Karty pracy ucznia do klasy III

Komentarze

Transkrypt

Karty pracy ucznia do klasy III
Karty
pracy dla ucznia klasy III
Opracowanie merytoryczne Katarzyna Jadczak
Karty pracy dla ucznia klasy III
do programu:
Program nauczania dla klas 1-3 z uwzględnieniem specyfiki
wybranych obszarów miejskich i terenów wiejskich - Wczesnoszkolne innowacje
Człowiek - Najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Opracowanie merytoryczne: Katarzyna Jadczak
Opracowanie graficzne: jeststudio.pl
Poznań, 2015 r.
ISBN 978-83-65057-06-8
Spis treści
Krąg 1: Jesteśmy już w trzeciej klasie
7
Krąg 2: Nasze klasowe sprawy
13
Krąg 3: Jesień w polu 17
Krąg 4: Opiekujemy się zwierzętami
23
Krąg 5: Las i grzyby
27
Krąg 6: Udzielamy pomocy
31
Krąg 7: Sposoby podróżowania
38
Krąg 8: Karty historii – historia Hymnu Narodowego
40
Krąg 9: Dzieci z Bullerbyn
42
Krąg 10: Skarby Ziemi
45
Krąg 11: Badamy wodę
48
Krąg 12: Wyprawa do krainy Świętego Mikołaja
51
Krąg 13: Badamy historię Polski
53
Krąg 14: Przyroda zimą
55
Krąg 15: Podróż po Polsce
58
Krąg 16: Odpowiedzialność za siebie i innych
61
Krąg 17: Czytamy o zimie w innych stronach świata
64
Krąg 18: Zawody znane i nieznane
67
Krąg 19: Sławne Polki
73
Krąg 20: Handel i reklama – dawniej i dziś
75
Krąg 21: Państwa nad Bałtykiem
79
Krąg 22: Nowalijki w miejskiej kuchni
85
Krąg 23: Pole wiosną
88
Krąg 24: Kajtkowe przygody
91
Krąg 25: Tworzymy opisy
92
Krąg 26: Ekologia a zdrowie
94
Krąg 27: Wielkanocne przygotowania
96
Krąg 28: Hurtownia i ceny
100
Krąg 29: Głowa pełna pomysłów
103
Krąg 30: Ogródki podwórkowe w mieście
105
Krąg 31: Kolekcjonowanie
107
Krąg 32: Ułamki, części.
112
Krąg 33: Obserwujemy i badamy życie w wodzie
114
Krąg 34: Wybieramy się na zagraniczną wycieczkę
116
Krąg 35: Żegnamy trzecią klasę
119
Zadania grupowe
Legenda
Zadania
Zadania grupowe
komputerowe
Zadania komputerowe
Zadania językowe
Zadania dla
językowe
Zadania
chętnych
Zadania
zobacz dla
innechętnych
zadania
zobacz inne zadania
Karty pracy
5
6
Karty pracy
Krąg 1:
Jesteśmy już w trzeciej klasie
1. Otwórz plik mapa Polski. Zaznacz na mapie miejsce/miejsca Twoich
wakacyjnych wędrówek. Jakiego narzędzia programu MS Paint użyjesz?
Podkarty do ćwiczeń z edukacji komputerowej – karta 1, ćwiczenie 1
2. Gdzie byłaś/byłeś na wakacjach?
Karty pracy
7
3. Jacy jesteśmy. Zaznacz "x" odpowiedzi, które odpowiadają
cechom Waszego wyglądu.
Liczba dziewczynek
Liczba chłopców
Długość włosów:
krótkie
długie
średniej długości
Kolor oczu:
niebieskie
piwne
zielone
czarne
Okulary nosi
8
Kolor włosów:
rude
brązowe
blond
czarne
uczniów
Karty pracy
Liczba uczniów
4. Przygotujcie tyle kartoników (karteczek samoprzylepnych), ile
jest osób w Waszej klasie. Przedstawcie wybrane dane na ilustracji.
Kolor oczu
5. Draw. Zeichne.
This is me. My name’s
Karty pracy
9
6. Read and colour. Lies und male.
Eng
De
10
blue
blau
yellow
gelb
green
grün
orange
orange
black
schwarz
white
weiß
purple
violett
pink
rosa
My favourite colour is
Meine Lieblingsfarbe ist
Karty pracy
7.
Look and match. Lies und verbinde.
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten
eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
1
3
8
9
10
5
4
7
2
6
8. Count. Rechne.
four and two are six
Eng
one and two are
two and three are
four and five are
nine and one are
six and two are
Karty pracy
11
vier und zwei ist sechs
De
eins und zwei ist
zwei und drei ist
vier und fünf ist
neun und eins ist
sechs und zwei ist
12
Karty pracy
Krąg 2:
Nasze klasowe sprawy
1. Przeczytaj wiersz i powiedz, jak należy dbać o zdrowie? Jakich
rad udziela autor? Narysuj lub uzupełnij.
Raz-dwa-trzy!
Raz!
Pierwsza rzecz - to wstawać rano!
Dwa!
Kto o krzepkie zdrowie dba,
Ten się długo myje co dzień
Mydłem, szczotką w zimnej wodzie,
Pluska, pryska, parska, rży!
Trzy!
Trzyj ręcznikiem suchym ciało,
Żeby aż poczerwieniało.
Spraw mu, bracie, mocne wciery,
Aż we krwi poczujesz skry!
Raz - dwa - trzy!
Cztery!
Gdy chcesz czerstwej nabrać cery,
Żywym, bystrym być jak rtęć,
Wiedz, że sprawią to spacery!
A codziennie rano:
Pięć!
Musisz się gimnastykować!
Ciało w ruch rytmiczny wprowadź,
Ćwicz je prężnie i miarowo,
Bo to pięknie, bo to zdrowo,
A dopiero potem:
Karty pracy
Raz!
Dwa!
Trzy!
Cztery!
Pięć!
13
Sześć!
Jeść!
Sześć!
Julian Tuwim
2. Look, count and write. Lies, rechne und schreibe.
books rulers
pens
pencils
bags
die Bücher die Lineale die Kugelschreiber
die Bleistifte die Rücksäcke
five books / fünf Bücher
14
Karty pracy
Karty pracy
15
3.
16
Name. Bezeichne.
Karty pracy
Krąg 3:
Jesień w polu
Idąc we wrześniu na wycieczkę na pole, weź ze sobą
kilka torebek foliowych, łyżkę plastikową lub małą
łopatkę.
––Obserwuj, jak wygląda pole w okresie letnio-jesiennym.
Jakie prace polowe wykonują rolnicy i jakie maszyny
rolnicze pracują na polu?
––Obserwuj glebę: zbadaj jej lepkość (weź w dłoń kilka
grudek gleby i mocno je ściśnij – jeśli się rozpada, to
jest lekka i piaszczysta, jeśli się nie rozsypuje – jest
ciężka, gliniasta). Określ kolor i wilgotność gleby.
Wyniki obserwacji:
1. Które z tych wymienionych poniżej prac polowych
oraz maszyn rolniczych zaobserwowałeś podczas wycieczki w pole? Podkreśl je w tekście.
