II Rok Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne

Transkrypt

II Rok Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
II Rok Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne - semestr letni
2016/2017
Wykłady
Ilość
Data
Godz.
04.03.2017
9.35-11.10
2
wszyscy
wszyscy
w
1028
Prawo zobowiązań podatkowych
Prawo zobowiązań podatkowych
dr hab. A. Jurkowska-Zeidler, prof. UG
Sobota
11.15-14.55
4
wszyscy
wszyscy
w
1028
Prawo przedsiębiorców
Prawo przedsiębiorców
dr B. Gliniecki
01.04.2017
7.55-11.10
4
wszyscy
wszyscy
w
2008
Prawo zobowiązań podatkowych
Prawo zobowiązań podatkowych
dr hab. A. Jurkowska-Zeidler, prof. UG
Sobota
11.15-14.55
4
wszyscy
wszyscy
w
2008
Prawo przedsiębiorców
Prawo przedsiębiorców
dr B. Gliniecki
02.04.2017
Niedziela
15:50-19:15
4
wszyscy
wszyscy
w
2007
Prawo zobowiązań podatkowych
Prawo zobowiązań podatkowych
dr hab. A. Jurkowska-Zeidler, prof. UG
06.05.2017
Sobota
11.15-14.55
4
wszyscy
wszyscy
w
2008
Prawo przedsiębiorców
Prawo przedsiębiorców
dr B. Gliniecki
03.06.2017
Sobota
11.15-13.40
3
wszyscy
wszyscy
w
1028
Prawo przedsiębiorców
Prawo przedsiębiorców
dr B. Gliniecki
godz.
Gr.
Typ Sala
Przedmiot
Wykładowca
Legenda:
w
ćć -- ćwiczenia;
mgr.;
lic.
lic.;
wyboru;
wdwo
wykład
do
b.
wf---wykład;
wychowanie
fizyczne;sem
jo - mgr.
języki-- seminarium
obce; ps - przedmiot
społeczny;
cdw - ćwiczenia
wyboru;do
- proseminarium;
uw - wykład
uzupełniający;
- ćwiczenia
w
wykład;
ćwiczenia;
sem
mgr.
seminarium
mgr.; sem
sem
lic. -- seminarium
seminarium
lic.; wdw
wdwdo-- wykład
wykład
dopsem
wyboru;
wdwo -- obowiązkowy
obowiązkowy
wykład
do wyboru;
wyboru;ucwdw
wdw
b. II
II -- wdw
wdw blok
blok II;
II;
uzupełniające
wf - wychowanie fizyczne; jo - języki obce; ps - przedmiot społeczny; cdw - ćwiczenia do wyboru; psem - proseminarium; uw - wykład uzupełniający; uc - ćwiczenia
uzupełniające
II Rok Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne - semestr letni 2016/2017, data wygenerowania: 2017.01.30 12:15:00
Strona 1 z 2
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
II Rok Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne - semestr letni
2016/2017
Pozostałe zajęcia
Ilość
Data
Godz.
04.03.2017
15.00-18.25
4 PiDPLZ201
ćw
1028
Prawo
Prawo zobowiązań
zobowiązań podatkowych
podatkowych
mgr M. Mikliński
Sobota
18.30-20.05
2
jo
1028
A/256/15
mgr E. Mrozek
05.03.2017
7:55-11:10
4 PiDPLZ201
ćw
2007
Prawo
Prawo zobowiązań
zobowiązań podatkowych
podatkowych
mgr M. Mikliński
Niedziela
11:15-15:45
5
jo
2008
A/256/15
mgr E. Mrozek
01.04.2017
15.00-18.25
4 PiDPLZ201
ćw
2008
Prawo
Prawo zobowiązań
zobowiązań podatkowych
podatkowych
mgr M. Mikliński
Sobota
18.30-20.05
2
jo
2008
A/256/15
mgr E. Mrozek
02.04.2017
7:55-11:10
4 PiDPLZ201
ćw
2007
Prawo
Prawo zobowiązań
zobowiązań podatkowych
podatkowych
mgr M. Mikliński
Niedziela
11:15-15:45
5
wg list
jo
2007
A/256/15
mgr E. Mrozek
06.05.2017
7.55-11.10
4
wg list
jo
2008
A/256/15
mgr E. Mrozek
1028
1028
2008
Prawo
Prawo przedsiębiorców
przedsiębiorców
Prawo przedsiębiorców
Prawo
przedsiębiorców
Prawo zobowiązań
Prawo
zobowiązań podatkowych
podatkowych
mgr K. Zaleska-Korziuk
mgr R. Obrzud
mgr M. Mikliński
1028
1028
Prawo
Prawo przedsiębiorców
przedsiębiorców
Prawo przedsiębiorców
Prawo
przedsiębiorców
mgr K. Zaleska-Korziuk
mgr R. Obrzud
Sobota
godz.
Gr.
wg list
wg list
wg list
07.05.2017
Niedziela
15.00-18.25
7:55-11:10
11:15-14:55
4 PiDPLZ201
4
PiDPLZ201
4
03.06.2017
Sobota
8.45-11.10
14.10-17.25
3
PiDPLZ201
4
Typ Sala
ćw
ćw
ćw
Przedmiot
Wykładowca
Legenda:
w
---wykład;
ćć -- ćwiczenia;
mgr.;
lic.
lic.;
wyboru;
wdwo
wykład
do
b.
wf
wychowanie
fizyczne;sem
jo - mgr.
języki-- seminarium
obce; ps - przedmiot
społeczny;
cdw - ćwiczenia
wyboru;do
- proseminarium;
uw - wykład
uzupełniający;
- ćwiczenia
w
wykład;
ćwiczenia;
sem
mgr.
seminarium
mgr.; sem
sem
lic. -- seminarium
seminarium
lic.; wdw
wdwdo-- wykład
wykład
dopsem
wyboru;
wdwo -- obowiązkowy
obowiązkowy
wykład
do wyboru;
wyboru;ucwdw
wdw
b. II
II -- wdw
wdw blok
blok II;
II;
uzupełniające
wf - wychowanie fizyczne; jo - języki obce; ps - przedmiot społeczny; cdw - ćwiczenia do wyboru; psem - proseminarium; uw - wykład uzupełniający; uc - ćwiczenia
uzupełniające
II Rok Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne - semestr letni 2016/2017, data wygenerowania: 2017.01.30 12:15:00
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty