1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 12 11 14 1+2+3 4+5 6+7 = 100 15 16

Transkrypt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 12 11 14 1+2+3 4+5 6+7 = 100 15 16
godzina oddania: .............
KARTA ODPOWIEDZI
XX Międzynarodowe Mistrzostwa w Grach Matematycznych i Logicznych
IV Mistrzostwa Polski w GMiL 2005/2006 - Finał krajowy – I dzień - 20 maja 2006
Imię i Nazwisko ................................................................................
Kategoria ..................
Adres............................................................................ tel.......................... e-mail.........................................
Szkoła (wydział, zawód)..................................................................................... klasa (rok)........................
...................................................................................................................................................
Numer
Punkty Współczynnik
Rozwiązania
zadania
Numer ostatniej strony zeszytu:
1
38
Liczba cukierków Celiny:
2
jest drugie rozwiązanie:
przestawiona 3 z 4
3
43
43
1984
4
5
3
1
20
6
Amelia:
Pies
Beata:
Papuga
Cecylia:
8
9
lub
64-ty wyraz:
13
1
2
przed:
3
4
4 1 ×
3 2
-
1 3 ×
po zaistniałej sytuacji:
7
2 4 = 1000
2
a
b
c d
1 5 2 5 7
4
16
4
18
360
59999999
15
17
1+2 3+4+5+6 7 = 100
Liczba drzewek w drugiej szkółce :
12
14
58
1+2+3 4+5 6+7 = 100
11
Kot
5
9 4
2 11 7
12
8
13 3
14 6
86
Maksymalna liczba koni:
Minimalna liczba koni:
10
6
5
5
7
10
4
8
2
1
5 3
2 4
6 10 1 7
2 6 0 9 9
3 7 4 4 8
4 8 8 3 6
1
2
3
9
5
111
m
suma
●

Podobne dokumenty