Sprawa KM 2033/13 - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Transkrypt

Sprawa KM 2033/13 - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki
ul.Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań, tel. 61 855 16 30, fax. 61 852 84 39 - PKO BP SA I O/Pń 18 1020 4027 0000 1002 0290 3607
sekretariat pn - pt 7:30-15:30 (przerwa 12:00-12:30), dyżur komornika w poniedziałki: 10:00-12:00 lub 14:00-16:00
www.komornikpoznan.com - [email protected]
Sygn.akt KM 2033/13
Poznań, 20.05.2014r.
(w koresp. podać sygn.)
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki na
podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
04.06.2014r. o godz. 09:00
pod adresem: Poznań, ul. Wroniecka 24
odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości:
L.p.
1
Nr
prot.
1/1
Opis licytowanej
ruchomości
Profesjonalny ekspres do kawy
SINCE 1947 ELEKTRA
EXTRAMAXI, obudowa miedziana,
nr seryjny 020134; 2002; BAR 1,5
Ilość
1
Wartość szacunkowa w zł.
jednostkowa
łączna
10.000,00
10.000,00
Cena wywołania każdej ruchomości stanowi 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości wystawione będą w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez dodatkowych obwieszczeń i podania przyczyny odwołania.

Podobne dokumenty