Literatura 1. Podręczniki z serii Matematyka dla studentów

Transkrypt

Literatura 1. Podręczniki z serii Matematyka dla studentów
Literatura
1. Podręczniki z serii Matematyka dla studentów politechnik, Oficyna Wyd.
GiS:
— Analiza matematyczna 1,
— Algebra liniowa 1,
— Analiza matematyczna 2,
— Algebra liniowa 2
(każdy z nich ma 3 części: Definicje twierdzenia, wzory; Przykłady i zadania;
Kolokwia i egzaminy.)
2. Grzesiak M., Liczby zespolone i algebra liniowa, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2011
3. Kajetanowicz P., Wierzejewski J., Algebra z geometria analityczną, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
4. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz.I, Wydawnictwo Naukowe PWN
5. Bryński Maciej, Dróbka Norbert, Szymański Karol Matematyka dla zerowego roku studiów wyższych. Elementy analizy matematycznej, WNT 2009

Podobne dokumenty