Prace polowe: orka siewna, wyrównywanie pola bronami,
rozsiewanie nawozów sztucznych, pierwsze zasiewy zbóż,
kopanie ziemniaków, kopanie buraków.
Maszyny rolnicze: pługi, brony, glebogryzarki, siewniki do
nawozów sztucznych, siewniki zbóż, kopaczki, rozrzucarki,
kultywatory.
Karty pracy
17
2. Uzupełnij:
Gleba, którą badałem, jest
czarna, ruda, beżowa, żółtawa, wilgotna, sucha, lepka,
gliniasta, piaszczysta
3. Pobierz w różnych miejscach pola, kilka próbek gleby, w miarę
możliwości: piaszczystą, gliniastą, piaszczysto-gliniastą, próchniczą.
Włóż próbki do torebek foliowych i przynieś je do klasy.
Doświadczenie: z czego składa się gleba?
Pomoce: próbki gleby, woda, słoik z nakrętką.
Przebieg doświadczenia:
Do słoika wsyp tyle ziemi, żeby zajęła prawie połowę
jego objętości. Resztę uzupełnij wodą. Zakręć słoik
i potrząśnij, w celu uzyskania zawiesiny. Odstaw słoik
na pewien czas, po czym przeprowadź obserwację
jego zawartości. Narysuj w słoiku warstwy, które
zaobserwowałeś, i zapisz odpowiedzi na pytania.
18
Karty pracy
Pływające cząstki (próchnica)
Woda
Osad powstały z gleby (glina,
piasek, żwir)
Ile warstw oddzieliło się po odstaniu zawiesiny?
Jaki jest kolor wody nad osadem?
Co znajduje się na powierzchni wody?
Co widać na dnie słoika?
Karty pracy
19
Wnioski:
Na podstawie swoich spostrzeżeń uzupełnij zdania
wyrazami:
na dnie, gliny, piasku, próchnica
W słoiku można zaobserwować kilka warstw. Najcięższe
składniki gleby są
słoika, wyżej znajduje
się osad powstały z gleby, a nad nim woda. Jeżeli woda
nad warstwą gleby jest czysta, to oznacza, ze zawiera
dużo
o zawartości
. Jeżeli jest mętna, świadczy to
Jeżeli na powierzchni wody
pływają okruchy i cząstki najlżejsze – to znaczy, że w glebie
znajduje się
.
Halina Kitlińska-Piąta
20
Karty pracy
4. Draw and write. Zeichne und schreibe.
TOM
ANN
Tom has got
and
Ann has got
and
Karty pracy
21
Thomas hat
und
Ann hat
und
I have got
and
Ich habe
und
I haven't got
and
Ich habe keine
und
22
Karty pracy
Krąg 4:
Opiekujemy się zwierzętami
1. Przeczytaj wiersz.
Chcesz się ze mną zaprzyjaźnić?
– Chcesz się ze mną zaprzyjaźnić?
Wspólnie
będzie nam raźniej
iść leśną ścieżką
do dziupli, gdzie sowa mieszka.
– Chcesz się ze mną zaprzyjaźnić?
Wspólnie
będzie nam łatwiej
wypić po kubku mleka
i na mamę zaczekać.
– Chcesz się ze mną zaprzyjaźnić?
Wspólnie
będzie nam weselej
na łące, w ogrodzie.
i gdzie jeszcze, nie wiem!
Tak mówił
chłopiec do psa.
A pies…
Kiwał ogonem na „tak”.
Stanisław Grabowski Papierowy okręcik, NK, Warszawa 1989.
2. Narysuj w programie MS Paint dowolne zwierzę. W razie potrzeby,
korzystaj z opcji: Edycja / Cofnij.
Karty pracy
23
3. Match. Verbinde.
DOG / der Hund
CAT / die Katze
OWL / die Eule
GIRAFFE / die Giraffe
HEDGEHOG / der Igel
KOALA / der Koala
HORSE / das Pferd
PARROT / der Papagei
BAT / die Fledermaus
ELEPHANT / der Elefant
24
Karty pracy
4. Draw and write. What do you like and don't like?
Zeichne und schreibe. Was magst du und magst du nicht?
Eng
De
I like
.
Ich mag
.
Karty pracy
25
Eng
De
26
I don’t like
Ich mag kein/keine/keinen
.
.
Karty pracy
Krąg 5:
Las i grzyby
Obserwacja drzewa
1. Wybierz dowolne drzewo – takie, które Ci się najbardziej podoba. Obejmij jego pień ramionami, przyłóż ucho do kory i wsłuchaj
się w życie drzewa. Stań pod drzewem i dokonaj jego obserwacji,
posługując się kartą pracy.
2. Wykonaj rysunek wybranego drzewa. W okienkach narysuj
jego liść oraz owoc.
Nazwa drzewa
.
.
Grubość pnia
Karty pracy
27
Liść
Owoc
3. Zaobserwuj, jakie jest „Twoje” drzewo. Zamaluj odpowiednie okienka.
28
iściaste
iglaste
wysokie
średnie
niskie
grube
cienkie
proste
krzywe
zdrowe i wesołe
pień sękaty
pień gładki
chore i smutne
ładne
brzydkie
Karty pracy
4. Obejrzyj korę drzewa, poznaj ją dotykiem. Przekalkuj
korę drzewa. Jaka jest kora drzewa? Zamaluj okienka reprezentujące odpowiednie cechy.
szorstka
gładka
brązowa
szara
biała
zielonkawa
zimna
ciepła
sucha
wilgotna
śliska
matowa
błyszcząca
omszona
5. Obejrzyj pień drzewa ze wszystkich stron i odpowiedz na pytania.
Czy kora drzewa jest uszkodzona?
.
Czy na korze znajdują się porosty?
.
6. Jaka jest korona „Twojego” drzewa?
rozłożysta
stożkowata
wąska
bogato ulistniona
mało ulistniona
duża
średnia
Karty pracy
mała
29
7.
Poszukaj na ziemi liści z drzewa. Odrysuj lub odkalkuj wybrany liść.
8. Jaki jest liść twojego drzewa?
duży
średni
brzeg ząbkowany
jasnozielony
mały
brzeg powycinany
ciemnozielony
kolorowy
9. Przeczytaj wiersz J. Ficowskiego Drzewa jednosylabowe. Wyszukaj
w treści wiersza nazwy drzew. Zastosuj do nich pogrubienie i zwiększenie rozmiaru czcionki. Przeczytaj wyróżnione nazwy drzew, a następnie przepisz je pod wierszem. Wyjaśnij znaczenie tytułu. Zapisz
zmiany w dokumnecie.
Podkarty do ćwiczeń z edukacji komputerowej – karta 3, ćwiczenie 9
10. Draw your own tree. Zeichne deinen Baum.
30
Karty pracy
Krąg 6:
Udzielamy pomocy
1. Przeczytaj opis trzech sytuacji. Porozmawiajcie w parach lub
w grupach o tym, dlaczego doszło do takich wypadków.
Jest jesień, słońce mocno grzeje. Idziemy na wycieczkę
do lasu. Wszyscy przeszliśmy parami przez jezdnię, ale
Patryk zagapił się i został. Chciał nas dogonić, wpadł na
jezdnię, nie zauważył nadjeżdżającego samochodu. Pisk
opon, krzyk Patryka. Chłopiec leży na jezdni. Musimy
mu jakoś pomoc, ale nie wolno nam go ruszyć, bo nie
wiadomo, jakie ma obrażenia.
