FORMULARZ WIZOWY DO AMBASADY FRANCJI W WARSZAWIE

Transkrypt

FORMULARZ WIZOWY DO AMBASADY FRANCJI W WARSZAWIE
FORMULARZ WIZOWY DO AMBASADY FRANCJI
W WARSZAWIE
KLIKNIJ W PONIŻSZY LINK ABY POBRAĆ WNIOSEK:
WNIOSEK WIZOWY - BURKINA FASO
WNIOSEK WIZOWY - DJIBOUTI
WNIOSEK WIZOWY - REP. ŚROD. - AFRYKAŃSKA
WNIOSEK WIZOWY - SENEGAL
WNIOSEK WIZOWY - TOGO
WNIOSEK WIZOWY - WYB. KOŚCI SŁONIOWEJ
WNIOSEK WIZOWY - FRANCJA (STREFA SCHENGEN)
PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ ZE WZOREM I SZCZEGÓŁOWE WYPEŁNIENIE WNIOSKU. W
RAZIE PROBLEMÓW PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY Z BIUREM
22 826 44 62 LUB 22 826 08 78