Bezpieczenstwo dzieci i mlodziezy w cyberprzestrzeni – maj 2014

Komentarze

Transkrypt

Bezpieczenstwo dzieci i mlodziezy w cyberprzestrzeni – maj 2014
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W CYBERPRZESTRZENI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014
Wydawnictwa zwarte :
1. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży /
Jacek Pyżalski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012
Sygn. 31849
2. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. – Sopot : Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
Sygn. 31435
3. Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców / Jurgen
Holtkamp. – Kraków : Wydawnictwo Salwator, 2010
Sygn. 31602
4. Cybernetyczne prześladowanie i molestowanie ofiar oraz typologia stalkingu // W:
Socjologia kryminalistyczna. T. 1 / Brunon Hołyst. – Warszawa : Wydawnictwo
LexisNexis, 2007
Sygn. 30540 P
5. Detoksykacja dzieciństwa : co powinni wiedzieć rodzice, aby wychować zdrowe i
dobrze radzące sobie w życiu dzieci / Sue Palmer. – Wrocław : Wydawnictwo
Dolnośląskie, 2009
Sygn. 30826
6. Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. – Warszawa :
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008
Sygn. 30832
7. Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania / Mark Griffiths. – Gdańsk :
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004
Sygn. 31310
8. Jak walczyć z uzależnieniami? / Andrzej Augustynek. – Warszawa : Difin, 2011
Sygn. 31795
9. Młodzi, piękne i niedrodzy… : młodość w objęciach seksbiznesu / Jacek Kurzępa. –
Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2012
Sygn. 31865
10. Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska. – Poznań :
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006
Sygn. 29941
11. Ofiary przestępstw komputerowych i internetowych // W: Psychologia
kryminalistyczna / Brunon Hołyst. – Warszawa : LexisNexis, 2009
Sygn. 31060 P
12. Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca : incydent czy znak czasu? / pod red. Lesława Pytki
i Barbary Głowackiej. – Warszawa : Krajowy Komitet Wychowania
Resocjalizującego, 2000
Sygn. 30443
13. Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży /
Stanisław Kozak. – Warszawa : Difin, 2011
Sygn. 31545
14. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,
2009
Sygn. 30660
15. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. –
Warszawa : Difin, 2007
Sygn. 30265
16. Przestępczość nieletnich : dziecko jako ofiara i sprawca przemocy / pod red. Bożeny
Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 2009
Sygn. 31135
17. Uczeń wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Aneta Rogalska-Marasińska i
Bożena Banasiak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
Sygn. 31712
18. Uzależnienie od czynności : mit czy rzeczywistość? / Nina Ogińska-Bulik. –
Warszawa : Difin, 2010
Sygn. 31139
19. Uzależnienie od internetu / Paweł Majchrzak, Nina Ogińska-Bulik. – Łódź :
Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010
Sygn. 31507
20. Uzależnienie od komputera i Internetu (siecioholizm) // W: Uzależnienia : geneza,
terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. – Poznań : Harbor Point Media
Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009
Sygn. 30887
21. Uzależnienie od komputera i internetu u dzieci i młodzieży / Paulina Chocholska,
Małgorzata Osipczuk. – Warszawa : Hachette Polska, 2009
Sygn. 31279
22. Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych / pod red. Grażyny
Durki. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010
Sygn. 31511
23. Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry
Chudzik. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej,
2008
Sygn. 31613
24. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne : (rozpoznawanie i
przeciwdziałanie) / pod red. Anny Nowak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, 2000
Sygn. 29367 ; 29354-29355
25. Zapobieganie cybernetycznemu molestowaniu. Rola ofiar i policji // W: Socjologia
kryminalistyczna. T. 2 / Brunon Hołyst. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze
LexisNexis, 2007
Sygn. 30541 P
26. Bezpieczne dziecko : poradnik dla dzieci i rodziców / Ewa Owłasiuk-Kwiecień. Białystok : Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe "PRINTEX", 2010
Sygn. 32524
27. Bezpieczeństwo młodzieży : poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. - Warszawa
: POLTEXT, 2013
Sygn. 32523
28. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i
empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2014
Sygn. 32603
29. Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek, Anna
Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2014
Sygn. 32552
30. Napastowanie seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa? / Anna Wołosik;
współpr. Ewa Majewska. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2011
Sygn. 31483
31. Rodzina w mediach, media w rodzinie / red. nauk. Małgorzata Sitarczyk. - Warszawa :
Wydawnictwo Difin, 2013
Sygn. 32434
32. Akademia bezpiecznego zachowania : dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej /
Dorata Rybarczyk, Piotr Deputowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011