Wyobraźcie sobie taka sytuację:
Siedzimy wygodnie w fotelu, oglądając film o Kaczorze
Donaldzie. Kaczor złości się na wiewiórki, śmiejemy się
do łez. Nagle zaczynamy kasłać, dusi nas niesamowity
dym, gryzie nas w oczy, łzy płyną strumieniem.
Biegniemy do kuchni. Nie, to nie u nas. Otwieramy drzwi
na klatkę schodową, to u sąsiadów. Biegiem wracamy do
mieszkania do telefonu. Szybko, szybko, ale gdzie mama
położyła notes z numerami telefonicznymi…
Jesteśmy na wycieczce. Idziemy ulicą Zgierską. Na
skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego tramwaj wypadł
z szyn, autobus nie wyhamował i uderzył w bok
tramwaju. Nikomu nic się nie stało, nikt nie jest ranny,
nikt nie zginął, ale doszło do kolizji drogowej. Żaden
samochód nie może jechać dalej, kto nam pomoże
przywrócić ruch drogowy, do kogo udać się po pomoc?
Karty pracy
31
2. Wpisz numery telefonu instytucji, do której zwrócisz się po pomoc.
O ratunek proszę, tam leży kolega, co po jezdni biegał,
na pasy nie zważał, życie swe narażał.
O pomoc was proszę, żelazko włączyli, na film wciąż
patrzyli, wszystko w ogniu stoi, kotek się boi.
Przyjedźcie natychmiast, kolizja drogowa, tramwaj z szyn
wyskoczył, samochód zbyt późno hamował
3. Oblicz działania. Wyniki wpisz u góry, otrzymasz numer, za pomocą
którego połączysz się z odpowiednią instytucją.
Pogotowie Ratunkowe
6+3 8+110-1
Policja
2+7 11-210-3
Straż pożarna
5+4 0+918-10
32
Karty pracy
4. Wykonaj ilustracje do podanych sytuacji:
O ratunek proszę, tam leży kolega, co po jezdni biegał,
na pasy nie zważał, życie swe narażał.
O pomoc was proszę, żelazko włączyli, na film wciąż
patrzyli, wszystko w ogniu stoi, kotek się boi.
Karty pracy
33
Przyjedźcie natychmiast, kolizja drogowa, tramwaj z szyn
wyskoczył, samochód zbyt późno hamował
5. Uzupełnij grafy.
Podkarty do ćwiczeń z edukacji komputerowej – karta 7, ćwiczenie 5
6. Uzupełnij tabelki.
Podkarty do ćwiczeń z edukacji komputerowej – karta 7, ćwiczenie 6
7.
34
Write. Schreibe.
Karty pracy
Eng
It’s big. It’s brown. It isn’t a ball. It’s a
It’s round. It’s blue, yellow, red, orange,
purple and green. It isn’t a dinosaur. It’s a
It’s big. It’s green. It isn’t a teddy bear. It’s a
De
Es ist groß. Es ist braun. Das ist kein Ball. Das ist
Es ist rund. Es ist blau, gelb, rut orange, violett
und grün. Das ist kein Dinosaurier. Das ist
Es ist groß. Es ist grün. Das ist kein Teddybär. Das ist
Karty pracy
35
8. Read and circle. Lies und unterstreiche.
Is it a teddy bear?
Yes
No
1
Ist das ein Teddybär?
Ja
Nein
Is it a car?
Yes
No
2
Ist es ein Auto?
Ja
Nein
Is it a train?
Yes
No
3
Ist es ein Zug?
Ja
36
Nein
Karty pracy
9. Draw and write. Zeichne und schreibe.
Eng
De
My favourite toy
It’s
.
It’ s
.
It’ s a
.
Mein Lieblingsspielzeug
Es ist
.
Es ist
.
Es ist
.
Karty pracy
37
Krąg 7:
Sposoby podróżowania
1. Uzupełnij (wyrazami, obrazkami) schemat podziału środków
transportu.
Podkarty do ćwiczeń z edukacji komputerowej – karta 8, ćwiczenie 1
transport
transport
lądowy
transport
samochody
samochody
ciężarowe
38
Karty pracy
2. Look and match. Lies und verbinde
fourteen
vierzehn
fifteen
fünfzehn
twelve
zwölf
sixteen
sechzehn
eighteen
achtzehn
twenty
zwanzig
10
20
180
170
110
13
12
14
16
thirteen
dreizehn
15
ten
zehn
nineteen
neunzehn
Karty pracy
190
eleven
elf
seventeen
siebzehn
39
Krąg 8:
Karty historii – historia
Hymnu Narodowego
1. Oblicz.
19 + 16 =
27 + 33 =
76 – 24 =
25 + 30 =
80 + 20 =
27 – 11 =
10 + 70 =
66 + 12 =
49 – 31 =
35 + 13 =
98 – 7 =
99 – 45 =
2. Uzupełnij dane zadania oraz pytanie na
podstawie podanej formuły i oblicz.
W drużynie księcia było … konnych rycerzy i …
pieszych.
Pytanie:
39 + 18 =
Odpowiedź:
40
Karty pracy
3. Oblicz według wzoru.
19 + 1 + 1 = 20 + 1 =
19 +1 + 5 =
10 + 9 + 2 =
10 + 19 + 20 =
18 + 22 + 3 =
20 + 8 + 71 =
18 + 25 + 17 =
4. Colour. Male.
Karty pracy
41
Krąg 9:
Dzieci z Bullerbyn
Moje brzydkie i moje piękne
Co jest brzydkie?
Sztywne sztuczne kwiaty.
Torebeczka w szklance herbaty.
Kioski domki jak pudełka bez dachu.
Brodzik pełen plastykowych autek w piachu.
Klatki schodowe o ścianach gładkich.
Klatki mrówkowców.
Klatki dźwigów.
Klatki.
Koroneczki z anilany w kwiatki.
A co piękne?
Zielsko co zarasta chodnik.
Dach czerwony omszały.
Wydeptane czarne schody.
Hałas wróbli w dziurawym murze.
Słońce zachodzące w kurzu nad podwórzem.
Cienie drzew na chropowatej ścianie bloku.
Przelot światła przez pokój.
Wszystko żywe dawne wdzierające się na nowo
w nowoczesną sztuczną jednakowość.
Joanna Kulmowa, Moje brzydkie i moje piękne [w:] Zagubione światełko.
Nasza Księgarnia, Warszawa 1990.
42
Karty pracy
1. Match. Verbinde
box
die Schachtel
chair
der Stuhl
armchair
der Sessel
sofa
die Sofa
bath
die Badewanne
Karty pracy
table
fridge
der Tisch der Kühlschrank
clock
die Uhr
bed
das Bett
bookcase
der Bücherschrank
43
2. Match. Verbinde.
sixteen
sechzehn
seventeen
siebzehn
nineteen
neunzehn
17
eighteen
achtzehn
twenty
zwanzig
20
16
19
18
3. Draw your room. Write the words. Male dein Zimmer.
Schreibe Wörter.
bed
das Bett
44
Karty pracy
Krąg 10:
Skarby Ziemi
Ziemia
Podobno – słyszałem w przedszkolu –
jest kosmos, a w nim są planety.
