2005-7/8 - Przegląd Budowlany

Transkrypt

2005-7/8 - Przegląd Budowlany
SPIS TREŚCI
Kolegium Redakcyjne:
prof. dr hab. inż. M. Abramowicz
mgr inż. arch. W. Korzeniewski
prof. dr hab. inż. K. Jaworski
prof. dr hab. inż. L. Runkiewicz
mgr inż. J. Tworek
Rada Programowa:
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. J. Kawecki
Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. inż. L. Runkiewicz
Sekretarz
dr inż. Z. Rawicki
Członkowie:
prof. dr hab. inż. A. Biegus
prof. dr hab. inż. K. Furtak
prof. dr hab. inż. M. Król
doc. dr inż. M. Krzysztofiak
dr inż. A. B. Nowakowski
dr inż. H. Raszka
prof. dr hab. inż. J. Ziółko
Okładka: PERI Polska Sp. z o.o.
Ogłoszenia krajowe i zagraniczne –
zamówienia i przesyłki kierować pod adresem
redakcji.
Cena 1 egz. 15,00 zł
Prenumerata i sprzedaż:
tel./faks (22) 826-67-00
tel. (22) 828-27-20
Przygotowanie DTP:
Fabryka Promocji
tel. (22) 448-57-56
Druk i oprawa:
AB DRUK
ul. Główna 90, Kolonia Zawada
Tomaszów Mazowiecki
tel. (44) 734-00-22
Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca i zachowuje sobie prawo do skrótów,
zmian tytułów i wprowadzania śródtytułów.
Nie ponosi też odpowiedzialności za treść
reklam zamieszczonych na łamach czasopisma.
Nakład do 15 000 egz.
RYNEK BUDOWLANY
PRAWO
2 Kalendarz prawny
AKTUALNOŚCI
3 Konkurs „Budowa Roku 2004 w Regionie Północno-Wschodnim”
5 Najlepsza Praca Dyplomowa 2005
6 Wygrał staż w Danii, Riderem Husqvarny po wsparcie
7 Złoty „Laur Konsumenta 2005” dla firmy Rockwool, Dla bezpieczeństwa dekarzy,
Kolejny kontrakt mieszkaniowy, Projekt za 7 milionów euro, Okna aluplast zdobyły
Spitsbergen
9 To już X edycja! Platynowe Wiertło – konkurs dla firm budowlanych
– Artykuł sponsorowany
10 Konkurs PZITB „Budowa Roku 2005”
MATERIAŁY I TECHNOLOGIE
11 „Czarna Mamba” atakuje rynek, Impregnowany keramzyt, Wilgoć nie ma szans
12 Farby Sigma – nowe produkty – Artykuł sponsorowany
ARTYKUŁY PROBLEMOWE
14 Słowo wstępne Dziekana Zdzisława Krzowskiego
15 Obchody 40-lecia Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej
KONSTRUKCJE - ELEMENTY - MATERIAŁY
17 Kształtowanie właściwości reologicznych cementowych mieszanek iniekcyjnych
– Jerzy Szerafin
24 Wpływ niektórych czynników środowiskowych na trwałość konstrukcji betonowych i żelbetowych – Marek Grabias
28 Parametry mechaniki pękania betonów określane na podstawie badań doświadczalnych według I modelu pękania – Grzegorz Golewski, Tomasz Sadowski
EKSPLOATACJA - MODERNIZACJA
34 Problematyka skuteczności dociepleń balkonów wspornikowych budynków wielkoblokowych na przykładzie osiedla w Lublinie – Magdalena Grudzińska, Anna
Ostańska, Agata Czarnigowska, Danuta Barnat-Hunek
GEOTECHNIKA
38 Zastosowanie pomiarów geodezyjnych do kontroli wysokich obiektów budowlanych – Witold Borowski
RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE
41 Analiza błędów średnich oszacowania wartości nieruchomości metodą porównywania parami – Jacek Zyga
ZARZĄDZANIE - ORGANIZACJA
47 Zarządzanie ryzykiem zawodowym w przedsiębiorstwie budowlanym
– Paweł Jędrak, Piotr Jaśkowski
54 Kompleksowa obsługa pakietowa PERI Budowa Autostrady A2 na odcinku
Dąbie – Emilia – Artykuł sponsorowany
BHP NA BUDOWIE
56 Metodyka opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla budowy
– Roman Marcinkowski
66 Procedury kontroli oraz bezpieczeństwo przy użytkowaniu rusztowań roboczych
– Danuta Gawęcka
70 Beton architektoniczny w budownictwie na przykładzie stadionu w Kielcach
– Artykuł sponsorowany
74 Rusztowania na Złotych Tarasach – Artykuł sponsorowany
PRZEGLĄD BUDOWLANY 7-8/2005
Redakcja:
ul. Świętokrzyska 14 A, 00-050 Warszawa
tel./faks: (22) 826-67-00, tel.: (22) 828-27-20
Internet: http:/www.przegladbudowlany.pl
e-mail: [email protected]
Redaktor Naczelna:
Agnieszka Stachecka-Rodziewicz
Marketing i reklama:
Grażyna Furmańczyk
Sekretariat: Hanna Zapaśnik
Korekta: Małgorzata Kozłowska
Wydawca: Zarząd Główny Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ul. Świętokrzyska 14 A, 00-050 Warszawa
tel./faks: (22) 826-86-34
FORUM
NASZE SPRAWY
77 IV Krajowy Zjazd PIIB
78 Pikieta pod Sejmem
PRZEG L Ą D B U D O W L A N Y 7-8/2005
1