Sygn. 32519
33. Przemoc rówieśnicza i inne zagrożenia w Internecie : jak pomóc dziecku ... / oprac.
Serafin Olczak. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne "Parpamedia", [201-]
Sygn. 32478
Artykuły z czasopism :
1. Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście
zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych / Jacek
Pyżalski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 31-51
2. Agresja w grach komputerowych / Sebastian Glaziński // Edukacja i Dialog. –
2007, nr 2, s. 63-67
3. Agresja elektroniczna. Program zajęć dla uczniów / Radosław Mysior // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 10, s. 29-34
4. Ankieta dla uczniów : "Bezpieczeństwo w sieci" / Aleksandra Kubala-Kulpińska //
Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 39, s. 25-28
5. Bądź bezpieczny w Internecie! Pomysł na projekt edukacyjny / Anna
Dobraczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 1, s. 20-27
6. Bądźmy bezpieczni w Internecie : zajęcia biblioteczne / Justyna Bździuch //
Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 5, s. 41-43
7. Bezpieczeństwo naszych dzieci / Marta Sabat, Maja Szymczak // Wychowanie w
Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 51-54
8. Bezpieczny Internet : program profilaktyczny z okazji Dnia Bezpiecznego
Internetu / Dorota Grząba, Beata Michałuszko // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr
12, s. 16-18
9. Cyberbulling (mobbing elektroniczny) wśród uczniów szkół podstawowych / Claire
Monks, Susanne Robinson, Penny Worlidge, Rosario Ortega // Kwartalnik
Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 167-181
10. Cyberprzemoc wśród młodzieży (zestawienie bibliograficzne w wyborze) /
Małgorzata Fedorowicz-Nalaskowska // Nowa Szkoła. – 2014, nr 3, s. 60-62
11. Cyberprzestrzeń – nowa arena przemocy rówieśniczej? / Julia Barlińska //
Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 53-66
12. Czy dzieci i młodzież są bezpieczne w sieci? : przegląd najnowszych badań /
Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum
Informacji", nr 2, s. 3-5
13. Czy Internet jest bezpieczny dla dziecka? / Agata Grabowska // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 1, s. 38-43
14. Czy szlaban na Internet to najlepsze rozwiązanie? / Agata Błachnio // Życie
Szkoły. – 2006, nr 2, s. 50-52
15. Dzieci sieci – specyfika pokolenia / Grażyna Róziewicz // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. – 2011, nr 1, s. 12-24
16. Dziecko w bezpiecznej Sieci, a nie w matni / Iwona Supronowicz // Biblioteka w
Szkole. – 2007, nr 5, s. 2-5
17. Dziecko w Sieci / Łukasz Wojtasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. –
2005, nr 3, s. 32-36
18. Dziecko w świecie wirtualnym. Szanse i zagrożenia / Maria Kielar-Turska //
Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 3, s. 131-137
19. Emocjonalna pułapka / Dorota Ziółkowska-Maciaszek // Głos Pedagogiczny. 2013, nr 4, s. 49-51
20. Flaming - "wojna" na słowa / Radosław Mysior // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. - 2012, nr 9, s. 31-35
21. Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie / Magdalena Szpunar
// Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 67-80
22. Funkcje internetu w kreowaniu zachowań agresywnych młodzieży / Aleksandra T.
Tłuściak-Delikowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 8, s. 3034
23. Gimnazjalny agresor / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // Nowa Szkoła. – 2005, nr
2, s. 24-29
24. Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku szkolnym / Ryszard
Błaszkiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 34-43
25. Internet – substytut bezpośrednich kontaktów międzyludzkich / Henryk
Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 1, s. 17-20
26. Internet – wirtualna dżungla / Władysław Sobecki // Nowa Szkoła. – 2003, nr 9, s.
42-43
27. Internet i gry komputerowe – szanse i zagrożenia : zestawienie bibliograficzne /
Sabina Frost // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 11, s. 21-22
28. Internet to nie tylko zabawa / Łukasz Wojtasik ; rozm. przepr. Maciej Kułak //
Głos Nauczycielski. - 2009, nr 43, s. 8
29. Internetowe zagrożenie dzieci i młodzieży / Krzysztof Kruszko // Problemy
Narkomanii. – 2008, nr 2, s. 43-50
30. Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci / Justyna Dobrołowicz // Nauczanie
Początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 15-20
31. Komputer i Internet – nóż do chleba i zabijania / Sebastian Taboł // Edukacja i
Dialog. – 2006, nr 10, s. 58-60
32. Kontrola rodzicielska czyli Jak zapobiegać dostępowi do treści niepożądanych /
Marcin Kozłowski // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum
Informacji", nr 2, s. 9-10
33. Lepiej zapobiegać niż leczyć / Anna Wojciechowska // Psychologia w Szkole. –
2010, nr 3, s. 5-13
34. Matrix – czyli sieciowe byty / Marek Hyla // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 6, s. 5253
35. Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska //
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 5, s. 51-55
36. Mediaholizm – problem przyszłości czy teraźniejszość / Rafał Olczak //
Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 10/11, s. 9-12
37. Miłość, która przerodziła się w cyberprzemoc / Małgorzata Łoskot // Głos
Pedagogiczny. - 2010, nr 3, s. 54-56
38. Młodzież upośledzona umysłowo w świecie nowoczesnej technologii
komunikacyjnej / Piotr Plichta // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 105118
39. Nauczyciel cybergeneracji / Monika Staszewicz // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 3,
s. 54-59
40. Nauczyciele jako podmiot w sieci / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. – 2009,
nr 9-10, s. 68-71
41. Networking jako forma edukacji i profilaktyki w cyberprzestrzeni – „Ej a dlaczego
masz taki dziwny znaczek przy nicku” / Monika Grotecka, Kasia Rżanek //
Pedagogika Społeczna. – 2010, nr 2, s. 159-167
42. Nie taki diabeł straszny, czyli czego Jaś może się nauczyć zarywając weekendowe
noce grając na komputerze / Dariusz Jasieniecki // Wiadomości Historyczne. –
2007, nr 1, s. 42-45
43. Nie wywołuj wilka z netu / Dorota Brzozowska, Katarzyna Zdrodowska //
Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 1, s. 24-25
44. Niebezpieczny Internet / Sebastian Taboł // Życie Szkoły. – 2004, nr 8, s. 15-17
45. Nowe czasy – nowe zagrożenia : cyberprzemoc, uzależnienie od komputera i
Internetu : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa
Szkoła. – 2011, nr 5, s. 49-55
46. Nowe technologie informacyjne źródłem zagrożeń dla dzieci i młodzieży / Anna
Andrzejewska // Opieka Wychowanie Terapia. – 2003, nr 4, s. 5-8
47. Osobowościowe i społeczno-demograficzne uwarunkowania typów uzależnienia od
