KUBA. SYNDROM WYSPY

Transkrypt

KUBA. SYNDROM WYSPY
PROMOCJA KSIĄŻKI
Krz ysztof Jacek Hinz
KUBA.
S Y N DROM
W YS P Y
15 grudnia 2016 r. (czwartek)
o godz. 18.00
Wydział Historyczno-Socjologiczny
Uniwersytetu w Białymstoku,
Biblioteka Wydziału
Zakład Bezpieczeństwa
Międzynarodowego
Instytut Historii
i Nauk Politycznych UwB
Dziekan Wydziału Historyczno-­
-Socjologicznego
PATRONAT HONOROWY
REKTOR UwB
prof. Robert CIBOROWSKI
+
PROJEKCJA ZDJĘĆ

Podobne dokumenty