I one latają wciąż w kółko
i w kółko, i w kółko – o rety!
A jedna z tych planet to Ziemia.
I właśnie my na niej mieszkamy.
Ta Ziemia jest wielka jak balon
i starsza od taty i mamy!
Podobno na ziemi są lądy
a lądy się zwą – kontynenty.
I jest ich na Ziemi aż siedem,
(plus wyspy – zagubione fragmenty)
Na pierwszym biegają żyrafy,
aa drugim mieszkają kangury.
Na trzecim są pandy i jaki
i wielkie – największe – są góry.
Na czwartym mieszkają bizony,
na piątym – piranie (uwaga!).
Na szóstym – to u nas – są owce
wilki. I muszek jest plaga.
Na siódmym tuptają pingwiny,
na ósmym…ehm, zaraz, ten tego…
Jeżeli tych lądów jest siedem,
to znaczy, że nie ma ósmego!
Rafał Witek
Karty pracy
45
1. Look and write. Where’s the ball? Lies uns schreibe.
Wo ist der Ball?
under
unter
in
in
The ball is
Der Ball ist
The ball is
Der Ball ist
The ball is
Der Ball ist
46
on
auf
behind
hinter
the box.
der Schachtel.
the box.
der Schachtel.
the box.
der Schachtel.
Karty pracy
The ball is
Der Ball ist
the box.
der Schachtel.
2. Read and draw. Lies und male.
The lamp is on the cupboard
Die Lampe ist auf dem Schrank.
The book is on the table.
Das Buch ist auf dem Tish.
The ball is under the table.
Der Ball ist unter der Tish.
The cat is behind the cupboard.
Die Katze ist hinter dem Schrank.
Karty pracy
47
Krąg 11:
Badamy wodę
1. Doświadczenie: Porównywanie różnych rodzajów wód.
Pomoce: po jednej szklance wody: z kranu, mineralnej
niegazowanej, oligoceńskiej, etykietka z butelki ulubionej
wody mineralnej niegazowanej.
Przebieg doświadczenia:
Nalej do trzech szklanek wody – z kranu, mineralnej
niegazowanej lub oligoceńskiej. Popatrz na nie pod
światło, porównaj ich przejrzystość. Spróbuj każdej wody
i oceń jej smak. Odczytaj informacje z etykietki na
butelce wody mineralnej. Przeczytaj, jak się nazywa, skąd
pochodzi i jakie są w niej zawarte składniki mineralne.
Na tej podstawie spróbuj ocenić wartość zdrowotną wody.
Naklej etykietkę wody mineralnej niegazowanej.
48
Karty pracy
Wynik doświadczenia: Uzupełnij zdania.
Najzdrowsza dla człowieka jest woda
Moją ulubioną wodą mineralną jest
Wody z kranu nie wolno pić
bez przegotowania!
2. Uzupełnij obliczenia matematyczne.
Podkarty do ćwiczeń z edukacji komputerowej – karta 12, ćwiczenie 2
Karty pracy
49
3. Match. Verbinde.
Scarf
der Schal
socks
die Socken
cap
die Mütze
jacket
die Jacke
gloves
der Handschuh
sweater
der Pulli
coat
der Mantel
50
Karty pracy
Krąg 12:
Wyprawa do krainy
Świętego Mikołaja
1. Przypomnij sobie treść książki lub filmu Ekspres polarny. Jak
wyjaśnisz słowa autora? Przeprowadźcie w grupach dyskusje na
temat jego słów:
Większość moich przyjaciół słyszała wtedy dźwięki
dzwoneczka, ale z upływem lat ucichł dla wielu z nich.
Nawet Sarah odkryła, że w pewne Święta Bożego
Narodzenia, nie słyszy już tego uroczego brzmienia.
A dla mnie, chociaż stałem się dorosły, dzwoneczek
wciąż dzwoni, jak dla wszystkich, którzy naprawdę
wierzą.
2. Jak można nazwać niżej zamieszczony tekst?
W wigilijną noc chłopiec nasłuchuje dzwonków reniferów
z zaprzęgu Świętego Mikołaja. Od pewnego czasu ma
wątpliwości, czy ta legendarna postać na pewno istnieje,
zwłaszcza że jego koledzy już dawno w nią nie wierzą.
Niespodziewanie, zamiast reniferów pojawia się rycząca
i gwiżdżąca lokomotywa. Konduktor zaprasza chłopca
do wzięcia udziału w niezwykłej podróży na Biegun
Północny, dokąd wraz z innymi dziećmi mają się udać
magicznym pociągiem…
Van Allsburg Ch., Ekspres polarny. Wyd. SONIA DRAGA Sp. z o.o.,
Katowice 2005.
Ten tekst to
Karty pracy
.
51
3. Czy sięgniesz po książkę Ch. Van Allsburga „Ekspres Polarny”, by
dowiedzieć się więcej o wyprawie do krainy Świętego Mikołaja?
4. Colour. Male.
52
Karty pracy
Krąg 13:
Badamy historię Polski
1. Co znaczy wyraz historia? Przeczytaj wyrażenia i zastąp w nich
wyraz historia odpowiednim słowem, wybranym spośród następujących: zdarzenie, przygoda, rzeczy, dzieje.
Co za historia! Co za
!
Opowiadasz niesłychane historie.
Opowiadasz niesłychane
.
Historia nie z tej Ziemi.
nie z tej Ziemi.
Historia mojego miasta.
mojego miasta.
Karty pracy
53
2. Smok Wawelski zjadł w piątek 15 krów i 11 owiec, a w niedzielę
- 17 krów i 9 owiec. Ile zwierząt smok zjadł w każdym z tych dni?
Odpowiedź:
3. Oblicz.
28 + 3 =
9 + 9 =
67 + 8 =
78 + 6 =
14 + 61 =
55 + 25 =
4. Colour. Male.
54
Karty pracy
Krąg 14:
Przyroda zimą
1. „Ubierz” choinkę zgodnie z opisem – dorysuj i pokoloruj ozdoby.
Na czubku choinki lśni złota gwiazda. Na najwyższych
gałęziach wiszą dwa błękitne bałwanki. Pod każdym
znajduje się beżowy księżyc. Między księżycami
zawieszono różową bombkę w kształcie serduszka. Na
najniższych gałęziach są trzy szare sopelki, a między
nimi dwie czerwone kule. Od góry do dołu choinkę oplata
Karty pracy
55
łańcuch z różnokolorowych kół. Drzewko zachowało
piękną zieleń, bo rośnie w drewnianej doniczce.
Podkreśl w tekście wyrazy, w których występuje „ż”.
Wypisz do zeszytu przedmiotowego te spośród nich,
które określają barwę.
2. Draw. Male.
56
It’s sunny
Es ist sonnig
It’s raining
Es regnet
It’s windy.
Es ist windig
It’s snowing.
Es schneit
Karty pracy
3. Write. Schreibe.
What’s the weather like today?
Wie ist das Wetter heute?
Karty pracy
57
Krąg 15:
Podróż po Polsce
1. Imiona babć i dziadków są napisane w kolejności alfabetycznej. Pod
każdym imieniem jest podana nazwa miesiąca, w którym dana osoba
obchodzi urodziny. Napisz imiona zgodnie z kolejnością miesiąca w roku.
58
Cecylia
Dariusz
Eryk
Irena
grudzień
luty
lipiec
czerwiec
Magdalena
Marcel
Oliwia
Olga
październik
wrzesień
kwiecień
listopad
Tomasz
Ula
Zuzanna
Zofia
sierpień
marzec
maj
styczeń
I
VII
II
VIII
III
IX
IV
X
V
XI
VI
XII
Karty pracy
2. W przeglądarce internetowej wyświetl zawartość strony
www.dyktanda.net. Wybierz łącze DYKTANDA, następnie poszukaj
dyktanda pt. „O Polsce”. Uzupełnij je. Sprawdź efekt swojej pracy.
3. Write the words: skirt, dress, coat, jacket, shoes, trousers,
shorts. Schreibe Wörter: der Rock, das Kleid, der Mantel, die Jacke,
der Stiefel, die Hose, die Shorts.
Karty pracy
59
4. Draw and write. What are you wearing? Zeichne und schreibe.
Was hast du an?
Eng
De
I’m wearing
Ich habe
an.
60
Karty pracy
Krąg 16:
Odpowiedzialność za siebie
i innych
1. Napisz, jaki jest śnieg i z czym można go porównać.
Jaki jest śnieg?
Śnieg jest jak…
Karty pracy
61
Dlaczego śnieg jest biały?
Światło przechodzi przez
lód bez rozpraszania,
dlatego postrzegamy go
jako przezroczysty.
Drobne kryształki lodu,
które tworzą śnieg,
odbijają światło i dlatego
dają wrażenie barwy
białej.
2. Translate into Polish. Übersetze ins Polnisch.
ride a bike
.
Rad fahren
.
tidy my room
.
mein Zimmer aufräumen
sleep
62
.
.
Karty pracy
schlafen
.
.
watch TV
fernsehen
.
.
fly a kite
Drachen steigen lassen
.
go to school
.
in die Schule gehen
.
listen to music
.
Musik hören
.
pick flowers
.
Blumen sammeln
.
Karty pracy
63
Krąg 17:
Czytamy o zimie w innych
stronach świata
1. Przyjrzyj się zaznaczonym temperaturom powietrza w ciągu doby
w styczniu i odpowiedz na pytania.
2 ˚C
0 ˚C
-2 ˚C
-4 ˚C
-6 ˚C
0.00
4.00
8.00
12.00
16.00
20.00
24.00
- 6˚C odczytaj: minus sześć stopni Celsjusza
O których godzinach mierzono temperaturę powietrza?
Co ile godzin mierzono temperaturę powietrza?
64
Karty pracy
Jakie temperatury zanotowano w kolejnych godzinach?
Jaka była najwyższa temperatura?
Jaka była najniższa temperatura?
O których godzinach były takie same temperatury?
W których godzinach najlepiej planować wyjście na sanki?
Dlaczego?
2. Write and draw a snowman.
Schreibe und male einen Schneemann.
Eng
De
It’s a
.
It’s
.
It has got
.
Das ist
.
Karty pracy
65
66
Das ist
.
Es hat
.
Karty pracy
Krąg 18:
Zawody znane i nieznane
1. Dopisz przyrządy, którymi posługują się przedstawiciele różnych
zawodów. Napisz, w jakim celu każdy z nich mógłby skorzystać z przypisanego mu przyrządu.
Osoba
Przyrząd
Cel jego użycia
Lekarka
Krawiec
Przewodnik
Weterynarz
Badacz owadów
Karty pracy
67
2. Przedstaw na rysunku, jak wyglądają następujące obiekty widziane
nieuzbrojonym okiem, a jak przez lupę. Wykorzystaj własne obserwacje. Komu mogłyby być potrzebne takie dane? Podaj nazwę zawodu.
Obiekt
Linie
papilarne
palca
Obraz
widziany
nieuzbrojonym
okiem
Obraz
widziany
przez lupę
Zawód
Policjant
Skóra na
zewnętrznej
części dłoni
Nitka
krawiecka
Włos
68
Karty pracy
3. Uzupełnij zdania wyrazami lub związkami wyrazów: większe, bardzo
małe, „zbliżają się”, większe.
Odległe obiekty oglądane nieuzbrojonym okiem wydają się
.
Te same obiekty oglądane przez lornetkę
i wydają się dużo
Nie są jednak nigdy
niż w rzeczywistości.
Karty pracy
69
4. Match. Verbinde.
Miner
der Bergmann
POLICJA
Fireman
der Feuerwehrmann
Policeman
der Polizist
Doctor
der Arzt
Nurse
die Krankenschwester
Farmer
der Bauer
70
Karty pracy
5. Ask three friends. Befrage drei Schulfreunde.
Have you got a …..?
Hast du..?
Me
Ich
brother?
einen Bruder?
sister?
eine Schwester?
Karty pracy
71
6. Draw your head. Then write. Zeichne dein Gesicht.
Schreibe und verbinde.
72
Karty pracy
Krąg 19:
Sławne Polki
Na bieżniach stadionów
Polacy odnosili kiedyś wielkie sukcesy w lekkoatletyce.
Pierwszy złoty medal olimpijski zdobyła dla Polski
Halina Konopacka w rzucie dyskiem. Była niepokonana.
Nigdy nie przegrała żadnych zawodów. Trzy razy biła
rekord świata, a kilkadziesiąt razy rekord Polski. Była
jednak wszechstronnie uzdolniona i uprawiała także
inne dyscypliny, np. pchnięcie kulą, rzut oszczepem,
skok wzwyż, biegi sztafetowe oraz tenis, pływanie,
wioślarstwo i narciarstwo. We wszystkich osiągała
sukcesy. Na dodatek pisała artykuły do gazet, wiersze
i tkała barwne kilimy. Podobnie jak skoczek, Stanisław
Marusarz, i ona miała swój rozpoznawczy znak – zawsze
nosiła na głowie czerwony berecik.
Najlepszą polską sportsmenką, może i największą na
świecie, była lekkoatletka - Irena Szewińska. Biegała na
100, 200 i 400 metrów, a także skakała w dal. Pobiła
aż dziesięć rekordów świata. Na igrzyskach olimpijskich
zdobywała po kilka medali. Nazwano ją „królową bieżni”
i „polską księżniczką”. Jej zdjęcie zamieszczano na
okładce Lekkoatletycznej Księgi Rekordów Guinnessa.
Joanna i Jarosław Szarkowie, Historia sławnych Polaków.
1. Jak nazywano polską lekkoatletkę, Irenę Szewińską?
2. Kto i w jakiej dyscyplinie zdobył pierwszy w historii
złoty medal olimpijski dla Polski?
Karty pracy
73
3. Match. Verbinde.
Robert Lewandowski
Edyta Górniak
Marta Żmuda-Trzebiatowska
Józef Chełmoński
Maria Konopnicka
actress
die Schauspielerin
painter
der Maler
writer
der Schriftsteller
singer
der Sänger
football player
der Fußballspieler
4. Write about your favourite famous person? Schreibe
über eine bekannte Person.
