieć autorytet? „Edukacja i Dialog” 2007, nr 9, s.12.
7. Michalski J., Ja w lustrze czyli o poczuciu własnej wartości, „Nowa Szkoła” 2008,
nr 2, s.19-22.
8. Olbrycht K., Strach przed wartościami w wychowaniu, „Edukacja i Dialog” 2007,
nr 6, s.11-16.
9. Podgórski R., Znaczenie rodziny w edukacji wartości w życiu społecznym, „Edukacja i
Dialog” 2008, nr 5, s. 44-49.
Opracowała Magdalena Ofierska Majeran

Podobne dokumenty