CS CAT XD

Transkrypt

CS CAT XD
CS CAT XD
SPECYFIKACJA PRODUKTU
Głębokość penetracji gruntu:
P – 3 metry, R – 2 metry, G – 3 metry; po
naciśnięciu przycisku DEPTH, pokazuje
głębokość przewodu: 0,5÷3 m (generator); 1÷9 m
(sonda). Należy pamiętać, że głębokość
penetracji zależna je st od rodzaju gleby,
wilgotności oraz temperatury.
Czułość w odległości 1 metra (typowa):
P – 7 mA RMS, R – 10 mA RMS, G – 10 mA RMS
Częstotliwość i charakterystyki filtrów:
P – 50÷400 Hz, R - 15÷20 kHz, G - 33 kHz
(dobrane do uzyskania optymalnego
współczynnika sygnału przy
wysokim poziomie selektywności)
Szerokość odpowiedzi: 5% głębokości
Dokładność lokalizacji: 10% głębokości
Zasilanie: 8 baterii typu AA (LR6)
Żywotność: 40 godzin ciągłej pracy, przy temp. 20°C
Sprawdzanie:
Przy włączeniu generowany jest sygnał. Podczas pracy na wyświetlaczu,
pokazywana jest informacja.
Waga:
3,0 kg (wraz z bateriami)
Odporność na wilgoć i kurz:
zgodnie z normą IP65
CS-CAT XD współpracuje z CS -SG33

Podobne dokumenty