Adobe - Program Akademicki i współpraca z UMK

Komentarze

Transkrypt

Adobe - Program Akademicki i współpraca z UMK
strefaPC.pl - poradniki, overclocking, prasa komputerowa, sterowniki, testy, bezpieczeństwo
Adobe - Program Akademicki i współpraca z UMK
Autor: Serchio
23.11.2009.
ADOBE
Firma Adobe wdrożyła pilotażowy i dostępny tylko w naszym kraju Program Akademicki, który pozwala
m.in. zmniejszyć koszty zakupu grupowej licencji na aplikacje Adobe i uprościć administrowanie całym
pakietem. Inicjatywa stanowi rozszerzenie istniejącego Programu licencyjnego CLP (Cumulative Licensing
Program). W ramach Programu Akademickiego wszystkie Uczelnie Wyższe w Polsce oraz studenci mogą
zakupić licencje edukacyjne Adobe z największymi dostępnymi upustami. W cenie niższej o 90 proc. w
porównaniu z licencją komercyjną dostępny jest pakiet aplikacji Adobe Creative Suite 4 Design Premium i
Web Premium, a także program Acrobat 9 Pro. - Program Akademicki odpowiada na potrzeby zgłaszane
przez studentów z różnych Uczelni w Polsce - potwierdza Paweł Molga, Senior Key Account Manager w
Adobe.
Na dużą skalę oprogramowanie Adobe w procesie dydaktycznym wykorzystuje już Uniwersytet Mikołaja
Kopernika. Narzędzia Adobe pomagają m.in. programistom Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych
Technologii Nauczania (UCNTN) podczas tworzenia aplikacji komputerowych do nowoczesnej edukacji
internetowej. Stanowią także podstawę systemu Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej
(http://tv.umk.pl). Adobe oferuje Uczelni m.in. silne wsparcie merytoryczne oraz pomoc w zakresie
technicznym.
Toruńska Uczelnia systematycznie rozwija nowoczesne formy edukacji. Dostarcza studentom m.in.
profesjonalne, multimedialne materiały e-learningowe, transmitowanie w internecie przekazy z
konferencji naukowych, wykładów otwartych czy też różnego rodzaju seminariów oraz uroczystości
uniwersyteckich. Na Uczelni działają platformy zdalnego nauczania Moodle (http://moodle.umk.pl).
Wykorzystywane tam multimedialne materiały edukacyjne przygotowywane są przez programistów
UCNTN wspólnie z pracownikami dydaktycznymi Uczelni m.in. przy pomocy takich aplikacji, jak Adobe
Captivate, Adobe Visual Communicator 3 oraz Adobe CS4 Master Collection.
Jedną z najbardziej ciekawych inicjatyw na Uczelni jest system Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej.
- Sterująca jej pracą aplikacja została stworzona w technologii Adobe Flex i jest pod tym względem
autorską inicjatywą naszej Uczelni w skali kraju. Sam system UMK TV, oprócz tego że jest miejscem
publikowania filmów informacyjnych, stanowi też przede wszystkim podstawę edukacji zdalnej na UMK.
Został w tym zakresie zintegrowany z naszym platformami zdalnego nauczania Moodle - przybliża
techniczną stronę przedsięwzięcia Maciej Pańka, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych
Technologii Nauczania.
Uczelnie realizuje także dwuletni cykl szkoleniowy pod nazwą "GAWIN: grafika, animacja i wideo w
Internecie - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników regionu" (http://gawin.umk.pl). Kurs
współfinansuje Unia Europejska, a uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Zajęcia są prowadzone z
pomocą pakietu Adobe CS4 Master Collection.
http://www.strefapc.pl
Kreator PDF
Utworzono 4 March, 2017, 09:31

Podobne dokumenty