I like…
I mag…
She / He is…
Sie / er ist…
74
Karty pracy
Krąg 20:
Handel i reklama – dawniej i dziś
Dzień targowy
Sałata zapina zieloną sukienkę, kalafior pietruszkę
już trzyma za rękę, a pięć żółtych spódnic włożyła
cebula, na grubej kapuście – dziesiąta koszula! Ogórek
przymierza okrągłą czapeczkę, drobny pomidor –
czerwoną chusteczkę. Marchewka przygładza swą bujną
czuprynę, brukselka zwołuje calutką rodzinę, a dynia
jak piłka do góry aż skacze: „Za chwilę na pewno świat
piękny zobaczę!”. Ciekawe, dlaczego warzywa się cieszą,
do furtki się pchają i bardzo się spieszą, na wóz już
wskakują wesołą gromadą? Na targ z gospodarzem dziś
wreszcie pojadą!
Laura Łącz
1. Podkreśl nazwy warzyw
2. Zapisz je w kolejności alfabetycznej.
3. Czym się różnią: dzień targowy dawniej i dziś? Jak myślisz?
Karty pracy
75
4. Match. Verbinde.
get up
aufstehen
have a shower
duschen
brush my teeth
Zähne putzen
do my homework
Hausaufgabe machen
76
Karty pracy
5. Find and write. Finde und schreibe.
Thursday
Monday
Sunday
Saturday
Wednesday
Tuesday
Friday
Eng
1 MONDAY
5 F
2 T
6 S
3 T
7 SU
4 TH
Karty pracy
77
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
De
1 MONTAG
5 F
2 D
6 S
3 M
7 SO
4 DO
78
Karty pracy
Krąg 21:
Państwa nad Bałtykiem
1. Przeczytaj informację o rodzajach tekstów literackich.
Baśń – to utwór niewielkich rozmiarów. Jego bohaterami
są zarówno krasnoludki, czarownice, dobre i złe
duchy – jak i zwykli ludzie. Ludzie często korzystają
z pomocy czarodziejskich przedmiotów: czapki-niewidki,
siedmiomilowych butów, latającego dywanu, cudownego
zwierciadła, wody żywej. Dzięki temu zdolni są do
czynów przekraczających możliwości człowieka. Przyroda
uczestniczy w życiu człowieka, pomaga mu, jeśli na to
zasłużył, i obdarzona jest ludzkimi cechami (gadające
drzewa i zwierzęta, uczłowieczony wiatr, ożywające
kamienie…); moce pozaziemskie próbują wpływać na
losy bohaterów, co daje tym bohaterom powody do
niezwykłych czynów wymagających siły i odwagi; zło
zawsze bywa ukarane, a dobro nagrodzone. Tak więc baśń
kończy się dobrze dla szlachetnego, dobrego człowieka –
źle dla niegodziwego.
Legenda, podanie, klechda – to opowieść ludowa
(przekazywana początkowo ustnie, z czasem zapisywana)
związana z osobami świętych i apostołów, historycznymi
postaciami i zdarzeniami.
Mit – to opowieść o najdawniejszych czasach,
o prapoczątkach istnienia bogów, o powstaniu Ziemi
i ludzi.
Baśnie, klechdy, mity. Nasza Księgarnia, Warszawa 1992, s.5.
Karty pracy
79
2. Wpisz znaczenie wyrazów. Możesz skorzystać z tekstu w ramce.
Baśń
Legenda
Klechda
Podanie
Proponowane definicje:
Baśń – opowiadanie ludowe lub literackie o przewadze elementów
fantastycznych (o nadprzyrodzonych istotach i cudownych
zdarzeniach, wróżkach, czarach lub o tym, co nieznane, np.
królach , skarbach).
Legenda – fantastyczne opowiadanie o postaciach i wydarzeniach
historycznych (lub rzekomo historycznych), przepełnione
cudownością i niezwykłością.
Podanie – opowiadanie o osobie, miejscu, zdarzeniu związane
z historią lub regionem, bywa całkowicie fikcyjne.
Klechda – nazwa nadana podaniu lub legendzie.
80
Karty pracy
3. Uzupełnij zdania
Polska graniczy z następującymi państwami:
.
Na zachodzie z Na południu z Na wschodzie z i .
,
,
.
Poza tym północą granice stanowi
Karty pracy
.
81
4. Look and write. Lies und schreibe.
fly
run
ride a horse
Fliegen
laufen
reiten
1
play football
play the guitar
jump
climb
dance
swim
cook
Fußball spielen
Gittare spielen
springen
klettern
tanzen
schwimmen
kochen
.
2
.
3
.
.
82
.
.
4
.
.
Karty pracy
5
.
.
6
.
7
.
.
.
8
.
.
MĄKA
POZNAŃSKA
9
.
.
Karty pracy
10
.
.
83
5. Read and cross (X). What can you do?
Eng
1. I can jump.
2. I can dance.
3. I can climb.
4. I can swim.
5. I can fly.
6. I can walk.
7. I can cook.
8. I can run.
9. I can draw.
10. I can read.
I can
84
.
Karty pracy
Krąg 22:
Nowalijki w miejskiej kuchni
Wiosna
Idzie srebrna panienka
w zieleni, w bieli, w mgiełkach
Wiosna…
Idzie doliną, górą,
płynie obłokiem, chmurą
idzie ku polom, lasom,
rozpinając parasol.
Deszczu kroplą po szybach
jak łzą srebrzystą spływa –
Wiosna…
To znowu słońcem świeci,
wyzłaca główki dzieci –
Wiosna …
Tadeusz Kubiak
1. Opowiedz, jak opisana jest w wierszu wiosna. Co przynosi wiosna?
2. Przeczytaj rozmowę z wiosną. Powiedz, jaki jest jej ulubiony kolor?
Karty pracy
85
3. Namaluj, jak wyobrażasz sobie tę fantastyczną postać – Panią
Wiosnę. Maluj barwnymi plamami. Użyj ulubionego koloru wiosny –
koloru zieleni – oraz kolorów jasnych i rozbielonych.
Paleta barw
Kolor zielony – to kolor pochodny. Powstaje przez
połączenie dwóch kolorów podstawowych: żółtego
i niebieskiego.
+
Spróbuj zmieszać na palecie kilka farb. Jeśli chcesz
otrzymać ciemniejszy odcień zieleni, dodaj farby
niebieskiej
A jeśli chcesz rozjaśnić zieleń, dodaj żółci lub bieli.
4. It’s spring! Draw and colour. Der Frühling ist da. Male.
86
Karty pracy
5. Draw a pig. Male ein Schwein.
It’s a pig.
Das ist ein Schwein.
Karty pracy
87
Krąg 23:
Pole wiosną
Jak wyhodować roślinę?
Hodowla: kiełkowanie nasion fasoli
Pomoce: napęczniałe nasiona fasoli, słoik po dżemie,
chusteczki higieniczne, lignina lub ręczniki papierowe.
Przebieg hodowli:
––Słoik po dżemie wyłóż ściśle chusteczkami, ligniną lub
ręcznikami papierowymi.
––Między ściankami słoika a pogniecionymi chusteczkami
ułóż namoczone nasiona fasoli
––Wlej do słoika tyle wody, aby chusteczki były mokre.