Internetu / Joanna Góźdź // Pedagogika Społeczna. – 2011, nr 2, s. 123-142
48. Poza siecią = poza społeczeństwem? O wykluczeniu cyfrowym z perspektywy
działań szkoły / Barbara Smoter // Pedagogika Społeczna. – 2011, nr 2, s. 143-156
49. Prywatność w sieci nie istnieje / Krzysztof Trzciński // Głos Nauczycielski. –
2012, nr 24, s. 6
50. Przemoc w szkole. Raport z badań / Oprac. Jolanta Makowska // ProblemyOpiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 7, s. 31-36
51. Przestrzeń samotności / Katarzyna Padło // Wychowawca. – 2008, nr 12, s. 20-21
52. Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko – media elektroniczne / Marta
Kondracka // Nowa Szkoła. – 2008, nr 2, s. 40-46
53. Rozwój mediów elektronicznych i ich wpływ na wyzwalanie się postaw
agresywnych i przemocy wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska // Wychowanie
na co Dzień. – 2009, nr 10/11, s. 38-42
54. Szykanowanie elektroniczne i jego wpływ na atmosferę klasy / Jana Hanuliakova,
Katarina Holla // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 5, s. 7-8
55. Świt e-analfabety / Tomasz Kozłowski // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s.
100-109
56. Technologia informacyjna – dobrodziejstwo czy zagrożenie? (propozycja
metodyczna) / Alina Hołojuch-Molska // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005,
nr 2, s. 92-102
57. Technologia informacyjna w procesie edukacji : szanse i zagrożenia / Grażyna
Cęcelek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 1, s. 31-38
58. Treści pornograficzne w Internecie, zagrożeniem dla bibliotek / Barbara
Szczepańska // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 1, s. 3-5
59. Uzależnieni od cyberprzestrzeni / Beata Nowaczyk // Wszystko dla Szkoły. –
2009, nr 11, s. 7-9
60. Uzależnienie od komputera i jego następstwa / Bogumiła Kosek-Nita // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 1-2, s. 12-17
61. Uzależnienie, cyberprzemoc i inne niebezpieczeństwa internetowe : zestawienie
bibliograficzne / Kamila Jakubczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 12, s. 24-25
62. W przeddzień cywilizacyjnego elektrowstrząsu : zasoby sieci / Jadwiga
Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 3-13
63. Wirtualna agresja – realne ofiary / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos
Pedagogiczny. – 2012, nr 2, s. 56-58
64. Wirtualna przemoc realne skutki / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. - 2007, nr
11
65. Wirtualne relacje dziecko – media elektroniczne : zagrożenia / Marta Kondracka //
Życie Szkoły. – 2010, nr 1, s. 5-11
66. Z czym do ludu komputerowego? : o legendzie w czasach nielegendarnych / Ewa
Nowel // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2007/2008, nr 2, s. 93-99
67. Za i przeciw technologii informacyjnej / Elżbieta Oleś // Edukacja i Dialog. –
2004, nr 8, s. 66-67
68. Zabójcze klikanie - o wpływie gier komputerowych na dzieci / Iwona UlfikJaworska ; rozm. przepr. Tomasz Wosk // Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 8-11
69. Zainteresowanie nastoletnich chłopców ofertami seksualnymi w Internecie //
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 42-46
70. Zjawisko przemocy uczniowskiej (w świetle teoretycznych rozważań
wspomagających praktykę wychowawczą) / Wanda Jakubiak // Nowa Szkoła. –
2007, nr 1, s. 31-36
71. Znaczenie empatii w wyjaśnianiu zjawiska cyberbullingu wśród młodzieży /
Georges Steffgen [i in.] // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 183-198
72. Żadnych ograniczeń w cyberprzestrzeni : zajęcia dla uczniów gimnazjum / Beata
Duda // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 7/8, dodatek : Biblioteka – Centrum
Informacji, s. 24
Maj 2014 r.
Oprac. Mariola Duda
CDN PBP Filia Trzcianka