0609 b ialski 0610 ch ełm ski 0613 to m aszo w ski TABELA 18a

Transkrypt

0609 b ialski 0610 ch ełm ski 0613 to m aszo w ski TABELA 18a
Załącznik Nr 16 do aktualizacji Planu
TABELA 18a. Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
Zabezpieczenie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie
TABELA Nr 8 wg rozporządzenia
Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego
3
Liczba zespołów
ratownictwa
3a
3b
2)
S
0610
chełmski
0613
tomaszowski
0609
2
Nazwa i opis
rejonu
operacyjnego
bialski
Nr rejonu
1)
operacyjnego
1
P
1
1
1
4
5
Kod zespołu
ratownictwa
medycznego 3)
Nazwa
zespołu
PRM 4)
0601021202
0603042202
0618052202
L289
L391
L490
6
7
TERYT
Adres miejsca
miejsca
stacjonowania zespołu
stacjonow
ratownictwa medycznego
ania
0601021
0603042
0618052
8
9
Nazwa dysponenta
jednostki
Adres dysponenta
jednostki
10
11
Nr księg
VII część
rejestrowej
kodu
zoz
resortowego
dysponenta
jednostki
systemu
jednostki 6)
ul. Sienkiewicza 18, 21550 Terespol
Stacja Pogotowia
Ratunkowego
Warszawska 20, 21- 00000000
Samodzielny
Publiczny Zakład 500 Biała Podlaska
3025
Opieki Zdrowotnej w
Białej Podlaskiej
040
ul. I AWP 32, 22-175
Dorohusk
Stacja Ratownictwa
Medycznego w
Chełmie ul. Rejowiecka 128, 00000000
Samodzielny
22-100 Chełm
3552
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
036
ul. Parkowa 1, 22-680
Lubycza Królewska
Samodzielny
Publiczny Zespół
al. Grunwaldzkie 1,
00000000
Opieki Zdrowotnej w 22-600 Tomaszów
2978
Tomaszowie
Lubelski
Lubelskim
106
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty