Lista zadań zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Komisję ds

Komentarze

Transkrypt

Lista zadań zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Komisję ds
LISTA ZADAŃ ZWERYFIKOWANYCH I ZATWIERDZONYCH PRZEZ KOMISJĘ DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO w dniu 21 sierpnia 2014 r.
CZĘŚĆ I
a) zadania małe (o wartości jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 70 000 zł ) – 28 wniosków
ID Projektu
Nr wniosku
4496817357
5/2014
4994417457
6/2014
4645417729
39/2014
5484617739
9/2014
7417417818
48/2014
Tytuł wniosku
Lokalizacja
Osiedle Bursztynoweul. Rogozińskiego 3
(teren nieużywany
Boisko piłkarskie dla młodzieży z Osiedla
w obszarze od
Bursztynowego.
zbiorników
retencyjnych
a ul. Rogozińskiego
Róg ulicy
Przemysłowej
Schody z/na wiadukt obwodnicy Pruszcza
i Podmiejskiej przy
Gdańskiego (róg Przemysłowa /Podmiejska).
obecnie istniejącej
firmie ROGUM
Plac przy
Utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów przy
skrzyżowaniu ulic
ul. Powstańców Warszawy.
Powst.W-wy
i Drzymały
a) Plac zabaw dla dzieci z wyposażeniem;
Pas zieleni między
b) Plac do ćwiczeń fitness z wyposażeniem dla
blokiem a ul. Obr.
dorosłych dot.: ulicy Obrońców Westerplatte 5.
Westerplatte 5
„Promujemy Zdrowie i Aktywność Pruszczan”.
7664817832
49/2014
Budowa mini placu zabaw wraz z terenem
rekreacyjnym.
7928017874
50/2014
Zegary odmierzające czas do zmiany świateł na
przejściu dla pieszych ul. Dworcowa.
8141417829
51/2014
Kampania promująca bezpieczne poruszanie się
rowerzystów po ulicach.
55917912
43/2014
Alkomaty ogólnodostępne.
Osiedle wschód-sale
/pomieszczenia
w ZS Nr 4),
ZSO Nr 1,
boiska miejskie
Działka nr 139/6
w okolicy ulic Armii
Krajowej i
Grunwaldzkiej
Przejście dla pieszych
ul. Dworcowa przy
PKP
Teren miasta Pruszcza
Gdańskiego oraz
lokalne media
Okolice Komendy
Pow. Policji-parking,
Wartość szacunkowa projektu
wg
w ocenie komisji
wnioskodawcy
Ocena komisji
(POZYTYWNA
/NEGATYWNA)
Uzasadnienie w przypadku negatywnego
zaopiniowania projektu
Brak możliwości realizacji - lokalizacja boiska
niezgodna
jest
z
miejscowym
planem
zagospodarowania przestrzennego miasta.
70 000
20 000
NEGATYWNA
70 000
120 000
POZYTYWNA
70 000
43 000
POZYTYWNA
49 000
240 000
POZYTYWNA
21 600
-
NEGATYWNA
70 000
70 000
POZYTYWNA
8 000
30 000
POZYTYWNA
10 000
10 000
POZYTYWNA
15 000
15 000
NEGATYWNA
Przedmiotowy zakres działań mieści się w ramach
działań prowadzonych w Programie współpracy
z organizacjami pożytku publicznego. Ponadto tego
typu działania wymagają wieloletnich działań stąd
wniosek nie wpisuje się w ramy budżetu
obywatelskiego - § 1 ust. 3 Zasad budżetu
obywatelskiego w Pruszczu Gdańskim.
Zadanie nie może być realizowane z budżetu
obywatelskiego - § 1 ust. 2 Zasad budżetu
1
8045118040
14/2014
3064618129
16/2014
3155318195
17/2014
3232718131
18/2014
3597718193
20/2014
LISTA ZADAŃ ZWERYFIKOWANYCH I ZATWIERDZONYCH PRZEZ KOMISJĘ DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO w dniu 21 sierpnia 2014 r.
okolice ronda
obywatelskiego w Pruszczu Gdańskim. Nie jest to
żuławskiego lub
zadanie własne gminy.
zamiennie okolice
placu zabaw przy
ul. Powst. W-wy/
Dąbrowskiego
ul. Wyczółkowskiego
Remont chodnika przy ul. Leona
od ul.
70 000
38 000
POZYTYWNA
Wyczółkowskiego w Pruszczu Gdańskim.
Korzeniowskiego do
ul. Słowackiego
Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem
Pomiędzy ulicami
prowadzących z osiedla Piastowskie do
PCK, Piastowska,
70 000
70 000
POZYTYWNA
istniejącej ulicy PCK.
Św. Wojciecha
Rozbudowa placu przy ulicy Św. Wojciecha
ul. św Wojciecha (tzw.
o nowe elementy dla dzieci i młodzieży w wieku
Wojtusiowy plac)
70 000
70 000
POZYTYWNA
szkolno-gimnazjalnym.
Wyposażenie ciągów pieszych i ścieżek
Ciągi pieszo-rowerowe
rowerowych przy ul. PCK, Obwodnicy Pruszcza wzdłuż ulic PCK oraz
(ul. Przemysłowa) w niezbędną infrastrukturę
obwodnicy Pruszcza
oraz małą architekturę.
Gdańskiego
Via Ambra przy
Osiedlu Mickiewicza
Ścieżka zdrowia Via Ambra przy Osiedlu
(ul. Podkomorzego)
Mickiewicza (ul. Podkomorzego) nad Radunią.
pomiędzy 2-ma
kładkami nad Radunią
na długości ok. 110m
Końcówka ulicy
Budowa chodnika dla pieszych i drogi rowerowej
Gałczyńskiego
na końcowej części ulicy Konstantego
pomiędzy
Gałczyńskiego.
ul. Słowackiego
i Kasprowicza
Pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego
Centrum Pruszcza
w Pruszczu Gdańskim.
Gdańskiego
5081618119
21/2014
5228218119
22/2014
5403318130
34/2014
Zabudowa ogrodowa- mała architektura
(zabudowa drewniana, podłoże z kostki
brukowej, wyposażona w ławki i duży stół).
5539918196
32/2014
Prowadnice rowerowe na schodach przy
wiadukcie.
5679818171
41/2014
Wynajęcie przenośnej toalety, tzw. Toi-Toi-a
na czas nieokreślony oraz jego całoroczny
serwis.
5833618141
42/2014
Zamontowanie hydrantu, tzw. zdroju ulicznego
do poboru pitnej wody.
Ul. Niepodległości 9teren zieleni przy
budynku MOPS
Schody łączące
wiadukt w ciągu
ul. Chopina z ulicami
Obrońców
Westerplatte
i Podmiejską
Na placu Wyzwolenia
obok pomnika
Bohaterom 24 marca
1945 r.
Na placu Wyzwolenia
obok pomnika
70 000
25 000
POZYTYWNA
27 500
27 500
POZYTYWNA
70 000
-
NEGATYWNA
70 000
70 000
POZYTYWNA
70 000
63 000
POZYTYWNA
10 000
10 000
POZYTYWNA
1716 zł /rok
1384 zł/rok
NEGATYWNA
25 000
25 000
POZYTYWNA
Zadanie nie może być realizowane z budżetu
obywatelskiego § 1 ust. 4 Zasad budżetu
obywatelskiego w Pruszczu Gdańskim. Teren
proponowanej inwestycji nie jest własnością
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych wydatek
na powyższy cel nie znajduje uzasadnienia, jako
celowy i oszczędny.
2
4827118250
36/2014
3086818379
30/2014
3803618384
4498518313
44/2014
28/2014
4902218317
54/2014
4923618332
55/2014
5057718361
5237818350
LISTA ZADAŃ ZWERYFIKOWANYCH I ZATWIERDZONYCH PRZEZ KOMISJĘ DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO w dniu 21 sierpnia 2014 r.
Bohaterom 24 marca
1945 r.
ul. Kasprowicza
6 600(dz. nr 349),
Kasprowicza
22 000Utworzenie parku dla psów na Osiedlu Wschód.
POZYTYWNA
ul. Gałczyńskiego
23 800Kasprowicza
(dz. nr 358/4)
Gałczyńskiego
Wniosek nie wpisuje się ze względu na wieloletnie
finansowanie w ramy budżetu obywatelskiego
Program kształtowania całożyciowych
zgodnie z § 1 ust. 3 Zasad budżetu obywatelskiego
50 000 (I etap)
NEGATYWNA
umiejętności ruchowych uczniów.
Placówki oświatowe
w Pruszczu Gdańskim.
w Pruszcz Gdański
Park piknikowy z grillem i paleniskiem.
Działka nr 34/3,
497/13 lub inna działka
w pobliżu centrum
Kossaka , teren
aktualnego parku dla
psów przy wiadukcie
przy ul. Chopina
Druga szansa - Uniwersytet Drugiego Wieku.
Nieokreślona
Teren i budynek
Boisko piłkarskie oraz monitoring głównych
Przedszkola
ciągów komunikacyjnych wewnątrz przedszkola Publicznego nr 3 im.
oraz terenu ogrodu przedszkolnego.
Kubusia Puchatka przy
ul. Niepodległości 10
Teren i budynek
Zwiększenie bezpieczeństwa pobytu dzieci
Przedszkola
w przedszkolu oraz estetyki wokół terenu
Publicznego nr 3 im.
przedszkola.
Kubusia Puchatka przy
ul. Niepodległości 10
52/2014
Zwiększenie dostępu do lokalnej komunikacji
miejskiej na terenie Pruszcza Gdańskiego.
53/2014
Zwiększenie dostępności miejsc do chwilowego
odpoczynku, posiadających ławki oraz stojaki
dla rowerów.
70 000
70 000
POZYTYWNA
70 000
-
NEGATYWNA
69 990
70 000
POZYTYWNA
61 500
70 000
POZYTYWNA
Obszar Pruszcza
Gdańskiego
70 000
409 000
NEGATYWNA
Obszar całego miasta
50 000
40 000
POZYTYWNA
Wniosek nie wpisuje się ze względu na wieloletnie
finansowanie w ramy budżetu obywatelskiego § 1
ust. 3 Zasad budżetu obywatelskiego w Pruszczu
Gdańskim.
Z względu na wieloletni okres realizacji zadania
(zadanie stałe) nie wpisuje się ono w ramy budżetu
obywatelskiego § 1 ust. 3 Zasad budżetu
obywatelskiego w Pruszczu Gdańskim.
Wniosek oszacowany przez komisję jako zadanie duże – 2 wnioski
Wniosek oszacowany przez komisję jako zadanie małe - 18 wniosków
Wniosek negatywnie zaopiniowany przez komisję - 8 wniosków
3
LISTA ZADAŃ ZWERYFIKOWANYCH I ZATWIERDZONYCH PRZEZ KOMISJĘ DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO w dniu 21 sierpnia 2014 r.
CZĘŚĆ II.
a) zadania duże (o wartości jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 500 000 zł ) – 26 wniosków
Numer
3889915562
Nr wniosku
1/2014
Tytuł projektu
Dostosowanie
częstotliwości
kursów
autobusowej nr 207 do potrzeb mieszkańców.
Lokalizacja
linii
3196116666
2/2014
Wymiana nawierzchni na ulicy Głowackiego
w Pruszczu Gdańskim.
5025016844
4/2014
Rozbiórka przybudówki do Biblioteki Miejskiej,
wykonanie nowego ogrodzenia posesji oraz
zagospodarowanie terenu.
3/2014
Poprawa dostępności komunikacyjnej wschodniej
części miasta poprzez uruchomienie nowej linii
autobusowej 107 z Gdańska na Osiedle Wschód
przez Osiedle Piastowskie.
5307116819
5383817814
5782517888
5538118089
45/2014
46/2014
7/2014
Plac Sportów Miejskich.
Systematyczne i konsekwentne działania na rzecz
wyprowadzenia ze stref zamieszkania w Pruszczu
Gdańskim transportu ciężarowego oraz transportu
samochodowego tranzytowego, czyli „spoza
Pruszcza”.
Droga do jazdy na rolkach, łącząca osiedle
Komarowo z resztą miasta.
Wartość szacunkowa projektu
wg
w ocenie komisji
wnioskodawcy
Ocena komisji
(POZYTYWNA
/NEGATYWNA)
Uzasadnienie w przypadku negatywnego
zaopiniowania projektu
Z względu na wieloletni okres realizacji zadania
(zadanie stałe) nie wpisuje się ono w ramy budżetu
obywatelskiego § 1 ust. 3 Zasad budżetu
obywatelskiego w Pruszczu Gdańskim.
216 400
220 000
NEGATYWNA
ul. Bartosza
Głowackiego
182 100
230 000
POZYTYWNA
ul. Wojska Polskiego
34 (dz. nr 62/5)
300 00
300 000
POZYTYWNA
Obszar Pruszcza
Gdańskiego
Północna i wschodnia
część Pruszcza
Gdańskiego
Teren pomiędzy
ul. Dywizjonu 303
a ul. Sikorskiego
221 652
125 000
221 652
-
NEGATYWNA
NEGATYWNA
Nie stanowi mienia Miasta § 1 ust. 4 Zasad budżetu
obywatelskiego w Pruszczu Gdańskim.
Z uwagi na szeroki zakres kompleksowych
i długofalowych działań obejmujących regulację
ruchu w mieście nie wpisuje się w ramy budżetu
obywatelskiego - § 1 ust. 3 Zasad budżetu
obywatelskiego w Pruszczu Gdańskim.
Strefy zamieszkania
znajdujące się na
terenie miasta Pruszcz
Gdański
500 000
Trasa wzdłuż ulicy
Skalskiego aż do
tunelu PKP i szkoły
ZSO Nr 1
Z względu na wieloletni okres realizacji zadania
(zadanie stałe) nie wpisuje się ono w ramy budżetu
obywatelskiego § 1 ust. 3 Zasad budżetu
obywatelskiego w Pruszczu Gdańskim.
500 000
NEGATYWNA
500 000
POZYTYWNA
4
5646818068
8/2014
6069818062
10/2014
7843218059
11/2014
7913818085
12/2014
7953618069
13/2014
8129418015
15/2014
3396518167
19/2014
5295518184
5579718116
33/2014
37/2014
4088618282
35/2014
4344118256
23/2014
4773818242
31/2014
LISTA ZADAŃ ZWERYFIKOWANYCH I ZATWIERDZONYCH PRZEZ KOMISJĘ DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO w dniu 21 sierpnia 2014 r.
Osiedlowy park rekreacyjny.
Obręb ul. Lawendowej
250 000
500 000
POZYTYWNA
Posadzenie drzew i krzewów iglastych na terenach
Teren miasta Pruszcz
500 000
500 000
POZYTYWNA
publicznych należących do Miasta Pruszcz Gdański.
Gdański
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla
ul. Cicha w pobliżu
pieszych w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Cichej w
skrzyżowania ulic
250 000
80 000
POZYTYWNA
pobliżu ulicy Cyprysowej w celu podniesienia
Cicha-Cyprysowa
poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Z uwagi na planowane prace związane z rozbudową
Zagospodarowanie terenu przy ul. Podkomorzego
podziemnych
zbiorników
retencyjnych
do
po wybudowaniu podziemnych zbiorników
Skrzyżowanie ulic
200 000
200 000
NEGATYWNA
zakończenia przedmiotowych prac nie jest możliwa
retencyjnych.
Mickiewicza
realizacja jakichkolwiek inwestycji na tym terenie.
i Podkomorzego
Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS
w Pruszczu Gdańskim.
Asystent osoby niepełnosprawnej (niepełnoletniej),
(asystent osobisty).
Teren CKiS
w Pruszczu Gdańskim
Pruszcz GdańskiZS Nr 4 (szkoła
podstawowa-klasy
integracyjne)
Doposażenie placówek oświatowych ZS Nr 4, Placówki oświatowe
SP nr 3, ZS Nr 2, ZSO Nr 1 w sprzęt multimedialny
Gminy Miejskiej
- \"Nowa multimedialna szkoła\".
Pruszcz Gdanski
Obszar przy ul. Obr.
Westerplatte obok
placówki ZS Nr 4
Park rekreacyjny.
(mała czwórka)
Projekt Kasprowicza 3
(niewykonana część
przy ul. Beniowskiego
2)
Działka przy ul. Powst.
Centrum Inicjatyw Społecznych.
W-wy 36 (część
działki nr 1/146)
Budynek CKiS w
Kino, sala konferencyjna.
Pruszczu Gdańskim
przy ul. Chopina 34
Przyszkolne centra rekreacyjno-edukacyjne przy SP Placówki oświatowe
Nr 3 i ZSO Nr 1 Małe miasteczko ruchu drogowego
Gminy Miejskiej
i rowerowy tor przeszkód + infrastruktura
Pruszcz Gdanski
zabezpieczająca 2. Kompleks sportowo-rekreacyjny
- elementy fitness parku (park fitness).
Wykonanie pasa drogowego, miejsc parkingowych
i zawrotni przy placu zabaw, położonego przy
ul. Beniowskiego 2 w Pruszczu Gdańskim.
500 000
500 000
POZYTYWNA
500 000
-
NEGATYWNA
250 000
250 000
POZYTYWNA
450 000
500 000
NEGATYWNA
480 000
500 000
POZYTYWNA
500 000
500 000
POZYTYWNA
500 000
500 000
POZYTYWNA
500 000
500 000
POZYTYWNA
Wniosek nie wpisuje się ze względu na wieloletnie
finansowanie w ramy budżetu obywatelskiego - § 1
ust. 3 Zasad budżetu obywatelskiego w Pruszczu
Gdańskim.
Ze względu na zabytkowy drzewostan i objęcie
terenu parku ochroną konserwatorską wykonanie
inwestycji na tym obszarze jest niemożliwe. Ponadto
plan zagospodarowania przestrzennego miasta nie
przewiduje funkcji dodatkowych przedmiotowego
terenu zielonego.
