XII Konferencja Palisander – Białowieża 2011

Komentarze

Transkrypt

XII Konferencja Palisander – Białowieża 2011
WYDAR ZEN I A
XII Konferencja Palisander
– Białowieża 2011
Zaangażowanie Palisander w ciągły rozwój, i co za
tym idzie – wprowadzenie autorskiego wewnętrznego systemu zarządzania jakością obsługi QULOS
i nowego systemu informatycznego ERP, przyczyniło
się do zwiększenia efektywności zarządzania i sprawności działania Firmy. Zaproszonym gościom, w gronie których znaleźli się m.in. kierownicy kontraktów
i kierownicy budów, zostały zaprezentowane nowe
rozwiązania w zakresie usprawnienia procesu najmu
oraz system odbiorów jakościowych i ilościowych
na placu budowy, którego zastosowaniem Palisander
może się pochwalić jako jedyna firma w Polsce.
Pozytywne odebrana została również najnowsza oferta Palisander: Monitoring Kosztów Budowy, a także
dostęp do platformy On-line zawierającej indywidualne konta Klientów. To innowacyjne rozwiązanie daje
możliwość prywatnego podglądu danych o budowie,
wglądu w kartę projektu, jak również pozwala na pełną
kontrolę nad potencjałami szalunkowymi pracującymi
na budowie oraz kosztami przez nie generowanymi.
Z dużym zainteresowaniem gości spotkała się prePR zeglĄ d bu d ow l an y 12/2011
zentacja przedstawiciela naszego niemieckiego partnera – firmy MEVA GmbH – Tarca Froehlich, Dyrektora
Regionu Middle East & Asia Pacific, który prezentując
rozwiązania i systemy szalunkowe MEVA podkreślił
znaczenie profesjonalnego serwisu Palisander w połączeniu z systemami szalunkowymi MEVA.
W wolnym czasie goście mieli okazję zwiedzić zjawiskowe Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego,
a wieczór uświetnił występ znanego kabareciarza
Piotra Bałtroczyka.
Prezes Sławomir Janusz Żubrycki podkreśla, iż niepodważalną siłę Palisander stanowi stabilny Klient
i relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Trzeba
je za wszelką cenę pielęgnować i jednocześnie przygotowywać „statek” na wzburzone morze, a nawet
sztorm, aby przejść suchą stopą przez kryzys, który
niewątpliwie nas czeka.
R YNE K BUDOWLANY
Seminaria to znakomita okazja na umocnienie
relacji z Klientem, sposób na poznanie jego oczekiwań, wymianę doświadczeń. W tym właśnie celu
odbyła się kolejna XII już Konferencja Palisander,
tym razem tematem przewodnim był: „Palisander
+ Meva = Nowoczesne technologie i usługi
w budownictwie”. Spotkanie szkoleniowe odbyło się w pięknej scenerii Białowieskiego Parku
Narodowego, co wprowadziło uczestników w specyficzny klimat tego urokliwego miejsca.
7

Podobne dokumenty