Pielęgniarka / Pielęgniarz - Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Transkrypt

Pielęgniarka / Pielęgniarz - Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
WOJEWÓDZKI SZPIT AL Z AK AŹNY W W ARSZ AWIE
Zatrudni na zastępstwo do pracy osobę na stanowisku:
Pielęgniarka / Pielęgniarz
Mile widziany staż w zawodzie oraz ukończone kursy specjalistyczne
i kwalifikacyjne dla pielęgniarek.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV + list
motywacyjny) pod adres:
DZIAŁ KADR
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE
01-201 Warszawa, ul. Wolska 37
e-mail:[email protected]
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych“.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Podobne dokumenty