Codziennie uzupełniaj wodę. Słoik postaw ciepłym
miejscu.
––Obserwuj kiełkowanie nasion. Zapisuj, co
zaobserwowałeś.
Daty obserwacji – opisy:
Wynik hodowli:
Po ilu dniach od nastawienia hodowli nasiona
wykiełkowały?
88
Karty pracy
Zapisz datę.
Co wyrosło najpierw: korzeń czy pęd?
W którą stronę rosną korzenie, a w którą - pęd?
Po ilu dniach pojawiły się liście? Zapisz datę.
1. Draw 5 storks, 3 swallows and 1 pigeon.
Karty pracy
89
2. Bingo! Play. Bingo! Spiele.
BINGO
90
Karty pracy
Krąg 24:
Kajtkowe przygody
1. Przeczytaj uważnie tekst i powiedz, jak przebiega prima aprilis
we Francji lub w Hiszpanii.
Prima aprilis po francusku.
Jak wiadomo, prima aprilis to dzień, w którym dla żartu
ludzie się oszukują. Tego dnia we Francji dzieci przylepiają
znajomym do pleców papierowe ryby. Roześmiani Julka
i Dawid właśnie wracają ze szkoły.
––Ale ich wszystkich nabraliśmy – cieszy się Dawid. –
Przykleiliśmy wszystkim naszym kolegom papierowe
ryby! A im nie udało się nas podejść, bo byliśmy
bardzo uważni.
––Brawo! – mówi dziadek, klepiąc wnuki po plecach. –
A wiecie, że w Hiszpanii z okazji podobnego święta
dzieci wycinają z papieru bardzo śmieszne ludziki?
––To musi być bardzo zabawne – mówią dzieci, które
wracają do domu z wielkimi ludzikami na plecach!
Karty pracy
91
Krąg 25:
Tworzymy opisy
Plan opisu kwiatu
1. Opisz wybrany kwiat według przygotowanego planu. Wykorzystaj
przygotowane wyrazy ze słowniczka.
92
Karty pracy
2. Przeczytaj wyrazy przydatne do opisu kwiatów.
Kwiaty
pojedyncze
złożone
duże
drobne
pachnące
Kolory
białe
złociste
bordowe
różowe
fioletowe
Zapach
pachnące
bezwonne
Liście
jajowate
ząbkowane
owłosione
lancetowate
3. Przeczytaj treść wiersza R. Pisarskiego „Przyjemna lekcja”. Skopiuj
zdanie, które ułożyły dzieci z wiersza. Ułóż i dopisz do niego ciąg
dalszy.
Podkarty do ćwiczeń z edukacji komputerowej – karta 26, ćwiczenie 3
Karty pracy
93
Krąg 26:
Ekologia a zdrowie
1. W ciągu roku, w każdej polskiej rodzinie, wytwarza się przeciętnie 360
kilogramów odpadów (śmieci) na osobę. Oblicz, ile śmieci rocznie wytwarza
Twoja rodzina:
Ekologiczna metryka rzeki, stawu lub jeziora
Podczas wycieczki nad dowolny zbiornik wodny, który
znajduje się w Twojej miejscowości lub okolicy, sporządź
poniższą metrykę. Zamaluj odpowiednie kółka zgodnie ze
swoimi obserwacjami.
1. Nazwa zbiornika wodnego
Położenie
.
2. Woda:
Przejrzysta
Zamulona
Mętna
3. Powierzchnia wody:
Czysta
Gładka
Lekko falująca
94
Karty pracy
4. Dno jest:
Niewidoczne
Widoczne
Kamieniste
5. Występują rośliny:
Strefy przybrzeżnej
liściach pływających
Zanurzone
Różnorodne
Zdrowe i mocne
Pożółkłe i słabe
Przewaga roślin jednego gatunku
6. Występują zwierzęta:
Ryby
Ślimaki
Raki
Żaby
Ptaki wodne
Ssaki wodne
Owady wodne
Zwierzęta na roślinach wodnych
7. Wykorzystanie zbiornika wodnego
Do połowu ryb
Do celów rekreacyjnych
Halina Kitlińska-Pięta
Karty pracy
95
Krąg 27:
Wielkanocne przygotowania
Kto tu mieszka?
1. W domku mieszka postać ze znanej Ci bajki. Ukryły się tam również różne
wyrazy. Podkreśl te wyrazy, które związane są z muzyką. Wpisz je odpowiednio
do krzyżówki. Gdy odczytasz hasło, dowiesz się kto mieszka w tym domku.
tenor mazurek lato fortepian plaża forte piosenka
samochód polonez drzewo piano mróz sopran długopis
pauza stół walc słońce kontrabas pies flet skrzypce
wazon kujawiak trąbka kamień odkurzacz gama mydło
96
1. Elegancki taniec w metrum na 3.
2. Taniec lub wielkanocny smakołyk.
3. Głośno w muzyce.
4. Największy instrument smyczkowy.
5. Polski taniec ludowy o spokojnym charakterze.
6. Polski taniec ludowy zwany inaczej chodzonym.
7. Cicho w muzyce.
8. Instrument smyczkowy o wysokim brzmieniu.
9. Słowa i melodia to razem…
10. Osiem kolejnych dźwięków to…
Karty pracy
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Wysoki głos kobiecy.
Instrument dęty, na którym grasz.
Muzyczna przerwa.
Wysoki głos męski.
Ulubiony instrument Fryderyka Chopina.
Instrument, na którym grany jest hejnał.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2. Podstawa domu ma kształt kwadratu. Jaki obwód ma ten dom?
3. Zaprojektuj i wykonaj kartę świąteczną w edytorze graficznym
MS Paint. Wydrukuj gotową pracę.
Karty pracy
97
4. Complete the chant. Schreibe die Sätze zu Ende.
Easter
sweets
chocolate
chocolate
eggs
Ostern
Süßigkeiten
Schokolade
Schokoladen
Eier
Do you like chocolate?
Magst du Schokolade?
98
Do you like
?
Magst du
?
Do you like
?
Magst du
?
And
?
Und
?
Karty pracy
5. Draw and colour. Male.
HAPPY EASTER!
FROHE OSTERN!
Karty pracy
99
Krąg 28:
Hurtownia i ceny
1. Wyobraź sobie, że pracujesz w hurtowni książek. Przygotuj się do
promocji wybranej książki.
2. Uzupełnij opis reklamowanej książki.
Tytuł:
Autor:
Ilustrator:
Wydawnictwo:
Liczba stron:
100
Karty pracy
Książka opowiada o:
3. Przygotujcie w parach (w grupach) ogłoszenie o promocji wybranej książki na wzór ogłoszenia o zbiórce makulatury.
Przykład:
Ogłoszenie
Klasa III ogłasza konkurs wśród uczniów klas I-III
na zbieranie makulatury.
Makulatura (np. zbieranie czasopisma, papier,
niepotrzebne książki, podręczniki) będzie
przyjmowana w każdy poniedziałek od godziny 7.30
do 8.00 przez miesiąc maj i czerwiec w czytelni.
Zebrane za makulaturę pieniądze zostaną
przeznaczone na zakup nagród książkowych dla
młodszych uczniów.
