„Szkolny Obieżyświat”

Transkrypt

„Szkolny Obieżyświat”
„Szkolny Obieżyświat”
zakres materiału na konkurs wiedzy przyrodniczej dla klas III
 Znajomość stolic największych państw europejskich: Portugalia, Hiszpania,
Włochy, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Norwegia, Szwecja,
Finlandia, Litwa, Białoruś, Ukraina.
 Umiejętność podania miast wchodzących w skład Trójmiasta.
 Znajomość i umiejętność opisania warstw lasu.
 Znajomość państw graniczących z Polską.
 Znajomość stanów skupienia wody, oraz temperatur wrzenia i zamarzania
wody.
 Znajomość położenia w ludzkim organizmie narządów: serca, płuc, wątroby,
trzustki i nerek (umiejętność podpisania ich na rysunku).
 Umiejętność rozpoznania z jakiego drzewa pochodzą liście przedstawione na
ilustracjach (dąb, brzoza, kasztan, klon, lipa, miłorząb).
 Znajomość owoców następujących drzew: leszczyny, kasztanowca, dębu, lipy,
klony, jarzębi.
 Znajomość nazw i kolejności występowania miesięcy.
 Wiedza w jakim województwie znajduje się miasto, w którym mieszkamy.
 Umiejętność rozpoznania na ilustracji lasu iglastego, liściastego i mieszanego.
 Znajomość 4 podstawowych kierunków świata i umiejętność zaznaczenia ich na
Róży Wiatrów.
 Umiejętność podziału wód na słodkie i słone.
 Znajomość głównych składników powietrza.
 Znajomość terminów i podstawowych informacji o nich: Dzień Ziemi, smog,
płatki śniegu, mech porastający drzewo a określanie kierunków świata,
najbardziej słony zbiornik wodny na świecie, zwierzęta chronione w Polsce,
H2O, najwyższa góra świata, płetwal błękitny, najmniejszy i największy ptak
świata, termometr, barometr, tkanka, komórka ciała, cząsteczka, przyroda
ożywiona i nieożywiona.

Podobne dokumenty