5
5536618257
40/2 014
5565818254
26/2014
4680318354
47/2014
5445318321
25/2014
5572618358
24/2014
5573218319
38/2014
5623218395
29/2014
LISTA ZADAŃ ZWERYFIKOWANYCH I ZATWIERDZONYCH PRZEZ KOMISJĘ DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO w dniu 21 sierpnia 2014 r.
Teren przy
ul. Zygmunta
Przysposobienie terenu zieleni do wypoczynku
Wróblewskiego
450 000
500 000
POZYTYWNA
i rekreacji.
pomiędzy działkami
nr 5/57, 5/2 i 5/70
Działka nr 25/9 obr. 5
Realizacja inwestycji nie jest możliwa gdyż
zlokalizowana
przedmiotowa
lokalizacja
obejmuje
działkę
Teren rekreacyjny przy ul. Jana z Kolna
pomiędzy ulicami
przeznaczoną do sprzedaży pod usługi publiczne.
500 000
NEGATYWNA
w Pruszczu Gdańskim (vis-a-vis Tesco).
Strzeleckiego,
Domejki a Jana z
Kolna (vis a vis Tesco)
Działka nr 1004, 48/1
Zwiększenie aktywności obywatelskiej poprzez
przy ul. Kasprowicza
budowę modułowego \"domu sąsiedzkiego\", jako
(obok istniejącego
500 000
500 000
POZYTYWNA
miejsca spotkań po wschodniej stronie Pruszcza
Przedszkola
Gdańskiego.
„Czwóreczka”,
naprzeciwko ZS Nr 4)
Obszar przy nowej
Z uwagi na planowane w kolejnym etapie prace
Wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie
ul. Grota Roweckiego
związane z rozbudową podziemnych zbiorników
przepompowni wody przy ul. Mickiewicza i nowej
i Mickiewicza oraz
215 000
1000 000
NEGATYWNA
retencyjnych do zakończenia przedmiotowych prac
Grota - Roweckiego.
bloku przy
nie jest możliwa realizacja jakichkolwiek inwestycji
ul. Podkomorzego 58
na tym terenie.
Centrum osiedla
Mickiewicza
w obszarze
Dwustrefowy plac zabaw na Osiedlu Mickiewicza
wewnętrznym przy
390 000
500 000
POZYTYWNA
(ul. Podkomorzego).
ul. Podkomorzego,
w miejscu
dotychczasowego
placu zabaw
Zagospodarowanie terenu w okolicy SP Nr 4 przy
Obszar pomiędzy
ul. Obrońców Westerplatte na cele rekreacyjnoterenem filii ZS Nr 4,
sportowe poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego,
firmą TORELL a
500 000
500 000
POZYTYWNA
placu zabaw wraz z wykonaniem chodników,
terenem SM Żuławy
parkingu oraz urządzeniem terenów zielonych.
Wniosek nie wpisuje się ze względu na wieloletnie
finansowanie w ramy budżetu obywatelskiego § 1
Teren miasta Pruszcz
ust. 3 Zasad budżetu obywatelskiego w Pruszczu
Miejskie Centrum Edukacji.
200 000 -300 000
NEGATYWNA
Gdański
Gdańskim.
Wniosek oszacowany przez komisję jako zadanie duże – 16 wniosków
Wniosek oszacowany przez komisję jako zadanie małe – brak
Wniosek negatywnie zaopiniowany przez komisję – 10 wniosków
6
LISTA ZADAŃ ZWERYFIKOWANYCH I ZATWIERDZONYCH PRZEZ KOMISJĘ DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO w dniu 21 sierpnia 2014 r.
PODPISY KOMISJI
Lp.
Imię i nazwisko – funkcja
Podpis czytelnie
(imię i nazwisko)
Małgorzata Czarnecka – Szafrańska – Przewodnicząca Komisji – radna, Przewodnicząca Komisji Gospodarki
Komunalnej
2. Jan Malek – Zastępca Przewodniczącego Komisji – radny, Przewodniczący Komisji Budżetowej
3. Ireneusz Czernecki – radny, Wiceprzewodniczący Rady Miasta
4. Andrzej Ślusarczyk – radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Piotr Kaliński – radny, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
6. Halina Baranowska – Sekretarz Miasta – Koordynator ds. budżetu obywatelskiego
7. Maria Turska – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miasta
8. Mariola Barzał – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
9. Jadwiga Michałkiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Terenami Urzędu Miasta
10. Ilona Nitka – Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju
11. Mirosław Mizera – Informatyk – obsługa informatyczna budżetu obywatelskiego
1.
7