SU BeNDIx - Osadkowski SA

Transkrypt

SU BeNDIx - Osadkowski SA
katalog agrotechniczny jesień 2016. Zboża
żyto ozime, mieszańcowe
SU BENDIX
NOWOŚĆ
Rejestracja: Niemcy 2014 | Hodowla: Saaten Union
Potęga ziarna
Zalety
bardzo niska podatność na porażenie sporyszem
wysokie stabilne plonowanie nawet w trudnych warunkach
dzięki wysokiej masie i energii nadaje się na biogaz
bardzo dobra odporność na choroby liści, szczególnie na rdzę brunatną
Profil agrotechniczny
CECHY JAKOŚCIOWE
Zimotrwałość
bardzo dobra – 6
MTZ
średnia – 45
Odporność na wyleganie
średnia
Odporność na porastanie
wysoka
Wymagania glebowe
niskie
Zawartość białka
wysoka
ZDROWOTNOŚĆ ocena BSA NIEMCY*
5
rynchosporioza
3
rdza brunatna
5
sporysz
*Skala BSA Niemcy: 1 – bardzo wysoka, 9 – bardzo niska
PLONOWANIE
8
8
5
A2
7
6
5
6
3
2
SU BENDIX
HELLVUS
PALAZZO
średnia
wzmocnić
ochronę
fungicydową
standardowa
ochrona
fungicydowa
3
wysoka
podwyższona
odporność
genetyczna
TERMIN SIEWU
A1
7
niska
DAŃKOWSKIE
DIAMENT
Wczesny
160–180 szt./m2
Optymalny
180–220 szt./m2
Opóźniony
220–250 szt./m2
GUTTINO
Plonowanie żyta ozimego SU Bendix w Niemczech,
poziom A1/A2, wyniki BSA, 2015 r.
75