Przewodniczący samorządu klasy III
Karty pracy
101
4. Napiszcie ogłoszenie na kartkach do próbnego pisania i przekażcie sobie wzajemnie w grupach. Wybierzcie – Waszym zdaniem
– najciekawsze ogłoszenie i przepiszcie je do zeszytu.
5. Match. Verbinde.
102
Kopciuszek
Sleeping Beauty
Dornröschen
Czerwony
Kapturek
Beauty and the
beast
Schöne und
das Biest
Śpiąca królewna
Cinderella
Aschenputtel
Piękna i bestia
Little Red Riding
Hood
Rotkäppchen
Kubuś Puchatek
Pinocchio
Pinocchio
Pinokio
Winnie the Pooh
Winnie the Pooh
Karty pracy
Krąg 29:
Głowa pełna pomysłów
1. Wiesz już że, aby coś odkryć, trzeba przeprowadzić wiele
badań. Poznałeś kilku znanych odkrywców. Wyobraź sobie, że
jesteś jednym z nich. Narysuj, jak powinna wyglądać Twoja
pracownia. Opisz swoją pracę.
Kim jesteś?
Co robisz?
Karty pracy
103
Dlaczego to robisz?
Co chcesz osiągnąć?
Skąd, wiesz, że tak należy robić?
2. Przeczytaj wiersz Cz. Janczarskiego „Piękna jest nasza ziemia”.
Zastosuj kolory czcionki zgodnie z wymienionymi w treści utworu. Do
zwrotek, w których nie zmieniłeś koloru, zastosuj według własnego
pomysłu krój i rozmiar czcionki.
Podkarty do ćwiczeń z edukacji komputerowej – karta 30, ćwiczenie 2
3. Where do you live? Write. Wo wohnst du? Schreibe.
104
Karty pracy
Krąg 30:
Ogródki podwórkowe w mieście
1. Idąc na wycieczkę do lasu lub parku, weź ze sobą termometr
i miarkę centymetrową. Zmierz temperaturę w głębi lasu i na polu.
Obserwuj warunki życia w lesie. Uzupełnij tabelę.
Obserwacje
Warunki życia w lesie
Temperatura powietrza
Nasłonecznienie
Podmuchy wiatru
Wilgotność
Gatunki roślin
Gleba (pokryta ściółką,
odkryta)
Powietrze (wilgotne, suche,
pachnące, rześkie)
Karty pracy
105
2. Zwróć uwagę na drzewa, które rosną w tym lesie. Określ
rodzaj i typ lasu. Zamaluj odpowiednie okienka.
Rodzaj lasu:
liściasty
iglasty
mieszany
Typ lasu:
olszowy
dąbrowa
buczyna
bór sosnowy
brzezina
3. Na podstawie obserwacji napisz, jakie drzewa rosną w tych lasach.
rosną w buczynach.
rosną w brzezinach.
rosną w lasach olszowych.
106
Karty pracy
Krąg 31:
Kolekcjonowanie
1. Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej i zapisz je.
pterodaktyl kolorowe mały motyle lubi
znaleziska się skamieniałe muzeum znajdują w
2. Wskaż na rysunku zwierzęta, które żyją obecnie. Otocz
pętlą te, które żyły w czasach prehistorycznych.
Karty pracy
107
3. Napisz kilka zdań (3-4) na temat dinozaurów.
4. Wyobraź sobie, że nagle ożyły tyranozaury. Czy
miałyby szansę na przeżycie?
Czego mogłoby im brakować?
108
Karty pracy
Dlaczego?
Jak czułyby się we współczesnym lesie?
5. Z podanych sylab utwórz wyrazy.
ka ka ja zwinszczur
Karty pracy
109
6. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej.
Jaszczurka
na
całej
występuje
zwinkaterenie Polski.
są zwinnymi, Jaszczurki łowcami.szybkimi
owadami,
Jaszczurki
gąsienicami,
odżywiają się
oraz ślimakami.
zwinka
odrzuca
w sytuacji
Jaszczurka zagrożenia ogon.
110
Karty pracy
7. Znajdź 4 elementy, którymi różnią się oba rysunki jaszczurki.
Zaznacz je swoim własnym sposobem.
Karty pracy
111
Krąg 32:
Ułamki, części.
1. Rozwiąż zadania.
Podziel prostokąty odcinkami tak, aby powstały dwa
trójkąty.
Podziel kwadraty odcinkami tak, aby powstały dwa
trójkąty.
Podziel prostokąty na cztery trójkąty za pomocą:
dwóch odcinków
trzech odcinków
112
Karty pracy
2. Uzupełni zdania
Półnuta to jedna
całej nuty.
Ćwierćnuta to jedna
całej nuty i jedna
półnuty.
Karty pracy
113
Krąg 33:
Obserwujemy i badamy życie
w wodzie
Obserwacja zwierząt wodnych
Data obserwacji
.
Rodzaj zbiornika wodnego
.
1. Przyjrzyj się zwierzętom wodnym zamieszkującym obserwowany
zbiornik wodny. Narysuj wybrane zwierzę.
114
Karty pracy
2. Przybliż się ostrożnie do wody i obserwuj żyjące w niej zwierzęta. Popatrz, jak się zachowują i jak się poruszają.
3. Popatrz uważnie na wodę – może zauważysz ryby? Napisz, co
umożliwia rybie poruszanie się w wodzie.
4. Na rysunku ryby oznacz części ciała: głowę, tułów, ogon, płetwy.
5. Opisz rybę ustnie, a następnie zapisz w zeszycie
Karty pracy
115
Krąg 34:
Wybieramy się na zagraniczną
wycieczkę
Europa składa się z 45 państw. Wśród nich jest Polska.
Jesteś Polakiem i Europejczykiem. Polska należy do Unii
Europejskiej. Unia to związek państw, które ze sobą
współpracują. Państwa te mają wspólne flagę i hymn.
Siedzibą Unii Europejskiej jest Bruksela. Bruksela to
stolica Belgii.
1. Odszukaj na mapie Francję, Belgię i Polskę
116
Karty pracy
2. Korzystając z mapy, podaj nazwy państw, z którymi graniczy
Polska. W ramkach narysuj flagi, a pod spodem zapisz nazwy tych
państw i nazwy ich stolic.
Karty pracy
117
3. W Polsce jest 130 do 160 dni pochmurnych. Ile zatem może być
dni pogodnych?
Wymień nazwę choć jednego kraju, w którym jest więcej
dni pogodnych niż w Polsce. Dlaczego wymieniłeś nazwę
właśnie tego kraju?
Wymień nazwę choć jednego kraju, w którym jest mniej
dni pogodnych niż w Polsce. Dlaczego wymieniłeś nazwę
właśnie tego kraju?
118
Karty pracy
Krąg 35:
Żegnamy trzecią klasę
1. Listonosz miał dostarczyć listy. Kiedy dostarczył już 80 listów, w torbie zostało mu ich jeszcze 60. Ile listów miał dostarczyć listonosz?
Sprawdzenie:
Odpowiedź:
Karty pracy
119
2. Zaadresuj kopertę do swoich rodziców.
120
Karty pracy
wiip.paip.pl
ISBN 978-83-65057-06-8
9 788365 057068

Podobne dokumenty